c d r r 1 door vele malen groter worden dan wat u tot nu toe voor mogelijk hield. Uiteraard is dit alles afhankelijk van de vraag in hoeverre het mogelijk is om op uw grond een nieuwbouwpro- jekt te realiseren. Daar hoeft u niet over te piekeren, dat is ons vak. Dat is ons vak. Voor zelfstandige ondernemers die, om welke reden dan ook, hun bedrijf (bijv, winkel) zouden willen beëindi gen, is het vooruitzicht van een hoge verkoopprijs extra aantrekkelijk, omdat zij daar een beter huis van kunnen kopen en nog een aardig kapi taal overhouden om van te leven. Bouw- en ontwikkelingsmaatschappij Voorstraat 50,2201HW Noordwijk Telefoon 01719 -164 96 Een forse verkoopprijs per vierkante meter grond. Als dat zo is, als zoiets op uw grond gerealiseerd kan worden, dan betekent dat voor u een forse verkoopprijs per vierkante meter grond. De opbrengst van uw eigendom kan hier- Zonder het te weten bezitten sommige mensen een stuk grond waar figuurlijk gesproken goud in zit. Misschien bent u één van hen. Daar staat tegenover dat de opbrengst van uw bezit bij verkoop wel zó groot kan zijn, dat u daarvan een nieuw huis en/of bedrijfspand kunt laten bouwen, op grond die minder kost dan de uwe nu waard is. Schrijf ons een kort briefje met de belangrijkste gegevens omtrent ligging, oppervlakte, event, bebouwing e.d. Of bel ons kantoor. De heer A. Vermond zal u graag te woord staan. Misschien zit er goud in uw grond. Veel gemeenten in Nederland maken plannen om bepaalde delen van stad en dorp te bestemmen voor speciale, doeleinden. Bijvoorbeeld een winkel centrum, een industrieterrein of kantoren- of sportkomplex. En als de gemeente al geen plannen heeft in die richting, dan is het wellicht toch mogelijk dat op de grond die u op dit moment bezit, be bouwd of onbebouwd, zoiets gereali seerd kan worden. Mocht u geïnteresseerd zijn in het idee uw grond te verkopen, dan zien wij uw reaktie met belangstelling tegemoet. Verwacht van ons niet meteen een bod op uw grond. Onze taak is eerst te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om uw grond voor nieuwbouw te be stemmen. Dat onderzoek is voor onze rekening. En het verplicht u tot niets. Zodra wij meer weten nemen wij zo snel mogelijk kontakt met u op om de mogelijkheden te bespreken. Wij zijn in bouwgrond geïnteresseerd omdat wij een bouw- en ontwikkelings maatschappij zijn, gespecialiseerd in het realiseren van nieuwbouw pro jekten voor bewoning of zakelijke dan wel andere bestemming. Misschien bezit u een lap( je) grond waar u op dit moment op woont, in een huis dat nog in zo'n goede staat is dat u nog nooit aan verkopen hebt gedacht. Wellicht staat op de grond die u be zit een bedrijfspand, waar u nog steeds een redelijk inkomen uit ver werft. Juist omdat u nog nooit ge dacht hebt aan verkopen, kunnen wij ons voorstellen dat u aan het idee moet wennen dat het huidige pand (woonhuis en/of bedrijf) plaats zal maken voor nieuwbouw, als de gemeente daar toestemming voor geeft. Met andere woorden: het is niet uit gesloten dat de grond die u bezit gebruikt kan worden voor nieuwbouw van een winkel, kantoor, bedrijf of ander projekt. Óf een komplex van woningen bijvoorbeeld. L s f c 1 X I I I J I •I II. b t- g! n e .6 FOREHOLTE BV •I Zit er goud in de grond? E Bui ma I i

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 22