DCIJ plaatste zich direct hoofdklasse dammen voor Trainers toto-tips Schaatsploeg vertrokken Marjan Thomas, Lia Hinten en Corry Bakker teleurgesteld Volleybalcompetities over alle linies weer hervat Philidor Leiden heeft kans zich tegen ASV te handhaven ZWEMTOVENAAR VAN YALE, BOB KIPHUTH, OVERLEDEN Klaas Nuninga moet oppassen met koppen Betty Stöve stelde teleur Clay moet toch in dienst Campbell nog steeds spoorloos Telegram uit Rusland werd verkeerd vertaald; reis naar Moskou afgelast Jan de Vries beste B-rijder Dravers moeten worden ingeënt Rous niet gekozen tot voorzitter FA Tsjechen trekken zich terug uit volleybaltoernooi Pennings en Balk naar Dortmund DC Heemstede promoveert niet Rudi Altig geopereerd VHS in 2e klas KNSB tegen De Pion UEFA-jeugd speelt kwalificatieduels Rechtzetting O Vt) ENS DAG 11 JANUARI 196 7 HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT 19 Leeuwprijs voor Entry Volan Ylbode B krijgt Engelse eigenaar Uit protest tegen discriminatie p-" -m - Hp Men noemde hem de „tovenaar van Yale": Robert J. H. Kiphuth, Ameri- ka's legendarische zwemtrainer. In de ouderdom van 76 jaar is de evenzo eigen gereide, als succesvolle sportdocent van de beroemde universiteit Yale in New Haven gestorven. Veertig jaar lang (van 1918 tot 1958) stond de zwemsport in het middelpunt van zijn activiteiten, maar ook nadat hij op 68-jarige leeftijd met pensioen ging, bleef de interesse bestaan. Tot aan zijn dood is hij de zwemsport trouw gebleven. In 1919 begon de op 17 november 1890 in Tonawanda (New York) geboren Kip huth zijn trainersloopbaan in Yle. nadat hij daar tevoren als gymnastiekleraar werkzaam was geweest. Reeds in 1924 droeg men hem voor de eerste maal de leiding op van de zwemploeg van de Ver enigde Staten voor de Olympische Spe- (Van onze correspondent) Ajax-internationaal Klaas Nuninga, die sedert kort als public relationsofficer in dienst is van de Nederlandse importeur van Puma-sportschoenen, kampt momen teel met een bijzonder hinderlijke hoofd kwetsuur. Na het maken van een electro encephalogram is gebleken, dat er tus sen de schedel en de hoofdhuid een ont steking is ontstaan, die de international remt in zijn aktiviteiten als voetballer. Medici hebben hem aangeraden tijdens de wedstrijden zo min mogelijk te kop pen, terwijl Nuninga zich wat dit onder deel van het voetbalspel aangaat tijdens de trainingen helemaal moet ontzien. Of er operatief zal moeten worden ingegre pen, staat echter nog geenszins vast. De Nederlandse schaatskernploeg is gisteren van Schiphol naar Noor wegen vertrokken. Van boven naar beneden: Bartling, Jorritsma, De Graaff, Liebrechts, Schenk, Nottet en Verkerk. Lidy Jansen Venneboer en Betty Stöve, die in Hobart deelnemen aan de open ten niskampioenschappen van Tasmanië, heb ben baden de eerste ronde niet overleefd. Lidy, tie in de voorronde met 6-4, 6-4 ge wonnen had van mej. Bonicelli (Uruguay) verloor in de eerste ronde van de Austra lisch* Robinson. De cijfers waren 9-7 en 6-2. Vroral de nederlaag van Betty Stöve kwan als een verrassing. Het Nederland se neisje, dat in het voorgaande toernooi de dndstrijd bereikte door een overwin- ninj op onder meer Lesley Turner, was achste geplaatst voor de kampioenschap pen Van Tasmanië. Na een met 8-6 verlo ren eerste set leek zij tegen de graci eus Helen Gourley regelrecht op de over- wirrting af te gaan. In de derde set stond zij met 4-1 voor, maar het Australische mesje doorbrak driemaal achtereen haar sendee en won met 8-6, 3-6, 6-4. Ie jonge Zweed Ginman zorgde voor eei van de beste prestaties van de dag do«r de Amerikaan