Niet voor fö/ niets T/ voerden ruim 6000 Nederlandse scholen het schoolsparen in RIJWIELEN!! „Wilhelm AANVANG DER LESSEN H K SCH00L 6 tl mi'XTI- L'JK BESCHERMT, IN GABARDINE EN KATOEN - OOK IN FALCON - 3 kamer flat DINSDAG 9 SEPTEMBER 1952 HAARLEMS DAGBLAD - OPRECHTE HAARLEMS CHE COURANT veRtRouwensnAAm anegang - haarlem SPAAPSCHOOL BHJCfiERMT HEN G£ZO/iDH£)P MET EEN BEGEHJAf OF REGENMANTEL, MAAR KOOPT ER DAN OOK ^EN, PIE WERKE'- V 59.50-^6*0-79-50 -95--110.- Te Aerdenhout in fr. vilia voor echtp. gest. m. of z. privé badk., prima geh. of ged. verzorging, alle comf. Brieven no. 654. AANHANGWAGEN v. fiets m. gesl. bak, pr. bill. Dul- laertstraat 28, Hrl. N. DAMES SPORTFIETS com pleet f 22.50. Goltziusstraat 2 (Kleverpark). MORRIS OXFORT '50 met radio en kachel, in prima conditie f 4200. Tel. 17115. WIE KAN ER EEN DAAL- GeVr. Overveen of Haarlem DER per week missen? Hij omg. Kleverlaan VRIJ HUIS, komt naar VAN VEEN, Zijl- liefst m. zolder; in ruil voor weg 26—28, Haarlem en doet gerieflijk huis te Hfeemstede. een keus uit onze pracht sor- Brieven G 1115. tering costuums. Let wel: geen vooruitbetaling! NOOIT GEEN PECH OP DE WEG. met een fiets van VAN VEEN, Zyiweg 26—28, Haar lem. f 2.50 per week en zon der vooruitbetaling!! Geen geld en toch geen zorgen! Aang. Rijswijk bij Den Haag ruime 2e ETAGE, 4 kamers enz. f 30 p. mnd. Gevr. vrij huisje te Hrl.-N. Br. G 1152. Aangeb. in Bussum (Spie- ghel): VILLA met 9 kamers, badkamer en garage, huur f 76 of in A'dam le flat met badk. f 40. Gevr. vrij huis omg. Haarlem m. 5 a 6 kam. Brieven G 1157. H.'LEMA.'DAM. Aangeb. te A.'dam zonn. le et. 3 kam., keuk., hal, waranda. Huur 36.60 p. mnd. Hoofdweg 282. Tel. 87606. Gevr. woning Haarlem onvArsch. wat of waar. Aangeb. VRIJ HUIS Ver- spronckweg, grote suite, 4 sl. kam-, badk., zolder, tuin met schuur. Gevr. iets kleiner vrij huis op g. st. Ook gen. te kopen. Brieven G 1082. Aangeb. vrije BOVENWO NING 4 kam., zolder, keuken huur f 4.60 p. w. centr. in ruil voor klein ben.huis. Br. G 1038. Kamgaren MANTELPAK, m. 42 met wollen jumper, korte mouw f 50. Ver- spronckweg 93. Wegens overcompl. z.g.a.n. VULKACHEL, een zware winterjas en een demi, klei ne herenmt. Vrederijkstr. 31 GASKACHEL agb. i. g. st. een bontcapeje en enige tentoonst. krielkippen. Van Dortstraat 24, Haarlem. Neen, wanneer deze scholen thans het sparen van de leerlingen bij de verschillende spaarinstellingen tot een vaste gewoonte hebben gemaakt, dan is dit, omdat zij daarin iets zien van blijvende betekenis voor de schooljeugd. Dan kunnen we overtuigd zijn, dat men in Nederlandse onderwijzers kringen de opvoeding tot spaarzaam heid als een nuttig element bij een gezonde karaktervorming van onze jeugd beschouwt. Want