In kerk kerkdiensten z^\ diensten V) agenda Veertig jaar Ireneschool DamiatePers h Ra or Sc Kunstijsbaan in commissie sport Wijzigingen in schoolvakanties Haarlems Dagblad ALL! Pi TOT ZIENS IN Hotel „Die Raeckse de nieuwe geest Ik' 4 19 8 0 HD STAD ZATERDAG 10 M E I Heemstede SCHALKWIJK AGGLOMERATIE In en om Haarlem ZAADHANDEL JAN ROOZEN jj 1 ZA ten t woed een r boule een actie Santpoort AUTO-LIPS- CYLINDERSLEUTELS van 't Sierhuis Lamp Bollenstreek Hillegom Lisse HAARLEM-CENTRUM Haarlemmermeer Aerdenhout Bloemendaal Noordwijkerhout Spaarndam In de vazen, de meubels, de stoelen, de potten, enfin, de hele inrichting van het huis is een grote trendgevoeligheid. Was het kortgeleden nog wit dat de boventoon voerde, dat M is nu langzaam maar zeker aan het veranderen. De trend gaat terug naar de pasteltin ten zoals zachtblauw en rose bijvoorbeeld. Het wordt alle maal zachter en vriéndelijker in veel kleurschakeringen. Dat zie ie o.a. in de ’kleuren vriendelijkheid’ van de Bra bant ia-keukeninrich ting in schaduw-blauw, zoals potten en pannen, broodtrommels, pedalettes, koffie- thee en suikerbussen en closetrolhou- fers. Ook de produkten voor de badkamer worden veel zachter, verstilde kleuren, droomkleuren eigenlijk en dat is ook het geval met lans pen, bloempotten, enfin, de hele huisaankleding is sterk aan het veranderen. En onze inkopers hebben die veran derende trend ontdekt en tegen elkaar gezegd dat rege ren vooruitzien is en dat wij ons in ’t Sierhuis-Lamp heb ben aan te passen aan de nieuwe geest. Want wij zijn altijd voor U bezig en dat kan ook niet anders, omdat wij een zaak zijn met vele gezich ten en in één van die gezich ten zult U zichzelf en uw be hoefte aan iets mooi’s ont dekken. Daarom is het zo fijn hier te werken en te proberen U van dienst te zijn. Ik geniet er elke dag weer van, want.... we zijn bij de tijd en probe ren U alleen maar het aller beste te laten zien, want daar hebt U tenslotte recht op. Zeg nou zelf! Hoofddorp Lijnden Nieuw-Vennep Vijfhuizen Zwanenburg Vogelenzang De Zilk HAARLEMMERMEER Badhoevedorp Beinsdorp Haarlemmerliede Halfweg Zandvoort Bennebroek Overveen Zandvoort HAARLEM-NOORD 7 10.30 u. zo. 10.30 u. 10 u. Kerk, zie onder Zuiderkapel, 10.30 u. u. Hemelvaart, 'ADVERTENTIES) (ADVERTENTIE/ f 155,00 Ook voor zaalverhuur! Spekstraat 5 - Tel 324961 - H'lem Meststoffen bestrijdingsmiddelen (Van onze stadsredactie) HAARLEM. De oud-leraren en oud- leerlingen van de Prinses Ireneschool voor Chr. Mavo aan het Plesmanplein 8 houden vanmiddag in de school een reünie. per maand per kwartaal per post perjaar per post losse nummers buitenland per kwartaal (Van onze stadsredactie) HAARLEM. De kunstijsbaan Kenne- merland prijkt op de agenda van de ver gadering van de raadscommissie voor sportzaken maandagmiddag. Verder praten de leden van de commis sie over een nota van de stichting Haar lemse sportraad, die over het huidige be leid gaat en over de toekomst gaat. Voort komt de aanleg van een halfverhard oe- fenveld op het Van der Aartsportpark aan de orde. De vergadering van de commissie wordt gehouden in het stadhuis en begint om half drie. (Van onze stadsredactie) HAARLEM. De zomervakantie voor het voortgezet onderwijs aan de openba re scholen wordt in 1981 een week korter dan oorspronkelijk was vastgesteld. Evenals het kleuter- en lager onderwijs krijgen de scholieren aan het voortgezet onderwijs een zomervakantie van zes we ken, in de periode van 4 juli tot en met 16 augustus 1981. Bij het onderwijsoverleg Haarlem is af gesproken dat de vijf op deze wijze vrijge komen vakantiedagen voor een deel bij de paasvakantie 1981 gevoegd zullen wor den. De paasvakantie duurt dan van 11 tot en met 26 april. Eén dag kan per school worden gebruikt in het eigen rooster. Het gekort de Vt meer flat is binne' wonir pand ervoo dan z ZATERDAG 10 EN ZONDAG 11 MEI 1980 GEREFORMEERDE KERK Vijverweg 14 (Deze diensten worden uitge zonden op golflengte 269 m/1116 kc), zo. 9.30 u. ds. J. van Veen, Harderwijk; 19.30 u. ds. L. J. Boeyinga. Ned. Herv. Dorpskerk, zo. 10 u. ds. G. J. Rijks. De Hoeksteen, zo. 10 u. ds. J. F. van Woerden, Delft; 19 u. ds. J. Tiersma, jeugddienst. Duin en Daal, zo. 11 u. dhr. F. H. Geursen. Rusthuis De Rijp, zo. 10 u. geen dienst. Raaks 1-3 - Haarlem ADVERTENTIES: telefoon 023-^1 90 53 17.30- 19.30 uur 11.30- 13.30 uur BUREAU: Redactie en administratie: Oudeweg 12-14, Haarlem telefoon 023-319053 postbus 507. 