Nederland streed met de rug tegen de muur om de winst te behouden Zwitsaletten De Munck de enige uitblinker in teleurstellende interland Fa. B. ENGELENBERG Meningen over Saarland-Nederland Geflatteerde overwinning op Saarlanders: 2-1 Van der Hart schoot voor rust strafschop achter Strempel WIJNHANDEL „DE ZIJLPOORT" l Ook Duitsland won van Noorwegen: 2-0 WE RMÖGENE Rita du Maire won Old Dutch-prijs Die Raeckse versloeg CIOS met 3-1 Meest succesvolle cricketers in 1955 DONDERDAG 17 NOVEMBER 1955 HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT 9 WIJN met bouquet en finesse koopt U bij BEAUFORT. Hebt U interesse? Lichtwedstrijd tussen Haarlem en KFC eindigde in een gelijk spel Kansen Strafschop Beleg KOORTSIG, RILLERIG Basketbalprogramma Toch geen voldoening Kiaveriascompetitie voor de bedrijven Galina Zybina stootte de kogel 16.67 meter OFFiCIëlE VERKOOP SIKKENS LAKKEN RHEUMATIEK... Courses op Duindigt De volleybalcompetitie De periode van nederlagen in uitwedstrijden van het Nederlands elftal is afge sloten. Voor het eerst in zesenhalf jaar, waarin bij uitwedstrijden zestien neder lagen werden geleden en eenmaal een gelijk spel werd bevochten (tegen de Engelse amateurs in Hull), is weer eens gewonnen. Met twee-één van Saar land. Maar evenals na de drie-nul zege op Noorwegen, slechts tien dagen ge leden in Amsterdam, kon men na afloop van dit duel in Saarbrücken niet bij zonder enthousiast zijn. Want het vertoonde spel bleef wederom beneden de verwachtingen. Daardoor was ook bij de spelers de vreugde over de overwin ning nogal getemperd. De entourage van de interland was heel anders dan in Nederland. Er was geen sprake van een uitverkocht stadion. De afloop van het laatste duel op dit terrein, waarop de plaatselijke favorieten van de F C Saar brücken met zes-één waren verslagen door F C Kaiserslautern, scheen de animo bij het Saarlandse publiek voor een groot deel te hebben weggenomen. Zo klommen er, behalve de vijfhonderd toeschouwers, die op de overdekte tribune een plaats hadden gevonden, nog ruim twaalfduizend op de betonnen staan- tribunes. Zij allen hadden deze Woensdagmiddag vrij af door de „Buss- und Bettag" (boete- en biddag). Van Nederlandse zijde waren er ondanks de verre reis toch nog ongeveer 500 supporters komen opdagen. Van der Hart. gestart met een air van onaantastbaarheid, had tijdens de eerste aanvalsgolven totaal geen vat op het kwie ke Saarlandse aanvalskwintet, dat door de bijzonder vèropdringende back en overal tegenwoordige kanthalfs goed gesteund werd. Vier keer rukten de gastheren onze spil voorbij alsof hij er niet stond en dat irriteerde Van der Hart dermate dat hij met grof geschut begon. Hij was het dan ook, die in de zesde minuut schuld had aan het openingsdoelpunt. Dat incident betrof de uitstekende links buiten Vollmar. Een jongeling van acht tien jaar, die voorbeeldig voetbal liet zien, tenminste zo lang hij niet te veel op per soonlijk succes uit was. Wiersma was uit positie gespeeld. Van der Hart ijlde te hulp en botste ruwweg tegen de tengere vleugelspeler op. Die zette, uit de vrije schop, de bal hoog voor ons dpel en wel ADVERTENTIE ®®©0©0«©©©©©©©Q0©©©®©0©©©©©© 3 'Fa. P. BEAUFORT Kinclerhuisvest 4751 Telefoon 10717 Haarlem a «©©©00©QQ©ee@©©©©Q0©ö©ÖQ©Ö©^ Haarlem én KFC hebben gisteravond een lichtwedstrijd gespeeld. Het resultaat was een gelijk spel (11). De Kogers, die naast enkele leden van de oude garde een flink aantal jeugdige knapen in hun elftal heb