Rabobank Q ADMINISTRATIEF van Harten-Krouwels Rabobank medewerker MEDEWERK(ST)ER cn •Uil de bloouw b.v. 0DER& ONS ADVIES! groepsleider GA. Veldb vijzen B.V ALB.THIJMLAAN 5 BLOEMENDAAL TEL. 023-37 99 09* 5 Millenaar makelaardij b.v. Onroerende zaken Taxaties Hypotheken lid nbm mcc Kent U het gemak van onze laadbak? C* Economische en practische oplossing 5 I 8 o onderhoud elektrische revisie installaties Gemeente Haarlemmermeer WONEN FINANCIEREN KONTINU KREDIET stichting centrum stbavo noortiwijkertiout Bureau Beijer lid NVA medewerker (m/v) bureau huisvesting ASSISTENT- KANTOORBEHEERDER ADMINISTRATIEVE KRACHT 1 TE KOOP INFORMATIECENTRUM 1980 M E I 1 0 ZATERDAG HAARLEMS DAGBLAD OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT 32 Adviseurs x\z o o o c Hypotheek-adviseurs, Meijerslaan 258, Heemstede. „Juist nu dient u zich als verkoper te verzekeren van een optimale verkoopbegeleiding” De Levensschool, ontmoetingscentrum voor wer kende jongeren in Haarlem e.o. vraagt per 1 juli a.s. een Het zelfstandig in teamverband verzorgen van o.m. de leerlingenadministratie. Hierbij behoren ook kontakten met gemeenten, ouders en bedrijven Verder alle voorkomende werkzaamheden van een kleine administratie Vereisten: In het bezit van één van de diploma’s voortgezet onderwijs Enige administratieve ervaring Minimum leeftijd 23 jaar Diploma typen Salaris overeenkomstig rechtspositierege ling Vormingswerk voor Jeugdigen, afhan kelijk van leeftijd en ervaring. Sollicitaties te richten aan de sollicitatiekom- missie, Krocht 1, Haarlem. Bij voorkeur: Boekhoudkundig inzicht. GARAGE TE HUUR? GROENTJES DOEN WONDEREN!!! BEL 023 319272 DE STICHTING VOOR GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID VOOR HAARLEM EN OMGEVING MAANDELIJKSE AFLOSSING Dit kunt U zelf bepalen Naar waar bevo acht( wete verd’ waai HYPOTHEKEN tot 125% voor woningen subsidie tot 500,- Schouwtjeslaan 27. Tel. 317326 Haarlem GOUMAN ZEEFDRUK HEEMSTEDE vraagt een DE VOORDELIGSTE WIJZE VAN GELDLENEN. U spreekt een bedrag af, waar u tot uw 65-ste over kunt beschikken. Overlijdensrisico meegedekt. Maandelijks overzicht. Heemstede-Aerdenhout-Zandvoort Kli voor de drukkerij Vakkennis is geen directe voorwaar de, wèl de instelling om in een klein team enthousiast mee te werken. Aanmelden: Scholtenlaan 1, Heemstede na telef. afspraak 023-282360 voor minstens 20 uur per week De werkzaamheden omvatten: om voor uw hypotheek de beste weg te kiezen. 20 min. van de Vrije Universiteit 15 min. van Schiphol 250 m. van naast winkelcentrum Alles op de begane grond schoonmetselwerk ruime woonkamer moderne keuken 4 slaapkamers 205 m2 eigen grond vrije vestiging prijs f 285.000,- k.k. 13 l'f SCHAKELRUNGALOW TE NIEUW VENNEP KREDIET BEDRAG 5.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,- 50.000,- 75.000,- f 100.000,- Maak gebruik van ons Informatiecentrum. Wij menen uw verkoopkans een extra dimensie te kunnen geven door uw huis met grote kleurenfoto en omschrij ving te etaleren op onze bij dag en bij nacht in het oog springende huizencarrousel. Daar kan geen voorbijganger omheen! Dus, heeft u verkoopplannen, komt u zich dan zelf overtuigen. Informatie over de gang van zaken verstrekken wij u gaarne, zonder kosten uwerzijds. Het Info-centrum is geopend: maandag 14-17 uur, dinsdag t.m. vrijdag 10-17 uur en ook op zaterdag 11- 15 uur. U kunt hypotheek nemen op meer dan 40 verschillende manieren. Maar, denk eerst aan uw inkomen, aan de belastingaftrek, aan wat per maand schoon