PROFCLUBS OP JACHT NAAR FRANK JANSSEN orrxieurvoabd sneldammer programma's WEEKAANBIEDING Reserves DCIJ weer kampioen 75,00 125,00 29,95 Sterel beste streeksport IHIm Black en Decker Boorstandaard Black en Decker schuurmachine 7404 Steekbeitelset Sandvik van 42,95 voor 39 M VRIJDAG I 5 DECEMBER 19 7 8 SPORT X Openingstijden: di. t/m vr. KOUDENHORN 54 t/m 60 TEL 321212-322368 zaterdags van ’s maandags gesloten donderdag s avonds geopend tot 21.00 uur 8.00-12.30 uur 13.30-18.00 uur 8.30-16.00 uur SP40 SP50 van 108,- voor compleet met spuitpistool DN100 van 178,- voor DAMES RESERVES KNVB H GOLDEN TULIP HOTEL RESTAURANT LION D’OR INTERREGIONALE JEUGD KNVB ZATERDAG AFDELING HAARLEM KNVB ZONDAG 9 tag 8- f De eerste gesprekken over een mogelijk veg 8-t HENK SPRENKELER Zaalvoetbalcoach Frank Janssen: „Zo snel mogelijk beslissen”. Doornbos loopt over van het werk I: K tow»' (ADVERTENTIE) KEUR BOUWMARKT Clement Koster, trainer van De Kenne mers begrijpt de interesse van de prof clubs echter zeer goed. „Frank is een speler die alle basiskwaliteiten in zich heeft. Hij heeft een goede techniek en bovendien zijn lichaamsbouw en zijn leef tijd mee”. Hoewel het voor een oefen- njeester geen prettige zaak moet zijn ta lentvolle spelers te zien gaan, reageert Koster laconiek op het mogelijke vertrek van Frank Janssen. Over de vergoedingen die een amateur- vereniging ontvangt voor een vertrekken de speler is Clement Koster echter geens zins tevreden. Koster: „Die 3000 gulden is veel te weinig. Vooral als blijkt dat een profclub een talent na een of twee jaar voor veel geld weer kan doorverkopen. Ik „Ik beschouw het zonder meer als een positieve zaak dat een jongen met kwalitei ten de mogelijkheid krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Als je daarnaast nog door kunt gaan met studeren en ook nog goed begeleid wordt, dan is dat ideaal”, aldus de oefenmeester die al eerder spelers uit zijn basisopstelling zag vertrekken naar het betaalde voetbal. ben ervoor dat de amateurvereniging waar zo’n zpeler oorspronkelijk vandaan komt een paar procent van het tweede of derde transferbedrag krijgt”. Wat de handelwijze van de profclubs betreft stelt Koster: „Het is onfatsoenlijk wat de clubs doen. In het geval Frank Janssen zijn wij als vereniging nog niet officieel benaderd, terwijl ik begrepen heb dat de zaak binnenkort rond komt. Ik vind dat een profclub een onderhoud met een selectiespeler via het bestuur van de ama teurvereniging moet aanvragen en niet, zoals hier het geval is, geheel buiten de vereniging om, contact moet gaan leggen”. Begeleid door zijn vader, die ooit samen met Ajax-trainer Cor Brom bij het Rotter damse Sparta heeft gevoetbald, overweegt Frank Janssen de mogelijkheden die de beide betalende clubs hem bieden. Een beslissing heeft hij nog niet genomen. „Maar”, zegt de Beverwijker, „ik wil wel zo snel mogelijk de knoop doorhakken want al die onzekere spanning waarin we nu verkeren gaat me niet in de koude kleren zitten”. (Van onze dammedewerker) HAARLEM/IJMOND. Voor de twee de achtereenvolgende keer heeft Jeroen Sterel beslag