LIMONADE PER FLES BELANGRIJK!! f7.95 Tante Els SatSJSi. f 5000.- Bij Streefland G.deJager&Zn Restanten Opruiming Huismoeders Marcelis Koffie en Pinda Branderij j Daverende Seizoen Opruiming Fa. STERK WAS- TEILEN Zonder Punten hè? NU r Beverwijk en Omstreken Visserij-variaj Luidsprekers grote maat Opel Olympia Vrijdag en Zaterdag Maandag om half twee 14 J-" 1949 JerMl* (3 ffet hoekje van „„„derdag, 14 Juli 1949. 1;'. dal® 1,1 Hense nichten en neven ^&I,fflU'7™ het strand en we °P touw Z0ttCn «el een we I wrk aan Zee, wie %e v"r'en^eSfj1Ue heeft van allemaal. <*£cfte n iuihe zullen wel geen 'ubakken' »m r°Pir heleboel nog geen '-'."ret is v0? het niet lang meer of Toch duurt - dje cie vrijheid «1 een opluchting 'ii dat „niet mee om je hooid ttehaudeulu deze warme dagen! ^#lffldetbGOUDENKEGEN ver- eêfite homt G dipioma zwem- .::aiev-an« bafeazePker wel vast ^."pat Salent B bet vasl glansrijk Leuk, dat.je met het ''iboitmag Vertel je me ::;;„venkamp "fe afweer terug bent? •s®"' mier van door. Ik heb n"ier "mLS gmoeg al gehad. K^STntM 'e, sch001" S^Sr^gmbTmet baar Mfet boek nog niet gezien, ill W»®;» hoor, misschien deze SB* fSSa vond ik erg aardig n0t h het iets veranderd, dat vind -ü'4 b? hfrf, ik hoop, dat e je aan je iedere week te schrijven »®®Si.°dat zo" leuk zijiv i^ivvnPJE was enthousiast over S Ja, voor een echte ver- sw-JfiSfctii was het een reuze- ik me voorstellen! Je itrrssbu^' da iet a„e zegels t je vraagt, en dat is .ij kuuuen zijn nog veel meer lief- best doen ieder "5£ te helpen. Binnenkort r-n:Sacht maa? rustig al en kijk "tre M de buitenlandse van deze n.n cc® ri '.„wplineetje is deze keer SPAR SE f die natuurlijk van harte wel- !ffE s schuilnaam mag je houden, "illicn ben je helemaal vergeten je ilriden zodat ik nu met weet „eitje ergens woont in ÏJmui- 'f ïvolgende keer om denken n«jaardagsdatum vertel je dan wel hè' Dan kan ik je tenminste in de 1 feliciteren. Ik zal voor je duimen, Si weer hebt op je schoolreisje kamp. Misschien helpt dat wel. r ""i-nnK pens wat van ]e.' ytBTÏIOOLTJE heelt ook heel wat "m haar lijstje staan en ze verwacht Sdatze ze ook allemaal krijgt Kei moeilijk gaan Maartviool, want [Ka nog meer die postzegels verzame- Mn buitenkansje vonden. Maar fL'n best doen, hoor. De zegels van ië-ue keer heb ik met opzet even aan win, dan krijg je die nu gelijk toege- «EET-MIJ-NIET heeft in lang niet •Mra, zegt ze en dat vind ik ook. Hat je weer eens in de pen bent ge ien zeg! Zijn jullie verhuisd? Ik dat jullie eerst in de De Wetstraat vTond hadden, of vergis ik mij daarin? I r:; is een heerlijk vooruitzicht, dat Scjovenkamp. Als nu het mooie weer tar wat wil blijven! Hoor ik nog eens nt'van je, als je er geweest bent? ZILVERSCHOON vertelt over haar •zjje naar Nijmegen. Jammer, dat jullie islecht weer gehad hebben, maar je tcch wel genoten hebben, denk ik. dat je geslaagd bent, zeg. Dus nu p jullie in September samen naar isool fietsen. Dat is veel gezelliger dan ifen, vind je niet? Ik krijg dus straks :;k al een „bereisde" nicht erbij. Deftig, kór, Wanneer gaan jullie? Hoe was de Ipum? Tot slot is hier AKKERWINDE, die mij «afcl! dat haar broertje Peter Eduard igt Wat een mooi naam, zeg. Maar hij is :-a? om helemaal te noemen, dus heb- 'a jullie gelijk dat je hem afkort. Ver- aeljij ook al postzegels? Ik zal eens zien tal ik voor je heb hoor, dan krijg je ze 'tmkort wel toegezonden. Tot volgende week, neven en nichten! TANTE ELS. Laasrlaan 154, IJmuïden of briefjes Ece bezorger meegeven. TANTE ELS FELICITEERT: VERGEET-MIJ-NIET en HORTEN- I die vandaag jarig zijn; BLONDJE, die morgen haar verjaar- viert, en KWIKSTAARTJE, die Maandag het «st-vogeltje wordt. Mige dagen, hoor nichten! VOOR JONGE HERSENS. De oplossing van het vorige weekraadsel was: VACANTIE (v, as, cel, amen, nat, to, ie). Goede oplossingen kwamen van GOU DEREGEN, ROZEKNOPJE, SPARAPPEL- TJE, MAARTVIOOLTJE en VERGEET- MIJ-NIET. ZOMERKLOKJE stuurde mij een raad sel, dat ik, zoals gezegd, een beetje heb omgewerkt en dat je hieronder vinden kunt. Op de kruisjeslijn ontstaat bij juiste invulling van de gevraagde woorden een plaatsnaam uit 't Gooi. X slop! X schuimende drank X niet niets X groef, die 'n ploeg maakt X de gevraagde plaatsnaam X i groeit aan 't water X was onze Ko ningin vóór ze Koningin was X stenen wal X hoofdstad van Nederland Van wie krijg ik nog eens zo'n goeie steun? Schenking voor de Postzegel- rubriek (II) v Verleden week hebben we uit de milde hand van „een kleine lezer" zoals hij of zij zich noemt een mooi aantal Nederlandse zegels mogen ontvangen; maar ik vergat jullie er eigenlijk toen bij te vertellen, dat er ook nog een flinke hoeveelheid buiten landse postzegels in de enveloppe zaten. Deze komen nu aan de beurt. Dezelfde voorwaarde geldt ook nu weer: een post zegel bijsluiten voor antwoord. De zegels, die van beide keren niet gevraagd zijn, worden aan onze gewone ruilbeurs toege voegd. Kijk maar eens of er iets voor jullie bij is! ENGELAND 1936. KONING GEORGE V (opzij gezien) i/2 Penny, groen; 2 Pence, rood- oranje; 2i/2 Pence, blauw. 1936. KONING EDWARD VIII (opzij ge- gezien) i/2 Penny, donkergroen; 1 y2 Penny, roodbruin. 1937. KONING GEORGE VI (opzij ge zien), in de vier hoeken van de zegel staan kleine afbeeldingen van: een roos (Engeland); een distel (Schot land); klaverblad (Ierland); narcis (Wales); symbolen van de vier ge bieden waaruit Groot-Brittannië be staat; 21/2 Pence, blauw; 4 Pence, grijs-groen; 5 Pence,lichtbruin. 1948. OLYMPISCHE SPELEN, 3 Pence, paars (ongestempeld). VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. 1922. THEODORE ROOSEVELT, 5 cents, blauw. 1930. PRESIDENT HARDING, 1 V'o cents, bruin. 1941. THOMAS JEFFERSON, 3 cents, lila. 1947. JAMES BUCHANAN, - 15 cents, blauw-groen. LUCHTPOST-ZEGELS, 15 cents, groen; 15 cents, rood-bruin; 5 cents, rood. CANADA, 1897. KONINGIN VICTORIA, jubileum uitgave (2 portretten: één als jonge vrouw en één als weduwe). 3 cents, rood. 1930. KONING GEORGE V, 5 cents, blauw. 1933. 2 cents, rood-bruin. 1948. KONING GEORGE VI (met pet), 5 cents, blauw. LANDSCHAP MET RIVIER, 10 cents, groen. LANDSCHAP MET MAAI- MACHINE, 20 cents grijs. GEBOUW, 10 cents, bruin. EGYPTE, 1888. PYRAMIDE v. CHEOPS MET SPHINX, 5 mill, rood. 1933. KONING FUAD, 1 mil., licht bruin; 5 mills, donkerbruin; 13 mills, rood. 1936. KONING FAROEK, 2 mills, oranje; 10 mills, paars. 1944. 