2003 PA Haarlem postgiro: 273107 telex: 41866 HOOFDREDACTIE: Jos L. Lodewijks E Koning DIRECTIE: Mr. H. C. van der Mije KLAAR TERWIJL U WACHT DE SLEUTELSPECIALIST Lange Veerstraat 10 - Haarlem Telefoon 321362 „Met jouw l u.: „An I reo zij voi sta de be: I tin sti Hf de w< w< bl ve he st k Oprechte Haarlemsche Courant van 1656 Hl mer en groe part Haa keel van nen raac schi heb den gek n< er v< m g' li d’ b K si Aai van f ben Censi ..Wij dat i D lede afdt tiev stut nog sair alth lijk tie - nan frac nee ver spr gen re In Z derd v de gen den bc deel v die in aan v Maar i de ba meent ger d; vordei De i niet n zal b: speci; proce zich i omda van 1 en i heeft een h TELEFONISCHE HULPDIENST Telefonische Hulpdienst Haarlem, be reikbaar van ma. t/m vrij. 19.00-04.00 uur; zat. en zon. 11.00-04.00 uur. Tele foon: 32 66 55. Overdag Crisis Interven tie Centrum, telefoon: 25 61 99 Stichting Algemene Christelijke Hulp dienst: 34 42 30 en 32 73 76, dag en nacht bereikbaar Om technisch-organisatorische redenen is het nöodzakelijk dat opgaven voor de rubriek „Kerkdien sten” uiterlijk woensdagochtend ter redactie zijn. Telefonische opgaven worden niet geaccepteerd, dringende gevallen, bijvoorbeeld wegens ziekte, uitgezonderd. Plaatsing van opgaven die na woensdag binnenkomen, kan niet worden gegarandeerd. Redactie BIJKANTOREN: Haarlem: tel. 023-31 90 53 Gedempte Oude Gracht 82 Centrum Floresstraat 1 Noord Californiëplein 17 Schalkwijk Heemstede: tel. 023-28 77 54 Raadhuisstraat 60 ig „Boek als kunst", theekuren t/m 24 mei. Bowlingcentrum Schalkwijk (Costa Brava 1, tel. 335445.) Geopend: ma. 17-12 u., di. t/m don. 13.30-12 u., vrij, t/m zon. 12-01 u. Bowlingcentrum De Liede, (Amsterdamse- vaart 95, tel. 333336) Geopend ma. 14.00-01.00 u., di. t/m don. 10-01 u., vrij, en zat. 10-02 u. zon. 10- 01 u. BEZORGKLACHTEN: maandag t/m vrijdag van zaterdags van uitsluitend telefoon: 023-32 43 41 ROOMS KATHOLIEKE KERK Allerh. Drieèenheid, K. Kleverlaan, zat. 19 u.; zo 9, 10.30 u. H. en 12.15 u. H. Sacrament, Dennenweg, zat. 19 u.; zo. 9.30, 11 u. H. en 12.15 u. DIVERSEN Gravenzaal, (Stadhuis Haarlem) van ma. t/m vrij, te bezichtigen na tel. afspraak, tel. 319060 met de informatiebalie van 8.30-12.30 u. en 13.45- 17.30 u. WV Haarlem (Stationsplein, tel. 319059). Ge opend: Maand, t/m zat. 9-20 uur, zon.- en feestda gen 11-14 uur en 17-19 uur. Midgetgolfbaan in de Hout, (Oosterhoutlaan). Geopend: dagelijks van 10-18 uur. Bowlingcentrum Haarlem Bowling (Orion- weg-Delftlaan, tel. 255545). Geopend ma. 18-01 uur, di. t/m dond. 13-01 u., vrij. 14-02 u., zat. en DIVERSEN Chr. Geref. Kerk, Floresstraat, zo. 9 u. ds. D. Quant; 17 u. ds. A. W. Drechsler. Doopsgezinde Gemeente, Mennokapel, Indi- schestraat, zo. 10 u. geen dienst. Leger des Heils, Bandoengstraat, zo. Heiligingsdienst; 12 u. zondagsschool. Nieuw Apostolische Kerk, Madoerastraat 1 (hk. Atjehstraat), zo. 9.30 en 16 u. woe. 20 u. diensten. Evang. I.uviu, Abspoel. ROOMS KATHOLIEKE KERK H(H. Elisabeth en Barbara, Paul Kruger- straat, zat. 19 u.; zo. 8.30, 10 u. H. en 12 u. Thema: „Moederdagviering van en door de jeugd" H. Liduina, Rijksstraatweg, zat. 19 u. J; zo. 9 u. (H) en 11 u. (C). O.L. Vrouw van Zeven Smarten, Rijksstraat weg, zat. 19 u.; zo. 9, 10.30 u. H. en 12 u. H.H. Petrus en Paulus, Tesselschadestraat. zat. 19 u. (S); zo. 9.30 u. H. Greg. 11 u. Gezinsvie ring. Bowlingcentrum Treslong, (Parklaan, Hille- gom, tel. 02520-16214). Geopend 10-01 u. NED. HERVORMDE KERK Immanuëlkerk, Van Egmondstraat, zo. 10 u. ds. D. Groeneboer, m. kindernevendienst en - oppas. Julianakerk, Kloosterstraat, zo. geen dienst. Noorderkerk, Velserstraat, zo. 