Van he t fornuis van V enus De kurkenvisser Het raadsel van de gaper Geen „lege zalen" in de Stadsschouwburg Staat contra schoenmaker in Noord-Oostpolder J Veelzijdige hulp voor Scapino Snuif en wrijf 1 rïx^a ZATERDAG 6 FEBRUARI 1954 Een slaapverwekkende collectie EET EENS WAT ANDERS WANDELINGEN LANGS DE WINKELRAMEN Éi Amsterdamse cijfers Hogere salariëring van de politie gevraagd Rijkspostspaarbank krijgt nieuw gebouw Laatste eer aan F. M. Souwer Hond redt klas A.N.W.B. vraagt achter lichtjes voor kanonnen ^Ocor rouw Midden in de stad Haarlem staan vierenveertig mannen te gapen. Zij doen het al ik-weet-niet--hoe-lang en het heeft er alle schijn van, dat hun grijnsgaap nog lot in lengte van dagen zal voortduren. In zekere zin is het een beroepsgeeuw, hoewel zij sinds jaren hun functie niet meer uitoefenen. Zij staan zich namelijk stierlijk ie vervelen op de zolder van een drogisterij. Ik weet niet hoe het u zou vergaan, wanneer u opeens wordt geconfron teerd met zo'n onopgevoed stelletje ga pers, die allen hun uiterste best doen hun mond zo wijd mogelijk open te sperren. Wat mij persoonlijk betreft: 'k stond nog geen minuut op die zoldpr tegenov.er dit illustere gezelschap of mijn kaken begonnen te kriebelen en 'k voelde, dat ik verloren was. Ik gaapte mee, ik gaapte ontzettend, ik kón het eenvoudig niet laten. Geeuwend noteerde ik de bijzonder heden, die de verzamelaar, de heer Van Os, mij vertelde. Dat sommigen grijns lachen schijnt te kloppen, want aanvan kelijk waren zij bedoeld als narrenkon- pen. Apothekers hingen zo'n kop voor de ingang van hun zaak, ten einde de mensen naar binnen te lokken om c°n zoet likeurtje of een teug kruidenwiin te proeven. Vaak stelden zij ook patiën ten voor, die de mond wijd open sper den om een bittere pil, drankje of poe der te slikken ofwel om de chirurgijn hun beslagen tong te tonen. Met deze eenvoudige verklaring van hun bestaan zijn we er echter niet af. Het verleden van de gapers is toch gro tendeels in het duister gehuld. De meest voor de hand liggende theorie is, dat ze de knechtjes voorstellen van de vroege re marktheelmeesters en kwakzalvers. Deze helpers, vaak „zwartjes", haalden allerlei potsierlijke streken uit en dans ten met veel begeleidend geschreeuw in het rond. Dit was nodig om het gekerm van de gemartelde patiënt, die zo maar zonder verdoving een kies liet trekken, te overstemmen. Soms ook moest zo'n knechtje proefdraaien. Er werd hem dan kwasie een kies getrokken of een eksteroog verwijderd om de bekwaam heid van zijn meester en niet in het minst diens pijnloze behandeling te de monstreren. Beneden in de winkel hangt een gra vure, waarop zo'n dansende knecht met een potje zalf in de hand staat afge beeld. Het onderschrift luidt: Siet hier hebje de opregte Kunst van de Man Die Exteroogjes en Likdoorentjes uyttrekken kan. Het verband tussen deze knechtjes en de ons welbekende gapers berust al met al slechts op een veronderstelling. Een aanwijzing in die richting is nog, dat de meeste koppen een typisch clownesk of Moors uiterlijk hebben en soms zijn ge getooid met een soort nar renkap. Hoe het ook zij: wanneer u tegen woordig ooit nog ergens een gaper aan de gevel ziet hangen, kunt u er zeker van zijn met een drogist te doen te heb ben. Veel zult u er buiten echter niet meer vinden. Zelfs de hardnekkigste houten of stenen gaper moet het op den duur afleggen tegen de verwoesten de invloeden van regen en wind. Daar door zijn zij duur in onderhoud en daar enboven zijn vlijtige ambtenaren ten stadhuize er altijd als de kippen bij om er de belasting, de zogenaamde preca- rio voor te