Afdelingssecretaresse bij Honeywell Honeywell SIHI-MATERS B.V. BOEKHOUDER verkoop niiBiaK; n groepsleid(st)er tekstverwerkingscentrum I SIHI r FLUOR NEDERLAND B.V. I nr randstad uitzendbureau VERZORGER VERKEERSTELAPPARATUUR PROVINCIALE WATERSTAAT VAN NOORD-HOLLAND Nederlandse Rotogravure Maatschappij bouwmaterialen - groothandel INPAKSTERS SCHOONMAAKSTERS CAUFFEURS BCDE MEUBELMAKER ZATERDAG 19 8 0 1 0 M E I direct werk voor: Middelbare opleiding, Secretaresse-opleiding, kennis Engels. Doe MTS-er voor de buitendienst horeca exploitatiemaatschappij Voor haar afdeling administratie zoekt zij een De geschikte funktionaris dient een binnendienst-funktie te vervullen die enerzijds dient ter ondersteuning van de buitendienst en anderzijds direkt gericht is op een bepaalde groep relaties zonder tussenkomst van de buitendienst. Daarnaast speelt de service en informatieverlening aan relaties een niet onbelangrijke rol. De door ons gezochte kandidaat heeft een opleiding op HAVO-niveau, is in de leeftijd van 21 -27 jaar, kan (na een inwerkperiode) zelfstandig zijn taak vervullen en heeft bij voorkeur ervaring in een kommerciële binnendienst funktie. Sollicitaties, die strikt vertrouwelijk worden behandeld, kunt u richten aan het kantoor van Damiate Pers, Postbus 507, 2003 PA Haarlem, onder vermelding van nummer 6099 Sihi-Maters levert naast pompen, installaties, warmtewisselaars en compressoren, ook waterzuiveringsapparatuur. Op de Afdeling Waterbehandeling kunnen wij met spoed plaatsen een Wij zoeken iemand van 25-30 jaar, met MTS werktuig bouw en ervaring op het gebied van waterzuiverings installaties en elektrotechniek. Iemand die ook op het commerciële vlak zijn mannetje staat. En omdat Uw werkterrein in geheel Nederland ligt, is rijbewijs BE een vereiste. U gaat zorgen voor de montage en het bedrijfsklaar maken van waterbehandelings-mstallaties. Ook de service en onderhoud van al in bedrijf zijnde installaties behoren tot de werkzaamheden. Bovendien gaat U, samen met onze medewerkers uit de buiten-en binnendienst, commiteren bij de verkoop van zuiverings-apparatuur. Bij Sihi-Maters vindt U een opmerkelijke baan met een goed salaris en uitstekende secundaire arbeids voorwaarden. Interesse? Bel dan 02510-29021 voor meer informatie. U kunt Uw sollicitatie richten aan Sihi-Maters, Havenstraat 22,1948 NP Beverwijk, t.a.v. de heer K. Kindt. is een groot restaurantbedrijf op de luchthaven Schiphol. De H.E.M.S. exploiteert onder andere, zelfbedieningsrestaurants, bedieningsrestaurants, bars, coffeeshops en chocolateriewin- kels. Vand sport» verge Een sanei voetb op he gezoi wann terug stand nagei gewe Deze van a aante Ook» er zo die b< manii gesel sanei sprak van h Indien u geïnteresseerd bent in deze funktie, verzoeken wij u uw sollicitatiebrief te richten aan de H.E.M.S. b.v, Antwoordnummer 7691, 1110 WS LUCHTHAVEN SCHIPHOL. Postzegel plakken is niet nodig. Sch Een leuke baan voor u? U gaat voor de Marketing manager en de Finance Administration manager werken. U verzorgt hun correspondentie zowel in het Engels als in het Nederlands. Het spreekt vanzelf dat u de Engelse taal goed beheerst en niet alleen in geschrift. U krijgt namelijk vaak Engelse telefoongesprekken binnen. U houdt de agenda’s bij van de beide heren en ver zorgt hun typewerk, soms aan de hand van een dicteer - apparaat. Tevens bent u verantwoordelijk voor het Ingenieursbureau HAARLEM die in samenwerking met 5 medewerkers verantwoordelijk is voor de planmatige verwerking van financiële en andere administratie ve gegevens via een computer en de kontrole op de in- en output daarvan. Wij denken aan een medewerker in de leeftijd van 20-25 jaar, met een M.B.A.