ÜmLl! zalen beschikbaar BE NUTSSPAARBANK 't Smaakt wssr bast, vrouwtje - Hoe anaWe*". «Ww. BLONDONA het shampoo voor blowd haar cursussen schoolyrije jeugd het opmerAelijk goede merk AROMA BOUILLON - SOEPEN - JUS UITERMATE VERZORGD BOUSQUET enige nette MEISJES Botter scheepje GEERLING Jlefrecca „Luxeka' KWADE POSTEN? Brandhout Waar 1 doet ze het van S De ideale vloerbedekking fi DONDEr '0 OCTOBER 1947 HAARLEMS DAGBLAD Keelpijn, Griep 2 Foracltjes in een glas water opgelost geven een goede antiseptische gorgel drank. Foracit bevor dert de transpiratie, doet de koorts dalen en helpt de snelle verwijdering van het kwaad. U bent weer fit. Ho, pijn, Kiespijn, Zenuwpijnen Forai.il vermindert de bloedaandrang naar het hoofd. De zenuwen ont spannen. Direct verlich ting. Het leren lacht U - YYlfc aan een van. de 7 pijnen feed, kreeg een analgesis tabletje met een glas water. Dit hielp direct en het werk in de Engelse fabrieken ging dóór, toen het erop aan kwam. U kunt dit snel en zacht werkende middel nu in ons land kopen.' Het heet Foracit. Maandpijnen ïflv worden veroorzaakt Hui" door onregelmatighe^ den in de maandston den. Foracit activeert de bloedsomloop, regelt de vloed, waardoor de pijnen snel ophouden. Nog een groot voordeel van Foracit: het helpt direct zon- RHEUMATIEK Foracit lost het urinezuur op. neemt de congestie weg, ontspant de zenu wen. De vlijmende pijn verdwijnt di rect. Na enkele da gen loopt V weer recht op. maag van streek te brengen of Uw hart op hol te doen slaan. Pijn komt als een dief in de nacht. Haal vandaag nog een doosje Foracit in huis. Een Foracitje kelfd düvecf- 4*0? EEN VINOLIA PRODUCT „Daf krijg je vanzelf, als ie 'I ge regeld met Blondona wastProbeer 'i ook eensdan zul je zien. hoe mooi schoon en glanzend je haar wordt" Als Uw haar met Blondona gewassen is, glanst het^prachtig en natuurlijk. Het heelt een intensief reinigende en toch veilige werking op haar en hoofdhuidzelfs het dofste haar krijgt een levendige glans. En, wat vooral opvalt na 't gebruik van Blondona, U ziet er altijd weer uit, of U pas bij de kapper bent geweest I Ook voor Uw haar, dat weer andere eigenschappen heeft dan blond 'haar, is er een speciaal shampoo: vBrunettat' 30NG.HAARLEMvooruit! WIE ZICH NOG WIL AANMELDEN, HAASTE ZICH! A.s. Zaterdag worden de cursussen ingedeeld. Dir.VAN 'T HOFFSTRAAT l Voor 100, 200 of 300 personen Hotel DUIN EN DAAL, Bloemendaal. Telef. 22223—22347. MAGGI Zoo typisch vrouwelij'k is zij. Als je 't niet wist, zou je zeggen, dat zij nog net zoo jong is als twintig jaar geleden. En toch is zij moeder van drie schoolgaande kinderen. Zij is een vrouw, die zich altijd goed verzorgt en dus gebruikt zij ADELAAR - TOILETZEEP, een weldaad voor iedere huid. ..BLANCH ENAIJ ZEEPFABRIEK-DELFT KOUSEN FABRIEKEN HIN N.V. vragen nog voor verschillende afdelingen. Aanmelden van 9-12 en 2-5 uur. Personeelsafdeling, Zijlweg 136. TE KOOP GEVRAAGD VOOR GELDBELEGGING een huis of beneden, en bovenhuis grieven met inlichtingen en opgave koopsom onder. no. 8200. Te koop: houten 5 Pracht kajuit. Schipper F. Vossenberg, Oranjekade. Prachtige Duinkonijnen 3.50 en 4.30 per stuk Natuurlijk weer by Alleen KL HOI TSTK. 36—38 tussen Geel. Oude Gracht en Anegang v/h Warmoesstraat Iel, 10.796 DAPHNE DU MAUR1ER is zo juist verschenen: LADY DONA eveneens weer een zeldzaam mooi en spannend werk. In solide luxe band f 4.90 Tevens ontvangen nieuwe zending PAVILJOEN DER VROUWEN een meesterwerk van de beroemde schrijfster PEARL S. BUCK in fraai linnen band f 5.50 BOEKHANDEL Kruisweg 13. Haarlem. Telef. 