S.C. Haarlem en Sport in het kort Schoten speelden 0-0 Kanokampioenschappen lange afstand Schiedam; c .Clowntje Rick fjl fik li Is Het kostbare deposito m Maandag 10 Juli 1950 HONKBALCOMPETITIE Er heeft dit weekeinde volop spanning geheerst bij de eerste klasse wedstrijden. Zaterdag won H.H.C. met 6-3 van WGA waal-mede de Haarlemmers een laatste klip hebben omzeild. OWO won echter eveneens (4-2) van Blauw Wdt. S.C. Haar lem en Schoten speelden een zeer fraaie wedstrijd met de bijzondere uitslag 0-0. De voorlopige beslissing voor de bezetting van de laatste plaats is gevallen. EDO versloeg Ajax met 17-12. De stand is thans: H. H. C9 8 1 0 17 O. V. V. 08 5 2 1 12 V. V. G. A9 5 1 3 11 Blauw Wit 9 4 2 3 10 Schoten 9 2 3 4 7 E. D. 09 3 0 6 6 S. C. Haarlem9 1 3 5 5 Ajax 8 10 7 2 VVGA-HHC 3-6 HHC heeft een verdiende overwinning behaald op WGA. Zowel het werpen, het fielden als het slaan van de Haarlemmers was beter dan van hun tegenstanders. Smidt gooide twaalfmaal drie-slag, vier maal 4-wijd en kreeg slechts drie honksla- gen tegen. Zijn Amsterdamse collega gooide gooide driemaal drie-slag, twee maal vier-wijd en kreeg zeven honkslagen tegen. Niet verwonderlijk was het dus dat hel Amsterdamse veld daardoor onder hoge druk kwam te staan, hetgeen resul teerde in zeven veldfouten. Vijf hiervan kwamen in de zesde innings, waardoor de Haarlemmers hun 3-2 voorsprong tot 6-2 konden vergroten. Voordien had HHC in de eerste en tweede innings een 3-2 voor sprong genomen door honkslagen van Gaartman (2) en Jole en vrije lopen voor Vrenegoor en Smidt. Ofschoon Vrenegoor, Smidt en Duinker in de zevende en acht ste innings nog goede tikken gaven bleef de stand 6-3. SchotenS.C. Haarlem 00 Deze wedstrijd is een waar werpersduel geworden. Ofschoon de strijd onbeslist ein digde heeft de werper van Schoten Keule- mans wel een zeer bijzondere prestatie ver richt door dertien maal drie-slag te gooien en geen enkele vrije loop toe te staan, ter wijl hij bovendien niet één honkslag kreeg te incasseren. Ook De Mon verdient echter een eervolle vermelding 10 x 3 slag, 3 x 4 wijd en 2 h.s. tegen). Hierbij mag men niet vergeten, dat De Mon nog steeds pijn in zijn arm heeft. Voorts maakten de Schote naren een fout, terwijl de Haarlemmers twee fouten maakten. De enige honkslagen van de wedstrijd werden gegeven door Hofstra en Klooster. Over het algemeen heeft Schoten iets betere scoringskansen gehad, vooral in de derde innings, toen zij twee man op de honken kreeg. E.D.O.—Ajax 17—12 Na een van beide zijden waar slagfestijn is E.D.O. er in geslaagd Ajax voorlopig de finitief onderaan de ranglijst te plaatsen. E.D.O. gaf twaalf en Ajax tien honkslagen. Het werpen van E.D.O. was echter iets beter verzorgd. Vrenegoor gooide zeven maal drie-slag en drie maal vier-wijd tegen Schim Schei- mer van Ajax eenmaal drie-slag, zesmaal vier-wijd en twaalf honkslagen tegen, ter wijl beide ploegen zes fouten maakten. È.D.O. nam in de eerste drie innings reeds een 104 voorsprong, dank zij goed slaan van Schijvenaar, Lasonus, Van der Putten en Kops, welke voorsprong regel matig werd vergroot, zodat de runs welke Ajax scooi-de in de vijfde, zevende, achtste en negende innings E.D.O.'s voorsprong niet meer konden bedreigen. De scpre verliep als volgt: E.D.O.: 3-5-2-1-3-2-0-1-x 17. Ajax: 3-0-1-0-3-0-1-1-3 12. Overgangsklasse B Heerste er dit weekeinde