Volkswagens HENGEVELD RUOGE Tabakspijp GEERLING Alleen SUNIL wast zo wit metyt minste werk! SO Jaar Waarborg-kleding Fordïaunusi5M. GLAZEMAKER Het Pijpenhuis 'tis blauw.' Het witste overhemd ivaar en zo makkelijk ook! PALING ROOKWORST De lange ervaring Volop heerlijke verse n Speciaal MATRASSEN Tweed Parfum HERENHUIS Natuurlijk weer bij Kleine Houtstraat Is SUNIL dan zoiets bijzonders? Ja... dat ziet U al aan de blauwe kleur. En de weergaloze witheid van Uw wasgoed vertelt U, dat ook de werking van SUNIL bepaald uniek is. Het vette, vlijtige SUNlL-sop heeft namelijk meer dan normale was-energie. Vandaar dat SUNIL zoveel intensiever reinigt. Stop er het vuilste goed in en... weg vuil, weg vlekken! Nooit eerder kreeg U alles zó smetteloos wit. En dat op zo'n makkelijke manier. Sunil bespaart U weken, bleken, blauwen Extra Jubileum-prijsen ff aarhorg-costnums Extra Jubileum-aanbieding DONDERDAG 17 NOVEMBER 1955 HAARLEMS DAGBLAD - ..L. A i i L 1 IAARLEMSGHE UUUKAIN verhuur zond. chauffeur ZIJLWEG 328, tel. 17700 uitsluitend de nieuwste modellen. JOH. VAN WllNNlK en Zn. Schagchelstraat 13 Haarlem Tel. 1028G Donzen dekens maken en overtrekken VOOR RIJWIELEN BARENDSESTRAAT hoek Kamperstraat. Sedert 1920. Tel. 13797 f 1.25 per y2 Kilo Schouder coteletten f 1.80 per ]/2 Kilo Runderlappen vanaf f 1.50 per y2 Kilo Niervet f 0.60 per y2 Kilo iy2 Kilo f 2.50 Varkensruggen met staart (voor de soep) f 0.90 p. stuk Haagse Leverworst 100 gr. 20 ct. Sachsische Leverworst 100 gr. 28 ct. Hausmacher Leverworst 100 gr. 32 ct Leverkaas 100 gr. 32 ct. Berliner 100 gr. 32 ct Ham 100 gr. 50 ct Pekelvlees 100 gr. 45 ct. C. BOOY Barrevoetestr. 17, tel. 11189 vergemakkelijkt het ons U alle gewenste inlichtin gen te geven, wanneer U een wenst te kopen. ANTOON OOMS Grote Houtstraat 133 Telefoon 12905 een klassieke naam onder de '"Grote" parfums fan alle tijden GR. HOUTSTR. 128 Tel. 20536. Haarlem Gevraagd in Haarlem-Zuid een liefst met Centrale Verwar ming en garage. Leeg te aan vaarden. Br. no. 1005. vanaf f 1.50 tot t 3.p. st. Prachtig vers kippen- poulet p. p. f 1.75 Prima verse soep-braad kippen p. p. f 1.25 Wilde Eenden p. stuk f 2.50 tot f 3.50 Mooie verse Heihazen v.a. f 8.per stuk Fazanten v.a. f 5.p. stuk in het midden van de Nummer Acht en Dertig Tel. 10296 Geen rompslomp meer! Weken? Niet nodig. SUNIL weekt en wast tegelijk. Bleken? Ook daar bent U van af. Op de veiligste wijze maakt SUNIL Uw goed sprankelend wit. Zó wit zelfs, dat ook blauwen nu overbodig is. STAN0AARDPAK ct. REUZENPAK GOUDEN JUBILEUMJAAR KREYMBORG TIJDELIJK V1SHAL HAARLEM Het dragen van zo'n prachtige Waarborg-jas of -costuum zal U een voldoening schenken die U niet moogt missen. Door de enorme sortering en prettige bediening, vindt U bij Kreymborg de juiste keuze waar U jarenlang genoegen aan beleeft. Waarborg! 1 en 2 rij, effen en fantasie- dessins. Nieuwste modellen, van 79,- tot 175,- WaUrhorg-jassen 1 en 2 rij, korte en lange mo'del- len. In mooie tweeds en velours van 85,- tot 179,- Sokken en ankiets - Slechts s Hagen l In zuiver wol en onverslijtbaar nylon 1,95 2,90 3^90 f oor Utc jongens ankiets en sportkousen in vele dessins 95 Ct. 1,25 1,65

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1955 | | pagina 4