VEILING MEUBILAIR KLM H Amsterdamse Bontcentrale i Exceptionele aanbieding Bankstel Gyd-Hollandse doeken v. Duivenboden SLECHTS DUE DAGEN Aanvang wertcoop i DE HAARLEMSE ACCU CENTRAL! H. A. C.-Accu's Êd Gotische eetkamer vechmp! A.S. MAANDAG - DINSDAG IET OP DE RODE PRIJSKAARTEN! - WOENSDAG Tflaamdaq) 10 uut 3 dagm mSÊsm: INSTSTÜÜT ANDRIESSE MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE NOTARISHUIS „Wie lacht is g1 hikldg! INBOEDELVEILING Parketvloeren EDELHOUT kippenvoer TURFMOLM Biedt U J. P. KOK Excelsior Stofzuigers HARTENDORP Rolluiken, Markiezen en Zonneschermen Eerste iJmuider Markiezenfabriëk UW OOG EEN BRIL 1.100ITGEDAGT 01 IJLST Zaterrlag 28 Jas^ari 1950 10 WINTERJASSEN ZEEDUFFEL-ZEILLUMBERS „HET HAARLEMS TEXTIELHUIS" Voortingstraat 59 hoek v. Marumstraat Confectie - Bedrijfskleding - Manufacturenhandel Tel. 21472 Wij .hebben alle maten weer in voorraad van: Bakkeishuizen en Bakkersbroeken Laboratorium-, dokters-, kappers-, slagers- en kruid enïersj assen WITTE DAMESJASSEN ook in grote maten. VOLOP RODE ZAKDOEKEN Begin Febr. vangen onze nieuwe cursussen aan voor: M.O. HANDELSWETENSCHAPPEN STAATSPRACTIJKDIPLOMA en (aparte en gespecialiseerde opl. van 10 maanden) Prosp. aan het lesgebouw Wilhelminastr. 66, Haar lem (telef. 16637) en bij de secretaris Mr. K. van Giffen, Julianalaan 5, Overveen (telef. 21050), die voor inlichtingen en inschrijving elke Maandag, Woensdag en Zaterdag spreekuur houdt van 19-21 u. BMITF KUUR GEVRAAGDBHSH te Amsterdam of omstreken Haarlem, Kenne- merland of t Gooi voor zo spoedig mogelijk ongemeubileerde vrije étage of gedèelte van villa, minstens bevattende 1 grote salon/eet kamer, 2 slaapkamers, 1 badkamer/keuken resp. kamer welke als zodanig kan worden geïn stalleerd. Steller dezes is genegen op zijn kosten het te huren gedeelte als vrij,e flat te laten inrichten. Brieven onder no. 4807 bureau van dit blad. ,,'t Kan verkeren!" zei Breero Zo kunnen we ons bij voorbeeld indenken, dat u vroeger uzelf be zworen hebt. nooit de was „uit huis" te zul len doen. Maar nu u ziet hoe prachtig die was van uw vriendin nen bij RHEE gewas sen wordt, en hoe wei nig slijtage ze hebben nü zegt u toch ook: „Ik schrijf eens een briefkaartje naar WASSERIJ Jk Blekersvaartweg 55, Heemstede. Tel. 28201 Duivenvoer Pracht kwaliteit. slechts f 0.50 per K.G. Prima Win- terduivenvoer f 0.42 p. kg. W.J. ZOMERDIJK GED. OUDE GRACHT 62 Tel. 11269 Cadeau is het! Zware geheel draaibare rooktafels met verlichting en prachtig chroomgarnituur. .Alleen bij ons. Reclameprijs f 44. v. VEEN, Zijlweg 26-28, Hrl. SALAMANDER. KACHELS vanaf f 22.50. Geëmailleerde Kachels f 45.25, f 55 en f 77.50 J. KORT, KI. Houtstr. 17 en filialen. Vereeniging der Notarissen te Haarlem Verkooplokaal Dir. W. N. WOLTERINK Bilderdijkstr. b. d. Zijlweg Haarlem. Tel. 11928. t. o. v. Notaris W. H. van Arkel te Haarlem, op DINSDAG 31 Januari 1950 e. v. d. des voorm. 