n r DE PONT1' IJS f 2 50 I Bedden- eu fHetdd-fhty, Personeel aanbiedingen Kamers gevraagd B. PRIJS Kamers aangeboden LUIDSPREKERS Huizen gevraagd Huizen aangeboden Lessen Personeel gevraagd Diversen Kost en Inwoning Huisraad aangeboden Muziek instrumenten Rijwielen Auto's Watersport Tennis De Haarl. Brandverzekering-Mij. van 1846 Wat U méér betaalt, betaalt U te véél! 99 BIOSCOOP „HET ROODE BANDENHUIS" „HET ROODE BANDENHUIS" I Besteed uw prijzen nuttig! 1IL1IUWIIM JS" 71 Reeds meer dan twintig jaar HEI ADRES VAN VERTROUWEN Prijsvraag „De Bilt's" Kledingmagazijn De Bilt's Kleedingmagazijn OPERA „FREISCHUTZ" A. VRIJENHOEK ZN., Ijsfabrieken Heden overleed na. een langdurig lijden, onze lieve man en vader Gerardus Johannes Muusze, in den ouderdom van 51 jaar. J. M. E. MUUSZE— RA.UTMAXX C, C. MUUSZE 22 Mei 1035 DrlóJluizerkerkweg: 128 Dr ieh u ïs-V eisen Re teraardebestelling: zal plaats vindon op W'ester- veld, Zaterdag 25 Mei 1035, na aankomst van trein 15.14 Voor huishouding B. z. a. JONGE WERKSTER voor Dinsd., WoensdC, Donderd., Vrijd, van goede getuigen voorzien. Br. G 8971 bur. van dit blad EIIV AR E X COSTUI "MX A AISTER b. z. a., prima ref. Br. G S902 bur van dit blad N.V. IJMUIDER AGENTUREN EN Administratiekantoor, IJmuiden Jaarl. Alg", Verg. van Aandeel! op Vrijdag 31 Met 1935 n.m. 2 uur ten kantore der Ven nootschap. De agenda ligt aldaar voor aandeelhouders ter inzage, DE DIRECTIE WORDT GEVRAAGD net meisje, niet beneden 20 jaar, voor dag en nacht. Aanm. na 8 u. v. g. g. v. Loon 5 p. w. Denijs, Da Costalaan 1, Driehuis. Gevraagd Aank. bediende voor kantoor- en magazijn werk. Brieven no. IJ 200 bur. v.d. blad Gen. Cronjésfraat 54 Telefoon 14726 Tempeliersstraat 60-62 Telefoon 12178 Zandvoortschelaan 180 Telefoon 26205 PERMANENT WAVE In alle opzichten prima BONTWERKSTER voert alle voork. rep. uit. Prima. afw. Pr. z. bill. Schagchelstraat 17 rood, Hrl, NAAISTER b. z. a. v. alle voork, "Nverkzaamh., ook japonnen. Br. 01 891.9 bur. van dit blad X ET EU X K .ME IS. JE, IC jaar, zoekt een betr. v. d. dag of nacht en dag, v. g. g. v. Er. G S917 our. van dit blad B. z. a. Fb. Dl ENSTBODK voor d. en n. V. g. g. v. Per 1 of 15 Juni. Br. G 9000 bur. v.d blad BEKW CÖSTUMIèRE b. z. a. met alles bok., naait aan huis v. 1.50 per Adr. Oost er laan 8 boven. Heemstede Voor bedrijf TIMMERMAN b. z. a. voor alle voorkomende werkzaamheden, re paraties enz. Zeer bill. Br. G 894 9 bur. van dit blad SCHILDERWERK GEVRAAG D door geschoold vakman. Billijke cond. Vooruitgangstraat 121 rood. z. a. JONGEMAN, 16 jaar, als leerling automonteur, dipl. bachtssch. Br. G 9020 bur. dit blad Net gep. persoon, P.G., z. ONGE.M. KAMER m. kost en alles ïnbeg: Berg. v. cenige meub. en fiei' Br. met prijsopg. G 8930 bur. van dit blad Jongedame vraagt ZIT-SLAAPK. m. pension. Br. met prijsopg. G S9 29 bur. van dit blad TE HUUR GEVRAAGD gestoff. suite of gest., zeer groote zitka mer met sl.kabinet, voorzien van vaste waschtafel. Zonder pension en gelegen op goeden en druk ken