40% GOEDKOPER DOOR EIGEN IMPORT. SOERPE PRIJZEN BU DE WMAN. Mg E DE SHOWROOM IS VANU. Sr Krijgt u daar nou óók niet de kriebels van? Nergens terecht kunnen voor een kwaliteitskeuken voor een redelijk 1 -±Li±LLUlLLLhü£ Aan de Baan U itzendkombi- natie typiste winkeljuffrouw Booms Boetiek Delicaat, CBS Grammofoonplaten B.V. inpakkers Beuk Touringcars b.v. Drukkerij Haerlem Vermande Zonen B.V. ponsster ervaren chauffeurs Personeel Planning Uitzendbureau monteurs en hulpmonteurs BV Technisch Bureau Tebur adm. medewerker (m/v) KORTING adm. krachten boekh. kundige krachten Leerling-slager gevraagd. B J. v. Bentem, Zandvoortselaan 161, Heemstede. Tel. 023-242158. Medewerker inwendige dienst gfevraagd. Tot zijn taak behoort o.m. het onderhoud van ons gebouw en de distributie van hulpstoffen. Onze voorkeur gaat uit naar iemahd die de 5 kruisjes reeds gepasseerd is. Inl. Vernhout en van Sluyters’ Drukkerijen B.V. Apothekersas- j sistente CBS Grammofoonplaten B.V. hjeeft in haar moderne drukkerij plaats voor enkele jongeren offsetdrukkers 1 e banketbakker i 2e banketbakker Norman’s Hairdressing 1 e herenkapper/ster 023-319272 I Bedrijfspersoneel gevraagd f T HAAPLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT ZATERDAG 1 0 M E I 10 ZA deze Haarlems Dagblad - IJmuider Couran - Beverwijkse Courant, Postbus 507, 2003 PA Haarlem Spoed: f TYPISTES Ned. TELEXIST BOEKH.KUNDIGE MEDEWERKERS PD VERPLEEGKUNDIGEN A-B-Z DOKTERSASSISTENTE ZIEKENVERZORGSTERS MAGAZIJNMEDEWERKERS PRODUKTIEMEDEWERKERS advertentie geen groot spraak is. En... ik wil nog eens benadrukken dat wij een echte keuken- speciaalzaak zijn en Geerlings vindt dat er op artikelen waar je duizenden guldens voor betaalt, een stevige garantie moet zitten. Het is toch te gek dat je op een scheerapparaat waar je enkele tientjes betaalt, garantie krijgt en op eVp aanbouwkeuken van tien mille niet'. Op allejkeukens bij Geerlings 10jaar garantie dus, kompleet met een origineel Nederlands garantie bewijs. 19 8 0 De inkopers van Geerlings rijden letterlijk en figuurlijk stad en land af op zoek naar kwaliteit. Importeert dus zelf waardoor u de flinke winst die de tussenhandel maakt in uw zak steekt. Geen gegoochel dus met nepkortingen maar een open- prijs-politiek die voor iedereen duidelijk is. Geheel kompleet zoals afgebeeld f 9890,— dus inklusief Atag-appara- tuur, 250 1 koelkast, gas- electrofornuis, afzuigkap, werkblad met 2 ronde bakken. Deze MERAN keuken is ook verkrijgbaar als zgn. standaardkeuken, 180 cm breed, zonder apparatuur voor f 1886,—. U kunt Geerlings niet over één kam scheren met de voordeelmarkten en warenhuizen die er keukens zo maar bij doen. Als paddestoelen schoten ze uit de grond overigens. Velen verdwenen ook weer als sneeuw voor de zon, met alle narigheid vandien. Bij Geerlings hebt u te maken met een keukenspecialist in hart en nieren. Met 15 lange jaren ervaring in de branche. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over technisch vakmanschap en service, dat zit wel snor. In de showroom aan de Spaarneweg in het woonkoopcentrum "Cruquius” maar liefst 40 keukens keurig voor u opgesteld. Overzichtelijk gepresenteerd zodat u door de bomen- het bos nog zietZo hoort het trouwens bij een specialist, vindt u niet? U kunt in alle rust kijken, kiezen en praten,1 de koffie staat klaar. Huishoudelijk personeel aangeboden BIJ KONTANTE BETALING Klare taal in mijn '"F"-- -r advertenties om eens wat F ’T’duidelijkheid te brengen in de keuken-branche. De beuk