NEO-PHOTG Winkelmeisje Mannen tot 30 jaar Winkeljuffrouw enkele kuipers Drie tennistitels voor Wilton ''le§a]e Kort en Bondig persoon b.z.a. nette meisjes gevraagd PTT- nette jongens en meisjes Luidsprekers Mededeling: strijkwas 60 ct. p. k.g. droogwas 44 ct. p. k.g. IJmuider Wasserij DINSDAG 26 AUGUSTUS 1947 ÏJMUIDER COURANT Arabieren m Palestina/ Wilton heeft te Scheveningen zijn twee kam pioenschappen van vorig jaar gehandhaafd en bovendien heeft hij er het kampioenschap ge mengd dubbelspel aan toegevoegd. Mejuffrouw Roilin Couquerque behaalde haar veertiende kampioenschap enkelspel en bovendien nog het gemengd dubbel. Alleen het damesdubbelspel kwam aan de jongere generatie: mevrouw Roos en mejuffrouw Ilermscn. In geen van de eindstrijden is het spel tot hoog peil gerezen. Er kan zonder voorbehoud gezegd worden, dat vooral de finales van de beide en kelspelen teleurstelden. Mevrouw Lubbers speel de in haar eindstrijd tegen mejuffrouw Roilin Couquerque zeer onzeker, wat voor een deel zijn oorzaak vond in de tactiek van laatstge noemde, om het tempo te vertragen en door goed plaatsen de vaart uit het spel van haar tegen standster te halen. In meer dan één game van de eerste set was er spanning, omdat mejuffrouw Roilin Couquerque aanvankelijk op 30, dit voordeel te niet zag gaan. Daarna vond zij haar slagen weer en dus haar manoeuvre. Zij maakte weer drie games achtereen. In de tweede set was het spel van mevrouw Lubbers te onzeker om haar te bedreigen. In de eindstrijd van het heren-enkelspel was het steeds de vaart welke overheerste en dan zonder de nodige controle om het spel goed te doen zijn. Er zat noch bij Wilton, noch bij Krijt systeem in. Het geheel was ook teleurstellend door de kapitale missers, die er geslagen werden op gemakkelijke kansen. Enkele backhandvol- ïeys van Krijt waren uitstekend, enkele dropshots van Wilton heel goed, enkele rallies interessant, maar voor het overige was het zeer middelmatig. Via 3—1 won Wilton, de. eerste set met G—3, via 4—2 en 45 (waarna krijt zijn service op nul wegjoeg) met 7—5 de tweede, via 4.-2 4—4 met 6—4 de derde. Uitslagen. De uitslagen waren: Heren-enkelspel, halve eindstrijden: Wilton sl. v. d. Kruk 6—4, 6—3, 6—2; Krijt wint van Rinkel 5—7, 1—6, 2—2 (Rinkel opgegeven wegens enkel-verstuiking). Eindstrijd: Wilton slaat Krijt 6—3, 7—5, 6—4. Dames-enkelspel, halve eindstrijden: mevrouw Lubbers sl. mevrouw Roosv. d. Wal 36, 63, 6—4; mejuffrouw Roilin Couquerque sl. mejuffr Hermsen 6—3, 3—6, 6—2, Eindstrijd: mejuffrouw Roilin Couquerque sl. mevrouw Lubbers 6—3, 62. Heren-dubbelspel, halve eindstrijden: Karsten en Krijt slaan Holst en Volksmaars 4—6, 6—3, 5—1, 3—6; Wilton en Riinkel slaan Borren en Knottenbelt 8—6, 6—2, 7—5; eindstrijd: Wilton en Rinkel slaan Karsten en Krijt 46, 86, 61. 63. Gemengd dubbelspel, eindstrijd: mej. Roilin Couquerque en Wilton sl. mej. Hermsen en Borren 64, 26, 62. Damesdubbelspel, halve eindstrijden: mevrouw Roos en mej. Hermsen sl. mevr. Jonquière en mevr. Koopman 7—5, 64; mej. Roilin Couquer- qu en mevr. Van Berkel sl. mevr. Lubbers en mevr. Scholten 2—6. 8—6, 9—7; eindstrijd: mej. Hermsen en mevr. Roos slaan mej. Roilin Cou querque en mevr. Van Berkel 61, 86. Rinkel gewond Terwijl Rinkel Zaterdag op weg was om zijn halve eindstrijd tegen Krijt te winnen, dank zij een goede combinatie van gedurfd spel en be hoorlijke controle op drive en volley, gleed hij In de derde set bij 7—5, 6—1. 