wonen in het Beverwijkse lllllli H ENW E b stadscentrum KOKS sn)jt beheer bv beverwijk De AGO zoekt een medewerker beleggingsafdeling leningen i Kunt u in uw huidige baan van 2.200,- per maand 4.000,- of 5.000,- ofmaken? Wie zijn wij eigenlijk? Tl |Tel GEDIPLOMEERD DOKTERSASSISTENTE agent luchthavenpolitie Schiphol ELEKTROTECHNISCH TEKENAAR 9 a INTER-UNAS, KALKULATOR/ONTWERPER Wiiirji un verpleegkundigen instruktieverpleegkundige hoofdverpleegkundige TBFlkRliiiOJIU i mfort abele 2-kamerappartementen met lift, C V. en warmwatervoorziening. H I Techniker en 2 Tekenaars 2 Tekenaars-konstrukteur 2 Tekenaars Konstrukteur 2 Tekenaars-konstrukteur. Techniker-kalkulator 2 Tekenaars MEDEWERKER 10 MEI 19 8 0 SATERDAG 44|Z A r verzekeringen geve; horeca exploitatiemaatschappij en een Van de kandidaat wordt de bereidheid verwacht om zich door inzet en (zelf-)studie verder voor deze functie te bekwamen. Nee? Dan is dit vooru misschien destap naar een hoger inkomen. Misschien: omdat u er de geschikte man voor moet zijn. U moet namelijk de juiste verkooptalenten hebben. Sluimerend. Een in Nederland nog jonge, maar internationaal gerenommeerde maatschappij op het gebied van vermogensvorming. Zonder vastgeroeste systemen. Ingesteld op de problematiek van de tachtiger jaren. Telefonische inlichtingen worden u gaarne verstrekt door de heer J.J. Hoes, hoofd dienst Kliniek, sein nr. 1136. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd van de dienst Personeelszaken, Velserstraat 19, 2023 EA Haarlem, postbus 1638, 2003 BR Haar lem, tel. 023-259001. In ons ziekenhuis (333 klinische bedden) ontstaan de vacatures van Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten aan Drs E R L Sniedt Coördinator Dienst Personeelszaken. Boerhaavelaan 22. 2035 RC Haarlem Of liever nog: al aan de praktijk getoetst. Hoe effektiever uw eigenschappen zijn, hoe hoger uw inkomen bij ons wordt. En dat inkomen stijgt met uw verkoopresultaten. Pnma kwaliteit en afwerking, o.a. hardhouten kozijnen en buitendeuren, prima isolatie door dubbele beglazing en spouwvulling, fraaie kunststof keukeninrichting en vele andere voorzieningen. Oplevering: binnenkort HERINGA EN WUTHRICH vraagt met spoed Het St Elisabeth s of Groote Gasthuis te Haarlem is een modern geoutilleerd algemeen ziekenhuis met ca 600 bedden Flexibel, alert. Met de goede sfeer en solide opvattingen. En uiteraard met uitstekende produkten, die u door en door leert kennen. Op onze trainingsbijeenkomsten wordt u ook bekwaamd in eigentijdse verkoopmethodieken. Hebt u een rijbewijs, een auto, de nodige talenten en een beetje durf. Durf dan nu een nieuwe toekomst te beginnen. Schrijf ons uw sollicitatiebrief en richt deze aan het bijkantoor van KOOPPRIJZEN 129.000,-.VRIJ OP NAAM. Rijksbijdrage ƒ11.322,- Nede F tei enve boel Nedi kadei met 80-17 ziekenhuis St. Joannes de Deo v haarlem r Ise leningen en obligaties, concern- liquioiteitsbeheer, concern financiering en kredietbeoordeling. voor diverse verpleegafdelingen, o.a. met kinderaan- tekening en I.C. aantekening, full-time en part-time. voor de afdeling chirurgie. afdeling chirurgie. Op de afdeling kunnen 32 patiën ten worden opgenomen. In het dynamische centrum van Beverwijk vlakbij het station NS en de gezellige Breestraat LEEFTIJD TUSSEN 20 EN 40 JAAR. Q] Wijckermolen 152 (t.o. station Beverwijk) I L Postadres: Postbus 163, 1940 AD Beverwijk 1.