stand. Br. met prijsopg. G S9 28 bur. van dit blad GESTOFF. KAMER te huur, pension, n. stand, bij station G 8970 bur. van dit blad TE HUUR AANGEBODEN gem. zitkamer met groote of kl. slaap kamer v. een of twee personen. Zandv.laan b. d. Heerenwég. Br. G 8903 bur. van dit blad X ETTE SLA A PGELEGEXHEII) met of z. kost aangeb. voor net persoon, prijs bill. Klein Heilig land 43. OXGEM. SLAAPKAMERS of zit- slaapk. te huur aangeb. op 2de étage Julianalaan Overveen. Br. G 8905 bur. van dit blad TE IIUl'R gest. suite m. serre en gebr. v. k. Iordensstraat 19 Hrl. SCHILDER b.z.a. voor part. 0.3 per uur. Uitst. refer. Br. G 8920 bur. van dit blad uit Kennemerlarrd 13 Regels 25 cent Elke regel meer 10 ct. bij voorn it Detail H.H. KAPPERS. Bediende gevr.. boven 18 jr. S. Davidson, Arends- weg 4S, Beverwijk. GEM. KAMERS agb. v. 1 of 2 p. met. of z. pension. Wijkerstraat- vfeg 26.1, Velsen-No'ord Gevr. goed DAMFSRÏJWIEL met remnaat. Br. met opg. van uit. pr. en merk no. IJ 1050 bur. v.d. bi. TE KOOP Motor merk Saroiea jaartal 19 28, tegen elk aann. bod, deskundig onderz. toegest. G. v. Breugel, Rooswijkerlaan 62, Vel- sen-Nrd. Jongeman. 40 jaar-, zoekt NET KOSTHUIS, vrij kamertje, mal wasch inbegrepen a S p. w. Br., no. U 1048 bur. van dit blad H.H. BANKETBAKKERS! Nette jongen, 15 jaar, biedt zich aan ais leerling (volontair). Br. G 9024 bur. van dit blad TE HUUR GEVRAAGD beneden huis in Zuid. Huur 5 a 5.50. Br. G S950 bur. van dit blad Gevr. door drie dames VRIJ BO VENHUIS of lief klein huisje (modern) op goeden stand. ook genegen te koopen. Br. met prij- opg. G S922 bur. v.d. blad WERKPLAATS, eventueel met woning to huur gevr. Br. G 8977 bur. van dit blad VRTJ HUIS te h. gevr. v. 2 pers. m. kind. (Vast werk). Pr. 20— 22.50 p. m.. niet H.N. Br. G 8 994 bur. van dit blad TE KOOP GEVRAAGD eenige perceelen op eigen grond te Am sterdam (geen winkels of onder stukken). Liefst maand woningen Br. G 9025 bur. van dit blad TE KOOP goed onderhouden kin derwagen, Groeneweg 47, Wijk aan Duin. VIOOT,ONDERRICHT gevraagd. .Brieven met prijsopg. G 8974 bur. van dit blad Voorhuishouding Gevraagd in klein gezin te Heem stede een FLINK MEISJE van 8- 5 uur. Br. G SS99 bur. v.d. blad FLINK DAGMEISJE gevraagd v, 8.307.30 uur. Aanmelden 's av. Zonnelaan 25. Haarl. Houtpark FLINK MEISJE voor de morgen uren gevraagd bij J. de Jong, Landzichtlaan 33, Heemstede MEISJE GEVRAAGD 14 jaar, van 912.30 uur ƒ2 of v. 93 m. mïddagm. 2.50 p. w. Zondags vrij. Landzichtl. 1 C, Heemstede DAGMEISJE gevr., leeftijd 16 jr., van half negen tot half vier. Loon 3.50. Platanenlaan 32, Bloe- mendaal NET MEISJE gevr., 15-16 jaar, v. 8.302.30. Uit den Boschstraat 1G Haarlem NETTE HUISHOUDSTER gevr., met 1 Juni in klein gezin z. k., waar vr. ontbr., tegen kost en inw. en desgew. kl. verg. Br. m. opg. leeft. Cr S975 bur. v.d. blad NET MEISJE voor direct gevr. v. 8—3. Barteljorisstraat 43, Haarl. FLINK MEISJE gevraagd, v. d. en n., in gezin mot 2 schoolg. kin deren, loon 20 p. mnd. Br. met uitv. inl. G 8998 bur. v.d. blad Gevr. EEXV. BUITENMEISJE v. d. en n„ v. a.. voork. werkzaamh., leeft. 