0 J. Hoogervorst de Ruyter Koopt Alles! „Nederland" flinke meisjes flink meisje Geen luxe-reisjes maar toch zijn voeding en accommodatie redelijk De competities zijn weer ingedeeld Feestweek ingeluid Kort en Bondig Luidsprekers Een prima Overhemd ELZER'S herenmodehuis „Nederland"-Nieuws Donderdag a.s. Heropening Heren Sport Costuums Beige en blauwe Tweed Jassen üw oude HOED vrouwelijke werkkrachten vrouwelijke kracht een eerste assistent voor tie interne accountantsafdelins WOENSDAG 6 AUGUSTUS 1947 IJMUIDER COURANT 77? OEPENTRA NS POR TSCHIP Stelt u zich eens voor, dat u gedurende een maand met tweehonderd lotgenoten een gedeelte van iedere dag moest huizen in een ruimte van circa twintig bij veertig meter, dat u daar moest slapen in een vreemd soort bedden, die zo dicht boven elkaar stonden, dat iedere boze droom uw neus hardhandig in botsing bracht met de anatomie van uw bovenbuurman, dat de temperatuur in genoemde ruimte tussen de 85 en 110 graden Fahrenheit schommelde; dat u zelf drie maal per dag een bord eten uit een grote keuken moest halen; dat ook voor u een strikte discipline gold en dat die ruimte bovendien een deel vormde van een schip, dat wanneer weer en wind zulks nodig oordeelden, tegelijkertijd naar voren en naar achteren, naar boven en beneden, naar bak- en stuurboord bewoog, dan kunt u zich indenken, dat een reis met een troepen transportschip niet onder het hoofd „luxe-reisje" te vangen is. Voeg daarbij nog de geestelijke toestand van deze ruimpassagiers, die wanneer het een uitreis betreft, zich meestal manifes teert in kernachtige uitdrukkingen betref fende de gemengde gevoelens, waarmede de tocht naar de tropen ondernomen wordt; zij het dan gemengd met de humoristische gelatenheid, die de Nederlandse soldaat nu eenmaal eigen is. Betreft het een thuisreis, dan staan de zaken 'anders. Het is gemakkelijk te be grijpen dat een repatriërende die harde kampjaren achter zich heeft en wiens blijd schap over het aanstaande terugzien van zijn land, getemperd wordt door een gevoel van sociale onzekerheid in de voor massa-vervoer verbouwde Indië-boot een symbool meent te bespeuren: dat zijn som bere voorgevoelens maar al te zeer schijnt te bevestigen. Kortweg, dat hij zich een •beetje als „landverhuizer" begint te voelen. Men zou dus gaan menen, dat alle fac toren aanwezig zijn om van het brave schip „Kota Baroe", of „Volendam" of „Johan de Witt" of hoe het ook'heten mag een vaartuig te maken, dat verdacht veel begint te lijken op het bootje, dat de oude veerman Charon gebruikte om zijn wee klagende slachtoffers naar dat oord te bren gen, waar de slechte mensen hoorden. Het valt best mee. Gelukkig voor de kleine tweehonderd duizend passagiers, die tot nu toe vervoerd zijn, valt dat alles zeer mee. Over het algemeen is het sdhoon aan boord. De ventilatoren doen al snorrende hun best om de warmte wat te verdrijven. Er zijn douches en zoveel waterkranen in de waslokalen, dat iedere waslustige naar hartelust kan poedelen. Het eten is, op en kele uitzonderingen na, voldoende en van redelijke kwaliteit. Van het dek af kan men gratis van een uitzicht genieten, waarvoor in normale tijden een toerist een lief sommetje moest neertellen. Wat echter boven alles de moed er inhoudt, is wel, dat iedereen in het zelfde schuitje vaart en dat bovendien het ongemak onvermijdelijk is. Want al diegenen, die zeggen: „Waarom niet duizend man op zo'n schip inplaats van tweeduizend", vergeten, dat daardoor het tempo van