voor u overblijft. En kies dan pas de manier die het best past bij üw omstandig heden. Als u wilt krijgt u dat uitgerekend. Per kom- puter. Met alle details erin verwerkt. Zwart op wit van Bureau Beijer, hypotheek-adviseurs. Bel daarvoor naar 023-28.95.50. En vraag naar de heer D. A. Doelman of de heer F. Pasman. Zij zijn hierin uw specialisten. Makelaarskantoor o.g. WILDEBOER B.V. ZANDVOORTSELAAN 177 (winkelgalerij) Heemstede/Aerdenhout - Tel. 023-248.000, lid NBM Kantoor: Zandvoorterweg 86, Aerdenhout. voor alle afvalproblemen van huis, 9 kantoor, fabriek en bouwwerk. Snelle afvoer in open of gesloten bakken. Wij blijven onbetwist de bakkenspecialist. :jL ir o ooatj. fo,..» luiïK i" üi Ls r-1 H an welke houdt u '.i I' I I ,-iiM 1 7 c X ni rï n 'Oer Landelijk erkend installateur kleine 8e leefgroep opzetten, Inlichtingan over de functie zijn te verkrijgen bij de heer A. Swagerman, tel. 023-290050 Schriftelijke sollicitaties t.a.v. Hoofd Algemene Za ken, Postbus 3204, 2001 DE Haarlem. Eventuele telefonische informaties: 023 - 319325, toestel 14 f f f f f f vraagt met ingang van 16 juni a.s. of later voor onze Afdeling Algemene Zaken een Licht-, kracht- en zwakstroom. Noodverlichting installaties. Onderhoud en reparaties. Vernieuwing [renovatie] van huisinstallaties. Verlichtingsadviezen. Een kontinukrediet is er niet alleen voor mensen die direkt geld nodig hebben. Het kan ook gewoon een veilig gevoel zijn om een reserve achter de hand te hebben Een zekerheid die u mets kost. Voor het vaststellen van een limiet en het openen van een rekening worden n.l geen kosten in rekening gebracht, terwijl u slechts rente betaalt over het bedrag dat u hebt opgenomen en de periode waarover dit bedrag uitstaat. Kies de manier die het best bij u past. WIJ BIEDEN: het typen van brieven en administratieve overzichten (ook op financieel gebied) en allerlei andere werkzaamheden op het gebied van onze Afdeling Algemene Zaken, zoals het administreren en bijhouden van ons kantoor- magazijn en ons archief. Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaar den volgens regeling overheid. WIJ VRAGEN: voortgezette schoolopleiding, tenminste ty pediploma en bij voorkeur enkele jaren kan- toorervaring. Leeftijd: tenminste 18 jaar i W •,4.n Van] Nam Kukt Veld Tsun kerk, rams vanf lelde van s best; Bosji eenr binn zwar Men inTs Kala bere door en la moe nien onbt Ang nog Bosj lope arm „Mu hun gesf Opc naai wat Boo ond zijn Bos sch< bij c heb Bas Kantoor: Schaaparaatraat 5, Haarlam □23-270503 - 260.051 Organisatie ter bevordering van de Geestelijke Volksgezondheid Langevelderweg 27- tel 02523-8141 - 2211 AB Noordwijkerhout V ...i' De Coöperatieve Rabobank heeft op korte termijn plaats voor een Oor van Zar Ze groi nog taal mei nie aan l.dNBM t tt V WILHELMINASTRAAT 31 HAARLEM Postbus 778. telefoon 023-317150' na 18.00 uur telefoon 02520-16801 d Bij het bureau huisvesting van de afdeling ruimtelijke ordening ter secretarie is plaats voor een in de rang van adjunct-commies of adjunct-commies A. H ij/zij zal worden belast met rapportagewerk zaamheden inzake de woonomstandigheden van woningzoekenden en het meewerken aan spreekuren (ook telefonisch). Voorts zal de te benoemen kracht worden betrokken bij het voorbereiden van het toewijzen van woonruimte. Gegadigden dienen in het bezit te zijn van het diploma M B.O -S.D., dan wel verge vorderd te zijn met de studie daarvoor. Voorts dienen zij over goede contactuele eigenschappen te beschikken. Van de te benoemen kracht zal tevens worden ge vraagd zijn/haar eigen auto - tegen ver goeding - voor de dienst te gebruiken Salarisgrenzen adjunct-commies van f 1.846, - tot f 2.545, - per maand adjunct-commies A van f 2.058, tot f 2.818, per maand Aanstelling boven het minimum ismogelijk In studiekosten wordt tegemoet gekomen Sollicitaties kunnen onder codeHD.