S. O. s. Groote Afslag Aardappelen C. KLEIMAN Ümum niet George Hille VUIJK'S „CONCORDIA" H.H.B Nu kunt II nog profiteeren Uoot ïmlpt-Ce&seHeit! ©E FAAM HET ADRES UW BRIL IS BETER ff. A. RIPBC© BEIDER BELANG's Nieuwste Sensatie! Beproeft Uw Geluk! Jongens- en Meisjesschoenen EET N. J. Burger H. A. REPKO MELK INRICHTING FA.VAN hopten "u Ïwi&fii-Catsei ftast altijd! B. KRAAY W@@Ü HET INLIJSTEN ARTBSTBEK" De Beurs" P. SELDENRIJK Fazantenlaan, h. Mesuweni. TWEE CONSUMPTIEBONNEN Huismoeders VOOR KLOKKEN, WEKKERS HORLOGES, GOUD EN ZILVER is het beste adres KALVERSTRAAT 23-25 IJM (O) Het Bloemenmagazijn „KLEURENPRACHT" Levering van alle soorten BLOEMWERKEN. Aanleg en onderhoud van tuinen. Als attractie geven wij iederen 25en kooper(ster) die voor 50 ct. besteedt, een MOOIE PLANT CADEAU. Profiteert van deze gelegenheid. Aanbevelend, GEBR. ZONNEVELD. ZEEWEG 231 IJMUIDEN-OOST. Bij KENNEMERLAAN KENNEMERLAAN 141, IJMUIDEN. De Schoenmakerij H. AARTS MAHUSTRAAT 45, hoek Jacob v. Heemskerkstraat, verwerkt uitsluitend 1e kwaliteit leder. Ziet onze concurrerende prijzen. KINDERSCHOENEN NAAR GROOTTE. VOOR RECLAME10 K.G. puikbeste BEVELANDERS 25 ct. (mooi van stuk, zonder ziek), y8 H.L. 85 cent. AARDAPPELHANDEL TERVOORT. IJMUIDEN-OOST, TROMPSTRAAT 6, TELEFOON 5.5.7.9. IJMUIDEN, Filiaal BLOEMSTRAAT 50. OPGELET Wij geven als FEESTRECLAME op a.s. WOENSDAG 9 SEP TEMBER bij aankoop van H. v. d. WIELEN, Napierstraat 10. VOOR T NAJAAR. Een pracht collectie PETROLEUMKACHELS, PETROLEUMHAARDEN, VERGASSERS PETROLEUMSTELLEN enz. enz. bij Stephensonstraat 18 IJZERMAG. ,,'T CENTRUM" IJMUIDEN. komende week onze étalages te bezichti gen. Wij toonen U wat mooi, solide en voor- deelig is en bovendien kunt U prachtige prij zen winnen. Tevens gaven wij reeds dui zenden Kinderbonnen cadeau. Het is aan U om er tienduizenden van te maken. Doet Uw voordeel en koopt bij Wijk a. Zeeërweg 27 Gemaakte Goederen, ook groote sorteering Werkkleeding! Deelnemer Etalagewedstrijd ZEEUWSCH TARWEBROOD, PRIMA WITTEBROOp Ons Krentenbrood en Sun Maid is gelijk aan tulband. GEBR. VU IJK, STATIONSWEG 6, IJMUIDEN-OOST. Boter, Kaas, Eieren Comestibles, enz. Alles le kwaliteit IJMUIDEN-(O) Kruidenierswaren Comestibles, Fijne Vleeschwaren VRAAGT ONZE De Weerdstraat 40 IJMUIDEN (Oost) TELEFOON: 4174 JE SPORTADRES VOETBALSCHOENEN vanaf 2 50 VOETBALSHIRTS, alle vereenigingskleuren VOETBALLEN vanaf 2.50 Verder alle SPORTARTIKELEN verkrijgbaar bij THEO VAN ECK Zeeweg 29, IJmuiden-O. HET IS BEKEND DAT STERK'S SCHOENENMAGAZIJN U het ALLERBESTE levert tegen den LAAGST MOGELDKEN PRIJS. Komt U ook eens kijken? Aanbevelend, STERK'S SCHOENENMAGAZIJN ZEEWEG 105, IJMUIDEN (O.). DRIEHUIZERKERKWEG 79, DRIEHUIS. WOLKEN VAN GENOT G. M. SMITS—STRATING, J. P. COENSTRAAT 109 IJMUIDEN. DE ZOMER IS NOG NIET VOORBIJ Wij verkoopen onze RIJWIELEN tegen iederen prijs vanaf 15.90 ZEEWEG 256 TELEFOON 4261 AgentSIMPLEX, NED. KROON, R. S. Deze maand moeten alle Rijwielen weg. 99 QQÏ2?" ia II If'Uu'AI HUIJCENSSTRAAT 64, IJMUIDEN HEDEN VEEL NIEUWE MODELLEN SPECIAAL ADRES voor DAMES-, KINDER- HEERENSOKKEN enz. CEDERSTRAAT 33. en SPORTKOUSEN, S. KLUFT. voor 1e klas SIGAREN en SIGARETTEN is en blijft Sigarenmagazijn Kennemerlaan Beleefd aanbevelend, Mej. H. BLOK, Kennmerlaan h. Snelliusstraat 2. Heeft U onze beroemde VORSTENLANDEN ZANDBLAD, de beste 3 ets. sigaar, al eens geprobeerd? HET VERLEDEN HERHAALT ZICH. U koopt thans voor den ouden prijs van vroeger weer een PRIMA SIGAAR bij B. KRAAlJ, Stephensonstraat 61, Telef. 