innen. Enthousiast verzamelaar als de heer van Os is, heeft hij een groot aantal van hen veilig op zolder ondergebracht. Zij vormen, op planken naast elkaar staan de een gewichtig mannenkoor en je verwacht elk ogenblik de groep te horen losbarsten in een fris van de lever gezongen „Apotheker" Een geeuw achter mijn hand verber gend kwam ik wat dichterbij. Ik zag sinistere Moren met tulbanden en oor bellen, gewichtige politie-agenten met helmen en vervaarlijke snorren, zwaar- gehelmde brandweerlieden, Romeinse krijgslieden en nog veel meer prachtig uitgedoste manspersonen. Eén vrouw bevindt zich in deze uitzonderlijke col lectie. Zij draagt een blauwe omslag doek en heeft een verschrikte uitdruk king op haar gezicht. Op haar uitgesto ken tong liggen tweet grote zwarte pil len. Nee, dan heeft d'e muzelman naast haar het zo kwaad nog niet met een flinke pijp drop in zijn mond. Verschillende gapers hebben een naam. „Dante" lijkt inderdaad op zijn grote naamgenoot, alhoewel hij nogal boos kijkt en een enorme lap tong uit steekt. Dan is er nog „de meneer in pyjama" en „de man met de slaapmuts". Een pronkstuk is een échte nar, die er uitziet, zoals wij ons zo'n grapjas voor stellen: compleet met kap en rinkel belletjes. „Mijn kinderen stopten ze vroeger nogal eens een appel of peer in de mond", vertelde de heer Van Os. Verstolen gapend vroeg ik hem hoe hij ertoe was gekomen zo'n originele verzameling op touw te zetten. „Och, min of meer toevallig eigen lijk door een advertentie „gaper te koop1', zei hij. „Later kreeg ik er rog meer aangeboden en zo groeide de col lectie uit. De meeste kwamen uit Am sterdam. Ik ging ze zelf halen en zat dan met zo'n reusachtige gaper op schoot in de trein. Dat verwekte nogal eens hilariteit." Peinzend keek ik de zolder rond. Ik kreeg een droefgeestig gevoel, toen ;k de blik opving van een gaper, uit wiens ogen grote bruine harstranen rolden. Intussen vertelde de heer Van Os ver der: „Ik kreeg laatst een Amerikaan op bezoek, die het hele zaakje wilde op kopen. Maar daar voelde ik niets voor, ik ben te veel gesteld op mijn verzame ling." Het is een feit, dat zij moeilijk een betere plaats zullen kunnen vinden dan op die zolder, tussen oude vijzels, weeg schalen, trossen vetkaarsen en een krui- denkast vol salieblad, rozemarijn en lin debloesem. Terwijl ik mijn ogen over ai die geheimzinnige dingen en voorwer pen liet dwalen, kwam een vraag in mij op: „Wat zijn dat?" Ik wees op een snoer bolvormige vruchten. „Dat zijn slaapbollen. Vroeger werden wiegekinderen zoet gehouden door ze een dotje, gedrenkt in een aftreksel van deze opium bevattende papaverbolten in de mond te stoppen." Ik knikte, want ik kon niets zeggen. Ik gaapte. Ik had geen aftreksel van pa- paverbollen nodig om de behoefte te voelen te slapen, te slapen Toen ik wegging grijnsde de narren- kop me spottend na. T. R. Een Frans voorjaarsontwerp: Een vlotte middag japon van kunstzijde, wijde mouwerf en rok, laag uitgesneden aan de hals en wijde, aan de pols nauw- sluitende mouwen. WIST U DAT ....als bloemkool geel is geworden zij weer helder wit wordt door haar in wat melk te koken? ....behangselpapier zich vriendelijk laat reinigen met roggebrood dat u twee a drie dagen oud hebt laten worden? De Muzelman met de pijp drop. Ik heb mij behaaglijk in de diepste stoel van mijn zitkamer geïnstalleerd, een oud wollen vest over mijn dikke wollen tui aangetrokken (er komt toch geen bezoek vanavond), een schaaltje met zoetigheden, de koffie en de siga retten naast mij op een laag tafeltje klaar gezet, mijn voeten naar, ja bijna in het electrische kacheltje gestoken, zo