■II m£ B; Gala-Concert Gebr. BLOKKER SCHILDERIJEN EXPOSITIE Café Rest, „du Cautmtce" KAPPERS H. O. V. Rijwielhandelaren Theo Rozenheek WELFSCHOEN H. J. v. d. Meer Schagchelstraat hoekCronjéstraat Reclame Aanbieding RUSSE'S r OEFJE Hooid- 'M'ri 59? MODIEUS, CHIC, SOLIDE EN IN IEDERS BEREIK 4 eischen die kunt stellen bij elke mantel, welke ge kiest uit onze enorme sor teering 4 eischen, waaraan U nog met voldoening zult terug denken, lang nadat U de mantel kocht DAMESMANTEL van bouclé, revers- kraag van prima whitecoat. met door. gestikte rnarocainvoering, geschikt model voor lorsche liguren, in zwart, marine, bruin en groen, maten 42 tot en met OQ50 MODERNE MANTEL - van bouclé chenille met marocain gevoerd, nieuw model kraag met petit-gris en stiksel garneering. in zwart, marine en bruin, maten OiLSO 38 tot en met 46^Qb VRIJDAG 30 OCTOBER 1936 HAARLEM'S DAGBLAD KORFBAL. HAARL. KORFBALBOND ADSPIRANTEN-COMPETITIE. Voor Zaterdag zijn de volgende ontmoetin gen vastgesteld: A: Animo (Haarlem)D.S.V. Sport Vereent bAnimo (Hillegom). B: D.E.S.Zwaluwen a- Oosterkwartier a—Meerlebosch a. C: Meerlebosch cSport Vereent a. Aurora—Oosterkwartier b. m INGEZDNMEN \T\ nZfflJMjjVH Voor den inhoud dezer rubriek stelt de Redactie zich niet verantwoordelijk. Van ingezonden stukken, geplaatst of niet geplaatst, wordt de kopij den inzender niet teruggegeven. Moeder en Kind in Indië. Als 't jonge paar, dat van elkaar ging houden, bezoek verwacht van d'ouden ooievaar, dan sfcaat in huis een snoezig kinderwiegje en 't, luiermand je soms al maanden klaar. Als dan de kleuter eind'lijk is gekomen, en goed verzorgd daar stil te slapen ligt, dan komt er in het hart der jonge ouders een vreugdgevoel, een golf van zonnelicht Van alles wordt gedaan voor „kleine kleuter", de dokter geeft het moedertje vaak raad, als kleuter hoest, of bijna niet wil groeien, of Moeder zélf een beetje tobben gaat. Dan is er altijd goede hulp te krijgen, 't Is iets, dat men hier héél natuurlijk vindt, Hier in ons land, tot in het kleinst gehuchtje, wordt trouw gezorgd voor Moeder en voor Kind. Maar, volg me nu eens naar ons Insulinde, ga in gedachten méé de kampong in, zie 't jonge jaar, dat van elkaar ging houden, dat wachtend is „gezinsvermeerdering"; daar waart in huis een stille angst en vreeze en „goede hulp" is meest niet bij de hand, daar staat geen wieg, geen luiermandje wachtend; de kale grond doet dienst als ledikant. Terwijl de starren flonkeren aan den hemel en blaad'ren wiegen in den tropennacht, het al den mensch ontroeren doet in schoonheid, kreunt in de kampong 'vaak een moeder zacht, of zit in wanhoop bij heur zieke kindje en bidt in stilte om „den blanken man", den dokter, die haar kleuter wel zal redden, als hij haar maar op tijd bereiken kan. Simavi wil dit schrijnend leed verzachten, Simavi vraagt voor Moeder en voor Kind, opdat de moeder daar als hier te lande bij ziekte altijd steun en hulpe vindt. Komt vrienden, vult Zaterdag de bussen, komt, houdt hiervoor een kleinigheid apart, Uw gift, gevoegd bij al die vele and'ren brengt stille vreugde in een moederhart. Steunt a.s. Zaterdag de Simavi-eollecte! Zelfs de kleinste gift heeft voor Simavi waarde. De griffier der rechtbank te- Haarlem roept op ANTHONIE RIJKERS, vroeger te Beverwijk, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats, om gehoord te wor den op een verzoekschrift van den Voogdijraad te Haarlem tot zijn ontzetting uit de voogdij over zijn 6 minderjarige kinderen, ter terechtzitting dier rechtbank, Jansstraat 81, van Dinsdag 10 November 1936, nam. 3 uur. Gevraagd met 1 