Haarlem won van Ajax (4-2) en behoudt kleine kans Haarlems elftal speelt gelijk in Den Helder Raadsagenda telde zeven doelpunten vele voorzetten werden verworpen Meeuwen versloegen HBC in finale met 2-1 Agenda voor Haarlem Fa. B. ENGELENBERG HDVS was beter; Willem 2 won Haarlem te zwak voor Amsterdam Afdeling Haarlem op vierde plaats Indians batten zwak in tweede innings 3 Hattrick van midvoor De Voogd Protest van Hermes tegen de twee doelpunten OFFICIËLE VERKOOP SIKKENS LAKKEN THB wint van SIOD Zaterdagmiddagvoetbal V oetbaluitslagen Zilveren Schaal naar Zandvoort Zaterdagmiddag-voetbalbeker EHS blijft in de vierde klasse Jubileumwedstrijd tegen Noord-Holland Gemeenteraad-journalisten: 7-7 Noordholland versloeg Haarlem met 2-1 Testmatch in Leeds DSS 2 promoveert, maar hoe MAANDAG 9 JUNI 1952 HAARLEMS DAGBLAD - OPRECHTE HAARLEMSGHE COURANT Het elftal van Haarlem heeft de moed in de voetbalcompetitie om het kampioen schap van Nederland nog lang niet opgegeven. Integendeel. De rood-blauwen hebben il0g alle hoop, dat Willem II een misstap begaat en verliest, zodat zij met nog een wedstrijd tegen de Tilburgers in het verschiet de kans op de hoogste titel in eigen handen kunnen nemen. En die uiteraard dubieuze kans is er nu reeds. Want de Haarlemmers wonnen Zaterdagavond in het Olympisch Stadion in Amsterdam op nieuw van Ajax en Hennes D.V.S., dat met 2-1 verloor van Willem II, diende een protest in tegen beide doelpunten van de Tilburgers. Mocht echter dat protest slechts ge- deeltelijk of in het geheel niet toegewe zen worden, dan is er voor de Haarlem mers practisch geen kans meer. Want Ajax zal het volgende week tegen Wil- dem II wel niet tot een overwinning weten te brengen en al wint Haarlem dan van Hermes DVS, dan nóg is Wil lem II niet meer in puntenaantal te be reiken. Maarhet kan in de kam pioenscompetitie nog raar lopen. Haarlem won Zaterdagavond overigens verdiend van Ajax, dat er niet zeer veel van terecht bracht. Nadat Haarlem reeds in de eerste minuut een vlotte aanval van Van Osch en de Voogd door Groeneveld met een doelpunt had afgewerkt, bleven de rood-blauwen gedurende de eerste helft dusdanig in de meerderheid, dat de nul- drie stand, waarmede de rust inging, geens zins geflatteerd genoemd kon worden. Wel slaagde Michels, de -gevaarlijkste man in de Amsterdamse voorhoede, er spoedig na de hervatting in een door De Groot doorge- kopte vrije schop van Leeser door een handige hakbal in een doelpunt om te zet ten doch in tegenstelling met hun Amster damse collega's Potharst, Elzer, Saarloos en Visser, waren Odenthal, Laan, Kuys en Snijders wel in staat een enthousiast of fensief te doorstaan. Fraaie doelpunten Het spelpeil van de wedstrijd lag onge twijfeld hoger dan dat van de ontmoeting op Tweede Pinksterdag in Haarlem. De Haarlemse voorhoede was door het mee spelen van De Voogd op de middenvoor plaats aanzienlijk versterkt ondanks het feit, dat de lange Haarlemmer ruim schoots de meerdere van stopper Elzer zich in de voorste regionen nog niet hele maal op zijn gemak voelde. Zelfs zijn drie fraaie doelpunten konden deze indruk niet wegnemen. Maar ook de voorhoede van de thuisclub, gevormd door Leeser, Michels, De Groot, Van der Wel en Bartels, vol deed beter dan die van enkele dagen ge leden, waarin toen Van Dijk als