zit ik nu plezierig te bladeren in de kookboeken die in veelvoud aan de an dere kant van mijn stoel staan opge stapeld. Voorzover kachel en koffie daarin niet zouden slagen gaat mijn hart zich verwarmen met de heerlijkste gerechten en kostelijkste spijzen. Als wij deze keer eens de hors d'oeuvre overslaan en beginnen met een warme opwekkende soep? In „Het for nuis van Venus" vinden wij een „Con sommé Viveur", omgezet in begrijpend Nederlands: een Flierefluiters soepje. De bewerking is als volgt: „Men neemt enige goede sterke con sommé en brengt ze krachtig aan de kook. Hierna werpt men er een hand.- vol of twee verse selderij in, met sten gels, bladeren en al, en kookt, zonder deksel op de pan, ongeveer vijf minu ten. Vis er de selderij weer uit,.doé een theelepeltje room door de consommé, en dien ze terstond op, besprenkeld met enige gehakte kervel. Smaakt inderdaad zeer stimulerend." Hierna zouden wij bijvoorbeeld ons te goed kunnen doen aan „Lamspootjes", waarvan ik een recept vond in „Eet eens wat anders": „Neem 12 lamspootjes, zet ze goed onder water en laat ze gedurende 5 uur zacht koken met wat zout, een uitje en een laurierblad. Af en toe omroeren is zeer gewenst, daar dit vlees veel gela tine bevat en daardoor spoedig aan de bodem gaat vastzitten. Als de huid van de pootjes zacht geworden is en de beenderen vanzelf loslaten, neemt men het vlees uit de bouillon en laat deze zonder deksel wat inkoken. De bouillon moet van zich zelf zeer gebonden zijn, men 'mag geen meel of ander bindmid del toevoegen. Neem het sap van 2 ci troenen en voeg dit bij de bouillon. Kluts 2 eierdooiers en roer er voorzichtig de kokende bouillon bij. Giet deze over de pootjes op de schaal en serveer goed warm." Bij deze lamspootjes dunkt mij een Italiaanse salade zeer wel op haar plaats. Het recept hiervoor, eveneens uit „Eet eens wat anders", luidt: „Kook enige aardappelen in de schil en laat ze koud worden. Pel ze voor zichtig en snijd ze aan dunne plakjes. Maak een gekookte biet schoon en snijd die in dobbelsteentjes. Roer in de sla- kom 4 lepels olijf- of slaolie, 1 lepel azijn, een fijngehakt uitje en peterselie, flink zout en peper en een lepeltje mos terd gedurende 5 minuten goed door elkaar. Voeg de aardappelen en de blok jes bieten bij de saus en laat dit gedu rende Vz uur staan. Roer echter af en toe om. Laat enige ansjovisjes in water uittrekken en maak ze schoon. Snijd een zoute haring en wat soepvlees aan klei ne stukjes en voeg deze met 1 ons niet te dun gesneden cervelaatworst en enige olijven bij de aardappelen. Laat alles nog 1 uur staan, roer af en toe om en garneer- voor het serveren met enige slabladeren, 1 in vieren gesnedea hardgekookt ei, de ge fileerde ansjovis en een paar agurkjes, maar bovenal met ontvelde tomaten; men kan deze hetzij door de sla roeren of als garnering gebruiken." Omdat lamspootjes niet zó gemakke lijk verkrijgbaar zijn, geef ik voor alle zekerheid nog een ander recept uit het zelfde kookboek. Namelijk „Gevulde koolrolletjes". „Neem een savoye kool, verwijder de Welk een koele, maar doordachte be rekening moet de étaleur hebben doen handelen, toen hij in dit visserij-loze tijdperk toch een vis-apparaat in zijn étalage legde, een vis-apparaat dat in elk jaargetijde dienst doet en bovendien voornamelijk binnenshuis. Het is een metalen instrument: aan een handvat hangen 4 lange dunne metalen poten, die alle vier eindigen in een naar binnen gebogen haak. Om de vier dunne poten een ring, die, als hij naar beneden wordt geschoven, de poten stijf samenklemt. Is de ring omhoog gehaald, vlak onder het handvat, dan zwiebelen