Wiïoti cVrtamol Moederdag-Bloemendag duinlustkwekerij WIJZIGING TELEFOONNUMMERS WASAUTOMATEN KOELKASTEN A. v. Altena GOUD - ZILVER - DIAMANT X 't Goud- en Zilverwinkeltje GEMEENTE HAARLEM ALARMNUMMERS (noteer deze nummers) Wiejan J. Martens Oostvest 26 Opleiding Medisch-secretaresse Loopt eon U tegen muur? Voor haar kamer: Voor haar tuin: WOENSDAG 7 MEI 1969 HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT modehuis HET ANTIEKHUISJE Een b I ij vend geschenk voor MOEDER: LEZING VOOR MOEDERDAG allele Liefdevolle huidverzorging Een gave, levensfrisse huid kunt u door Vitamol behouden enherwinnen. Ons wisselende klimaat en de verwarming zijn er oorzaak van dat zelfs een jonge huid teveel aan natuurlijk vocht verliest. Vitamol met alle huidverzorgende eigenschappen en onmisbare vitaminen, houdt ook het vochtgehalte van uw huid op peil. Met Vitamol blijft uw huid—visitekaartje van uw schoonheid-jong en soepel. Nachtcrème: Cellulaire 6.75 Dagcrème: Hydratante 6.75 VOOR MOEDERDAG attractieve geschenken met fantastische inruilpremies/kortingen Donderdag 8 mei is onze winkel wegens demonstraties tot 's avonds 10 uur geopend. Bij ons de modernste apparaten tegen discountprijzen maar met voll. service en off. Ned garantiebewijzen. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van Rijkje Simone J. A. Doombosch- Wynveen M. Doornbosch Frans Haarlem, 4 mei 1969 Braillelaan 96 Meerwijk Looft nu de Heere o mijne ziel Na een rijk gezegend leven is in volkomen vrede van ons heenge gaan, onze lieve moeder, grootmoeder en over grootmoeder CATHARINA MARIA SCHOUTEN weduwe van Cornells van der Leek in de ouderdom van 90 jaar. Roden, 4 mei 1969 Brink 31 Namens de familie: J. A. A. Pieters C. M. Pieters- van der Leek De overledene ligt opge baard in de rouwkamer Parklaan 36, Haarlem; bezoek aldaar des avonds van 8.309 uur. De teraardebestelling zal plaatsvinden donderdag 8 mei om 1.30 uur, op de Gemeentelijke Begraaf plaats te Heemstede. Vertrek vanuit de rouw kamer 1 uur. Voor de hartelijke bewijzen van medeleven ons betoond na het overlijden van mijn zorgzame vrouw en onze en oma ENGELINA HENDRIKA ALIDA VAN WOONING- VAN AVEZAATH wij onze oprechte betuigen dank. Uit aller naam W. C. van Wooning Haarlem, mei 1969 Friezenstraat 26 Geertruida A. Leendertz Vrouwenarts Donderdag 8 mei GEEN PRAKTIJK Waarn.: Dr. J. Smalbraak J. Langevoord ARTS afwezig tot 19 mei Voor waarneming tel. 11990 H. F. J. de Arts Leur Donderdag 8 mei GEEN PRAKTIJK kleedt moeder volgens de laatste mode pakjes japonnen rokken blouses blazers geef moeder eens iets anders, een leuk japonnetje HEEMSTEDE BINNENWEG 200 a Telefoon 80802 Ruim parkeren Op 3 mei 1969 overleed na een dapper gedragen lijden tot mijn grote droefheid mijn lieve zorgzame moeder TRINETTE HAM Weduwe van ROELOF DE BOER op de leeftijd van bijna 80 jaar. Sassenheim Drs. ROELA T. DE BOER Haarlem, 7 mei 1969. Zandvoorter Allee 82 Correspondentie-adres Hoofdstraat 332 b Sassenheim. Op verzoek van de overledene heeft de teraardebe stelling in stilte plaats gevonden. Hiermede betuigen wij onze oprechte dank voor de vele bewijzen van medeleven en deelneming ont vangen tijdens het verblijf in het ziekenhuis en na het overlijden van mijn inniggeliefde man, onze zorgzame vader en onze zoon ARNOLDUS ADRIANUS LEUVEN Heemskerk, april 1969. Van der Palmstraat 10 Uit aller naam E. C. LEUVEN-DE BRUIN Fa. van Ravensbergen, Gierstraat 79 naast Beun's bloemen Telefoon 110 84 14 kar. massieve closed-for-ever vierkante schakel 73.50 Prachtige éénsteens briljanten geelgouden damesring 198.50 I Gouden naslag vijfje met 14 krt gouden kransje 26.50 Cultivé parelring 14 krt goud 24 14 krt gouden takbroche 29- 18 krt wit gouden gevlochten armband met 6 briljanten 345.- 14 krt gouden dameshorloge met 14 krt gouden armband garantie 135. 14 krt witgouden rijring met 5 smaragden en 8 briljantjes 275. 14 krt gouden aflopend koordcollier 140- 70 cm lang cultivé parelcollier met slot 79.501 Pracht cultivé parelcollier met diamant slotje165.