linksbin nen was opgesteld. Was dus het spel te prefereren boven dat van Tweede Pinksterdag, ook het gehalte van de meeste gescoorde doelpunten mocht er zijn. Het fraaiste was de treffer van Groeneveld, na een afgemeten pass van Schilpzand. Dit doelpunt kon de ogen van scheidsrechter Van der Meer echter geen genade vinden. Toen De Voogd na een half uur zijn hoofd onder een verre voorzet van Groeneveld zette en doelman Visser de bal niet onder controle kon krijgen, wist de Haarlemse middenvoor, op de grond liggend, toch nog voor het verdiende doelpunt te zorgen. Tien minuten later leidde een snelle switch tussen Jacob en Groeneveld het beste der zes doelpunten in. De bal bleef juist buiten In een, vooral van Schiedamse zijde, op zeer hoog peil staande wedstrijd is HDVS onverdiend met 12 ten onder gegaan tegen Willem 2. Deze nederlaag was min of meer treurig, omdat zij andermaal het ge volg was van het uitvallen van spil Poulus bij een stand van 10, met nog goed tien minuten te spelen. Hierdoor werd een om zetting van het elftal noodzakelijk en, hoewel de twee in de laatste vier minuten gescoorde doelpunten uit goede aanvallen voortkwamen, was toch het oorspronkelijke, hechte verband in de Schiedamse defensie na de wijzigingen niet meer aanwezig. Tegen de twee Tilburgse doelpunten heeft HDVS na afloop geprotesteerd. De gelijkmaker van P. de Jong zou in buitenspelpositie gescoord zijn en bij het tweede doelpunt van dezelfde spe ler zou de bal bij een voordien ge nomen vrije trap nog niet stil hebben gelegen. Een doelpunt van Joop Heys- ter, 8 minuten voor tijd met een kop bal gescoord, kon in de ogen van de heer Van Aussem geen genade vinden. ADVERTENTIE Docistraat' 39 V' Haarlem - Tel. IJW.T} het bereik van Bakker en Saarloos en toen Jacobs voorzet volgde stond de snel mee gekomen De Voogd op de goede plaats en het was nul-drie. Intussen had ook Snij ders gelegenheid gekregen te tonen, dat hij zijn plaats waard is. Goede schoten van Van der Wel en een vrijwel onhoudbare kopbal van rechtshalf Bouwens bleven voor Ajax zonder resultaat. Toen Kuys in de tweede helft verzuimde een pass te onderscheppen, stond Van der Wel onverwacht alleen voor de Haarlemse doelman, die toen bij voorbaat kansloos mocht worden geacht. Tot hoorbare teleur stelling van de Amsterdammers op de tri bunes echter schoot de linksbuiten naast. De schemering was er kort voor het einde wellicht mede schuldig aan, dan zowel de Amsterdamse als de Haarlemse defensie zich nog eenmaal lieten passeren. Een ver re voorzet van Groeneveld veroorzaakte een misverstand tussen Visser en Saarloos, waardoor De Voogd kon scoren en Snij ders' enige fout bracht Van der Wel ten slotte in de laatste minuut tóch nog op de scorelijst. De stand in de kampioenscompetitie is nu: Willem II 4 4 0 0 8 13— 6 Haarlem 4 2 0 2 4 97 Hermes DVS 4 2 0 2 4 6— 7 Ajax 4 0 0 4 0 5—13 T.H.B. heeft in de competitie om een plaats in de vierde klasse met 2-1 van S.I.O.D. gewonnen, waardoor de kans op behoud van een plaats in de competitie van de K.N.V.B. is gestegen. In de eerste helft was het S.I.O.D. dat de leiding wist te nemen maar in de tweede helft gaf T.H.B. de toon aan en wist door doelpunten van Meyerse en v. d. Horst een 2-1 voorsprong te nemen. Met deze score kwam ook het einde. Kranenburg en Olivio