sparen, d.w.z. stap voor stap, met ongebroken volharding streven naar een doel, dat niet direct voor het grijpen ligt, is een goede scholing om moeilijkheden in het leven te overwinnen en resultaten te bereiken. Ouders, laat Uw kinderen de op voedende kracht van het sparen ondervinden. Laat ze op school of anders bij het postkantoor meedoen aan de 4e Jeugdspaaractie van de Nationale Spaarraad, als spaarders bij de KROCHT 6, t.o. HEMA HAARLEM TELEFOON 10353 ARDIE 1940. 200 cc, loopt pr. Duinsstr. 2, na 6 u. Hrl. Z.-W. Sterke WERKFIETS te k. f 30. Kerkerinklaan 49, Santpoort. Pr. STEINWEG VLEUGEL f 1300. Br. G 12 Boekh. D. v. Mourik, H'stede. Tel. 27250. Weg. te klein z.g.a.n. JON GENS WINTERJAS, 15—17 jaar, 30, plusfours pak, in g. st. plm. 15 j. 10. Rijks straatweg 242. Tel. 23744. MOTOSACOCHE 600 cc 200 geheel in pr. st., desk. onder zoek toegest. Esschilder- straat 18 zw. Onder controle van de Nederlandsche Vegetariërsbond. Een product van N.V. Noord-Hollandsche Margarinefabriek te Zaandijk. Diversen Dame m. 1. zoekt enige DA MES en HEREN v. gez. kaart av. Brieven G 1134. VERLOREN: Zond.av. H. regenjas: Raamvest, Kon. weg. Terug bez. Kon.weg 46, Tel. 10020. Dame alleen, 39 j., lid Haarl. Kunst Gemeenseh. ZOEKT GEZELSCHAP, beslist geg. stand, om enige avonden uit te gaan. Brieven G 1117. LIEF TEHUIS aangeb. voor klein meisje. Brieven G 1116. AMATEUR-CABARET vraagt pianist(e). Brieven G 1097. HUWELIJK. Langs deze voor mij ongewone weg zoekt R.K. jongeman, 34 j., ser. kennism. met jonge vrouw, geen wed. of gesch., om spoe dig tot een huwelijk te ko men. Br. met foto, onder ere woord terug G 1096. WEGGELOPEN lichtrode beige kat, naam Betsie. Ter. bez. teg. bel. Drogtrop, Gier straat 49. HUWELIJK. Nette jongem. z. kennism. met net meisje, 22—29 j. Brieven G 1062. Vt etC S< Oct°bepl T*o°V® y „W** «ie*0 M Huish. personeel gevr, EIKEN SCHUIFTAFEL 15, kookkachel 32.50, enz. Pe- gasusstraat 80, na 7 uur. FLINK MEISJE gevr., netjes kunn. werken. Schotersingel no. 147. Mevr. Buurman, Heemst. Dreef 246, H'stede. tel. 34961 zoekt FL. MEISJE 25—40 j. v. d. e. n. Zelfst. kunn. ko ken en werken en als ver trouwde oppas voor 2 kind. Werkster 3 x p. w. aanw. SALONWIEG, Tilop wagen Esschildepstraat 10 zw. EMMERKACHEL m. pl. en p. 10, 2-p. gasstel 7-50, raam- hor plm. 62 x 139 3, eiken theekast 5. Bakkerstr. 28B. B.z.a. NET MEISJE voor 1. werkz.h. Di., Do., Za. midd. Brieven G 1144. Z.g.a.n. PHILIPS RADIO, halve prijs. Dompvloedlaan 29, Overveen. 