John Stol Stormvogels kan opnieuw een zege behalen Herinneringen aap de „blikken keet" en het „slagérsland" VRfJDAG 2 JANUARI 1948 IJMUIDER COURANT '4 VOETBAL O VERZICHT De VSV'ers zetten het Nieuwe Jaar met een rustdag in. Door hun nederlaag tegen HBS hebben ze thans zes verliespunten meer dan Haarlem en wie mogelijk zulks de vorige week nog niet recht duidelijk was, zal het nu langzaam maar zeker óók gaan onderschrijven: VSV brengt het dit jaar niet tot een kampioenschap! Stormvogels nam op beter wijze van 1947 afscheid. De ploeg klopte DFC met 20. Met hun 14 punten uit 12 wedstrijden slaat zij een heel wat beter figuur, dan menig een bij' de aanvang van dit seizoen had duven hopen. En als het niet al te veel tegen zit, wordt Zondag tegen ADO het puntend-aantal opnieuw vermeerderd. De Kennemers verbeterden de positie door tegen Forluna gelijk te spelen, terwijl tegelijkertijd Scheveningen verloor. Velsen deed het nog een tikje beter en staat er nu met 12 punten uit 12 wedstrijden weer vrij behoorlijk voor. Zondag ontmoeten beide clubs elkaar in Beverwijk. Wij houden het op een gelijk spel. Wat. de Terrasvogels bezielt, is ons een raadsel. Het mag voor de spelers een geluk heten, dat ze nog over wat reserve-voedsel beschikken. Mogelijk, dat ze Zondag tegen QSC hun leven wat beteren en er een gelijk spel van maken. Kinheim, dat nog steeds de rode lantaarn draagt, zal aan HFC de handen vol hebben. Dan heeft Beverwijk het tegen Always Forward zeker gemakke lijker, al houdt dit geenszins in, dat de Hoornse spelers onderschat mogen worden. WE kan èn voor zichzelf èn voor Kinheim nuttig werk doen door Ripperda er onder te houden. Maar meevallen zal dit niet. Vraag zulks maar aan Zaandijk! Evenals Beverwijk, Kennemers en WE speelt ook DEM thuis wel wat veel van het goede! en wel tegen het sterke APG S, dat voor de bovenste plaats nog niet kansloos is. In Amsterdam verloor DEM met 31. Aan een revanche denken we niet. hoogstens aan een gelijk spel. WB, dat zich Zondag enigszins herstel de, gaat bij het nog al wisselvallig spelende WSV '30 op bezoek. Op eigen terrein werd het een benauwde overwinning van 21 maar de Breesapers brengen het thans o.i niet verder* dan een gelijk spel. IEV is vrij, mag over zijn nederlaag tegen HSV naden ken. Stormvogels 2 gaat in Amsterdam Blauw Wit 3 bekampen. Als het een beetje lukt, nemen de IJmuidenaren beide punten mee. Ze hopen natuurlijk inmiddels, dat Ajax 3 in de Koger modder blijft jstelcen. VSV 2 DANSSCHOOL DUIJN Aanvang nieuwe cursus Januari INSCHRIJVINGEN: Zaterdags 8—10 uur in Royal, Wijk aan Zeeërweg 29, IJmui- den-Oost. Woensdags 8—10 uur Zomerlust, Santpoort en dagelijks aan ons privcadres Hoofdstraat 40, Sant poort. (Adv.) Ligihart wint van Posfma Onderlinge damcompetitie Voor de hoofdklasse-competitie is vorige week de belangrijke partij LïgthartPost ma gespeeld. Doordat eerstgenoemde wist te winnen is T. Postma uitgeschakeld voor het behalen van de titel. De strijd gaat voorlopig nog alleen tussen Ligihart en Dukel. Alleen Suyk die nog niet heeft gespeeld, doch alsnog aan het tournboi zal deelnemen, kan als derde candidaat voor de kampioenstitel optreden. De uitslagen luiden: Hoofdklasse: Ligt- hartPostma 20: R. HühlNieuwenhui- zen 20. Eerste klasse: J. NanneD. Ott 02. Tweede klasse: v. d. SteenGoos 02 W. GoosSwier 1-1; K. Groenv. Pijkeren 20: Th. Groenv. Pijkei'en 20; Ras Th. Groen 20. De stand in de hoofdklasse is als volgt: Ligthart 8 gesp., 13 p. B. Dukel 10 gesp.. 16 p. J. van Straten 8 gesp., 11 p. T. Postma 7 gesp., 9 p. K. Krikke 7 gesp., 8 p. R. Hühl 7 gesp., 7 p. H. de Boer 6 gesp., 6 p. J. Smit 6 gesp., 4 p. T. Dukel 4 gesp., 3 p. J. Jonker 5 gesp., 3 p. G. Postma 4 gesp., 2 p.; Schol 5 gesp., 1 p. H. Nieuwenhuizen 7 gesp.. 1 p. Hier moeten de spelers uit 13 te spelen partijen 11 punten behalen, daar anders de- gradatie volgt. Eerste klasse: D. Ott 9 gesp., 12 p. J. Nanne 6 gesp., 9 p. Pum Swier 8 gesp., 9 p. J. Waal 7 gesp., 7 p. J. Broek 7 gesp., 7 p. H. Lichtendahl 5 gesp., 6 p. v. d. Gaag 6 gesp., 6 p. C. Kaan 8 gesp., 6 p. L. Koetsier S gesp., 5 p.