deelden evenals verleden week de punten. De stand is thans: T.H.B4 2 1 1 5 Olivio 4 13 0 5 Kranenburg 4 12 14 S.I.O.D4 1 0 3 2 De stellenwedstrijd Haarlem-Amsterdam, die op het terrein van Kennemerland werd gespeeld, is in een verdiende 42 overwin ning voor de Amsterdammers geëindigd. De Haarlemse ploeg bleef enigszins onder de verwachtingen en speciaal in de eerste helft moesten de Haarlemmers nog aan el kaar wennen. De Amsterdammers vormden onmiddel lijk een veel beter geheel en hadden in de eerste speelhelft een flink veldoverwicht. Mede door het zwakke spel in de Haar lemse achterhoede waren de Amsterdamse aanvallen een voortdurend gevaar voor de Haarlemse doelman Zonneveld. In de Haar lemse voorhoede werd nog het beste voet bal gespeeld. Vooral de linkervleugel J. FellerWielinga (Kennemerland-IJmui- den) speelde een goede partij en midvoor Staring (Telefonia) sloot zich daar aardig bij aan. De Amsterdammers, die voor de rust het voordeel van de wind hadden, waren on middellijk in de aanval en het duurde niet lang of de gevaarlijke middenvoor v. d. Hilst (De Geuzen) wist de score te openen (01). Tien minuten later bracht Steen- wijk (De Geuzen) uit een hoekschop met een kopbal de stand op 02. Wel trachtte Haarlem het spel te verplaatsen, maar Am sterdam behield het beste van het spel en dank zij Steenwijk, die van een pass van v. d. Hilst gebruik maakte, werd de stand 03. Eerst kort voor rust slaagde J. Feller er in voor Haarlem een tegenpunt te sco ren, zodat met 13 werd gedraaid. Haarlem sterker Haarlem kwam door het windvoordeel in de tweede helft in de meerderheid. Ech ter zonder gevaarlijk te worden. Wel drongen de Haarlemmers ver op, maar hierdoor kreeg Amsterdam gelegenheid met snelle uitvallen het Haarlemse doel te belagen. Bij een van die aanvallen scoorde v. d. Hilst het vierde Amsterdamse doel punt. Haarlem gaf de moed toen nog niet op en eindelijk gelukte het J. Feller de achterstand tot 24 te verkleinen. Maar verder lieten de Amsterdammers het niet komen, zodat Haarlem met deze cijfers het onderspit dolf. Om het kampioenschap van Nederland: Ajax—Haarlem 2—4; Hermes DVS—Willem II 12 (onder protest van HDVS). Promotie tweede klasse B: Helmondia Internos 54. C: TEC—WH '16 2—1. Eerste klasse B: VitesseVSV 11. De Zilveren Schaal, nu twee jaar geleden ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Haarlemse Voetbalbond door Haarlems Dagblad als wisselprijs aan de jubilerende bond aangeboden, is voor een jaar van Beverwijk naar Zandvoort ver huisd. Het was D.E.M., dat de prachtige schaal het eerst veroverde en deze twee jaar in bezit kon houden. Zandvoortmeeuwen is in de interessante eindstrijd tegen H.B.C. met recht als winnaar naar voren gekomen. In de eerste helft van het duel waren beide ploegen er in geslaagd eenmaal te scoren, hetgeen dus een alleszins juiste 1-1 stand bij de rust tot gevolg had. Hoewel de geel-blauwen daarna evenmin als de Heemstedenaren het net wisten te vinden, hadden de spelverhoud'ingen in die tweede helft wel zo gelegen, dat Zandvoort meeuwen daarvoor eigenlijk de aange wezen ploeg vormde. Dit kwam in de nood zakelijke verlenging door een gelukkig doelpunt tot uitdrukking. Door een overwinning van Zandvoortmeeu wen op H.B.C. kwamen de Meeuwen in het bezit van de Zilveren Schaal. De heer