GROENTJES DROSTE huiskoudeiijke geschenken/ Stoutenbeek's Modehuis -i/dfc Cittett- Personeel gevraagd Personeel aangeboden Huizen gevraagd Huizen aangeboden Kamers aangeboden Kost- en Inwoning Huisraad gevraagd Huisraad aangeboden Muziek instrumenten 10v Rijwielen Auto's geopend 9 Diversen 0...eenDROSTE-LETTER! Tennis 1/10 LITER VRIJDAG 3 DECEMBER 1937 HAARLEM'S DAGBLAD Vraag en Aanbod Kleine Zakenannonces 1-3 regels vooruitbet. 30 ct. elke regel meer 10 ct. Niet vooruit bet. 45 ct. elke regel meer 15 ct. 1-3 regels vooruitbet. 75 ct. elke regel meer 25 ct. Afkomstig van handel en bedrijf. Voor huishouding Mevrouw Schepers, Teding van Berkhoutlaan 17. A'hout, vraagt voor direct TWEEDE MEISJE voor dacht en nacht. AANKOMEND MEISJE. P.G., ge vraagd, voor alle dagen, van 8 tot 7 uur. Adres Lucas v. Leydenlaan 2, Heemstede Gevr. R.K. MEISJE, v. 9 tot 3 u., v. g. g. v. Zich te melden Wagen weg 212, hoek Eindenhoutstraat. Mevr. v. Utenhove, v. d. Spiegel- laan 20, H'stede, vraagt tegen 1 Jan. een NET MEISJE v. d. en n., Aanm. na S uur n.m. NET 2e MEISJE gevr., v. d. en n., zw., kat. dr., voor dir. of later. Florastraat 18, Haarlem Gevr. NET ZELFST. MEISJE v. d. en n., goed k. koken en v. g. g. v. Aanm. t. 8-9 Cesar Francklaan 50, Heemstede MEISJE gevr., voor 4 of 3 dg. per week, van 93 uur, in gezin van 2 pers. Mevr. O kei, Gedempte Schalkburgergracht 40 Gevr. NET en FLINK MEISJE. v. g. g. v., van S4 uur. Brede- roodscheweg 49 (bij Ruïne) Sant poort. Voor dir. NETTE J. WERKSTER voor 2 halve d. Maandag en Vrij dagochtend. Br. fr. G 64 36 bur. v. d. blad NET MEISJE gevr., van 8.30-3.30 uur, eenv. k. koken, 3 p. w., in gezin z. k. Br. G 6443 bur. van dit blad NET DAGMEISJE gevr., ben. 17 j., 83.30. Aanm. vóór 8 uur Pla- tanenlaan 83, Bloemendaal Gevraagd voor direct ZELFST. MEISJE voor noodhulp of vast, goed kunnende werken en koken in klein gezin te Amsterdam. Sal. 30 per mnd. Aanmelden Zater dagavond tussehen 7 en 9 Scho tersingel 147 Hrl. Per 1 Jan. gevr. bekwaam MEIS JE. v. g. g. v., zelfst. kunnende ko ken en werken. Loon 35. Dreef 18, Haarlem DAGDIENSTBODE gevr., van S-5 uur. Loon 5.50. Aanm. Tuin wijklaan 29 Hrl. Zd. HULP IN DE HUISHOUDING gevraagd van 's morgens 9 uur tot 3 uur. Prof. v. d. Waalsstr. 9 Haarlem DAGMEISJE gevraagd pl.m. 18 jaar, van S.304 uur. Kruisweg 41. Aanmelden bovenhuis. NET JONG MEISJE voor huish. gevr., half 912. Loon 3 p. w. Aanm. 7S C. Huygenspl. 7 Hrl. Voor bedrijf TIMMERMAN OF MEUBELMA KER. Wie wil billijk een legkast veranderen in jongensbureautje. Spaarnzichtlaan 16, Heemstede NETTE LOOPJONGEN gevraagd. Apotheek Begeman en Sneltjes. Kruisweg 30, Haarlem Gevraagd KA PPERSLElïRLING, spoed. A. J. C. de Vries, Rijks straatweg 214, Haarlem Gevr. GROOTE BONTSTRIJK STER. Hoog loon. Stoomwas- seherij „Het Raadhuis" Raadhuis straat 11. Heemstede Gevraagd FLINKE NOODHULP Comestibles, fijne vleeschwaren. Br. G 6442 bur. van dit blad Gevr. JONGEN OF MEISJE, 14 j., voor magazijn- en bestelwerk. Loon 2.50 p. week. Br. G 6449 bur. van dit blad Gevr. een SLAGERSKNECHT bo ven 17 jaar. In- of extern. Br. G 6458 bur. van dit blad PRIMA DAMES- en HEEREN KAPPER gevr., voor bedrijfslei der. Br. G 6459 bur. van dit blad H.H. SLAGERS. Gevr. nette be diende. KI. Houtstraat no. SO Hrl. AANK. MEISJES gevr. mangel. Fijnwasscherij Lorentzplein 25, oor den Keïjzer, Gevraagd een NETTE SLAGERS JONGEN bij J. van Liere, Leid- schestraat 20 c., Haarlem Gevraagd een flinke JONGEN v rijwielstalling. 