10.30 uur ds. M. J. G. Smith, m kinderoppas. Sionskerk, Eksterlaan, zo. 10 u. mw. H. F. Winter de Boef. Verlosserkerk, Gen. Spoorlaan, zo. 19 u. ds. C. Meijer. Dit omdat de school dezer dagen de veer tigste veijaardag kon vieren. Vooral de romantiek van de eerste jaren kan op de reünie worden opgehaald. Begonnen als dependance van de Koningin Wilhelmina- school voor Chr. Ulo werd het nieuwe schoolgebouw midden in het weiland neergezet. In 1942 werd dit gèbouw be trokken. Pas na de oorlogsjaren groeide rond de school aan het Plesmanplein een nieuwe stadswijk, en maakten de koeien plaats voor huizen. De huidige leerlingen kunnen maandag en dinsdag met hun ouders feestvieren in de school. Ruïne van Brederode (Velserenderlaan, Sant poort). Geopend: zon. t/m vrij. 10-17 u. zaterdag gesloten. Nat. Park „De Kennemerduinen”, (ingang Koevlak. Overveen, tel. 257653.) „Van vloedlijn tot binnenduin”. Geopend: dagelijks 9-16.30 u. Bezoekerscentrum van de Gemeentewater- leidingen, (ingang „Oase”. Vogelenzangseweg, Aerdenhout) Permanent het projekt „Waterwin ning uit het duingebied”, voorts wisselende ten toonstellingen onder de titel „Natuur in het duingebied”. Geopend: dagelijks 9-17 u. Recreatiegebied Spaarnwoude: Informatie centrum Crayensteln (Machineweg 1, Halfweg). Voor informatie over het recreatiegebied Spaarnwoude. Geopend: zon- en feestdagen 11- 18 u. zaterdags 13-17 u. van 28 juni tot 10 augustus ook op werkdagen van 14-16 u. Kan tooruren: Kerkweg 4, Spaarnwoude, tel. 023- 382424. ROOMS KATHOLIEKE KERK Kathedraal, Leidsevaart, zat. 19 u. m. zang; zo. 8.30 u.; 10 u. H., K. en C.; 12 u. m. zang (C). Paterskerk, Nieuwe Groenmarkt, zat. 17.30 u. met meer ruimte voor muziek en stilte; 19.30 geen viering en zo. 9.30 u. m. zang; 11 u. H. Vormsel (C). Vic. Kuipers/pater B. Kemmeren ofm. H. Jozef, Jansstraat, zat. 18.15 u. m. orgelspel; zo. 9.30 u. H. Greg.; 11, 12 en 18 u. Kerkcentrum St. Jan de Doper, Amsterdam- straat 57, zat. 19 u. S; zo. 9.30 u. fam. viering (Litkins Dezijo’s); 11 u. K. 25 jaar kloosterjub. zr. Antonia Vermeulen. Thema: „Wie van Mij houdt /doet wat Ik wil”. Pred. pastor A. van Duin. H. Pastoor van Ars, Beatrixplein, zat. 19 u. m. zang; zo. 9 u. H. Lat. pastoor Nolet; 10.30 u. jeugdkoor lentedienst; 11.45 u.; 18 u. Avondmis; 19 u. Meilof. H. Apostel Paulus, Duinroosplantsoen, zat. 19 u.; zo. 9, 10.30 en 12 u. H. Hart, Kleverpark, zat. 19 u. geen kinderne vendienst.; zo. 9.30 u. gezinsviering, thema „Moederdag”; 11.30 u. en '18 u. Pred. pastor Andriessen. Weekenddienst pastoraat regio oost dekenaat Haarlem, pastor E. Hupperetz; tel. 334034. GEREFORMEERDE KERK Ontmoetingskerk, Frankrijklaan, zo. 9.30 u. ds. C. Meijer. Schalkererf, Bernadottelaan, zo. 9.30 u. ds. J. C. Bos: 19 ds. T. Haitjema. ’t Plein, Costa Brava, zo. 10 u. jeugdkerk. Adventskerk, (Prov. Ziekenhuis), zo. 19 u. ds. G. J. Rijks. Geref. Kerk, Burg. Enschedélaan, zo. 9.30 u. ds J. Tiersma; 19 u. jeugddienst in Hoeksteen kerk, ds. J. Tiersma. Rooms Kath. Parochie OLV v. Altijddurende Bijstand, zat. 19 u. S.; zo. 9.30 en 11 u. (K) Volle Evangelie Gemeente, gebouw Beréa, Patriciuslaan 33, zo. 10 u. dhr. dienst met gelijk tijdig kindersamenkomst en oppasdienst. Ned. Herv. Kerk, zo. 10 u. ds. De Gelder; 19 u. ds. Rothfusz. Geref. Kerk, zo. 10 u. ds. E. v.d. Wal; 19 u ds. A. Rothfusz, in Herv. Kerk. Chr. Geref. Kerk, zo. 10 u. leesdienst; 19 u. ds. J. de Jong, Zaandam. Dorpshuis ’t Eiland, zo. 8.30 u. RK Euch.vie- ring. Rooms Kath. Kerk. St. Martinus, zat. 19 u.; zo. 8.30, 10 en 11.30 u. Rooms Kath. Kerk. St. Joseph, zat. 19 u.; zo. 8.30, 10 en 11.30 u. Jehovahs Getuigen, zie onder Lisse. Ned. Herv. Kerk, zo. 10 u. ds. De Gelder; 19 u. geen dienst. Pauluskerk, zo. 10 ds. ’t Hooft; 19 u. ds. Bakker, Sassenheim, interkerk, jeugddienst. Geref. Kerk, 10 u. ds. Korenhoff, Heemstede; 19 u. ds. Bakker (jeugddienst) in Herv. Paulus kerk. Chr. Geref. Kerk, zo. 10 en 16.30 u. ds. Van Dijken. Geref. Gemeente, zo. 10 en 16 u. ds. Hakken berg. Geref. Kerk (Vrijgemaakt), Prinsessestraat, zo. 