- of M.E.A.O.-diploma (administratieve richting). Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten met enige praktijkerva ring in het computermatig verwerken van administratieve gege vens. Naast een aantrekkelijk salaris bieden wij onder andere: reiskostenvergoeding gratis maaltijden. in de IJmond-regio, die een duidelijke expansie fase door maakt, wenst in kontakt te komen met kandidaten voor de afdeling MMS L nauwkeurig archiveren. Naast deze werkzaam heden assisteert u ook het directiesecretariaat. Onze voorkeur gaat uit naar een jonge secretaresse met al enige ervdring. Iemand die van aanpakken weet en graag zelfstandig werkt. Wilt u er meer van ’weten? Bel dan gauw even met onze afdeling Personeelzaken of schrijf een briefje. -f I L C u VROUWELIJK PERSONEEL Deze funktie wordt in 2-ploegendienst verricht. b Naast het LTS-diploma richting Elektrotechniek en het diploma VEV-Sterkstroommonteur (1e monteur LSM), is bekendheid met stuur- stroom installaties en schema lezen een vereiste, terwijl enige kennis van meet- en regeltechniek tot aanbeveling strekt. Als leeftijd houden we circa 25 tot 30 jaar aan, bovendien moet de kandidaat woonachtig zijn in Haarlem, of nabije omgeving. Fluor Nederland B.V. heeft drie tekst - verwerkingscentra in huis, die samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoe ring van alle tekstwerk van het bedrijf zoals korrespondentie, overzichten, rapporten, enz. Elk centrum heeft hiervoor de be schikking over zeer moderne tekst- ven/verkende apparatuur, alsmede magneetkaart schrijf machines. Voor één van deze centra, bemand met 4 tot 6 tekstverwerkingsspecialistes, zoeken wij een groepsleid(st)er die even energiek als zelfstandig een gevarieerde taak aan kan. Wij noemen: de planning en ofganisa- tie van het werk, bewaken van kwanti teit en kwaliteit, opleiden van typistes in het gebruik van tekstverwerkende apparatuur en het personeelsbeleid binnen de groep. De juiste man of vrouw is tenminste 25 jaar, heeft een opleiding op middelbaar niveau, een typediploma, goede kennis van de Engelse taal en belangstelling voor het automatiseringsgebied. Ervaring in een soortgelijke funktie heeft de voorkeur. Hebt u belangstelling voor deze dynamische funktie, richt dan uw eigen sollicitatietekst, gaarne onder vermelding van kode 950/ aan de afdeling personeelzaken van Fluor Nederland B.V., Europaweg, postbus 634, 2003 PD Haarlem. 9 k Indien u voor bovenstaande funktie belangstelling heeft kunt u kontakt opnemen met de heer A. v.d. Berk, Nederlandse Rotogravure Maatschappij BV, Jan Willem Lucasweg 5 2031 BE Haarlem. Tel. (023) 31 90 90, tst. 334, afd. Personeelszaken. Honeywell b.v.. afd. Personeel zaken, Rijswijkstraat 175. 1062 EV Amsterdam Telefoon 020/156815. tst. 242. Het p gedot daarv overt voetb bedrs van v besta Bove: gehet schul die d» afgek Aan e clubs Inmk Bewe desu behe» gaan gedat lange heeft zi G Alwer overh voetb Daan eenre partij' waan saner helft kan e De cc gezon tekor jaarlij overh een g'. die to probl hoofd heeft te zijr amatf I Bij onze Technische Dienst is momenteel plaats voor een eerste elektromonteur De man die we zoeken heeft reeds ruime ervaring op het gebied van het zelfstandig verrichten van reparaties, onderhoud, inbouw, nieuwbouw, paneelmontage en het verhelpen van storingen. Fluor Nederland B. V. is een dochteronderneming van de Fluor Corporation m de USA, een wereldomspannend concern met als belangrijkste aktiviteiten het ontwerpen en bouwen