moest er onderhand eens in. Kom maar eens aan en breng gerust de kindertjes mee. Rijdt naar industrieterrein Cruquius, (parkeerruimte te over) en zie met eigen Huishoudelijk personeel gevraagd Ow speciaalzaak zijn en dat altijd willen blijven. Geen discount-toer dus van uitkiezen, betalen en wegwezen maar een Wprodukt voor een eerlijke prijs met de zekerheden van een specialist op de achter grond. Tot straks Tdl. 023-335441. Na 18 uur 02508-1362. O JSrnsmiËs vraagt met spoed: Zo adresseert U goed! Tel. Groentjes telefonisch opgeven kan ook1 Tel. WOON-KOOP-VOORDEEL-CENTRUM 1 ■•t Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. Fouten in telefonisch opgegeven advertenties en fouten ont- staan door onduidelijk schrift behoeven dpor de ^uitgeefster niet te worden gecompenseerd. I bekend met composer typistes 1 dagelijks van 8.30-17.00 uur. In i var Be ree wa var Va vli< uit gei In get de de luc On gel Bk IJr Oo Hc res gn zui ge] en Ve Af va m< er ge sii 4 uu vli zv ro wi cy wi ge m ve de op or dr sti m m sc or de kx or or va te to d( gi P< U w d( H gt ge ve or D bt ag lu w bt za b< E: bt w zc zi hi g< ai v; B a< ei 01 vi G b te g v d g E o e: E Z V d d o k v t u V V V Al liefst met enige ervaring in levensmiddelen en delicatessen. Wij zoeken een betrouwbare kracht die enigszins zelfstandig kan werken en onze cliën ten op een fijne manier weet te helpen. Wagenweg 76, telef. 023-325294 (privé 288007). Slagerij Arie van Eekelen vraagt winkelmeisje Ervaring niet vereist. 5-daagse werkweek Hoog loon. Met vakantie-afspraken wordt rekening ge houden. Preangerstraat 8, Haarlem-Noord. Tel. 023- 380447, of 351586. Nette flinke HULP aangeb. door j.da- in ruil voor woon ruimte. Brieven onder nr G 6108 kan op korte termijn nog gebruiken in tweeploegendienst. Weekeinden vrij. Minimumleeftijd 18 jaar. Goed loon en veel extra’s zoals: reiskostenvergoeding, eigen busvervoer van Haarlem station naar CBS v.v., pensioenverzeke- ring, studiekostenregeling, doorgaans een financië le einde-van-het-jaar handdruk en u werkt in de platenbizz dus... Interesse? Meer weten? Wij zullen u graag voor een gesprek ontvangen als u daarvoor even een afspraak maakt met de heer Cees Juffer- mans, 023-319410, tst. 131. Nijverheidsweg 32-36, 2031 CP Haarlem. in het bezit van rijbewijs BCDE voor touring- en groepsvervoer in binnen- en buitenland. Voor re presentatieve personen met gevoel voor servicever lening, bestaat binnen ons bedrijf de mogelijkheid zich te bekwamen tot all-round touringcarchauf- feur, min.leeftijd 23 jaar. Inl. en soil. Binnenweg 29, 2202 GM Noordwijk. Tel. 01719- 10100. GEVRAAGD EEN VOORMAN voor onze drukkertjaf- deling, machinepark bestaat uit een Sorm, GTO, Heidelberger cilinder en een Heidelberger degel Wij denken aan een bewkame offsetdrukker bij voorkeur met ervaring in de boekdruk. Firma D. de Jonge, Delistraat 18, Haarlem. Tel. 023- 257129, na 18.00 uur 272813 of 02513-11372 zoekt voor haar ponsafdeling een voor het inponsen van adresgegevens op metalen adresplaatjes, met behulp van een schrijfmachine- toetsenbord-ponsmachine. Dit betreft een tuidelijk dienstverband tot 31 december 1980. Vermande Zonen B V., Ir. Justus Dirksstraat 12. IJmuiden. Tel. 02550-19013, tst. 133. Wegens uitbreiding van ons wagenpark vragen wij BEN JE öOEPt' kO ER OAN Zijlstraat 68 - Haarlem Tel. 023-317742 Dagelijks ontvangen wij advertentie-opdrachte welke door foutieve of onduidelijke adresseringnie op de gewenste dag geplaatst kunnen worden. Ai U ons schrijft