- P. v. d. Velde 6 gesp., 5 p. J. Kramer 3 gesp., 3 p. v. d. Bos 10 gesp., 3 p.. Hier moeten de spelers in totaal 10 par tijen spelen en 14 punten behalen om te promoveren naar de hoofdklasse. Ott zal zijn laatste partij moeten winnen. De tweede klasse bracht de verrassing van deze ronde; Th. Groen wei'd namelijk gedecideei'd door Ras in een va-banque partij vei-slagen. De stand in deze afdeling luidt: Swier 14 gesp., 23 p. Th. Groen 15 gesp., 21 p. Van Beelen 12 gesp., 16 p. v. d. Sleen 12 gesp., 14 p. Prins 12 gesp.,'11 p. J. Lichtendahl 13 gesp., 10 p. H. Leeuw 13 gesp., 9 p. Ras 10 gesp., 6 p. Van Pijkeren 5 gesp., 2 p. K. Groen 2 gesp., 3 p. W. Goos 9 gesp., 5 p. Riedeman 3 gesp., 0 p. Om te promovei'en moeten de spelers die elkaar tweemaal ontmoeten in totaal uit 22 partijen 31 punten halen. Strawberries-dames kunnen hun positie verbeteren De laatste wedstrijd van- het eerste dameselftal is van geen belang meer voor de bovenste plaats. Daar R.B.C. slechts 1 punt in de competitie veroverde, mogen de Strawberries op een flinke overwinning rekenen. De reserves ontmoeten A.M.V.J. dat nog geen enkel punt vex-speeld heeft. Vlot het spel echter enigszins, dan krijgen de Amsterdamse dames hun eerste neder laag te incasseren. De achterstand bedraagt dan nog 1 punt. Na enige vergeefse pogin gen gaat het derde elftal tegen A.M.V.J. III met veel betere kansen de strijd tegemoet. Voor het vierde wordt het in Beverwijk een zware taak om D.E.M. II te verslaan. Strawberries V behoeft tegen R.I.C. III de beide punten niet af te staan. Een zich herstellend Alkmaar zal met het vaste voornemen om revanche te nemen naar Velsen komen. De kansen van de thuisclub mogen dan ook "niet al tè-hoog aangeslagen worden. Strawberries III is in Alkmaar vrij zeker van de overwinning. De gastheren bezet ten de laatste plaats en hun spel geeft wei nig hoop op een spoedig herstel. Tenslotte trekken de beide jeugdelftal- len naar Beverwijk om te trachten D.E.M. en Eechtrop de puntjes af te snoepen. Dc jongens zal dit wel lukken, de meisjes zul len nu definitief moeten bewijzen dat zij de leiding van hun afdeling waard zijn. krijgt het 4e elftal van Blauw Wit tegen over zich en dat mag de roodwitten zeker geen moeilijkheden opleveren. VSV 3 is in de gelegenheid op KFC 4 revanche te ne men voor de in de Koog geleden 32 neder laag. Kennemers 2 wint vrij zeker van WSV 2, maar Kennemers 3 zal het tegen VVZ 2 lastiger hebben. Velsen 2 tenslotte ontvangt Roda 2, dat nog geen enkel winst punt heeft. Commentaar overbodig! Velsen-officials weerslaan het eerste Op Nieuwjaarsdag speelde een elftal, bestaande uit Velsen-bestuurderen en elf talcommissie-leden plus trainer Slot tegen het eerste elftal der vereniging, waarin Ninaber, Tromp Sr. en Kuypers echter op het appèl ontbraken. De wedstrijd eindigde in een gelijk spel, n.l. 33. DE ELFTALLEN VOOR ZONDAG. TerrasvogelsQSC. Terrasvogels komt in de volgende sterk gewijzigde opstelling uit: Douma; De Ruyter. Schoon; Zaal, Dordtmunt, Mosmans; De Jonge Jr., Meyer, Akkerman, Cobben, Goedhart. ADOStormvogels. Stox-mvogels heeft z'n elftal ongewijzigd gelaten en komt dus uit met: Kraak; Van Dongen, Schuit; v. d. Kuyl, Snoeks, Goedhart; Verbeek, De Boer, Prins, Meyer, Luppens. Blauw Wit IIIStormvogels II. De Vo gels missen nog steeds Nieuwenhuizen en Broekhuizen en komen nu als volgt uit: Rechsteiner; Van der Oever, Schriemer; Mors, Zwemmer, Glas; Venus, Hoogendijk Van der Linden, Snoeks, Van Opbergen. KennemersVelsen. De Velsen-ploeg ziet er als volgt uit: Demmers; Kuipers, Tromp Jr.; Zuurbier, Nijssen, Wijker; Tromp Sr.; Bakkum, De Bruijn, Van der Pol, Ninaber. Turnnieuws uit LJmuiden De Turnvei-eniging „IJmuiden" heeft be halve de gymnastiekzaal van de voormalige school H (F. L. Ossendorpschool) ook de zaal van schodl A aan de Kerkstraat als oefenruimte in gebruik genomen. Afscheid inspecteur Dun De lieer G. Ch. Dun. inspecteur van het Lager Onderwijs en U.L.O. in de inspectie Alkmaar, gaat 1 Maart, wegens het berei ken van de pensioengerechtigde leeftijd, het onderwijs verlaten. Er is een comité gevormd, ten einde de heer Dun in een speciale bijeenkomst te huldigen. In dit comité wordt IJmuiden vertegenwoordigd door de heren P. H. van Os en A. Kool. De heer J. A. A. Poncin van Santpoort heeft zitting in het werkcomité. Donderdag 