Jeugd versloeg gemakkelijk militairen vrij in Utrecht Fa. B. ENGELENBERG ungm Duitsland maakte vlak voor tijd gelijk tegen Oostenrijkers Speelsterkte tekent zich al af bij de Noordhollandse schakers HVS-reserves niet opgewassen tegen enthousiaste OVRA Dikwijls te hard spel voor 100000 kijkers maar Wimpie kijkt weer niet Velox klopte DSS 13 i heel goed horloge* Dammen Tientallen van Nederland en België Motorsport Grote Prijs van Nederland op 27 juni in Assen Krijgt benadeelde toch deel van pool prijs? Hokij-team verloor ook de tweede wedstri jd Dortmund haalde een 2-0 achterstand op OFFICIëLE VERKOOP SIKKENS LAKKEN Vic Mees terug in het Belgisch elftal Overwinningen voor de Nederlandse meisjes Gerard de Wit niet naar Mexico-Citv PRISM A-HORLOGES 't SILVER ST0EPKE Kocsis is nu Spanjaard Indoor concours-hippique in Amsterdam De schaakcompetitie let op: de naam BIC staat op de schacht Vraag altijd de echte BIC en kijk liever twéé keer! De volleybaicompetitie DONDERDAG 20 NOVEMBER 1958 In het Olympisch stadion in Berlijn is woensdagmiddag de voetbalwedstrijd West-DuitslandOostenrijk gespeeld. Er waren bijna 100.000 toeschouwers. Het was een felle, vaak te harde wedstrijd, die door de goed leidende Tsjechische scheidsrechter Fencl herhaaldelijk on derbroken moest worden. Kwalitatief stel de het duel dan ook teleur vooral in de tweede helft was het spelpeil laag maar dit werd voor de toeschouwers meer dan voldoende gecompenseerd door enerve rende spelmomenten en de grote ijver van de spelers. Oostenrijk is in dit 15de interlandduel tus sen beide landen zeer dicht bij een zege geweest. Dank zij het voortreffelijke spel van de halflinie Hanappi-Kollman-Koller verkreeg het in het begin van beide speel- helften een duidelijk overwicht. Maar de Duitsers herstelden zich steeds tijdig en zij konden ondanks te kort samenspel in de voorlaatste minuut, door een typisch „Rahn-doelpunt" nog een gelijke score be reiken. De strijd was reeds onmiddellijk zeer boeiend. In de eerste minuut kreeg links buiten Skerlan een goede scoringskans, maar zijn harde schot belandde tegen de lat. De Oostenrijkers verwerkten deze te genslag goed en bleven aanvallen, vooral via de rechtervleugel Horak-Knoll, die de voortdurende aandacht opeiste van Schnel- linger eri Szymaniak. v Toch viel het eerste doelpunt aan de an dere kant. In de 16de minuut loste Rahn namelijk een zacht schot, dat voor doel man Engelmaier beslist houdbaar was. Maar de Oostenrijker liet de bal door zijn vingers glippen.(1-0). Advertentie IglliMiipMaa Het Nederlandse tiental, gevormd uit spelers van het Residentie Damgenoot- schap, voor de wedstrijd tegen België op zondag 23 november in Den Haag, is als volgt samengesteld: 1. H. F. J. Kinnegen; 2. A. J. Ivens; 3. J. F. H. van Mill; 4. R. van der Klift; 5. Ch. A- Mulder; 6. G. R. E. Fisser; 7. W. C. van Rooy; 8. B. Springer; 9. G. de Stigter; 10. D. van der Lem. Zoals bekend heeft het bestuur van de Kon. Ned. Dambond besloten met ingang van dit jaar en tot nader order het tiental af te vaardigen van de vereniging, die het landskampioenschap behaalde. De Belgische ploeg ziet er volgt uit: 1. Oscar Verpoest; 2. Hugo Verpoèst; 3. L. Vaessen; 4. M. Verleene; 5. J. de Mes- maecker; 6. L. Prijs; 7. A. Slabby; 8. J. van den Berghe (of F. Vandermeersch); 9. A. Debusschere; 10. R. Poppe. De wedstrijd wordt gespeeld in café restaurant „Den Hout". Sportkalender FIM De sportcommissie van de FIM heeft de internationale sportkalender definitief samengesteld. Voor het wereldkampioen schap wegraces zijn acht wedstrijden aan gewezen, waarvan de vijf beste resultaten tellen. De kalender ziet er als volgt uit: 17 mei: Clermont Ferrand: Grote Prijs van Frankrijk. 