1617 jaar. Goed m. kind. leunn. omgaan. Br, G 901-1 bur. van dit blad TE IIUUR nog maai- 3 van die pracht ben.huizen aan de Jan Gij- zenkade, voor de brug. no. 214, 220, 226. Te bevr. bij J. Lips, Obistraat 37 en op het werk. Te BEVERWIJK te huur 35 p. m. van overgepl. ambt. een ruim MODERN WOONHUIS (G k„ serre, badk.. 2 w.c.'s). Br. G S9 61 bur. van dit blad TE HUUR pakhuis, werkpl., ga rage, el. licht. w.c.. betonvloer. Centrum stad. Adres 62 Nieuwe Gracht Telefoon 1453 5 GARAGE TE HUUR m. water en electra, ook geschikt v, werkplaats Omtrek Leidschevaart. Br. G 8925 bur. van dit blad WINKEL-HOEK HUIS te huur Leidschebuurt 5 p. w. Te bevr, Leidsche zijstraat 11. TE KOOP houten huisje x 4 met ruiten, 2 reclameborden, 9x2 M. en schoren, rijwïelrekken v. 1700 rijwielen. Zandv.laan 158, Heemstede TE HUUR benedenhuis met poort Sch nee voogtstraat 11 zwart. HOUTEN ZOMERHUISJE. Te koop van de „Flora" het A.S.F. Korrelhuis. bev. 2 vertrekken. Prima staat. Uitst. geschikt als tuinhuis. Prijs 200. afbreken en opb. voor rekening v. kooper. Br. aan Amsterdamsche Superfosfaat- fabriek Maliebaan 81, Utrecht. VRIJ BOVENHUIS aan de Ol menstraat (5 kamers, fietsenber ging enz.) te huur. Huurprijs ƒ3.50 p.w. Te bevr. Raadhuisplein 12, Haarlem Noord. TE IIUUR étage, 2 gr., 2 kl. ka mers, W.C., 20 p. mnd. H.Nrd. Br, G 9018 bur. van dit blad TE IIUUR ben.suite, keuken, w.c. tuin, zolder berging 2 3 p. mnd. H.N. Br. G 9 019 bur. v.d. blad HALVE VILLA, pracht stand, te huur of te koop. Direct te aanv. Br. G 9026 bur. van dit Blad ZAND VOORT. Gem. zit- en slp.k. met gebr. keuken, van 1 Juni1 Sept. Prijs 130. Br. G 8952 bur. van dit blad WEGENS VERTREK z. g. a. n. D.- en H.rijwiel, prijs 14.50. Zoetestraat 21 bij de Zijlstraat. TE KOOP Flat Sedan 5 pers. pri ma in orde, prijs 270. Or. Nas- saulnan 49, Tel. 1 6595, Overveen. TE KOOP MOTOR 5 P.K., k.k. Ariël, prijs bill. Z. g. a. n. Prin- cessenstraat 10. Lisse. Te koop z. g. a. n. JONGENS RIJWIEL Diepenbrockstraat 7 Haarlem O. KINDERWAGEN te koop agb,, groote bak, kl. wieltjes, in keur. st. en even gebr., v. 45 v. 12.50 Herculesstraat 15, Haarlem Nrd. TE KOOP AANGEB. groot konij nenhok voor 2 konijnen. Sol. ge bouwd. Hodsonstr. 2 4 H.Nrd. KOOPJE. Rijw. met ingebouwd' hulpmotor, 3 mnd. gebruikt, dus als nw. Gekost 2 00. nu 70 Vosmaerstraat S3, Haarlem Oost AUTORUIL. Kleine, zuinige 4- dours Studebakc-r Erskine, 1929, prima in orde, omruilen tegen grooteron wagen, liefst 2 deurs. Br. G 9 003 bur. va.n dit blad TE KOOP een d.rijwiel met Tot' deponaai.' en lamp, prijs 9. Bak kerstraat 3 9, Haarlem BURGERS D.RIJAV. z. g. a. n, ƒ.16.50. Simplex H.rijw. z. g. a. n, 14.50. Jong.rijw. a.n. ƒ10. Spoed, Lange Margarcthastraat 3 rd FOXGERS IIEERENRIJW'. löte soort, el. lamp. als nieuw 29. For>gers H. model dubbel frame, nieuw 37.50. De Kampioen Jans straat 27. MOET WEG D.rijw. 7.50, z. g. a. n. Eng. H.rijw. 11.50. Swift H.rijw. z g a. n., Terryzadel 15.50 Kruisstraat 28 rd. Spoed! KINDERWAGEN te koop, mooi blauw. G. v. Bouillonstr. 