Salarisadministrateur WERKVOORBEREIDER NOG IETS LEUKS 681 voor tijdelijk werk OP TV? KIJK IN DE KRANT. 68 voor ijdelijkwerk bocchaauc Haarlem. i RAVO in kaas,noten en wijn beginnen? BEL DAN 01720-21900 t Ik werk met plezier part time waarneemsters GOEDE VERKOOPKRACHT (mv) ?:l SINGER Ik werk met plezier EEN HOOFD hoofd verpleegafdeling t.b.v. een verpleegafdeling. waar 30 psycho geriatrische patiënten worden verpleegd hoofd verpleegafdeling t b.v een verpleegafdeling. waar 30 begeleiding behoevende patiënten worden verpleegd Ik werk met plezier De Nationale Stichting Casinospelen vraagt voor het Hoofdkantoor dat gevestigd is op Schiphol-Centrum een kaashal MEDEWERK(ST)ERS DOCENT(EN) VERTEGENWOORDIGER TELEFONISTE RECEPTIONISTE met bijkomende werkzaamheden. AKTIE 68 vraagt met spoed Aktie 68 Uitzendburo het vaste buro het vaste buro Aktie ’68 zoekt met spoed: Staten Bolwerk 3, tel. 023-313100 Haarlem aktie Staten Bolwerk 3, tel. 023-313100 Haarlem aktie 681 voor tijdelijk werk KRUISVERENIGING HAARLEM Uitzendbureau Aktie 68 vraagt: met spoed: aktie het vaste buro „part-time” verpleegkundigen Nationale Stichting Casinospelen f Typistes Staten Bolwerk 3, tel. 023-313100 Haarlem stichting centrum st.bavo noondwijkerhout 1e ELEKTROMONTEURS MACHINEBANKWERKERS „STICHTING DE DRIE KLAVEREN” HJlHUERKsv ZATERDAG 1 O M E I 19 8 0 Wm. H. Müller Co. Amsterdam BV. a. 5' Er is nog meer te vertellen maar dat doen we wel als u belt met de afde ling Personeelszaken van 9 uur Smithuijsen Vermeulen Advocaten 1 SINGER BV Voor onze afdeling Scheepvaart- agenturen in het Havengebouw (naast het C.S) vragen wij met spoed op MAVO/HAVO-niveau met kennis van de Engelse en Duitse taal en vaardigheid in het typen. Leeftijd tussen 18 en 25 jaar. INTERNATIONAL TEXTILES B.V. TE AMSTERDAM VAN RAAIJ VOERTUIGEN B.V. lllll I Wegens uitbreiding van ons kantoor gevraagd een of 9 uur 10 uur 7/ Met vergunning van het Ministerie van Sociale Zaken Met vergunning van het Ministerie van Sociale Zaken Met vergunning van het Ministerie van Sociale Zaken Indien je voor dagdiensten, avonddiensten, nachtdiensten, halve dagen etc. etc. beschik baar bent en je kunt snel starten, kom dan meteen even langs of bel op. Vereisten: - Middelbare schoolopleiding. - I’I) en MBA diploma strekt tot aanbeveling. - Ruime ervaring in een soort- gelijke funktie. - Kennis van de sociale wet geving en loonbelasting. - Redelijke kennis van de Engelse en Duitse taal. Aanvangsalaris: Afhankelijk van leeftijd en ervaring van ca. f3.000,- tot maximaal f 4.000,- bruto per maand. Geboden wordt: - Goede secundaire arbeids- (mnl/vrl) Leeftijd 25-35jaar Bij de verplegingsdienst van ons verpleeghuis, waar 300 patiënten worden verpleegd, ontstaan de vacatures van Hij/zij dient in het bezit te zijn van diploma Verpleegkundige A en B, aangevuld met een kaderopleiding of de bereidheid deze te gaan volgen Voorkeur genieten zij, die naast belangstelling voor de oudere zieke mens, ervaring hebben in een soortgelijke functie en beschikken over leidinggevende en organisatorische kwaliteiten Aanstelling kan plaatsvinden in de rang van 1e verpleegkundige A De C A O Ziekenhuiswezen is van toepassing voorwaarden, waaronder 24 vakantiedagen, 8,3% vakan tiegeld en een 13e maand. - Reiskostenvergoeding. - Studiekostenregeling. Sollicitatie: Schriftelijke sollicitatie, voor zien van een recente pasfoto, te richten aan het Hoofd Personeelzaken onder vermel ding van vakature-projekt- nummer 79.100. te kunnen worden. In beide gevallen krijgt u alle begeleiding die u wenst. Inrichting, assortimentsopbouw, vestig i ngspu nt-onderzoek, administratie, reclamewe weten er alles van. U kunt die kennis van ons gebruiken bij de opbouw van uw eigen zaak. Wij denken dan ook aan iemand met gevoel voor techniek en mode Leeftijd vanaf 22 jaar. Het betreft hier het curatieve werk van de wijkverpleegkundigen en de wijkzieken verzorgenden, dat voornamelijk in de ochtend uren wordt verricht. Verpleegkundigen met diploma A en ziekenverzorgenden komen hiervoor in aanmerking. De honorering zal worden gebaseerd op de CAO voor het Kruiswerk. Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de Kruisvereniging Haarlem, Postbus 383, 2000 AJ Haarlem. In de maanden juli en augustus a.s. heeft de Kruisvereniging Haarlem dringend behoefte aan die na genoten inwerkperiode geheel zelf standig kan werken en de dagelijkse leiding van het filiaal op zich kan nemen. Naast naaimachines worden in de naaimode- centra modestoffen in couponvorm verkocht, kleinvakartikelen, fournituren en alle artike len die u moet vinden in een „doe-het-zelf zaak” voor de vrouw is een bekend fabrikant van rollend reinigingsmaterieel met gescheiden fabrieken voor stratenveegmachines resp. zuigwa- gens en huisvuilauto’s. FIJNWERK B.V. houdt zich bezig met de import van werktuigmachines, gereedschappen en meetinstrumenten voor de metaalbewerking. 10 uur 7 uur 6 uur Taak: Tezamen met twee mede werkers zal hij/zij worden belast met het verzorgen van de gehele loon- en salaris administratie voor ca. 800 werknemers. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het Hoofd Verplegingsdienst, Mevr ACM Schuit, tel. 023-339155. Wm H. Muller Co, Amsterdam B.V. De Ruyterkade 7 (Havengebouw) Amsterdam Telefoon 020-263456 Postbus 40 2400 AA Alphen aan den Rijn. Voor de veegmachinefabriek zoeken wij contact met een prak tisch en zelfstandig Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directie. VAN RAAIJ VOERTUIGEN B.V. Pettemerstraat 17-23, Postbus 286, Alkmaar g' w O] VI ir Sollicitaties te richten aan: t.a.v. mevrouw P. Ras-ldzinga Postbus 169, 2000 AD Haarlem. Tel. 023-319387 II d ti k o w rt n h d a h n ii d e d d v V V n e ii 8 t i r 2 l C e e z t c t r e 1! Wij hebben voor part-timers volop werk bij ziekenhuizen in Haarlem e.o. Postbus 7631,1118 ZJ Luchthaven-Schiphol Als u geïnteresseerd bent in deze afwisselende baan, schrijft u dan eens een briefje of bel met de heer J. Keet of W. v.d. Heijden, Kalverstraat 60-62, 1012 PG Amsterdam Tel. 020-241265, toestel 28 of 36. Voor diverse relaties in Haarlem-Centrum heb- i ben wij dringend typistes nodig, die bereid zijn' hele dagen typewerkzaamheden te verrichten. Het werk kan voor langere tijd zijn. Indien je beschikbaar bent meld je dan zo spoedig mogelijk bij: o Organisatie ter bevordering van de Geestelijke Volksgezondheid Langevelderweg 27 - tel. 02523-8141 - 2211 AB Noordwijkerhout O V 1< d d h E P o ii d ii Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de heer J.J. Ie Feber. Hoofd Personeelszaken. Louis Pasteurstraat 9, 2035 RJ Haarlem. VERPLEEGHUIS EN REAKTIVERINGSCENTRUM Voor zeer lange tijd zoeken wij ervaren mon teurs voor werk op Schiphol en in Amsterdam. Wij zoeken ervaren mensen die bij diverse projecten voor langere duur beschikbaar zijn. 1c to rr d: sl zi di b d rr Vi w b d d d In het klinisch chemisch laboratorium van de Stichting Centrum St. Bavo te Noordwijkerhout is er binnenkort een vakature voor een part-time klinisch chemisch analiste Voor 20 uur per week, van maandag t/m vrijdag in de morgenuren. Géén avond- of weekenddiensten. Opleiding: HBO-mveau. Salarisgrenzen: f 1088,44 - f 1496,77 bruto per maand, bij een 20-unge werkweek. Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de afdeling Personeelszaken, s l 5 ni v< g< ki zoekt voor spoedige indiensttreding voor één van haar moderne naaimodecentra in het winkelcentrum Schalkwijk te Haarlem internatio mullnr groep een vestiging van de Kaashal willen exploiteren. Wanneer u over enig eigen kapitaal en een middenstands-en vakdiploma beschikt, mag u zich straks eigenaar van een Kaashal-vestiging noemen. Indien u dat kapitaal niet heeft, zijn er mogelijkheden om als bedrijfsleider te worden aangesteld. Wij geven u dan de optie om na een van tevoren overeengekomen periode alsnog eigenaar van uw Kaashal-vestiging met vestigingen