Medewerk(st)er Klantenadministratie Honeywell 18 jaar Huize Bosbeek ‘Tlillll Vestigingsadministrateur Kom dan eens praten over een fijne baan in de gezondheidszorg medewerker boekhouding m/v medewerkster Technische en administratieve ervaring? Dan hebben wij een verantwoordelijke functie voor u. ■111 VERPLEEGKUNDIGEN De Nationale Stichting Casinospelen vraagt voor het Hoofdkantoor dat gevestigd is op Schiphol-Centrum een Nationale Stichting Casinospelen F A verpleegkundige Hi Nederlandse Rotogravure Maatschappij B\y Ee reaktiverings- en verpleegkliniek bornholm Middelbare opleiding, administratieve ervaring, kennis moderne talen, leeftijd 25-35 jaar. 1980 10 MEI ZATERDAG Het werkterrein MO Het telefoondistrict Haarlem verzorgt de telecommunicatie in een groot deel van Noord-Holland en in de bollenstreek. Een gedegen technisch-administratieve onder steuning is daarbij van groot belang. Bij de Dienstkring Haarlem, gevestigd aan de A. Hofmanweg 1 te Haarlem is plaats voor 2 technisch-administratieve medewerk(st)ers. Eenzelfde functie is vacant bij de Dienstkring Lisse in de Gasstraat 15 te Lisse. Onze wensen U bent tussen 25 en 40 jaar en bezit het diplo ma LEAO-4, LTS-metaal of een gelijkwaardig diploma. Bovendien hebt u administratief èn technisch inzicht. Verder vraagt de functie van u dat u goed met mensen kunt omgaan. Iets voor u? U controleert welke produkten door onze afnemers worden besteld en draagt zorg voor de juiste order- specificatie. Bij afwijkingen stelt zich in verbinding met de klanten. U vaardigt de orderbevestigingen uit en ziet toe dat deze de correcte produkt- omschrijving bevatten. U onderhoudt regelmatig contact met de afnemers. U verschaft hen de nodige gegevens over bijvoorbeeld orders, facturen e.d. Dit alles in hun eigen taal. Ook verstrekt u produktinformatie. De benodigde TELEFOONDISTRICT HAARLEM Tay-Plast B.V., kunststof bouwmaterialen handel te IJmuiden, zoekt voor zo spoedig mogelijke indienst treding een die in hoofdzaak zal worden belast met het bedienen van de boekhoud /faktureermachine, met daarnaast een aantal andere gevarieerde werkzaamheden. Schriftelijke sollicitaties te richten aan Direktie Tay-Plast B.V., Postbus 282, 1970 AG IJmuiden. Vereisten: leeftijd 17 23 jaar; MAVO-niveau, in het bezit van het type-diploma. (023) 19 21 44 of 1 9 23 43. Via deze num mers kunt u natuurlijk ook eerst nadere informa tie krijgen. voor de afdeling boekhouding administratieve ervaring op het gebied van im- en export is vereist. Wilt u er meer van weten? Kom dan eens met ons praten. U kunt telefonisch of schriftelijk een afspraak maken met mevrouw L. Schaafsma. gegevens hierover verkrijgt u van Honeywell organisaties over de hele wereld. Zijn de goederen eenmaal verscheept, dan ziet u erop toe, dat uw afnemer in het bezit komt van de verschepingsgegevens en de voor hem bestemde facturen. Ook let u erop dat de juiste omschrijvingen en betalingen worden gehanteerd. In deze functie wordt u bijgestaan dooreen assistent. U verricht uw taken met een grote mate van zelfstandigheid en beschikt over een flinke dosis initiatief. Enige jaren In een persoonlijk gesprek vertellen wij graag wat uw promotiekansen zijn. leder jaar hebt u recht op 8% vakantietoeslag en op minstens 22 vakantiedagen. De sollicitatie Als technisch-administratief medewerker hebt u Hebt u belangstelling voor deze verantwoordelij- met