10 u. en 16.30 u. ds. Boxum. Nederlands Geref. Kerk (Salvatori) zo. 9 u. ds. Schuurman; 17 u. leesdienst, dhr. J. Bos. Oud Geref. Gemeente, zo. 10 en 14.30 u. dien sten. Jehovahs Getuigen, Heereweg 52, elke don derdag 19.30 u. Theocratische School; elke zon dag 20 u. openbare lezing. Deze tijden gelden ook voor Hillegom, Sassenheim en Nieuw-Ven- nep. DIVERSEN Bahk’i Wereldgeloof, Haarlem-Centrum en Noord, voor informatie, tel. 023-375253 en 023- 271623 of postbus 6119 2011 HC Haarlem. Baptistengemeente, Begijnhofkapel, zo. 10 u. ds. J. A. Scholte. Chr. Geref. Kerk, Raaks, zo. 10.30 u. ds. A. W. Drechsler en ds. D. Quant, belijdenisiiienst; 17 u. ds. D. Quant. Christengemeenschap, Wilhelminastraat 60, zo. 9.45 u. Zondagsdienst voor kinderen; 10.15 u.; woe. 9.15 u. Mensenwijdingsdienst; do. 10.15 u; zat. 9.15 u. Mensenwijdingsdienst. Christelijke Wetenschap (Christian Science), Raamsingel 36, zo. 10 u. Ned. dienst en zondags- Thljsse’s Hof (Mollaan, Bloemendaal, tel. 243342.) Geopend. Di. t/m vrijd. 9-12 u. en 13.30- 17 u. Zat. en zond. 9-17 u. (Zond, na 13 u. alleen voor donateurs). Maand, gesloten. NED. HERVORMDE KERK Grote Kerk, Grote Markt, zo. geen diensten. Janskapel, Ridderstraat 32, zo. 9.30 u. dhr. F. H. Geursen. Jeugdkapel, Ged. Oude Gracht, zo. 10.30 u. dienst. Kapel Rosenstock Huessy Huis, Hagestraat, zo. 11.30 u. Opperzaaldienst, (C) pastor H. Krab bers. Leidsestraat 20 (Zondagsschool), zo. 10.30 u. dienst. Levensschool, Rutherfordstraat, zo. 10.30 u. ds. J. C. de Bruine. Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerksplein, zo. 10 u. ds. Jph. Bronsgeest; 19 u. ds. H. Kwakkelstein. Oosterkerk, Zomerkade, zo. 10 u. ds. J. v.d. Berg, IJmuiden. Tevens jeugdkapel. Vrijzinnig Hervormd, dienst in Rem. kerk, Wilhelminastraat, zo. 10.30 u. ds. H. J. J. van Waveren. Hervormde Evangelisatie Ver.,, Dienst in Noorderkerk, Velserstraat, zo. 8.45 en 15.30 u. ds. H. Verheul, Zegveld. Jeugdgebouw Samen één, (J. C Beetslaan t/o 131, Hoofddorp). 10.30 u.: Kinderfilm 6-12 j.: „Tekenfilm klucht”. De Speeltuin, (Plantsoenlaan 6, Zwanenburg). 10.30 u.: Kinderfilm 6-12 j. „Willem Teil: Het geheime wapen”. Gebouw Rehobot, (Nieuwemeerdijk 284, Nieuwe Meer). 13.30 u,: Kinderfilm 6-12 j. „Wil lem Teil: Het geheime wapen” Ned. Herv. Adventskerk, zo. 10.30 u. ds W. van Waasbergen, Baarn. Rooms Kath. Kerk, H. Antonius, Sparren- laan, za. 19 u.; zo. 9 en 11 u. H. Religieuze Kring, Oscar Mendlicklaan 5, zo. 10.30 u. géén diepst. NED. HERVORMDE KERK Ned. Herv. Kerk, Kerkplein, zo. 11.30 u. ds. J. Boersma, afscheidsdienst. GEREFORMEERDE KERK Wilheltninakerk, Ged. Oude Gracht 61, zo. 10 u. A. C. Kersten, Katwijk aan Zee; 17 u. ds. R. E. V.d. Wal, Hillegom. Oosterkerk, Zomerkade, zo. 10 u. ds. J. v.d. Berg, IJmuiden. Pelgrimkerk, Stephensonstraat 1, zo. 9.30 u. ds. W. Baas, Sassenheim; 17 u. ds. A. C. Kersten. TONEEL Stadsschouwburg (Wilsonspiein, tel. 319188) Zondag 14.30 u.: Caroussel met het kinderthea ter „Wie is miss Messelmuis”. Maandag 20.15 u.: Toneelgroep Theater met „De nachtegaal zong” Toneelschuur I (Smedestr., tel. 312439) 20.30 u.: Natascha Emanuels met „Medianeurose". De Egelantier (Gasthuisvest 47, tel. 313957) 14 - 17.30 u.: Open huis met tal van theatermanifes- taties. Poppentheater Mijko (Peuzelaarsteeg 4, tel. 316900) 14.30 u.: „Het land van Kaboes”. Poppentheater Merlijn (Hasselaersplein 35, Tel. 316961) 14.30 u.: „Slingertje en de schat van het Apeneiland”. Poppentheater La Condola (Warmoesstr. 11, tel. 324021) 14 en 16 u.: „Fantasia”. Muziek Concertgebouw (L. Begijnestr., tel. 321155) 20 u.: Concert door de Haarlemse Harmonie Kapel. Maandag 20.15 u.: Youri Egorov, piano. Kadens (Smedestr. 31, tel. 311891) 20.15 u.: Zolderconcert door Helena Plojharova, viool en Matjes Benoist, piano. Kathedraal St. Bavo (ingang. Jos Cuyper- plein, tel. 313336) 15 u.: Orgelconcert door Kees V3n Fprspl Waalse of Begijnekerk (Begijnhof 30) 20 u.: Concert door José Jonkers, sopraan en Kees Rosenhart, forte-piano. Haarlemse Jazz Club (Gr. Heiligland, tel. 325082) 22.: KIM-avond, Kwartet Tortuga. Bamboo Club (L. Veerstr. 