20 mills, grijs. MALTA, 1936. STANDBEELD MANOEL DE VILHENA, 6 Pence, rood en groen. MNAJDRATEMPEL, 4i/2 Pence, bruin en groen. NYASSA (bezitting van Portugal), 100 reis, kamelen, zwart met bruin (ongestempeld); 25 reis, giraffe, zwart met bruin (ongestempeld). ROEMENIë, 1920. KONING FERDINAND, 1 leu, rood. PERU, 1945.N DON FRANCISCO PIZARRO TE PAARD, 15 centavos, blauw. KRONINGSFEEST, 50 centavos, donkerbruin. ZUID-AFRIKA, 1927. SPRINGENDE GNOES, 1 shill., blauw met bruin. 1930/32. ZEILSCHIP, 1 Penny, rood met grijs-groen. LANDHUIS MET BOMEN, 3 Pence, blauw. AUSTRALIë. 1920/23. KONING GEORGE V, 2 Pence, rood-oranje. TUNIS, 1926. MOSKEE op een plein in Tunis, 50 cent, zwart. ZUID-RHODESIA, 1925. KONING GEORGE V, met marine- pet, y2 Penny, groen. BINNENLAND In het Staatsblad is opgenomen een Koninklijk Besluit van 28 Juni houdende schorsing van het besluit van de raad der ge meente Finsterwolde van 2 Juni tot opheffing van de gemeentelijke instelling van Sociale Zaken. In het vervolg mogen teerpapier, mastiek en daklak zonder vergunning van de direc teur van het Rijksbureau voor Chemische en Pharmaceulische Producten worden gekocht, in ontvangst genomen, gebruikt, verbruikt, bewerkt, verwerkt, verkocht en afgeleverd worden. De Bijzondere Raad van Cassatie ver oordeelde de 45-jarige journalist J. ter.H. uit Ruinerwolde tot 9 jaar gevangenisstraf. Ter IT. was gedurende de bezetting hoofdredac teur van Het Agrarisch Nieuwsblad", het „Drents Dagblad" en het weekblad „De Landstand". Daar de heer G. Th. F. Hilkes te Bussum, die benoemd was verklaard als lid van de Provinicale Staten van Noorcfholland in de vacature ir. S. J. Rutgers (C.P.N.) zijn ge loofsbrieven niet tijdig heeft ingezonden, is benoemd verklaard mevrouw M. E. Lips Odinot te Hilversum. - De „Waterman" is Woensdagmiddag uit de Merwehaven te Rotterdam naar Indonesië vertrokken. De N.I.W.I.N. verzendt met dit schip 120 rimboekisten en 158 colli met arti kelen bestemd voor de hospitalen in Indonesië. Voor oud blik en afval van blik en voor at'val en oud materiaal van non-ferro metalen zijn geen koop-, verkoop-, afleverings- en verwerkingsvergunningen meer nodig. A.D.O. wint met 5—2 van militair elftal uit Utrecht Ten bate van het Katholiek Thuisfront werd Woensdagavond in het Beverwïjkse sportpark een voetbalwedstrijd gespeeld tussen het Heemskerkse ADO en een militair elftal van het depót der genees kundige troepen uit Utrecht, die door ADO met 5-2 werd gewonnen. Hoewel slechts een kleine 500 toeschou wers de wedstrijd bijwoonden was de strijd zelf het aanschouwen zeker waard. Reeds direct na de aftrap waren de mili tairen in de aanval en werd doelman Beentjes op- de proef gesteld. Het was de rechtsbinnen De Granje van het militaire elftal die de score na goed samenspel opende (0-1). Even later miste de ADO- rechtsbuiteri Th. de Wit een fraaie kans voor open. doel. Kort'voor de rust gelukte het C. Striks uit een voorzet van De Wit de gelijkmaker te scoren (1-1). Na de rust nam ADO het spel geheel in handen en reeds spoedig maakte dezelfdé ADO-spele^ er 2-1 van. Deze voorsprong werd door J. Dam met een fraaie kopbal en door P..Voormeer met een zuiver ge richt schot vergroot tot 4-1. Bij een van de weinige