II. Scheen, bestuurslid van de afdeling Haar lem overhandigde de twee jaar geleden door Haarlems Dadblad beschikbaar gestel de voetbaltrophee aan aanvoerder Paap. Dat dit beslissende doelpunt inderdaad „gelukkig" was, werd door de heer H. Scheen, die de Zilveren Schaal namens de H.V.B. uitreikte, onomwonden gezegd. Ge lukkig voor Zandvoortmeeuwen, dat door een onverwachte misser van de overigens prima spelende stopper Bontje een niet te missen kans kreeg; „gelukkig" ook voor de organisatoren, die met vrees hadden gezien, hoe de snel vallende duisternis een ver lengstuk van de wedstrijd eigenlijk onmo gelijk zou hebben gemaakt. De heer Scheen herinnerde er verder aan, dat H.B.C. de moeilijke weg naar de eervolle eindstrijd grotendeels met zijn tweede elftal had moeten afleggen, hetgeen een compknient aan het adres van de win naar van de tweede prijs de voormalige H.V.B.-beker inhield. „Beide ploegen", aldus spreker, „hebben een faire strijd ge streden en de sterkste heeft, zij het dan op gelukkige wijze, kunnen winnen". De wedstrijd Twee uitstekende doelpunten vormden de hoofdschotel van een eerste speelhelft, waarin beide ploegen elkaar geen duim breed toegaven. Na een halfuur scoorde middenvoor Duivenvoorde voor H.B.C. met een schot van grote afstand, onhoudbaa'r voor doelman Keur. Maar onmiddellijk daarop raakte de Zandvoortse aanvalsleider Visser met een zo mogelijk nog fraaier dia gonaal schot de Heemsteedse roos. In de tweede helft waren de geel-blauwen door een zuiverder spelopbouw meesten tijds in het offensief, maar H.B.C. zorgde met snelle, open, en daardoor vaak ge vaarlijker aanvallen voor het nodige tegen wicht. Aan beide zijden werd een eenvou dige kans op een doelpunt ongebruikt gela ten zowel rechtsbinnen Castien van Zandvoortmeeuwen als linksbuiten Van der Velden richtten zeer slecht en verder lieten de beide stevige verdedigingsbloks de voorwaartsen geen kans. Deze kans kwam pas in de verlenging, toen spil Bontje een effectvolle pass verkeerd beoordeelde en Visser onverwacht voor de H.B.C.-doel man Willemse stond. Ditmaal had deze voortreffelijke keeper geen kans op het zuivere schot van de Zandvoorter. Het tournooi om de Zaterdagmiddag- voetbalbeker, waaraan door de afdelings elftallen van Haarlem, Utrecht, Zeeland en Zwolle Zaterdagmiddag op de terreinen van de V.V. CDN in Driebergen ^erd deel genomen, is door Zwolle gewonnen. Het elftal van de afdeling Haarlem eindigde op de vierde plaats. In de eerste ronde hadden de Haarlem mers het elftal van de afdeling Zwolle als tegenstander. Vóór de rust waren onze stadgenoten in de meerderheid. Door Bon- gers (Nw. Vennep) werd het 1-0 en even hierna doelpuntte Van Beek (WSV). Dit doelpunt werd echter afgekeurd. Na de rust was Zwolle iets in de meerderheid. Door een misverstand in de Haarlemse verdedi ging maakte de midvoor van de Zwollena ren met een kopbal de gelijkmaker. Met deze stand kwam het einde. Strafschoppen moesten nu beslissen welk team in de finale mocht uitkomen. De Zwollenaren waren uiteindelijk de gelukkigen. Inmiddels was ook de wedstrijd Utrecht —Zeeland gespeeld. Deze wedstrijd eindig de ook in een gelijk spel: 3-3. Hier bleef Zeeland de baas in het strafschoppen-duel. Zwolle winnaar In de finale tussen Zeeland en Zwolle kwamen de Zeelanders er niet aan te pas. Met 