9.30 u KIJKDAG: Maandag 30 Januari van 10 tot 4 uur. FINANCIERING en Verzekering van Automobielen. Vraagt onze tarieven. Snelle afwikkeling. SCHREURS, Heemstede, Javalaan 61, tel. 28497. Kanarie zangzaad spec, samenstelling voor vo gels die weinig of niet zingen Gebr. Veeninga, Jacobijnestr. Tel. 13265 Weg met dure meubelen U koopt voordelig tegen ge makkelijke betaling, meube len, bedden, haarden, enz. bij V. VEEN, Zijlweg 26-28, Hrl. e MARCEL "De charmante Een blijde lach rond parelwitte tanden... welk een warme Ave Gardner is aantrekkingskracht gaat er toch steeds vanuit! een der opkomende Het geheim van een frisse mond, van een bekoorlijke Universalartisten. glimlach, van parelwitte tanden is... tweemaal per 9 Ook zij beziet het dag poetsen met Prodent, de enige tandpasta die leven van t Dispergon bevat tegen het zo gevaarlijke tandsteene kant! L' WERK KLEDING SINDS 1909 DONDERDAG 2 FEBRUARI a.s. waarbij o.m.: diverse compl. Ameublementen (fraaie blank berkenh. slaapkamer, mahonieh. en old finish eetkamers); inventaris v. e. bridge- home (bridge- en bijzettafels, thonet, fauteuils, stoelen); bureaux-ministre; opklapbedden m. matrassen; glaswerk; afz. Meubilair etc. etc. Bijvoegen van goederen dagelijks. KIJKDAG: Woensdag a.s. van 10 tot 15 uur. P. HOOSEVEEN ZN. Makelaars en veilingmeesters. Beëdigde Taxa teurs van roerende en onroerende goederen, bij overlijden, boedelscheiding, faillissement, rechts geding, verkoop, overname, verzekering, Belasting etc. Nieuwe Gracht 74 - HAARLEM - Parklaan1 22 SINDS 19 0 9 EXAMENOPLEIDING C. DENIJS en L. DENIJS Frans IVI.O. Leraren Engels M.O. Duits M.O. Zaanenlaan 114. Tel. 23907 Kurkparket Rubbervloeren Rubber- trapbekleding Van 't Hoffstraat 151 Haarlem Tel. 20340 (K 2500) (Graan) met hele of gebro ken mais per kg. f 0.38. Qchtendvoer speciale win- tersamenstelling (verhoogt de eierproductie) per 1 kg. f 0.47, per 2kg. f 1.13 per 5 kg. f 2.15, per 10 kg. f 4.— Konijnenvoer dë bekende Roest-Klavertjes p. kg. f 0.34 Gratis thuisbezorging.' GEBR. VEENINGA, Naturalisten. Jacobijnestr. 10-18. Tel. 13265 Fa. W. F. CLAUS betaalt voor huishoudlompen 20 cent per kg. Bakenessergracht 45—51 Tel, 11436 MEUBELFABRIEK Levert aan solide personen Huisk., Slaapk., Salons, Bed den, Karpetten, enz Tegen de laagste prijzen op'gemak kelijke betalingsconditie. Geen financieringsinstituut. Brieven no. 4802. Grote pakken turfmolm f 0.40 per pak. W.J. ZOMERDIJK GED. OUDE GRACHT 62 Tel. 11269 zware uitvoering prima afwerking 669.50 3-zits Bank 2 Clubs pracht model 745.. 29.75 Won inginrich ting GED. OUDE GRACHT 110 Ziet onze etalages Wanneer gij uw waren aan de man (of aan de vrouw) wilt brengen, en dat is toch uw streven; dan moet gij die man (of die vrouw) van u laten horen. De eenvoudigste, meest effectieve en goedkoopste weg naar dit doel is: Adverteer in dit blad. IEP Verkoop van uitsluitend nieuwe bontmantels aan particulieren en handelaren. Grootste Bonthandel in Nederland en België. In Nederland alleen gevestigd ROKIN 34. Telefoon 36110-42222 