doe het dan als boven is aangegever N.V. Heringa Wuthrich te Haarlem vraagt voord afd. centrale verwarming Tel. informatie 023-319219. Na kant.tijd O23-25Ó68 of 01720-20926 J. van Geunsweg 7, Haarlem, tel. 023-319468 (m. port- en handelsbedrijf van automaterialen vraao't op korte termijn een Zijn/haar taak zal o.a. bestaan uit het aannemen van telefonische orders, facturen en het verrichten van andere adm. werkzaamheden. Voor deze zelfstand: ge baan zoeken wij iemand met min. MAVO-opfe ding, typevaardigheid en enige ervaring. Bent i geïnteresseerd? Bel of schrijf aan bovenstaan: adres. F verschijnen dagelijks in Haarlems Dagblad - IJmuider Courant - Beverwijkse Courant waarvan de gezamen lijke oplage 78.000 exemplaren is Voor Haarlems Dagblad/IJmuider Courant/Beverwijk- Se Courant is de regelprijs ƒ3,05 (1 kolom) en ƒ6,10 (2 kolom). Er worden minimaal 5 regels berekend Voor IJmuider Courant/Beverwijkse Courant is de minimumprijs ƒ6,30 (5 regels a 1 kolom), ƒ12,60 (5 regels A 2 kolom) De regelprijs is ƒ1.26 voor 1 kolom eh ƒ2,52 voor 2 kolom Voor Haarlems Dagblad is de minimumprijs 10,50 (5 regels 8 1 kolom) en 21,- (5 regels a 2 kolom). De regelprijs 2,10 voor 1 kolom en ƒ4,20 voor 2 kolom. Alle prijzen zijn excl. btw. Voor sommige rubrieken is kontante betaling vereist. Voor brieven onder nummer wordt ƒ2,60 portokosten berekend Bij kontante betaling aan onze kantoren krijgt u een korting van 1 gewone regel per advertentie. Sluiting stijd uiterlijk 1 dag voor plaatsing 9.00 's morgens. I hele dagen HUISH. HULP gevr. voor 5 ochtenden in de week, niet jonger dan 23 jr. Bel len na 17 uur tel. 023- 243855. FLINKE HULP voor OGhtend per 14 dagen in me, Hiarlem-ZW. 'r~‘ ~!- 316727. Oudere huish. HULP gevr. voor enkele uren per week. Omg. Diaco nessenhuis. Tel. 023- 285602. mnl./vrl. met beetje typen verpleegkundigen A/B alle diensten x net veel ervaring. Inl en aanmelden Raaks 34, Haarlem. Tel. 023-316896. E.H.C.O. BV, vuil-containervervoer vraagt voor spoedige indiensttreding vrachtwagenchauffeur. Aanmelden: Heringaweg 6, Waarderpolder. 023-323488. ruun-nuur-vuunucu-bcninuni Hbutmarkt 7, Haarlem. Tel. 023-319368. gévr. Hildebrand Apo theek, D.L.Sie, kleine Houtweg 15, Him. Tel. 023-311475. (4 18 jaar) in tweeploegendienst, als hulp bij een Hfeidelberger offsetpers. Voor een technische jon gen is dit een unieke kans om in de praktijk het offsètdrukken te leren. Tevens hebben wij plaats vóór a$n Heidelberger, KOR of GTO, in tweeploegen dienst. Wij bieden een zeer goed salaris en veel eitTa’s zoals: reiskostenvergoeding, eigen busver voer van Haarlem station naar CBS v.v., pensioen- vejrzekering, studiekostenregeling, doorgaans een financiële einde-van-het-jaar-handdruk en uw erkt in; de platenbizz dus... Interesse? Meer weten?. Wij zullen u graag voor eën gesprek ontvangen als u daarvoor even een afspraak maakt met de heer Stoffers van de drukkerij. Tel. 023-319410, tst. 248. Nijverheidsweg 32-36, 2031 CP Haarlem Etanketbakkerij tummers vraagt Zaterdags vrij, met vakantie-afspraken wordt reke ning gehouden. Zeer prettige werkkring. Binnen- wfrg 133, Heemstede. Tel. 023-283005. vfaagt voor zijn herenkapsalon V,, Spaarneweg 26 - Industrieterrein CRUQUIUS 023-289874 Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur 1.30 tot 17.00 uur. Vrijdag koopavond van 19.00 tot 21.00 uur. meer dan 6000 nr woon-koop-centrum voor meubelen, tapijten, gordijnen keukens, badkamermeubelen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 10