een gevarieerd pakket werk te maken. Zo Wat wij bieden Het aanvangssalaris ligt, afhankelijk van uw op leiding, ervaring en leeftijd, tussen f 1 940,- en f 2058,- bruto per maand. Een uitloop tot f 2337,- bruto per maand is mogelijk. met een gevarieerd pakket werk te maken. Zo ke functie, dan is voor sollicitatie een telefoontje verzorgt u het inschrijven van nieuwe en het uit- met de afdeling Personeelsvoorziening van het schrijven van oude aansluitingen. U onderhoudt telefoondistrict Haarlem voldoende: contacten met abonnees en uitvoerend tech nisch personeel en verstrekt allerlei gegevens aan andere PTT-diensten. De controle van het technisch overzicht neemt u ook voor uw reke ning c s 8005028 flRPSRIlRRl OM Voor deze boekhouding zoeken wij wegens uitbreiding van de werk zaamheden een PD en MBA. Aanvangsalaris: Afhankelijk van leeftijd en ervaring vanaf ca. f3.000,- tot maximaal f4.000,- bruto per maand. Geboden wordt: - Goede secundaire arbeids voorwaarden, waaronder 24 vakantiedagen, 8,3% vakan tiegeld en een 13e maand. - Reiskostenvergoeding. - Studiekostenregeling. Sollicitatie: Schriftelijke sollicitatie, voor zien van een recente pasfoto, te richten aan het Hoofd Personeelzaken onder vermel ding van vakature-projekt- nummer 80/126 Honeywell European Distribution Center b.u. Afdeling Personeelzaken. Kruisleeg 603a. 2132 NA Hoofddorp. Telefoon 02503-12951. tst, 142 Eén van de ondersteunende afdelingen bij ons produktieproces is de administratie; een onderdeel hiervan is de boekhouding. Deze afdeling produceert o.a. een vierwekelijkse resultatenrekening met behulp van automatiseringsprogramma's. Na deze préklinische periode bedraagt het salaris tijdens het eerste jaar f 1.425, 36 bruto per maand (salarispeil 1 juli 1979). Daarbij komt dan nog de toeslag voor onregelmatige diensten. In overieg zijn er mogelijkheden voor interne huisvesting. De préklinische periode begint op 18 augustus 1980 en duurt ca. 2 maanden. Tijdens deze periode gelden de normep van de CAO voor het Ziekenhuiswezen. Heeft u belangstelling voor deze opleiding? Bel dan voor nadere-inlichtingen Zr.van Kampen, (02503) 1 5981, toestek 116. Wilt u solliciteren, schrijf dan een brief aan de direktie Bornholm 50, 2133 AA Hoofddorp. Reaktiverings- en Verpleegkliniek Bornholm ligt in Hoofddorp. Het is bestemd voor 183 patiënten, waarvan 60 psycho-geriatrische bejaarden. Het St Elisabeth s of Groote Gasthuis te Haarlem is een modern geoutilleerd algemeen ziekenhuis met ca 600 bedden die - in het bezit zijn van het diploma Zieken verpleging A of de HBO-V met enige er varing - in teamverband kunnen werken - mee willen werken aan de begeleiding van leerlingverpleegkundigen. Er wordt op de afdeling gewerkt met aan eengesloten diensten. De rechtspositie is geregeld in het Ambte narenreglement van het Elisabeth Gast huis. Het salaris zal, afhankelijk van ervaring, nader worden overeengekomen. Pensioenvoorwaarden volgens het Alge meen Burgerlijk Pensioenfonds. Voor telefonische informatie kunt u zich wenden tot mw. J. de Jong, coördinerend hoofdverpleegkundige, tel. 023 - 339030, toestel 2367. wi d< to bi 01 e< D m In ons fraai te Heemstede - gelegen verpleeghuis is plaats voor een (mnl/vrl) Leeftijd 23-35jaar In augustus 1980 start weer een opleiding tot ziekenverzorgende Belangstellenden die rond deze datum 18 jaar zijn of worden en ten