Cliff Richey drie sets affe dwingen. Richey zegevierde na harde sffld met 8-6, 3-6, 6-3. Elly Krocké en Trudy Groenman, die in Zhid-Afrika het z.g. „suiker-circuit" vol- #n, startten goed bij de kampioenschap pen van de westelijke provincie in Kaap- jtad. Elly Krocké won met 6-2, 6-2 van let Zuidafrikaanse meisje Edry. Trudy Groenman versloeg de Zuidafrikaanse Brummer met 6-3, 3-6, 6-4. Een rekest van de Amerikaanse wereld kampioen zwaargewicht boksen, Cassius Clay, om op grond van gewetensbezwaren vrijstelling van de militaire dienst te ver krijgen is djnsdag door de militaire com missie van beroep in Frankfort (Kentucky) afgewezenj Clay, die volgende week 25 jaar wordt, werd verléden jaar goedgekeurd, na aan vankelijk tweemaal op zijn geestelijke vermoge(ts te zijn afgekeurd. De wereld kampioen had al eerder getracht uitstel te krijgén op grond van het feit dat hij lid is van de zwarte moslims. Zijn com- mentaai toen hij verleden jaar werd goed- gekeu-fl: „Wij zwarte moslims voeren geen oorlogen, tenzij deze door Allah zelf wordïh verklaard. Persoonlijk heb ik absoluut niets tegen de Vietcong". Cassius Clay zal op 6 februari in Hou ston zijn wereldtitel tegen zijn landgenoot Ernie Terrell verdedigen. Na tien dagen zoeken is het stoffelijk overschot van de op het Coniston-meer verongelukte Donald Malcolm Campbell nog niet gevonden. Kikvorsmannen brach ten tot dusverre alleen de veiligheidsgor del aan de oppervlakte, die Campbell ge bruikte bij zijn poging het snelheidswe- reldrecord te water te breken. De gordel zelf is intact, de verbindingsstukken zijn achter op één na alle van de stoel gerukt. Uit film- en foto-opnamen van het ver ongelukken van de 45-jarige Schot heeft men inmiddels kunnen concluderen, dat zijn boot Blue Bird op het ogenblik van de ramp een snelheid van 560 km.u. (wereld record 444,61 km.u.) had. (Van een speciale verslaggever) De trip van de drie atletes Corry Bak ker, Lia Hinten en Marjan Thomas en leidster Fanny BlankersKoen, naar Rus land gaat niet door. Vanmorgen vroeg kregen de vier bericht, dat het telegram van de Russische bond gespeld in het Russisch verkeerd was vertaald. Het kwam er nu op neer, dat men de reis Amsterdam-Moskou vice versa zelf moet betalen. Een retour kost duizend gulden per persoon en daar voelde de KNAU niets voor. Men heeft nog pogingen gedaan bij de NSF, maar ook daar kreeg Frans Jutte nul op het request. Een sponsor werd evenmin gevonden. De atletes zelf lijden eveneens een knappe schade, want naast alle romp slomp van visa en verzekeringen, hadden ze stapels kleren en bontlaarzen gekocht om zich tegen de strenge koude (30 gra den vorst) in Moskou te wapenen. De ironie van dit verhaal is, dat Marjan Thomas onlangs precies hetzelfde over kwam met een reis naar de Verenigde In het Friese Jutrijp-Hommerts heb ben de Nederlandse B-rijders dit seizoen voor het eerst op natuurijs gestaan. Het ijs was door het zachte weer van niet al te beste kwaliteit, zodat snelle tijden uit gesloten waren, 's Middags om drie uur begon het te regenen, nadat Eddy Ver- heyen de eerste rit van de 3000 m in 5.55.1 had afgelegd. In de latere ritten kwam alleen Jan de Vries uit Ruiner- wold, die ook de twee overige afstanden op zijn naam had gebracht, daar nog onder. De uitslagen: 500 m: 1. Jan de Vries (Ruinerwold) 48.1, 2. Roel Bokke Span (Stiens) 50.7, 3. Aad van Leeningen (Zut- phen) 51.3; 1500 m: 1. Jan de Vries 2.39.1, 2. Span 2.44.3, 3. Karei te Winkel (Brummen) 2.45.0; 3000 m: 1. Jan de Vries 5.47.0, 2. Eddy Verheyen (Deven ter) 5.55.1, 3. Span 6.03.2. Eindklassement: 1. Jan de