Henley Autobanden EDEGO Z AZ A W. ES, „De fooi' Twee Weken ^DeQeestmn de Zuuvtie Jvtaat Kerm emer Haar Eigen Kind EDEGO j Altisten J.uqaMQ) de Hiacki van kei Qoud Ham je aak atkiet de ZtatiesJ £)e Qeest aan de ZuuvUe Jlviaat THALIA De Gevaarlijke Vallei Flinke Verkoopsters STERKER DAN GEWOON LEER Schoenmakerij „de Econoom" RIJWIELEN BALTUSSEN ongedipl. Verpleegster THEATER Kom je ook op de races THEATER Bioscoop Vrijdag het Toppunt van Mysterie OPENINGS-RECLAME A. RES LUIDSPREKERS Als tweede film DICK RANDALL in ZONDAG SPECIALE MATINEE'S GEKOZEN met g r o o t e meerderheid van stemmen als de BESTE en de GOEDKOOPSTE mei 40 KORTING. MOTORBANDEN 50 KORTING. Wij kunnen U Henley-berijders aanwijzen die reeds 86000 K.M. op Henley rijden en nog in prima conditie zijn. Eenigst importeur voor Holland HAARLEM 1 's Avonds na 6 uur gesloten. - Zaterdags 9 uur. N.V. VROOM DREESMANN BEVERWIJK Wij vragen voor onze afdeling Lampen en Huish. Artikelen Niet beneden 18 jaar. Alleen zij, die over uit stekende referenties en prima verkoopkracht beschikken gelieven zich aan te melden. Rijwielhandel annex Electrohandel te huur. Woon- en Winkelhuis 8p. w. Rijwiel- en electro onderdeele11 tegen factuurprijs. Spoed. Br. nr. IJ 448 Bureau van dit Blad. JUMBO LEDER probeert het. KALVERSTRA AT 14 - Telef. 5162 - IJmuiden-OOST. IJ. O. V.-zegels. Dagelijks hooren en bezorgen. Zendt briefkaart. Claude Rains Olivia de Havilland George Brent in Een machtig drama uit een grootsch vérleden OVERWELDIGEND KOLOSSAAL ENORM. Vóór de pauze DE SNELHEIDSDUIVELS 60 opwindende minuten en evenveel koude rillingen bezorgt U deze emotioneele film met DICK PURCELL en BEVERLY ROBERTS. (Toegang 14 jaar.) „Nieuwe Haring in het land, dokters aan den kant." Zonder nu bepaald aan te nemen of te wenschen dat men er dokters mee verdrijft, erkent toch bijna iedereen de nieuwe haring als een volmaakte lekkernij. Bij „FLUKS" serveert men ze, in de fijnste kwaliteit, met een sneetje geboterd brood voor12y2 cent NERGENS BETER NERGENS GOEDKOOPER. DAGMEISJE gevraagd, niet bo ven 18 jaar. Meeuwenlaan 46 IJmuiden Oost DIENSTBODE gevr., v. d. en n., tegen half Aug. Loon nader overeen te komen. Br. no. 3368 Nauta's Boekhandel, Velsen. AANK. LOOPEN foxterrier. Te rug te halen Velserduinweg E 77 IJm. O. Tev. afh. zw. lief hondje a 1.50. DUITSCH MEISJE zoekt betrek king v. d. en n., tegen 1 Juli. Br. IJ 253 bur. van dit blad RESTAURANT GROOTE HOUTSTRAAT 21 „F LUK S", HAARLEM. WINKELJUFFROUW GEVRAAGD in MANUFACTURENZAAK. Moet met het vak bekend zijn Leeftijd boven 18 jaar. Zonder goede getuigschriften onnoodig te solliciteeren. Br. met opg. salaris nr. IJ 449 Bur. van dit Blad. NETTE MEISJES en AANKOMENDE MEISJES GEVRAAGD STOOMWASSCHERIJ „HOEK EN VAART", Bloemendaalsche- straatweg 17, Santpoort. BEKWAME INPAKSTER GEVRAAGD. IJMUIDER WASSCHERIJ. Snelliusstraat 39, IJmuiden, Telefoon 4371. GEKOZEN met g r o o t e meerderheid van stemmen als de BESTE en de GOEDKOOPSTE met GRATIS onderhoud en ONBEPERKTE garantie 's Avonds na 6 uur gesloten. Zaterdags 9 uur Handels-Instituut JANSWEG 42 AELBERTSBERGSTRAAT 54 TELEF. 15568 HAARLEM Opleiding tot alle PRAKTIJK- E X AM E N S. Lessen in: Nederlandsch Fransch Duitsch Engelsch Spaansch Zweedsch Deensch Italiaansch Steno - Typen Opleiding voor Belasting- Consulent. Vraagt gratis Prospectus UITSLUITEND GEDIPLO MEERDE KRACHTEN. Behang - Glas - Verf Carbolineum - Kwasten - Penseelen - Wrijfwas - Tip-Top - Zeemleer. Fa. Lieshout Burger KALVERSTRA AT 165, Telef. 