2—2 uit, kneusde zijn enkel en moest zich terugtrekken. Dat was zeer jammer, want zijn spel hield een belofte in van een spannende eindstrijd tegen Wilton die goed op dreef was en Van der Kruk geen kans gaf 64, 63, 62. In de dames-enkelspel was er een verrassing. Mevrouw Lubbers slaagde er in mevrouw Roos— v. d. Wal te slaan 3—6, 6—3, 6—4. Zij dankte die overwinning aan haar uitstekende verdediging waardoor zij het snelle spel van mevrouw Roos minder zeker maakte. In de derde set viel zij zelf goed aan, ook met dropshot en netspel. Mejuf frouw Roilin Couquerque werd de andere flna- Waterpolo Nederland en België speelden gelijk De wedstrijd Nederland—België, welke Zondag in Dordrecht ls gespeeld, eindigde 4—4. Het be heerste sublieme spel van de Belgische midden voor Iselee vond in Ketelaar van De Robben een bewaker van te geringe capaciteit, waardoor de Belg kans kreeg de vier doelpunten voor zijn rekening te nemen. Telkens maakte hij zich handig vrij. De Nederlandse aanvoerder Braasem zag na de pauze, toen zijn ploeg met 3—2 achter stand, in, dat de opstelling veranderd moest worden. Hij ging achter spelen en met succes. De Nederlanders behaalden 'n gelijk spel (44). Wielrennen F. iaii winnaar van de Ronde van Zwitserland De laatste étappe van de ronde van Zwitser land Bazel—Zürch is een vrij eentonige rit ge worden. Winnaar werd de Belg Keteleer, die ook ae vorige dag in de étappe GenèveBazel als eerste eindigde. Onze landgenoot Pauwels, die een uitstekende course reed, werd tweede. Gedurende de gehele dag had hij het tempo van de kleine kopgroep gevolgd en met slechts 3 sec. achterstand op Keteleer kwam hij op de Oerli- kon-baan te Zürich aan. In Steckborn, aan de voet van de Hornhausen (570 m.) lageR Goasmat, Litschi Keteleer, Leo Weilemann, Pauwels en de Luxemburger Wang op kop. Gezamenlijk werd de tamelijk steile helling aangevallen; Goasmat bereikte het eerst de top. op 30 secon den gevolgd door de anderen. Het grote peloton was pas 12 min. 45 sec. later boven. In de afda ling werd Goasmat weer geheel ingelopen en zo ging het op Zürich aan. De uitslag werd: 1. Keteleer (België) 249 km. In 6 uur 50 min. 26 sec.; 2. Pauwels (Nederland) 6 uur 50 min. 29 sec,; 3. Goasmat (Frankrijk) 6 uur 50 min. 50 sec.; 4. Leo Weilemann (Zwitser land) 6 uur 51 min. 42 sec.; 5. Wang (Luxemburg) 6 uur 52 min. 15 sec. Als 14e kwam In een groep van 30 renners Francken binnen met een tijd van 7 uur 6 min. 1 sec. Het algemeen klassement luidt: 1. Bartali 47 uur 35 min. 55 sèc.; 2. Bresci 47 uur 57 min. 11 sec.; 3. Ockers 48 uur 0 min. 47 sec.; 4. Kubler 48 uur 1 min. 51 sec.; 5. Coppi 48 uur 16 min. 1 sec.; 6. Pasquini 43 uur 21 min. 33 sec.; 7. Depred- homme 48 uur 21 min. 43 sec.; 8, Geus 48 uur 23 min. 11 sec.; 9. Siettler 48 ur 23 min. 37 sec.; 10. Dupont 48 uur 27 min. 53 sec. Pauwels is als 20e geëindigd in 48 uur 58 min. 2 sec.; Francken als 37e met 50 uur 5 min. 47 sec. Republiek meldt verlies van vliegveld bij Malang De radio van de Indonesische republi keinen heeft Zondagavond gemeld, dat Ne derlandse troepen, met behulp van vlieg tuigen en tanks, het vliegveld Boegil bij Malang hebben bezet. De aanval werd, volgens de republikeinse radio, door een Nederlands bataljon, vier tanks en twee vliegtuigen, van twee kanten tegelijk uit gevoerd. De gevechten om het vliegveld Tengkol, zeven kilometer ten Noorden van Boegil, duurden gisteren volgens deze bron voort. Agenda voor Haarlem DINSDAG 26 AUGUSTUS Gem. Concertgebouw: Liefdadigheidsconcert HOV, 8 uur Grote Kerk, Orgelbespeling, 7.30 u. Rembrandt: „De grote illusie", 14 j., 2.00, 4.15, 7.00 en 9.15 uur. Palace: „Zie je ze vliegen", alle leeft., 2.00. 4.15, 7.00, en 9.15 uur. Frans Hals: „Zigeunerwetten". alle leef:., 2.30, 7.00 en 9.15 uur. City: „Door dik en dun", alle leeft., 2.15, 4.30. 7.00 en 9.15 uur. I.uxor: „Malle gevallen", 2.00, 4.15 7.00 en 9.15 uur. alle leeft. Spaarne: „De drie Jantjes", alle leeft., 2.30, 7.00 en 9.15 uur. WOENSDAG 27 AUGUSTUS Bioscopen; Middag- en avondvoorstellingen. Iiste. Zij had mejuffrouw Hermsen tegen zich, die alleen in de tweede set haar sterke spel van diepe drives en goede smashes speelde, doch in de derde haar kans verloor door te grote voor zichtigheid 6—3, 3—6, 6—2. In het gemengd dub belspel was Zaterdag reeds de beslissing ge vallen: Mejuffrouw Roilin Couquerque en Wilton sloegen met 64, 26. 