ben, speelden technisch vrij behoorlijk. Bei de elftallen waren vrijwel compleet en heb ben de ongeveer vierduizend toeschouwers toch wel een prettige avond bezorgd. Groots was het spel echter niet, maar soms vergoedde de spanning veel wat men aan techniek tekort kwam. Roggeveen en Hendriks waren de grote figuren in de Koogse defensie en doelman Schouten deed eveneens knap werk. Maar zij konden toch niet" voorkomen dat Haarlem na een hall uur door Jacob de leiding nam toen deze de bal uit een voorzet van Groeneveld langs doelman Schouten kopte. De aanvallen van KFC werden meeste! geleid door de rechter vleugel MolenaarKruyver, maar de Haar lemse defensie had er goed het oog in en kon tot aan de rust de score blank houden. In de tweede helft echter werd de du-uk op het Haarlem-doel wat groter en het tegenpunt dat Molenaar na twintig minuten maakte was verdiend. Beide ploegen, maar vooral Haarlem zetten toen nog even de tanden op elkaar, doch in de resterende tijd voorkwamen de verdedigers verder on heil, zodat de wedstrijd m een gelijkspel eindigde, hetgeen de verhouding was. hield De Munck met een snelle reac tie de kopbal van Altmeyer uit zijn doel, maar de bal sprong voor de voeten van de op De Harder gelijkende rechtsbuiten Foll- mann, wiens harde schuiver doel trof. In die eerste periode kreeg Nederland eveneens enkele scoringskansen. Wel lepel de De Bruyckere uit een pass van de hard werkende Appel de bal over keeper en doel heen en liet Bosselaar een goede kans glippen toen de snel spelende Clavan, die steeds ver terugkwam en van daar serieuze pogingen ondernam om enig verband in het elftal te brengen, de Feijenoorder een vrije kans presenteerde, maar men kon toen nog de illusie koesteren dat gaande weg het Nederlands elftal zich van de be grijpelijke verbouwereerdheid zou herstel len. Daarvan is echter geen sprake geweest. De Nederlandse in verhouding tot de kleine tegenstanders forse en zwaar gebouwde spelers, kregen binnen de moge lijkheden van het spelregelboekje en het sportief fatsoen geen vat op het homogene, vol fantasie en met vaart voortdurend attaquerende Saarland. Die kleine speler tjes draaiden en wendden met speels ge mak rond moeizaam dravende, log of stijf lijkende Nederlanders als Brusselers, De Bruyckere, Kuys en Van der Hart. De defensie kwam van stonde af aan dermate in het nauw te zitten dat Brusselers en Clavan, en soms ook Bosselaar, vaker in de verdediging assisteerden dan dat zij in de aanval gingen. Appel en de meestal op een vooruitgeschoven post vertoevende De Bruyckere, stonden dus voor een hopeloze taak, omringd als zij waren door de bijna complete Saarlandse defensie. Appel kwam nog wel eens even vrij van de zeer solide dekking door spil Lauck, maar de vol komen falende De Bruyckere was geen speler om mee te kunnen combineren, het geen de keuzecommissie nu zal moeten in zien. Het was dan ook haast een wonder dat Nederland aan de onverdiende gelijkmaker kwam. Gezien het bovenstaande kan het niet onbegrijpelijk klinken dat er een straf schop aan te pas moest komen om op ge lijke voet met de gastheren te komen. De eerste hoekschop die het Nederlands elftal te nemen kreeg, stelde Bosselaar in de ge legenheid de bal hoog voor het Saarlandse doel te brengen en daar werd Brusselers' kopbal door de achterspeler Schussig met de hand weggeslagen. Het leek dat de Saarlander daarmee geen zeker doelpunt voorkwam, maar het was duidelijk dat Van Nuffel hiervoor een strafschop