34, tel. 321095) Van avond: „Jo-Jo-trio”. Beyneshal (Stationsplein) 18 u.: Popconcert; voorprogramma twee Haarlemse popgroepen, hoofdprogramma „The Golden Earring”. Loodsen Holland Nautic (Werfstraat, tel. 380497) Zondag 14 u.: Kring van drtóiorgel- vrienden, afd. Haarlem. Centrum 111 (Herenweg 111, Heemstede, tel. 284975) 21 u.: Jan Kin Band. ROOMS KATHOLIEKE KERK H. Agatha, Heereweg, zat. 19 u.; zo. 10 u. en 12 u. H. Agatha, Poelpolder, zat. 19 u.; zo. 9 en 11.30 u. (m. kindernevendienst). H. Maria, zat. 19 u. jongerenviering; zo. 8.30,10 u. Ie Comm. en 11.45 u. H. Engelbewaarders, zat. 19 u.; zo. 8, 9.30 u. H., 11 en 17.45 u. Ned. Herv. Kerk, (Het Witte Kerkje), zo. 10 u. dienst. Rooms Kath. Kerk. St. Jozef, zat. 19 u.; zo. 8.30 u. m. zang; 10 u. K. Rooms Kath. Kerk. St. Victor, zat. 19 u.; zo 10.30 u. H. ROOMS KATHOLIEKE KERK R.K. Kapel Schalkererf, Bernadottelaan, zat. 18 u. S, pastor J. Berkhout; zo. 10 u. (C.) Commu niedienst o.l.v. zr. T. Knijf, gezinsviering en kinderkoor. Goede Herder Centrum, Laan van Angers, za. 19 u. S; zo. 10 u. dames- en herenkoor (C); 11.30 u. S. pred. pastor G. Weel. Moeder van de Verlosser, Prof Eijkmanlaan, za. 19 u. S.; zo. 9 u. S., 10.30 u. Jongerenkoor; pred. pastor J. Berkhout. TENTOONSTELLINGEN 10-05 Frans Halsmuseum (Groot Heiligland 62, tel. 319180). Geopend: dag. 10-17 u. zond. 13-17 u. Prentenkabinet: Vlaamse tekeningen t.m. 1 jurii. Vishal, (Grote Markt. Haarlem, tel. 3)9180). Werk van een aantal Joegoslavische kunste naars t.m. 1 juni. Geopend; ma. t.m. za. 10-17 uur, zo. 13-17 üur. Vleeshal (Grote Markt, Haarlem, tel. 319180). Tentoonstelling „De Bevrijding” met als thema „Het dagelijkse leven”, t.m. 1 juni. Geopend: ma. t.m. za. 10-17 uur, zo. 13-17 uur. Teylers Museum (Spaarne 16, tel. 320197). Permanente tentoonstelling schilderijen uit de 19e en 20ste eeuw en tekeningen uit Hollandse, Italiaanse en Franse School, fossielen, minera len en kristallen, historische natuurkundige in strumenten. Tevens expositie van een aantal tekeningen in rood krijt uit het eigen bezit van het museum t/m 21 juni. Geopend di. t/m zat. 10- Ned. Herv. Oude Kerk, zo. 9 u. mw. H. F. de Winter-de Boef. Rooms Kath. Kerk, zat. 19 u. S. pastor Tamis; zo. 9.30 u. G. Pastor Hamman. BIOSCOPEN Cinema Palace (Gr. Houtstr.. tel. 311004) 15.30, 19 en 21.30 u.: „1941”, a.l. vandaag en morgen 13.30 u.: „Winnetou het gorte opperhoofd”, a.l. vanavond 24 u.: „Magnum force”, 16 j. Frans Hals (Fr. Halsplein, tel. 254731) 19 en 21.15 u., tevens zondag 14 u.: „7 stukken slaan erop los", 16 j. Lido (Houtplein, tel. 312288) 14, 19 en 21.15 u.: „Life of Brian’], 12 j vanavond 24 u.:„Heet gedonder in Tirol”, 18 j. Luxor (Gr. Houtstr., tel. 311865) 14 en 20 u.: „Die Blechtrommel”, 16 j. vanavond 23.30 u.: „The Sting”*16 j. Roxy (KI. Houtstr., tel. 312395) 19 en 21.30 u., tevens vandaag en morgen 14.30 u.: „M‘ tanden in mijn nek”, 16 j. vanavond 24 unmarried woman”, 16 j. Studio (Gr. Markt, tel. 310033) 18.30 en 21.15 u. (Behalve maandag): „The Rose”. 12 j. vandaag en morgen 14 u.: „Sjors en Sjimmie”, a.l. van avond 24 u. tevens maandag 19 en 21.15 u.: „A little romance”, 16 j. Filmschuur (Smedestr. 23, tel. 312439) 21 u.: „De verdoemden Cinema Quirinus Internationaal (L. Veerstr., tel. 326145) 14, 15.30, 20, 21.30 en 23 u., zondag gesloten, maandag: 14, 15.30, 19, 20.30 en 22 u.: „Hete dijen”, 16 j. (ADVERTENTIE) Stichting Beeldende Kunst (Ged. Oude Gracht 121, tel. 327895). Ie verdieping: Etsen van Peter Bes. In ’t keldertje: Keramiek van Mar- greet Huysman. Gedurende de maand mei. Ge opend: di. t/m vrijd. 13-17 uur, za. 11-17 uur en do.avond 20-22 uur. Gebouw Noord-Holland, (J. J. Hamelinkstr. 