62 mejuffrouw Hermsen en A. Borren. Hun beter afmaken gaf de door slag. In het herendubbelspel werd een halve eindstrijd gespeeld en die van Rinkel—Wilton werd uitgesteld tot Zondagochtend. In de andere halve finale sloegen Karsten en Krijt Holst en Volkmaars 46, 63, 61, 86. Nederlandse ploeg tegen België Na afloop van de nationale kampioenschappen is de ploeg welke 30 en 31 Augustus te Spa tegen België speelt, ais volgt samengesteld: Heren enkelspel: Van Swol, Wilton, Rinkel, Krijt, Van Meegeren, v. d. Kruk, A. Borren, Taminiau. Dames-enkelspel: Mej. Roilin Couquerque, mej. Hermsen, mevr. Roosv. d. Wal, mevr. LubbersFischer. Heren-dubbelspel: Van SwolRinkel, Wilton Knottenbelt, Krijt—Karsten, v. d. Kruk—T. Borren. Damesdubbelspel: mej. HermsenMijvr. Roos, levr. Lubbersmevr. Scholten Gemengd dubbelspel: mej. Roilin Couquerque —Wilton, mevr. Lubbers—Rinkel, mej. Hermsen Karsten, mevr. Scholten—Knottenbelt. Toelichting op de resolutie van de Partij van de Arbeid Terzake van de discussie, ontstaan over de interpretatie van enige passages van de resolutie der Partij van de Arbeid van lfi Augustus j.l, verklaart het partijbestuur o.m. het volgende: Vanuit het ernstige verantwoordelijk heidsgevoel van de gehele partij ten aan zien van het Indonesische probleem heeft het congres vermeden zich uit te spreken over wat ons zou kunnen verdelen met be trekking tot het verleden. Er is in de eerste alinea opzettelijk een redactie gekozen,, die nodh goedkeuring, noch afkeuring uitspreekt over het door de partijleiding ingenomen standpunt in zake het concrete feit van de „beperkte politiële actie". Wèl vormt naar onze opvatting het al gemene vertrouwen in de partijleiding het uitgangspunt van de resolutie. Zomin als het Congres zich uitgesproken heeft over het door de partijleiding ingeno men standpunt inzake het concrete feit van de „beperkte politiële actie" zomin heeft het zich in de resolutie zonder meer achter de regering geschaard. Wèl heeft het congres over een drietal concrete punten van het regeringsbeleid nadrukkel'jk zijn voldoening en instemming uitgesproken. De passage, waarin het congres het ver trouwen uitspreekt, „dat de regering be reid zal zijn, daar waar dat nuttig en mo gelijk is ook van arbitrage gebruik te maken", kan op grond van de gevoerde Om het hoofd van Petchof Als „tegenwicht" De vice-voorzit\er van het Arabische Hoge Comité in Palestina, Jamal Husseini, deelde U. P. mede, dat de Joodse illegale immigratie in Palestina zal beantwoord worden met illegale Arabische immigratie. Hij verklaarde verder dat duizenden Ara bieren uit de nabijgelegen Arabische lan den naar Palestina zullen komen om als tegenwicht te dienen tegen de illegale Joodse immigratie, wanneer de Joden na de Septemberzitting van de Algemene Ver gadering der UNO voortgaan het land bin nen te komen. Jamal Husseini voegde hieraan toe: „Wij hebben een gedétailleerd plan uitgewerkt waardoor onze broeders uit de naburige Arabische landen zullen komen en met ons zullen wonen in de steden en de dorpen. In het eerste jaar zullen 20.000 Arabieren naar Palestina komen. Voor iedere illegale Joodse immigrant zullen tien Arabieren komen". Over de komende bijeenkomst van de Algemene Vergadering der Verenigde Vol ken zei Husseini: „Indien zij handelt in overeenstemming met het Handvest ver wachten de Arabieren zeer veel van deze bijeenkomst." Jamal Husseini, die aan het hoofd zal staan van de Arabische Palestina-delegatie naar Lake Success, verklaarde, dat de Palestijnse Arabieren zullen voortgaan aan de Arabische jongeren militaire training te geven. De K. L. M.