moest toe kennen. Hij deed dat. Van der Hart schoot daarop hard en hoog in het doel, hetgeen een éénéén stand na 29 minuten be tekende. Met kunst- en vliegwerk en steeds meer geduw en gehaak in onze achterhoede en middenlinie weerstond Nederland het tot het rustsignaal onverdroten voortdurende offensief der Saarlanders. Zelden zal een Oranje-ploeg een dermate geflatteerde ruststand hebben bereikt als dit elftal, dat na een korte pauze weer binnen de lijnen van het lang niet uitverkochte Kiesel- humer-stadion geroepen werd om nieuwe aanvalsgolven over zich te laten heengaan. Na rust immers woedde de afweerstrijd even intensief als in de eerste helft, doch werd nog veelvuldiger onderbroken door de uiterst lankmoedige Belgische referee. Kuys, Brusselers en Clavan kregen ver maningen, maar officieel gewaarschuwd werd niemand, hoewel de daden van vele Nederlandse spelers vaak beneden alle cri- De gelijkmaker voor Nederland uit een strafschop. Keeper Strempel heeft geen schijn van kans het enorm harde schot van Van der Hart te houden. Een vijftal spelers staat op de rand van het straf schopgebied in een wel wat al te afwach tende houding te kijken. tiek waren. De Bruyckere en Clavan trap ten duidelijk na. Gelukkig werden er ook respectabele da den verricht. De Munck werd steeds reso luter in zijn verweer. Fraaie schoten en kopballen van Vollmar en Altmeyer tikte hij over de lat. Zeker wel een dozijn ge vaarlijke voorzetten en naar het doel draaiende ballen uit hoekschoppen stuurde hij hoogopspringend het veld weer in. Een hard schot van rechtshalf Siedl dook hij met een lenige sprong uit de hoek en Voll- mars schuiver keerde hij met allure. Het geluk had hij op zijn hand toen Vollmar hem in geslagen positie gemanoeuvreerd had, maar het boogballetje van de Saar lander niet onder, maar op de lat belandde. In strijd met alle billijkheid werd het ééntwee, toen in de negende minuut van de tweede helft Clavan een vrije schop te nemen kreeg, daaruit de bal uitstekend voor het doel bracht en Brusselers lage kopbal de Saarlandse keeper passeerde toen de man in zyn uitzicht belemmerd werd. Daarna werd het een compleet beleg voor het Nederlandse doel. Tien Oranje-hemden blokkeerden de weg naar De Munck en het kwam voor dat Clavan vlak bij eigen doel te verdedigen stond. Het was paniekvoet bal. waarbij Klaassens en Schaap zich met toenemend resultaat gingen weren en Wiersma meer succes met zijn eenvoudige verdedigingsmethode (sliding) boekte dan voorheen. De reden lag vooral ook hierin, dat de gastheren nerveus geworden waren door de achterstand en uit hun spel werden ge haald door het ruwe-op-de-man-spelen van de Oranje-ploeg. Het tempo daalde, de eerst zo fraaie combinaties bleven uit en geprikkeldheid en onzekerheid kwamen daarvoor in de plaats. Wel liep de cornerverhouding op tot 11-4 in het voordeel van de Saarlanders, doch daarmee alleen wint men geen wedstrijd. De thuisploeg kreeg door de muur van tien Oranje-spelers in de buurt van het straf schopgebied geen ruimte meer voor com bineren. Met opgestroopte mouwen stond De Munck in dat laatste kwartier het wan- hoops-slotoffensief af te wachten. Het kon tegen Belgen en Noren niet blijken omdat die geen hoog tempo onder hielden, maar het is gistermiddag duidelijk geworden dat verschillende spelers van het Nederlands elftal geen voldoende loop- en reageersnelheid bezitten om rap pe, vaardig combinerende tegenstanders de baas te kunnen. Clavan en Bosselaar wa