Amsterdam. Dir. M. J. E. Kremers Wegens bijzondere omstandigheden werd ons opdracht gegeven tot een drie daagse finale uitverkoop van enkele tientallen bontmantels, waaronder vele edelbontsoorten, Engels en Frans import. De aanvang van deze uitzonderlijke ver koop, tegen prijzen die vaak minder dan de helft der waarde bedragen, begint a.s. Maandag om 10 uur en duurt onherroepelijk De tot deze partij behorende mantels hebben wij, ter onderscheiding van onze eigen enorme winkelvoorraad, met rede kaarten geprijsd 7/8 Kalf van 245.voor 69.— Pers. Pattes van 1245.voor 750.— 1/2 Sobel-Feli van 465.voor 198.— Nerz-Bisam van 895.voor 395.- 1/2 Indisch Lam van 395.voor 129.— 3/4 Ocelot-Kat van 395.voor 229.— 3/4 Seal van 295.voor 198.— Chinchilla Lapin cape's v. 395.v. 125.— Bruin Yemen van 1245.voor 695.— Bisam-buik cape's van 169.voor 98.— -3/4 Pers. Pattes van 639.voor 495.— Pools Veulen van 625.voor 349.— Grijs Ind. Lam van 2275.voor 995.— Zwart Genotte van 450.voor 149.— Bruin Ind. Lam van 1675.voor 695.— Zwart Chevrêtte van 249.— voor 149.— Grijs Ind. Lam. Pattes v. 1075.v. 549.— Zwart Yemen van 575.voor 395.— Zweeds Kolinsky van 1295.voor 269.-! 3/4 Shirasz Persianer v. 495.voor 195.— Pelit-Gris (model 1950) v. 2950.x. lO OS OO 3/4 Bruin Genotte van 175.voor 98.— Persianer Kop van 975.voor 595.— Persianer Pattes (model '50) v. 1675 v. 895.— 3/4 Grijs Lam van 325.voor 79.— Persianer (zeldz. mooi) v. 3450.v. 1750.-!! Persianer vellen 46. Zilver voskragen en shawls vanaf 63. N.B. Ten aanzien van bovenvermelde mantels als op ai onze andere winkelgoederen. geven wij dezelfde garantie Een vol jaar garantie Meer stroom 0 Betere service langere levensduur ZIJLWEG 43 zw—43 a Haarlem Tel. (K 2500) 16604 voldoen aan de hoogste eis! Leveranties van alle soorten Accumulatore: vanal f 2.50 per week DE STOFZUIGER SPECIAALZAAK Gen. Cronjéstraat 43 Kruidbergerweg 51 Telef. 16990—17696 worden het voordeligst geleverd door de K. VAN VEEIEN Middenhavenstraat 41 IJmuiden K 2550: telefoon 4108 - na 6 uur telefoon 5509 Vraagt vrijblijvend bemonsterde offertes! s L <tlS Z®keï ®8W',S *4?j,ssÉfc< óat ja® op eft® f RlS s Levering, Service-abonnementen, Revisie «j ELECTR1SCHE KOELKASTEN, KOELCELLEN, CONSERVATORS, VRIEZERS Telefoon 13 6 5 8-17638-20862 LABOR IMPROBUS OMNIA VINCIT is een latijnse spreuke, die ons tot leiddraad strekt om onze clientèle ten dienste te staan. Grote voorraden in 4 en 6 deurs Smyrna-tapijtwol in plm. 70 kleuren. Eigen teke naars voor ontwerpen. De SMYRNA-SPECIALIST „LABOR" RIJKSSTRAATWEG 137 - TEL. 24643 - (buslijnen 1-5-6-7) VOOR TAFELSERVIEZEN THEESERVIEZEN ONTBIJTSERVIEZEN KOP EN SCHOTELS NAAR i t *<seüMamst en .t te»5st 18 helleman iseopt! Alle soorten, goede meu belen, tapijten, kristal, Saksische Porseleinen Groepen (ook defect), etc., voor hoge prijzen. IEL. 14637. - ZIJLSTR. 62. OVERAL TE ONTBIEDEN VOOR HET ALLERBESTE VAN KEIP GR. HOUTSTR., 137:' /i&d

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1950 | | pagina 4