0 □D[ R k Administratief medewerk(st)er De beste leerstoel voor het boeiende bankvak: de praktijk bij De Bary Co constructie-bankwerkers elektrisch lassers medewerkers Nëstle EEN MEEWERKEND VOORMAN-SCHOONMAKER 1 II I Schiphol ■iilllll E Verkoper totaal-isolatie groepschef personeelsadministratie (m/v) i nelis uitgeest Donnelley-Vierhand B.V. 4 0 h.4 F 19 80 43 BQ REINALDA-HUIS haarlem Lt t tom -’7 Inlichtingen en sollicitaties bij de Afdeling Personeels zaken. tel. 02513-1 9000, toestel 120 Nelis Uitgeest B.V. is een bouwonderneming met activiteiten op het gebied van de utiliteitsbouw, staalbouw en pijpleidingen. Ten behoeve van de Afdeling Staalbouw zoeken wij voor de constructie-werkplaats te Uitgeest Donnelley-Vierhand biedt gegadigden voor deze funktie een bijzondere prettige werksituatie in een verkoopteam met 13 medewerkers en een studiekosten vergoeding van 100% I Interesse? Bel voor meer informatie met de Divisie manager de heer R. Woelinga of met de afdeling Personeelszaken. Vanzelfsprekend kunt u ook schriftelijk reageren. Schrijf dan naar Donnelley-Vierhand, Kleine Houtweg 16, Haarlem. >jec- DE EISEN DIE WIJ STELLEN leeftijd 19-25 jaar Middelbare schoolopleiding goede kennis van de Engelse taal, in woord en geschrift. een prima sfeer zorgen. Lijkt het u interessant? Schrijf of bel ons dan even: Nestlé Nederland B.V., Haarlemmerweg 331, 1005 AA Amsterdam, t.a.v. de hr. K. Schipper. Tel. 020-827705. H. ALBERT DE BARY& CO. NV Afd. Personeelszaken I Herengracht 448-454 11017 CA AMSTERDAM molenstraat 1. 1911 BR uitgeest bij voorkeur op LTS-niveau liefst met ervaring in CO2-lassen. voor de machinebediening in de inkortafdeling. Ervaring in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling Het zal zijn taak zijn zelfstandig particulieren en instellingen te bezoeken en opdrachten en offerten voor te bereiden en af te handelen. Werk niet toekomst. Schrijf of bel voor een afspraak de heer PJJ. Beemsterboer, 020-213312, toestel 265. Onze bank biedt jonge mensen die een baan zoeken waarin ze hun organisatorische, kommerciële of administra tieve talenten kunnen ontplooien, uitstekende perspektieven. Want veelzijdig, afwisselend en groot is de ver scheidenheid aan funkties; er is altijd een richting die boeit en gelegenheid geeft tot specialisatie. Zeker bij een bank als De Bary Co. Een bank die zich niet met standaard-oplossingen op het grote publiek richt, maar op bednjven, organisaties en beleggers. Kliënten die wij de beschikking geven over een kompleet diensten pakket, vergezeld van persoonlijke aandacht en individueel advies. Onze werkwijze wordt door steeds meer relaties gewaardeerd. Die groeiende belangstelling voor onze bank is één van de redenen waarom werken bij De Bary Co. een goede toekomst biedt. Tel daarbij op de plezierige werksfeer die mede veroorzaakt wordt door de kleine werkeenheden en waardoor beter en sneller inzicht verkregen wordt in het totale bankgebeuren. Daarnaast geven wij een serieuze begeleiding en wij erkennen persoonlijke kwaliteiten. Verder natuurlijk naast salaris, vakantietoeslag en winstdeling, prima extra voorzieningen zoals Voor onze Maggi-fabrieksadministratie zoeken tiental fabrieken waar zo’n 2200 mensen voor wij een administratief medewerkt stier die zelfstandig een aantal gevarieerde taken gaat verrichten binnen deze afdeling. Als u jong bent, een Mavo- en typediploma heeft of daarvoor binnenkort examen doet, dan is dit een aardige startfunctie. We bieden een goed salaris (Nestlé-CAO), een 13e maand, 8% vakantietoeslag, 23 vakantie dagen en uitstekende secundaire