ren de enigen, die zich op het stuk van pure snelheid met de Saarlanders konden meten, maar Van der Hart en de anderen de technisch goede Schaap nog het minst grepen uit armoede naar hun eni ge middel om de nederlaag te ontgaan: de grofheid. Daarbij konden Kuys, De Bruyckere en Brusselers niet verhelen dat zij helemaal niet mee konden komen. Na de rust wa ren Schaap en Klaassens vrij goed en groeide ook Wiersma tot redelijke hoogte, maar behalve Clavan waren overigens alle andere veldspelers, zes in getal, onvoldoen de. De enige die een geldig excuus heeft was Appel, die nog geen drie goede passes heeft gekregen. Nederland won. maar een nederlaag was een meer verdiend resultaat geweest. AÜVER1 ENT li. verjaag dat lome griepgevoel met: Z.W/TSAL preparaat/ Het volledige programma luidt deze week: Donderdag (Emporium, Rotterdam): The ArrowsThe Typhoons. Donderdag (Kre- lagehuis) Dames: R.C.H. 2White Stars 3, TyphoonsRapiditas '31, I.H.J.Antilopen 2. Heren: Schoten GiantsExercitia, White Stars 2Rapiditas '31, Aurora 2 Z.B.V.S. 2, White StarsAnanci (Den Haag) 20 uur. Vrijdag (Krelagehuis) Dames: R.C.H. Typhoons 2, H.O.C. 3S.C. Haarlem 3, White StarsAntilopen. Heren: Typhoons 3H'O.C. 2, White Stars 3—S.C. Haarlem 3, AuroraTramvogels, Black Pirates Leathernecks (Den Haag) 20 uur. Zaterdag (Houtrusthallen, Den Haag) DistrictsteamAmsterdams team (21 uur). De voetbalwedstrijd DuitslandNoorwe gen, die gisteren in Karlsruhe gespeeld is, is met tweenul door Duitsland gewonnen. Beide doelpunten werden voor de rust ge scoord: door Walter in de 24ste minuut en Röhrig in de 26ste minuut. Het aantal doelrijpe kansen dat door de Duitse voorhoede gemist werd was groot. Steeds weer vlogen de schoten over en naast. Aan de andere kant slaagde de Noorse voorhoede er niet in voldoende door te drukken om het Herkenrath in het Duitse doel bijzonder lastig te maken. Het eerste Duitse doelpunt was het re sultaat van een keurig uitgevoerde Duitse aanval. De Noren wachtten daarbij te lang met Röhrig aan te vallen, waarna deze een afgemeten pass aan Walter gaf, wiens schot onhoudbaar was. Twee minuten later schoot B ie ringer tegen de bovenlat. De bal sprong in het veld terug en doordat de Noren niet snel genoeg reageerden kon Röhrig met een kopbal scoren. In de nog zwakkere tweede helft hebben de Noren kansen gehad op een beter resul taat. De Duitse verdediging liet vele ste ken vallen. Maar door te lang combineren lieten de Noren hun kansen glippen. Teleurgesteld Eindelijk dus weer eens een overwinning voor de wereldkampioenen na een serie nederlagen sedert zij de Jules Rimet-beker gewonnen hadden. Toch heeft de Duitse ploeg opnieuw teleurgesteld. Er zat geen vaart achter de Duitse schoten en het ploegverband was zwak. De wedstrijd was van zwak internationaal gehalte en kwam niet uit boven het peil van een gemiddelde wedstrijd in de Duitse eerste klasse. Als zo vaak in het verleden fungeerde Fritz Walter als de motor in de Duitse aanval. Hij goochelde knap met de bal, en gaf goede passes. In de verdediging kon alleen het spel van Herkenrath en Posipal bevrediging schenken. De beste Noorse spe lers waren doelman Hansen en stopper Sv-enssen, In de voorhoede der Noren kwam het beste spel van Kristiansen en Legernes. De bedrijfs-klaverjascompetitie is in de afgelopen week voortgezet en gaf de volgen de resultaten: Hoofdklasse: PTT—SAC 2 132—116, GEB Figee 140—120; DKC—AC 126—124, DSH Stork 120—134. 