1. 3 en 5 juni: Eiland Man: Grote Prijs van Engeland. 14 juni: Hockenheim: Grote Prijs van Duitsland. 27 juni: Assen: Grote Prijs van Neder land. 5 juli: Francorchamps: Grote Prijs van België. 25 juli: Hedemora: Grote Prijs van Zweden. 8 augustus: Ulster: Grote Prijs van Ier land. 6 september: Monza: Grote Prijs van Italië. Van 14 tot en met 19 september wordt de internationale motorzesdaagse georgani seerd door Tsjechoslowakije, waarschijn lijk in Liberace. De Motocross des Nations (landenwed- strijd) wordt gehouden op 30 augustus in Namen (België). Voor het wereldkam pioenschap motocross staan elf wedstrijden op de agenda. 12 april: Oostenrijk; 26 april: Zwitser land; 10 mei: Denemarken; 17 mei: Frank rijk; 14 juni: Italië; 21 juni: West-Duits- land; 5 juli: Engeland; 26 juli: Nederland; 2 augustus: België; 9 augustus Luxem burg en 23 augustus: Zweden. Voor de Coupe d'Europe motocross, mo toren tot 250 cc, zijn twaalf wedstrijden vastgesteld, waarvan die in Nederland op 11 juli. „Noch ein Tor", brulde men op dc tri bunes en deze frenetieke aanmoediging stimuleerde de Duitse ploeg duidelijk. Hoewel het samenspel zwak bleef spe ciaal het „magische vierkant" faalde kwamen er meer scoringskansen en de zeer ijverige Rahn (ondanks felle bewa king de beste Duitse aanvaller) had pech toen kort voor rust de bal na een hard schot via de lat terugkaatste. Onmiddel lijk daarop scoorde rechtsbuiten Horak de gelijkmaker (1-1). In de tweede helft werd de strijd har der, beide teams streden eerzuchtig om de winst. Oostenrijk leek de beste kansen op de zege de eerse sedert 1931 te zullen krijgen toen Buzek in de 17de mi nuut van een fout van Erhardt profiteer de en Knoll in staat stelde om te scoren (1-2), maar Duitsland zette een'fel offen sief in, dat de Oostenrijkse verdediging soms nog slechts op ongeoorloofde wijze kon stuiten. Tot Rahn in de 43ste minuut de bal voor zijn voeten kreeg en hard in schoot 2-2. De beste Duitse spelers waren Rahn, Szymaniak en Haller. In het Oostenrijkse team onderscheidden zich vooral Koller, aanvoerder Hanappi en Kollman. Doel man Engelmaier herstelde zich na zijn fout voortreffelijk. De onfortuinlijke deelnemer aan de laat ste toto van de KNVB, de heer De Vries uit Delfzijl, die recht meende te hebben op de (gedeelde) tweede prijs doch tot zijn schrik bemerkte dat zijn vereniging ver zuimd had hem bij de KNVB op te geven, zal mogelijk toch een aandeel in de prijs ontvangen. Een Amsterdammer die evenals de heer De Vries en zeven anderen 13 uitslagen goed had voorspeld, heeft namelijk een brief ge stuurd aan zijn mede-winnaars, waarin hij hen opwekt het extra-bedrag, dat zij nu door het abuis ontvangen, af te staan aan de pechvogel. „Voor mij staat vast, dat de heer De Vries moreel recht heeft op zijn aandeel in de prijs, aangezien hij reeds meerdere keren heeft meegedaan en zijn inleg heeft betaald," zo wordt in de brief gezegd. „Ik ben er van overtuigd dat u mijn standpunt zult willen delen." .In Delfzijl wacht een onfortuinlijk „prijs winnaar" in spanning af. ..WEST II—WEST I. In Leiden is een voetbalwedstrijd gespeeld tussen de ama teur-selectieteams