9 rood. BELASTINGPLAATJE te koop .evraagtl. Schneevoog'tstraat 3 rd.' NETTE SLAAPKAMER aangeb m. str. w. en berg. v. f. De Rooy. Zijl weg 2 2, O ver-veen, grens Hrl. Bij bescha fam, een ZIT-SLAAPK, ook beide disp., m. of z. pension in centr. Haarl. te huur. Br. G S9 31 bur. van dit blad In beschaafd gezin PRETTIG TEHUIS aangeboden voor 1 a 2 kinderen. Uitstekende verzorging toezicht op huiswerk: prima re ferentics. Cond. zeer billijk. B: G 89 62 bur. van dit blad Aan nette D. en H. van gev. leeft. GOED KOSTHUIS agb. a 8 p. w. Jansstraat 24 rood, hoek Ridder straat, 2 x bellen. X ET K OST HUIS GEVRAAG 1) door een net persoon, liefst bij wed. alleen of klein gezin, alleen inwonend. Br. G S9 32 bur. v.d. bi. PRIMA KOST EN INWONING aangeb., vrije kamer en gezellig huiselijk verkeer. Geel. Oude Gracht 127 rd. KOST EN INWONING gevr., dooi gepens, bij wed. of klein gezin a 7 of 8 p. w. Br. G 9 009 bur an dit blad E KOOP mahoniehouten Buffet, prijs billijk. Kennemerstr. 33 Hri. TE KOOP een tweepersoons ledi kant met springbak, prijs billijk, Madoerastraat 5, Heemstede TE KOOP z. g. a. n. kinderledi- kantje prijs 3. Patriarchstr. 6. 6- en 12-ELS VLOERKLEED, en ,'itte vacht. Spotprijs. Adres Bak kerstraat 1 zwart. TE KOOP eiken eetk.ameublem. best. uit: buffet, tafel, 2 armst, en 4 st. a 50. Een mooie spiegel a 7.5 0. Een fauteuil a 2.50. Pr. I-Iendriklaan 109. Overveen. PIANO. Te koop kruissn. Duitsehe piano, in g. cond. Prijs bill. Iepen straat 17, H.Nrd. TE KOOI* Studieviool in prima staat, compleet met kast 7.50. Adr. Sterrenboschstraat 50 H.W. RADIO te koop aangeb.. electr., 4 lamps Philips niet loudspeaker 40. Kolkstraat 25 rood, Haarlem MOOIE PIANO te koop 7 5.— Landzichtlaan 10, Heemstede FE KOOP een Amerik. Orgel (zw. 10 reg.) voor studie 30. Burg. Wentholtstraat 11, Hillegom. DIT TS IETS MOOIS. Siger radio toestel in artistiek kastje, speelt prima, wisselstroom, heeft 360 gekost, thans 25. Dagelijks ie hooren Potgieterstraat 30 Haarl. BOVENHUIS, keurig net onder houden. bev. 5 kamers, balcon en zolder tc huur v. net kl. gezin, Bevr, Schermers traas 2, Te knop aangeboden HULPMO- TORRIJW IEL (merk TON) in prima staat. Mr. Cornelisstraat 10. Boskoopsclie PL ANTEN BE URS. Stamrozen 20 et. Dahlia's 5 cent. Rots- en vaste planten 5 cent. Bloemlieesters. Groene planten enz, Fran leaser aat no. 53. Een goed uitziende POPPENWA GEN te koop gevr. Adres op te geven met prijs Donderdagavond Voorzorgstraat 5 rd., I-Iaarlem VOOR UW TUIN. Dahlia's. Pioen rozen. Chrysanten 10 cent. 10 sl. 75 ct. Geraniums 15 en 9 cent. Franco Haarlem. Burgwal 36. TE KOOP groot zonnescherm. Te bevragen. Badhuisstraat 3S rd. STOFZl it;ER REPARATIE Ankel wikkelen 1 jaar garantie 6. Kool-borsteltjes per stuk 0.10 Van der Moer Zijlstraat 19 a D. HERDER, 1 jaar, te koop agb. m. hok, voor goed teh. Prijs 7 50 Adres te vorn. bur. van dit blad TE HUUR ruime werkplaats atelier. Adres Cederatraat 3. TE KOOP gloednieuw Weclcstel merk „Weck", ketel en thermo meter, 50- flesschen 2 L., 1 L., 1/2 L. 7. Hoofdstraat 3 5, Santpoort EET NU Piepkuikens a 0.50, Braadkippen a 1.Soepkippen per pond 0.35. Alleen bij Kruijer, Telef. 