14 Kenaustr. Hrl. Voor huishouding B. z. a. nette ongeh. WERKSTER v. g. g. v. Alle dagen beschikbaar. Br. G 638S bur. van dit blad NET MEISJE b. z. a., met alle werkzaamheden bek., v. d. en n. per 1 Jan. 1938. Br. G 6465 bur. van dit blad a. NET R.K. MEISJE v. h dagen, leeft. 24 j. Br. G 6440 bur an dit blad NET MEISJE b. z. a., voor 2 da- ren per week. Br. G 6429 bur. van dit blad GEZELL. BEN.GED. van huis te huur, bev. k. en suite, serre, keu ken, vrije w.c., tuin en schuur, op goeden stand, 25 p. m. Bevr.: Leidschev. 224, Haarlem Voor bedrijf BESCH. ENERG. JONGEMAN met Handelsonderw. en rijbew. A. zoekt emplooi. Perfect autorijder, in autobranche bekend. Br. G 6390 bur. van dit blad Te huur gevr. VRIJ HUISJE, m. z. k„ 5 a 5.50, H.O. Br. G 6391 bur. van dit blad 'AKKUTS OF DROGE SCHUUR irect gevr. in Haarlem Nrd. Adr. te vern. bur. van dit blad of tel. 117S4. FL. HUIS, zeer ruim vrij uitzicht, onmidd. bij stat. gevr., pl.m. 35 p. mnd. Z. uitv. inl. en beschr. G 6467 bur. van dit blad Voor belegging WINKELS in drukke straten te koop gevr: Br met prijs G 646S bur. van dit blad GELDBELEGGING. Wegens li quidatie eenige blokjes goed ver huurde eengezinswoningen te kp. aangeboden. Prima geldbel. Hyp. aanwezig. Br. G 639 2 bur. van dit blad TE KOOP nieuw gebouwd pakhuis m. bovenwoning, gesch. voor ga rage. magazijn enz. Korte Hout straat 10, Haarlem HUUROVERNAME AGB. Spoed! 2 m. vrij wonen. Huurpr. 30 p. m. Kamers en suite, keuken, tuin, schuur, boven 4 kam. Omtrek Heussensstraat. Br. G 6435 bur. van dit blad Voor. H. of D., b. b. h. li., keurige riiime ZIT-SLAAPK. m. voll. pens. 45. Str. w., fietsenstall. en telef. aanw. Kleverparkweg. Br. G 6394 bur. van dit blad NET MEISJE b. z. a., L. 21 jaar, van 8 tot 7 uur, loon 6 a 6.50, v. g. g. v., eenigszins bekend met koken. Br. G 6466 bur. van dit blè N. NAAISTER b. z. a. v. h. ver stellen v. overh., wollen g., stopvv. enz. Lage pr. Br. G 6389 bur. van dit blad JONGE DAME veel vrijen tijd hebb., zag dezen gaarne bezet, on- versch. wat. Br. G 6463 bur. van dit blad Biedt zich aan NET MEISJE v. a en n., P.G., 30 j., tegen 1 Jan., ook als werkster. Br. G 6464 bur. van dit blad Te huur v. D., b. b. h. h., gr. zit- sl.lc. a. d. str., v. w.t. en st.gel., met p. 50, z. 20 p. m. Br. G 6395 bur. van dit blad Overjarige PHILIPSTOESTEL- iEN 30. Eenige nieuwe toestel len van 115 voor 49. Zaanen- laan 9, H.N. TE KOOP wisselstr. toestel in staande kast, speelt goed. Adres" L. Costei-straat IS, Haarlem KOSTHUIS met volledig pension gevraagd in net Christelijk gezin. Br. met prijsopg. G 6399 bur. van dit blad Net werkloos persoon vraagt een- oudig KOSTHUIS, niet bij R.K. Br. G 6400 bur. van dit blad Gevraagd een goed onderhouden GASFORNUIS, liefst twee ovens. Br. met opg. merk en prijs G 6470 bur. van dit blad IE KOOP weg. verhuiz. st. sche- merl. 5, naaitaf. 