Vries 158.966, 2. Span 166.00, 3. Ferwerda (Bolsward) 167.800, 4. Verheyen 168.816, 5. Te Winkel 169.616. Staten. Pas na lang praten wilde ze aan nemen, dat de reis naar Moskou werke lijk op uitnodiging van de Russische bond ging. En nu weer niets. Als eerste land in Europa zullen in ons land alle aan de draverijen en rennen deelnemende paarden ongeveer 1100 stuks vóór 1 april moeten worden ge vaccineerd tegen influenza, die in de zo mer 1965 noopte tot stopzetting van de koersen. Na deze datum mogen niet in- geënte paarden niet meer aan de drave rijen en rennen deelnemen. De uitslagen van de gisteren in Hilversum gehouden koersen luiden: Amateurwinterkampioenschap II: 1. Darling Adrie V (G. Venneman); 2. Zilvertip; 3. Bento- prise. Toto: win. 17.30, pl. 4.80, 2.80, 3.70, cov. 4.—, koppel 4.60, trio 1.357.40 Leeuw-prijs: 1. Entry Volan (S. van Leeuwen); 2. Edel Hollandia; 3. Enesco. Toto: win. 2.80. pl. 1.90, 3.50. 4.10, cov. 10.50. koppel 9.—. Otter-prijs: 1. Dorus van Rood en Noot (P. Smits); 2. Cotland; 3. Evaliene. Toto: win. 3.10, pl. 1.50, 2.20, 1.80. cov. 9.40, koppel 5.30. Wolven-prijs: 1. Zealot Hollandia (H. van Ooyen); 2. Columbus: 3. Zevenklapper. Toto: win. 4.60, pl. 2.20, 1.90, 1.60, cov. 5.80, koppel 3.40, trio 102.20 Panter-prijs: 1. Xuthus T. (J. Krauwer); 2. Yellow Six; 3. Royal Hanover. Toto: win. 7.80, pl. 2.10, 1.30, cov. 2.10, koppel 4.60. Tijger-prijs (le afd.): 1. Barke 2 (M. Bakker); 2. Dulacinti; 3. Corita R. Toto: win. 3.90, pl. 1.70, 1.90. cov. 6.30. koppel 9.60. Tijger-prijs (2e afd.): 1. Esmeraud (A. Harm- sen); 2. Donna Fez; 3 Bento van Eiberhof Toto: win. 2.60, pl. 1.60, 1.60, cov. 2.50, koppel 2.50. Bever-prijs: 1 Zelos van Vredenhof (C. Swart); 2. Corinna Hollandia; 3. Calumet d'As- ter D. Toto: win. 1.80, pl. 1.20. 1.30, cov. 7.20, koppel 3.60, trio 42.40. Totale omzet f 157.679. De 10-jarige vosruin Ylbode B. die in 1966 nog de Grote Prijs van Nederland in het Groninger Stadspark won, is verkocht naar Engeland. Ylbode B won in zijn car rière 51.000,- en behoorde met zijn re cord van 1 min. 18.7 sec. tot de snelste dravers in ons land. Vooral voor de draf- sport in het Noorden van ons land be tekent de export van dit paard een ge voelig verlies. len. Tot aan 1948 voerde hij steeds de Amerikaanse zwemploeg bij deze grote wedstrijden aan. Bob Kiphuth's „fabriek van Olympische kampioenen", werd in de internationale zwemsport tot een be grip. Van Johhny Weissmüller tot Alan Ford trainden onder hem. Het geheim van Kiphuths fenomenale succes? „Alles hangt af van de conditie van de zwem mer. Zwemmers worden niet geboren, zij worden eenvoudig gemaakt", zei hij. Sir Stanley Rous, president van de we reld voetbal federatie (FIFA), is maan dag niet gekozen als voorzitter van de raad van de Engelse voetbalbond (FA). De 71- jarige voetbalfunctionaris is het centrum van een controverse geweest sinds zijn naam voor het eerst werd genoemd als kandidaat voor het voorzitterschap. Krach tens de statuten van de FA was Rous niet onmiddellijk verkiesbaar omdat hij op het ogenblik geen lid van de raad is. Er was op de vergadering van de FA maandag een driekwart meerderheid nodig voor een wijziging van de statuten waardoor Rous voorzitter zou kunnen worden ge maakt. Hij kreeg 285 stemmen voor en 101 tegen. Dat was vijf stemmen te wei nig. (Van onze volleybalmedewerker) Deze week hebben de hoofd- en over gangsklasse-volleyballers hun competities weer hervat. Het programma dat van avond in de Kennemer Sporthal aan de Van Riebeecklaan in Haarlem wordt af gewerkt is dan ook veel aantrekkelijker dan de laatste