21677 V KI II.INQ. •.oi'hlZonnig huis te Haar lem, Heemstede. Aerden- hout of omg met gar., c v. en tuin. AangebodenDito huls te Rot terdam of Alkmaar Huur prijs pl.m. f 1000. Mak. J. v. Campen, Kerkstr 23. A'dam. Tel. 31468 Succesvolle incasso's, zon der kosten vooruit, door geheel Nederland. „Mijn succes is uw succes!" Te koop gevr. 1 ton of meer Aanbiedingen aan de Haarl. Koper en Metaalgieterij. Krom 31—37 Haarlem. Tel. 16886. Je snijdt weer brood voor je plezier, want de fijne verse smaak van Blue Band maakt grage eters! En 't is niet alleen lekker; Blue Band is ook ge zond en voedzaam. Vraag dus Uw winkelier om Blue Band! 31x-080 54 „Ze heeft toch ook zo'n groot inkomen niet? Je begrijpt werkelijk niet, waar ze het van doet?" Wilt U het geheim weten? Zoals Grootmoeder spaarde in „potjes", voor kleding, voor kolen enz., zo gebruikt zij de gezinsbegroting van de spaarbank. Maar dat kunt U ook. Bekijk eens het voorbeeld met toe-, lichting, dat bij de spaarbank voor U klaar ligt (tegen inlevering van neven staande coupon). Zulk een handig over zicht geeft U een nieuwe kijk op Uw uitgaven; het wordt een spannende sport om binnen de schreef te blijven. En zo bereikt ook U veel meer dan bij uitgeven zonder plan. Maak dus gebruik van Uw coupon. U zult gemakkelijker U P upon in bij pen i kenbaar aai Da counon geeft U N nde ibiljet op een grutiB voorbeeld mef toelichting van do gcr.iusbegroting, de metbode dioUüelpl b„ bkro, A 0.3C KsnaUccnnen met Uw t*tkome*<, c&kA. de (jeMHsbeqrotinjq waet TE HAARLEM en elders voorzover kenbaar aan het raambiljet met deze annonce BORSTPLAATJES ALLE SMAKEN 100 GR 25 CT. HAARLEM: Rijksstraatweg 110 HEEMSTEDE: Binnenweg 116 IJMUIDEN-OOSTTrompstraat 94 502e Staatsloterij OCTOBER 1947 21564 21576 2I5CI 21VV VMi i 21932 21933 219112 2WI 21SSS Ontbreek! 9192 mei 32,— LL - ALivA M. AAA j Weet U dat Odor-Paradizo Parfumerieën. SmedeHr. 4. Haarlem is'geopend? Weet U clat daar bij aankoop van f 2.50 'n kassabon wordt ge geven? Weet U dat inleve ring van 50 bonnen recht geeft op 'n fles luxe Am. parfum Mid Night ..Evelyn Carr" van Masschussetts U.S.A. ter waarde v. 22 50? Zo niet, lees dan de grote annonce ln Trouw, het Vrije Volk, Nieuwe Haarl. Cour. en de Waarheid van Dinsdag 28 Oct. j.l. WOONHUIS te koop gevr op goede stand ln centrum Haarlem. Bij voor keur leeg te aanvaarden. Br. m. uvig. inlicht, no. 9199 Een mooi geheel wordt Uw woning als ook de gangen met Pcrplex-parket zijn belegd. Reeds 46°/o wordt geleverd op aanbeveling van gebruikers. Gelegd vanaf f4. per m'. Hoofdkantoor: van Boetzclaer- inan 90. Den Haag. Toonkamer: PLEIN 18, HAARLEM Tel. 20879 erplex,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1947 | | pagina 6