2 nette meisjes, plm. 20 jr., z. z. g. gepl. in één betrekk. voor d. en n. als HULP i. d. HUISH., g. k. koken en wer ken, v.g.g.v.Br. no. 8406 Wen- sing's Adv. bur. Tempeliers straat 32. Gevr. MEISJE v. d. e. n. m. huis. verkeer en v. g. g. v. Dr. D. Bakkerlaan 10. Bid. EMMERKACHEL. Juliana laan 68, Overveen. FL. HULP i. d. HUISH. v. d. en n. Lorentzplein 11. Nette WERKSTER vier ocht. en twee dagen per w. Bo termarkt 24. GR. KIPPENHOK, 2 garage deuren. voordeur, konijnen hok. Heerenweg 120. Net. betrouwb. meisje, 28 j. uit 't Noorden (v. Chr. beg.) zoekt leuke betrekk. als HULP IN DE HUISH. z. k. w. Brieven G 1092. WERKSTER, 2 hele of halve dagen. Brieven G 1091. Ervaren HUISNAAISTER b. z. a. Brieven G 1090. Erv. HULP i. d. HUISH. b. z. a. voor 3 midd.- p. w. geen ruw werk. Brieven G 1070 Burger Juffr. als HULP IN HUISH. in- of ext. Brieven G 1055. OPEN HAARD, in g. staat, prijs zeer billijk. Volders gracht 29. Ruime gem. ZIT-SLAAPKA- MER a. d. straat, prima pen sion, str. w,, bad, telef. 1 of 2 pers. Ook gerepatrieerden. Kleverparkweg 68. PENSION ZONNEHEUVEL, Kastanjel. 9, Bergen (N.H.) tel. 2570 is vanaf 15 Sept. het gehele jaar geopend voor korter of langer verblijf. Ook enige gestoff. kamers be schikbaar. Weg. vertrek te koon Old- fin. SLAAPK. AMEUBLEM., bureau-min., -Pedicure ameu- blem., haardkachel, grondw. laarzen, beenkappen, prijs billijk, geen opkopers. Kre- lagestraat 20 zw- DEGELIJK DAGMEISJE 18 j. of ouder. Mevr. Schreuder, Jac. de Wetstr. 15, H'stede. Aerdenhout. Dame, wed. vr. goed sp. BRIDGE PARTNER plm. 45—55 j. Br. G 1061. MEISJE gevr. van 8.30-1 uur n. ben. 20 j. Alleen zij die keurig en zelfst. werken en voorz. van g. g. gelieven zich te melden. Uitsluitend 's morgens tussen 9-12 uur. Raamsingel 36. Weg. vertr. naar het buiten land van thans aanw. hulp v. direct gevr. in kl. R.K. gez. NET DAGMEISJE bov. 18 j. Aanm. 's av. tussen 7.30-8.30 u. Mevr. v. Pampus* Mili- taireweg 2 A, O'veen. Voor dir. gevr. fl. zelfst. HULP i. d. HUISHOUDING v. d. e. n. in gez. m. 2 kind. hulp v. werkster aanw. liefst bov. 25 jaar. Mevr. Orgelist, Brederodestraat 103, Zand- voort, tel. 2587. R.-K. HUISHOUDSTER bij man op leeft. werk. stand. Br. J. de Haas, Lindenlaan 22, Heemstede. Mevr. Bunschoten, Ted. v. Berkhoutlaan 9a. Aerden hout, tel. 26303, zoekt voor gezin z. k., wegens huwelijk tegenw. HULP HUISHOU DING van 9—2, Vrijdags 95 uur. HUWELIJK. Net meisje, 30 j. P.G. zoekt serieuse ken nismaking m. jongeman, lft. tot 34 j. Brieven 1039. HUWELIJK. Nette, 1.90 m. 1. bl. jongeman, kunstzinnig, geen danstype, aanst. leraar, zoekt ser. kennism. m. liefst lang bl. meisje. Br. G 1040 AMATEUR ZANGERESJE z. z. g. gepl. in Amat. band. Br. G 1041. EMPIRE KABINET l'époque 750 en canapé. Br. G 1086- Speciale HUTKOFFER, ijzer beslag en binnen bekleding, maat 1 m. x 50 cm. Rozen straat 7. JAARSMA HAARD, cap. plm. 450 M3., luxe model 150. Te bez. Floresstraat 3, Haarl. Zondag 14 Sept. - Dinsdag 16 Sept. Donderdag 18 Sept. - Zaterdag 20 Sept. BEGINNERS en GEVORDERDEN. Lessen voor iedere leeftijd Vraagt prospectus ZIT-SLAAPK. m. pension aangeb. v. echtpaar. Pension Centrum, Gr. Houtstr. 