4-0 (ruststand 2-0) wonnen de Zwol- nenaren en namen daardoor de beker van Zeeland voor een jaar over. De wedstrijd om de 3de en 4de plaats tussen Haarlem en Utrecht eindigde in een 3-3 gelijk spel, na dat de Haarlemmers met rust een 1-0 voor sprong hadden gehad. Ook nu weer waren de Haarlemmers bij het nemen van de strafschoppen de minderen. De wedstrijden werden in een zeer prettige sfeer gespeeld. E.H.S. heeft Zondag de beslissingswed strijd tegen Wilhelmina Vooruit met 3-0 verloren. Door deze nederlaag blijven de Haarlemmers dus vierde klasser. Het Haarlems Elftal heeft Zondag in Den Helder op het terrein van H.R.C. een ere- wedstrijd gespeeld tegen het Noordhollands voetbal elftal ter gelegenheid van het vijf tigjarig bestaan van de afdeling Noordhol- In een zenuwachtige spanning hebben velen de ontmoeting tussen de Haarlemse gemeenteraad en de journalisten, die zich Zaterdagmiddag op het Haarlem-terrein voltrok, tegemoet gezien. Het was immers een vraag als een open doel of de raad de onverdiende ofschoon op volkomen regel matige wijze verkregen nederlaag van het vorig jaar zou wreken. Het vastberaden ge baar, waarmee een der raadsleden reeds in de kleedkamer z'n schoenveter stuk trok en waarmee een ander zijn voetbalbroekje tot onder de oksels poogde op te trekken, ver raadde een onzadigbare honger naar doel punten. De stemming in het andere kamp was onduidelijk, maar de ervaringen van het vorig jaar leerden, dat de journalisten ongetwijfeld zouden proberen te scoren. Er viel dus van alles te verwachten en de scheidsrechter, de dichter Harry Prenen, had zich daar duchtig op geprepareerd; hij verscheen met een valhelm op het hoofd om zijn gedachten bij elkaar te houden. De raad bracht een felle ploeg met een totale leeftijd van 476 jaar in het veld. De voorhoede, met Geluk (Onderwijs en Kunstzaken), Spek (AR) en de linkerslag tand Proper (CPN), beet keer op keer als een geduchte kaak in het jonge vlees van de penmannen, die het in jaren slechts tot 304 brachten, terwijl spil Voogd (lijst 2) menige veelbelovende doorbraak tot alge mene chaos wist te reduceren. Een vraag Van de aftrap tot de rust heeft één grote vraag zich opgedrongen aan het publiek, dat bij het zien van zoveel rijpe passes en zulk een geraffineerd samenspel aanstonds in de ban van het duel geraakte: „Wat heeft de raad in zijn commissievergaderingen van het afgelopen jaar uitgevoerd? Zijn daarin louter gemeentelijke aangelegen heden behandeld? Of is er soms stiekum getrapt? Heeft er bij de beraadslagingen een bal onder de groene tafel gelegen voor het blind-trainen?" Wij weten het niet. Slechts kunnen wij getuigen dat het spel van de politici een onweerlegbare propa ganda was voor alle lijsten. Aan de verbeten trekken van de spelers kan de sportieve lezer aanstonds zien hoe hard het ging daar bij het touwen kamertje van doelman Lodewijks. tici hem niet genoeg te doen gaven. Zijn spel deed ons denken aan de bokser, die lijk uit behoedzaam tasten en pas in de vierentwintigste minuut,'toen de raad zich secuur had ingegraven voor het doel van de penmannen, deed Bettink (WD) het net bollen. Dat deze eerste klap zeker het spreekwoordelijke daalder-honorarium waard was, begrepen allen die keeper Lo dewijks (Haarlems Dagblad) zijn opmer kelijk debuut in de kooi zagen