4. slee 2, gr. handkoff. 2; kunstschaatsen 2, pitch pine sl.k.taf. 1.75, eik. ta feltje 1.50, h. kindei-led. (6 a 10 j.) m. matr., bijp. nachtk. en lamp 7.50. Leidschevaart 278 Hrl. 'RACIIT TEEKENBORD met ezel 5. Eiken buffet ƒ15. Witte waschtafel 2. Duvenvoordestr 71 ra. Haai-lem t geschenk van blijvende waar- is een THEEMEUBEL v.a. 9.50. P. Schoen, meubelmaker. Schagchelstraat 39, Haai-lem TE KOOP best wit emaille fornuis 12.50. Stationsweg 161, IJmui- den Oost. MODERNE KROON, zoo goed als nieuw, voor 2.75. Colensostraat 16, Haarlem TE KOOP bi-, em. vulkachel met dito pl. 6. 2 pers. ledik. met geb. veeren 6. Benkoelenstr. 27 H.Ni'd. TE KOOP gr. eiken schuiftafel, m. of z. st., gesch. v. heerenh. Adres te vern. bur. van dit blad SALAMANDERKACHEL te koop m. pl. en pijp. Lucas Meijerstraat 6 rood, Haarlem Noord. Voor liefhebber van ANTIEK te koop gekleurd Fransch porselein petroleum scheiy.erlamp. Park laan 100. Zeer gezell. ZIT-SLAAPKAMER ev. zijkamertje agb. v. 1 of 2 pers. Prijs met uitst. pens. p. p. 45, 2 p. 80. Geen beroeps. Br. G6396 bui-, van dit blad NET SLAAPKAMERTJE te huur 1.5 0 met thee en berging fiets. Papentorenvest no. 10 rd. Hrl. Te huur SLAAPKAMERTJE. Brouwei'splein 15, Haarlem TE HUUR 15 Dec., 3 kam. en vrije keuken, bij d. all., v. gep. echtp. z. k. of d. all. 20 p. m. Nette st. Marnixstraat. Br. G 6433 bur. van dit blad TE KOOP z. g. a. n. mod. salon- ameubl., coach, 2 faut. en tafel tje. Spotkoopje. Tliomsonlaan 44 Haarlem SCHUIFTROMBONE met koffer als nieuw 15. Bispincklaan 10, Bloemendaal. RADIOTOESTELLEN vanaf 20 Desgewenscht op termijn. Radio- Gehoorzaal, Neptunusstr. 6 H.N., Tel. 22S23. EETSERVIEZEN In creme aardewerk en porcelein, pr. decors. 24 dig., 1450 9.75 650 ONTBIJTSERVIEZEN 10 dig. creme aar dewerk en porce lein met decors 3.25 2.40 J95 THEESERVIEZEN met 12 kop en schotels bijpass. 5.25 - 3.25 245 KOP EN SCHOTELS in 200 soorten en modellen in alle uitvoeringen van af 1.10 tot KOFFERPATHéFOON, orig. .Decca" 15. Romolenstr. 60 a r. Haarlem SINT NICOLA AS CADEAU, pri ma Italiaansche Mandoline in étui, pr. billijk. Raaks 11, Hrl. LUXE AUTO's tc huur, per dag 5, per week 20. Engelszsti". 52. Garage: Molenaerstraat 13. Ook ragens te koop! GAZELLE JONGENSRIJWIEL te koop aangeboden, als .nieuw. Saenredamstraat S2 B, Hrl. WAGENS TE HUUR zonder chauffeur, met w. a. verzekering, 'anaf 4 per dag. Rijles ƒ15 per ursus. W. de Rooij, Raamsingel 16, tel. 17215. BROODTROMMELS, prima emaille e vanaf 5 I BIJPASSENDE KOFFIE, THEE, SUI- 4 i KERBUSSEN per stel vanafJ.30 KEUKENKLOKKEN, prima uurwerk pracht modellen, vanaf HAARDKETELS chroom matnikkel <g en brons nieuwste mod. 2.45, 1.95 J, 3-5 THEE EN PRESENTEERBLADEN in bakelith Old finish en fantasie uitvoe- pa ring 1.95, 1.45 