weken het geval was. De damesploeg van die Raeckse duelleert met het Dordtse St. Paul dat op de hoofdklasse-ranglijst op gelijke voet staat met de Haarlemse dames. De heren van die Raeckse kunnen zich optrekken aan de reserves van de Leidse hoofdklasser VVS, dat twee punten meer bezit dan het die Raeckse-zestal. Als VCIJ met veel enthousiasme het Katwijkse KVC tege moet treedt, behoort een kleine zege voor de IJmuidenaren tot de mogelijkheden. Deze hoofd- en overgangsklasse-wedstrij den beginnen om acht uur. Om zeven uur spelen OVRA en HSVC als toonaangeven de uit de eerste klasse tegen elkaar. Maandagavond leed die Raeckse 3, leidster in de afdeling-eersteklasse, op bezoek bij de reservepoeg van Vesmia in het lyceum Sancta Maria, een bijzonder verrassende gedec aeerde nederlaag, die met 15-4, 15-7 en 15-8 in geen tijd tot stand kwam. Vesmia speelde vooral be weeglijker dan het die Raeckse-zestal. Ook de damesploeg van De Blinkert moest de winst bij Vesmia laten. Het eerste team van de schoolvereniging had overigens wel enige moeite met de groenwitten; 15- 13, 15-7, 12-15 en 15-2. In eigen zaal toon de HBC zich tegen Velox heer en mees ter en scoorden Joke Wempe met haar teamgenoten in drie sets niet meer dan zeven punten. Voor de tweede klasse won de damesploeg van FES met 3-0 van de Berkenrode-reserves. Het volledige programma voor van avond luidt: Heren; OVRA-HSVC, VCIJ-KVC, HVS 2- Tsjechoslowakije heeft zich terugge trokken van het toernooi om het wereld kampioenschap volleybal voor dames, dat van 18 tot en met 28 januari in Tokio zal worden gehouden. De reden is een protest tegen de dis criminatie van Oost-Duitsland en Noord- Korea, die onder deze namen moeten deelnemen en het niet hijsen van de vlag gen en het spelen van de volksliederen. De Tsjechen hebben hiertegen in een telegram aan de internationale volleybal federatie geprotesteerd en tevens aan het bestuur gevraagd stappen te ondernemen om deze kwestie zo spoedig mogelijk te regelen. (Van onze wielermedewerker) De jonge amateurs Marcel Pennings (Nieuw Vennep) en Klaas Balk (Badhoe vedorp), beiden lid van het Halfwegse „De Bataaf", zijn door Jan Derksen coach van de KNWU voor de baan uitgenodigd om zondag 22 januari in de Westfalenhalle te Dortmund deel te ne men aar een landenomnium tussen Duit se en Nederlandse amateurs. Samen met hun Zwanenburgse clubgenoot Jan Buis nemen Pennings en Balk deze winter re gelmatig deel aan wedstrijden op de pis te van het Antwerpse sportpaleis. Voor het komende wegseizoen zijn Pen nings. Balk, Buis en hun nieuwe clubge noot Nico Vermeulen, die van „Le Cham pion" overgekomen is, opgenomen in de jeugdploeg van Vredestein. Zij krijgen daarin kans om zich geleidelijk aan als wielrenner te ontplooien. (Van onze dammedewerker) Damclub Heemstede is er niet in ge slaagd beslag te leggen op de belangrijke tweede plaats in de hoofdklassecompeti tie van de afdeling Noord-Holland van de KNDB. Thuisspelend tegen concurrent KDA faalde Heemstede volledig, getuige de op het scorebord genoteerde 15-5 ne derlaag. Kampioen DCIJ plaatste zich rechtstreeks voor de landelijke hoofd klasse. KDA zal met de kampioenen van Utrecht en Overijssel om 2 plaatsen in de landelijke hoofdklasse strijd moeten leve ren. De gedetailleerde uitslag van Heemste de - KDA luidt: N. v. Hal - G. Slijkerman 2-0; H. Willemse - J. Fakkeldy 0-2; P. Beliën - F. Trompen 1-1; H. Berk - J. Huidman 0-2; H. Beliën - P. Westra 0-2; D. Kleen - G. Belderok 0-2; L. v. Steen bergen - P. Knies 0-2; J. v. Hal - J. Zij- mers 0-2; W. v. Leuffen - E. Poelman 1-1; J. Warmerdam - J. Overwater 1-1. Totaal 5-15. Damclub IJmuiden, reeds in het bezit van de kampioenstitel, behaalde een re gelmatige 14-6 zege op damclub Scha- gen. Van de Berg, Pippel, Van Straten en Tielrooy namen met winstpartijen een groot deel van de winst voor hun reke ning. De HDC'ers, op bezoek bij DDV, tastten aan verschillende borden mis, waardoor zij de competitie met een 12-8 nederlaag afsloten. De ontmoeting Tref punt - DDD resulteerde in 5-15 en de wed strijd Ons Genoegen - Zaandam in 8-12. Voor de hoofdklassecompetitie staat nu nog de uitgestelde wedstrijd DDV - Ons Genoegen op het programma, welke be palend is voor de bezetting van de degra datieplaats. Uitgezonderd deze wedstrijd luidt de eindstand: 1. DCIJ 17; 2. KDA 14; 3 Heemstede 13; 4. en 5. HDC en Zaandam met elk 10; 6 en 7 DDD en DDV elk 7; 8. Trefpunt 5; 9. Schagen 4; 10. Ons Genoegen 2. Zaanstreek 2 (bekerwedstrijd), VCIJ 2- VCM, die Raeckse-VVS 2, Gios-de Blin kert, WIK 3-Alliance 5, Alliance 7-die Raeckse 4, FES 3-HSVC 3 ,de Blinkert 2-VCIJ 4, HSVC 4-OSS, PSVH 2-Gios 3. Dames; FES 3-Gios 3, FES 2-WIK, VCM 2-OVRA4, WIK 2-die Raeckse 6, VCM-HSVC, Gios 4-DSS 4, HVS-Gios, OVRA5-VCIJ 4, die Raecse-St. Paul, die Raeckse 3-OVRA. Junioren; WIK-HBC, Alliance d-Alliance a. t De Westduitse wereldkampioen op de weg Rudi Altig is gisteren opgenomen in de universiteitskliniek van Keulen voor een noodzakelijke operatie. De chirurg dr. Schneider verwijderde drie zilveren schroeven uit het linkerbeen van Altig, die op 2 mei 1965 waren aangebracht, toen hij tijdens de ronde van Spanje zijn lin kerdijbeen brak. De operatie verliep zonder complicaties en de Westduitser hoopt binnen veertien dagen het ziekenhuis te kunnen verlaten om daarna vakantie te nemen. Op zijn dertigste verjaardag, op 18 maart, hoopt hij deel te kunnen nemen aan de weg wedstrijd MilaanSan Remo, de eerste klassieker van het jaar. Rudi Altig (Van'onze sportredactie) Trainer De Visser van Telstar heeft zijn leidende positie bij de toto-v.ps van deze week opnieuw verstevigd. Met een score van vijf punten liep hij een punt uit op het Haarlem-bestuurs lid Gosen, die op zijn beurt sterk bedreigd wordt door fle heer De Vos van RCH. De RCH-man haalde deze week opnieuw het hoogste aantal pun ten binnen: zeven. Trainer Klijn rxin EDO slaagde er niet in iets dichter bij de overige deelnemers te komen. De bovenste plaats in onze toto competitie en het reisje naar Londen voor de finale van de Engelse cup, kan voor trainer De Visser misschien een kleine pleister op de wonde zijn van al de pech waarmee de oefen- meester van de Velsenaren de laatste weken heeft te kampen. Niet alleen groeit de lijst van zieke of geblesseer de spelers elke week aan, maar tot overmaat van ramp, werd Clement in het duel*tegen ADO het veld uitgezon den, waardoor Telstar een uur lang met tien man heeft moeten spelen. Dit was de voornaamste oorzaak dat de wedstrijd en de broodnoge punten op de valreep toch nog voor de Vel senaren verloren ging. Telstar is door het ondoordachte gedrag van Clement dus behoorlijk gedupeerd, te meer omdat de KNVB Clement zeker zal schorsen. De Visser verklaarde: „Cle ment zal voor elke gemiste wedstrijd met een fikse geldboete gestraft wor den. Tenslotte plegen wij betaald voet bal. Het is naar voor Clement, maar dan moet hij maar leren zijn mond te houden. Bovendien is hij dit seizoen al eens geschorst". De stand bij de toto-tips is: De Vis ser 165, Gosen 160, De Vos 159 en Klijn 139. Hun prognoses voor toto 28 zijn (in dezelfde volgorde): TelstarPSV 1 2 2 3 Willem IISittardia 3 2 3 3 DOSSparta 2 3 3 1 Go