4- 6, tel. 350244). Expositie etsen van Fons Franken en houtplastiéken van Richard Abbenhuis t/m 23 mei. Geopend: ma. t/m vrij. 9-17 u. Galerie Klein, (Krocht 6, tel. 322078). Exposi tie: Keramiek van Marja Hooft, tekeningen en aquarellen van Edith Sont en textielobjekten Van Gerda Edens t/m 21 mei. Geopend: di. t/m vrij. 12-17.30 u. zat. 12-17 u. De Ark, (Nieuw Heiligland 3, tel. 311078). Lustrumexpositie t.g.v. het 5-jarig bestaan van De Ark. Wekelijks wisselen deze tentoonstellin gen gedurende de maand mei. Geopend: dag. 17- 02 u. zon. 14-02 u/ Stadskweektuin (Kleverlaan, Haarlem). Ten toonstelling cactussen en vetplanten t.m. 11 mei. Geopend: ma. t.m. vr. 10-12 en 14-16 uur. Za. en zo. 10-16 uur. De Deo, (Velserstraat, tel. 259001). Tentoon stelling olie- en acrylverfschilderijen, kleurpot- loodtekeningen en collages van Michel Rieu en zilveren sieraden van Eleonore van Beusekom tot 29 mei. Galerie Tholen, (Anegang 31, Haarlem, tel. 317281). Schilderijen van Johfra en Ellen Lorién en keramiek van pies Bossinade t.m. 31 mei. Geopend: wo. t.m. za. 12-17 uur. Cruquiusmuseum, (aan de Ringvaart bij Heemstede, tel. 285704). Maquettes van de wa terstanden en waterbeheer Nederland, stoomge maal enz. Geopend: april t/m okt. ma. t/m za. 9.30-17.00 uur, zond. 12-17 uur, nov. ma- t/m za. 10-16 uur, zon. 12-16 uur. Preekstoel, (ingang Gasthuispoort t.o. Kleine (Houtstr. 93, tel. 323156) Collectie religieuze goe deren. Geopend di., do. en za. 10-12.30 en 14- 16.30 uur. Galerie Judasoog (Westkolk, Spaarndam). Tentoonstelling van keramische produkten. Ge opend: zat. en zond. 14-17 uur. Koedief Galerie (hoek Koediefslaan en He renweg, Heemstede). Dagelijks geopend van 10- 18 uur, zondag na afspraak. Galerie Blokker, (Bronsteeweg 4/4a, Heemste de, tel. 282472). Expositie wandkleden in vrij borduren en weven van mevr. M. de Koeyer t/m 10 mei. Geopend di. t/m zat. 9-17 uur. Raadhuis Heemstede, (Raadhuisplein, Heem stede, tel. 284140). Expositie: wandkleden, ob- jekten van plantaardig geverfde schapenwol in diverse techniekerti Geopend: ma. t/m vrij. 9-17 u. t/m 31 mei. Expositieruimte Gemeentehuis Bloemen daal, (Bloemendaalseweg 158. Overveen, tel 258051). Expositie van Hollandse en Franse Meesters uit de 19e en 20e eeuw. Geopend: di. t.m. zo. 14-17 uur. De Keukenhof, (Lisse, tel. 02521-13841). In warme kas: Expositie wandkleden van Bep Roorda t/m 26 mei. Geopend van 8-20 uur. Cultureel Centrum Zandvoort (Gasthuisplein 9b, Zandvoort, tel. 02507-6924). Expositie: hout- kollages. materieschilderijen van Ron van Praag en aquarellen en gouaches van Ariën van Waterland. Geopend: Dagelijks (behalve ma. en di.) van 14-16 u. t/m 11 mei. Bibliotheek Santpoort, (Crocussenlaan 1, Santpoort). Tentoonstelling Geopend: tijdens de bibliotl GEREFORMEERDE KERK Goede Herderkerk, Spaamrijkstraat, zo. 9.30 u. ds. D. Barten, jeugddienst m.m.v. W. Lekker- kerk, trompet. Koningkerk, Kloppersingel, zo. 9.30 u. ds. K. Kuiper, Brazilië; 17 u. ds. J. G. Korteweg. Verlosserkerk, Gen. Spoorlaan, zo. 10 u. ds. J. G. Korteweg; 19 u. ds. C. Meijer. Ned. Herv. Kerk, zo. 9.30 u. ds. mr. E. K. den Breejen, Amsterdam; 19 u. H. v.d. Giesen (be- vrijdings-zangdienst m.m.v. Hfd. Mannenk. „Zang en Vriendschap” o.l.v. Marius Metz, Ina Meenderinck-Kulk (trompet), J. Veld (orgel). Geref. Kerk, zo. 9.30 en 17 u. ds. P. G. den Hengst. Rooms Kath. Kerk, za. 19 u.; zo. 8.30, 10 u. (H). en 11.30 u.; ma. t.m. do. 19.15 u. Doopsgezinde Gemeente, zo. 10 u. mevr. ds. M. C. de Wilde-Mulder. Geref. Gemeente, zo. 9.30 en 15 u. ds. G. A. Zjjderveld. Geref. Kerk (Vrijgemaakt), zo. 11 u. ds. L. J. Joose, IJmuiden; 16 u. ds. P. R. Raas, Spaken burg. Jehovahs Getuigen, zo. 10 u. en do. 19.30 u. Ned. Herv. Kerk, zo. 10 u. ds. E. J. Alberts Rooms Kath. Kerk, za. 19 u.; zo. 10.30 u. H Ned. Herv. Kerk, zo. 9.30 u. en 19 u. ds. S. G. J. Goverts. Geref. Kerk, zo. 8.30 u. (HA), 10.30 u. (HA) en 18.30 u. ds. G. Rang. Rooms Kath. Kerk, zo. 9.30 u. (H) en 11 u.; za. 19 u. Overige avonden 19 u. Chr. Geref. Kerk, zo. 9.30 en 15 u. ds. D. Visser. Jehovahs Getuigen, zie onder Lisse. Ned. Herv. Kerk, zo. 10 u. ds. Th. Schaafsma, Oostzaan; 19 u. ds. zie geref. kerk. „De Rank” - Cruquiushoeve, zo. 10 u. ds. L. Herlaar; 10 u. pastor J. H. Groen (Eucharistie viering). Geref. Kerk, zo. 10 u. ds J. Bol; 19 u. ds. P G den