December een Net Meisje kunnende koken en goed werken, voor dag en nacht. Aanmelden tusschen 7 en S uur Blspincklaan 9, Bloemendaal lste klas zaak vr. 2de cojff., k. ond. Br. no. 56S4 bur. van dit bl. Gevraagd tegen 1 Dec. in kl. Christel, gezin FLINKE DIENSTBODE v. d. en n. Loon 25. Aanm. des avonds tusschen half 8 en half 9 Boschlaan 9, Zuiderhoutpark. Huurincasso Makelaar biedt zich aan voor bet incasseeren van huren, reeds jaren als zoodanig werkzaam. Br. no. 5673 bur. van dit blad GEMEENTELIJK CONCERTGEBOUW J DINSDAG 3 NOV. 8.15 EDUARD FLIPSE dirigent HANS BORK, piano BAS DE GROOT, zang ROTTERDAMSCH PHILHAR- MONISCH KOOR Entree 2.(incl. r.). Abonne menten voor 5 concerten 5. Kaarten aan de zaal. Kaarten en plaatsbespreken bij Alphenaar, Kruisweg 49. Tel. 11532 'i Wordt hoog tijd voor gezamen lijke ink. Profiteert nog. Alle in voer is duurder. Snelbinder para 16 kett.kast 42, as voor achter- pedaal 9 batterij iy2 rond 6 kastb. 9 buitenbanden 62 para 100 bel 8 binnenbanden 26 handrem 49 re genpijpen 9 0 m. rltz 135 spil- vork- zadel spanhout 3 crank 49 kettingwlel 95 drager 30 m. st. 45 snélb. v.a. 4 electrische lampen 195 295 350 lampjes' 3 haak 4 snoer 4 lamp voor electra 29 39 63 frames 7.25 vork 95 wiel 95 63 frames 72^ vork 95 wiel 95 handvatten 4 beschermers 42 jas- beschermer 29 49 4-deelig ketting 35 rand 49 kast 42 mascotte 10 pedalen 39 rubber 3 pomp hand 15 voet 69 slang 10 naaf 30 rem- naaf 225 spaken 60 roodè reflec tor 5 wit 9 slot 30 stuur 59 tasch 24 dubb. tasch 49 spatborden 36 lap 9 voor zij 15 velg 39 vork 95 vrijwiel 35 zitje 75 zadel zwart 99 m. leer 199 H. en D. zadeltasch 14 dek 19 olie vet 5 electra en radiolampen Varta accu 270 gas slang 10 p. M. snoer 5 c. VAT. Iet op 6 Overeenkomstig artikel 3 der voorwaarden waarop door haar deposito's voor één jaar vast wor den aangenomen. maakt DE TWENTSCHE BANK N.V. Kan toor ITAARLEAI hiermede be kend, dat alle door haar uitgege ven deposito-bewijzen .voor één jaar vast rentende 3^'pCt.', per 1 Februari 19 37 door haar zullen worden ingetrokken door terug betaling van de hoofdsom met de verschenen rente. Indien gewenscht kunnen, na intrekking der bovenbedoelde de posito-bewijzen, door haar nieu we deposito-bewijzen voor één jaar vast worden verstrekt op nader overeen te komen voor waarden. Jongste Bediende gevraagd op fabriekskantoor. Net handschrift. Aanvangssalaris 10 per maand. Brieven met volledige inlichtingen no. 5688 bur. van dit blad Voor elke voet een bij JAC. VAN MARIS Barrevoetestraat 19 Tel. 15051 Regenpijpen 95 ct. p. paar Handwarmers 35 ct, p. paar Spatlappen vanaf 4 cent Jasbescliermers v.a. 29 ct. Compl. batt-fietslant. 29 ct. El. dynamolampen 2.98 Groote keuze fietsliandseb. en wanten Buiten- en binnenbanden oude lage prijzen GRATIS OMLEGGEN Alle rep. vakkundig, vlug en billijk Telefoon 12430 Telefoon 10152 Wie heeft WERK voor net persoon, van beroep STOFFEERDER—BEHANGER. Ook genegen ander werk te verrichten. Leeftijd 23 jaar. Hoog loon geen vereischte. Br. nr. 5685 aan het Bureau van dit Blad. VERKOOPSTER GEVRAAGD. „JAPONNENHUIS", Dames Mode, Gen. Cronjéstraat 96. Aanv.salaris 7.'50 p. w. Kennis der branche vereischt. Aanm. hedenavond 8.30—9.30 uur. LEERLING - VERKOOPSTER GEVRAAGD, niet beneden 18 jaar. In manufacturenzaak. Brieven onder nr. 5687 aan het Bureau van dit Blad. KOUSENFABRIEKEN HIN N.V. Op verschillende onzer afdeelingen kunnen nog eenige NETTE MEISJES geplaatst worden. Leeftijd 14—20 jaar. Aanmelden bij den portier vóór 6 uur nam., behalve Zaterdagmiddag. Voor direct GEVRAAGD AANKOMEND KANTOORBEDIENDE. Zelfst. kunn. correspondeeren en typen vereischt. Aanv.salaris ƒ30.