voorwaarden. Nestlé is een wereldwijd concern in de voedingsmiddelensector (o.a. melkprodukten, Nesquik en Nescafé) met in Nederland een vergoeding van studie- en reiskosten en een uitstekende kantine. Dit alles maakt het verstandig om eens te komen praten over een toekomst met kansen k bij onze vestiging in Amsterdam of CX Rotterdam. is de man die wij, het Relnalda-Huis, een verzorgingstehuis In Haarlem, zoeken. Donnelley-Vierhand in Haarlem heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevende organisatie op het gebied van distributie van informatie aan de konsument. De Donnelley groep, die deel uitmaakt van het Dun Bradstreet concern omvat zo'n 300 bedrijven in ruim 50 landen. Donnelley-Vierhand neemt binnen de Europese direct marketing organisatie een bijzondere plaats in door z’n professionele en gemotiveerde aanpak. Vooreen belangrijk gedeelte van de aktiviteiten is de Direct Mail Divisie verantwoordelijk. Direct mail is alle reklame welke per post gestuurd wordt. Als basis hiervoor beschikt Donnelley Direct Mail over een gecomputuriseerd adressenbestand van het Nederlandse bedrijfsleven. Deze divisie is zowel nationaal als internationaal aktief. Op de verkoopafdeling is momenteel plaats vooreen «JUNIOR ACCOUNT EXECUTIVE (m/v) die na een gedegen inwerkperiode belast zal worden met het onderhouden van interne kontakten (operationele afdelingen) en kontakten met relaties. Zowel in binnen- als buitenland. Hij zal tevens de senior A.E.'s assisteren bij de accountsbehandeling en de orderprocedures. Deze afwisselende commerciële baan biedt goede doorgroeimogelijkheden naar de funktie van A.E. s 12 8 8' rjTjiu}jw| 5 30 bruto 44 bruto le secun- en) opend arlem I idse jaar- g. ats- T reden turen den- an st. lieteams an onze ding. De N.V. Luchthaven Schiphol, met ruim 1350 medewerkers, is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van onze nationale luchthaven Schiphol. Bij het bureau Arbeidszaken van de afdeling Personeel en Organisatie wordt - mede in verband met een voorgenomen automatisering van de personeels administratie - gezocht naar een van veelsoortige gegevens en het periodiek en incidenteel produceren van overzichten voor zowel uitvoerende als beleids uitvoerende zaken. Uw sollicitatiebrief verwachten wij onder vermelding van het vakaturenummer bij het bureau Personeelsbeheer van de N.V. Luchthaven Schiphol, Postbus 7501, 1118 ZG Luchthaven Schiphol. Daartegenover stellen wij: goede salaris- en provisieregeling aantrekkelijke pensioenregeling auto van de zaak prettig werkklimaat. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Rapportage daarover vindt alleen plaats met toestemming van de kandi daat. Kandidaten dienen te zijner tijd bereid te zijn hun funktie bij het desbetref fende partnerbedrijf te continueren. Belangstellenden kunnen hun handgeschreven sollicitatie, liefst met pas foto, richten aan de direktie van: Thermecon Isolatietechniek B.V. is van oudsher een vooraanstaande on derneming op het gebied van het isoleren van bestaande woningen en ge bouwen. In deze sterk groeiende branche werkt zij samen met regionaal ge vestigde, zelfstandige partnerbedrijven. Recentelijk is de funktie vrijgekomen van Voor deze veelzijdige funktie in een sterk groeiende markt stellen wij als globale eisen: leeftijd 30 jaar verkoopervaring in de buitendienst middelbare schoolopleiding zelfstandigheid en organisatorisch vermogen grote werklust rijbewijs B.E. le laan hun BV /nu Uit- Dit ir en ften, In zijn :erij- ge- THERMECON ISOLATIETECHNIEK B.V. Engelsekade 2-4, Postbus 24, 4300 AA ZIERIKZEE T.a.v. de heer H. C. Jukkenekke. ;p- r Kleine Houtweg 16 2012 CH Haarlem Telefoon (023)31 9146* vak.nr. 342/HD Hierbij werkt u nauw samen met het bureau Projektkoördlnatieen Planning van P&O en met de bureaus Administratieve Organisatie. Automatisering. Na implementatie van dit automatiserings- projekt bent u verder verantwoordelijk voor het verwerken van alle data ten behoeve van onze administratie, het periodiek rappeleren U verdient een aanvangssalaris dat, afhankelijk van uw opleiding en ervaring, ligt tussen f 3.000,- en f 4.000.