repatriëring en troepen zendingen zo zou worden vertraagd, dat nh nog duizenden Hollanders in Batavia onder de „koperen ploert" naar een Hollands regentje zouden zitten te snakken. Ook verliezen zij uit het oog, dat het vervoer bijna twee maal zo veel zou gaan kosten. Een warm dagje. Zo rollen dus nog steeds de repatriëren- den of de militairen 's ochtends uit hun „9tandie" of uit hun hangmatje, conclude ren. dat het weer een warm dagje zal wor den en gaan vervolgens over tot de orde van de dag. Mogelijk is het piepers jassen met een man of vijftig op het luik, of vlees uit de koelkamers dragen (een fris karweitje), of andere bezigheden, die nodig zijn om twee duizend magen te vullen. Intussen draait de man in de geluids kamer een vrolijk plaatje, dat uit alle luid sprekers in gangen en hutten, dekken en ruimen schalt en altijd meezingers en mee- fluiters vindt. En 's middags is er theorie voor de troepen en een boek en een lui plekje voor de employé, die zijn jaar verlof igci i halen en zijn er huilende kinderen die getroost willen worden door de vrouw van die employé. Dan komt 's avonds het beste deel van de dag. De hitte is wat afgenomen. Men rookt een cigaretje aan dek, men maakt een praatje met kennissen, men kijkt naar de zee, die altijd dezelfde bekoring heeft, onverschillig of zij van een luxe mail-boot of van een „landverhuizers-schip" gezien wordt. Men luistert naar de verhalen van de bemanning over hoe er in de oorlog gevaren werd, met stampvol gepakte sche pen op een zee, die vergiftigd was met mijnen en onderzeeërs. Er komt èen zuchtje wind en men denkt eens aan de mensen, die het nog veel war- mear hebben gehad, de koks in hun gloeien de keukens, de meester bij zijn stampen de „kar", die het schip vooruitbonkt; die Wanneer het m^. Kola Baroe van de Rotterdamse Lloyd voor een reis van een paar maandenmet troepen heen en re- patrierenden terug, vertrekt, dan is er onder andere aan boord: Tienduizend kilo jam, honderdtwintig duizend kilo patent-bloem, honderd twintigduizend blikjes melk, drie hon derdduizend kilo aardappels, (.plus cor responderende hoeveelheden koffie, thee, groenten, sigaretten, boter, vet, suiker en nog veel meer), één gezagvoerder (nog altijd „schipper naast God"), vijf officieren, 3 marconisten, 4 stuurmans leerlingen, 10 machinisten, 3 hofmees ters, 4 koks, 2 bakkers, 1 slager, 29 Chi. nezen (voor dek en machinekamer), 31 Javanen en een paar losse werklieden. O ja en dan nog tweeduizend passagiers. En reddingsmateriaal voor drieduizend man. staan te zwoegen en te zweten in een tem peratuur, die soms heel dicht bij de 150° lcomt. Men kruipt weer in het hangmatje of in de „standie" en bedenkt, dat het nog een hoop slechter kon. De „Standies", op een van de „dekken" in de ruimen van de Kota Baroe, waar Ame rikanen van Amerika, Engelsen van Enge land en Nederlanders van Nederland heb ben gedroomd; dromen immer ontijdig afgebroken, door de luide mededeling, dat de „koffie klaar was". Voetbal Millioenen-eijfers van Grimsby De visserij in Grimsby is een bedrijf van een millioen pond per maand geworden. De juist verschenen maandcijfers ovér Juni tonen aan, dat voor de tweede ach tereenvolgende maand de opbrengst van de in genoemde haven aangevoerde vis, die van buitenlandse schepen inbegrepen, het bedrag van één millioen pond sterling heeft overschreden. De aanvoer in Juni bedroeg 446322 cwt. met een opbrengst van 1.007-076 p. st. en voor Huil waren deze cijfers resp. 431.427 cwt. en 887 397 p. st. Wanneer men de door vreemde schepen aangevoerde vis niet meerekent, stond Huil echter bovenaan, want door Britse schepen werd aangevoerd in Huil 417.65 cwt met een opbrengst van 847.646 p. st. en in Grimsby 3Q5.467 cwt. met een op brengst van 843.540 p. st. Agenda voor Haarlem WOENSDAG 6 AUGUSTUS Luxor: .Oma's tweede jeugd", alle leeft. 