van fabrieken en installaties voor de aardolie-, chemische en petrochemische industrie. Bij Fluor Nederland werken thans ruim 1.100 mensen in verschillende disciplines in onze kantoren te Haarlem. met ruime ervaring en groot verantwoordelijkheids gevoel, voor inpakwerk bij een relatie in Zwanen burg. Werktijden van 7.55-16.40, vervoer verzorgd, bij een tehuis in Hoofddorp voor het schoonmaken van gangen, zalen en toiletten van 8.00-17.00 Je werkt met meerdere uitzendkrachten, reiskosten vergoed k d g> SJ a d n si Bij^het bureau VerKeersonderzoek is plaats voor een (vak.no. 80-66) Deze zal zich bezig moeten gaan houden met het plaatsen, kontroleren en onderhouden van mechanische en elektronische telapparatuur. Verder moet hij eenvoudige reparaties op mechanisch, elektrisch en elektronisch gebied aan deze apparatuur uitvoeren. En tenslotte moet hij de hierop betrekking hebbende administratie bijhouden. Voor deze funktie zoeken wij iemand met een Its-elektrotech- niek opleiding en bij voorkeur met een elektronicamonteurs- opleiding. Hij moet verder een rijbewijs BE hebben en tussen de 20 en 35 jaar oud zijn. We verwachten van hem, omdat hij soms een hele dag alleen op stap moet, dat hij zelfstandig kan werken. Voor het vervoer staat hem een dienstauto ter beschikking. Het beginsalaris voor deze funktie ligt tussen f 1.759,- en f 2.682,-- bruto per maand, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. De arbeidsvoorwaarden van de provincie Noord-Holland zijn van toepassing. Als u belangstelling heeft voor deze funktie kunt u binnen twee weken een sollicitatiebrief sturen naar het bureau Personeelszaken van de Provinciale Waterstaat van Noord- Holland, Postbus 205, 2050 AE Overveen. Wilt u niet vergeten in de linkerbovenhoek van de brief het vakaturenummer te zetten. 1 1 Het internationale Honeywell concern maakt en verkoopt een grote verscheidenheid aan produkten en systemen op het gebied van meet- en regeltechniek en test- en registratie apparatuur. Het produktenpakket omvat verschillende typen elektronische, elektrische en pneumatische instrümenten voor uiteenlopende toepassingen, vaak gericht op beperking en optimalisering van energiegebruik. Bij Honeywell in Nederland wei ken zo'n 1000 mensen. met ervaring op wagens met lading boven de 7 ton Voor langere tijd bij relatie in de Waarderpolder en in Hoofddorp. Samen met een bijrijder. bij een meubelbedrijf in Zwanenburg voor het repa reren van meubels. Enige kennis van zaken wel nuttig. Reiskosten vergoed, vrij zelfstandig werk. Industnegroep BV divisie van Naast een goed loon, biedt ons bedrijf uitstekende secundaire arbeids voorwaarden, zoals: goede winstdeling, spaarloonregeling, een bladenpakket, 22 vakantiedagen, 8 vakantietoeslag, stucüekostenregelmg^.^.*, sociaal fonds, opname in het pensioenfonds, reiskostenvergoeding voor hen die buiten de agglomeratie Haarlem wonen. De Nederlandse Rotogravure Maatschappij BV is een moderne diepdrukkerij behorend tot de VNU-Industriegroep B.V. Ze vervaardigt zowel week- en maandbladen, waaronder Panorama, Avenue, Popfoto, als Radio- en T V.-bladen en commercieel drukwerk. f VNU is een divisie van VNU Verenigde Nederlandse Uit geversbedrijven BV. Dit concern is o.m. uitgever en drukker van tijdschriften, boeken en dagbladen. In VNU Industriegroep zijn vrijwel alle drukkerij- activiteiten van VNU ge bundeld. Haarlem, Generaal Cronjéstraat 166, tel. 023-272624 Gedempte Oude Gracht 71, tel. 023-319296 Si t 1 t 1 t t t 1 V ii f n f n b v o ti 9 h I r V t k t

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 38