-diensf op Indië hersteld De geregelde luchtverbinding van de KLM met Nederlands-Indië kan thans als hersteld worden beschouwd. Technische moeilijkheden, welke aanvankelijk be stonden bij het aandoen van Colombo, zijn thans opgeheven, en de toestemming tot landen aldaar, welke aanvankelijk voor veertien dagen was gegeven, is thans ver lengd. Voorlopig zal voortaan om de andere dag gevlogen worden. De route loopt over Singapore. Colombo, Bagdad, Cairo, Rome naar Amsterdam en omgekeerd. OORLOGSKERKHOF IN VENLO VERDWIJNT. In Venlo is men sinds enige dagen bezig met het opgraven van de stoffelijke over schotten der geallieerde soldaten, die rus ten op het speciale oorlogskerkhof. De ge allieerde legerleiding heeft bepaald, dat de gesneuvelden moeten worden overgebracht naar een centrale begraafplaats te Jonkers bosch bij Nijmegen. Dit besluit heeft in Venlo grote teleurstelling veroorzaakt. Alle graven waren geadopteerd en verzorgd door Venlose ingezetenen, die in de meeste gevallen hartelijke correspondentiebetrek- kingen met de nabestaanden hadden aan- besprekingen, in goede trouw slechts zo geknoopt. Het Venlose gemeentebestuur worden uitgelegd, dat het congres heeft heeft vergeefs gepoogd het kerkhof voor erkend, dat er in het conflict met de re publiek Indonesië enkele, in het congres met name genoemde elementen zijn, waar over arbitrage door Nederland redelijker- wijs niet kan worden aanvaard, maar dat het toch verwacht, dat de regering, ook bij j haar bereidheid tot het aanvaarden van j arbitrage tot het uiterste zal gaan. Het is zeker niet juist, dat de algemene strekking van de resolutie zou zijn, te voor komen, dat „onder welk voorwendsel dan ook", op de weg van het gewapend op treden zal worden voortgegaan. Voor het Partijbestuur: K. Vorrink, algemeen voorzitter. C. Woudenberg, algemeen secretaris. Krijgsraadzifting in de Ripperda kazerne Militairen weigerden te zwemmen De Krijgsraad te velde hield Maandag zitting in de Ripperda-kazerne te Haarlem ter berechting van veertien soldaten van de daar gelegerde Aan- en afvoertroepen, die naar hun ten laste was gelegd, op 13 Augustus hadden geweigerd in militair ver band in de gemeentelijke zweminrichting aan de Kleverlaan te gaan baden. De jongens, die gewend waren in Stoop's bad te zwemmen, hadden unaniem bezwa ren gehad tegen het volgens hen te vieze water. De president, overste J. P. van Erk, merkte daartegen op, dat hij liever tussen de koolstronken dan in het chloor zwom. Het was jammer, dat de voornaamste ge tuige, de wachtmeester, wiens bevel niet was opgevolgd, niet aanwezig was, daar enkele delinquenten verklaarden dat hij gezegd had „dat hij ook liever niet aan de Delftlaan zou gaan zwemmen". De auditeur-militair, 1ste luitenant mr. De Vroom, achtte het een zeer ernstig ver grijp tegen het Reglement op de Krijgs tucht, temeer daar deze soldaten al geruime tijd in dienst waren. Hij achtte een ge voelige straf de enige maatregel, die hier op zijn plaats was en vestigde de aan dacht van de Krijgsraad op het hiertoe bij uitstek geschikte, als militaire gevangenis ingerichte fort Spijkerboor en eiste een vangenisstraf van veertien dagen. De verdediger, kapitein mr. Oosterhuis, voerde voor verschillende verdachten ver zachtende omstandigheden aan en merkte in het algemeen op, dat het bacteriologisch rapport over het water niet geheel gunstig had geluid. Tenslotte meende hij, dat deze jongens op het ogenblik van hun verzet niet beseft hadden, dat zij hiermede een behandeling voor de Krijgsraad riskeer den. De Krijgsraad, na in raadkamer geweest te zijn, veroordeelde de delinquenten we gens „opzettelijke ongehoorzaamheid in oorlogstijd" conform de eis tot veertien da gen gevangenisstraf. Oogstberg in vlammen Maandag vroeg sloegen plotseling de vlammen uit de bij de boerderij van de landbouwer S. Tensen aan de Grote Poellaan in Haarlemmer meer opgetaste oogstproducten. Terstond werd de brandweerpost aan de Aalsmeer- derdijk gealarmeerd, welke de bijstand in riep van de motorspuit uit Hoofddorp, daar de boerderij ernstig door het vuur bedreigd, werd. Met zes stralen wisten de brand weerlieden