1 A: PTT a—GEB 2 116—122, Nederland— Johez 112—132, Una onDSH 2 112—122, VMBLaurens Coster 130132. 1 B: PTT 4—HSM 134—118, Boru—PTT 3 124—114, GEB 3—Stork 2 110—138, DKC 2 Meerzicht 124124, MeerzichtBoru 124—130. 2 A: Laurens Coster 2CPTT 122106; Johez 2—DKC 3 128—132, HSM 2—Hout en Plants. 110—128, Figee 2—DSH 3 132—108. 2 B: Nederland 2Figee 3 124126; Stork 3—OW 106—130, SAC 3—Boru 2 128—110, Meerzicht 2DKC 4 128122, OWFigee 3 130—120. 3 A: Meerzicht 3—VMB 2 112—132, Hout en Plants. 2—DKC 120—130, HAC—PTT 5 120136, Haarl. DagbladJohez 4 128124, Figee 4Nederland 3 122126. De wereldrecordhoudster kogelstoten Ga lina Zybina verbeterde voor de vierde maal dit jaar haar wereldrecord. Tijdens de Rus sische athletiek kam pi oenschappen in Tbi lisi stootte zij de kogel 16.67 meter ver, waarmede zij haar prestatie van 16.45 meter op 8 November aanzienlijk verbeterde. RAPID. De Weense voetbalclub speel de in Londen een wedstrijd tegen de tweede divisieclub West Ham United. De uitslag van de ontmoeting was eeneen. Beide doelpunten werden in de eerste helft ge scoord. ADVERTENTIE Doeistraat 39 - Haarlem - Tel. 13232 De T.C.-voorzitter van de K.N.V.B., de heer G. Kruyver, kon onmiddellijk na af loop van de wedstrijd Saarland-Nederland enige secondenlang niets meer opbrengen dan een vriendelijke, enigszins verlegen glimlach. Bepaald enthousiast was hij, al thans uiterlijk, niet. Toen kwam zijn me ning: „Ik ben erg blij met deze overwin ning die wij zonder twijfel danken aan de verdediging. Misschien zal er over enkele weken niet meer over het spel in deze wed strijd worden gesproken, maar zeker wel over de uitslag. En over de komst van het goede spel in de toekomst, maak ik mij niet zo ongerust". Zijn collega, de heer H. A. Pellikaan, zei: „Ik heb wel eens een competitiewedstrijd gezien die beter was, maar ik vind deze eerste overwinning in een uitwedstrijd na meer dan zes jaar, op zichzelf zeer verheu gend". Het T.C.-lid Steinvoorte vatte zijn mening als volgt samen: ,rWe hebben ge wonnen, maar het was geen grootse wed strijd. Er kwamen te veel vrije schoppen in voor. Het verband in onze ploeg was on voldoende. Ik vond Van der Hart iets minder dan anders". Ir. H. F. Hopster, voorzitter van de K. N. V. B., keek bedenkelijk. „We hebben ge wonnen", zei hij, „maar. met pijn". Men kon, tien dagen na Noorwegen, geen gewel dige wedstrijd verwachten. De Saarlan ders zijn me reusachtig meegevallen. Ik vond de linkervleugel en het baCkstel heel goed. De uitslag twee-twee had geloof ik de verhouding wel iets beter weergege ven". Ook het bondsbestuurslid, de heer Rem- merts. kan niet juichen over de wedstrijd die hij had gezien. Wel over keeper De Munck. „Hij heeft voor ons de match ge wonnen", zei hij. De heer L. Brunt, secre taris-penningmeester van de K.N.V.B., was met het resultaat „zeer tevreden". En ook hij roemde in het bijzonder De Munck. „Erg druk" De Belgische scheidsrechter Van Nuffel vond, dat hij het maar erg druk had gehad met al die vrije trappen. „Maar", zei hij, „ik moest wel flink zijn". Hij vond dit duel toch altijd nog mooier dan de ontmoeting van Nederland met Denemarken, die hij eveneens had gefloten:. Hij noemde de Saarlanders sportieve verliezers, die hij een gelijk spel had gegund. Het Nederlands elf tal had hij tegen België stukken beter gevonden. De Saarlandse aanvoerder Martin vond, dat het in zijn 17e interland niet te hard was toegegaan. „De Nederlanders hebben fair gespeeld", verklaarde hij. „Zij gaven het middenveld vaak