weten te leggen op de snel- damtitel van Kennemerland. In een sterk bezette hoofdklasse bleef de jonge Heem stedenaar ongeslagen. Hij was in de voor laatste ronde al zeker van titelprolonga- tie. (Van onze dammedewerker) IJMOND. Opnieuw zijn de reserves van damclub IJmuiden erin geslaagd om het kampioenschap van het district Ken nemerland op hun naam te schrijven. In de rechtstreekse confrontatie in de slot- ronde moest concurrent Beverwijk met een 12-8 nederlaag het onderspit delven. zijn tijd wel nuttig indelen, wil hij al zijn functies zo optimaal mogelijk kunnen uit voeren. Wijzend op zijn vrouw zegt Doornbos: „De factor tijd is wel eens een probleem. Doordat ik het zo druk heb met mijn werk en allerlei sportaangelegenhe- den, bestaat de kans, dat mijn gezin (Doornbos heeft twee zoons, red) er bij inschiet. Vandaar ook, dat ik op mijn enige vrije dag in de week, de zondag, niet ook nog eens naar een wedstrijd in het betaalde voetbal ga kijken.” Als docent aan het CIOS heeft Doornbos veel te maken met de theoretische kant van de zaak. Hij is al negen jaar verbonden aan het instituut en geeft recreatie sport en voetbal als vak. „Ik vind het erg belang rijk, dat ik in contact blijf met de sport. Dat is ook één van de redenen, waarom ik de functie van zaalvoetbalcoach aanvaard heb.” Het ligt niet in de bedoeling van Doorn bos om de organisatie of selectie-procedu- re van het zaalvoetbal binnenkort ingrij pend te wijzigen. „Ik ga van de bestaande situatie uit. Hier en daar heb ik een paar kleine wijzigingen aangebracht. Ik vind het vooral belangrijk om met de vrijwilli gers een goede samenwerking tot stand te brengen. Die mensen zal ik hard nodig hebben om tot een zo sterk mogelijke ploeg te komen.” De selectieprocedure gaat kort samen gevat als volgt: Bepaalde mensen van een 3-31924 afdeling, die meestal zitting hebben in een technische commissie zaalvoetbal, be kijken diverse wedstrijden. Zij stellen een lijstje samen van de beste zaalvoet- ballers van een afdeling. Deze topzaal- voetbailers van de ene afdeling (bij voor beeld Haarlem) spelen tegen de top van een andere afdeling (bij voorbeeld Am sterdam), waaruit dan weer de besten worden gekozen. Op die manier komt een selectie tot stand van een district. De districten op hun beurt spelen wedstrij den tegen elkaar om daaruit de voetbal lers te selecteren voor het Nederlands team. Eerste klasse: Inter Heemskerk-EDO, RCH-DSC’74, VSV-Haarlem Girls. Res. eer ste klasse: VSV 2-DCO 2, RCH 2-Spaamevo- gels. ZONDAG, eerste klasse: DCG 2-Blauw Wit 2, AFC 2-De Spartaan 2, Zeeburgia 2-Haar- lem 3, Hilversum 2-De Kennemers 2, Ajax 3- EDO 2, UW 2-Stormvogels 2. Tweede klasse B: Zwal. Vooruit 2-FC Amstelland 2, Elink- wijk 2-JOS 2, BVC 2-HMS 2, Ajax 4-Celeritu- do 2, DOS 2-TOG 2. Derde klasse B: Velsen 2- Volendam 3, ADO’20 2-Kon. HFC 2, De Mete oor 2-HBC 2, TOB 2-Van Nispen 2, DEM 2- ZSGO 2, Ilpendam 2-AFC 3. Vierde klasse C: Zandv. meeuwen 2-DSS 2, Stormvogels 3- Beverwijk 2, Hoofddorp 2-DEM 3, TYBB 2- Ripperda 2, HBC 3-KIC 2, VSV 2-ADO’20 3. Vierde klasse D: De Spartaan 3-DWG 2, Rood