2.00. 4.15 7.00 en 9.15 uur City: „Altijd in mijn hart", 14 j.. 2.15. 4.90, 7,00 en 9.15 uur. Spaarne: „De big van het regiment", 14 j., 2.30, 7,00 en 9.15 uur. Rembrandt: ..De Dictator", 18 jaar, 145, 4.15, 6.45 en 9.15 uur. Palace: De Dictator", 18 jaar 1,45, 4.15, 6 45 en 9.15 uur. Frans Hals: „De vrouw eonder naam". 18 ,i.. 2.30, 7.00 en 9.15 uur. DONDERDAG 7 AUGUSTUS Grote Kerk: Orgelconcert, 3 uur. Bioscopen; Middag- en avondvoorstellingen. In de Sportkroniek is de competitie-indeling voor het seizoen 1947—'47 opgenomen. In de eerste klas, district I komen uit: Ajax, Neptunus, RFC, Hermes DVS, VSV. HBS. Zeeburgia, Xer xes, De Volewijckers. Haarlem en 't Gooi en in de eerste klas, district II: DFC. DOS, Feijenoord, DWS, EDO, DHC, Sparta, Blauw Wit, Storm vogels en ADO. De verdere indeling van de Haarlemse clubs in district I luidt: Tweede klas A: ZFC, KFC, Watergraafsmeer, Alkm. Boys, Volendam, Hilversum, SDW, DWV, Vriendenschaar. Hercules, Elinkwijk. Tweede klas B: AFC, De Spartaan, West- Frisia, WFC, OSV, TOG, HVC, ZW, UVV, Velox, Alcm. Victrix. Derde klas A: Helder, DTS, Hollandia, De Ger maan, APGS, GVO, Vitesse '22, DEM, IVV, ADO '20. Derde klas B: HRC, Always Forward, VVE, I HFC, QSC. Terrasvogels, Beverwijk, Kin-heim, Ripperda, Zaandijk. Derde klas C: Succes. VVZ, De Meteoor, WA, DEC, Swift. BKC, KW, Zandvoortmeeuwen, DCG. Derde klas D: De Meer, Bloemendaal, Purmer- steyn. RKWA, Schoten, WMS, SLTO, Allen Weerbaar. SDO. Derde klas E: Donar, Halfweg. Rapiditas, Aals meer, OVVO. EMM '15, BFC, Laren, Baarn. Vierde klass C: Purmerend, CSV, Zilvermeeu wen, OFC, WSV '30, US VU, Zeevogels, HSV, Assendelft. WB, IEV. Vierde klas E: DSS, DIO, THB. BPC, Jan Han- zenkw., Sloterdijk, JOS, SNA, Heemskerk, ABIM, ZRC. Vierde klas F: DCO. Spaarnevogels, BHS, WD, ADW, Ahrends. BDK, ASR, VIC, Amstel, NAS. Vierde klas G: ASV. Wilhelmina Vooruit, Ont waakt, TDO, DJK. ASVK, The Unity, TIW, Oranje Zwart, BSM, Vliegende Vogels, Onze Gezellen. De tweede klas-elftallen RCH, Velsen en De Ken-nemers en de derde klasser HBC zijn in district II ingedeeld en spelen met clubs uit Zuidholland. Kanovaarders-sterkamp op Elswout Ieder jaar komen leden van de Nederlandse Kanobond in een kamp bijeen. Zij worden tot de beste kanovaarders gerekend, omdat.zij het kanotourisme, een goede vorm van watersport, beoefenen. Voor dit jaar was de organisatie der bijeenkomst opgedragen aan de Haarlemse Kano vereniging „Trekvogels", die er in slaagde de beschikking te krijgen over het fraaieMandgoed „Elswout" te Overveen, waar Dinsdag honderd vijftig kampeerders bijeen gekomen zijn. Er verschenen afgevaardigden die van zeer ver kwamen. Zo waren kanovaarders uit Val- kenswaard al vorige week Maandag in hun boot gestapt. Gisteren kwamen zij in Overveen aan. Uit vele andere plaatsen in het Zuiden en het Oosten van het land waren leden van de kano- bond aanwezig. Met het weer troffen zij het niet. In de mor genuren had een onweersbui het kampeerter rein bijna onbegaanbaar gemaakt. De bliksem was in de omgeving Ingeslagen, waardoor het jicht niet werkte. Het weer klaarde echter des middags op en op