echter te voorkomen, dat de vlammen oversloegen. De oogst aan tarwe, haver en gerst, in totaal een opbrengst van acht bunder, ging verloren. De schade wordt door ver zekering gedekt. De oorzaak van de brand staat nog niet vast, maar men heeft een sterk vermoeden, dat een zogenaamde mussenklapper, een soort vuurwerk, waar mee vogels verjaagd worden, in de graan- berg terecht is gekomen. De burgemeester van Haarlemmermeer, mr. J. F. Jansonius, stelde zich van het blussingswerk op de hoogte. Venlo te behouden. Britse inspanning om de executie uit te stellen Groot-Brittannië heeft tijdens het week einde een drievoudige actie ondernomen om de terechtstelling van Nikola Petchof, de ter dood veroordeelde leider van de Bulgaarse oppositie, te voorkomen, tenein de gelegenheid te scheppen voor nader onderzoek naar zijn geval door de Sovjet- Unie, de Verenigde Staten en Groot-Brit tannië, welke drie mogendheden de geal lieerde bestuursraad voor Bulgarije vor men. Frank Roberts, Brits gevolmachtigd mi nister te Moskou, heeft een brief gezonden aan Andrei Wisjinsky, de Sovjet-Russische plaatsvervangend minister van Buitenland se Zaken, waarin verklaard wordt, dat Groot-Brittannië zich verenigt met het door de Verenigde Staten te Moskou ingediende protest tegen de veroordeling van Petchof en waarin wordt aangedrongen op bespre king van deze kwestie door de geallieerden. Zondag heeft John Sterndale Bernett, de Britse politieke vertegenwoordiger te Sofia, een brief gezonden aan de Bulgaarse rege ring, waarin wordt aangedrongen op op schorting van de executie, totdat de geal lieerde bestuursraad de kwestie behandeld heeft. In deze brief werd verklaard, dat de berechting en veroordeling van Petchof niet slechts een interne aangelegenheid kunnen zijn, daar Petchof veroordeeld is wegens het in verstandhouding treden met een buitenlandse regering. Voorts heeft kolonel Green, de Britse vertegenwoordiger bij de geallieerde be stuursraad, nog een brief gezonden aan de Sovjet-Russische plaatsvervangende voor zitter van de raad, generaal Tsjerepanof, waarin ook op opschorting van de executie wordt aangedrongen. De Amerikaanse regering heeft nadruk kelijk geprotesteerd tegen de beslissing van de Sovjet-Russische afgevaardigde in de geallieerde controlecommissie voor Bulga rije, die de herziening van het doodvonnis tegen de leider der Bulgaarse oppositie wil verhinderen. In de Amerikaanse nota wordt verklaard, dat dit besluit een zeer zware verantwoordelijkheid op de schouders van de Sovjet-Russische afgevaardigde legt. Het Amerikaanse departement van Buitenland se Zaken heeft de Amerikaanse ambassade te Moskou opdracht gegeven om de kwestie met de Sovjetregering op te nemen. Twintig doden bij brand in spoorweg-wagon Een lekkend benzine-blik, een pak film spoelen en een brandend eindje cigaret vormden de ingrediënten van een spoor wegongeluk in Berlijn, waardoor zes-en- twintig arbeiders, die van hun werk terug keerden, Zaterdag de dood vonden in een brandende wagon. Men verwacht dat van de zeven-en-veertig ernstig gewonden, er nbg minstens zes zullen sterven. De passagier, die de licht-ontvlambare bagage vervoerde is gearresteerd. Amerikaans beroep op de partijen in China Generaal Wedemeyer, Truman's speciale gezant in China, heeft Zondag een beroep op de Chinese regering gedaan onmiddel lijk drastische politieke en economische her vormingen aan te brengen. China moet niet buitenlandse invloeden verantwoordelijk stellen of wachten op buitenlandse hulp, zo zeide hij, doch zelf de oplossing der pro blemen ter hand nemen. Het herstel van China wacht slechts op de juiste leiders. Corrupte en onbekwame ambtenaren moe ten worden ontslagen, ook bij het provin ciale en gemeentebestuur. Op de communisten in China deed gene- raad Wedemeyer een beroep om op vrede lievende wijze het land te helpen. Als zij hun vaderland werkelijk lief hebben, moe