- Echt zilveren lepeldoos op pootjes 149.501 12 zilveren apostelleDeltjes 79.50 Schattig zilveren bcnbonbakje 127.50 Prachtige zilveren suikerschepjes v.a14.501 3-delig zilveren theeservies geheel prachtig gegraveerd 790.I Zilveren portretlijstje 27.50 Inkoop-Inruil smeltgoud - smeltzilver, diamanten sieraden, oude zilveren munten enz. enz. SAMENWERKENDE ORGANISATIES VOOR HET EUROPESE FEDERALISME op donderdag 8 mei om 8 uur 's avonds in de Bilderdijkzaal van Rest. Brinkmann, Grote Markt SPREKERMr. A. Stempels, hoofdredacteur van de N.R.C., redacteur van Nieuw Europa. Onderwerp „De Raad inspiratie". Toegang vrij. van Europa als Internationale NIEUW telefoonnummer: 31 04 05 Grote sortering in exclusieve modellen, zoals Tin - Koper - Hout - Porselein en Smeedijzer Het moderne beroep voor de vrouw. Inl. en prosp. «vettig beschermde A.C.A.P.-opleiding Galvanistraat 9, Amsterdam-O. - Tel. 52711. Tevens opleiding doktersassistente. Reparatie binnen 48 uur dealer SERVICE HAARLEM 0 23-60819 ALMAAR - ZAANDAM VERKOOP BIJ EXECUTIE op donderdag 8 mei 1969 te 11 uur, ten laste van H. J. Steffens. wonende te Haar- lemmerliede. Haarlemmer straatweg nr. 25, van enige ROERENDE GOEDEREN, bestaande uitMeubilaire Goederen, Keukengereed schappen en wat verder te koop zal worden aange boden. De verkoop geschiedt con tant zonder opgeld. De goederen zijn een uur vóór de verkoop voor een ieder te bezichtigen. De deurwaarder H. Vethaak. BEL S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haarlem 22 0 22 Iedere avond 711 uur. Bij het reegaren ep ad vertentie*, die onder num mer worden geplaatet, ge lieve men er rekening mede te houden dat wij aliean da bezorging op one kunnen nemen van briavan. die een recht- •treekae aanbieding be vatten. De verzending van re clame-drukwerk val t daar due niet onder. Automobielbedrijf HEEREMANS EN VAN LEUVEN N.V. NIEUWE GRACHT 78 - Tel. 1 75 88; na 9 mei 31 92 45 Vitamol Zürich, Amsterdam, Barcelona, Milaan, Stuttgart, Wenen o.a. verkrijgbaar bij Parf. van Niel, Gr. Houtstraat 92, Haarlem. Farf. Henri Bende, Zijlstraat 73—75, Haarlem HIBISCUS BEGONIA STREPTOCARPUS PASSIEFLORA STEPHANOTIS FRANSE GERANIUM ANTHURIUM MAGNOLIA'S RHODODENDRON AZALEA'S BREM ERICA's DUINLUSTWEG 3 (bij Kraantje Lek) OVERVEEN TEL. 40421 De curator van het faillisse ment van J. C. Gorter te Nieuw-Vennep deelt mee dat dit faillissement op 11 april 1969 is geëindigd door het verbindend worden van de enige uitdelingslijst. De curator, Mr. B. C. Romijn Bij exploit van mij, kandi daat deurwaarder, d.d. 14 april 1969 werd ten verzoeke van Jantje Lanting. wonende te Haarlem, domicilie geko zen hebbende te Haarlem aan de Nieuwe Gracht 60 ten kantore van de advocaat en procureur Mr. J. M. Moll van Charante, gedagvaard Petrus Joannes van Leeu wen, zonder bekende woon- ,of verblijfplaats in het Ko ninkrijk en zonder bekende woonplaats elders om op dinsdag 15 juli 1969 des voor middags te 10.00 uur, verte genwoordigd door een pro cureur te verschijnen ter te rechtzitting van de Arron- dissements - rechtbank te Haarlem, gehouden worden de in het Paleis van Justitie aan de Jansweg 81 te Haar lem. teneinde alsdan te ho ren eis doen en concluderen, terzake voor een vordering tot echtscheiding, subsidiair tot scheiding van tafel en bed, als in de dagvaarding omschreven. J. G. A. Koebrugge, toegevoegd kandidaat deurwaarder. PERSOONLIJKE LENINGE H. M. VELLINGA I ALLE VERZEKERINGEN AUTOFINANCIERING Van 't Hoffstraat 104 - Tel. 43146-43841 - b.g.g. 53518 TH. VAN RAVENSTEIN - RIDDERSTRAAT 5 Telefoon 2 05 86 Haarlem 12 zilveren apostellepeltjes, zeei voordelig 89.50 Prachtig zilveren lepeldoos, geheel gegraveerd op pootjes 145.— 2 gladde zilveren kandelaartjes 33 50 Kleine maat oud-zilver broodmand met parellend 255.'— Grote sortering 14 krt gouden armbanden en o.a. massief closed for ever armband 75. Naslag gouden vijfje compl. met gladde rand 28.50 14 krt Gouden gegraveerde slavearmband 124 Grote sortering 14 krt gouden colliers v.a. 14.50 14 krt Gouden koordcollier, 50 cm lang 64. 