Wij vreezen ^Ilir,^>- geen concurrentie Per Vliegtuig Verzenden -DE EERSTE WEEK FSKim jSL* Va IDjAjRK C. w. Bottger A. v. DAM, Groots Houtstr, 12, Haarlem DIAS' Kledingmagazijn REGENJASSEN BARTELJORISSTRAAT 3 Hst ui. Iinuiicl - Skill! Fresco-Costuums Lijders Aan ekzeem! EN geer WONDER! Fijoa Vtoeschwaren en Cosmtibi J. OSENDARP, Kanaalstr. BURGER WOONHUIZEN Omdat wjj altjjd de grootste sorteeriig hebben tegen de laagste pqjzen. - Hoe dat komt??? doch dat er geen beter adres is dan 6R00TE HOUTSTRAAT 12, HAARLEM. Deze week weer als reclame; Kinder Mantels Hoedjes Kapjes Kousen Corset j es Kinder Handschoenen Deze week als reclame aanbieding in Heerenstoffen Kleine Houtstraat 99 - Haarlem Adverteeren doet verkoopen. Hieris Het Aiddcl Voor U Barteljorisstraat 24, Haarlem DAMES- en KINDERHOEDEN Parapluies en Pelterijen ONGEKEND SUCCES Hand. Tenia. H. NIJSTAT Co, HAARLEM AMSTERDAM FIJNE SCHOUDERHAM SOLIDE, NIEUWGEBOUWDE TE KOOP, Greotc Houtstr, 77 Tel. STAAT ALS EEN PAAL BOVEN WATER. 'iM Wzschicht gebloemde Moussellnes 25—22 en 9 ct. Chique gebloemde Voile, dubbel breed 99-79 en 53 ct. Radio Chine, geheel zijde, alle kleuren dubbel breed 99 ct. 130 c.M. breed chique zijden randen 159 ct. 130 c.M. breed moderne voile randen 149 ct. Witte Serge voor kindermantels 49 ct. Zwart en blauw wollen Kamgaren, dubbel breed 99 ct. Crème Serge 2 el breed, zuiver wol 198 ct. Zwarte royal Zijda voor mantels 100 c.M. breed 198 ct. 2 el breed zwarte Zijde met rand kleur op kleur 198 ct. Dubbel breed ruitjes voor zomerjaponnetjes 198 ct. Moderne gebloemde wollen mousseline, wit fond 119 ct. 2 el breed royal stoften voor mantels en japonnen 35 ct. 2 el breed Travers-Popeline div. kleuren 179 ct. Zijden shantung alle kleuren 155 ct. Naturel Zijden shantung 69 ct. Zwarte Sultane Zijde voor mantels 298 ct. 2 el breed moderne wollen Composé 265 ct. 2 el breed dubbel Ribs Ottoman, zuiver wol 375 ct. 2 el breed wollen Ribstof met zijden rug voor mantels 525 ct. «5 99 Grootste jkeuze - Lage prijzen. Aanbevelend, Tel. 421 Pr. Hendstraat C 83-85 Onze sorteering in Effen en gewerkte STOFFEN Effen en gewerkte MOUSSEL1NES Effen en gewerkte ZIJDE is buitengewoon groot en voordeelig. 1 Coupon voor fsntssie cosfuum 26.90—19.90—14.90 en 9.90 1 Coupon blauw kamgaren voor Heerencostuum 29.90—24 90 en 16 90 1 Coupon voor fantasie pantalon 9.90—7.90—5 90 en 3 50 Wilt U nog meer weten Bezichtig dan even de Etalages en neemt een kijkje bij de WERELDBEKENDE uit Engeiand 500 Heerencostuums van het Kleedinghouse - „City of London", Melbournestreet 58, London. Uitsluitend PRIMA Maatcostuums, waaronder de fijnste Serge en Kamgarens, Whipcords en het allernieuwste op Heerenkleeding-gebied, mode 1927. waarvan wij ABSOLUUT DEN ALLEENVERKOOP HEB- BEN, TEGEN DE LAAOSTE PRIJZEN. Hieronder eenige prijzen BLAUW KAMOAREN vanaf f 17.50 WHIPCORD, alle kleuren vanaf f 13 75 FRESCO COSTUUMS van f 19.00 tot f 39.80 DENKT U ER OM DAT DE FRESCO-COSTUUMS ALLEEN VERKRIJGBAAR ZIJN BIJ tegenover Dancing Oebrs. Kwekkeboom Haast U en profiteert van dit zeldzame aanbod. Zaterdags en Zondags worden reiskosten vergoed. Zondags tot 12 