maken. Deze doelman dwong keer op keer het res pect van de raad af door zijn spectaculaire ledergrepen. Zodra hij de bal te pakken had gekregen, liet hij hem weer voor zich op de grond vallen, alleen maar om er nog Voor de rust bestond het spel voorname- eens naar te kunnen duiken, alsof de poli- MAANDAG 9 JUNI Gebouw Cultura: Christen Spiritualis tisch Centrum „De Grotere wereld", 8 uur. Spirit. Studieclub „Doorgang naar het hoge re", 8 uur. Concertgebouw: Katholieke Na tionale Partij, spreker Ch. Weiter, 8 uur. Frans Hals: „De straat zonder naam", 18 jaar, 7 en 9.15 uur. Minerva: „Fatale hartstocht", 18 jaar, 8.15 uur. Rembrandt: „Er kan nog meer bij". 14 jaar, 7 en 9.15 uur. Palace: „Doris Day ón moonlight bay", alle leeft., 7 en 9.15 uur Luxor: „Pin-up-girl", 18 jaar, 7 en 9.15 uiir. Lido: „Het teken van Don Maros", 14 jaar, 7 en 9.15 uur. City: „Mensen in het wit", 14 jaar, T en 9.15 uur. Spaarne: „Singapore", 18 jaar, 7 en 9.15 uur. DINSDAG 10 JUNI Stadsschouwburg: „De rode pimpernel (De Verenigde Spelers), 8 uur. Minerva, (Heemstede): Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, openbare vergadering. 8 uur. Luxor: Journaalvoorstellingen, 10.30. 11.30 en 12.30 uur. „Pin-up-girl", 2. 7 en 9.15 uur. Lido, Palace en Rembrandt: 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. Spaarne en Frans Hals: 2.30 en 8 uur. City: 2,15, 4.30, 7 en 9.15 uur. In Teisterbant vonden de spelers elkaar in neutrale herencostuums terug. Daar bood D. Koning, voorzitter van de Kennemer Journalisten Vereniging, captain E. Koning een symbolische presse-papier aan. tijdens een match een boksbal in de ring deed opstellen, waar hij terloops wat op roffelde. Balmacht Na de rust stak spoedig de grote storm op, waarvan de kenners langs het lijntje nog lang zullen gewagen. Weliswaar moest een legertje knapen een geregelde pendel dienst onderhouden om verdwaalde kogels uit Spaarndam en Heemstede te apporteren, maar nu kreeg men het grote werk (1-1) te zien (2-1) toen de pers met haar spel (3-1) ernst begon te maken (4-1) en ondanks de felle weerstand van de raad (4-2, 4-3, 4-4) steeds vuriger opdrong (5-4) en doordruk te (6-4, 7-4!). Toen de speeltijd formeel voorbij was hadden de journalisten de lei ding met 7-5, maar omdat de raadsagenda, die eveneens 7 punten telde, nog niet was afgewerkt, werd er nog enige tijd doorge speeld; ook nu bleek de pers bereid zich daarin te schikken. Zo werd een gelijk spel bereikt, waarna strafschoppen de superio- riteit van de pers bewezen (5-3), ondanks het verbluffende kaatswerk van de heer Proper (lijst 6). De journalisten konden dus later in een gezamenlijke bijeenkomst in Teisterbant zonder bezwaar een trofee beschikbaar stellen. De baten van de wed strijd, 62.50, gingen naar de Haarlemse Vereniging Maatschappelijke zorg voor Zieken. Daar in de kelder van Teisterbant aan de Grote Markt overigens werden nog vele harde noten over het vertoonde spel gekraakt. Niet iedereen kwam er daarbij even goed af. Na de uitreiking van de niet nader te omschrijven prijs (zie foto) door de voorzitter van de Kennemer Journalisten vereniging rechtsbinnen D. Koning aan zijn captain spil E. Koning ver oorloofde scheidsrechter Prenen in zijn toespraak zich nog enige dichterlijke vrij heden. Uiteraard tot grote hilariteit van de