Hengst, Hoofddorp (gecomb. geref./Ned. herv. dienst). Rooms Kath. Kerk, za 19.15 u.; Zo. 9.30 u. (m.m.v. jeugdkoor). Woe. 19.15 u. Rooms Kath. Kerk, za. 19 u. (in kantine „De Cirkel”). Geref. Kerk (Vrijgemaakt), zo. 10.30 u. ds. C J. Breen, Amsterdam-C.; 15 u. ds. J. Luiten, Alkmaar. Jehovahs Getuigen, zo. 9.30 en do. 19.30 u. Jeugdkapel, Molenaerstraat. dienst. Zondagsschool, zo. 10 u. Julianakerk en 10.30 u. Noorderkerk. Hervormde Evangelisatie Ver. dienst in Noorderkerk, Velserstraat, zo. 8.45 u. en 16 u. ds. H. Verheul, Zegveld. Rooms Kath. Kerk, zat. 19 u.; zo. 10.30 u. Rooms Kath. Kerk. H. Hart van Jezus, zat. 19 u.; zo. 10 en 11.30 u. Ned. Herv. Kerk, zo. 9.30 u. ds. Emous; 9.30 u. oppasdienst, kinderkerk; 9.30 u. jeugdkapel. Geref. Kerk, zo. 9.30 u. dhr. J. H. van Vliet 19 u. (HA) drs. J. Helderman. Rooms Kath. Kerk, zo. 9.30 en 11 u. Za. 19 u. Jehovahs Getuigen, zo. 10 u. en do. 19.30 u. Rooms Kath. Kerk, zo. 8.30 u. (in Dorpshms „Het Eiland”. Rooms Kath. Kerk, zat. 19.30 u.; zo. 10.30 u. Ned. Herv. Kerk, zo. 10 u. ds. C. J. Voortman; 19 u. Zie Geref. Kerk. Geref. Kerk, zo. 10 u. ds. H. J. Hasper; 19 u. ds. L. Romein, Rijnsburg. Gastendienst m.m.v. jeugdkpor Genesis, IJmuiden, o.l.v. Harmen J. Klaver en Ger Hovius, orgel. Rooms Kath. Kerk, zat. 19 u.; zo. 9.30 en 11.15 u. Ned. Herv. Kerk, Kerkplein, zo. 10.30 u. ds. C. Mataheru gez. herv./geref. dienst H. Doop. Jeugdhuis achter de kerk, zo. 10.30 u. jeugd kapel (bez. a. kerkdienst). Geref. Kerk, Julianaweg 15, zo.10.30 u. gez. dienst in Herv. Kerk; 19 u. drs. J. Los, Lei- muiden. Rooms Kath. Kerk, Grote Krocht, zat. 19.30 u. jongerenkoor „De Toorts”, thema: „Oppervlak kig gevlinder”; zo. 8.45 u. stille viering; 10.45 u. H. St. Ceciliakoor; 19.30 gebedsdienst. Ned. Prot. Bond, Brugstraat 15, zo. 10.30 u. ds. W. H. Buijs. Ned. Chr. Gemeenschapsbond. ma. 15 u. geen samenkomst in huize „Pniël”, Zuiderstraat 3. Jehovahs Getuigen, zie onder Haarlem-Cen trum. Nieuw Apostolische Haarlem-Noord. Volle Evangelie Gemeente, zo. 9.45 u. dienst in gebouw Voorstraat 100, Katwijk. Ned. Herv. Kerk, zo. 9 en 10.30 u. dhr. J. Goedhart, Nieuwkoop; 19 u. ds. M. Raven, Zwol le, jeugddienst. Geref. Kerk, zo. 10 u. ds. J. Reeven, Rotter dam; 18.30 u. ds. A. J. Damsma, Rijnsburg. Rooms Kath. Kerk. St. Jozef, zat. 19 u. LW Bennebroek; zo. 9.15 u. H.Lat. St. Ceciliakoor; 10.30 u. Ie Comm. m.m.v. kinderkoor (C); 12 u. Ned. liederen. NED. HERVORMDE KERK Ontmoetingskerk, Frankrijklaan, zo. 9.30 u. ds. C. Meijer. Schalkererf, Bernadottelaan, zo. 9.30 u. ds. J. C. Bos; 19 u. ds. T. Haitjema. ’t Plein, Costa Brava, zo. 10 u. jeugdkerk. Gemeenschap Zuiderkapel, afd. Noord, Vergierdeweg 52, zo. 10 u. dhr. S. J. GROENTJES, gerubriceerde adverten ties, uitsluitend: telefoon 023-319272 ABONNEMENTEN: bij vooruitbetaling (inclusief 4% BTW) 15,90 45.85 60,00 180.70 233.00 0,80 ROOMS KATHOLIEKE KERK H. Bavo, Kerklaan, zat. 19.15 u.; zo. 8.45 en 10 u. Ie Comm. viering; 11.15 en 12.30 u. Mariënheuvel, Glipperdreef 199, zo. 10.30 geen viering. O.L. Vrouwe Hemelvaart, Valkenburger- plein, zat. 19 u. zo. 8.30 en 10 u. Ie Comm. (C); 11.30 u. (C). Ned. Hervormde/Gereformeerde Opstan- dingskerk, Ramplaan, zo. 10 u. dr. L. G. Wage- naar. Rooms Kath. Kerk, zat. 19 u.; zo. 9 u.; 10.30 u. H. en C.; 12 u. Casino, (Badhuisplein, Zandvoort, tel. 02507- 8044). Franse roulette en Black Jack. Geopend dag. 14-02 uur. Dolfirama (Hotel Bouwes Palace, Zandvoort, tel. 02507-5741). Voorstellingen dagelijks 10.30, 12.00, 2.00 en 4.00 uur. Dinsd., vrijd. en zat.avond 9.00 uur. Bowling Centrum (Burg. Van Fenemaplein, Zandvoort, tel. 02507-4369). Geopend dagelijks 16-01 uur, zon. en ma. 14-01 uur. Centrum voor vrijwillige hulpverlening, NED. HERVORMDE KERK Wilhelminaplein, zo. 10 u. ds. E. Sneller. Kapel Nieuw Vredenhof, Van Oldenbarne- veldtlaan, zo. 10.30 u. ds. W. v.d. Wolk. Kennetneroord, zo. 9.15 u. geen dienst. Diaconessenhuis, Handellaan, zo. 9,30 u. ds R. Hengstmangers. Levensschool Rutherfordstraat, zo. ds. J. C. de Bruine. Centrum 111, zo. 10.30 