minste 4 jaar voortgezet onderwijs met een diploma hebben afge sloten, komen voor deze opleiding, die 2 jaar duurt, in aanmerking. Met 4 jaar voortgezet onderwijs wordt bedoeld o.a. MAVO-4, INAS, 4 jaar LH NO- of LTS op C niveau. die in een team yan 7 personen onze boekhouding komt versterken. Haarlem f 'Ihak: Vereisten: Hij/zij zal worden belast - Middelbare schooloplei- met de verzorging van de ding. administratie van de vestiging - In het bezit van het diploma hoofdkantoor. Dit houdt o.m. in het op stellen van begrotingen c.q. resultatenoverzichten (o.a. kwartaalrapportages) en het begeleiden van de crediteurenadministratie. Hij/zij wordt hierin bijgestaan dooreen tweetal medewerkers. Indien u voor bovenstaande funktie belangstelling heeft kunt.u kontakt opnemen met de heer Van den Berk Nederlandse Rotogravure Maatschappij BV, Jan Willem Lucasweg 5 2031 BE Haarlem. Tel. (023) 31 90 90, tst. 334, afd. Personeelszaken. Uitsluitend schnttelijke sollicitaties te richten aan Drs E R L Smedt Coordinator Dienst 1 Personeelszaken Boerhaavelaan 22.2035 RC Haarlem Naast een goed salaris, biedt ons bedrijf uitstekende secundaire arbeids voorwaarden, zoals: goede winstdeling; spaarloonregeling; een bladenpakket; 22 vakantiedagen, 8% vakantietoeslag; studiekostenregeling; sociaal fonds; opname in het pensioenfonds; reiskostenvergoeding voor hen die buiten de agglomeratie Haarlem wonen. Ik er Dief Toen Wij h En oi concern maakt en verkoopt een grote verscheidenheid aan produkten en systemen op het gebied van meet- en regeltechniek en test- en registratie apparatuur. Het produktenpakket omvat verschillende typen elektronische, elektrische en pneumatische instrumenten voor uiteenlopende toepassingen, vaak gericht op beperking en optimalisering van energiegebruik. Bij Honeywell in Nederland werken zo'n 1000 mensen. Ons European Distribution Center bij Hoofddorp verzorgt de verzending en opslag van Honeywell produkten voor heel Europa. Afrika en het Midden-Oosten. Elke mid We i als 1 Een de j best L hebl We j draa Op de klasse afdeling, met alle specialis men, ontstaan binnenkort vacatures voor full-time De Nederlandse Rotogravure Maatschappij BV is een moderne diepdrukkerij behorend tot de VNU-lndustriegroep B.V. Ze vervaardigt zowel week- en maandbladen, waaronder Panorama, Avenue, Popfoto, als Radio- en T.V.-bladen en commercieel drukwerk. VNU Industriegroep BV is een divisie van VNU Verenigde Nederlandse Uit geversbedrijven BV. Dit concern is o.m. uitgever en drukker van tijdschriften, boeken en dagbladen. In VNU Industriegroep zijn vrijwel alle drukkerij- activiteiten van VNU ge bundeld. Voor 3 a 4 avonden per week. Salaris en overige arbeidsvoorwaarden volgens de CAO ziekenhuiswezen. Sollicitaties te richten aan de direktrice van het verpleeghuis Huize Bosbeek Glipperdreef 209, 2104 WG Heemstede. Di te L Kon ders was 8e de t kwa 01 thar Mik aan< In jeug goei mee H naai zett biet Zi eige hor! Daa de 1 kan zett den ring not W „ve gen psy kan wo< a6? ont een ver var ker voc Ii ziel ver op E der 14- linj afri vin Mi] lini tot eer scl in zö me Sh I vei tot V0 Wi sel ku 1 1 b7 Pb Onze gedachten gaan hierbij uit naar iemand met een PD- of MBA- diploma of een gelijkwaardige opleiding en enige ervaring op boekhoud kundig gebied. Postbus 7631,1118 ZJ Luchthaveri-Schiphol

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 40