Wit A 3-DCG 4, SDW 3-DWV 3, DRC 2- Halfweg 2, SDZ 2-WA 2, De Volewijckers 2- Vespucci 2. ZATERDAG, tweede klasse A: KMVZ 2-IJmuiden 2. Tweede klasse B: IJ muiden 3-Usselmeervogels 3. Derde klasse A: ODIN 2-VEW 2, SIZO 2-Aalsmeer 2, Ken nemerland 2-Jong Hercules 2, DSC’74 2-AMVJ 2; IJmuiden 4-Hoofddorp 2. tertuini >n schij- pen ks, (raagpj is op.hu ixe keil 000 burgse Boys- Bolnes, Jodan Boys-Be Fair, ASWH-Ter Leede, Spirit-Sportver. ’35. Twee de klasse C: Geinoord-NSC, Amstelveen-NDSM, WOP-GVW, ZOB-IJ- muiden, HCSC-SDVB, ZCFC-WOG. WEST 1, derde klasse A: DZS-Vlug en Vaardig, SIZO-PSZ, Jong Holland-Brandweer, Zuid- vogels-CSW, DWV-Wieringermeer, De Geu- zen-EVC. Vierde klasse B: De Kennemers- VEW, Stormvogels-Beursbengels, SCW-Jong Hercules. ODIN-DSC’74, Lijnden-Energie, Kennemerland-Hoofddorp. WEST 2, vierde klasse B: SVOW-DSVP, De Sleutels-JAC, SEV-Hazerswoudse Boys, SC Lisse-KMD, Randstad Sport-Loosduinen. „Aangezien de gehele selectieprocedure vrij omvangrijk is, is het voor mij ondoen lijk om alle afdelings- en districtswedstrij- den te bekijken. Vandaar dat ik aangewe zen ben op een net van vrijwilligers, die de gegevens aan mij doorspelen”. Doornbos heeft al zijn medewerkers een lijst met vijftien punten toegezonden, waaraan een voetballer moet voldoen, om geselecteerd te worden voor een afde lings-, districts- of Nederlands zaalvoetbal team. „Ik vind, dat een goede zaalvoetbal- ler onder andere een uitstekende dribbel- techniek en passeertechniek moet hebben, de bal kort aan de voet moet kunnen houden, erg wendbaar moet zijn, en gevoel voor combinatievormen moet hebben. En hij moet creatief zijn. Dat is vereist op een zo klein veld als bij zaalvoetbal gebruike lijk is.” Doornbos werkt - wat de heren betreft - naar de interland tegen België toe, die op 7 mei in sportpaleis Ahoy in Rotterdam wordt gehouden. Een duel, dat overigens rechtstreeks door de televisie wordt uitge zonden, zo weet Doornbos te vertellen. „Het is mijn bedoeling om de tien geselec teerde spelers in april vijf keer bij elkaar te halen op Zeist.” Het frappante van Doornbos’ functie is, dat het zaalvoetbal team slechts één keer per jaar (tegen Bel gië) speelt. „Maar”, zegt Jaap Doornbos enthousi ast, „daar komt verandering in. In West- Duitsland wordt gezaalvoetbald en ook in Engeland is die sport in opkomst. De mogelijkheden op uitbreiding van inter lands is dus aanwezig. Bovendien lijkt met het best mogelijk om demonstratie- wedstrijden te gaan spelen.” GOVERT WISSE De Heemsteedse zaterdagvierdeklasser VEW speelt tijdens de winterstop een drie tal oefenwedstrijden. Trainer Wim Kui pers wil het wedstrijdritme van zijn spe lers zoveel mogelijk proberen vast te hou den. De eerste oefenwedstrijd wordt op woensdagavond 20 december bij kunst licht gespeeld in het Heemsteedse sport park tegen het in de vierde klas van het zondagamateurvoetbal op kop gaande DIO uit Haarlem. Aanvang 20.30 uur. Daarna speelt VEW op de zaterdagen 30 december en 6 januari thuis aan de Ring- vaartlaan tegen respectievelijk Vlug en Vaardig en Amstelveen. In deze beide ont