de pootjes los heen en weer. Dit vis- apparaat dient werkelijk om iets uit nattigheid op te vissen. Het is: een „kurkenvisser". Is een kurk in de fles geschoten, dan kan voortaan dat visie snel worden gevangen. De zwiebelende poten van onze kurkenvisser worden in de fles gestoken, nu even opletten dat de kurk tussen de haken komt te liggen, dan schuiven we de ring langzaam naar beneden en de kurk zit klem. Het is zeer wel mogelijk dat door dit apparaat over enige tijd het kurken-vissen tot sport wordt verheven. Dan zal onge- twijfdld onze landskampioen de kleinste krui/npies kurk in de kruik weten te overmeesteren met de kurkenvisser. Het ding kost slechts enkele ronde dub beltjes. In de wintertijd genieten velen varf hun zomerweek. De enige moeilijkheid is hiervan: het openen der flessen. Sommige weckflessen worden zonder gummiring gesloten, bij anderen ont breekt het lipie aan de ring, of dat is er bij een vorige vergeefse poging af gescheurd. Bij al deze weckflessen is een „weck-fles-opener" een voortreffe lijke hulp. Zo, door het winkelraam turend, lijkt het voorwerpje meer steel dan staal. Aan een houten greepje van zeker tien centimeter lengte is een zwak gebogen stalen stiftje gefixeerd dat ten hoogste een centimeter lang en een halve breed is. Dit stiftje wordt tussen deksel en fles geduwd. Zonder enige moeite en zonder zorg voor ka potte ringen komt met behulp van deze handige opener de gewenste lucht tus sen deksel (of ring) en fles. Wij lichten de deksel op en vinden dan voor een kort ogenblik niets heerlijker dan de geur van onze eigen ingemaakte spercie- bonen. Enige tijd geleden schreef ik over een electrische gasaansteker. Het is een heei plezierig ding maar heeft toch één be zwaar. Men moet altijd een stopcontact hebben in de buurt van het gas. Wie dat niet heeft zou ik graag iets anders willen aanraden. Namelijk een gasaan- steker-met-batterjj. Hij heeft hetzelfde formaat als de gewone gasaanstekers (U weet wel, die nare dingen met een vuursteentje). Het werkt als een zak lantaarn. Er gaat alleen geen licht bran den a's men het knopje verschuift, maar er begint een metalen plaatje te gloeien. Dat blijft branden tot het knopje weer teruggeschoven wordt. Door het gloeien de plaatje, dat werkt als een vuur steentje, bij het gas te houden, ploft het gas aan. De batterij gaat hele tijden mee en is bovendien los verkrijgbaar. Deze gasaansteker-met-batterij zal een hele besparing geven op onze gasrekening, omdat er geen vleugje gas verloren gaat. Bij de gewone aansteker zijn we genoodzaakt eerst de gaskraan open te draaien en daarna koortsachtig in de aansteker te duwen en te knijpen tot hij na een keer of tien het gas dat de keuken is ingestroomd doet ontploffen. Een beetje zonde van het verloren gas en een beetje vermoeiend voor de hand spieren. Moet u ook zo vaak in deze koude tijd „de biecht der onderkleding" aanhoren? Zeker eens per dag ver telt mij deze of gene hoeveel en welke lagen zij 's morgens over elkaar heeft aan getrokken. Het is een interessant onderwerp en graag geef ik na zo'n biecht het volgende advies. Geef ook uw benen een onderlaagje mee. Gebruik onderkousen. Die lelijke rose-gekleurde wollen onder kousen bestaan nog wel, maar zijn wel erg zichtbaar. Gelukkig zijn er nu wol len onderkousen verkrijgbaar in de nylonkleur. Ze zijn natuurlijk heerlijk warm en onder de nylons nauwelijks te zien. Ook kunt ge om de benen te be schermen wollen sportkousen over de nylons aantrekken. Zij zijn gemaakt met een draad nylon er doorheen geweven. Zij zijn veel sterker dan zuiver wollen kousen, maar wat minder warm. In