militaire uitvallen gelukte het v. Ingen de achterstand te verkleinen (4-2). Even .voor het einde kwam de bal in de buurt van de middellijn in het bezit van de snelle ADO-middenvoor J. Dam, die een fraaie soloren met een doelpunt wist te bekronen (5-2). Met deze stand kwam het einde. Vooraf had een militair muziekcorps uit Utrecht een rondgang gemaakt door de straten van Beverwijk. Het zelfde korps bracht tijdens de pauze enige pittige mar sen ten gehore. Veel goedkope aardbeien voor de consument Het beeld op de Beverwijkse aardbeien- markt wisselt met de dag. Het aanbod voor de binnenlandse markt was plotseling weer veel groter. Daar de kwaliteit van de aard beien thans snel achteruit gaat, dalen de prijzen vrij aanzienlijk. Er werd nu als hoge uitzondering voor de Moulin Rouge nog f 3,60 per slof betaald, maar de door- sneeprijzen lagen rond de f 1,80-f 2,50 pet- slof. De framboos-aardbei noteerde als hoogste prijs f 3.Het aanbod voor de fabriek was klein. Nationale jongens-athletiek- kampioenschappen De Rooms Katholieke sportvereniging D.E.M. zal op Zondag 17 Juli de Nationale jongens-alhleliek-kampioenschappen orga niseren. Het programma vermeldt 100, 300, 800 en 1500 meter hardlopen en technische nummers. De wedstrijden zullen op het sportpark „Adrichem" gehouden- worden. BRANDJE BIJ HET LASSEN Tijdens laswerkzaamheden bij het bouw bedrijf Smit aan de Velserweg te Bever wijk vatte een raamkozijn vlam. De gas meter van het apparaat liep brandschade op. Enige schilders wisten het brandje te blussen. ONVOORZICHTIG MEISJE BOTSTE OP DRIEWIELER. Woensdagmiddag reed een 17-jarig wielrijdster op de Velserweg in Beverwijk door eigen onvoorzichtigheid tegen een laadbak van een driewieler aan. Zij viel en kreeg een hoofdwonde, die in het Roode Kruisziekenhuis werd verbonden. De jon gedame kon daarop naar huis terugkeren. Haar fiets werd licht beschadigd. KLEINE BRANDSTICHTERS. Op de Slangenweg in Beverwijk raakte een hoop afval in brand doordat kinderen er vlakbij met vuur speelden. De politie heeft het brandje de kop ingedrukt en de kinderen een schrobbering gegeven. IJmuiden „Huize Waterland" wordt kindertehuis Naar wij vernemen zal per 1 Augustus „Huize Waterland" te Velsen door de stich ting „Het Vinkenest" in gebruik worden genomen als tehuis voor moeilijk opvoed bare kinderen van alle gezindten. Honderd kinderen zullen er een plaats kunnen krij gen en men stelt zich voor de jeugd van vijf tot vijftien jaar over de diverse Vel- sensê scholen te verdelen. „Waterland" wordt echter niet verbouwd. Scherpe daling van de harïngprijs. Na de bevredigende haringprijzen van Woens dag heeft zich vanmorgen bij de eerste markt een scherpe prijsdaling, die tot negen gulden per kist ging, afgetekend. Dc „Pet ten" en de „Assan Reis" werden hiervan de dupe. De oorzaak moet worden gezocht in de veel mindere kwaliteit van de vangst. De haring was klein en men kan ze nauwe lijks Slaben-haring noemen. Ze kwam van de 56e breedtegraad, waar thans de zoge naamde „Zuidharing" wordt gevangen. De enige partij, die aan de verwachtingen be antwoordde, werd door de „Assan Reis" aangevoerd en besloeg ongeveer 150 kisten van de totale vangst van 900 stuks. Hier