van afdeling West 1 en West II. De ontmoeting eindigde in een gelijkspel: 6-6. Bij de rust had het team van West II met 4-1 de leiding. De oefenwedstrijd tussen het voorlopig Nederlands jeugdteam (18 tot 20 jaar) en de voorlopig Nederlandse militaire ploeg, die woensdagavond bij kunstlicht in het Utrechtse stadion werd gespeeld, is ge ëindigd met een 51 zege voor de jeugd. Bij de rust was de stand 10. De wedstrijd werd bijgewoond door slechts 400 toeschouwers. De militairen be gonnen aanvankelijk zonder de internatio nals Kraay en Kruiver en hun gehele in stelling was dusdanig, dat het oefenduel een al te letterlijke betekenis kreeg. De jeugd was actiever en kreeg dan ook een groot overwicht, dat tenslotte tot een 51 zege leidde. Markus van HVC, die pas op het laatste moment als linksbinnen van het jeugdteam was aangewezen, scoorde vier doelpunten, waarvan het laatste tien minuten voor tijd uit een strafschop. De Amersfoorter begon in de voorlaatste mfnuut van de eerste helft aan zijn impo nerende reeks. Acht minuten na rust, toen Kraay en Kruiver inmiddels het militaire team hadden versterkt zonder overigens het spelbeeld enigermate te kunnen wij zigen, maakte hij uit een hoekschop het tweede doelpunt, Den Engelse van ADO scoorde drie minuten later een tegendoel punt en vervolgens zorgden Markus (30ste minuut), Van der Weii (31ste minuut) en De ijshockeywedstrijd tussen het Hokij- team en Dortmund, die in de competitie om de „Hollandbokaal" in Den Haag voor ruim 1000 toeschouwers is gespeeld, is in een 3-2 overwinning voor de Duitsers ge ëindigd. De tussenstanden waren: 2-0, 0-1, 0-2. In deze tweede wedstrijd van het Hokij- team is van alles gebeurd: er werd een zware straf opgelegd 10 min. voor Mike Rooney Klein en Loret liepen lichte ver wondingen op en de Duitse speler Grun moest met een brancard van het ijs wor den gedragen. Even tevoren was hij de grondlegger van de gelijkmaker geweest en bij deze activiteit blesseerde hij een knie. De ontmoeting begon sensationeel. Tij dens een Haags offensief kon Mike .Roo ney, die met het Hokij-team mag meespe len tot dat de Hokij-directie een sterke spe ler voor hem heeft gecontracteerd, zich niet geheel beheersen. Hij raakte slaags met een tegenstander, hetgeen hem op 10 minuten straf kwam te staan. Ook de Duit ser verdween naar de strafbank, echter voor 2 minuten. Nadat de gemoederen waren gekal meerd verdween spoedig de Haagse „nul" van het scorebord. Snoek slipte door de Duitse verdediging en met een handig schot passeerde hij de goalie van Dort mund. Het begon dus goed en de toeschou wers hoopten al op een Nederlandse zege. Woods, de Canadese speler van de Har- ringay Racers, die voor deze ontmoeting uit Londen was overgekomen, voegde aan de score een doelpunt toe, nadat hij de puck van de Tsjechische speler Nepomuc- ky kreeg toegespeeld. Aangemoedigd door dit succes verschenen onze landgenoten steeds weer voor het vijandelijke doel. Hierbij viel het goede spel van de Amster dammer De Jong en de Hagenaar Snoek op. Wood daarentegen kon zich aan het spel van de Hagenaars niet aanpassen. Ik zal er echt aan moeten wennen, zo was zijn oordeel. De Canadees is nl. gewend om veel te combineren en daarvoor kreeg hij nu geen kans. De eerste periode werd met een 2-0 voorsprong voor het Hokij-team afgeslo ten. De Duitsers brachten vervolgens de stand op 2-1, na een fout van doelman Van der Heiden. In de derde