moetingen komen ook de tweede elftallen aan bod. Als het amateurvoetbal zondag in zijn geheel mocht worden afgelast en het veld in het Pim Muliersportpark is desondanks toch bespeelbaar, dan zal DSS om 14.30 uur vriendschappelijk spelen tegen Geel Wit. Eerder spelen om 12.00 uur de reser ves van beide clubs tegen elkaar. Bij afge lasting en bespeelbaarheid van het veld aan de Prins Bernhardlaan, speelt DSK zondag vriendschappelijk tegen de andere vierdeklasser SV Diemen. Als er zondag wel voor de competitie gespeeld wordt, zal dit oefenduel zondag 24 december door gang vinden. Het programma in de hoofdklasse van de Haarlemse zaalvoetbalcompetitie ziet er in de week voorafgaande aan de kerst dagen als volgt uit: maandag 18 dec.: Hillegom: Nihot-Jan Groot Huipen (19.45 uur); dinsdag 19 dec.: Haarlem (Ken- nemer sporthal): Score Advertising-FC Graetz (20.35 uur); woensdag 20 dec.: Be verwijk: Carillon Boys-Carrousel (19.45 uur); Verhorst-Geldermans (21.25 uur). (Van onze sportredactie) VELSEN-NOORD. Dankzij een strak ke planning is het leven van Jaap Doorn bos nog niet uit de hand gelopen. De docent aan het CIOS, cursusleider (voor het D-diploma) van de KNVB, begeleider van het Jeugdplan Nederland en - sinds kort - bondscoach van het Nederlands dames- en herenzaalvoetbalteam moet Kruisweg 34 Haarlem Beide kerstdagen bieden wij u een gezellig diner dansant va65,- per persoon Tevens bieden wij een kerstarrangement, van zaterdag 23 december tot dinsdag 26 december, de prijs hiervan bedraagt f 208,- per persoon. Inlichtingen en reserveringen: 023-321750. A: De Sprtaan-Volendam, UW-DCG, SDO-DWS, WGW-Argon, Schoten-EDO, Haarlem-Vitesse’22. B: HSV-DOS, Velsen- DOVO, SDW-Ajax, De Kennemers-Elink- wijk, HBC-HRC. BI. Wit-WFC Opnieuw een kampioenschap voor DCIJ en de kans dat het tweede tiental op pro vinciaal niveau gaat spelen, is nu zeer groot. In de promotiewedstrijden ging het tot dusver altijd mis, maar dit jaar mogen drie van de vier clubs naar de provinciale hoofdklasse. De ontmoeting tegen de Beverwijkers had een zeer sensationeel verloop. Na een uur spelen bleek Ciska Butter kansloos tegen Wim van der Sluis en kwam Jan Apeldoorn een schijf achter tegen Cees Nijman. Bovendien was de situatie op de overige borden ook al niet rooskleurig voor de IJmuidenaren. Een knappe over winning van Peter Pippel trok de stand weer recht. Nadat de BDC-er Nijman een finaal gewonnen stelling nog remise liet lopen, kreeg de wedstrijd een totaal ander aanzien. Fraaie IJmuidense overwinnin gen van Wim Dijkman, Piet Kok en Bert de Haas gaven Beverwijk de genadeslag. De zege van Ron Adelaar op Coen Bais kon de nederlaag voor BDC slechts verkleinen. Jaap Doornbos: grote ervaring ig Go» n (plm.l e keukk imer X gas. Ine */raagm contract zijn inmiddels achter de rug en zo gauw Ajax en AZ met een compleet voor stel zijn gekomen is de beurt aan Frank Janssen om te beslissen bij welke club hij de sprong naar het professionele voetbal wil gaan wagen. Frank Janssen, die bij de contractbe- sprekingen de nadruk op een voortzetting van zijn studie heeft gelegd, zegt zelf