- p. mnd. Zij, die eerder als zoodanig zijn werkzaam gew., schrijven onder nr. 5689 aan het Bureau van dit Blad. TROPISCHE SIERVISSEN, KOUDWATERVISSEN, AQUARIUMS en verdere benodigdheden, vindt U in 't AQUARIUMHUIS „SCALARE", Timorstr. 144, hoek Spaamh.str. bij Gebr. BLOKKER Emaille K. T. S.- bussen, per stel Emaille Brood trommels. naad loos, le keus Emaille nesten schalen, wit van binnen Bollen glazen 22'/: - IS Bollenbakjes Bloempotten, steen, in (alle kl., 1.09 2.47 89 ct. 121 ct 25 ct. 35 ct. Zware Vulemmers39 Ct. Dito emaille 59 ct. Kolenzeven 29 ct. Kachelrekjes 3 slags 49 Ct. Haardstellen v.a. 1.19 Petroleumkachels Halier 11.95 (alleen bij ons niet verhoogd). Bedkruiken, steen 19 ct. Raadloos alumin 49 ct. Kachelhaakjes 4 Ct. Emaille fluitketels 2 Liter 49 Ct. Profiteert van onzen GROOTEN VOORRAAD. B. K. KEUKENUITRUSTING Koopt nu Uw GERO ZILMETA CASSETTE, togen ONVERHOOGDE prijzen. Ziet onze etalages, waarin de nieuwste THEE-, ONTBIJT-, EET- en DRINKSERVIEZEN staan geëtaleerd voor POPU LAIRE PRIJZEN. U winkelt prettig bij GROOTE HOUTSTRAAT 138 HAARLEM tegenover Luxor. TELEFOON 16709. jubileum voorst. Fritz Hirs.i Pr; excl. bespr. v. 3.451. Zondag en Maandag S.15 uur: Ver. R'd. Hofstad-Tooneel Dir.: Cor v. d. Lugt Melsert Zondag: ZEER POPULAIRE VOORST. rol: ANNIE VAN EES Maandag: Hot groote succes: EEN LENTEDAG van ORUENS 8 TOT IDDERNACHT. U. d. P.: een voortdurend knap gebouwd, geestig en ge voelig stuk.. 'n belangrijk blijspel. Pr. excl. bespr. 2.70 2.20 1.50 1.05 0.70. Coupons geldig! Bespr. dag. 10-3 u. Tel. 101S9 Per Reiswagen naar HOLLAND NOORWEGEN met inbegrip van staan- of zit plaats, resp. 2.10 en 3.10. Nog enkele plaatsen. DE TOURIST Jansweg 41, Tel. 16956 Gevraagd voor makkelijk te plaatsen abonnement in ieder huisgezin op electro technisch ge bied (geen radio of stofzuiger) bekwame Verte- tvoordigers. Goede verdienste, geen deelname of borgstorten. Br. no. 5686 bur. van dit blad bij Werken van de bekende Amsterdamsche KunstschildersCORN. DE BRUIN en W. VAN WAERDEN en de Haarlemsche Kunstschilders: G. H. GOODE Jr. en J. VAN DER VELDE KUNSTAFDELING - CR. HOUTSTRAAT ZATERDAGAVOND SPECIALE AFSCHEIDS ATTRACTIE AVOND van het gevierde Italiaansche Orkest UNO FALCONI een avond dien U niet zult vergeten. VANAF 1 NOVEMBER de beroemde ITALIAANSCHE HELDENTENOR ALDO TAMAGNI, in zijn geheel nieuw repertoire, waardoor wij voor dezen beroem den zanger hebben geëngageerd het temperamentvolle orkest JAMES WILTON, die op z'n tournee door Holland overal buitengewoon veel succes oogstte. 't u/ew 'n SMaqtt van „Du Catnfnecce* ITIPNTEL SPORTIEVE MANTEL van zware kwaliteit duffel, met 4 zakken, polmouwen en aardige knoopen, In marine, bruin, groen en JEUGDIGE MANTEL van velours fantasie, nieuw mo del reverskraag. gegar neerd met seal ol nutriette, moderne kopmouwen, In en bruin, maten 1750 38 t.'m 461/ VLOTTE MANTEL van velours cloqué met marocain gevoerd, nieuw klokmodel met polmou wen, zakken en kraag, gegar neerd met seal o( nutriette, in marine, roestbruin, groen en zwart, maten T Q75 38 tct en met 46..I f APARTE MANTEL - van bouclé met marocain ge voerd, mooi gegarneerd met Indisch Lam en lede ren ceintuur, zwart, marine, bruin en 2950 ELEGANTE MANTEL van bouclé chenille met maro cain gevoerd, getailleerd model met groote kraag groen, 46 GEKLEEDE DAMESMAN TEL - van ehenille-bouelé, met marocain gevoerd, nieuw model shawlkraag- van mooie kwaliteit per- 00 AMSTERDAM DEN HAAG

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1936 | | pagina 3