ten zij de pogingen om het een bepaalde wereldbeschouwing op te leggen, staken. Het moet de regering overigens duidelijk geworden zijn, dat de communisten niet met militair geweld kunnen worden ge ëlimineerd, aldus de generaal. De Chinese regering heeft nog niet op de verklaring van generaal Wedemeyer ge reageerd. „Kota Inten" met 1500 man naar Indië Donderdag 28 Augustus vertrekt de „Kota Inten" uit de Merwehaven te Rotterdam naar Batavia. Aan boord bevinden zich 1500 militairen onder wie vliegbasisbewa- kingscompagnieën, een compagnie gewon- denvervoer en detachementen aanvullings troepen genie, marineschepelingen,, mari niers, KNIL en medische staf. Behalve „luxe" sinaasappelen ook nog „gewone" De invoer van sinaasappelen en van eitrus- fruit in het algemeen uit Suriname in ons land is onlangs vrij gegeven. De regering is daartoe overgegaan om aan de cultuur van deze vruch ten in Suriname door het vergroten van de af zetmogelijkheid enige steun te verlenen. Daar de verzorging van de export ln Suriname nog in een stadium van ontwikkeling is en de oogst nog een beperkte omvang heeft, worden de im porteurs. die hiervan de risico's dragen, geheel vrijgelaten in de afzet van deze vruchten in ons land. De import uit Suriname wordt betaald in Surinaamse guldens, welke niet direct als „de viezen" behoeven te worden aangemerkt. Dezer dagen zijn de eerste partijen sinaasap pelen en citroenen in Nederland aangekomen. De vraag er naar was zeer groot, niet het minst van de hier te lande vertoevende vreemdelingen, waardoor er hoge prijzen werden gemaakt. Deze Surinaamse sinaasappelen en citroenen zullen over het algemeen een luxe product blijven. Los van bovengenoemde invoer zal in de loop van het komende winterseizoen de invoer van sinaasappelen uit andere delen van de wereld vermoedelijk weer begonnen worden. Het ligt in de bedoeling de verkoop van deze vruchten weer evenals het vorige, jaar op bonnen tegen vast gestelde prijzen te doen geschieden. Men hoopt de omvang van deze distributie weer op het zelfde peil te kunnen brengen als in de vorige winter toen er vrij regelmatig een bon kon worden aangewezen. - Gisteren was de minste vaa^ ENl^ de Waal 2.25 m op de Nederrjinli op de IJssel 1,25 m. De waterstand 'l schaal te Deventer was 0,78 m a5R<fefe-' - In Sofia (Bulgargc) js cen «zan, Nederlanden opgericht. Ir ch v gewoon gezant en gevolmachtigd y- Zuid-Slavië is tevens benoemd tot h nii:* gezant en gevolmachtigd minister in o,!5f1^ - De opening van het oesterseim. 15 Augustus zou geschieden, u September. In het nieuwe seizoen hoogste twee millloen oesters n-a :5- worden gezonden. Het vorig seizoen E"4':s" gestane aantal 3.25 millloen, waan» Wa3ils^~ geen 2 millioen zijn afgeleverd ar" ech|e - Vrijdag arriveert op Schiphol Mc. Donald, voorzitter vi vein de Ai. -. Duitse Kamer van Koophandel Mr v zal tot 1 September in Nederland'hn daama per K.L.M. naar Frankfort te vc-ritey.^ Buzonder i De piocureur-fiscaal van het rechtshof te Amsterdam, mr m eiste 20 jaar gevangenisstraf tesen B. Z. uit Amsterdam, wie ten las'e w dat zij in 1943 en 1944 acht Joden aan'0 heeft verraden, waarvan er zes nie-,J-, Ce s-s. zijn. 1 teruêg«i«y De K.L.M. heeft voor het luchtvnm. Zuid-Afrika een speciaal tarief „1^?^ k.g. vastgesteld ten einde de NederbL bloemen beter in de gelegenheid te Jt* haar buitenlandse zusters te kunnen reeren. cc"Kur. De P.R.A. in Den Ilaag heeft aanrrv, de 50-jarige W. S. van D. die reeds lane o 131 P.R.A. werd gezocht. Hij wordt er van leden van de Stijkelgr'oep aan de Sn ciil te hebben. verr3<tei Met ingang van l September is het m» tegen verlaagd luchtrecht gedrukte monsters en akten per luchtpost te venTT' naar: Curagao, Suriname, Columbia Ven- de Verenigde Staten, Canada, Argentijn' zilië en Uruguay. De postkantoren ver^v inlichtingen. ve«ttSkei Moord en doodslag in De inspecteur-generaal van de PaWjZ politie heeft medegedeeld, dat een a»M Joden is gearresteerd naar aanleid™ de onlangs gepleegde ontvoering en hanging van twee Britse sergeants «E lijken bij Nathanya aan een boom «ril ontdekt. 