40 passingsvermogen. Men moet er niet tegen opzien om kletsnat te regenen, immers na afloop wordt toch gedoucht en in de zomeravonden mag gerust het zweet met straaltjes van het gezicht druipen, dat is teminste een teeken, dat men van goeden wil is. Men moet zich goed moe willen maken, dat sterkt. Zonder inspanning bereikt men niets. Een wedstrijd duurt tweemaal vijf en veertig minuten, geen seconde mag men de eer van de club opofferen door niet te kunnen werken of door onoplettend te zijn. In combinatie Jongens, aan jullie is onze Toekomst! Weest bovenal goede, faire sportsmen met theorie en lichamelijke geschiktheid (uithoudingsvermogen en snelheid) moet men natuurlijk balcontröle aankweeken. Balcontröle kan men ongelimiteerd opvoeren, zoo zelfs, dat het goochelen lijkt. (In dit verband noem ik den naam Mannes Francken met dien van den H. B. S. er Führi uit het laatst der vorige eeuwFühri ving eens, tegen sterken wind in spelende, den bal tegen het voorhoofd op en hield hem al balanceerende in zeer snellen ren ongeveer twintig meter tegen het hoofd). Goede balcontrole, vooral ook met beide voeten, is echter Één onzer vele adspirant-elftallen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jubileumboeken HFC | 1924 | | pagina 44