uur geopend. Denkt U eens wat het beteekent in enkele seconden het brandende jeuken te bedaren! Ken paar druppels D.D.D. brengen onmiddel lijk verzachting. Geen slapelooze nachten meer, geen hinderlijk jeuken overdag. Waarom nog langer lijden, als verzachting mogelijk is? Reeds de allereerste aanwending van D.D.D. doet het brandende jeuken ophouden. Het ie een beproefd middel tegen Birzeem, Ringworm, Open Beenen, Zeere Plekken, Huidroos, Huiduitslag en andere huidkwalen. Waaromzoudt TT dralen? Koop Vandaag nog een flacon ad. f.0.75 of f.2.50 bij tJw apotheker of drogist. D.D.D. zeep f.1. per stuk. AAMBEIEN pijnlijke, jeukende of bloedende, ge- nezen door ÉÉN pot GEBUCOi. AAMBEIEMZALf FL 1.40 per pot o.a. te IJmuiden bij: S. Smit, Kanaalstraat 76. J. H. L. Bargerbos, Blocmstraat 12. Centrale Drogisterij, Kennemerl. 39, Rilskes, IJmuiden Oost. Zuiver Plantaardig Versterklngs middel. De SANQUINOSE doet twee heel voorname dingen voor zenuwlijders. Zij wekt Uw eetlust op, ook waar die al geheel weg wasen zij maakt Uw slaap diep en verkwikkend. Dat zijn twee héél voorname dingen. Want dat zijn de twee kanalen voor nieuwe kracht en nieuwe levenslust.,De pijnen ver minderen en straks verdwijnen ze geheelde moedeloosheid wordt overwonnenhet gevoel dat U alles te vee! is, laat na. Oij durft uw taak weer è&n, gij ziet niet tegen alles opgij durft weer te leven. Het leven zelf ziet er weer fleurig voor U uiten dat dankt gij aan de SANQUINOSE SANOU1NOSE kost I 2.— per fl.per 6 fi. f 11—12 (1.21.— Te verkrijgen bij de meeste Apothekers en go-de Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c/4 Den Haag. DAMES en HEEREN FLANEL PANTALONS SPORTKLEEDINO HOEDEN - PLAIDS PROF. Dr. O. JAEGER'S ONDERKLEEDINO ONERHEMDEN UITRUSTINOEN VAN DE OPENING ONZER ZAAK in la gebleken een te zijn geweest. Wij brengen ook in drie artikelen een ZEER UIT. GEBREIDE SORTEERING TEGEN BIJZONDER LAGE PRIJZEN. Dit Is dan ook een aansporing om ONZE ZAAK tot dt UWE te maken. Het Eerste Amsterdamsche Dameshoedenmagazijn BARTELJORISSTRAAT 3 N1EUWENDIJK 203-205 Telefoon 14171. Telefoon 32398. PROBEERT U EENS ONZE tast. 25 en £8 cent per ons. HM Beleefd aanbevelend, gelegen aan den Wijk aan Zeeërweg en Ooslerdulnweg It IJmuiden-Oost. Te bevragen bij M. J. ROLVINK, Velserduinweg 163, doch wendt TJ ONVERWIJLD tot ons en Gijn - ons aantal dankbare cliënten vermeerderen. WIJ blijven ons bij voortduring belasten met de bel®1 ling van alle rechtszaken. a WIJ wenden dreigende gevaren als executie of failliiit®" cl af door betalingsregeling of accoordaanbod. WIJ wikkelen echtscheidingsprocedures, zelfs de moeiljp gevallen, ving en diroreet af. j, WIJ voeren succesvol Uwe verdediging in civiele en straf»»1 WIJ weten een uitweg voor U waar anderen falen. Wl| verstrekken belastingadviezen, behandelen en verif ii gen Uwe bezwaarschriften, verzorgen Uwe boekhondui ir WIJ behartigen de ons opgedragen zsken en belangen,c:' -- - door i" i raat, zaakkundig en afdoende, gesteund jarenlange reebtservaring. Wacht dus niet tot het te laat is, wij helpen U.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1927 | | pagina 8