(02510)2 90 88 i -^///^^ Keizersgracht 221 1016 DV Amsterdam i j Functie-eisen Wij zoeken iemand met: - accuratesse en verantwoordelijkheidsgevoel - enig boekhoudkundig en administratief inzicht - een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkings vaardigheid - H AvO/MEAO-niveau - een leeftijd tot 30 jaar. Functie-inhoud De gezochte medewerker zal voornamelijk worden belast met: - toezicht op en afwerking van de formaliteiten van de door AGO- maatschappijen afgesloten onderhandse leningen (akten, bescheiden, overzienten etc.) - het beheer van bestaande leningen - het leveren van een bijdra; de dagelijkse bepaling van c stand concernliquiditeit op basis van gegevens, ontvangen van andere concernonderdelen. a^e aan Schriftelijke reacties: AGO verzekeringen, t.a.v. de heer M.J.M. van Angeren, afdeling Personeelzaken, Herengracht 182, lOIóBR. Amsterdam. Autobedrijf ROGGEVEEN B.V. De activiteiten in dit dien stencentrum nemen voortdurend in omvang toe, waardoor een uitbreiding van de bezetting van dit dienstencentrum met een medewerker voor de afdeling leningen noodzakelijk wordt. Deze afdeling houdt zich bezig met beleggingen in onderhandse leningen en obligé liquiditeitsbeheer, Kan stijgen met 100%, met 200%, met een percentage, dat u zelf in de hand hebt. Om u die vrije hand te geven, ontvangt u rond de 34.000,- vast per jaar, dus exclusief de provisie. Inlichtingen: de heer J. Slauerhoff, hoofd afdeling leningen, tel. 020-2634 16. AGO is als één van de grote verzekeringsconcerns actief op het gebied van levens- en schade verzekeringen, beleggingen en financieringen. In ons hoofd kantoor te Amsterdam is het Dienstencentrum Beleggingen gevestigd. t.b.v.de afd. elektro-techniek Telefoon 023-319219 - Zijlweg 133 Haarlem jé nPV0s b ros 3’ Haarlem vak.nr 179/HD De N.V. Luchthaven Schiphol, met ruim 1350 medewerkers, is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van onze nationale luchthaven Schiphol. Als u belangstelling hebt en er mee akkoord gaat, dat uw eventuele aanstelling mede afhangt van ’n test van uw Nederlandse taal kennis, uw sportieve geoefendheid en een medisch en psychologisch onderzoek, dan nodigen wij u uit, ons schriftelijk over uzelf, uw opleiding en uw tegenwoordige werk kring te informeren. Op de polikliniek Cardiologie ontstaat op korte termijn een vacature voor een full-time Cé hie sfc Afd CV. en Airconditioning (ruime ervaring). (enkele jaren ervaring). Afd Werktuigbouw-Staalkonstrukties (enkele jaren ervaring). Afd Piping Ons kantoor is goed bereikbaar met openbaar vervoer. B v vanaf Rotterdam C S. ca. 45 minuten Met de auto makkelijk bereikbaar vanaf hoofdweg Den Haag - Amsterdam Schriftelijke sollicitaties voor deze funkties gaarne richten aan de direktie van TETEBU TECHNICAL SERVICE "WEST” B V. Pluimgras 44, 2318 TM LEIDEN AM-230 teken en kalkulatiebureau voor installatietechniek, bouw kunde en konstruktie tetebu technical service "West” B V. Pluimgras 44. 2318 TM Leiden, telefoon 071-213637. T Wij vragen voor onze nieuwe vestiging te LEIDEN Afd. Elektro-, Meet- Regeltechniek (ruime ervaring in de installatiewereld). (enkele jaren ervaring). Uw werkgebied is het luchthaventerrein. Een heel aparte wereld. Hier gelden aparte orde- en veiligheidsregels, waarop door mannen met gezag moet worden toegezien de agent van de luchthavenpolitie, die zijn funktie in afwisselende dienst verricht. U kunt voor deze speciale opleiding in aan merking komen, als u tussen 21 en 28 jaar oud bent, geen bril of kontaktlenzen draagt, op blote voeten tenminste 1.70 lang bent, de Nederlandse taal goed beheerst, een goed leesbaar handschrift hebt, in het bezit van rijbewijs BE bent en liefst de MULO/MAVO met sukses hebt afgesloten Als medewerker van de luchthaven betaalt u over uw salaris geen premie AOW/AWW Die komt voor rekening van de N.V. Bovendien