een aantal plaatsen konden de tenten geplaatst worden. Om vijf uur is het kamp officieel geopend. De heer A. J. de Wit, kampleider, heette de gasten welkom, waarna het Wilhelmus gespeeld werd en de vlaggen van deelnemende verenigingen ge hesen werden. De kampeerders maakten een autotocht door de omgeving van Haarlem en de dag werd met een kampvuur besloten. Vanmiddag peddelen de deelnemers naar de Rally in Heemstede. Zestig kanovaarders zullen de kampeerproef afleggen waardoor zij in de toekomst in het gehele- land kunnen kamperen. Gevechten in geheel Griekenland opgeleefd In geheel Griekenland deden zich de laatste dagen schermutselingen voor en in West-Macedonië deden driehonderd man guerillatroepen een aanval op de stad Pyrgos, waarbij volgens de persberichten tien hunner werden gedood of gewond, en de verliezen aan Griekse legerzijde vier soldaten alsmede twee gendarmes bedra gen. Voorts wordt gemeld, dat uit Bulga rije een nieuwe poging tot invasie van guerillamanschappen is gedaan. Volgens de persberichten is een groep rebellen de dorpen Marathies en Kastanies binnengedrongen, waar zij zich hebben meester gemaakt van voedselvoorraden en acht millioen drachmen „belasting" voor dat zij zich op Bulgaars gebied terugtrok ken. Andere groepen rebellen zouden be zig zijn zich tussen Xanthi en de Bulgaar se grens in het gebied van Thracië in te graven in afwachting van aanvallen door de regeringstroepen. Verder melden de berichten, dat een groep guerillaman schappen het dorp Lykion bij Komotini is binnengedrongen. Twintig wagonladingen voedsel zouden in hun handen gevallen zijn. Ook werden gedeelten van de spoor lijn bij Komotini opgeblazen. Van Kreta wordt een botsing gemeld nabij het dorp Kares met rebellen, die volgens de berichten uit de Peleponesos ontsnapt zijn. Zeventien guerillastrijders werden gedood, 15 gewond. Het ministerie van Openbare Veiligheid stelt het aantal verliezen der guerilla troepen gedurende de laatste 24 uur op 40 doden, 15 gewonden en 16 gevangenen. Tijdens de gevechten op de berg Olympus werden aan de zijde der guerillatroepen dertig man gedood en tachtig gewond, meldt Un. Press. nieuwe uitgaven Jongens-zakboek en „Wie wat waar" voor de jeugd (A. W. Sijthoff). Twee frisse boekjes, die beide proberen een zak-encyclopaedie voor de jeugd te zijn, hebben zojuist de persen van Sijthoff in Leiden verla ten, Het „Wie wat waar" is uitgebreider dan het kleinere zakboekje, maar zowel het een als het ander proberen zij zoveel mogelijk intenser aardigheden in zo kort mogelijk bestek te geven. Hoewel stijl van de diverse artikelen zeker niet overal gelijk staat met de inhoud ervan, zxrtlen vooral onze padvinders en kampeerders, zeilers en vissers, maar ook zij, die hun kennis over de wonderen van natuur en techniek willen ver rijken, met déze twee uitgaven gebaat zijn. Waar blijft een zelfde deeltje, dat de Nader- landse cultuurgeschiedenis in grote trekken aan de jeugd duidelijk maakt? F. Ongeveer 20.000 mensen in Zandvoort Bijzonder druk badseizoen Zandvoort heeft een seizoen beleefd, zoals nog zelden werd meegemaakt. Met inbegrip van alle logés in hotels en pen sions waren eind Juli omstreeks tiendui zend badgasten in Zandvoort. Wanneer men nog even terugdenkt aan twee jaar geleden, toen het totaal aantal inwoners nog geen 1400 bedroeg en geen enkele bad gast, en dat dit aantal met de nu weer permanente inwoners van ruim 9000 dus in totaal bijna twintigduizend bedraagt, en dat alles bij een