8 Arnhemsche Courant W.B a THEATER DRUM Kennemer Nachtcafé Davidson THE Adverteert in dit blad DAMES Een goed D Kunstgebitten publiciteit n Arnhem t NAAR DBTV ROM AH l/AH A.E.W. MASOM MET SASU (ELEPHAHT BOV) 1/ALEAIEHOBSOtt lo fioeeU/VBSEV. taz*, /nejLttesucWiA, datcte uteteM (MJcotWidL: Manhattan Merry Go-Round THEATER De Geheimzinnige Pr. Ciitterhouse ZOEK NIET LANGER Lijnrecht over 't Raadhuis Boris JKarloff in ])e 'iw&de jlamt de fitaai det l/aêket* Wij verwachten fftatie Aktaikette DANCING „LA GAITE" ORANJE BAL THE CASANOVA BAND Restaurant „Fluks DURBIN De BAKV/SCH ynjLAl MELVYN DOUGLAS Heden overleed, na een langdurig lijden, onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevrouw Tietje Kolk Weduwe van J. Kollé, in den ouderdom van 77 jaar. Uit aller naam: G. J. KOLLé Haarlem, 25 April 1939 Brouwerskade 31 rd. Liever geen bezoek. De teraardebestelling zal plaats hebben op Vrijdag 28 April a.s. te 2 uur op de Algemeene Begraafplaats ingang Kleverlaan te Haarlem. Vertrek van het sterfhuis te 1.30 uur. I Heden overleed te Hilver sum, na een langdurig lij den, onze geliefde Man, Zoon, Broeder en Be- huwdbroeder Albert van Pel in den ouderdom van 30 jaar. Uit aller naam: M. VAN PEL— DOMSELAAR Driehuis, 26 April 1939 P. C. Hooftlaan 1 Liever geen bezoek De Uitvaartdienst zal plaats hebben in de O. K. Kerk te IJmuiden, Zater dagmorgen a.s. om 9.30 uur, en de beaarding des n.m. 2 uur Snelliusstr. 37, waarna de teraardebe stelling op de Bijzondere Begraafplaats te IJmui den. Gevraagd voor direct NET MEISJE zelfst. kunn. werken, v. g. g. v., voor d. en n. Aanm. tusschen 7.30—8.30 uur Vondellaan 89, Beverwijk. Gevraagd eenige welbespraakte voor Propaganda-Stand op de a.s. B.E.T.E.-Tentóonstelling te Beverwijk. Br. fr. o. motto „Pro paganda"' no. 319 Wensing's Adv. Bur. Haarlem MARCELIS KOFFIE BRANDERIJ THEE IMPORT. DEZE WEEK: 1 pond beste koffie 19 ct. Prima thee per ons 21 ct. Fraaie bus (Delftsch blauw) l>/2 pond heerl. cacao 50 ct. Fraaie trommel inh. 4 ons heerlijke cacao 27 ct. 5 pond Javarijst, 1ste soort in linnen baaltje 55 ct. 1 ons witte peper 10 ct. 1 ons nootmuscaat 10 ct. 1 ons kaneel 10 ct. MARCELIS ZEEWEG 82. □•□•en»]* doosje schoeneream in alle kleuren bij SCHOEN MAKERIJ „DE ECONOOM" KALVERSTRAAT 14, IJmuiden-O., Tel. 5162 Qean losraken of verschuiven meer van Niemand, die een kunstgebit heeft, be hoeft meer op een kritiek moment in verlegenheid te raken, omdat zijn kunstgebit losschiet of verschuift.Maak een einde aan dit steeds dreigende ongemak. Een weinig DENTOF1X- poeder houdt het gebit den geheelen dag onwrikbaar op zijn plaats. DEN- TOFlXvoorkomt tevens onaangenamen reuk uit den mond. Probeer het nog vandaag. Prijs per strooibus slechts F. 0.75, verkrijgbaar in apotheken en drogisterijen. Voor doeltreffende en omgeving de Administratie: Koningstraat15, Arnhem telefoon 22854-22837 OPGENOMEN IN TECHNICOLOR Als 2de Hoofdfilm PHIL REGAN - ANN DVORAK - LEO CARILLO in de geestige en super-melodieuze musical metCAB CALLOWAY en zijn Cotton Club Band TED LEWIS en zijn orkest KAY THOMPSON and her ensemble. EEN MUSICAL WAAR MUZIEK IN ZIT ZONDAG MATINEE S doorloopend van 2.30 tot 7 uur MET BEIDE HOOFDFILMS EN BIJPROGR. (Toeg. 18 jaar.) Vanaf VRIJDAG 28 APRIL tol DINSDAG 2 MEI: EDWARD G. ROBINSON overdag geniaal arts 's nachts geniaal mis dadiger in Een dokter als gangster-koning, heel de onderwereld aan zijn voeten. Specialist in feillooze misdaden. Als tweede Hoofdnummer 's Nachts komen de haaien van het menschdom te voorschijn en verzamelen zich in een nachtcafé. ZONDAG MATINEE S van 2.30-7 uur. (het theater met de beste films) Vanaf Vrijdag 28 April 8 uur en ZONDAG MATINEE 3 uur LIEVELING VAN VIJF WEPPtry>FeiFN!" U behoeft bij ons niet lang te zoeken. Zoo groot is onze sorteering HEEREN- en JONGENS KLEE DING, REGEN JASSEN, TWEED JASSEN enz. enz. Wel beter, niet duurder Breestraat 44-46 Beverwijk Een geweldig programma met 2 sensationeele hoofdnummers. ii. EEN PRIMA SENSATIE FILM. lederen ZONDAGMIDDAG 3 uur MATINEE met het geheele avond programma. de schitterende METRO FILM: BA AKS 1-3 HAARLEM Heden Speciale Avond Zondag 30 April Entree 25 cent Verwacht vanaf 1 Mei lederen dag van 8 tof 12 uur HEERLIJK, VERSTERKEND en zeer VOEDZAAM bovendien zijn onze ff URJ diverse KIPPEN SCHOTELS, waar- wtr* bij het onderdeel kip een voor- name rol speelt. Een schotel kip met patates-frites kost slechts 37J4 cent. Als lekkere variatie op onze bekende soepen .bestelt U eens een kop Kippen soep voor slechts 12^ cent NERGENS BETER - NERGENS GOEDKOOPER. GROOTE HOUTSTRAAT 2t HAARLEM. Jaclcie Cooper Irene Rich Nancy CarrollJohn Halliday Jackie Searl JuonilaQtiigley zang" eén nieuwe opzienbarende creatie van de ster, die door een ieder wordt verafgood. -jijn de tijden slecht, ....dan bedenke men wel, dat nog geen enkel bedrijf hier in 't land of waar ter wereld ook, ooit rijker is geworden door op zijn adverteeren te bezuinigenIntegendeelZoo iets, dan is cou rantenreclame in staat, een bedrijf groot te maken en groot te houden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1939 | | pagina 4