hebt u een pakket sekundaire arbeidsvoorwaarden dat ronduit goed is te noemen De N.V. Luchthaven Schiphol gaat er van uit, dat elke funktie zowel door mannen, als door vrouwen vervuld kan worden. Interesse en woont u in de omgeving van Schiphol? Schrijf dan, binnen 10 dagen, een sollicitatiebrief, onder vermelding van het vakaturenummer, aan het bureau Personeelsbeheer van de N.V. Lucht haven Schiphol. Postbus 7501, 1118 ZG Luchthaven Schiphol. U verdient direkt al bij het begin van de opleiding een salaris van f 2.058,- bruto per maand. Als u de basisopleiding hebt voltooid (na ±T jaar) krijgt u bovendien een extra toeslag van f 370,- per maand voor het verrichten van onregelmatige diensten Daarnaast krijgt u gratis uniformkleding en schoeisel. tni rvcurvuieui i up nca yuuiuu van eicrsua, vei wdiimiiy, ocuiiicm, bouwkunde en konstruktie voor: Adviesburo’s, installatieburo's, is een groot restaurantbedrijf op de Luchthaven Schiphol. Zij exploiteert o.a. zelfbedieningsrestaurants, bedieningsrestaurants, bars, coffeeshops en i chocolaterieën. Voor de keukens van het internationaal georiënteerde a la carte restaurant Aviorama en de passagiersrestaurants Relais de l'Europeen Toplounge vraagt de HEMS Ook zij die binnenkort hun diploma hopen te behalen, kunnen reflekteren. De werkzaamheden worden in samenwerking met 3 collega’s uitgevoerd en bestaan vooornamelijk uit de volgende onderdelen: - opvang en begeleiden van patiënten - het maken van afspraken voor spreekuur en onderzoeken - bijhouden van de poliklinische statussen - administratieve verwerking van de uitslagen - het maken van E.C.G.’s - het maken van ergometneen/fonocardiografieen. De rechtspositie is geregeld in het Ambtenarenreglement van het Elisabeth Gasthuis. Het salaris zal, afhankelijk van leeftijd en ervaring, nader worden overeengekomen. Pensioenvoorwaarden volgens het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Bij de selectie zullen ook de toekomstige collega’s worden betrokken. Voor inlichtingen kunt u zich van maandag tot en met vrijdag telefonisch wenden tot de heer S. Homminga, hoofd poliklinieken, tel. 023 - 33 90 30, toestel 2020. CONCESS. CITROEN Grijpesteinweg 10, Haarlem. Tel. 023-248221. U weet wat het begrip dienstverlening inhoudt? U heeft goede contactuele eigenschappen? U heeft ervaring opgedaan bij een technisch bedrijf? Dan bent u wellicht de die wij zoeken voor: het verzorgen van een gedeelte van de magazijn- werkzaamheden het verwerken van garantie-claims t.b.v. de im porteur terwijl mogelijk ook het assisteren bij de werk- plaats-receptie tot uw taak gaat behoren. Schrifteli)ke of mondelinge sollicitaties aan Hooge- veen B.V. Postbus 125. 2110 AC Aerdenhout. T.a.v. dhr. A. Goejer. Enkele pluspunten: Ongebroken vroege, late en weekenddiensten. Gratis bedrijfskleding Reiskostenvergoeding. Bel maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur 020-174959 toestel 211_ Of schrijf een briefje of briefkaart naar HEMS b.v., Antwoordnummer 76 1110 WG LUCHTHAVEN SCHIPHOL. Vermeldt alleen de funktie waarnaar u solliciteert en uw naam en adres. U ontvangt dan direkt een sollicitatie™ mulier en een informatiefolder. SPOOR^Ü- architektenburo’s, aannemersbedrijven, overheidsinstellingen, nutsbedrijven en industrie Het is gevestigd in Leiden - s-Hertogenbosch - Apeldoorn Technical Service is een onafhankelijk buro dat ontwerpt, tekent en kalkuleert op het gebied van elektra, verwarming, sanitair. Bij het korps Luchthavenpolitie van de afdeling Operationele Diensten start in januari 1981 de opleiding voor

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 44