nog ontstellend tekort aan woon- en hotelruimte, dan is het geen wonder dat men in de badplaats met dit thans bereikte resultaat dubbel en dwars tevreden is en een tevreden Zandvoorter wil héél wat zeggen! Zandvoort is ook internationaal weer Uitslag etalagewedstrijd Gisteren is de Santpoortse feestweek ingeluid met het openstellen van de di verse attracties op het feestterrein en het beoordelen van de étalages der deelnemers aan de étalagewedstrijd. Wat dit laatste betreft: de driehoofdige jury was hét door de verschillende winkeliers niet gemak kelijk gemaakt, zodat zij een rondgang van verscheidene uren moest maken alvorens tot de volgende uitspraak te komen: Groep Manufac-turiers: Firma Andriesma, twee eerste en één ereprijs; Magazijn „Ne derland" twee eerste prijzen en een eer volle vermelding; Magazijn „Hollandia", derde prijs. Algemene groep: Firma Stuurman, eer ste prijs; firma Sterk, eerste prijs; firma Tabernal, eerste prijs; firma Stutvoet, tweede prijs; firma Loendersloot, tweede prijs. Sigarenmagazijnen: Firma Wildschut, tweede prijs.. firma Spanjaard, derde prijs, firma Zeegers, derde prijs. Levensmiddelen: Firma Casteleyn, eer ste prijs; firma Nol, tweede prijs; firma Abblas, tweede prijs en eervolle vermel ding; Gebroeders 1-Iop, tweede prijs; firma Oudendijk, tweede prijs. Bloemenmagazijnen: Firma Huyboom. eerste prijs en hoofdprijs van f 50; uitge loofd door de Hardraverijvereniging „Sant poort en Omstreken"; firma Vader, twee de prijs en eervolle vermelding. BIX*EM,v. - Een groep Italiaanse oud-ver», voor een bezoek aan de slajiveiri*? - uit Milaan vertrokken De bui ?*eCf|' Milaan. Greppi, heeft hun een gegeven, waarin de sympathie 'N landse. verzetslieden wordt geuit - De Sovjet-autoriteiten h staande najaarsbeurs te een bezoekersquotum Leipzig v I Ne*,;: bijna voor-oorlogs. Er zijn gasten uit Frankrijk, België, Engeland, Ierland, Ame rika, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, Turkije, Griekenland, Zuid- Afrika, Palestina, en tenslotte Nederlan ders, die reeds jaren in Duitsland wonen en thans met gloednieuwe paspoorten, eerst kort geleden uitgegeven in de door de geallieerden bezette zones, voor een kort familie-bezoek in ons land vertoeven. Aan frater missionaris van het H. Hart H. de Groot uit Santpoort zal op 10 Augustus door Mgr. W. Panis, tit. bisschop van Trisipa in het missie huis van Stein de diakenwijding worden toe gediend. B(j Middelburg is een noodboerderlj in vlammen opgegaan. Twee kalveren kwamen om, de gehele inboedel ging verloren. crctl CWAOBn.CjLfttJtri/'CUiTI Vat! Vil f h staan. De Lelpziger Messe wordt v» lo"'' tember gehouden. Zij valt samen m "K van Hannover, die op is August,,* ide en tot 7 September zal duren Hie duizend firma's der Westelijke zönV.Wl,len bieden, die binnen twee jaar voor iJWarï# baar zijn. etport Het commandement der Konink,;iIr. te Londen is op l Augustus opgeh'^ pitein ter zee J. E. a. Post Uiterw D?i=- dusver commandant der marine te i is eervol van zijn functie ontheven t marine-attaché te Londen, de kanV. Vers J. B. de Meester eervol van zijn w ven. Zijn opvolger is de kapitein-ZT zee K. J. F. Krediet. 1U)»5int Gistermiddag meerde het ms Witt" aan de Sumatrakade te !'- 1078 repatriërenden aan boord. H:e :;1 vonden zich leden van de KonlnfciK?