over een mogelijke overgang naar een betalen de club: ,Jk weet niet of ik wel toe ben aan het professionele voetbal. Ik heb al een jaar betaald tennis achter de rug en dat is me niet best bevallen. Vooral op het gebied van de begeleiding waren er een hoop hnoeilijkheden, waarschijnlijk omdat de rtenmsbond nog niet aan professionele [jeugdspelers toe was”. De kans dat Frank Janssen bij een prof- club in een gelijkwaardige situatie terecht zal komen is gering. Al jaren hebben deze (.verenigingen ervaring met het opvangen en begeleiden van jong talent op weg naar een mogelijke plaats in de hoofdmacht van ;de club. I De belangstelling van de beide eredivi- sieverenigingen voor de 17-jarige midden velder is opmerkelijk, gezien de korte peri ode waarin Frank Janssen zich, na zijn 'tenniscarrière, intensief met het voetbal bemoeit. „Ik speel nu één jaar bij De Kennemers en heb het erg naar mijn zin. Het spelen in teamverband ligt me achter af gezien toch beter dan een puur individu ele sport als tennis”. Over wat Ajax en AZ aantrekken in zijn spel kan de Beverwij ker weinig zeggen. Sterk in de lucht en het hebben van een juiste mentaliteit zijn vol gens hem de enige eigenschappen die zijn uitverkiezing kunnen rechtvaardigen. arderoh toilet, j Eindstanden: Hoofdklasse: 1. Sterel 12 pnt., 2. T. de Haas 10 pnt., 3. De Jong 9 pnt. Eerste klasse: 1. Adelaar 16 pnt., 2. B. de Haas 14 pnt., 3. Nijman 11 pnt. Tweede klasse: 1. W. Luiten 16 pnt., 2. Knijft 12 pnt., 3. De Krijger 11 pnt. Junioren: 1. Van Buuren 15 pnt., 2. Ombergen 10 pnt., 3. Van der Vlis 8 pnt. Adspiranten: 1. R. Habes 8 pnt., 2. M. Habes 7 pnt. 3 Bakker 6 pnt. Tweede klasse B: Heerjansdam-Lisser Boys. Nieuw Lekkerland-Rijsoord, Rijns- Hoewel Jaap Doornbos het vrij druk had, is hij toch op het aanbod van de KNVB ingegaan, om bondscoach van het Nederlandse zaalvoetbalteam te worden. Hij volgt daarmee Ben Peeters, die in verband met drukke werkzaamheden bij de afdeling Den Haag is gestopt, op. Waar om de voetbalbond een maand geleden het oog juist op hem het vallen, is Doornbos ook niet geheel duidelijk. „Jan Berk van het dameszaalvoetballen polste me voor de functie. Hij wist, dat ik twee jaar coach van een zaalvoetbalploeg in Haarlem ben geweest en bovendien nog een tijd hoofd- klassewedstrijden heb gefloten. Zo is alles aan het rollen gebracht. Ik heb met de bond afgesproken, dat beide partijen het voorlopig tot 1 juli aanzien. Ik heb een tijdje nodig om me te oriënteren. Ik weet nu nog niet, wat de functie van zaalvoet- balbondscoach exact omvat en kan dus ook geen oordeel vellen over mijn nieuwe job.” Doornbos heeft met zich mee, dat hij zowel in praktijk als in theorie heeft ge leerd, hóe een (top)sporter het beste bena derd kan worden. De praktische ervarin gen deed hij een twintigtal jaren geleden op, toen hij uitkwam in het eerste van de voetbalclub Haarlem en honkbalde bij het toenmalige EDO. „Ik heb vier jaar in het eerste van Haarlem gespeeld. In 1962 (Doornbos was toen 26, red.) ben ik ge stopt, omdat ik in de IJmond een goede baan kreeg aangeboden als sportleraar. Ik