ieder geval: doe iets meer om uw rode koude benen dan die dunne nylons. ANNEKE buitenste bladen. Maak aan de stronk voorzichtig de opvolgende bladen los, zodat men ze in hun geheel er af kan halen. Men gaat door tot waar de kool vaster in elkaar zit en men de bladen niet meer zonder scheuren uit elkaar kan nemen. Indien men aan één kool niet genoeg heeft, kan men er 2 of meerdere nemen, daar de binnenste ge deelten natuurlijk op een koele plaats bewaard kunnen worden en later weer voor een ander gerecht kunnen dienen. Leg de hele koolbladen gedurende 5 alO minuten in kokend water, zonder ze echter te laten koken. Als de bladen t soepel geworden zijn, neemt men ze - uit het water en laat ze'goëd uitlëkken. Hak overgebleven soepvlees goed fijn met een uitje en wat peterselie, voeg wat varkensgehakt toe en flink zout en peper, paneermeel en een ei, en werk alles goed door elkaar. Neem nu de koolbladen en leg op ieder blad een flink rolletje gehakt, vouw het blad zorgvuldig om het vlees dicht, bind er een dund raadje om en braad ze in ko kend heet vet in de koekenpan bruin. Laat ze vervolgens in de braadpan gaar stoven. Bij gebrek aan vleesresten kan men natuurlijk vers rund- of kalfsge hakt nemen." A. G. P. S. Het Gemeente'ijk Bureau voor pers en propaganda van Amsterdam heeft thans „enige nadere cijfers" verstrekt om aan te tonen dat het bezoek aan de Stadsschouw burg geenszins slecht is en dat van „lege zalen" niet kan worden gesproken. Bij de beoordeling dezer cijfers dient er rekening mee te worden gehouden, dat de hoofd stedelijke schouwburg 1096 plaatsen bevat, waarvan 900 a 1000 aan redelijke eisen voldoen. In 1938 bedroeg het aantal bezoekers aan de Stadsschouwburg in de periode September tot Januari bij 96 voorstel lingen in totaal ruim 53.000. In de over eenkomstige periode van 1953 bedroeg bij 82 voorstellingen het aantal bezoe kers ruim 67.000. Bezoekgemiddelden per toneelvoorstel ling: ADVERTENTIE maanden: 1938 1953 September 666 674 October 502 856 November 588 898 December 533 855 Het bezoekgemiddelde aan opera-voorstel lingen in de Stadsschouwburg kan in on geveer dezelfde cijfers worden uitgedrukt. Voor de president van de Zwolse recht bank heeft een kort geding gediend, dat aanhangig was gemaakt door de Staat der Nederlanden tegen een schoenmaker te Ens in de Noord-Oostpolder. De staat eist van de schoenmaker stop zetting van de verkoop van bepaalde ar tikelen, die niet genoemd worden in het huurcontract dat hij heeft afgesloten met de directie van de Wieringermeer. Hij verkocht namelijk behalve schoenen, four nituren en lederwaren, wat hem contrac tueel was toegestaan, ook nog huishoude lijke artikelen, bijouterieën en souvenirs, omdat hij alleen van de achoenmakerij in Ens niet rond kon komen. De raadsman van de schoenmaker deelde mee, dat zijn cliënt zeer in zijn verwach tingen omtrent de mogelijkheden in Ens was teleurgesteld, nadat hij er zich in 1950 had gevestigd. Hij was dan ook in September 1952 failliet gegaan. Inmiddels was hij begonnen met de verkoop van „ver boden" artikelen en daarna ging het hem veel beter. De raadsman van de eisende partij ver telde, dat de directie van de Wieringermeer niet anders vraagt dan strikte nakoming van de gesloten overeenkomst. In principe was zij wel bereid tot uitbreiding van het assortiment van de schoenmaker, maar men kon niet accbord gaan met de lange lijst, die door hem werd ingediend. In November 1953'werd tenslotte stopzetting van de verboden verkoop gevraagd. Door bemiddeling van de president is thans overeenstemming bereikt over een aantal artikelen buiten de