sportieve lieden in de kelder Ter gelegenheid van het vijftigjarig be staan van de KNVB-afdeling Noordholland, werd Zaterdagavond op het CSV-terrein in Castricum een voetbalwedstrijd gespeeld tussen een Noordhollands- en een Haar lems elftal. De Haarlemmers verloren met 2—1. Gedurende de hele wedstrijd gaven de Noordhollanders de toon aan. Het was ver der een spannende ontmoeting, waarin van beide zijden aardig voetbal te zien werd gegeven. De clubs startten in hoog tempo en hoe wel de spelers dit geruime tijd wisten vol te houden, kon het niet anders of dit moest zich tenslotte wreken. Bij een tegenaanval schoot de Ripperdaman Draaijer hard tegen de paal en sloot C. Kat (QSC) een snelle russ af met een schot dat rakelings naast ging. Opvallend was het grote aantal cor ners, dat Noordholland kreeg te nemen. De Vitesse-speler A. v. d. Valk had in het begin weinig kunnen uitrichten. Toch was het. deze speler, die een hem toegespeelde bal achter Willems wist te werken. Kort voor rust ontsnapte het Haarlem-doel voor de tweede maal aan een doorboring door goed doelverdedigen van Willems. Evenals in de eerste helft, begingen ook in de tweede helft de Haarlemmers de fout de bal te lang bij zich te houden, waarvan de achterhoede van Noordholland telkens kon profiteren. Na 10 minuten schoot de HSV-midvoor Bugter de bal hard en onhoudbaar langs Willems (20). Langzaam verflauwde daarna het tempo. Even laaide de geest drift weer op, toen doelman Van de Kooy (Hollandia), die een goede indruk maakte, door een effectbal werd gepasseerd (21). Daarbij bleef het echter. Het gaat de Engelsen goed in de eerste testmatch tegen India. Want na de 293 runs van de Indians scoorden de Engelsen 334 en wisten in de tweede innings zes Indiase wickets te vellen voor slechts 136 rans. Een ogenblik zag het er zelfs naar uit, dat de Indians helemaal niets zouden presteren in de tweede innings. Op nul waren er na melijk in zeer korte tijds vier batsmen uit en alleen Unrigar (9) wist het even uit te houden. Ook Manjrekar (eerste innings 133) ging voor nul. Hazare. en Phadkar zorgden er daarna voor dat het totaal van India nog enigszins dragelijk werd. Van 26 voor vijf werd het 131 voor zes. Toen werd Hazare voor 56 door de jeugdige Engelse fastbowler Trueman gebowld. Copinath, die daarna in kwam. had 3 not out, toen Zaterdag gestopt werd. De scores waren toen: Engeland eerste innings: Hutton, c. Ramchand. b. Ghulem Ahmed 10 Simpson, c. Ramchand, b. Ghulam Ahmed 23 May, b. Shinde 16 Compton, c. Ramchand, c. Ghulam Ahmed 14 land van de K.N.V.B. De wedstrijd eindigde onbeslist: een-een. Een gelijk spel, waarmee de onderlinge krachtsverhouding goed tot uitdrukking kwam. In de oorspronkelijke samenstelling van het Haarlems Elftal waren ter elfder ure nog al wat wijzigingen gekomen. Zo lieten de internationals Kaak en Van der Kuil verstek gaan en was ook Stijger niet van de partij. Doelman Van de Berg (EDO), Jan Snoeks (Stormvogels) en Karpes (EDO) namen hun plaatsen in. In het Noordhollands Elftal waren enkele spelers van Z.F.C. opgesteld (Kabel, Kuiper en Van der Horst) en van Volendam Veer man, Keizer, Klaas Smit en Koning, terwijl voorts Stelling (speler van West Frisia) in de voorhoede speelde. Een elftal dus, waar mee de Haarlemse ploeg de handen vol had. Er werd vooral