Dif GLAS EN KRISTAL DRINKSERVIE- ZEN, 30 dig. vanaf 345 TAFEL- en DESSERTMESSEN in hoorn-ebben hout en kunsthoorn heften, per doos van 6pcs5.75, 2.50 LUXE CASSETTES SCHEPWERK, vlekvrij ^7^ COMPLEET CASSETTES 6 personen chroom vanaf 490 COMPLEET CASSETTES, vlekvrij door en door, vanaf 095 - l Vanat a.s. MAANDAG is ons magazijn: GROOTE HOUTSTRAAT geopend tot 6.30 uur n.m. KORTE VEERSTRAAT geopend tot 8.uur n.m. S 's ZATERDAGS zijn beide magazijnen tot 10 UUf n. m. TIC KOOP Heerenrijwiel Gazelle met lamp en achterlicht. Ged Oude Gracht 54. Haarlem TE KOOP jongensfiets, Gazelle 10. Leeftijd van S tot 14 jaar Roosveldstraat 47, Haarlem. RUITEN VERWARM1CRS. Rul tenwissehers. Richtingaangevers. u's. A.M.I.C., Spaarne S2, hk. Turfsteég. Tel. 103S2. GLADDE WEGEN. Rusco rem- ring op uw remmen. Gi'atis opzetten. Prijs billijk. A.M.I.C., Spaarne S2, Tel. 10382 Voor St. Nicolaasdrukte WAGENS ter beschikking met chauffeur. 1.50 per uur. W. de Rooy Raam singel 16. Tel. 17215. TER OVERN.: hockeystick en Philips radiotoestel. Te bevra; Kleverlaan 67, Bloemendaal. Te koop MALTH. LEEUWTJE, billijke prijs. Korte Zijlweg 31. TE KOOP zw. eiken sjoelbak, palmhout. 32 sch. 7.50, 1 p. bes te voetbalsch., maat 38 1.50 Schutterstraat 2, Hrl. Nrd. POPPEXKAMElt te kp. Te bevr. Zaanenstraat 7S, Haarlem RUSSISCH BILJART gevraagd, liefst, op lei.- Brieven met prijs af ju. G 6437 bur. van dit blad TE KOOP z. g. a. n. beige pop, vouww. v. 5.50 v. 2.50. Jongens plusfour lft. 15 a 16 j. a 1. 1 p. rubber waterl. in. 42 a 43 a 1. 1 p. br. molières m. 36 a 1. Adres 'te vern. bui", v. d. blad TAFELBILJART, geh. compl., op lèi. Da Costastraat 17, Haarlem. TACKEL. Te koop gladharige tackel, reu, 1 y2 jaar oud. lief voor kindéren. Vergierdeweg 224 SPOED. Te koop ruigli. Belg. her der, teef. 2 y2 jaar, zeer scherpe verdedigings- en waakhond. Zeer goed afger., Betr. bij kind. Mr. Steffelaar, Rembi-andtlaan 23 PADYINDERSCOSTUüM te koop 4.50, lft. 13 a 14 j. Na 6 uur. Jac. van Campenstraat 29. Heemstede AAN KOMEN LOOPEN 2 groote zwarte poesen. Boogstraat 40 bij Pijlslaan. Eenvoudig echtpaar zoekt dito, pl.m. 40 jaai\ om gezellig te KAARTEN. Omtrek Westerkwar- tier. Br. G 6412 bui", van dit blad 2 CHAUFFEURS-UNIFORMEN, gr. slanke maat, 1 paar beenkap pen met Robinson hooge schoe nen, tezamen voor 10. Adres: Zuiderstraat 11, Haarlem ELECTRISEERAPP. v. genez. v. rheumatiek, van 160 voor 35 Br. G 6408 bur. van dit blad BISAMBUIKJASJE te koop, maat 42-44, weinig gedragen 45. Inl. tel. 22044. Br. G 6414 bur. van dit blad Te koop aangeb. een pracht BABY WIEG als nieuw. Abr. Kuyperstr. 18, Heemstede Te koop gevraagd BERKENTAK- KEN. Br. fr. met prijs franco Hrl. G 6416 bur. van dit blad ST. NICOLAAS CADEAU: electr. loc., met 6 wagens en 16 rails voor 10. Bevr. Kleine Houtweg 73, Haarlem, na 7 uur. Zeer solide belastingvrij TAFEL BILJART TE KOOP. groote maat, met zwaar onderstel. Adres Dr. Bakker laan 41, Bloemendaal Rl'WH. 1IOLL. HERDER, reu, agb., afger. als politieh., beh. het hoogste aantal p. v. keuring 19 37 N.H. Tev. z. g. als tentoonstelling- dier, pr. waak-, huis- en verded-- hond. Parklaan 100 zw. Hrl. TE KOOP 1 solide schrijfmachine en 1 kinderfietsje (klein model Oranjeboomstraat 47. Haarlem POSTZEG ELS VERZ. Cadeaux! Schagchelstraat Haarlem. TE KOOI* -eyser. zoo goed als n. I. e. a. b. Tevens een pracht pathé foon. Slaringstraat 27, Haarlem. 