2 rd. B. z. a. meisje als HULP IN DE HUISH. in klein gezin, intern, goed kunn. koken. Houdt van kinderen. Brie ven G 1054. fill J) W.FORTGENS M I m GR. HOUTSTRAAT 1*6 INSCHRIJVING iedere dag, telefoon 15150 Privé-lessen 2.per les, partners aanwezig. Prima BECKERS HAARD. Hoofmanstraat 1 rood. J. WERKSTER b. z. a. van 912, tevens 24 voor an dere huiselijke bezigheden. Bi-ieven G 1032. B. z. a. besch. HULP i. d. HUISH. m. alle voork. huish. werkz. op de hoogte In 't be zit van goede ref. Ook bui tenland. Brieven G 1031. ACCORDEON, 32 bas, z.g.a.n. Westerstraat 69. Agb. te Zandvoort KAMERS m. volle kost en 1 x p. w. goede rijstt. v. werk. heren of schoolg. jong. bij Ind. dame. Brieven G 1079. Aangeb. ZEER GOED PENS. bij part. geschikt v. scholier student, onderwijzeres, ver pleegster, enz. Tel. 27602. tus sen 8.30—10.30 's av. of Br. G 1078. Voor net bej. persoon eigen bed. GOED TEHUIS agb. iP.G.) Gen. de la Reystraat 21 rood. Te Bl'daal in villa fr. be- timm. zeer gr. KAMER par terre, ongem. alle comf. pri ma geh. of ged. verz. Brie ven G 1076. KOST EN INWONING agb. m. huiselijk verkeer. Bloem hofstraat 27 zwart. KAMER m. gebr. keuken en bergr. op goede stand, dame of heer, b. b. .h. h. Brieven G 1074. Aerdenhout PRIMA TEHUIS voor 3 stud, jongelui, centr. verw. k. Brieven G 1060. NET KOSTHUIS voor net heer, centr. Brieven G 1037 Jonge IERSE SETTER ge vr. J. Ames, Oranjeboomstr. 160, Haarlem. 1 P. HOCKEY SCH. m. 37-38, 1 hockey st. Brieven G 1119- Z.g-a.n. donkerbl. KAMGA REN COSTUUM, 3-d., m. 48. Brouwerskade 39. KACHEL, trapnaaimach. en wandelwagen. Wouwerman- straat 33 zw. Gevr. ZAAK IN BROOD, koek, enz., met woningruil. Brieven G 1118. Bedrijfspers. aangeb. Gr. model HAARDKACHEL 35.Schouwtjeslaan 21. Dame zoek ADMINISTR. WERK voor halve dagen of bij zich aan huis. Br. G 1035 Net meisje b.z.a. als L. VER KOOPSTER. Brieven G 1034 NET PERSOON, m. I. met rijbewijs b. z. a. voor h. of h. dagen. Brieven G 1033. Gevr. TRAPAUTO, gr. maat, autoped op luchtbanden. Brieven G 1098. KLEINE HAARD 50Th, Bos, Berkenlaan 14, H.stede. Z.g.a.n. KACHEL te koop. Spaarnwouderstraat 93. DUIVENHOKJE te koop ge vraagd. Brieven G 1063. HAARD 60Teslastraat 51, na 6 uur 's av. HANDNAAIMACHINE, wei nig gebruikt. Uiterste prijs 45. Parklaan 86 zwart. 