F. DAMIAANS ZN. PfuncE Wacht M voorde De Gruyter CUffi SPQBRNE £UÏ FRBM5HHIS VERLOREN Inboedel-Verkoop fïÖKS] Cafetaria „FLUKS" Gaat U verhuizen o of gaat U over zee i Als de stofzuiger zwijgt belt U dan 17077 $io(<zuig,et S^wice nette meisjes 't schee/tU stukken/ WêVtjZ' Belangrijke Veiling Ieen energiek I NSPECTEUR w constant/ DONDERDAG 9 DECEMBER 1948 HAARLEMS DAGBLAD De Heer en Mevrouw DIECKMAN—RUSZ geven met blijdschap-kennis van dé geboorte van hun Zoon EVERHARD WOUTER 6 December 1948. Pontianak W. Borneo van Boekholtzweg 7. Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van een Dochter en Zusje JOKE SASKIA W. A. Reemer A. Reemer-Abdala Coen, Peter, Ben. Kruisweg 38 zwart. Haarlem, 7 Dec. 1948. In plaats van kaarten Ondertrouwd: C. M. v. LANGEVELD B. J. BRUYN. Brouwersplein 18. Crayenesterlaan 46. 8 December 1948. 24 December 1948 hopen onze geliefde Ouders en Grootouders D. v. POLEN E. v. POLEN-NIEKERK hun 40 jarig Huwelijksfeest te herdenken. Hun dankbare Kinderen en Kleinkinderen. Junoplantsoen 20, Haarlem Enige en Algemene Kennisgeving Heden ontsliep zacht en kalm onze lieve Zuster, Behuwdzuster, Tante, Be huwd- en Oud-Tante ANNA MARIA CAMMAN in de leeftijd van 72 jaar. Namens de familie: Bussum: J. C. O. Camman G. Camman-Huisman IJmuiden: L. M. Camman E. J. C. Camman-Hart Aerdenhout, 8 Dec. 1948. Rusthuis „De Viersprong" Zandvoorterweg 62. Geen bezoek. Geen bloemen De teraardebestelling zal plaats vinden op Zaterdag 11 December te half drie op de Algemene Begraaf plaats, Kleverlaan te Haarlem. Heden overleed plotseling tot onze grote droefheid onze lieve Man, Vader en Grootvader JAN PEL in. de ouderdom van 66 jaar. T. Pel-Kooij Zandvoort: A. Pel C. M. Pel-Kramcr Jantje Grietje Jopie Haarlem: N. Pel W. Pel J. Pel A. Pel R. Pel Haarlem. 7 Dec. 1948. Begrafenis vindt plaats 11 December om 12 uur Alg. Begraafplaats. Heden overleed tot onze diepe droefheid geheel onverwacht onze beste Broeder, Behuwdbroeder en Oom, CORNELIS WAASDORP in de leeftijd van 62 jaar. Uit aller naam: Wed. H. H. v. d. Berg- Waasdorp. Haarlem. 8 Dec. 1948. Ted. v. Berkhoutstr. 24 rd. De teraardebestelling zal plaats hebben op Zater dag 11 December 1948 te 11.30 u. op de Noorderbe graafplaats aan de Ver- gierdeweg. Vertrek van het St. Elisabeths Gast huis te 10.55 uur. Algemene Kennisgeving Heden werd plotseling van ons weggenomen onze lieve schat INGRID in de aanvallige leeftijd van ruinT-2 jaar. Haar diepbedroefde Ouders, Jimmy en Grootouders A. Thuis M. Thuis-van Veen Jimmy Haarlem, 8 Dec. 1948. Schoterweg 80 rood. De teraardebestelling zal plaats vinden op Vrijdag 10 Dec. a.s. op de Alg. Begraafplaats te Haarlem ingang Kleverlaan om 11 uur. Geheel onverwacht nam de Hcere heden tot Zich onzen lieven Man, Vader en Behuwdvader in den ouderdom van 54 jaar. „Ik weet aan Wien ik mij betrouwe Haarlem: T. Blom-v. d. Gaast J. S. M. Blom S. G. Blom W. Blom-v. Ginkel N. J. Blom en Verloofde Deelen: A. J. D. Blom Haarlem, 8 Dec. 1948. Rijksstraatweg 61 Geen bloemen De begrafenis zal D.V. plaats hebben Zaterdag, 11 December te 2 uur op de Algemeene Begraaf plaats aan de Kleverlaan te Haarlem. Plotseling overleed onze lieve DICK DE JONG oud 26 jaar. De Liefde Gods is ster ker dan de dood. Driebergen: H. de Jong J. R. de Jong-Scheltens H. de Jong Jr. 's Gravenhage: Ph. van Leeuwen-de Jong G. van Leeuwen Heemstede: Emmy Fabriek. Heemstede. 