26 Februari zal te Alkmaar in ,,'t Gulden Vlies" dit afscheid plaats heb ben. Alle leerkrachten, zowel van bijzonder als openbaar onderwijs in de voormalige inspectie Alkmaar nemen er deel aan. Bakker spaarde ingeleverde boter op Bij een bakker onder de rook van Uti-echt hebben ambtenaren van de CCD zèventig kilo boter inbeslaggenomen en tevens nog enkele honderden ongestem pelde eieren. De bakker verklaarde de boter te hebben overgehouden van de in leveringen door zijn klanten. Hij had de boter gespaard om bij een binnenkort te houden bakkerstentoonstelling met zijn in zending eens goed voor de dag te kunnen komen. Zaterdagochtend vertrekt de „Oranje" Met het oog op het nieuwe vaarplan van de „Oranje" zal dit schip Zaterdagochtend omsti-eeks 7 uur uit Amsterdam vertrek ken en om een uur of elf in IJmuiden aan komen. Zondag- wordt de „Oranje" in Southampton verwacht, waar het schip 's middags weer zal uitvaren. ZEVENTIEN MILLIOEN IN ZEVENENVEERTIG. Het Staatsyissershavenbedrijf zette in het afgelopen jaar voor 17.307.242 om; de omzet over December bedroeg 822.630. MARKTBERICHTEN 31 December Visaanvoer. 375 kisten schelvis; 65 kisten wijting, 70 kisten kabeljauw, 70 kisten kool- vis, 50 kisten diversen. Totaal 630 kisten. Besommingen Twee trawlers met f 12.916 besomming. Agenda voor Velsen en IJmuiden Thalia, 7 en 9.15 uur: „Zwevende gratie". Rex, 8 uur: „De wens, die waarheid werd". De Pont. 8 uur: „Judy wordt filmster" en ,,De Zilversmokkelaars". ZATERDAG 3 JANUARI^ Thalia, 7 en 9.15 uur: „Zwevende gratie". Rex, 7 en 9 uur: „De wens, die waarheid werd". De Pont, 8 uur: „Judy wordt filmster" en De Zilversmokkelaars". Patronaat, 8 uur: Cabaretrevue. Monument op Westerveld niet meer nodig Dezer dagen zijn de lijsten, waarop voor een geldelijke bijdrage kon worden ge tekend voor het plaatsen van een monu ment op de begraafplaats Westerveld, in geleverd. Het monument was bedoeld voor de illegale strijders v. d. Zwaag. Zeeuw «Hissink en Hoogendoox-n. Tijdens het circuleren van deze lijsten is met de Stichting 1940/'45 en de Ned. Bond van Oud Illegale Werkers een be spreking gehouden over de keuze van het monument. In deze bespreking werd het denkbeeld geopperd de stoffelijke resten van de betreffende illegale strijders te laten bijzetten op de Erebegraafplaats aan de Zeeweg te Overveen. Immers deze be- gx-aafplaats is een symbool van het verzet en jaarlijks komen de nabestaanden daar bijeen om onder leiding van de Bond van Ex-Politieke Gevangenen de gevallen strijders te herdenken. Indertijd was een bijzetting van v. d. Zwaag, Zeeuw, Hissink en Hoogendoorn op de Erebegraafplaats niet mogelijk, om dat daarvoor de plaatsruimte ontbrak. Daax-na vond enige uitbreiding plaats,- waarmede de mogelijkheid werd geschapen de stoffelijke resten der gefusilleerden als nog op de Erebegraafplaats te begraven. In overleg met de nabestaanden is dit in middels geschied. Hierdoor is het monu ment op Westerveld overbodig geworden. Op de lijsten voor dit monument werd een bedrag van 451.70 bijeengebx-acht. De commissie, die de bijeengebrachte gelden in ontvangst heeft genomen, heeft gemeend dit geld te mogen besteden aan de kosten voor de bijzetting op de Erebe graafplaats en het resterende bedrag over te dragen aan de Stichting, die deze be graafplaats beheert. Voor hen, die een bedrag op de lijsten hebben gestort en zich met de beslis sing omtrent het besteden der gelden niet kunnen verenigen, bestaat de mogelijkheid hun giften terug te ontvangen. Dit kan geschieden uitsluitend voor 10 Januari bij mevrouw R. Kamminga, Berkenstraat 41, IJmuiden. VERHUIZING SCHEEPVAARTINSPECTIE. Naar ons wordt medegedeeld zijn de bureaux van de Hoofdinspectie voor de Scheepvaart, inspecteur voor de scheep vaart in het IVe district, de scheepsmetings dienst en de Rijksvaartuigendienst, met in gang van 29 December verplaatst naar de Bankastraat 129 te 's-Gravenhage. RUIM VIERHONDERD SCHEPEN IN DOK. In totaal dokten in 1947 bij het Staats- vissershavenbedrijf niet minder dan 446 schepen. Beverwijk „Lest best" op de groenteveiling Het oude jaar sloot niet slecht op de Beverwijkse veiling. Een zeer grote aan voer werd tegen uitstekende pi-ijzen af genomen. Spruiten