contractueel- toegestane om. Deze zal de schoenmaker mogen verkopen totdat de minister van Verkeer en Waterstaat zal hebben beslist over diens request waarin om uitbreiding van het toegestane assortiment wordt ge vraagd. De president zal nader uitspraak doen inzake de kosten van het geding. ADVERTENTIE Motie in jaarvergadering van St. Michael In de te Scheveningen gehouden jaarver gadering van de R.K. Politiebond „St. Mi- chaël" is een motie aangenomen, waarin onder meer gezegd wordt, dat de plaats welke de politie in de Nederlandse gemeen schap als gezagdragend orgaan inneemt, zeer hoge eisen stelt aan de leden van dat gezagsorgaan. Om de handhaving van de openbare orde en veiligheid op de juiste wijze en met een juist inzicht te doen ge schieden, wordt een grote mate van per soonlijke verantwoordelijkheid en persoon lijk risico vereist. Deze verantwoordelijkheid kan alleen ten volle worden gedragen door hen, die bij de uitoefening van hun taak beschik ken over een grote mate van parate theo retische en practische kennis. Van de poli tieman wordt, meer dan van enige andere categorie van ambtenaren, geëist een vol komen integriteit, het inboeten van veel persoonlijke vrijheid, ook buiten de dienst, het verrichten van continu-arbeid en het zich onthouden van nevenwerkzaamheden tot het verkrijgen van bijverdiensten. Door zijn eerdere pensionnering kan een politie man het maximum-pensioen nimmer be reiken. Al deze factoren zijn in volstrekt onvoldoende mate in het poiitiesalaris ver disconteerd. In de huidige economische om standigheden zou, een aanmerkelijke ver hoging van de politiesalarissen zeker ge rechtvaardigd zijn. De vergadering draagt daarom het hoofdbestuur op met al de het ten dienste staande middelen bij de over heid daartoe stappen te doen. De Rijkspostspaarbank heeft besloten een nieuw gebouw te stichten, daar in het tegenwoordige gebouw aan de Van Baerle- straat te Amsterdam een nijpend ruimte gebrek is ontstaan. Het gemeentebestuur heeft in het uitbreidingsplan Amsterdam- Slotervaart een terrein ter beschikking ge steld, even buiten de ringbaan ter hoogte van het Surinameplein. Het gebouw zal waarschijnlijk in 1957 gereed zijn. Meer dan 50 jaar is de Rijkspostspaar bank gehuisvest in het gebouw aan de Van Baerlestraat. Tot aan de oorlogsjaren bood het aan het 400 man sterke personeel een voldoende behuizing. Thans zijn 800 per sonen in het gebouw werkzaam. UW LERAAR KOMT, WANNEER HET U SCHIKT Ieder ogenblik, wanneer u zin en tijd hebt, staat Uw prima privé leraar tot Uw dienst: de Bekende Schrifte lijke Cursus Rcsa-IIilversum regelt zich naar U. Het instituut met de meeste geslaagden voor Hoofdakte A en B, Handelskennis L.O., Wiskun de L.O., Frans. Duits en Engels L.O. en andere officiële examens. Vraag ons prospectus. Van tal van zijden wordt het Scapino Ballet hulp geboden na de brand, die zo goed als alle décors en costuums heeft ver nietigd. De hulpverlening wordt gecoördi neerd door de Amsterdamse Schoolkunst- commissie, voorzover betreft de (veelal spontane) acties van de schooljeugd, de oudercommissies en de onderwijzers genootschappen. Alle leerlingen der lagere scholen zullen, ook financieel, er toe bij dragen Scapino uit de brand te helpen. Een aantal kunstverenigingen en andere instellingen heeft reeds de beschikking over repetitieruimten aangeboden en wel in zo ruime mate, dat de keuze voor Sca pino niet eenvoudig is. Het Internationaal Cultureel Centrum zal zijn jaarlijkse carnavalsviering de vorm geven van „een benefice-bal ten bate van het door de brand zo geruïneerde Scapino Ballet". De volgende kunstenaars verlenen