^ die als laatste contingent manschanni- Nederlandse marinebasis in Australe Vl"'t! opgeheven is. met hun gezinnen naar L*^ teruggekeerd zijn. Het waren 223 Der„ in Southampton aan boord van de i Witt" zijn gekomen, nadat zij de reis"v mantle met het Australische ss ac<,. den gemaakt, un35"hï<, Nijmegen is na een zeer korist prof0" algemene geschiedenis der'nSuSSf. aan de R.K. universiteit te Nijmegen 5 Philatelistische stukken voor de L. M.-vlucht naar Grand Rapids ff'1 moeten voor 7 Augustus aan èen worden afgegeven. 5l«ftloot HAABLEM E.V OMGETOg De heer H. van der Veen te Haarlem slaagd voor het examen Frans L o Onze oud-stadgenoot ds G van Sm thans predikant bij de Chr. Gereformeerd r meente te Groningen, heeft bedankt voer beroep naar Oud Beijerland. Te Amsterdam z(jn 'geslaagd voor examen Engels L. O.: mej. H. J m t nji" Haarlem en de heren J. Oosteveen, fnd-i en J. A. van Ek, Heemstede. ~'~J ziekte op 53-jarige leeftijd overl^n™0"'1*' D. M. Cornelissen, hoogleeraar in de vdé, en algemene geschiedenis Hpi- er|cr'r.:> DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan vrienden en bekenden voor de vele blij. ken van belangstelling onder, vonden bij het overlijden van onze geliefde Man, Vader, Be huwd- en Grootvader BEREND KLEIN In 't bijzonder aan het per soneel der Kon, Ned. Hoog ovens en Staalfabrieken en de Protestantsche Begrafenis Vereniging „IJmuiden" voor de nette uitvoering der be grafenis. Uit aller naam: Wed. H. Kein-Mulder. IJmuiden-Oost. Aug. 1947. Groeneweg 58. Gevr. NET MEISJE voor de huishouding. Mevr. de Boer, Trompstraat 16, IJmuiden-O. Gevr. HANDIG MEISJE voor hele of halve dagen. Hoog loon Brieven L 1636 bur. van dit bl, FLINK MEISJE of FLINKE WERKSTER gevr. bij Schil ling's Vishandel. Trompstraat 59, IJmuiden-Oost. NETTE WERKSTER biedt zich aan voor het schoonmaken van kantoren. Brieven L 1635 bur. van dit blad. NET KOSTHUIS gevr. In het bezit van eigen bed. Brieven L 163.4 bur..van dit blad. GEVONDEN:. Jumper met 2 sleutels. Tegen adv. kosten te rug te halen Casembrootstr. 16, IJmuideri-O. RUILEN. Aangeb. 2 pr. kin- dersch. m. 20 en 24 voor twee ligstoelen. Acaciastraat 1, IJm. Oost. Te koop aangeb. lange1 DA MESMANTEL. gevoerd z. g. a. n. m. 40-42. Tevens grote lede ren koffer m. 75 x 45 cm. Den nenstraat 27, IJmuiden-Oost. Te koop: 9 WITTE KIPPEN tegen elk aann. bod. Na 6 uur Stephensonst-r. 64, IJmuiden. Te koop: nieuw HERENRIJ WIEL. Dorphorn, Kwekers laan 21, Santpoort. Te koop: n. HERENCOSTUUM maatwerk, 52. Wijk aan Zeeër- 180. Na 7 uur 's avonds. maken wij voor U van Uw coupon stof. KENNEMERLAAN 121 Er is deze week weinig nieuws mede te delen want de meeste textielfabrieken zijn wegens vacantie gesloten. Toch komt er altijd wel iets. Komt U dus ook deze week nog maar eens even aanlopen! Wie weet is er iets van uw gading. En dan nog iets privé. De echtgenote van onze directeur, Mevr. de Jong, Stationsweg 77 Velsen zou graag een FUNK DAGMEISJE willen hebben Wie komt er eens met haar praten? TROMPSTRAAT 8—10 TELEFOON 5332 gevraagd voor alle afdelingen, wordt vergoed. Prettige werkkring, reisgeld Wasserij hoek en vaart, Bloemendaalse- straatweg 17, Santpoort-Station. VERLOREN Zaterdag een sleutelring met 3 Lipssleutels, huissleutel en hangslotsleutel. Terug bezorging tegen kleine vergoeding Expeditie van Oos ten, Lorentzstraat 26, IJm.-O. Vacantie-reizen CEBUTO-reizen Waarheen met Uw vacantie? Doe een keuze uit een serie van c.a. 50 één- en meer daagse reizen naar Binnen- en Buitenland. Enige voor beelden: 8 d. Valkenburg en Ardennen140. 8 d. Valkenburg 103. 