voor werd dan ook een redelijke prijs ge maakt, die tot 18 gulden per kist ging. Er was verder nog wat koolvis en makreel. Bevredigend. Deze week vertrok naar de visgronden nabij Terschelling de UK 126. De kotter was Woensdagmorgen aan de LTmuidense markt en loste 60 kisten platvis, waarvan 44 kisten bot. De kotter was de enige, die botaanvoer had en trof daardoor een goede markt. Per kist van 50 kilo werd gemiddeld f 21.betaald. Na de lossing is de UK 126 opnieuw naar de vis serij vertrokken. Dc „Bloemendaal" (IJM 71) is weer in de vissershaven teruggekomen na een omvangrijke reparatie aan de bij IJsland beschadigde huid. Deze week vertrekt de trawler weer ter visserij. Ook de „Batavia" is van Vlaardingen terug met een nieuwe winchmotor. Deze week komt het schip weer in de vaart. Nummer drie is de „Norma Maria", die na een survey van drie maanden vandaag weer varen gaat. SCHEEPVAART IJMUIDEN Woensdag 13 Juli kwamen de haven van. IJmuiden binnen: Gaasterkerk van Antwer pen. Sandbergen van Hernösand. Hildagaard van Mantiluoto. Clara van Hangö. Nimona van Rotterdam. Blyth van Goole. Oranje fontein van Hamburg. Monica van Rotterdam. Birmingham van Goole. Kitty van Hernösand» Strabo van Hamburg. Vertrokken zijn: Brandaris naar Kingstyn. Ruja naar Antwerpen. Capello naar KpjLmar. Alstern naar Lakevener. Orania naar Rot terdam. Ornen naar Rostock. Lena naar Emden. Ganda naar Hamburg. Solbrith naar Stockholm. BINNENGEKOMEN EN UITGEVAREN VISSERSSCHEPEN Binnen 13 Juli: IJM 49 Petten, rederij Petten, met haring, vertrokken 5 Juli. IJM 42 Assan Reés, Verre Visserij Mij, met haring, vertrokken 4 Juli. Naar zee 13 Juli: IJM 60 Catharina Duyvis; IJM 24 Vios I; IJM 41 Claes Compaen. NETTE WERKSTER gevr voor Donderdags of Vrij dags. Kon. Wilhelminakade no. 90. Wie heeft 29 Juni een AUTOPED MEEGENOMEN van trottoirrand Ladder beekstraat. Kind gedupeerd. Terug te bezorgen Ladder beekstraat 95 of politiepost Wijkerstraatweg, Velsen-N. NET KOSTHUIS gevr. d. meisje 20 j. Geen beroeps. Brieven L 345 bur. v. d. bl. NET KOSTHUIS aangebo den-.- Evertsenstr. 15. NET KOSTHUIS gevraagd, omtrek Oud-IJmuiden, met eigen bed. Brieven L 341 bur. van dit blad. Jongeman vr; net KOST. HUIS te Velsen of IJmui den. Brieven L 346. Modern BOVENHUIS, kamers, keuken, badk. en schuui- te Haarlem-O. Ge vraagd: vrij huis met tuin omg. Santp., Driehuis-Wes- terveld. Brieven L 347 bur. van dit blad. Te koop gevr. 3 wielig IN VALIDEWAGENTJE met luchtbanden en handbewe ging. IJmuiderstraatweg 28, IJmuiden. Aangeb. MANGEL in g. st.. Te bevr. 's av. na 7 uur. Adres te vern. bur. van dit blad. Te koop: een z. g. a. n. BAKFIETS, 1 tandem in pr. staat, en een electr. wasma chine met wringer. Casem- brootstraat 29, IJm.-O. Te koop z. .g. a. n. HEREN- RIJWIEL. Na 6 u. Alexan der Bëllstraat 83. Tol ons diepe leedwezen •-T2n ons heengegaan y.en noodlottig onge- r-> onze enige, lieve ;->:gen AKN'OLD HIARCELIS VAN DE VAART jj. van de Vaart v, van de Vaart- Zoutman n»nem, 12 Juli 1949. ffisusstraat 15 AFWEZIG 16 tan. 31 Juli f. brouwer gmnets de Artseif't' :ZVtc' Daniel. V. d. "e Vries.de 26 Juli a.s. hopen onze ge liefde ouders en groot ouders CORNELIS SPRUIT en MARIA SPRUIT- v. d. WAGT de dag te herdenken dat zij voor 50 jaar in de echt wer den verbonden. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen IJmuiden, Prins Hendrik straat 61. Mede namens mijn ouders dank ik allen, in 't bijzonder mijn buurtgenoten die mijn thuiskomst uit Indië tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. JOS v. d. LINDE Walravenstraat 32. Velsen-Noord. iik'a atl<3erS naar keuze voor sL 60 c. Koopt nog HOLLAND huis loten vJ»keurd M" V' J" 9 Mrt~ 1949 No- 2509- I Kd'.M1'!2? t;w,v> f 1500; f 500; f 420; f 420; f 395; C f 12,0°° aan Pr«zen* toten koopt no& heden loten f °-60- HHkers tt™ <j 1J: Incasso- en Twentsche Bank; w®eynS5ar,£traa^« D 1051 Jacch Tellier, A'ëam- nnitr' i bolland Huis, Kalverstraat 186, lllOTlfii ng 13273 Postwissel. TREKKING 27 JULI a.s. HU Kijk de advertentiepagi- nas door en gij ziet, hoe veel waarde de grootste zaken aan adverteren hechten. Geen wonder: niet in de laatste plaats hierdoor zijn zij groot geworden. En zij adverteren in dit blad. 12.25, f 1.65, f 1.30 en f 1.- TUINDERSSTRAAT 45 IJmuiden-.O. Tel. 4918 Gemeente Velsen Mw. Dr. J. v. d. Bergh van Eysinga-EIiasschool GEMEENTELIJKE HUISHOUDSCHOOL Casembrootstraat 58 IJmuiden-Oost Op 5 September a.s. vangen aan de avondcursussen in: Costuumnaaien Lingerienaaien Verstellen Fraaie Handwerken Dekken en dienen. Inschrijving van leerlingen dagelijks van 16 tot 16.30 uur. Maandags van 19 tot 20 uur. BEDDEN VLOERKLEDEN COCOSLOPERS unx MEEUWENLAAN 2 - TEL. 4810 - IJMUIDEN-OOST ZEESTRAAT 48, BEVERWIJK Kent U ons spaarsysteem? Deze week weer heerlijke VERS GEBRANDE KOFFIE en geurige BRITISH INDIA THEE halen. Vxuchtenhagel 28 et., per 250 gram. 1 Pot Appelstroop 35 ct. Een nieuwe lekkernij voor de kinderen Heerlijke sinaasappelkunsthoning 60 ct. Chocolade Hagelslag van pure chocolade Nieuwe oogst Bijenhoning thans f 1.25 per grote pot. Maakt Uw kinderen-ijzersterk en dat voor f 1.25. VOLOP chocolade Pindatabletten Enorme sortering luxe dozen TROMPSTRAAT 14 O N.B. Pindakaas hopen wij volgende maand weer te produceren. O •30O300000000000000000Q0000Q000000000O GEMEENTE VELSEN Mw. Dr. 1 v. d. Bergh van Eysinga-EIiasschool Gemeentelijke Huishoudschool CASEMBROOTSTRAAT 58 IJMUIDEN-OOST GEVRAAGD EEN LERAAR voor het geven van AJgerneen Vormend Onderwijs, voor 5 lesuren per weêk. Sollicitaties te richten aan Burgemeester en Wethouders van V.ëlsen, en in te zenden aan de Burgemeester voor 20 Juli a.s. Wegens spoedige verplaatsing van onze zaak naar 't KENNEMERPLEIN, beginnen wij Vrijdag 15 Juli met een U zult versteld staan van onze prijzen. EnU weet 't, uitsluitend kwaliteits schoenen. Wij brengen schoenen o.a. van 17.90 voor 9.98;- van 15.90 voor 7.98, enz. enz. ZIET ONZE ETALAGES! ZIET ONZE ETALAGES! Dus allen naar TROMPSTRAAT 1-3 TELEFOON 4037 - IJMUIDEN-OOST prima verzinkt nu slechts Deze aanbieding is geldig tot Zaterdag 23 Juli a.s. Profiteert hiervan TROMPSTRAAT 66. Tel. 5557. te koop gevraagd. Brieven no. 3612. Te koop: nieuw VLOER KLEED. Adres te vern. bur. v. d. blad. voorverkoop van begint onze bekende met Spotkoopjes in TEXTIELGOEDEREN CONFECTIE WONINGTEXTIEL Honderden koopjes gntpg

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1949 | | pagina 3