3 W. MANTELS, 12 ,j. 14 j. en m. 42 samen f 30. J. Gij- zenkade 45 R. Door omstandigheden te koop ZAAK IN BAZAR-AR- TIKELEN te Haarlem. Brie ven G 1043. HAARD, „Frisia", z. g. a. n. opv.b. kinderwagen. Na 6 u. Asterstraat 8. Prima HAARD met grond en achterplaat f 75. Tel. 27414 ACCORDEON, Hohner stu- dent II. 12 bass, in pr. staat. Met koffer. Gasthuislaan 133. JAARSMA HAARD met pijp en vloerplaat in pr. staat. Landzichtlaan 18, H'stede. Tel. 38421. KACHEL met pl. f 25. van Egmondstraat 29. Wegens vertrek ter overn. aangeb. old fin. HUISKA- MER-AMEUBL. stalen slp.k. en div. meubels. Te zien na 3.30 uur. Rijksstr.weg 36, Bennebroek. Zo goed als nieuw BED- STEL 2 pers. ledik. met n. spiraal en onderkl. 3 delig dik gev. kapok-matras, pe luw en 2 kussens. Alles met beste stof. Te zien Rijksstr. weg 51, Haarlem-N. SUNKACHEL en 2 pits gas stel m. plaat. Kloosterstr.113 KAMERBILJART, compl.. Indischestraat 67. Hulzen gevraagd Te huur gevr. in Haarlem of omg. HUIS op goede stand, minstens 3 a 4 kam., badk. of douchecel, huur tpt f 80 p. m. Spoedig te aanvaarden. Br. G 1161. Te huur gevr. Haarl. of omg. HUIS m. tuin, gesch. voor 4 pers. Huur tot f 80 p. m. Gen. verb, of rest. kosten te vol doen tot pl.m. f 1000. Brie ven G 1071. Bedrijfspers. gevr. Paula, Rijks- vr. MEISJE, LEERLING VERKOOPSTER gevr. leeft. plm. 15 j. Speel goedhuis De Bromtol. Grote Houtstraat 134, Haarlem. Nwe Schelde VULKACHEL met p. f 32.50 of ruilen voor Tilly lamp. Croesenstraat 55 (Ramplaankwartier). SUPER IKONTA fototoestel 6x6 cm, Tessar 2,8, com- pur Rapid 1-1/400 sec, ge- kopp. afst. meter in zoeker, in tas, vr. pr. f 275. Br. Gevr. voor- direct 2de WIN KELJUFFROUW, liefst met enige vakkennis, leeft. 17 18 jr., bij Bakkerij Jac. Koel, Fr. Halsstraat 27a. Tel. 12668. Huizen aangeboden Woningruil GEERTS KOOPT ALLES!!! meubilair, naaimachines, alle soorten koper, tin. antiek, net gedr. kleding, zolderopr., enz. Óveral te ontbieden, taxatie gratis. Tel. 14672, van ouds bekend. Hoogstraat 8 R. Voor uw feesten verhuren wij SERVIESGOED. De Vries, Gen. Cronjéstraat 136. Smedestraat 1. SLIJTAGE AAN UW COR- SET? Wij repareren het voor u. W. C. Bergisch en Zoon, Nieuwe Gracht 33, Haarlem, Rijksstraatweg 86 E, H.-N. IEDEREEN ZEGT TROUWENS. De zuinige Re nault verhuurt Bouwens. Auto-verhuur, Burretstr. 10. Tel. 17734, bij Turfmarkt. Hoover Wasmachine Verhuur f 2 per dag. Do., Vr., Za., 's avonds f 1.50. Bosma, Vel- sei-straat 89, tel. 17294. LUXE AUTO-VERHUUR zond. chauffeur. J. v. Eyke- ren, Teylerstr. 2. Tel. 14351 UW JAPON pasklaar stik ken of geheel klaar. Ook voor Uw bontwerk. Duven- voordestraat 85. UW FEEST moet knal.... Uw bruiloft onvergetelijk zijn. Henny Bijster gevraagd Uw feest geslaagd. Pianist- accordeonnist. Siwartstr. 2, Tel. 17273, Haarlem D AM-ES! Heeft u stof? Maakloon japon f 10, rok f 5 blouse f 5. D. en H. jas ke ren v.a. f 20. Schermerstr. 