voerden weer de bo ventoon; de prijzen varieerden van 45 109 cent per kilo en de andijvie, welke goeddeels kasteelt is, noteerde van 4783 cent per kilo. De grote stroom prei neemt iets af en de prijzen kwamen op 2035 cent per kilo. De boerekool komt weer in de gratie: de vraag was geruime tijd nihil maar thans steeg zij weer zodat er prijzen tot 20 cent per kilo werden betaald. De andere koolsoorten brachten van 2047 cent op. De wintergroenten spelen ook verder de eerste viool: peen, uien en bie ten ontmoetten veel belangstelling. Bloemen in de belangstelling. De bloemenaanvoer kan nog lang niet aan de vraag voldoen maar er komt nu toch wat meer los. De kwekers zijn vrij tevreden over de prijzen. De tulpen kwa men iets meer los en ook het sortiment breidde zich wat meer uit. De Box Copland kreeg 200265 cent per bos en de rode Hildegarda bereikte de 1.50. Narcissen varieerden van 6585 cent per bos en het aanbod aan blauwe druifjes stijgt met prijzen van 2035 cent per bosje. Zelfs de crocussen beginnen te komen en ook de hyacint komt zo nu en dan een duit in het zakje doen. De azalea's geven de toon aan in de potplanten met 200425 cent per stuk; naar cyclames voor 45285 cent per stuk en primula's is eveneens goede vi-aag, zodat de handel vlot verloopt. MET PENSIOEN. Met ingang van 1 Januari is onze plaats genoot de heer A. M. van Hattum, schaal- knecht bü de Nederlandse Spoorwegen, met pensioen gegaan. Gedurende 34 jaren heeft hij zijn beste krachten gegeven aan dit werk. Hij verrichtte het op een nauw gezette en accurate wijze en was een spoor- man bij uitnemendheid. Bij het afscheid van zijn collega's ont ving hij van dezen een ets van de Wijker- toren en een mooi boek als aandenken aan „de tijd in Beverwijk". „DIE JAHRESZEITEN" IN DE GROTE KERK. Op 22 Januari zal het Toonkunstkoor, ouder leiding van de heer P. J. Potgieser het bekende oratorium „Die Jahx-eszeiten" opvoei-en in de Ned. Hervormde Kerk aan de Kei-kstraat. Bekende solisten zullen hieraan medewerken, onder andere mej. Bets Slotboom, sopraan, Han le Fèvre, tenor en Guus Hoekman, bas. NIEUWE PUNTEN? Prachtig Herenondergoed (ook gemoltonneerd) PH. DE KONING KENNEMERLAAN 24 Eens veroverden de huzaren Santpoort. Naar aanleiding van een artikel over „TerrasvogelsTerraswegTerrasbos" kregen wij bezoek van een oud-Sant poorter; iemand, die zich het oude Sant poort nog zeer goed herinnerde. De slotconclusie van het gesprek was: „Wat is er in betrekkelijk korte tijd hier veel veranderd!" Is het bijvoox-beeld bekend, dat er een 35 jaar geleden nog gevoetbald werd op de plaats, waar thans de huizen van het deel van de Terrasweg, dat gelegen is tussen Hoofdstraat en Kex-kweg, staan? Daar lag toen een voetbal-terrein van behoorlijke afmetingen en menige dox-psgenoot van thans zo om en de bij de 50 jaar heeft daar achter het bruine monster aangehold. Wij herinneren ons nog levendig hoe daar op een -Zondag de Haarlemse huzaren als te genstanders fungeerden, het dorp op zijn kop zetten en het hart van menige dorps- schone sneller deden kloppen Aan de Kei'kweg-kant stond een huis. dat vanwege zijn blikken dakbedekking bij alle Santpoorters bekend stond als „de blik ken keet". Met de huisjes, die nu nog daar aan de Noordkant van de Terrasweg met het front naar de Kerkweg staan, vormde deze „blikken keet" een afscheiding van het voetbal-terrein, dat bij de oudjes bekend stond als het „slagérsland", zulks, omdat het destijds behoorde tot een groot slagers- pand, dat heel wat meters langs de rooi lijn van de Hoofdstraat toen nog Rijks straatweg -besloeg ter hoogte van het punt, waar nu de Terrasweg bij de Hoofd straat begint. Er wordt tegenwoordig nog al eens ge mopperd over het smalle begin van de Hagelingerweg bij de Hoofdstx-aat, over de „kinderhoofdjes", waarmee hij „bekeid" is, over het op een bepaald punt brede trottoir en over het ontbreken van hetzelve op weer een paar andere punten. Maarweet men wel, dat de toestand nu prachtig is, vergeleken met wat zij eens was? Alle Sant- poox-ters kennen deze weg nu als de Hage lingerweg, doch het heeft lang geduurd, eer de oud-Santpoorters van de naam Puinweg afstand deden. En die naam zegt ons, dat de zandweg, die deze