u. jeugdkapel. gereformeerde"kerk Opstandingskerk, Koediefslaan, zo. 10 u. en 17 u. ds. Kr. Smit. Pinksterkerk, Camplaan, zo. 10 u. ds. W. Speelman, Amsterdam; 17 u. geen dienst. V/CULlUlll VMM» HUipVCl 1111111^, (Zandvoort) Voor informatie, advies en hulp, tel. 02507-7373, op alle werkdagen tussen 11 en 12 uur, of schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC Zand voort. DIVERSEN Doopsgezinde Gemeente, dienst in gebouw Postlaan 16, zo. 10 u. ds. C. E. Offerhaus. Ned. Geref. Kerk, Petrakerk, Limburglaan, zo. 10.45 u. en 17 u. ds. H. Schuurman, HA. Ned. Prot. Bond, Postlaan 16, zo. 10.30 u. ds. C. E. Offerhaus. H Hoogmis; K Mis met Koor; C, Crèche; J Mis met Jongerenkoor; LW Mis met Liturgische Werkgroep; S Mis met Samenzang DIVERSEN Ned. Prot. Bond, Potgieterweg 4, zo. 10 u. ds. W. F. O. E. Stange. Radiogemeente Ds. Toornvliet, zo. geen diensten te Haarlem. Vrij Katholieke Kerk, Popellaan 1, zo. 10.30 u. Hoogmis, Mariawijding. school; 11.15 u. Iedere eerste zondag van de maand Engelse dienst; woe. 20 u. getuigenisbij eenkomst. Church of England, Kinderhuissingel 76, Sun day No Service (Geen dienst). Doopsgezinde Gemeente, Gr. Houtstraat 43, zo. 10 u. ds. J. C. Beekhuis. Eglise Wallonne, Begijnhof 30, 10h30 dienst. Evang. Broedergemeente, Parklaan 34, zo. 10.30 u. ds. Marica, Lelystad, tevens kinderkerk. Evang. Luth. Kerk, Witte Heerenstraat, zo. 10.30 u. drs. M. W. Siregar-Emck, Amsterdam, HA. Gemeente van Christus, Plataanstraat 99, zo. 10 u. samenkomst voor aanbidding; 10.30 u. prediking, tevens kinder-bijbelklas; 19 u. avond dienst. Geref. Gemeente, Ridderstraat 29, zo. 19 u. geen opgave. Geref. Kerk (Vrijgemaakt), Parklaan 34, zo. 8.45 en 17 u. ds. T. O. G. M. Bosma. Hersteld Apostolische Zendinggemeente, Ja- cobijnestraat 15, zo. 10 en 17 u. kerkdiensten. Hersteld Apostolische Zendingkerk, Wilhel minastraat 21, zo. 10 en 17 u. kerkdiensten. Jehovahs Getuigen, Haarlem en Santpoort, inl. vergadertijden: J. van Rongen, tel. 320400; H. Toonstra, tel. 325492. Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Frieslandlaan 5, Schalkwijk, zo. geen samenkomsten i.v.b. conferentie. Kerk van de Nazarener, Zijlweg 218, zo. 9.30 u. zondagsschool, gespreks- en voorbedegroep; 10.30 u. en 19 u. diensten; woe. 20 u. bidstond. Leger des Heils, Schagchelstraat 26, zo. 10 u. Heiligingsdienst o.l.v. Comm. en mw. Nelting. Middagpauzediensten, Wilhelminakerk, Ged. Oude Gracht 61, elke woensdag 12.35-12.55 u„ organist Teke Bijlsma. Ned. Chr. Gemeenschapsbond, Santpoorter- straat 17, elke dinsdag 15 u. interkerkelijke samenkomst. Ned. Geref. Kerk, Vrouwestraat 10, zo. 9.30 en 17 u. Erediensten. Oud Geref. Gemeenten in Nederland. Park laan 21, di. 19.30 u. ds. A. J. Wijnmaalem Oud Kath. Kerk, Kinderhuissingel 74, zo. 10 u. Hoogmis. Pinkstergemeente Immanuël, Z.O.-kerk, Rich. Holkade, zo. 10 en 19 u. ds. Van Amerom; di. 20 u. bijbelstudie en bidstond; vrij. 20 u. jeugdsamenkomst. Pinkster Kerkgenootschap (Volle Evangelie Gemeente) Elim Kapel, Parklaan 17, zo. 10 u. openbare samenkomst, ev. Jac. Zeegers; 19 u opwekkingssamenkomst dhr. G. Spaargaren; woe. 20 u. bijbelstudie en bidstond; za. 19.30 u. jeugddienst. Remonstrantse Kerk, Wilhelminastraat, zo. 10.30 u. ds. H. J. J. van Waveren. Rozekruisers Genootschap, Bakenesser- gracht 3, di. 20 u. „Rozekruisvisie op Yoga en meditatie. Toegang op introduktie aan de zaal. Soefi-Contact, afd. Haarlem, Nassauplein 8, zo. 11 u. geen Universele Eredienst. Spiritisten, afd. Haarlem (voor informatie tel. 023-262392 of 02550-22789). Stadsevangelisatie Pro Deo, Ged. Oude Gracht 148, zo. 10 u. en woe. 20 u. bijbellezing en bidstond, dhr. T. J. Korf. Zevende-dags Baptisten, Parklaan 21, elke zaterdag 10 u. prediking. Zevende-dags Adventisten, Rem. Kerk, Wil helminastraat, vandaag zat. 10 u. bijbelstudie; Hu. prediking, ds. A. F. Steens. Zuiderkapel, Ged. Oude Gracht 144, zo. 10 u. ev. W. Verbaan, Enkhuizen; woe. 20 u. geen bidstond; vrij, jeugdavond.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1980 | | pagina 4