7 Dec. 1948. Torenlaan 6. De begrafenis zal plaats vinden Vrijdag 10 Decem ber a.s. des namiddags half twee op de Algemene Begraafplaats te Heem stede. Vertrek uit de woning van de familie Voors, To renlaan 6. Heemstede, om streeks kwart over één. Heden overleed na een kortstondige ziekte in het Ziekenhuis St. Joannes de Deo te Haarlem, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in de leeftijd van ruim 66 jaar. onze innig geliefde Echt genoot, zorgzame Vader, Behuwdvader en Groot vader JOHANNES WOUTER VAN DEN ELSHOUT Overveen, 8 Dec. 1948. Oranje Nassaulaan 12. Overveen: M. van den Elshout- Nieuwenhuizen Bentveld: W. W. van den Elshout M. van den Elshout- Klaarenaar Haarlem: M. M. Heidstra- van den Elshout J. Th. Heidstra A. C. Vogel van den Elshout P. Th. Vogel J. M. Somers- van den Elshout N. L. Somers en Kleinkinderen. De H.H. Uitvaartdiensten zullen gehouden worden op Zaterdag. 11 Dec. 1948 in de Parochiekerk van O. L. Vr. Onbevlekte Ont vangen te Overveen, de stille H. Mis te 8.25 uur en te 10 uur de gezongen H. Requiemmis, waarna de begrafenis in het Fa miliegraf op het R.-K. Kerkhof, aldaar. Vrijdagavond 8 uur Ro zenkransgebed in boven genoemde kerk. Liever geen bezoek. Geen bloemen Gaarne H.H. Missen. Heden overleed, zacht en kalm. Mevrouw MATILDA v. RIJKOM geb. STAGNO NAVARRA in de leeftijd van 75 jaar. G. van der Wal. Ex. test. Heemstede, 8 Dec. 1948. Koediefslaan 14. Liever geen bezoek. De teraardebestelling is bepaald op de Algemene Begraafplaats te Heem stede Zaterdag a.s. te half twaalf. Vertrek van het sterfhuis te kwart over elf Rechtsbijstand Echtscheiding, Dagvaardin gen, Requesten enz. Adviezen vanaf f 1. Bur. Kraneveld, Zijlweg 21 Kantoor 95, 's av. 78 uur. door piloot K. L. M. licht bruine tas met studieboeken en K. L. M. documenten. Voor vinder waardeloos. Verliezer zeer gedupeerd. Teg. hoge beloning terug te bezorgen Populierstraat 1, Haarlem-N. Velleman Koopt! alle soorten goede meubelen, tapijten, kristal, goud en zil ver etc. voor hoge prijzen. Tel. 14637 Zijlstraat 62 HONDENVRIENDEN Verrast uw hond met een pak heerlijke FLORA „MOPJES" of „MERGPIJPJES'' Verkrijgbaar bij voe derzaken en winke liers. FOTOWERK voor Indonesië In één dag gereed bij Foto EDDY ZIJLSTRAAT II A TAPIJTEN LOPERS BEDSTELLEN Ontvangen: Holtap en Bou clé karpetten f 99.50, f 105, f 152.50 en Smyrna 280 x 385 f 549.50; Wilton deurkleedjes f 10.80; Lopers f 6.95 en f 9 65; Keukenloper f 5.45 per mtr.; prachtige bedstellen f 52,50 en f 75. Als reclame: Dekens f 11.15. Verkoop Woensdag, Donderd., Vrijd., Zaterd. van 1—5 uur. TAPIJTHANDEL „MARO" N.V., Gebouw St. Bavo, Smedestraat 23, H'lem. a.s. Vrijdagmiddag precies 1.30 t. o. v. deurwaarder C H Erbrink. in vcilinglokaal QUINTO. Lange Raamstraat 14, Haarlem. Tel. 20597. O.a. wordt ook ver kocht wegens mis verstand nu de meubeltransport auto. 2,5 tons, electr. was machines, le klas bankstel, enz., enz. Erkend veilinghouder H. L. QUINT. Kijkuren van 9—11. Gevr. voor spoedige indienst treding op een middelgroot industrieel kantoor een administratieve kracht bekend met loonadm. en boekhouden. Br. no. 2203. Gevraagd voor directe indiensttreding EEN BUFFETBEDIENDE boven 18 jaar, v-g.g.v. en ENIGE NETTE WERKMEISJES voor de avonddienst, boven 18 jaar, v.g.g.v. Aanmelden Café-Restaurant