01 De inspecteur-generaal, kolonel Gr-r deelde nog mede, dat in de eerste heli' r-' dit jaar een aanzienlijke toeneming r5 het aantal gewelddaden is geconstateerd^ Palestina. In het tijdvak van 1 Janua.^ tj 1 Juli j.l. zijn 192 moorden gerapporteerd' 261 moordaanslagen, 151 gevallen" Vm doodslag en bijna vierduizend gevallea™, ernstige aanranding. De heer J. Th. van Galen wordt pastoor te Overveen Aan Pastoor G. van Niekerk is om gezocd heidsredenen emeritaat verleend als pastoor «i de Kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ont vangen te Overveen. Ruim 22 jaar heeft hij pastoraat vervuld. Tot opvolger is benoemd de heer J Th n.» Galen, pastoor der parochie T. Martha te Da Haag. Heden overleed plotseling onze geliefde Vader, Be huwd- en Grootvader J. STOKER in de ouderdom van 94 jaar Namens de fam. v. d. Wakker Post en Stoker IJmuiden-O., Zeeweg 207.. DANKBETUIGING Voor de deelneming betoond bij liet overlijden van onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Mevrouw H. M BROERS VAN VERSEVELT, betuigen wij U onze hartelijke dank. IJmuiden-Oost, Aug. 1947. C. Broers, Tuindersstraat. WONINGRUIL Aang. ben.huis, A'dam-Z. kamers, badk. m. geyser, tuin en schuur f 40 p. m. Gevr huis te Driehuis of omg. 5 ka mers met badk. Lokker's Wo ningbureau. Brederoodseweg 56, tel. K 25608177, Sant poort. Te koop aangeb. DUBBEL LANDHUIS te Sant poort, huurw. f 40 p. m. Lok ker's Woningbureau. Brede roodseweg 56, tel. K 2560 8177 te Santpoort. Kunstzinnig Portret SCHOTERWEG 92 Telefoon 21941. Leerling kapster gevraagd om geheel in het vak te worden opgeleid. Dames kapsalon „Maison des Dames" B. Prijs, Gen. Cronjéstr. 54 14 Luiers vandaag! Dat kan baby's mooie huidje kostenWant natte luiers onttrekken aan de huid de noodzakelijke vetten. Gevolg: smetten en schrijnen." Niets is heter dan bij elke scboone luier poederen met het vethoudende Tandheelkundige inrichting W. SWAAP 99 Grote Houtstraat 99 Haarlem. Tel. 13728 Gehele Kunstgebitten/75.- Volledige oehandeling tn- oegrepen. Spr.uren van de Tandarts dageiyks van 1-2 uur en volgens aïspr Avondspr uren: Maandag Woensdag Vrijdag 5-8 Net vertrouwd oor het Incasseren van gel den voor zaken, verenigingen, instellingen of iets dergelijks. Vraagt conditie. Adres: Zeeweg 298, Driehuis-Velsen. gevraagd, liefst met vak bekend (kruideniers- bedrijf) boven de 25 jaar. Aanmelden: Trawler kade 34 te IJmuiden, tot 's avonds 6 uur. Schriftelijk is ook goed. ITIvlUIDER WASSERIJ, Snelliusstraat 39, IJmuiden TELEFOONDISTRICT AMSTERDAM vraagt voor Amsterdam vrouwelijk personeel voor plaatsing e.:a telefoniste of als administratieve kracht. Leeftijd 18 tof 23 jan.-. Vereiste: Diploma MULO-A of daarmede geiykgesiald onderwijs. Beloning (jeugd loon), 16 laar bruto f 80.-, 17 jaar f 90.-, 18 jaar f 300.-. 19 jaar f 110 -. 29 jsar f 120.-. 21 jaar f 133.- per maand, daarna volgens ambtelijke loonschaal. Eventuele reis kosten worden vergoed. Sollicitaties schriftelijk aan de Directeur van het Teiefonmlistrict, N.Z. Voorburgwal 120 te Amsterdam. Gevraagd NET WINKELMEISJE enigszins met vale bekend en EEN FLINKE LOOPJONGEN Aanmelden na 6 uur Levensmiddelenbedrijf C. v. d. MEER, Kennemerlaan 151, IJmuiden, telefoon 5386. RUBBERFABRIEK „HOLLANDIA", Velsen-Noord vraagt voor directe indiensttreding: alle leeftijden. Hoog loon, en vergoeding van evt. reiskosten. Aanmelden dagelijks van 8 tot 6 uur aan kantoor Doodweg L 2428, Vélsen-Noord. Gevraagd voor de stad Groningen FLINK PERSOON Leeftijd circa 2530 jaar, als bediende in een vishal. Goed kunnende fileren vereist. Br. met referenties en opgave van verlangd loon onder G. Q. 3630 Adv. Bur. ReAlta, Westersingel 24, Groningen. Verloren: dohikerbl. JON GENSBADPAK, gemerkt André de la Porte, gewikkeld in licht blauwe badhanddoek. Tegen beloning terug te bez. VerLo- ren van Themaatl. 