in Londen en Parijs, is een uitgeverij van een aantal internationale vak bladen op het gebied van mode en textiel. In Amsterdam worden eveneens foto-studio- opdrachten voor derden verricht Ten gevolge van pensionering van de huidige funkti- onaris zoekt I.T. voor de afdeling financiële admini stratie op korte termijn een ervaren administrateur (m/v) De werkzaamheden en verantwoordelijkheden om vatten o.a.: de dagelijkse leiding van de financiële admini stratie (2 personen) het rapporteren van omzet- en kostencijfers aan de directie de personeelsadministratie het opstellen van begroting en jaarrekening. Van kandidaten voor deze funktie verwachten wij: minimaal diploma MBA (eventueel studerend voor SPD 1) minstens 3 jaar ervaring een behoorlijke dosis zelfstandigheid en initiatief enige lees- en spreekvaardigheid in Engels, Duits en Frans. Het bestuur van de stichting vraagt per 1 augustus 1980 voor de onder zijn bestuur staande Titus Brandsmaschool te Haarlem De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met: een katholieke levenshouding, die de bereidheid heeft gestalte te geven aan de katholiciteit van de school, een ruime onderwijservaring, pedagogische en leidinggevende kwaliteiten, goede kontaktuele eigenschappen, die een hechte samenwerking met bestuur, schoolteam en ouders waarborgen. Een psychotechnisch onderzoek kan tot de selektie- procedure behoren. Het onderwijsteam en de schoolcommissie zullen worden betrokken bij het opstellen van een voor dracht aan het bestuur. Sollicitatiebrieven te richten aan het sekretariaat van de Stichting, Voorhoutstraat 16 2012 JD, Haarlem I Ondernemerscollege Kennemerland Scholengemeenschap voor Lager en Mid delbaar Ondernemersonderwijs Gevraagd per 1 augustus a.s. Aan de Middelbare afdeling (1e of 2e gr. bevoegdh.) DOCENT(EN) Algemene economie Toerisme 9 uur Aan de Lagere afdeling (3e gr. bevoegdh.) Engels Duits Geschiedenis/ Aardrijkskunde Bedrijfseconomie/ Bedrijfsrekenen Verkoopbevorderi ng Combinaties van vakken mogelijk Schriftelijke sollicitaties te richten aan het bestuur, p/a W. J. J. van Westerhoven, directeur, Briandlaan 1, 2037 XE Haarlem. Zij die interesse hebben in deze afwisselende funktie worden verzocht nadere schriftelijke informatie over opleiding en ervaring te sturen of telefonisch con tact op te nemen met: de heer W van Roijen, Audet Vakpersgroep, Energieweg 46, 6541 CX Nijmegen, tel.: 080-778704 (thuis: 08894-8511) Ter versterking van onze buitendienst hebben wij de mogelijkheid tot plaatsing van een die zal worden belast met de verkoop van o.a. Fein elektrisch handgereedschap; Deprag pneumatisch handgereedschap; Bahco hydraulisch gereedschap en Finomag elektromagnetische boorstandaards,voor rayon Noord-Holland en Utrecht. Gedacht wordt aan een medewerker met technische kennis, op M.T.S.-niveau of gelijkwaardig, die bij voorkeur verkoopervaring heeft met elektrisch/pneumatisch handgereedschap. Leeftijd 25-40 jaar. Sollicitaties schriftelijk aan: Fijnwerk B.V. afdeling Personeelszaken, Postbus 11021, 3004 EA Rotterdam of mond, na tel. afspraak met de heer A. Hanselman tel. 010 - 155044. Fi/nwerkB V maakt deel uit van de .nternatio-mullerftwgroep Opleiding: minimum vereiste: HAVO MAVO. Praktijkervaring doorslaggevend. Bel 01720-21900,vraag naar mevrouw N.M. Derksen-de Vries en zij geeft u alle verdere informatie. Vrijblijvend uiteraard. De Kaashal is een keten van speciaalzaken die door zijn organisatievorm, assortiment en presentatie met succes werkt. Thans zoeken wij kontakt met ondernemers die in Hoofddorp als eigenaar bedrijfsleider Hiervoor wordt verwacht: Kennis van en ervaring in moderne productietechnieken, zoals afkorten - knippen - ponsen - boren - draaien en lassen. b. Bekendheid met klein-serieproductie. c. Ervaring in de administratief-organisatorische voorbereiding en begeleiding van de onderdelenproductie.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 36