DANSEN En thans een Nederland k Nederland La Gaité^m Goedkooper WELKERS J. van de Ree LUIDSPREKERS Lessen Personeel gevraagd Ziet de Etalages! Zeeweg 84 - IJmuiden-Oost Bk g Zeeweg 83-85, Tel. 4026, IJmuiden-O. Diversen Watersport Tennis ONS CO-JA-SHO ORKEST ZATERDAG 12 SEPTEMBER DANSEN in de „Griffioen" Automatisch Restaurant, GROOTE HOUTSTRAAT 21. WILT U „EEN WERELD VOL MUZIEK" HOOREN EleÉiro-Technisch Bureau VAN BERKEL, HAGELINGERWEG 3 SANTPOORT TELEF. 236. DANS-INSTITUUT R. MARTENS mr DANSCURSUS op WOENSDAGAVOND van 810 uur, in café „DE VRIENDSCHAP", CASTRICUM. Uitsluitend BILJARTWEDSTRIJD. Zondag a.s. in „de Rustende Jager" Castricum uit Kennemeriand Voor huishouding Voor bedrijf 2.65 I I 3.75 I 1.95 95 Schitterende sorteering pullovers, vesten enz. 12.90 Steeds de grootste keus en DE LAAGSTE PRIJS bij 't IS EEN UITGEMAAKTE ZAAK! Stofzuigerhuis „ELECTRO FORT", X^w0 po 0uV\a° Schapenvlees noteert heden voor zijn 1ste kwaliteit Hollands Rund-, Varkens-, Kalfs- en Schapenvlees Hollands Rundvlees Varkensvlees Vet Kalfsvlees Probeert U eens onze PRIMA LEVERPASTEI OPHALEN HUISVUIL. DE GEUZEN VEROVERDEN DEN BRIEL. HEEFT HAARLEM VEROVERD. fsy IEDEREN AVOND DANSEN DE HERFST IS IN AANTOCHT De Brandstoffenhandel B. OUDSHOORN Het woord van den dag. ONZE PRIJZEN LAGER 12 ct. 37 ct. 37 ct. 20 ct. 35 ct. 25 ct. 16 ct. 25 ct. 49 ct. 25 ct. 9 ct. 25 ct. 9 ct. 42 ct. 57 ct. 7 ct. 12 ct. 22 ct. f 2.95 14 ct. 16 ct. 17 ct. 2.10 1.75 1.50 BEVERWIJK HOORN met ROEMERS REUZEN-ORKEST. Aanbevelend, B. DEMMERS, IJMUIDEN-OOST. U kunt zonder eenig bezwaar alle dagen Uw lievelingsspijzen eten, als U bij „FLUKS" dineert. U stelt Uw diner samen uit het vleesch dat U het lekkerst vindt, de groente waarnaar U het meest ver langde, en de pudding of het ijs met slag room, dat U boven alle andere prefereert. Met soep of andere voorspijs, kost U zulk een diner VIER penningen van 12Va cent. FIJN - VERSCH - VOEDZAAM - „F L U K S" Komt U dan bij ons luisteren. De nieuwste TELEFUNKEN- en PHILIPS- TOESTELLEN zijn aangekomen. BLOEMSTRAAT 131 IJMUIDEN CLUB- en PRIVé DANSLESSEN, BALLEIDING. voor R.-K. INSCHRIJVING ZONDAG van 3.30—5.30 nam. aan de zaal Ons devies isIEDERE LES EEN NIEUW SUCCES. ZONDAG a.s. komt PROF. KOEHOF in café „DE VRIENDSCHAP", CASTRICUM. 80 car. vóór op de 100 car. Iedereen kan GRATIS deelnemen. AANVANG 7 UUR. Aanbevelend, W. TH. BEENTJES. In plaats van kaarten Getrouwd: Ir. J. K. HUBREGTSE w. i. en ANNIE GROEN 11 Sept. 1936 Koog a. d. Zaan, Parallelweg 54 VEREENIG. HANDENARBEID Aïd. Velsen Opleiding Handenarbeid (Akte R) 3 p. m. Aanmelden z. sp. mog. Houtmanstraat 36, IJmuiden AFWEZIG Arts TOT 28 SEPTEMBER Praktijk wordt waargenomen door de doktoren Melchior, Muys v. d. Moer en Royaards 1 -3 Regels 25 cent Elke regel meer 10 ct. (uitfluitend bij vooruitbetaling) Luidsprekers, na 9 uur 's och tends aangeboden, kunnen niet op den zelfden dag worden geplaatst. TE HUUR: GARAGE. Te bevra gen Sirenestraat 2, IJmuiden Te koop 600 VREEMDE POST ZEGELS. Bik en Arnoldkade C 40 IJmuiden Te k. twee jonge DUITSCHE HERDERS, 3 mnd. Ouders stam boom. 7.5 0. Manége Booy, Krommenie, Tel. 81839 PRACHT INBOEDEL ter over name, alles nieuw. Salonam. 