- bruto per maand. Over het salaris wordt geen premie AOW/AWW ingehouden. Dat komt voor rekening van de luchthaven, evenals een tegemoetkoming in de reiskosten. Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure. Over enige maanden wordt begonnen met het grotendeels automatiseren van de personeelsadministratie, waardoor deze administratie beter toegerust zal zijn voor haar te vervullen funktie in het gehele gebeuren in de afdeling Personeel en Organisatie. U zult een grote verantwoordelijkheid hebben bij de opzet van dit projekt, met inbegrip van de voorafgaande informatie verzameling en analyse. 11 Donnelley-Vierhand in Haarlem heeft zich ontwikkeld tot een p. ^toonaangevende organisatie op het gebied van reklamedienstverlening - en distributie van informatie aan de konsument U De Donnelley groep, die deel uitmaakt van het Dun Bradstreetconcern j y omvat zo'n 300 bedrijven in 50 landen. Binnen de Europese Dun Bradstreet organisatie is Donnelley-Vierhand duidelijk een onderneming met een eigen, professionele aanpak Onderdeel van die aanpak is het produktiegedeelte. Het bureau Arbeidszaken omvat 2 groepen, t.w. Arbeidsvoorwaarden en Personeels administratie. Als chef van uw groep bestuurt, organiseert en koördineert u de dagelijkse gang van zaken en draagt u de direkte verantwoordelijkheid voor o.a.: - het beheer van personeelsgegevens in velerlei vorm - de uitvoering van diverse regelingen - het noodzakelijke overleg met andere disciplines. - de bewaking van te hanteren procedures - het signaleren van knelpunten en het doen van verbeteringsvoorstellen. U neemt deel aan het gestruktureerde overleg binnen het bureau Arbeidszaken. -di In onze keuken worden dagelijks zo'n 750 maaltijden geprodu ceerd. Hygiëne is in de keuken dan ook van het grootste belang. De juiste kandidaat zou niet alleen over leidinggevende capa citeiten moeten beschikken (en daar ook nog de nodige ervaring in hebben opgedaan) maar ook bereid moeten zijn mee te werken met een groep medewerkenden en gezamenlijk de opgestelde schoonmaak- en desinfektieschema's te gaan uitvoeren. Wij denken aan een persoon die ervaring heeft in het werken met onderhoudsschema s en kennis heeft op het gebied van desinfektie, of bereid is daar voor te studeren (op onze kosten natuurlijk). Belangstellenden voor deze funktie kunnen hun sollicitatie richten aan de afdeling Personeelszaken van het Reinalda-Huis. Leonard Springerlaan 1, 2033 TA Haarlem (tel. 023-339109). Om deze veelzijdige baan goed aan te kunnen hebt u een opleiding op HEAO- niveau nodig, waarin gerichte aandacht is besteed aan administratieve organisatie en automatisering. U hebt verder leidinggevende ervaring over een administratieve groep en praktische ervaring meteen geautomatiseerde administratie. Praktijkkennis van personeels administratie kan een pré zijn. Van u verwachten wij ruim administratief inzicht en analytisch vermogen en de vaardigheid in het - veelal in teamverband - ontwikkelen van administratieve systemen. I

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 43