en laatste periode zakte het spelpeil van de Haagse ploeg da nig: gebrek aan uithoudingsvermogen. De Duitsers, die ook in de zomer gelegen heid hebben om te trainen, profiteerden hiervan bekwaam. Hun spel werd zelfs feller en doelman Van der Heiden kreeg het zwaar te verduren. Twee keer werd de Haagse doelman in deze speeltijd gepas seerd. Advertentie Doelstraat 39 - Haarlem - Tel. 13252 ALLE LAKKEN voor huis, auto en industrie opnieuw Markus (35ste minuut, strafschop) voor de eindscore. De opstellingen waren: Nederland-jeugd: Van Pelt (Feijenoorö) De Groot (Hermes DVS) en De Jong (DWS, Amsterdam); Van Wijk (De Volewijckers), Ter Horst (Enschedese Boys) en Borghuis (GVAV); Niehaus (Go Ahead), Vreeken (Haarlem;, Theunissen (Vitesse), Markus (HVC) en Van der Wey (Sittardia). Nederland-militair: Hogerman (Ajax); Van der Velde (HVC), later Kraay (DOS), en Pesman (Zwartemeer)Renders (PSV), Slaats Eindhoven) en Muller (Ajax); Swart (Ajax), Den Engelse (ADO), Beren donk (Limburgia), later Kruiver (PSV), Groot (Stormvogels) en Moulijn (Feijen- oord). Na afloop werden 15 spelers geselec teerd voor het Nederlands militair team, dat van 23 tot en met 26 november deel neemt aan de eindstrijd van het toernooi om het intergeallieerd voetbalkampioen schap. Deze spelers zijn: de doelverdedigers Hogerman (Ajax) en Huyer (RCH), de achterspelers Pesman (Zwartemeer), Kraay (DOS) en De Jong (DWS, Amster dam), de middenspelers Renders (PSV), Slaats (Eindhoven) en Muller (Ajax), en de voorhoedespelers Sw'art (Ajax), De Kreek (Feijenoord), Beerendonk (Limburgia), Den Engelse (ADO), Kruiver (PSV), Groot (Stormvogels) en Moulijn (Feijenoord). Janssen (Stormvogels) was wegens mili taire studie niet beschikbaar. Het Belgische voetbalelftal, dat zondag in Boedapest tegen het Hongaarse natio nale team zal uitkomen, is als volgt samen- steld: doel: Vanderstappen (Olympic Charle roi); achter: Dries (Berchem) en Thellin (Standard); midden: Mees (Antwerp), Storme (Gan- toise) en Mathonet (Standard); voor: Piters, Houf. Mallants, Paeschen (allen Standard) en Orlans (Gantoise). Reserves: Cooremans (Antwerp), De Vo- gelaere, Lippens en Jurion (allen Ander- lecht). Zwemmen Nederlandse meisjes hebben woensdag tijdens zwemwedstrijden in de Oostduitse stad Maagdenburg weer enkele goede pres taties verricht. Jans Koster van 't Gooi won de 400 meter vrije slag in 5.01.0 met ruim 13 seconden voorsprong op de Tsje chische Skupilowa, de Amsterdamse Tine Tenkink werd winnares van de 100 meter vrije slag in 1.06.4 en Rini Dobber zege vierde op de 100 meter rugslag voor de Oostduitse Lehmann en Kitty Waagenaar. Voortreffelijk was ook het zwemmen van het Westduitse meisje Wiltrud Urselmann. Zij behaalde een dubbele zege: op de 100 meter schoolslag (1.18.8 een nieuw Duits record) en op de 200 meter schoolslag (2.50.2). Op dit laatste nummer liet zij de Oostduitse wereldrecordhoudster op de 100 meter, Karin Beyer, 3,5 seconde achter zich. De resultaten van de wedstrijden, waar aan de Nederlandse meisjes deelnemen, waren: 100 meter vrije slag: 1. Tine Tenkink 1.06,4; 2. Olbrisch (Did.), 1.07.4. 400 meter vrije slag: 1. Jans Koster 5.01,0; 2 Skupilowa (Tsj.sl.), 5.14,6; 3. Tine Ten kink, 5.18,6. 100 meter rugslag: 1. Rini Dobber, 1.15,6; 2. Lehmann (Did.), 1.18,0; 3. Kitty Waa genaar. 