13. Velsen. AUTORIJSCHOOL K. Offen- berg. gedipl. A. N. W. B. in structeur. Inl. en opgave bij J Broersen, Oosterduinweg 56 IJmuiden. KOOP: jaquet en bl. kamgaren. jongensmatrozen pak Ift. 8 a 10 j. Adres te bevr. bur. van dit blad. Te koop: mooie jonge DUITSE HERDERS. Adres: Wijk aan Zceërweg 122, IJmuiden. TE KOOP wegens vertrek naar Indië kinderstoel, box. wieg, spiegel, dressoir en 2 pers. le dikant met Aupingspiraal, al les eikenhout, heren winter Jas. Trompstraat 183, IJm.-0. In kruideniersbedirijf gevraagd liefst met het vak bekend. Aanmelden Hoogervorst. Tus- senbeeksweg 60. Wij vragen voor spoedige indiensttreding in onze cacao fabriek Aanmelding dagelijks aan de sociale afdeling van de fabriek van 10 tot 12 en van 2 tot 4 uur, bij de portier. Reiskosten voor buiten de stad worden vergoed. cacao- en chocolade- fabriekenN.V.. Haarlem HOOGOVENS IJ M U I D E N De Koninklijke Nederlandsehe Hoogovens en Staalfabrieken N.V. te IJmuiden zoekt voor nieuw, in haar dienst tredend personeel gelegenheid tot WONINGRUIL in Bloemendaal, Santpoort, Driehuis, Velsen, IJmuiden, Beverwijk, Wijk aan Zee of Heemskerk. Hen. die deze omgeving willen verlaten, wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de Sociale Afdeling, Kamer 15, Blijenhoeve. 501ste STAATSLOTERIJ 6o KLASSE Qd TREKKING - ti AUGUSTUS 1917, (loco Prijzen f 1500.—12609 1000.-4194 71UW 14059 UJO05 Ï1734 100.- [673 USJ 200.— 1485 25.10 2710 6041 10479 12100 15770 f 100,- 1057 («i 5483 6327 8742 7332 11622 U1800 18828 1084] 21033 Prijieo m 80.— 1234 1241 1627 1708 W» 1723 U778 R)2S HlW H799 2020 7033 SMS 2)15 2153 2286 2291 «03 2526 2508 2628 2678 2724 2703 2815 1230 2913 2936 2969 2970 BTOfl 6429 SS40 8593 1640 8107 0847 2343 25B 3964 3994 4066 4077 «185 4195 4207 «5» 4294 44(13 4479 403 4751 5272 6351 6369 6694 5734 6770 6 9 »039 7380 nW3 6004 7901 Ï020 ft 0 ft032 803T 6514 6593 6628 6939 E 8100 8141 8195 8346 8401 9638 9994 10036 10167 IC" 11050 11088 11178 11187 11 12372 12376 12399 12498 [2558 12622 (2737 13013 13040 U 13317 13454 13575 13643 13679 13698 13762 13853 13929 14 14162 14170 14171 14280 14369 14416 14500 14660 14650 14915 1496] 16011 16945 15083 15141 15149 15191 15368 15414 15423 15570 15665 IS677 15719 15564 15953 15906 15975 16048 1G072 16123 16133 16103 10205 16273 16347 16661 16666 16665 16715 16808 16835 17182 17187 17211 17275 17525 17530 17597 17776 17837 17851 17892 179 63 179 65 170 66 18021 18070 1 8174 18206 18415 18458 1847] I860! 16687 19064 19103 19186 19257 19386 19400 10422 10450 10728 19543 10924 10003 2003] 20162 20170 20184 20204 20437 20442 30794 20801 20823 21078 21248 21330 21313 21338 21402 21814 21898 21931 Hiermede delen wij U mede, dat vanaf 28 Augustus de volgende prijzen voor de wasbehandeling door de regering zijn vastgesteld: Daar wij ons speciaal toeleggen op de betere was behandeling, kunnen wij slechts één tarief in be handeling nemen. Voortaan wordt dus Uw was ge. heel gestreken afgeleverd vooi 60 ct. per kg. SNELLIUSSTRAAT 39 TELEFOON 4371 OLYMPIA Door omstandigheden de turnzaal betreffende, begint OLYMPIA 2 SEPTEMBER te werken. HET BESTUUR Opleiding pedicure - voetkunde - sd100"" heidsspecialiste - -manicure - sportmassage Off diploma. Aanvang nieuwe cursus Sept. Inl. en prosp. HAARLEMSCHE KWEEKSCHOOL KI. Houtweg 39, tel. 17377. Fa. H. Speciaalhuis in: Tapijten, lopers, tafel-, divankleden - en matten Q°GoS'ALITt,\<tt^ SCKEBIMERSTBAAT °OlKARPtT Haarlem <bo S' z«™" Besteedt uw vergunning by ons en u is tevreden. Bij de Rijkswerf te Den Helder kunne» geplaatst worden. Loon volgens Rijksregeling. Sollicitaties te richten aan de Chefvan het Personeel- en Loonbureau der Rijks werf aldaar.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1947 | | pagina 4