GEBR. BRINKMANN Grote Markt, Haarlem. Voor de a.s. Feestdagen een ruime keuze MANTELS EN JAPONNEN 5. ïBccutd, Haarlem, Koninginneweg 71 bij Iordensstraat Koffie met gebak 30 cent Verse belegde broodjes m. vleeswaren 15 cent Vleescroquetten 15 cent Knakworstjes 30 cent Soepen - Salades Warme schotels vanaf f 1.05 GROTE HOUTSTRAAT 21-25 HAARLEM Het is prettig voor U, om te weten, dat Uw huisraad vakkundig verpakt wordt. Geen beslommeringen als U profiteert van onze ongeëvenaarde service. Wij verpakken ook de bekende opvouwbare Chatelaine meubelen. ZIJLVEST 41 HAARLEM TEL. 12456 en geen geluid meer wil geven Grote Houtstraat 94 tegenover Haarl. Dagblad N.V. Wasserij en Chemische Wasserij PEEPERKORN, Blekersvaartweg 39, Heemslede, heeft in al haar afdelingen vanaf 14 jaar. FLINKE MEISJES GEVRAAGD voor alle afdelingen. Aanmelden EERSTE HAARLEMSE STOOMWASSERIJ N V. Kampersingel 5056. Haarlem Kom Uw keuze maken uit diverse artikelenalles voor halve prijs bij aankoop van f 1.50 aan De Gruyter's fabrikaten. ZIE DE ETALAGE geldig van 9 Dec. tot en met 15 Dec. Twedervertoning i 1MIPPAGV00ESTEWN623-o-W0NPV00PST 73° I ClaiidelfeColberL indeoeestibecomedie van AAjJrtA TÓEOANG14JAASI DWa±-&ux&ï HAPDVCAIJR TOEGANG 14J. I In het voorprogr. JsANGS VERGETEN WEGEN I Degelijks219-7. 9'j een spannende Western \zor,d.2-ü-*-7-9'J Verwacht-. Vliegende Tijgers JAMES STEWART 1 DONNA REED LIONEL BARRyMOQE (^n&' I £erc van to]limbiaJ|joiii5TTQpard-MiiraBrittoii s TOEGANG 14-JA AH f EXTRA MEDEDELINGEN. Rembrandt: Zondagmorgen 11 uur: Avonturen op de zeebodem Palace: Zondagmorgen 11 uur: lajla Frans llaL: Zondagmorgen 10.30 uur: Natuurwetensch. films onder auspiciën der Haarl Aquarium Veren. Kleurige klei - Gallenen der natuur (Agfa color) VOOR ELK FIGUUR.... hebben wij 'n passend Corset Ook m. elast. binnenband Step-ins in diverse prijzen MEDISCHE CORSETTEN zonder punten Mod. Paskamers. Anegang 25. Haarlem. Tel. 19644 Corsetten, Lingerie, Kousen. AANGEBODEN: marineblauwe Herenwinter jas f 150, Meisjeswinterman tel m. 42 f 25, Electr. kachel tje f 15. Tel. 24481. Bloemen- daalseweg 158, 4 x bellen. Rustig besch. gezin van 3 volw. pers. zoekt voor dir. of 1 Jan. 2 of 3 ongemeub. of gestoff. KAMERS m. keuken of gebr. v. keuken in Hrl.,of omg. Br. no. 2197 op Dinsdag 14 en Woensdag 15 December 1948, van ameublementen, meubelen, Perzische-, Deventer- e.a. tapijten, karpetten, lopers en een grote collectie gor dijnen, geheel en uitsluitend afkomstig van de in liquidatie zijnde Kon. Meubelfabriek en Magazijnen H. F. Jansen Zonen, Spui 10a, Amsterdam-C. Bezich tiging: Zaterdag, Zondag en Maandag a.s. van 10-4 uur. Kijkdagen en veiling in het Magazijn Spui 10a. Cata logus verkrijgbaar. Veilingdirectie: Notaris: Veilinggebouw „De Zwaan" A. G. A. Bührs Fa. Scholten Gemke (tel. 44012) Keizersgracht 474, Amsterdam-C. Engelsche Ongevallenverzekering Maatschappij ZOEKT voor haar bestaande organisatie in de omgeving van Haarlem Vakkennis vereischt. No- 138.831, Bolrek, Koningsplein 1, Amsterdam. GOUD ÉN VOEGLOOS VERKRIJGBAAR BIJ IEDERE BETERE JUWELIER :jg Hij vlucht voor het jandwolfwerend Fluor, dat na jarenlang experimen teren werd toegevoegd aan Castella tandpasta. Onnoemelijke kleine schuim- bclletjes brengen het fluor in ieder tandgroefje

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1948 | | pagina 4