36 huis. Gem. BENEDENHUIS aange boden voor tijdelijke bewo ners of verlofgangers. Ko ninginneweg 33. Zandvoort. Agb. den Haag: le PORTIEK ETAGE en/of benedenhuis, beide 4 kamers enz. Gevr. Haarl. of omg. woning 5 k. ev. gar. Br. J. F. Blacquière Harderwijkstraat 321, den Haag. Aangeb. vrij BENEDENHUIS omgev. Deïftlaan. Gevr. iets groter. Brieven G 1150. TILBURG—HAARLEM. Pr. woning, 5 kam., zolder en keuken, bijkeuk. en schuur tje en achtertuin, voor een zelfde woning Haarlem. Boelhauer, Heikantsebaan 391, Tilburg. GRONINGEN-HAARLEM e. omg. Aangeb. nw. le flat, bev. woonk., eetk., 3 slaapk. badk., keuken, wascel, 2 bal kons, rijwielsch., f 52 p. m., incl. boiler, etc. Geen huur- verh. Gevr. liefst iets derg. Gorechtkade 101 a, Gro ningen. Tel. 30060. Aantr. VRIJ HUIS bij Soen- dapl. k. en suite, 3 slik. tuin, schuur of mod. vrij huis H.O. •5 k„ tuin, schuur, voor huis gesch. v. dubb. bewon. te Hrl. Brieven G 1158. Gevr. zeer bekw. le BE DIENDE of CHEF, bekend met keuken en banketbak kerij. Brieven G 1108 Gevraagd een WINKELJUF - FROUW voor de brood- en banketbakkerij, -niet onder de 18 jaar. Brieven G 1107. JONGENS tot 16 j. „De Valk", Emmakade 23 Pr. zwart-bonte BOK. Zuid- Schalkwijkerweg 55. Net meisje, 22 j. zkt. SLAAP GELEGENHEID bij eenv. mensen, eigen bed, liefst H.-N. Brieven G 1146. Jongelui, die wensen te trou wen zoeken gestoff. KA MERS m. kook- en stookgel. Brieven G 1130. Stud, meisje zoekt ongem. KAMER met kookgel. op g. stand liefst in Haarlem-C. Brieven G 1162. D.K.W. RT '39 in pr. staat. Rijpstraat 23. Eerste klas HAAKSTERS v. alle voorkomende babygoe deren. Aanm. 's av. na 8 u. Peja's Haakinr., Cremerpl. 28 Haarlem. Banketbakkerij. Gevr. WIN KELJUFFROUW tevens lich te huishouding. W. Marinis- sen, Nagtzaamplein 27. Banketbakkerij. Gevr. FL. 2e en Fl. 3e BEDIENDE. Ver meulen, Gr. Houtstraat 170. DAMESKAPPER (STER) ge vraagd. Derkinderen, Zand- v.laan 8, H'stede, tel. 26254. Gevr. AANK. NAAISTER in klein maat- en confectie-ate lier Modern. Gen. Cronjé straat 160, H.-N. Aanm. tuss. 78 uur. MEISJE of JUFFROUW ge- vraagd v. eenvoudige bezig heden. Aanm. Fa. J. Lottge- ring, Amsterdamsevaart 30. Echtp. z. k. z. gestoff. ZIT- SLAAPK. gebr. v. keuken. Brieven G 1113. Gevr. door oudere juffr. on gem. ZIT-SLAAPKAMER m. kook- en stookgel. Brieven G 1111. Besch. echtp. middelb. leeft, z. k, zoekt per 15 Oct. of 1 Nov. gem. ZIT- en SLP.KA- MER met pension, liefst cen trale verw. en tel. Brieven G 1109. Jonge kunstenaars, die wil len trouwen zoeken in Haar lem of omgev. WOONRUIM TE. Brieven G 1073. Diversen /.\SchtmgsbureTuav°'S 'ij muiden. ,,„~v.eCi Aangeb. MOD. VRIJ HUIS. 6 k-. douche, zold., tuin, 39 II.-W. Gevr- iets derg. of ruim bovenh. H.-Z., randgem. Gooi of Gelderl. Br. G 1095.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1952 | | pagina 4