5651 - IJmuiden-O. Wij presenteeren vanaf VRIJDAG 23 t/m WOENSDAG 28 JUNI DE LACHFILM VAN HET JAAR met: PRESTON FORSTER - SLIM SUMMER- VILLE - TONY MARTIN - PHYLLIS BROOKS BILL ROBINSON SIDNEY TOLER e.v.a. Meer humor in deze eene film, dan in tien andere Als 2de hoofdfilm: een grandioos meesterwerk. CLAUDETTE COLBERT HERBERT MARSHALL in EEN FILM, DIE IEDERE VROUW TOT IN HET DIEPST VAN HAAR ZIEL ZAL ONTROEREN ZONDAG SPECIALE MATINEE'S met „WATT EN V2 WATT IN HET PARADIJS", „KOM JE OOK ACHTER DE TRALIES?" en „ZAZA" Verder amusant bijprogramma E. HARTGERS en JOH. BAIS hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden op Donderdag 6 Juli a.s. des namiddags 3 uur. Velsen, Rijksweg 203 IJmuiden-Oost Fazantenlaan 40 21 Juni 1939 Toekomstig adres: Kerkstraat 3 zwart, IJmuiden. Voor direct gevraagd intern Adres: Wouwermanstraat 91, Haarlem, tel. 13266. Ondertrouwd: Mcj. A. DEKKER en ALB. VAN PEL geven langs dezen weg kennis van hun voorgenomen huwelijk, hetwelk zal plaats hebben op Donderdag 6 Juli. IJmuiden, 22 Juni 1939. Marconistraat 12 Fultonstraat 13 Jong echtpaar zoekt Zit-Slaapkamer met kookgel. Adres Wijk aan Zeeërweg 180. IJmuiden. VOOR UITSTEKEND RIJLES: DE AUTORIJSCHOOL Leidsche- vaart 494, Tel. 11790. IIIIIIM Vanal Vrijdag tot en met Dinsdag JEEPERS CREEPERS Vanaf Vrijdag tot en met Maandag Oerkomisch en amusant Dick Powell Anita Louise Als tweede hoofdfilm Een avonturenroman ronder weer ga. Het summum van sensatie bereikt. van bijna ondraaglijke spanning. Als 2de hoofdnummer een pracht drama met LIL DAGOVER en WILLY FRITSCH. Een programma dat eens per jaar voorkomt ZONDAGMIDDAG 5 uur MATINEE met HEDENMIDDAG 4 UUR OPENING L. S. Hierbij geven wij U kennis van de OPENING van onze nieuw ingerichte Vleeschhouwerij K. Wilhelmstr. 30 hk. Bloemstr. (voorheen Paul Krugerstraat 9). Bij deze gelegenheid geven wij als OPENINGS RECLAME bij aankoop van een gulden een FIJNE METWORST of LEVERWORST CADEAU en bij aankoop van ƒ0.50 een ons TONGENWORST. De reclame is geldig tot en met ZATERDAG AB. Maakt er dus gebruik van RUNDVLEESUH p. pond Biefstuk Haas Rosbief Baklap Lende Rollade Riblap Magere Lappen Doorregen Lappen Gehakt en Poulet Ossevet 60 55 55 50 45 45 40 PAARDENVLEESCH p. pond Biefstuk 65 Rosbief 50 Rollade 35, 40 Baklap 45 Magere Lappen 35 Doorregen Lappen 30 Gehakt, half om half 30 2 pond 50 Vet 20 KALFSVLEESCH p. pond Stukjes 50 Lappen 45 Carbonade 30 Gehakt 40 Poulet 40 Beleefd aanbevelend, KEIZER WILHELMSTRAAT 50, hoek Bloemstraat (voorheen Paul Krugerstraat?) LET OP ONZE PRIJZEN. VARKENSVLEESCH. p. pond Fricandeau 55 Rollade Magere Lappen Haas Carbonade Rib Carbonade Schouder Carbonade Gehakt Saucijsjes Doorr. Lappen JJ. Vette Lappen Mager Spek Vet Spek 2 ons Ger. Vleesch 25 p. ons Ontbijtspek zonder zwoerd Ham Procureurspek Tongenworst Boterhamworst Bloedworst Leverworst Pekelvleesch JJ per Vz pond. Versch gekookte Lever Zondag doorloopend MATINEE van 2.30-7 uur uit Kennemerland 1-3 Regels 25 cent Elke regel meer 10 d. 3 NETTE KOSTGANGERS gevr. Bill, prijs. Adres te vérn. bur. van dit blad t I Va H zo (HET THEATER MET DE BESTE FILMS). Van VRIJDAG 23 t/m MAANDAG 26 JUNI, 8 uur en ZONDAG 3 uur <,ult*#uitend Mj vouruHftetaMng NETTE LOOPJONGEN gevr., bij A. van Noort, Kees Delfsweg 32, Beverwijk. TE KOOP AGB. gekleurde Bull- terrier, 10 wek., m. stamb. R. v. B. v. d. Burg. Kerkweg 23 (bij Velserbeek) Velsen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1939 | | pagina 4