10924. Lange Veerstraat no. 2. HOOGTEZOX (Ultrasol) billijk te koop. Binnenweg 143, Heemst. GRATIS AF TE HALEN een lief zindelijk poesje. Karolingenstr. 46 Aangeboden HERDER, raszul 3 mnd oud, Clennitislaan 18, Aer- denhout. Telef. 26495 DAMES, een maatcorset vervaa digt befcw, corsetière voor 10. Onberispelijke pasvorm gegaran deerd. Br. S945 bur. v.d. blad GRASZODEN op maat 1.50 de 100 st. Violen per bak 50 ct.. fr. si Billijk tuinaanleg. Prinsen Bol werk 5 c H. Te KOOP kinderwagen, kinder stoel en groote box, ook afzonder lijk. Van Zeggelenstraat 28. Trekster, 20 jaar. zoekt VRIEN DIN, besl. lid N. J. H. C. Br. G 8943 bur. van dit blad GRATIS LIEF HONDJE aangeb 10 weken oud, voor dierenvriend, Br. G S941 bur. van dit.blad TUI X AM El B DEMENT. Wegen: verhuizing een nieuw tuinameu- blement spotprijs. Dijkstraat 9 bij de Amsterdamsche poort. VERSTE LB. TUINPARASOL en steenen tuin sisrpot, Br. met prijs G 8940 bur. van dit blad SPOTKOOPJE. 1 zwarte glim- mende regenjas maat 48. Wilsons- plein 69, Haarlem Gevr. 2e h. VASTE WASCHTA FEL in prima staat. Br. met prijs G 8938 bur. van dit blad ALS NIEUWE KEUKENGEYSER v. spotprijs 15 tc koop aangeb, Wilhelminastraat 46, Haarlem Licht grijze KINDERWAGEN in keurigen staat. Zijlstraat S7, bo venhuis. Haarlem ZES BARKRUKKEN, veeren in de zitting, agb. J. A. v. d. Hout. Raadhuisplein 7. Heemstede TE KOOP kinderwagen, donker blauw. Olmenstraat 7S, H.Nrd. TE KOOP agb. z. g. a. n. mod. kinderw., met matr. en dekz. 12.50. Poiïtianakstraat 36 Ï-I.N. TE KOOP goed werkende Hand naaimachine m. k. Atjehstraat 9 6 TE KOOP goud fazanten-eieren, prima stam. Tramweg 1, „de Valck" Aerdenhout. KINDERWAGEN met ballon- bandjes, 2 schragen met blad 225 x S0 en een deurhor 2 00 x 78 te koop. v. elk aann. bod. Dubbele Buurt 43 zw. Net meisje, 23 jaar, zoekt leuke VRIENDIN om s. met Pinksteren de wereldtentoonstell. p. tour.car te bez. Br. G S9S4 bur. v.d. blad TE KOOP GEVR. Aardappelen en Groentewijk, met of zonder er kenning. Adres J. Lucas, Brou werskade 45 rd. TE KOOP wegens plaatsgebrek een broedkooi met 3 kanaries, 1 man en 2 poppen, prijs 3.75. Lange Annastraat 14. Net meisje, 19 jaar, zoekt een VRIENDIN, niet R.K. Br. G 8991 bur. van dit blad Jongmensch, in het bez. van boot, zoekt ZEI1/GENOOT(E). Er. met volledige inlichtingen G 89S7 bur, van dit blad TE KOOP 'J. pers, Toerkano, J Wit, Schouwtjeslaan 61. Te zien na 7 uur. TE KOOP opklapbaar midden- zwaard niet kast voor zeilkano, gem. aan te brengen. Rustenbur- gerweg 2, Bloemendaal TE EK EN IN GEN. 2 pers. toer kano niet volledige bouwbeschrij- ving, speciaal voor amateurbouw Bekroond ontwerp, 1.50. Gast huisstraat 3 rood Tennisclub spel. Vrïjd.av. op Wim bledon, vr. nog een eenigsz. geoef. DAMESLID. Br. G