Puinweg ongetwijfeld eerst was, verhax'd is met puin. Later kwam daar zo een of twee keer per jaar grint op, behalve in het midden, waar een zogenaamd „paardepad" van klinkex-s was aangebracht. Dit „paardepad" was ex-g hobbelig, het grintgedeelte vaak vol kuilen: in het natte jaax-getijde een modderpoel, in het droge deel van het jaar een zandwoestijn. De toestand moge dan nog niet ideaal zijn, wij durven zonder vrees voor tegenspx-aak be weren, dat ook daar ter plaatse er in de laatste 25 jaren belangrijke verbeteringen werden aangebracht, al zal menigeen het waax-schijnlijk betreuren, dat de mooie Cre- mex-laan, die vroeger echt een laan een oprijlaan naar huize „Duin en Kruidberg" was en op de Hagelingerweg uitmondde, verdwenen is. CLUBAVOND D. C. IJ. Dinsdagavond zal de Damclub IJmuiden een ledenvergadering houden in het club lokaal Café Royal te IJmuiden. Wedstrijden voor a.s. Zondag In de lagere regionen Afdeling Haarlem: Voor a.s. Zaterdag is de volgende wedstrijd vastgesteld: Kinheim 2Telefonia 2, 2.30 uur. Adspiranten: DEM f—DEM e, 3 uur; WB bDEM g, 3 uur. Zondag a.s.: Geel WitKinheim 2, 12 uur RCH 4Beverwijk 2, 9.45 uur; Spaarndam DEM 2, 2 uur; DEM 3Haarlem 5, 12 u.; Kennemers 4DCO 2, 9.45 uur; Schoten 4 WE 2, 12 uur; Kinheim 3—RCH 7, 9.45 u.; Ripperda 3WB 3, 9.45 uur: Kennemers 5Bloemendaal 3. 9.45 uur; THB 2Bever wijk 3. 9.45 uur: IEV 2Haarlem 8. 12 uur; Haarlem 9—WB 4, 9.45 uur; TYBB 4— IEV 3, 12 uur; Heemstede 2—Kinheim 4. 12 uur; HFC 7Kinheim 5, 9.45 uur; DEM 5VSV 5, 12 uur; Spaarnevogels 3IEV 4, 12 uur; WE 3EDO 8, 12 uur: Spaarne vogels 4—WB 5, 9.45 uur. EHS 5—IEV 5, 12 uur; Beverwijk 4Spaarndam 3. 12 uur. Jeugd-afdeling: WB aBeverwijk a. 9.45 uur; Velsen aKennemers a, 2.30 uur. Junioren: NAS aWE a. 12 uur; DEM bConcoi'dia a, 12 uur; RCH bDe Ken- nemex-s b, 12 uur. Afdeling Noordholland: ADO 2Zeevo sels 2; GVO 2—Uitgeest 3; US VU 2—lO^V 5; Vitesse 2Meervogels A 2: Uitgeest* QSC 5: Alkmaarse Bovs 5Vitesse 3: HEV 3—CSV 2; US VU 3—Uitgeest 5; Limmen 3 Vitesse 4. Junioren: ADO bWZ b; Volendam b USVU a; CSV bAlkmaarse Boys c. Vertrokken personen De volgende personen hebben Beverwijk verlaten: G. H. van Kalsbeek, assistent accountant, Tulpenlaan 12 a. naar Amster dam; C. Bus, zonder beroep, Hofdijkstraat 2, naar Zaandam; Wed. H. W. van Kuilenburg Van Verseveld, zonder beroep, Tulpenlaan 10 A, naar Velsen; E. M. Roozemeyer, 2e kinderverzorgster, Groenelaan 54, naar Heemstede: C. H. A. Bakker, onderwijzex-es, Vondellaan 13, naar Hilversum; D. Hofland, zonder bex-oep, Nieuwstraat 3. naar Zutphen; C. M. Kempers. dienstbode, Munnikenweg 92. naar Velsen: M. van Vliet, kantoorbediende, W. Pastoorstraat 10, naar Groningen; J. Braans, banketbakker, Heemskerkerweg 16, naar Utrecht; C. F. van der Hout, buffetbe- diende, Breestraat 1, naar Tilburg; T. van AmersfoortCalf, zonder beroep, Romer- kerkweg 20. naar Heemskerk: J. Spooren, liefdezuster, Peperstraat 17. naar Rosmalen: C. J. M. RoozemondSchmidt, zonder beroep, Wilgenhoflaan 4, naar Haarlem; W. Vrees wijk. zonder beroep, Boeweg 60, naar Am sterdam: P. C. Parré, magazijnbediende, De ken Waarestraat 26, naar Velsen; A. Tiebosch, los arbeider, Noordex-wijkweg 29, naar Heemskerk: M. van Geest, zonder beroep, Zeestraat 10 naar Bussum; M. C. van den Berghe. dienstbode. Grote Houtweg 1, naar Velsen; T. C. Oudhuis. opperman. Alkmaarse- weg 245, naar Bloemendaal; J. J. Vessies. vee houder, Kerkstraat 48, naar Heemskerk; J. Stolp, electi'. lasser, Th. Wijkstraat 15, naar Velsen; M. Spaargaren, dienstbode, Vondel laan 22, naar Leiderdorp; G. Th. Admix-aal, fabrieksarbeider,' Kuikensweg 41, naar Alk maar; C. H. Kuyt, ambtenaar P. T. T.. Lijs terbeslaan 15, naar Den Haag; W. van Voorst, zonder beroep. Str. van Linschotenstraat 2 A, naar Zaandam; W. van Voorst, zonder be roep,Munnikenweg 99. naar Haarlem; A. Trausel. matroos II, Dekkerstraat 5, naar Den Helder; N. Kuil, logementhouder, Oostertuinen 17, naar Haarlem; K. J. Koster, expeditieknecht, Wolff en Dekenstraat 22, naar Wormerveer; D. Veltman,. hofmeester grote vaart, Kerkstraat 51, naar Rotterdam; Wed. E. E. SnoekHartemink, kantoorbe diende. Lijsterbeslaan 56, naar Haaxdem en C. F. Minnis, medewerker N. A. F., Lijster