1.19.7. Nederland zal ip het golftoernooi om de Canada-cup, dat 20 november in Mexico- City begint, alleen deelnemen aan de indi viduele wedstrijd. Gerard de Wit, die in de teamwedstrijd de partner zou zijn van Cramer, heeft besloten van de reis af te zien, nadat het vliegtuig, dat hem naar Mexico-City zou brengen, wegens motor storing terug moest keren naar Zürich. Advertentie verkrijgbaar bij De kleine zaak met de. grootste keuze Grote Houtstraat 49 - Haarlem Telefoon 20049 In het Spaanse staatsblad is bekendge maakt dat aan de Hongaarse voetballer Sandor Kocsis, die thans in de voetbal club Barcelona speelt, het Spaanse staats burgerschap is verleend en wel met in gang van 31 oktober. Volgens bepalingen van de Spaanse Voetbalbond mogen elftallen van beroeps spelers slechts twee buitenlandse spelers hebben. Nu Kocsis de Spaanse nationali teit heeft kan Barcelona een nieuwe bui tenlandse speler aantrekken. Paardensport De „Stichting Sportevenementen" in Amsterdam heeft definitief besloten, hier toe mede in staat gesteld door de steun var? het bedrijfsleven, op vrijdag 26 de cember (tweede kerstdag), zaterdag 27 december en zondag 28 december in het RAI-gebouw het eerste internationale in door concours hippique in Amsterdam te houden. Advertentie GROTE H0UTSTRA9 TEL.20049 HAARLEM In de competitie van de Noordholland se Schaakbond is weer een groot aantal partijen gespeeld. De meeste verenigingen hebben nu de eerste ronde achter de rug. Na twee speelronden valt in enkele afde lingen reeds een duidelijke scheiding waar te nemen. Zo zal b.v. in de eerste klasse B. de strijd om het kampioenschap een aangelegenheid zijn tussen de teams van Bloemendaal en Santpoort. In 2C lijkt dit jaar voor Rolland II niet de vooraanstaan de rol weggelegd als van het vorige sei zoen. Bij de vierdeklassers hebben de spoorwegschakers kennelijk grote plan- Doordat de partijen S. HerfstM. P. Suiker en W. de Graaffir. D. G. Huy- gen uit de ontmoeting Het OostenPat Mat beiden remise zijn geworden, vorder de dit duel in de overgangsklasse tot een 4-3 score ten gunste van de Haarlemse ploeg. Over de drie resterende partijen kan men het niet eens worden. Het Oos ten meent zo goed te hebben geanalyseerd dat het aan de drie partijen 2' punt kan overhouden, Pat-Mat daarentegen heeft ook niet stilgezeten en boekt volgens hun analyses twee punten in het debet! Geluk kig dat er neutrale arbiters zijn die het laatste woord bij dergelijke aangelegen heden hebben... Maar waarom feitelijk de partijen niet uitgespeeld? In de eerste klasse A werden ook al en kele restanten opgeruimd. Zowel de ont moetingen MSCVHS 4 als Oppositie VVV 2 eindigden in een 5-5 gelijk spel. Dit zeer ten gerieve van Schaaklust dat ditmaal via een 4V2-5'/i overwinning op Op positie tot de tweede overwinning kwam. Een hernieuwd kampioenschap lijkt in aantocht. Schaakmat herstelde zich van de nederlaag tegen Schaaklust en klopte daartoe onverwacht VHS 4 met duidelij ke cijfers: 3V2-6V2. In 1B heeft Halfweg geen kans meer ge zien de achterstand tegen Pat Mat 2 weg te werken. In tegendeel zelfs. Na een voor lopige 4-3 stand kwamen de Beverwijkers tot een verdienstelijke 6-4 overwinning. Tegen Bloemendaal waren de Pat-Mat- ters echter niet opgewassen evenmin als WeeninK dat was tegen de sterke Sant- poortse schakers 6V2-3V2. De tweedeklassers hadden een week rust. In 2C kwamen de reserves van Kijk Uit nog wel in het strijdperk. Met 9 man spe lend ging Rolland 2 met 6l/2-3'/2 ten on der. De IJmuidenaren gaan hier aan de leiding en zullen