i73 Ik geloof echter niet, dat Jan Ff.rf daar theoriëen over hield. Onbewust heeft hij het zeker even goed gedaan als anderen, want het beeld, dat mij steeds van hem voor den geest zal blijven staan, is zijn verschijning op een leege plek in het doel om juist op tijd een bal weg te stompen. Duidelijk zie ik hem zoo voor me en herinner me de verlichting, die zijn optreden bracht. Zoo zal hij nooit als een beroemdheid geboekstaafd worden, als een Göbel of Beeiwkes, maai zijn elftal en zijn club zullen hem blijven waardeeren als een buitengewoon goeden keeper. E. H. Onze Internationals. F. Dolleman 1894, 1895. Mr. A. A. Diemer Kool 1896. H. Mf.nten 1894 (2 X)- O. Menten 1895. W. J. H. Mulier 1894, 1895. K. Ples 1894. H. Putman Cramer 1895, 1896, 1897. Mr. S. W. Tromp 1894 (2 X)- Ir. A. G. v. Waveren i! W. v. Waveren 1905. Mr. J. H. Meijer 1894 (2 X), 1895 (2 X). Jhr. Mr. J. W. SCHORER 1894, 1895. R. A. C. Schut 1894. Ir. L. v. Gogh 1907 (2 X)- M. Henny 1907. Mr. P. Boelmans ter Spill 1907 (3 X). F. v. d. Vinne 1906, 1907 (3 X)- B. Stom 1905 (2 X), 1906 (2 X), 1907 (3 X), 1908. H. J. M. Francken 1906 (2 X), 1907. 1908 (2 X), 1909 (4 X), 1910 (4 X), 19" (3 X), 1912 (S X) 1913- Mr. J. M. W. D. Francken 1913. C. H. TEN Cate 1912 (3 X op de Olympische Spelen), B. Verweij 1919. Militaire Internationals. F. A. J. DE Klerck 1911 (2X), 1912 (2X), 1913. A. IC. Steup 1912 (2 X). R. C. v. d. Nagel 1913. H. P. C. ers, die, voordat zij lid der Good Old werden, reeds International geweest waren: Nico Bouvy. a. r c bijvoet. Dolf Bouvy. j, Akkersdijk. J. v. Breda IColff. W, H. Gravelaar (Mil.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jubileumboeken HFC | 1919 | | pagina 185