beslaan 56, naar Haarlem. VOETBAL-ADSPIRANTEN VIEREN FEEST. Zoals" reeds gemeld werd, zal op Zater^ dag 17 Januari aanstaande in het Kenne- mer Theater een feestmiddag plaats hebben voor de adspiranten van de volgende voet balclubs: DEM, Beverwijk, Kennemers, Kinheim, IEV, VSV, WB, Stormvogels en WE. Het programma vermeldt onder meer een komische film, sketches en muziek. GEMEENTE-AVOND Ds. LEISTRA. Zoals reeds gemeld werd zal ds. Leistra voor de Doopsgezinde Gemeente een boek bespreking houden. Deze zal evenwel niet op 6 Januari doch op Woensdagavond 14 Februari plaats hebben. Het onderwerp, waarover gesproken zal worden is: „De Paarden van Holst". KILIMA HAWAIIANS IN LUXOR. Donderdag 8 Januari zullen de Kilima Hawaiians optreden in het Luxor-theater. Aan het programma zullen medewexicen „The Corita's", „The 3 Rivano's", „Menno Gx-ondsma, met diverse imitaties", „The Nelsons" en „Bil Kilima". Agenda voor Beverwijk VRIJDAG 2 JANUARI 1948. Luxor-Theater: 6.45 en 9:15 uur: „Ge jaagd in de Nacht" (18 j.) Kennemer-Theater: 6.45 en 9.15 uur: „Twee meisjes en een matroos" (alle leeft.) W. B.-Theater: 2.30, 5 en 8 uur: „De blonde Nachtegaal" (14 j.) ZATERDAG 3 JANUARI 1948. Statenhuis. Velserweg. 4.15 uur: Opening Hoogoven-Jubileum-schaaktournooi. Luxor-Theater: 6.45 en 9.15 uur: „Ge jaagd in de Nacht" (18 j.) Kennemer-Theater: 6.45 en 9.15 uur: „Twee meisjes en een mati-oos" (alle leeft.) W. B.-Theater: 8 uur: „De blonde Nach tegaal" (14 j.) FEUILLETON Mijnheer Melvile's wonderlijke fantasie door W. H. Lane Crawford 9) „O, ik heb haar bij'na niet gezien", zei Michael verlegen. „Ik las mijn krant". „Maar ie hebt wel geconstateerd. dat zij jong was". „Nu ja, ik moest af en toe het blad om slaan". „En wat deed zij?" „Ze las een krant". „En ik denk, dat zij ook af en toe een blad moest omslaan?" Michael nam zijn toevlucht tot verhe ven onverschilligheid. „Ik denk het wel". „En sloegen jullie af en toe tegelijkertijd een blad om?" Geen antwoord. „Je hebt ons nog niet verteld, hoe dat meisje er uitzag", herinnerde Christopher hem. Michael opende zijn mond om te spre ken, maar hij veranderde van gedachte en -loot hem weer. Christopher hielp hem: „Ze was blond, blond met schitterende ogen, met iets on deugends in haar blik". Michael sprong op en keek hem aan. „Hoe weet je dat?" riep hij. „Ik raadde het". Even was het stil. Michael snoof en gaf opnieuw al zijn aandacht aan het pakje. Christopher had niet zo maar op goed geluk geraden. Het stond voor hem vast. dat Michael meer aandacht aan het meisje had besteed, dan hij thans wilde toegeven en dat hij haar heel aantrekkelijk had ge vonden. Hij had zo juist zijn mening te kennen gegeven over een donker meisje met een ernstig uiterlijk, een type, dat hij vroeger bewonderd had en Christopher had zich verbaasd over zijn plotselinge verandering van smaak. Het bleef echter vreemd, dat Michael aandacht had ge schonken aan het meisje met het blonde haar en de schitterende ogen. Vermoede lijk had hij zijn hart sneller voelen klop pen, maar Christopher had gedacht, dat dit "bij hem niet meer mogelijk was, zo min als bü hem zelf. „Aangezien je het pakje tex-ugstuurt", verbrak Henry de stilte, „zou je de dame kunnen aanraden, in het vervolg een beetje beter op haar zaken te letten". „Ja, ja, dat zal ik doen,", mompelde Michael. Hij had inderdaad reeds een briefje geschreven, maar Christopher was er heel zeker van, dat er niets van- die aard in stond. Michael was tenslotte tot de ontdekking gekomen, dat hij een langer touwtje nodig had en hij belde. Badger kwam vragen wat er van zijn dienst was en hielp hem het pakje vast maken. Toen dat in orde was, ging Michael bij de an- dex'en voor het haardvuur zitten, maar zijn detective-roman scheen hem die avond niet te boeien. Hij las enige regels en ging dan voor zich uit zitten staren. Tenslotte gaf hij iedere poging op en terug leunend in zijn stoel, bestudeerde hij met gespan nen aandacht het plafond. HOOFDSTUK III. Henry werd niet verwacht voor negen uur. Hij was naar Nottingham gegaan om de begrafenis van zijn zwager bij te wo nen. Christopher had alleen gedineerd. Het diner was, zoals gewoonlijk, om half acht opgediend, maar Michael was er nog