4325 Een PRIMA SIGAAR reeds vanaf 3 cent. Neemt proef. ROOKARTIKELEN in uitgebr. keuze. VRAGEN EN BEZORGEN ZONDER Prijsverhooging Het Radio-toestel met het Ultra korte golf bereik wordt geleverd door de Fa HEES Co., TE DELFT in den prijs van f 115 - tot f 310- op gemakkelijke be talingscondities Vraagt in lichtingen bij onzen agent wanneer U hem laat maken bij KALVERSTRAAT 23-25 IJM. (O) Leverancier Velsens en Velseroords Ziekenfonds. Zie de draaiende Molen IN ONZE ETALAGES IJMUIDEN's SPECIALE LEVENSMIDDELEN! BEIDER BELANG van Uw FOTO'S, PLAATWERK enz. Kunst Lijsten- en Fotohandel 99 ZEEWEG 261 IJMUIDEN (OOST). Steeds het nieuwste en het beste tegen LAGE PRIJZEN. NU DE VACANTIES voorbij zijn, is het weer tijd voor nieuwe Wij zijn daarin zeer ruim gesorteerd, onze prijzen zijn zeer laag en de kwaliteit is enorm. Zooiets vindt U alleen in het Schoenenmagazijn van A. POST, HADLEYSTRAAT 1 IJMUIDEN. doet uw voordeel! Koopt uw AARDAPPELEN, GROEN TEN en FRUIT in den Groentenhandel ZEEWEG 33 IJMUIDEN-OOST. Het huis met de pijl is en blijft Uw adres voor Groenten, Fruit en Aardappelen. Jb. JONGEJANS ESCHDOORNSTRAAT 20 U besteedt het beste Uw geld, In de Cederstraaf, bij Nederveld. Schoenhandel en Reparatie-Inrichting CEDERSTRAAT 18 IJMUIDEN-OOST; Zoekt Uw letter H.H. ROOKERS TABAK, SIGAREN en SIGARETTEN. Tabak- en Sigarenmeoaxijn „HET KRUISPUNT" VELSERDUINWEG 111, IJMUIDEN-OOST. Wed. H. L. GOOSSENS. e eroperd Vindt U een groote sorteering BORSTELWERK, WASCHBENOO- DTGDHEDEN en POETSARTIKELEN tegen zeer lage prijzen. AMMONIAK 9 cent per flesch. Probeert onze SNELGLANZENDE WAS, 10, 20 en 30 cent per pot Ieder die voor 25 cent besteedt ontvangt GRATIS een DRAAI SCHIJF- of SHIRLEY TEMPLE-BON. WINTERS maakt U het werk gemakkelijk en goedkoop. DAMES ZOLEN en HAKKEN 0.75 en 0.95 HEREN 1.15 en 1.35 DAMES HAKKEiN „0.25 HEREN 0.45 DAMES ZOLEN 0.55 en „0.75 HEREN 0.75 en 0.95 DAMES RUBBER ZOLEN en HAKKEN 0.75 HEREN 1. Alles gehaald en thuisgebracht. Beleefd aanbevelend. 10 K.G. 1/2 H.L. ZEEUWSCHE BLAUWEN, koken niet af 38 1.20 'grof, extra 29 90 middelsoort 29 90 BONTEN 37 1.20 BLANKEN, zeldzaam 38 1.20 middelsoort, koken niet af 29 90 IJPOLDER BLAUWEN, alles kruim 32 1.04 grof 25 75 middelsoort 24 75 EIGENHEIMERS, koken niet af.. 30 90 middelsoort 24 75 grof 24 75 BONTE, juweelbest 34 1.00 FIJNE ZAND'VOORTER DUIN 46 1.55 EGMONDER DUIN 46 1.55 middelsoort 30 90 MOOIE BLANKE UIEN 5 pond 10 cent ALLES PRIMA KWALITEIT EN GOED GEWICHT. 1 pond KOFFIE van 29 cent 1 ons THEE van 20 1 ons CACAO van 10 2 ons ZOMERTRILLERS 15 ?/a pond BRUSSELSCHE KERMIS 5 l pond SUIKER 21 ALLES TEZAMEN VOOR 1— Aanbevelend, Desgewenscht thuisbezorging zonder prijsverhooging. zuiver met MELK en van de FIJNSTE BLOEMSOORTEN bereid, voor den prijs van16 cent Neemt eens proef en U zult tevreden zijn. Beleefd aanbevelend geniet U van onze 1ste kwaliteit SIGAREN, SIGARETTEN en TABAK. Ruime keuze voorradig. Aanbevelend, STEPHENSONSTRAAT 61 Telefoon 4325 - IJMUIDEN Bovendien geven wij bij ELKE GULDEN boodschappen één bon voor Koffie of Thee en één bon voor een glas Limonade Illlllllllllllllllllllllll 99 (bij het Antonius Ziekenhuis) TELEFOON 5615 IJMUIDEN-OOST. Vraagt Uw Kinderbonnen. Wij zijn ruim voorzien in de meest bekende merken DE KWALITEIT, Alleen bij ons I

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1936 | | pagina 7