vermoedelijk het meeste gevaar te duchten krijgen van HWP en Het Oosten 2. In 3A voerde VVV 3 de afgebroken wed strijd tegen MSC 2 via een 3-5 voorsprong naar een 4-6 zege. Bloemendaal 3 reken de in 3D ongenadig af met het vijfde tien tal van VHS (8,/2-l'/2). Tot ieders verba zing echter herstelden de VHS'ers zich wonderlijk snel tegen de favoriete PTT- schaakclub De Torens. Een voorlopige 2V2- 2V2 stand zal vermodelijk veranderen in een kleine VHS-overwinning. Hetgeen de spanning slechts ten goede kan komen. Halfweg 2 stuurde in dezelfde afdeling de reserves van Zandvoort met een 6-4 neder laag naar huis. Bij de vierde klasse teams kwamen weer enkele hoge scores uit de bus. In de B-af deling beleefde Pat-Mat 4 weinig plezier aan het bezoek in Schoorl. Met 8-2 bleef de winst bij de thuisclub. De schaakclub Bergen debuteerde niet onverdienstelijk, maar kwam in Beverwijk tegen Weenink 3 een punt tekort (5V2-4V2). Assendelft be gon de schaakloopbaan in 4C met een 7-3 zege op Witte Paard 2. De Pion 2 ging tegen Westzaan kansloos met 2-8 ten on der. Dat het eerste tiental van het Heem- steedse Oude Slot over hun collega's van het tweede tiental zou zegevieren, zal door elke schaker zijn verwacht. Dat de scha kers uit het tweede het nog tot 3V2 punt brachten was niettemin een verrassing. HWP 3 zag zijn illusies in deze afdeling wreed verstoord bij SSCH. Met 6V2-3V2 ble ven de punten bij de spoorwegschakers. Advertentie 'Waarmee we maar zeggen willen dat 2 van de 3 Nederlandercjes bijzonder goed uitkijken als ze een balpen kopen. Ze vragen en krijgen een BIC - de allerbeste balpen! Maar HIJ, nummer 3 - die kijkt niet, die neemt maar wat. Erg onverstandig. Want BIC, de échte BIC met schokbreker is de soepelste balpen voor een goed, persoonlijk hand schrift en... de voordeligste balpen die u kunt kopen De reserve-ploeg van HVS heeft gister avond in het Krelagehuis in Haarlem een veer moeten laten. De HVS'ers misten een deel van hun kern (Verwoerd, Doves en Ruud Meyer) en waren niet bij machte om het enthousiast en sterker aanvallend OVRA te weerstaan. Na een aarzelend be gin (44) namen de rijksambtenaren door slagen van Haverkort en v. d. Dool het initiatief en bleven hun tegenstanders in de eerste set met 159 de baas. In de tweede set kreeg het scoreverloop op de stand 94 voor OVRA een sensationele wending, toen het spel van de rood-witten alle afwerking miste en HVS, met' Van Kampen als uitblinker, 11a een spannend slot de set met 1614 won; 94, 109, 14—9, 14—11, 14—16. In de derde set dreigde OVRA hetzelfde lot toen een 94 voorsprong, verkregen door Tsjechische serves van Gé Gaus, door slecht opvangen van de HVS-serves (Han Meijer) verloren ging en men via 129 en 1312 op 1313 en, 1414 kwam. Dat OVRA uiteindelijk de set neg met 16—14 won mag men min of meer fortuinlijk noemen, het spel van de OVRA-spelers was toen zeker niet sterk. In de vierde set kreeg OVRA de aanval volkomen in handen en vooral door goed smashen van Neuteboom werden de reser ves onder de voet gelopen: 51; 82, 86, 12—7 en 15—8. Santpoort 2 is in leeftijd een ploeg waar iets mee te beginnen valt, maar het is op vallend dat de prestaties ver onder de maat blijven. Gisteravond verloren de reserves, en nog vrij gedecideerd, van de Bloemendaalse politie en staan nu stevig op de laatste plaats. Setstanden: 15—12. 159, 1315 en 155. Eclecta versloeg de Die Raeckse-reserves met 158, 1512. 