-lê tot 14 dagen na het verschijnen van dit blad worden ingezonden aan burgemeester en wethouders. Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. ’ii .1 68 A i I ',il .1'1 I l|.i| i ij. ii'iiA i I -.("'• I i i .'I i i i iiisu A ,i. o ■'•hA -./it A "ij ii ;{'?lI 0 tui05 i" Voor deze functie zijn vereist: opleiding HAVO/MEAO-niveau representatieve verschijning prettige omgangsvormen en een sterk ontwikkeld gevoel voor dienstverlening. leeftijd maximaal 23 jaar. Onze bank kent uitstekende primaire en secundaire arbeids voorwaarden, zoals premievhj pensioen, studie- en reiskosten vergoeding, tantième etc. Schriftelijke sollicitaties voorzien van een recente pasfoto worden ingewacht aan het adres van de Bank, Binnenweg 67, Postbus 76, 2100 AB Heemstede, afdeling Personeelszaken. in ons pand Wilhelminapark 6, Haarlem, voor 20 uren per week, zoveel mogelijk verdeeld over de vijf werkdagen. 2130 AA Hoofddorp - Postbus 8, Kruisweg 967 Tel. 02503-11911 b.g.g. 02526-6000 of 02503-12827 Wilt u er meer van weten. Bel ons dan gerust voor alle gewenste informatie en een vrijblijvend advies 6 I f J 8 9 I 0 1 I 12 15 1 6 17 18 19 20 21 ->2 23 '21 "■2.5 2.6 27 2.8 30 i i ■- 1 if olektro-techniBch installatiebureau Firma voor al uw verbouwingen open haarden, timmer-, tegel- en metselwerken Vt meeste over? O l ,T V 1 I 1 "V V'u A. J. Mooy, Tussenbeeksweg 5, tel. 02550-30558 G. Jellema, Kastanjestraat 32, tel. 02550-32035, IJmuiden De Hafakker is een woon-, werk- en leefgemeenschap voor zwakzinnigen. De 100 bewoners leven in 7 te grote leefgroepen in een te kleine behuizing. De woonomstandigheden zijn dus verre van ideaal te noemen. In zo’n situatie kan het gedrag van een bewoner voor zichzelf zijn medebewoners en de groepsleiding zo’n probleem worden, dat hij niet meer op zijn eigen groep kan blijven. Daarom willen we naast de bestaande 7 leefgroepen een 1’. 7 waarin we bewoners meer aandacht kunnen geven in huiselijker sfeer. Voor deze groep vragen wij een die zich intensief in wil zetten om samen met bewoners en groepsleiding iets goeds te maken van deze groep. Van de sollicitant verwachten wij dat hij een ruime (levens-) ervaring heeft, zelf standig kan werken en zich voor een langere tijd aan de Hafakker durft te binden. Onze opleiding is afgestemd op onze manier van werken en is met erkend. Desondanks is een MAVO-4 diploma vereist. We kunnen je wel alvast vertellen dat het moeilijk is in deze omgeving woonruimte te vinden. Verdere informatie kun je telefonisch verkrijgen tussen 10.00 en 17.00 uur, via toestel 2351. Schnftehjke sollicitaties kun je richten aan de afdeling Personeelszaken, met vermelding van vakaturenummer 80.50.50. jvVCüV'- v-j - .1 f I .JfO l 0'?» 17 t x ...M” -Jt' ,,p' Er bestaan meer dan 40 manieren om i’Oypotheek te nemen. IH'I f' (i f ,11 (I i <(t IIII 1' riA;".h I h U 0 - /•=-,»«nu .1 I '»&(i it o u I I I V’.lH! V i n-.75t' 990 0 00 i' 9’j250 0 O ,(lll /M 750 7,550 0 682'50 6^000 ft'' n I i+ 725» »l' 1+20 0 0 11 36750 315»»00 2.6259 0» 2 1.0 0 0 0 1 575» j 05»» 5250»0 0 0 0 W-TALlNW N ...,i ..ix

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 32