5 d. Friesland (Gaasterland) 4 d. Friesland (Bolsward e.o.) 5 d. Brab,. Zeel., en Brussel 3 d. Arnhem e.o. Dagtocht Brussel e.o14.50 Dagtocht Antwer pen e.o Dagtocht Apel doorn e.o. 9. Dagtocht rond IJsselmeer11.25 enz. enz. enz. Voorziet U van het Cebuto reisprogram 1947. Nadere inl.: N.V. „NACO", Kalver- straat 120. IJmuiden. „Cebuto-reizen zijn reizen zonder zorgen". 83.— 87.50 37.50 13.25 nze etalages geven U slechts een klein beeld van onze buitengewone collectie ameublementen. Laat U dus geheel vrijblijvend rondgeleiden voor het bezichtigen van de zeer interessante tentoonstelling van huis-, slaap-, zit- en herenkamers in ons gehele gebouw. Ons vakkundig personeel is U graag met raad en daad behulpzaam GROOTE HOUTSTR. h/k RAAM VEST-HAARLEM telefoon 15990 verbouwde zaak TUSSENBEEKSWEG 60 IJMUIDEN-OOST (bjj het zwembad). Voor deze gelegenheid staat in de étalage een attractie! Iedere koper heeft gelijke kans. Tevens vele sciiaarse artikelen. Aanbevelend, J. HOOGERVORST N.V s-Gravenhaagse Begrafenis onderneming „Simplicitas" W. J. INNEMEE ZONEN FiL HAARLEM Kinderhuisvest 29-33 (v.h. R Smink) Telefoon 1.0.4.4.1 BEGRAFENIS CREMATIE Inschrijving in het ..ARCHIEF' waarborgt regeling volgens beschreven wensen ONTVANGEN: Bij het van ouds bekend adres „Klein maar Dapper" v.h. Anegang 10, thans MIDDENWEG 123, H.-N. Gesloten huls. HOOGOVENS IJMUIDEN De Koninklijke Nederlandsehe Hoogovens en Staalfabrieken N.V. te IJmuiden vraagt voor spoedige indiensttreding A, voor haar warmtetechnische afdeling ENIGE M.T. S.-ers met aanleg en belangstelling voor technisch- en ontwikkelingswerk op het gebied van warmte- en meettechniek. Ook oudere personen, met alleen H.B.S. opleiding, doch mét ervaring op dit gebied kunnen naar deze betrekking solliciteren. Bij gebleken geschiktheid kan een aan zienlijke mate van zelfstandigheid verkregen worden. B, ENIGE ASSISTENTEN met belangstelling voor technisch- en onderzoekingswerk op chemisch- en metaalphysisch gebied. Vereist is diploma M.T.S. of H.B.S., aan gevuld met enige jaren ervaring op een van deze gebieden. Sollicitaties met omschrijving van levensloop eti opleiding, worden vergezeld van een recente 1 pasfolo en onder vermelding van onsnummer HD 24 ingewacht bij de Sociale Afdeling Blijenhoeve. als nieuw In één week klaar WORTMAN BREESTR. 162, BEVERWIJK GEVRAAGD: voor de hulshouding. Adres bur. van dit blad. Adverteert in dit blad MEUBILAIR NAAIMACHINES LEDIKANTEN STOFZUIGERS MUZIEK. INSTRUMENTEN HAARDEN HUISRAAD KACHELS ANTIEK METALEN Tr@|iipsfraat 55 - Telefoon 4275 - IJmuldeii Wij vragen voor spoedige indiensttreding in onze fabrieken nette meisjes, zowel als vrouwen (eventueel gehuwd). Voor een aantal vrouwen - mits in Haarlem woonachtig - bestaat nog ge legenheid alleen 's morgens of alleen 's middags te werken. jongens van voor onze verpakkings-afdeling: voor eenvoudig administratief werk. Aanmelding voor meisjes en vrouwen da gelijks aan de Sociale Afdeling van tie fabriek tussen 8.30 en 10.00 uur v.m. met uitzondering van Donderdag, voor jongens dagelijks van 10.00-12 00 en van 2.00-4-w uur bij den portier. Reiskosten voor buiten de stad worden vergoed cacao- «n cb«oU4» s (abrieken N.V,Huilto HOOGOVENS IJMUIDEN De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. te IJmuiden vraagt voor spoedige Indiensttreding Sollicitaties met beschrijving van opleiding en levensloop worden, vergezeld van een recente pasfoto en onder vermelding van ons nummer HD 23 Ingewac de Sociale Afdeling Blijenhoeve.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1947 | | pagina 4