50. Slaapk. am. 65. Huisk. best. uit 2 faut., 4 stoelen, dressoir, spiegel en tafel 6 5. Beekvliet- straat 7 (zijstraat Hoofdstraat) Santpoort. W. C. DREES ENGELSCH Opl. Mercurius. Bill, condities. Verspronckweg 32, Haarlem. DUITSCHE en FRANSCHE lessen aangeboden. Bill, condities. Dr. E. Philippsthal, Hyacintenlaan 21, Haarlem CHRISTIEN STORK gediplom. leerares, geeft solo-, koorzang- en pianolessen. Tempeliersstraat 17. Tel. 15448 BOEKHOUDEN. Opleiding aan geboden door ervaren Leeraar M.O. Vele geslaagden. Privé-les, 6 per mnd. Br. G 8846 bur. van dit blad TEKENAAR LERAAR N.O. geeft mondelinge en schriftelijke lessen in technische vakken. Voorhelm straat 5, Haarlem Gevr. LEERAAR of STUD, om aan leerl. Ie kl. gymn. 1. in latijn te geven. Br. met cond. G 8922 bur. van dit blad Gevr. NET MEISJE v. d. en n., per 1 Oct., k. koken en zelfst. werken. Mevr. v. Bokkum, Const. Huygenslaan 12, Aerdenhout. Gevraagd HUISHOUDSTER voor n. en d„ 3540 jaar, kunnende werken en koken. Moderne opvat ting. 1 Oct. Bij twee menschen, waarvan de vrouw gebrekkig is. Br. G SSS5 bur. van dit blad MEISJE gevr., v. d. en n., k. ko ken en netjes werken. Loon 30. Br. G 8 8 38 bur. van dit blad OPNAME GEZ. voor meisje van 6 jr. in kleuter-gymn.klasje. Br. G 8 937 bur. van dit blad Gevr. NET MEISJE, 14—16 jaar, voor de morgenuren. Adres Blee- kenbergstraat 5, Hrl. Nrd. NET MEISJE gevraagd, leeftijd 15 a 16 jaar, van half 9 tot 3 uur, in rustig huisgezin. Aanmelden v. v. Spiegellaan 6, Heemstede NET MEISJE gevraagd. Wasserij De Cruquius, Kruisweg 1066 Haar lemmermeer, bij Heemstede DAGMEISJE gevr., niet ben. 2 0 j., Netjes k. w., loon 6.50 p. w. Zondags vrij. Indiensttr. 14/9 van S.308 uur. Aanm. na 8 uur 's av. Prins Hendriklaan 68, Overveen. TWEEDE MEISJE gevraagd v. 88. Wagenweg 208. Aanmelden 89 uur. 7 Gevraagd met 1 October DIENST BODE voor dag en nacht, D. of Holl. Goed.kunnende koken, zwart en katoen dragend. 2e meisjè aan wezig. Mevr. Br. ,C. Klein,. Wes- terhoutpark 9, Haarlem AERDENH. Gevr. gez. net jong dag 2e meisje, v. half 95, v. g. g. v. 5 p. w. Br. G 8919 bur. van dit blad Gevr. NET DAGMEISJE, v. 85 u. Aanm. na 7 uur Rembrandt- laan 2 6, Heemstede Wordt gevraagd tegen 1 Oct. in een Chr gezin een FLINK MEIS JE, leeft. pl.m. 16 jaar, v. g. get. v., van 83 uur. Aanm. Rem brandt! 17, Heemstede NET MEISJE gevr., v. d. en n., netjes kunn. werken en v. goede mondei, get. voorz.. Br. G 8911 bur. van dit blad MEISJE GEVR. voor de och tenduren, Vrijdags den geheelen dag. Adres Van Dortstraat 4 In delicatessenzaak gevraagd een NETTE BEDIENDE, goed kunn. chauffeeren. Jules Hosman, Wa genweg 76 Japon prachtige Overgangsjaponnen Mooie zuiver wollen japonnen alle maten en kleuren Stoffen meisjesjurken Aardige wollen pullovers Gabardine damesmantels met garantie Kinderregenjassen vanaf 2. 5 't STOFZUIGER koopt U natuurlijk bij 'n sinds jaren gevestigde specialist op dit gebied. ALLE MERKEN TEGEN DE BEKENDE LAGE PRIJZEN ALLEENVERKOOP van de beroemde „ELECTRO FORT"- stofzuiger (10 jaar gratis service). 