in de eerste helft door de Haarlemmers vrij goed gespeeld. Al was hun technische overwicht slechts gering, toch hadden de vertegenwoordigers van de Spaarnestad een veldoverwicht, dat na on geveer twintig minuten resulteerde in een doelpunt van Roodselaar, zodat de Haar lemmers een flinke ruggesteun kregen met deze 10 voorsprong. Strafschop gemist Dit was nodig ook, omdat de aanvallen van Noordholland een gevaarlijker karak ter droegen. Vooral de beide vleugelspelers van Volendam: Veerma en Koning, maak ten het Van Reenen (RCH) en Venus (Stormvogels) nog al eens lastig en doel man Van de Berg moest herhaaldelijk de handen uit de mouwen steken om doel punten te voorkomen. In de Haarlemse voorhoede vlotte de combinatie soms niet al te best en daardoor was het gevaar voor de Noordhollandse achterhoede niet be paald groot. Toch kon Haarlem de voor sprong vergroten, want twee minuten voor de rust veroorzaakte de Z.F.C.-er Kuiper een strafschop. Maar Roodselaar wist deze kans niet te gebruiken, zodat met 01 ge draaid werd. In de tweede helft had Noordholland het voordeel van de wind en daardoor was het enigszins in de meerderheid. Het vlotte aanvalsspel van Noordholland stelde toen hoge eisen aan de Haarlemse achterspelers, maar deze wisten toch', zonder tegenpunten deze periode van Noordhallands overwicht door te komen. Toch nog gelijk Aan de andere kant deed vooral Snoeks enkele goede pogingen, maar zijn voorzet ten werden meestal door Kuiper onder schept en Roodselaar had tegen de Zaanse spil niet veel in te brengen. Het bleef ech ter een vrij spannende wedstrijd en een ieder verzoende zich reeds met een 10 overwinning voor de Haarlemmers. Maar Koning schoot in de laatste minuut een hoge bal op het Haarlemse doel. Gehinderd door de zon konden de Haarlemse verdedi gers de bal niet onderscheppen en Stelling kopte de bal langs Van de Berg (11). Direct na dit doelpunt was het tijd. HVB-competitie Graveney, b. Ghulam Ahmed Watkins l'bw, Ghulam Ahmed Evan Ibw, b. Hazare Jenkins, c. Mantri, b. Ramchand Laker, b. Phadkar Bédser, b. Ramchand Trueman not out extra's Totaal 334 Val van de wickets: 21, 48. 62, 92, 102, 211, 290, 312, 329, 334. India tweede innings: Roy, c. Compton, b. Trueman 0 Gaekwad, c. Laker, b. Bedsear 0 Mantri, b. Trueman 0 Unrigar, c. en b. Jenkins Manjrekar, b. Trueman 0 Hazare, b. Trueman 56 Phadkar not out 62 Copinath not out 3 extra's 6 Totaal 136 Val van de wickets: 0, 0, 0, 0, 26, 131. De laatste promotiewedstrijd tussen Stormvogels 6 en D.S.S. 2 in de H.V.B.- competitie eindigde in een 3-3 gelijkspel, waardoor D.S.S. 2 naar de tweede klasse promoveert.. Aan deze zoete promotie is evenwel een wrange bijsmaak, omdat een zeker schijnend doelpunt van Stormvogels werd voorkomen door een supporter van D.S.S., die naast het doel stond. Deze trapte namelijk de bal juist even voordat deze de doellijn zou passeren terug. De bal werd daarna weggewerkt door een der D.S.S.-spelers. De scheidsrechter kon een voudig geen doelpunt toekennen, omdat hij geen doelpunt had geconstateerd. Maar van de D.S.S.-supporter geen sportief ge baar. E.T.O. 2 en Geel Wit 2, die bij een nederlaag van D.S.S. 2 hun kans weer in eigen hand zouden hebben gekregen, zijn er door gedupeerd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1952 | | pagina 5