12—15 en 15—10. Velox won De belangrijke strijd tussen de leidende ploegen in de tweede klasse, Velox en DSS, is na een aardige strijd vrij gemak kelijk door Velox gewonnen. Velox, steu nend op Gé Verheem, speelde met meer zelfvertrouwen en routine en won de eerste sets zelfs met 155 en 154. DSS hield zich streng aan een systematische opbouw maar had voor het net te weinig durf, ver viel aanhoudend in plaatsballen en kon zich aanvallend dan ook in het geheel niet meten met de blauw-witten. In de derde set liep DSS door fouten van Velox tot 121 uit maar liet even later zonder met time-out te onderbreken Velox tot 1413 reduceren. Uiteindelijk maakte Broeken met een serve in het uiterste hoekje van het veld een eind aan de op mars van Verheem c.s.: 1513. De laatste set werd zeker niet vlekkeloos door Velox gespeeld maar DSS wist hier niet voldoen de van te profiteren. Wel naderden de DSS'ers na een achterstand van 83 en 116 Velox tot 1110 maar zonder veel moeite beslisten de „oud" eersteklassers de set met 1510. Dames Velox verloor dinsdag in Heemstede van HBC (155, 152 en 157) maar won gisteravond van het Zandvoortse OSS, zo dat Velox de laatste plaats ten koste van OSS verliet: 15—12, 15—6, 10—15 en 15—9. Joke Willemse blonk uit bij de blauw- witten. HVS was tegen Eclecta volkomen uit vorm en met weinig moeite bleef de florerende Eclecta-ploeg in de meerder heid: 155, 152 en 1513. Overgangsklasse De heren van HVS en de dames van AVC hebben in de Zaan voor de over gangsklasse van SES gewonnen. HVS startte stroef, keek twee keer tegen een achterstand aan (104 en 1412) maar won de eerste set niettemin met 1715. De tweede set won HVS na een aanvanke lijke achterstand van 62 met 1511. In de derde set kregen de Zaankanters die hun mindere techniek compenseerden met vechtlust loon naar werken en moesten Clay en zijn mannen een 72 en een 13 10 voorsprong prijsgeven: 1513 voor SES. Met de juiste tactiek stevende HVS in de vierde set via 51 en 117 recht op de zege af: 1510. AVC speelde tegen SES in ongekende vorm. Stond in de eerste set met 50. 82, 97 en 148 achter en in de tweede set met 83 en 106, maar bleek met goed spel in staat om beide sets in winst om te zetten: 1715 en 1513. De opbouw van AVC was uitstekend en had een krachtige aanval tot gevolg, zelfs „tweeslag" was geen zeldzaamheid. In de derde set moesten de Haarlemse dames waarbij Agnes Leeuwenberg in de aanval een voorname rol speelde de winst aan SES laten (159), maar in de vierde set serveerde Ivonne Heerkens AVC snel naar een 112 voorsprong met een 154 setzege als gevolg. De herenploeg van HBC moest in Heem stede de eer aan Czaar-Peter laten en wacht nog steeds op de eerste zege. Set standen: 15—10, 15—10, 11—15 en 15—6. Gisteravond had MHBS in het Krelage huis met De Kennemers meer moeite dan wij verwachtten. De „witten" wonnen met 15—13, 15—10 en 15—9. De resultaten De uitslagen luidden: Heren: Santpoort 2PSCB 13. Die Raeckse 2—Eclecta 1—3. OVRA—HVS 2 3—1. OVRA 2Set Up 3—0. Gios 2—CIOS 3 3—0. De Blinkert 3—OSS 2 4—0. HVS 4— WIK 2 2—2. Velox—DSS 3—1. WIK 4— DSS 2 0—4. HBC 2—PWN 4—0. Dames: HVSEclecta 03. MHBSDe Kennemers 30. VeloxOSS 31. Gios 2Die Raeckse 3 30. P".7NOG 2 30. JBS—HVS 2 3—0. Gios 3—DSS 4 3—0. HBC 5De Blinkert 5 30. Vesmia 3 DSS 40. Velox 2Santpoort 03. Spaarnestad—HBC 4 4—0. HBC 3—De Blinkert 2 2—2. HBC—Velox 3—1.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1958 | | pagina 13