vrij, maar blokkeer den tevens het eigen doelgebied, waarin zij voortreffelijk zijn geslaagd". Martin be schouwde. na De Munck, Klaassens als de beste speler in het oranjeteam. In de twee de helft had hij op een gelijk spel ge hoopt, maar hij vond het geen ramp dat zijn ploeg had verloren. De Duitser H. Schön, oud-international en thans bondstrainer van Saarland, vond het jammer dat zijn elftal er geen gelijk spel .had uitgesleept. In het Nederlands elftal was hij teleurgesteld. „Uw elftal speelt de oude Engelse stijl van 10 jaar geleden", zei hij. „Het is niet beweeglijk genoeg, maar het verdedigt uitstekend. De Munck, Van der Hart en Klaassens achtte hij van de meeste waarde in onze ploeg. Fuchs, de voorzitter van de Saarlandse keuze-commissie, vond dat Saarland in de tweede helft had laten zien, dat het een ge lijk spel verdiende. Hij had weinig vooruit gang in techniek bemerkt, sinds hij drie jaar geleden voor het laatst Nederlands voetbal had gezien. Hij vond ons elftal overigens niet te hard spelen. „Maar", zeide hij erbij, „Ik gun uw jongens de zege van harte. Wij zijn blij dat zij hier zijn ge weest. Wij hebben, ondanks alles, veel kunnen leren". ADVERTENTIE Uw tergende winterkwaal legt 't af tegen de weldadige warmte van de pijnstillende Thermogène. De uitslagen van de gehouden draverijen en rennen op Duindigt luidden: Odylia O prijs: (2040 m.): 1. Tortelduif S 1.32; 2. Titan Hanover 1.30.8; 3. Royal Star 1.31.8. W. f2,60. PI. f 1,40, f2.30, Gek. f2.80, Cov. f5,10. Oehoeprijs (2000 m.): 1. Thundera 1.30.3; 2. Sonja Zora 1.28.7; 3. Rolandus 1.27.9. W. f5,00, PI. f 1.60, f 1,60, f2.00, Gek. f5,80, Cov1. f4,50. Old dutch-prijs (2100 m.): 1. Rita du Maire 1.26.3; 2. Paul B 1.26.4; 3. Roi d'Or 1.26.8. W. f3,30, PI. f2,30, f2.90, Gek. f 13,10, Cov. f4,70. White Wings over-prijs (1800 m.): 1. Just for Joy 2.02.6; 2. Alluvio; 3. Rose des Vents. W. f5.70. PI. f 1.80, f3.00. f 1,30, Gek. f8,30, Cov. f 10.70. 2e deel: 1. Margriet 2.04.8; 2. Hidalgo; 3. Carla. W. f2,10, PI. f 1,80, f3,30, f4,70, Gek. f5.20. Cov. f 11,70. Multicolore prijs (2100 m.): 1. Brenn 2.24.6; 2. Silver Slipper; 3. Kaliban. W. f2,10, PI. f 1,30, f2,20, Gek. f6,60, Cov. f3,60. Gisteravond heeft Die Raeckse in de volleybalcompetitie een overwinning be haald op de ClOS-club in een aanvankelijk eenzijdige, maar na de tweede game span nende strijd. In de eerste twee sets had CIOS, dat het buiten zijn sterkste speler Vink rnoest stellen, niets in te brengen. Hierna was er geen sprake meer van een Die Raeckse-overwicht. Een gelijk spel zat er voor de ClOS-club zeker in en aangemoedigd door de resul taten van de vorige game, liepen de groen- witten hard van stapel: 3—1, 3—3, 7—3. Die Raeckse had even met een inzinking te kampen, maar herstelde zich tijdig: 76. Toch was het gebrek aan aanvalskracht bij de rood-witten de oorzaak van een nieuwe achterstand: 116. Maar gesteund door vrouwe Fortuna brachten Jac. Mole naar c.s. de achterstand geleidelijk terug. Met 15—12 won Die Raeckse de laatste set en hiermee de wedstrijd: 31. Bij Die Raeckse was het overnemen op vallend goed verzorgd; de rood-witten scho ten, behoudens in de eerste sets, weer in aanvalskracht te kort. Zonder Vink zal CIOS niet gemakkelijk tot goede resultaten komen. Verrassingen Drie gelijke spelen bleken even zoveel verrassingen in de eerste klasse dames en heren. In de eerste klasse heren kon PSVH in een spannend gevecht tegen de club van Boukes (VC Haarlem) niet verder