Onze jeugd in de laatste vijftien jaar Eén van de eerste H.F.C.-ers, die zich op een afzonderlijke organisatie van het voetballen voor de jeugd toelegde, was de Heer John van Eeghen. Tussen het gouden en diamanten jubileum waren vooral Bas Onder water en'Henk van den Berg de mannen, die practisch alles voor de jeugd regelden. In de loop van het seizoen ,938-1939 verhuisde Bas naar Rotterdam. De Hansen Ligtenstein en Thon, die toen reeds enige jaren in de adspiranten-commissies zitting hadden, namen het jeugdwerk over, waaraan Henk naast zijn zorgen voor de seniores elftallen nog diverse jaren zijn extra aandacht bleef besteden. Tevens toonde Wim Heybroek ook in zijn voorzittersperiode steeds in grote mate zijn belangstelling voor alles wat onze juniores en H.F.C.-adspiranten A-kampioen 1941 - 1942. H. ten Have, N. J. P. Giltay Veth, W. Groot, L. Molijn (aanv.), F. Bos. Tj. Anient, P. Haverkamp Begemann, O. Staleman, Hans Winter (grensr.) F. de Voogt, D. Groot, Hein Winter. adspiranten betrof; dit zij hier nog eens speciaal vermeld. Zo tegen het einde van de laatste wereldoorlog kwam diezelfde Wim op de hem eigen, correcte wijze aan de toenmalige jeugdleider een nogal mager en ietwat bleek uitziend nieuw lid voorstellen. Hij deed dat met ongeveer de volgende woorden: Deze mijn heer heeft een aantal jaren bij D.F.C. jeugdwerk verricht. Hij wil voor H.F.C. ook wel wat doen Misse ïen kan hij eens beginnen om met een juniores elftal met één van jullie mee te gaan. Kijk maar eens. Wij hebben niet lang behoeven te kijken! Dit nieuwe lid toonde zich zo uitzonderlijk vlug in H.F.C thuis te gevoelen en zo veel hart voor de zaak te hebben in 1946 nam Ad Santdke de gehele jeugdleiding in handen. Hans Thon bleef nog één seizoen lid van de jeugdcommissie en beiden bleven nog een aantal jaren deel uit maken van hun neven-hobby, Ligtenstein van de redactie en Thon van de clublevencommissie. Ook in latere jaren hielpen de beide Hansen op hun beurt Ad nog wel eens. Een zeer gelukkige omstandigheid was het dat de H.F.C. in die laatste vijftien jaar over een groot aantal kundige en enthousiaste jeugdleiders hee t beschikt. Zelfs bij eerste klasse clubs is dat wel eens anders en komt al het werk op slechts enkelen neer. Het is ondoenlijk om alle namen te noemen van hen, die op welke wijze dan ook, zich voor de jeug ver dienstelijk hebben gemaakt. Wij moeten ons tot een greep beperken, waarbij bij voorbaat de verontschul digingen aan hen, die wij ongetwijfeld vergeten te vermelden, doch die ook hun onmisbare steentje tot de grote groei van de H.F.C.-jeugd hebben bijgedragen. In het begin van de verslagperiode waren dat *55

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jubileumboeken HFC | 1954 | | pagina 159