niet. Het was duidelijk, dat hij de trein weer had gemist en geelachtig aan de vo rige keex-, had Christopher Badger ver zocht de soep weer weg te nemen en te wachten tot dat hij zou bellen. Badger hield meer van Henry's methode van te beginnen en de schuldige laten inhalen als hij kwam, maar, behalve een half onder drukte zucht, had hij geen ommentaar. Om kwart voor acht was Michael nog steeds niet thuis en Christopher trok daaruit de conclusie, dat hij ook de volgende trein had gemist Hij belde en begon zijn' een zaam maal. Het was een geluk voor Ma- chael, dat Hem-y niet thuis was, of mis schien was het wel door Henry's afwezig heid, dat hij zo laat was. Hij had, evenmin als de vorige keer, .laten weten, dat hij later zou thuis komen. Het was natuurlijk mogelijk, dat er een stremming op de -lijn was, maar Christopher dacht niet. dat dit de reden was. Hij vermoedde eerder, dat het in verband stond met het meisje met de blonde haren en de schitterende ogen. Dit vermoeden was in strijd met het ka rakter van Michael, zoals hij dat tot nu toe had leren kennen, maar het strookte met zijn gedrag met het pakje, dat hij in de coupé had gevonden. Michael was vier-en-dertig jaar en hij had al lang de jaren des onderscheids be reikt. Dat wil zeggen als men van jaren des onderscheids kan spreken als het vrou wen betreft. Maar tenslotte was hij nie mand verantwoording verschuldigd voor zijn daden. Het was vreemd, hoe hij dit niet scheen in te zien en Henry toestond de regels te ontwerpen, die zijn leven re geerden. Het was vreemd, dat Christopher hetzelfde accepteerde. Het was alsof zij nog schooljongens waren, die gehoorzaam den aan de leiding van een vriendelijke, doch strenge onderwijzer. Nu was het een feit, dat er tot nu toe weinig reden was voor wrijving. Henry's wegen waren hun wegen, zij dachten over de meeste dingen zoals hij en al waren zijn wetten soms wel eens wat streng, zij gaven er zich heel goed i-ekenschap van, dat zij, zonder zijn invloed, spoedig zouden degenereren tot onverschillige, slonzige vrijgezellen. (Wordt vervolgd). Veisen-Noord Gedenkwaardig afscheid bij Van Gelder Zonen De Oudejaarsdag 1947 heeft bij Van Gel der Zonen N.V. Kon. Papierfabrieken een gedenkwaardig afscheid gebracht door het vertx-ek van vijf personeelsleden, die geza menlijk ruim 225 dienstjaren achter zich hebben. Onder hen was de heer J. J. Schoox-1, papïermakersbaas met ruim 51 jaren trouwe dienst, die des morgens bij papier machine „18" door het personeel véél waardering mocht ontvangen. Vervolgens is op het bedrijfskantoor afscheid genomen van de bedrijfsstaf en naaste medewerkers onder aanbieding van een portefeuille en portemonnaie. De heer C. Pel, die 34 jaren Van Gelder trouw bleef, nam afscheid in de Èlectri- cienswerkplaats, omringd door het perso neel. De heer W. J. de Haan, chef. ver- tclkfe de gevoelens namens dit personeel, dat de scheidende medewerker verschil lende persoonlijke herinneringen schonk. Naast deze beide personeelsleden ver trokken eveneens wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de heren Th. Bakker, werkzaam geweest als rollen- pakker in de afdeling expeditie-pakkamer met 47 la dienstjax-en; A. W Bakker, bobi- neur bij papiermachine „18" en Th. Mooy, papiermaker bij P.M. 6, beide met 47 jaren ax-beid. Dezen is tezamen met de heer Schoorl door hun wex-kzaamheden in de afdeling papiex-fabx'icage een gezamenlijk afscheid bereid in de grote koffiekamer, waar veel belangstellixxg was. Dansschool Inschrijving leerlingen Januari aanvang nieuwe cursussen beginners, gevorderden, gehuwden Ook voor balleiding met prima geluidsinstallatie Dagelijks snelprivélessen op elk uur Inl.: IJMUIDERSTRAATWEG 33 SCHEEPVAART K. N. S. M. Atair, 29 Dec. te Livox-no, v. Genua naar Napels. Doros, 28 Dec. van New York naar West Indië. Betena, 27 Dec. van Curagao naar Bai-ranquille. Helder, 28 Dec. v. Antofagasta naar Mollendo. Hercules, 30 Dec. te Antwerpen. Hermes, 28 Dec. van Trinidad naar La Guayra.' Hydra, 30 Dec. te Amster dam. Ilos, 29 Dec. van Catania naar Messing Jupiter, 26 Dec. te New Orleans. Luna, 2§ Dec. van Ox-leans naar West Indië. Orestes, 29 Dec. van Dublin naar Amsterdam. Tibe rius, 29 Dec. te Piraeus. H. O. A. L. Langleescott, 29 Dec. te East Londen, van Port Elisabeth naar Durban. H. W. A. L. Amstelkerlc, 30 Dec. te Am sterdam. MIJ. NEDERLAND. Talisse, 29 Dec. New York, van Indië via Halifax naar Vera Cruz, pl.m. 5 Febx\ van Cuba naar Holland. Lawak, 27 Dec. van Hollandia naar Van couver. VINKE EN CO. Loppersum, 30 Dec. Ouessant gepass. van Montevideo naar Rot terdam. K. H. L. Amstelland, 28 Dec. van Rio de Janeiro naar Bahia (thuisreis). Eemland, 23 Dec. te Buenos Aires (uitreis). Entre Rios, 28 Dec. van Buenos Aires naar Amsterdam (uit reis). Rijnland, 28 Dec. te San Lorenzo (uit reis). Westland. 