dan een gelijkspel komen. Dit was van VC Haar lem een goede prestatie. De tussenstanden spreken ten aanzien van de spanning dui delijke taal (PSVH—Haarlem): 12—15, .16—13, 14—16 en 16—14. In de eerste klasse dames haalde Onze Gezellen het kunststukje uit om de sterke ploeg van MHBS een punt afhandig te ma ken, tussenstanden (OGMHBS) 1215, 1614, 9—15 en 15—13. De Blinkert moest ook al genoegm nemen met een gelijkspel en wel tegen PSVH. We hadden een zege van de Bloemendaalse dames verwacht, tus senstanden (BlinkertPSVH) 1015, 155. 15—12 en 10—15). De uitslagen luidden: Heren: PSVH 2—CIOS 3 3—1; PSVH— Haarlem 22; CIOS—Raeckse 13; OVRA 3VVSH 1—3; Haarlem 2—Rap. 2 0—4; Raeckse 3Santpooid 13; PWN 2—Blin kert 3 31; BlinkertHVS 3 40; Gios 2 OG 1—3. Dames: HBC 4—Gios 4 4—0; OG—MHBS 2—2; Blinkert—PSVH 2—2; Raeckse 7— VVSH 1—3; Sizo 2—Raeckse 6 1—3; HBC 3— OG 2 22; SizoHaarlem 3 31; Velox 5 Gios 2 0—4; Haarlem 4Raeckse 5 13. Jeugd: Buitenrust BJeugdland A 40. In „Cricket", het officieel orgaan van de Nederlanadse Cricket Bond. heeft men de batting- en bowlanggemiddelden van het af gelopen seizoen bekend gemaakt. In de tabellen zijn alleen de spelers opgenomen, die tenminste zes innings hebben gespeeld met een gemiddelde van 12 of meer, of vijf- tien of meer wickets hebben genomen. De battingslijst van de eerste klasse wordt ge opend met de volgende vijftien spelers: W. van Weelde (AAC) 756 20 5 109 50.40 L. Sillevis (HCC) 296 12 5 84 42.29 H. Stolk (HDVS) 540 16 3 101* 41.54 L. Mulder (VRA) 447 13 2 72 40.64 D. Ingelse (Quick, N.) 520 16 2 105* 37.14 A. Schuur (HCC) 251 7 - 121 35.86 H. Wijkhuizen (ReW) 251 11 4 68* 35.86 W. v. d. Hurk (ACC) 99 6 3 78 33.— P. Marseille FQu.,H) 295 12 3 74* 32.78 H. Glerum (VRA) 321 10 - 86 32.10 J. Spekking (HCC) 160 11 6 34 32.— P. van Ark el (HCC) 469 16 1 107 31.27 H. van Weelde (ACC) 395 17 4 109* 30.38 C. J. Slagter (VW) 390 17 4 77* 30.— R. Colthoff (HCC) 766 28 2 108 29.46 In het vervolg van de lijst komen de vol gende namen van spelers uit deze omgeving voor: 18. Grupping (H'lem) 253 10 1 93 28.11 42. De Nijs (ReW) 147 9 1 47 18.38 47. De Ruig (ReW) 339 19 - 67 17.84 48. Van der Togt (ReW) 176 10 - 55 17.60 65. Voogd (Haarlem) 96 10 4 24* 16. 72. P. Maas (Hrl) 210 19 5 34 15.— 78. Bouwman (ReW) 146 11 1 28 14.60 87. Honnebier (Hrl.) 139 11 1 53 13.90 95. W. Pescha-r (Hrl.) 103 8 - 26 12.88 De beste tien bowlers waren in het afge lopen seizoen: H. Burki (Qu. N.) 531 59 9.— C. Bakker (HCC) 309 30 10.30 D. Bijleveld (ReW) 346 32 10.81 W. Kloppenburg (HCC) 206 19 10.84 Lochman van B. (VOC) 424 39 10.87 T. Hopgood (VRA) 204 18 11.33 N. Leef tink (PW) 472 39 12.10 H. van Meurs (HDVS) 583 48 12.15 E. Vriens (HCC) 1003 81 12.38 A. v. d. Vegt (HBS) 253 20 12.65 Verder komen de volgende spelers van Haarlem en Rood en Wit op de lijst voor: 14. H. Boeree (Hrl.) 224 17 13.18 19. J. de Ruig (ReW) 256 18 14.22 28. P. Maas (Hrl.) 654 42 15.57 33. M. Maas (Hrl.) 699 41 17.05 44. H. Wijkhuizen (ReW) 498 25 19.92 Bovenaan de lijst van de beste fielders staat de HCC'er Colthoff met 39 (c. 27 st. 12). Na hem volgen H. Grijsseels (VOC) met 23 slachtoffers (10 c. 13 st.) en N. Vondeling (PW) met 16 (14 c. en 2 st.). Een Nederlandse aanval op het doel van de Saarlanders. De Bruyckere - op de voorgrond - en Clavan - derde van links - stormen toe, maar komen te laat om de door Strempel weggestompte bal in bezit te krijgen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1955 | | pagina 9