daaraan hun belangeloze medewerking: Georgette Hagedoorn, Pierre Verdonck, Jan de Cler, Jaap Molenaar, Enny Mols de Leeuwe, Wouter Denijs, Max Tailleur, Lia Dorana, Conny Stuart, het Arlecchino- dansorkest en het Trio Pantalone. Aan de organisatie werkt mede het damescomité „Amsterdam ontvangt". Het hoofdstedelijk gemeentebestuur heeft Scapino een schenking van 1000. en een renteloos voorschot van 10.000. verleend. ADVERTENTIE Uw verkoudheid van neus. keel of borst, weg met Velen hebben Vrijdag in de aula van het crematorium te Velsen de laatste eer be wezen aan de op 78-jarige leeftijd in Haar lem overleden oud-voorzitter van de afde ling Haarlem van de Nederlandse Vereni ging voor Tram- en Spoorwegpersoneel, de heer F. M. Souwer. De vroegere SDAP verliest in hem een van haar afdelings oprichters, die in de dagen van de grote spoorwegstaking in 1903 van zich deed spreken. De voorzitter van de afdeling Haarlem van de Vereniging voor Vervoerspersoneel, de heer G. Koot noemde de thans ontsla pene „een man uit één stuk, die al op jeug dige leeftijd een vooraanstaande positie in de vakbeweging bekleedde". Hij was een grote idealist, een socialist van de beste soort en zijn heengaan heeft diepe ontroe ring gebracht in de gelederen van zijn mak kers, aldus spreker. De voorzitter van de Arbeiders-Crema tievereniging „A.V.V.L." in Haarlem, de heer L. A. van der Meulen schetste de veel zijdigheid van de heer Souwer, die mede jarenlang het praesidiurn van genoemde vereniging bekleedde. De heer J. Kuit, schoonzoon van de over ledene, merkte op dat de verscheidene een man was geweest die fel had gevochten voor de gerechtigheid en daarvoor tal van ontberingen met zijn gezin had geleden. Ook de heer J. van Geloven, eveneens een schoonzoon, sprak een woord van persoon lijk herdenken. Onder de tonen van het lied „Aan de strijders" daalde daarna de met rode en witte bloemen bedekte kist en brachten de vertegenwoordigers van de moderne arbeidersbeweging uit Haarlem de overledene een eregroet. Tenslotte heeft de heer F. C. J. Souwer, broer van de ontslapene voor de betoonde belangstelling dank gezegd. X3000000000000000000CX (United Press). Eenentwintig school jongens in het Italiaanse dorpje Cesana di Campli hebben hun leven te danken aan een hond die net op tijd alarm sloeg toen de gehele klas door verstikking om 'het leven dreigde te komen. De hond, die zoals gewoonlijk trouw buiten het lokaal zat te wachten totdat zijn jonge baas naar buiten zou komen, werd onrustig toen dit niet op het ge wone ogenblik geschiedde. Hij slaagde er in met zijn snuit de deur open te drukken en in de klas te komen waar onderwijzer en leerlingen in zwijm wa ren gevallen als gevolg van kolendamp- ontwikkeling. Het schrandere dier be- x dacht zich geen ogenblik maar rende naar boven naar de klas van de hoofd onderwijzer. die hij aan de broek mee trok. Het schoolhoofd kon door het snel openen van de ramen alle slachtoffers van de verstikkingsdood redden. Naar aanleiding van klachten heeft de A.N.W.B. zich gewend tot de chef van de Generale Staf en de aandacht gevestigd op de gevaren, die militaire colonnes met stuk ken geschut bij duisternis blijken op te leveren. Wel zijn nl. de trekkers voorzien van achterlichten, doch deze worden afge dekt door de pantserplaten van de kanon nen, die zelf geen verlichting hebben. Daar juist door dc naar achteren gerich te kanonlopcn ongelukken kunnen gebeu ren, heeft de A.N.W.B. maatregelen ge vraagd teneinde, het achteropkomende ver keer op effectieve wijze te waarschu .vea.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1954 | | pagina 9