29 Dec. van Las Palmas naar «Amsterdam (thuisreis). Grote vaart. Adinda, 29 Dec. van Singapore naar Soen- gei Gerong. Alderamin, SantosRotterdam, 30 Dec. te Antwerpen. Aletta, 26 Dec. vail Singapore naar Pladjoe. Algenib, 30 Dec. van Victoria naar Pernambuco. Aludra, 31 Dec. v. Rottex-dam naar Calcutta. Antonia, 26 Dec. van Singapoi-e naar Pladjoe. Cistula, 29 Dcc. van Balikpapan naar Singapore. Hermes. 28 Dec. van Trinidad naar Demerara. Hilversum, 30 Dec. van Rottei'dam naar Antwerpen. Java mail (chai-ter), New YorkJava, 28 Dec. te Singapore. Lievevrouwelcerk, 29 Dec. van Aden naar Bahrein. Loosdrecht, 31 Dec. van Antwerpen naar Marseille. Macoma, 25 Dec. van Singapore paar Miri. Mirza, 25 Dec. van Wellington naar Miri. Nederland, 27 Dec. van Shanghai naar Bahrein. Prins Maurits, Ant werpenPalestina, pass. 31 Dec. Vlissingen Prins Willem 4, JaffaLonden, pass. 30 Dec. Ouessant. Stad Arnhem, 30 Dec. van Savona naar Bona. Stad Haarlem, 30 Dec. van Sfax te Vlaardingen. Straat Malakka, 29 Dec. van Hongkong te Malilla. Sumatra, JavaNew York, 26 Dec. te Singapore. Tjimenteng, 28 Dec. van Hongkong naar Manilla. Winters wijk, 30 Dec. van Rotterdam naar Huelva. Biossevain, 2a Dec. van Singapox-e te Durban. Boschfontein, 30 Dec. van Genua naar Port Said. Castor, 24 Dec. van Curagao te Mara- caibo. Ceronia, AbadanHavre, 28 Dec. van Port Said. Cleodora, 30 Dec. van Balikpapan te Singapoi-e. Corilla, 30 Dec. van Turku naar Helsinki. Douro, 27 Dec. van Manta te Guaya quil. Gadilla, 28 Dec. van Aden naar Abadan. Ganymedes, 27 Dec. van Punta Arenas. Juno. GenuaRotterdam, 31 Dec. te Gibral tar. Leerdam, RotterdamNew Yox-k, pass. 30 Dec. Bishoprock. Malvina, 30 Dec. van Amsterdam naar Curagao. Mapia, 26 Dec. v. Makassar te Batavia. Notos, 26 Dec. van Car tagena te Cx-istobal, 27 Dec. van daar naar Tampico. Ovula, 28 Dec. van Cairns naar Miri. Polyphemus, JavaLiverpool, 29 Dec. te Suez Prins Alexander, GlasgowJaffa, pass. 30 Dec. Burlingh. Px-ins Willem van Oranje, JaffaEngeland, 30 Dec. 300 mijl Oost van Gibraltar. Randkerk, AmsterdamOost Afrika, 28 Dec. te Mombassa. Ruys, 28 Dec. v. Buenos Aires te Kaapstad. Salatiga, 30 Dec. van Lobito ter rede Novoredondo. Straat Soenda, 27 Dec. van Durban naar Mombassa. Streefkerk, RotterdamCalcutta, 31 Dec. te Safaga. Tegelberg, 29 Dec. van Buenos Aires te Kaapstad. Tjipondok, 30 Dec. van Bris bane ter rede Socrabaja. Utrecht, 30 Dec. nog te Coosbay. Van Heutsz, 25 Dec. van Hong kong naar Singapore. Woensdag 31 December voeren de haven van IJmuiden binnen: Zaan van Skutskar. Wikla van Mantelioto. Deo Duce van Kopen hagen. Freden van Umei\ Gouwe van Hernö- sand (voor Zaandam e Zoito van Mantelioto. Heerengracht van Kotka. Ivan van Kotka. Stegeborg van Ronneby. Friesland van Norr- köping (voor Zaandam). Tilly van Sundsvall (voof Zaandam). Hercules van Antwerpen. Regin van Helsingfors (voor Zaandam). Dog- gersbank van Kopenhagen. Normandia van Rotterdam. Vertrokken zijn: Eemstroom naar Londen. British Knight naar Falmouth. Rike Skou naar Esbjerg. Alt naar Rotterdam. Fauvette naar Londen. Surte naar Londen. Maasland naar Zuid-Amerika. Delfinus naar Udevalla. Donderdag 1 Januari kwamen binnen- Hafma van Dantzig. Orestes van Dublin, Rijnstroom van Londen. Germaan var. Norr-» köping. Jobshaven van Libreville. Gr een* finch van Londen. Zaanstroom van Liver« pool. Niobe van Helsingfors. Vertrokken zijn: Nigerstroom naar Ant werpen. Martini naar Antwerpen. Hoogwatertijden. Vrijdag 2 Jfnuari: 7.58 20.24 uur. Zaterdag 3 Januari: 8.52 21.21 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1948 | | pagina 4