10Ö Nederlandsch fabrikaat. Rep. billijk en vakkundig. Onderdeelen van alle merken voorradig- Laat U eens voorlichten bij het bekende GROOTE HOUTSTRAAT 94, TELEF. 17077. Natuurbad Velserend I tegenover de RUÏNE VAN BREDERODE, SANTPOORT. Ae9«r' .,lie „ees per pond Doorregen Lappen met been 22 ct. Doorregen Lappen zonder been 30 Carbonade 28 Magere Lappen 35 38 Schapenvet 30 Bernard Koomen's Slagerijen per pond Gehakt, half om half.. 30 ct. Poulet 35 Doorregen Lappen 40 Magere Lappen 43 Riblappen 45 Rollade 45 Rosbief, Lende of Staartstuk 55 Biefstuk 65 Ossehaas 65 Niervet 42 per pond 42 ct. Magere Lappen 44 47 47 35 Vette Lappen 30 Doorregen Lappen 35 Vet Rookspek 30 Mager Rookspek 35 per pond 30 ct. 35 35 Magere Lappen 45 50 65 blikjes vanaf 11 cent en 20 cent. Gekookte Metworst 30 ct., Bloedworst 25 ct., Leverworst 20 ct. p. pd. OP HET HOEKJE" Verwulft 1 Grootste sorteering pantalons v.'a. 79 ct. Plus fours 1.90. Buikcost. voor den diksten man 9.90. Denk er om, bij GERRIT. Raszuiver crème ANGORA KA TERTJE te koop. 12 weken. Ban- kastraat 72, Heemstede DAMES, probeert u o. knippatr. n. m. eens? Wij z. overtuigd d. U tevreden z. z. o, d. mooie coupe. Te spr. Maand, en Dond. 115 u. Mevr. A. Bender, Raamsingel 30A Moderne opvouwbare KINDER WAGEN te koop, z. g. a. n. Prijs billijk. Staringstraat 19 TE KOOP wollen vlag, 5 V„ M. lang, l1/^ M. breed a 8. Brede- rodestraat 16, Kleverpark. TE KOOP motorbootje, inb.motor leuk model en vaarklaar, prijs ƒ40 Oranjestraat 83 TE HUUR motor- en zeilbooten 1.p. keer. Cano's, roei-, visch- booten 20 cent, poerbooten 15 ct. A. d. schuit. Oudeweg, Pennings- OVERDEKTE TENNISCLUB Kre- lagehuis. Geoef. en ongeoef. leden gevr. 10 clublessen 7.50. Contr. 11.50. Br. G 8827 bur. v.d. blad In verband met den Nationalen Feestdag wordt ZATERDAG 12 SEPTEMBER geen huisvuil opgehaald. In die afdeelingen, waar anders ZATERDAGS huisvuil wordt opgehaald, zal nu MAANDAG 14 SEPTEMBER wor den opgehaald. De Directeur v. d. Reinig, en Ontsm.dienst J. VERZULBERGH. RAAKS VAN 8-12 UUR - ZONDAGSMIDDAGS VAN 3-6 UUR Zorgt nu dat uw voorraad BRANDSTOFFEN tijdig binnen is, vóórdat gij meer geld behoeft uit te geven dan noodig is. HEIDESTRAAT 12 IJMUIDEN-OOST Telefoon 4154, levert PRIMA KWALITEIT BRANDSTOFFEN tegen de LAAGSTE PRIJZEN. „DE STAD MAASTRICHT" kan hieraan gevolg geven, door de massale inkoopen van zijn nog steeds groeiende bedrijven te HOORN en BEVERWIJK. - BORDEN, diep of plat, crème, per stuk THEEPOT, porcelem THERMO- PLESCH Va Ltr BROOD PLANK, rond, opschrift Brood MESSENBAK gelakt en be kleed POETSDOOS flinke maat ROERZEEF zwaar ver ZEEF met 3 EIERSNIJDER aluminium ZEIEPKLOP- PER, flinke KEUKEN- SPIEGEL, wit lak TOMATEN- ZAAG, vlek- tind ALUMINIUM POETS met zeep, per pak FLUITKETEL emaille, flinke maat ROOMKLOP- PER met gla zen pot LEPELS en VORI3EN, vlek vrij, p. st. THEELEPELS 6 stuks vletovrij SALADE- COUVERT in etui, vlekvrij MODERNE LAMP met zware INMAAKGLAZEN 1 Ltr., lVs Ltr., 2 Ltr. zware ring lVa ct. MODERNE TOMPOUCE'S

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1936 | | pagina 4