1 Om echt Si I klaas te vieren, heeftUDROSTE- letters noodig. U moogterwelvlug bij zijn; die dikke, zware Droste letters zijn 'teerst uitverkocht! ca. 250 gram 78 ceni De prijzen zijn dit jaar: ca. 150 gram ca. 75 grim 45 cent 23 cent ALTIJD WELKOM! Spaart plaatjes voor onze albums. BONBÓNS PASTILLES CACAO De nieuwe Blej le-modeUen De afbeeldingen laten U twee van de nieuwste Bleyle:creaties zien. Natuurlijk zijn er nog heel wat andere modellen. Of het nu voor in huis, voor Uw beroep of voor op straat is, een gebreide Bleyle- japon naar Uw smaak zult U voor elk doeleinde vinden. De kwali teit is altijd ongeëvenaard goed. Plein 10 Haarlem ZAAXLANDSCHE BAKKERIJ. De geheele maand Dec. Vrijdag en Zaterdag Stroopbrood, Duive katers en Krentenbrood, nieuwe oogst, met gelei en amandelpers. B. z. a. goed gekl. ST. NICOLAAS MET ZWARTE PIET v. Zondag 5 Dec. Zijlstr. 66 rd. Haarlem TE KOOP AGB. zoo goed als n. Bilz. Nieuwe Natuurgeneeswijze. Twee deelen 10. Adr. Loosjes- straat 11, Haarlem TE KOOP stoommachine en Mec cano'tezamen 2. Viool m. kist en stok 2.50. Gaelstraat 61 rd. Haarlem Te koop gevraagd stroomlijn KINDERWAGEN en nette KIN DERSTOEL. Br. G 64SS bur. van dit blad H.H. JAGERS. Te koop bej. bun- zingfret 10. J. jachthond zw., 4 mnd. 5. Br. G 64S9 bur. v.d. bl. ST. NIC. GESCHENK. Prachtige doos met "Wellner zilver te koop, geheel compleet, nog nieuw, spot koopje. Juno-plantsoen 84. I-Iaarl. Te koop gevraagd modern WAN DELWAGENTJE. Br. G 6491 bur. van dit blad TE KOOP autoped op breede luchtbanden prijs 4.50. Ooster straat 41 Hrl. Nrd. LIEVE KL. HONDJES v.a. 1.50 Vele andere soorten voorradig Kennel Tliornwood, Van 't Hoff- straat 93. Haarlem PRIMA K OFFERSCIIRTJFMACH agb.. bet. event, in overleg. ..Co- pinha", Atjehstraat 62. Tel. 17853 H.Nrd. PFAFF IXZ. XAAEMACH. a. n. v. 1S5 nu 60, Radio 12.50, kop. ketels v.a. 0.50, k. doofp. 1.25, ant. tegels v.a. 10 ct. stoeltjesklok 17.50, staartklok 7,50, haard 12.50 enz. enz. S. Maasdam, L. Boogaardstraat 32, Haarlem PHILIPS RADIO 40. Ritsema Stofzuiger 15. Tetterodestr. 51» Haarlem TE KOOP electr. trein, transf.; rails, compl. in goeden st. 12.— Verbenalaan 2, Aerdenhout. ST. NIC. CAD. Te koop 3 Holl. Herders, 9 w. oud 1.25 per stuk. Rijksstraatweg 422 H.N. OVERD. TENNIS. Alle inl. Clubs, lessen enz. Constandse. Kon,weg 6IA, Tel. 16766 Haarlem prima Eau de Cologne 50 ct. Wij vullen fleschjes met nauwe opening. Gumq^ bedkruik 60 ct. Elast. kousen, 2.50 1.95 DE OUWE GAPER, L. Veerstr.20 voor Luxe Post - Foto albums Vulpotlooden, Vulpenhouders, Kinderboe ken en Prentenboeken. iPEKSTRAAT 14 Telefoon 10839

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1937 | | pagina 12