Ahead—MVV 1 1 1 1 Feij enoordDW S 1 3 2 1 AjaxFC Twente 1 1 1 1 GVAVNAC 1 •1 1 3 FortunaElinkw ij k 1 1 1 1 ADOXerxes 1 1 3 3 RCHHolland Sport 3 2 *1 2 VitesseAlkmaar 1 1 1 1 Den BoschCambuur 3 3 2 2 VolendamNEC 3 1 2 1 (Van onze schaakmedewerker) Zaterdag zal de vierde ronde worden gespeeld van de KNSB-competitie. In de hoofdklasse staat het Leidse Philidor voor de taak haar fraai veroverde eerste plaats te verdedigen. Tegen het op bezoek ko mende ASV (Arnhem) hebben de scha kers uit de sleutelstad een goede kans zich te handhaven. Minstens zo belang rijk is in Rotterdam de wedstrijd tussen de runners-up Rotterdam en Philidor (Leeuwarden). Over een uitslag valt wei nig te voorspellen. In Amsterdam is de derby ASCVAS van groot belang. Dat is eigenlijk altijd zo geweest maar meestentijds vormde de inzet dan de bezetting van de eerste plaats. Ditmaal liggen de zaken anders. ASC staat onderaan 'en VAS is maar beangstigend dicht bij de gevarenzone verzeild geraakt. Het Groninger Unitas zal aan goede wil alleen niet voldoende hebben om in Utrecht een kans op suc ces te hebben. Bij de eerste klassers zijn lijstaanvoerders Watergraafsmeer (gr.A) en Charlois (Gr.B) favoriet in de wed strijden tegen respectievelijk Amersfoort en Dordrecht. De verenigingen uit Kennemerland tre den weer aan in de 2e klasse. Ongetwij feld zal het Haarlemse VHS in Amster dam met De Pion afrekenen en haar leiderspositie behouden. Bovendien kan haar positie nog aanzienlijk worden ver sterkt als de Residentie Schaakclub er in zou slagen Max Euwe/Morphy de das om te doen, een mogelijkheid welke beslist aanwezig is. De Dom zal in eigen huis met Het Westen Regina wel raad weten. Onderaan proberen S. S en SBW elkaar de rode lantaarn in handen te spelen. In de B-afdeling wordt in IJmuiden de wedstrijd Kijk UitRLAC gespeeld. De Hagenaars noteerden nog slechts neder lagen terwijl Kijk Uit eenmaal zegevier de en er enkele malen bijzonder dicht bij was. Indien Hölscher c.s. de zaken se rieus aanpakken en volledig kunnnen aan treden zit er een goede winstkans in. Een goede kans op winst moet ook Het Oosten maken dat in Amsterdam de gast is van ASC 2. De Amsterdammers staan een punt voor op de Haarlemmers maar zouden na afloop van deze wedstrijd wel eens tegen een punt achterstand kunnen aankijken. In Alkmaar komt DD2, de leider in deze afdeling, bij VVV op be zoek. Het zou ons niet verbazen als de Haagse schakers een veer zouden moeten laten. Dat Utrecht 2 in staat zal zijn het gevreesde HSG uit Hilversum te weer staan moet onwaarschijnlijk worden ge acht. Het Nederlandse jeugdelftal zal zijn kwalificatiewedstrijden voor het UEFA- toernooi tegen West-Duitsland op woens dag 1 en maandag 27 maart (tweede paasdag) spelen. De eerste ontmoeting vindt in Nederland plaats, de tweede in West-Duitsland. Het land dat de beste resultaten behaalt plaatst zich in het eind- toernooi, dat van 5 tot en met 13 mei in diverse steden in Turkije wordt verwerkt. Voorts staat voor woensdag 15 februari de wedstrijd NederlandBelgië voor spe lers van 16 tot 18 jaar op het programma. (Van onze sportredacteur) Bij de schaatsverslagen van de Neder landse kampioenscnappen, drukten wij een kadertje af, waarin stond vermeld, dat de oud-Nederlands kampioen Dolf v.d. Scheer met zijn tijden van toen momenteel ver slagen zou worden door de beste vrouwe lijke schaatsers van nu. Degene, die wij spraken, noemde zich v.d. Scheer. Daar door gebeurde het, dat wij de naam van de schaatskampioen v. d. Scheer ter sprake brachten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1967 | | pagina 19