14 krt Gouden dameshorloge compi. met gouden band i jaar garantie 135. 14 krt Gouden herenhorloge ccmpl. met massieve 14 krt gouden band 445. Antiek orig. gouden fantasiecollier (Kraagmodel) plm. 40 gram 425. 3 snoeren antieke gitten compl. met 14 krt antiek gouden slot, waarin granaat is 149.50 Zeer mooi cornalijnen snoer geheel op zilverdraad geregen compl. met gouden tonsluiting 125.— Spec, aanbiedingantieke goud vergulde pendule voorstellende een vrouw met ham (loopt prima) 395.— Met ingang van 10 MEI zullen de telefoonnummers van de gemeente secretarie en de gemeentelijke instellingen als volgt worden gewijzigd: Brandweer 22122 wordt 323232 Ongevallen14141 |f 310031 Politie 18181 313131 Lekkages 15257 312750 Storingen gas en electriciteit11946 319015 GEMEENTELIJKE INSTELLINGEN Stadhuis, burgemeester, wethouders, secretaris en alle afdelignen 22040 wordt 319060 Accountantsdienst 19378 315999 Archief 13235 320744 Betalingsverkeer 1398O 319066 Bouw- en Woningtoezicht 17504 319266 Brandweer Alarmnummer 22122 323232 Techn. en adm dienst 22193 313050 Centraal vervoer 13884 312440 Economische zaken 11866 320040 Energiebedrijf 11946 319015 Gasthuis 1396O 319131 Geneesk. en Gezondheidsdienst Ongevallen 14141 310031 Administratie 11875 319026 Groothandelsmarkt 13016 320990 Haarlemse werkplaatsen17413 324150 Haven en marktwezen12991 310904 Hout, Plantsoenen en Begraafplaatsen 61350 261350 Huisvestingsbureau 17522 315440 Keuringsdienst van waren 12226 312255 Lichamelijke opvoeding, sport en jeugdzaken 18860 319353 Musea Frans Hals15218 314140 Vishal 21587 324616 Vleeshal 14554 n 324286 Onderwijsinspectie 20348 319066 Ontsmettingsdienst 13884 312440 Openbare werken18470 319150 Politie Alarmnummer 18181 313131 Alle andere diensten 15350 319333 Reiniging13884 312440 Rioolwaterzuivering 19902 322075 Schoonheidscommissie 17332 320615 Slachthuis 17575 312550 Kantine11223 311689 Sociaal pedagogisch bureau10826 315116 Sociale zaken13836 319140 Stadsbibliotheek19290 310640 Volkshuisvesting 18975 319065 Volkskredietbank 11041 326923 Waterbedrijf 15257 312750 Voor overige nummers wordt verwezen naar de omnumme- ringslijst achter in de districtsgids van Haarlem. SENSATIONELE MOEDERDAGAANBIEDINGEN AEG „Lavamat Domina" nieuw model van 925,NU met inruil 695,— AEG Lavalux S van 825,NU met inruil 645,— AEG Turnamat S van 965,NU met inruil 698,— AEG Lavamat Princess van 1030,NU met inruil 775, Candy S 45 van 718,NU met inruil 479, Candy S 65 van 848,NU met inruil 598, Indesit Europa van 729,NU met inruil 499, Miele 412 van 1245,NU met inruil 945, Erres Tombomatic van Zanussi G 51 van Zanussi G 53 van Zanussi G 54 van Philips Inclimatic de van Zanker Automatic van Miele afwasautomaat Model G 47 van Philips CC 1000 van 1030,NU met inruil 789,— 869,NU met inruil 495, 1009,NU met inruil 699,— 1068,NU met inruil 759, luxe 1029,NU met inruil 725, 990,NU met inruil 848, met ontharder 1445,NU met inruil 1245, 1699,NU met inruil 1099, RADIATION DROOGTROMMEL nu 299,— Bauknecht 130 1. Erres 170 Marijnen Ignis 140 Ignis 155 Ignis 200 Ignis 170 Marijnen 1. 150 I I I L 205 1. van 289,- van 449,- van 319,- van 249- van 319,- van 469,- van 429,- van 475,- NU met NU met NU met NU met NU met NU met NU met NU met inruil 245,- inruil 375,- inruil 269,- inruil 199,- inruil 265,- inruil 399,- inruil 359,- inruil 399,- Zanussi 130 1 van 289,— NU met inruil 219,— Zanussi 155 1. van 329,NU met inruil 235,— Zanussi 180 1. van 429,— NU met inruil 349,— Bauknecht 160 1. met diepvriesvak van 429,— NU met inruil 369,— Ignis 230 1. met diepvriesvak van 570,— NU met inruil 485,— Bosch 160 1van 368,— NU met inruil 275,— Philips 140 1. van 289,— NU met inruil 249,— Philips 155 1. van 379,— NU met inruil 325,— GEN. CRONJÉSTRAAT 94 HAARLEM - TELEF. 0 23-50440

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1969 | | pagina 10