moest het voetbal op hoog niveau toen laten vallen. Daarna heb ik nog wel zeven jaar in het eerste van WB gespeeld. Ik speel nu in het vijfde van Kennemerland. Samen met andere oud-profs.” Met EDO (het huidige Nicols) won Doornbos zowel het landskampioenschap als de honkbalbeker eenmaal. Het jaar, waarin de landstitel werd behaald, kon hij zich niet meer voor de geest halen. „Het is ook al zo lang geleden. Ik kan nog wel de wedstrijd tegen Sparta herinneren. We speelden toen op Spangen en wonnen ook nog, waardoor EDO de beker bemach tigde”. (ADVERTENTIE) ZONDAG, Eerste klasse: De Brug-Spaar- nestad, BSM-Onze Gezellen, Concordia-Geel Wit, DIOS-Schoten, DSOV-Waterloo, WH- Spaarnevogels Tweede klasse: Alhance-SVIJ, CBS-Schalkwijk, DSC’74-Re- nova, EHS-Inter Heemskerk, Heemstede-Mo- lenwijk, TZB-Terrasvogels. Jeugdafdeling HFC-Bloemendaal, RCH-Beverwijk, Zandvoortmeeuwen-TYBB, ADO’20-DCO, JZB-Terrasvogels, Stormvogels-DEM. Jeug dafdeling B: Hillegom-Van Nispen, Onze Ge- zellen-NAS, Hoofddorp-DIOS, VSV-KIC, Schalkwijk-THB, Geel Wit-Halfweg. ZA TERDAG, Eerste klasse: Bloemendaal-SMS. Halfweg-Kinheim, KIC-DEM, Zandvoort ’75- BVJ, WRA-Velsen. Tweede klasse: HBC- Jweede Jeugd, Terrasvogels-Telefonia, bVU-Zandvoortmeeuwen. SVB-BSM. Reno- va-Corja. (Van onze sportredactie) BEVERWIJK. Om een constante kwaliteit van de selectie te kunnen waar borgen, sturen profclubs praktisch elk o.t.k ii weekeinde scouts naar de wedstrijden van de amateurelftallen in de omgeving. De taak van die scouts bestaat uit het ontdekken van talent dat mogelijkerwijs ingelijfd kan worden bij de grote groep jeugdige reservespelers die de club reeds onder contract heeft. Zowel de talentja- ger van Ajax als die van AZ’67 heeft de jeugdleiding van zijn vereniging de afge lopen maand positief kunnen informeren omtrent de capaciteiten van de midden velder van het Beverwijkse De Kenne mers: Frank Janssen. Tot voor kort was hij nog betaald jeugdtennisser met een beloftevolle toekomst. Hoofdklasse: Blauw Wit-CW, Xferxes- Aalsmeer, Elinkwijk-DHS, VUC-EDO, UVS- RVC, AFC-DWV, Neptunus-Upendam. WEST I, Eerste klasse A: DCG-SVW’27, Vi- tesse’22-De Spartaan, Zeeburgia-NFC, DRC- Hilversum, RSH-SDW, DOS-Rood Wit A. Tweede klasse A: Ripperda-ZFC, HSV-De Kennemers, HRS-VIOS W, SEW-DCO. ZW Zilvermeeuwen, DEM-VSV. Derde klasse A: Alkmaarse Boys-SRC, ADO’20-WZ, AFC’34-Limmen, LSW-DTS, Always For- ward-KIC, Volendam-De Foresters. Derde klasse B: Beverwijk-KFC, TYBB-Nieuw Vennep, QSC-HBC, WB-WSV’30, Zand- voortmeeuwen-Stormvogels, Zaandijk-Vel sen Derde klasse C: TOB-Pancratius. Oriënt-Amstelland, BPC-Animo, BFC-De Eland SDC, De Meer-Rapiditas, RKAVIC- DJK. Vierde klasse C: Bloemendaal-DSS, Wijk aan Zee-KHFC, Hoofddorp-Halfweg. THB-DIO, NAS-ZSGO, Spaamwoude-DSK. Vierde klasse F: Sporting Zuid-SV Diemen, Slotervaart-RKDES, Rivalen-De Germaan, NEA-Argon, Roda’23-KDO, Lijnden-VDO. WEST II, Derde klasse A: DOCOS-BEC, Spoorwijk-Hillegom, Teylingen-HBS, Van Nispen-VVSB, Vrendenbuch-Sportclub Lis- se, Delfia-Rijswijk.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1978 | | pagina 39