S915 bur. van dit blad Heer, m.b. 1., ongeoefend, zoekt aan slHEERENTEN XISCLUB, 's avonds spelend. Tel. 26495. KRUISWEG No. 70, hoek Parklaan verzekert tegen 40 Brand, Onbewoonbaarheid, Huurderving, In braak, Storm, Bedrijf, Persoonl.Ongevallen,Wettl. Aansprakelijkheid en Waterleidingschaden. Slechts TIEN CENTEN kost een abonne ment op deze Courant. Hiervoor wordt dit blad zes dagen achtereen bij U thuis bezorgd Voor nog geen twee cent per dag TWN MOTOR 1933 ter overn,. z. g. a. n. 1 cyi. 5 00 c.c„ K.M.tellar, nw. bunden, 22 5. Mr. Cornelis- s tra at 29, bent U dus lezer van een uitstekena verzorgd dagblad en bovendien gratis en hoog verzekerd tegen ongevallen. Abonneer U nog heden. Het beteekent BESPARING EN TÓCH VERBETERING. VELSEN-NOORD TELEFOON 2202 brengt U vanaf 24 MEI tot en met WOENSDAr 29 MEI „ABSCHIEDSWALZER" (Chopin) (Regisseur GEZA VON BOLVARY). Een zeldzame film, waarvan groote bekoring uitgaat Als tweede hoofdfilm „GEVAARLIJK SPEL" (Met GEORGE BANCROFT). Een film die U boeit en in spanning houdt tot het einde. (Leeftijd 18 jaar.) AANVANG 8 UUR. CASSA 7.30 uur GEOPEND. MATINEE van 2.304.30: „Abschicdswalzer". (Alle leeftijden.) Van 57 uur: „Gevaarlijk spel". (Leeftijd 13 jaar.) VERWACHT „LILILOM, DE KERMISKLANT" met CHARLES BOYER. RIJWIELEN IN ALLE MATEN vanaf ƒ19.75, geheel compleet, met remnaat Ons RECLAME RIJWIEL, geheel verzwaard, met origin, torpedonaaf en electr. Rijwiellamp, 5 jaar garantie 32.50 Alle maten KINDERRIJWIELEN uit voorraad leverbaar, vanaf 19.75 Ziet verder onze groote sorteering RIJWIEL- ONDERDEELEN en ELECTRA. LAMPEKAPPEN met 3 bovenkronen vanaf 5.75 GEN. CRONJéSTRAAT 112 en KRUISSTRAAT 18. Telefoon 10660 Telefoon 12572 lll'lllflflEl HEEFT VOOR ELKE BEURS IETS GOEDS De Speciaalzaak van Haarlem Honderden inzendingen hebben wij ontvangen. Wij hebben dan ook aan onze prij zenserie nog 2 troostprijzen toegevoegd. De prijswinnaars zijn door ons persoonlijk aangeschreven en hebben hun prijzen reeds in ontvangst genomen lste prijs: „Hoe klaar je 't, Jan, nu weer zoo'n keurige jas, En een nieuw costuum hm! eerste klas." „Ja, man, doe als ik, welke prijs je ook besteden wilt, Je slaagt zeker in 't kledingmagazijn „DE BILT", lste prijs slagzin: „Kleeding van DE BILT" „Geen geld verspild." Wij zeggen de talrijke deelnemers vriendelijk dank voor hun inzendingen. PRES. STEYNSTRAAT 1. bij de Kloppersingelkerk. van WEBER. Welke Dames en Heeren, in het bezit van een behoorlijk stem geluid, hebben lust deze Opera mede te zingen? Het werk zal in concert-vorm voor de Haarlemsche werkeloozen worden uitgevoerd. Mondelinge of schriftelijke aanmelding: WILHELMINA STRAAT 51, Telefoon 15691. HAARLEM Welke firma is genegen gedurende de maanden OCTOBER tot en met MAART ruim 3000 ton PRIMA HARD HELDER DS af te nemen? Gegarandeerd sfip- en zandvrij. Tegen scherp concurreerenden prijs. Brieven te richten aan CROOSWIJKSCHEKADE no. 9 b, Tëïefeea 54195. ROTTERDAM,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1935 | | pagina 4