spanning in de eerste klasse, in de overgangsklasse B was er niet minder. EEN KANAALOVERTOCHT PER KANO. Zondag is Georges Adam. een 70-jarige sportman uit Boulogne, per kano het Kanaal overgestoken in een tijd van 6 uur 24 min. Daarmee verbeterde hij zijn eigen record van 7 uur 45 min., dat hij 45 jaar geleden had gevestigd. Kort na zijn vertrek uit Boulogne en ook halverwege de overtocht kwam hij in ietwat woelig water, maar voor het overige was de zee kalm. RUHL WINT NATIONAAL GOLFKAM- PIOENSCHAP. Op de banen van de golf club Toxandria bij Breda won de professio nal van de Kennemer Golfclub J. Ruhl het nationale open golfkampioenschap met een totaal van 145 (72 en 73) over 36 holes me- dalplay. Tweede werd P. Witte (De Dom mel) (72 en 75). LOCKE WINT HET BRITSE OPEN GOLF KAMPIOENSCHAP Het Britse open golf kampioenschap voor heren, dat te Londen werd gehouden, is na een felle strijd tussen de Zuid Afrikaan Bobby Locke en de Ar gentijn Roberto de Vicenzo door Locke ge-, wonnen met een totaal van 279 slagen over vier ronden. De Argentijn had een totaal van 281 slagen nodig om de vier ronden rond te komen. Hiermede verbeterden beiden het record, dat op een totaal van 283 slagen over vier ronden staat. Derde werd de Ier Daly met een totaal van 282 slagen. R.C.H. kon slechts op het nippertje win nen van T.Y.B.B. (54) en heeft hiermede een lastige klip omzeild. H.C.K. loert echter op een misstap van de leiders en versloeg na een zeer fraaie wedstrijd Sparta (5—2). Volgende week wordt R.C.H.Sparta Zondagmorgen om 10 uur gespeeld. Het wisselvallige H.F.C. Haarlem stelde weer eens teleur door een 105 nederlaag tegen S.C. Haarlem II. De Haarlem-reserves heb ben de puntjes ander best nodig. H.H.C. II tenslotte won slechts met 87 van Celeritas, dat thans onderaan staat. Demifinales Schoten-tournooi Op onderstaande data worden om zeven uur 's avonds de demifinales voor het Schoten-tournooi gespeeld: Dinsdag 11 Juli: H.H.C.H.C.K. Donderdag 13 Juli: SchotenE.D.O. De wedstrijden worden gespeeld op het terrein achter de Kleverparkweg. Tweede klassers. Tweede klasse a: THBZandvoortmeeuwen 1920 TYBB 2Laakkwartier 63 NeptunusHFC Haarlem 2 913 Tweede klasse b: EDO 2—HHC 3 8—4 Schoten 2—HCK 212—11 Tweede klasse c: RCH 2Spartaan 2 1816 Kennemerland—DEC 115 RooswijkDWVuit Athletiek Schoolwedstrijden De Centrale Commissie voor schoolathle- tiek hield Zaterdag te Utrecht haar jaar lijkse athletiekwedstrijden. De uitslagen wa ren: Middelbare en voorbereidend hogere scho len en kweekscholen, vüfkamp jongens om het „Moorman-schild": 1. Dalton HBS, Den Haag, 55 p.; 2. G HBS, Bussum, 42 p.; 3 en 4. St. Norbertus Lyceum, Roosendaal en Lo- rentz Lyceum. Haarlem, 38'v p. 4x100 m. estafette: 1. Dalton HBS, Den Haag. 46,6 sec.; 2. St. Norbertus Lyceum, Roosendaal, 47,3 sec.; 3. Chr. Lyceum, Haar lem. 47,5 sec. Vyfkamp meisjes, „Gerritsen en Van Kem pen-beker": 1. Chr. Lyceum, Haarlem, 38 p.; 2. RHBS, Bergen op Zoom, 31% p.; 3. West- Fries Lyceum, Hoorn; RHBS, Purmerend; Herv. Lyceum, Amsterdam, 28% p. 5 maal 80 meter meisjes: 1. Chr. Lyceum, Haarlem. 54,4 sec.; 2. RHBS, Bergen op Zoom, 54,9 sec.; 3. RHBS, Purmerend, 55,7 s. Vüfkamp jongens: 1. Openbare school voor ULO, Beverwijk, 39 p.; 2. Openbare school voor ULO, Deventer, 34 p.; 3. RK School voor ULO, Amersfoort, 33% p. 4 x 100 m. estafette om de „Leerdam Bo kaal": 1. Ambachtsschool Enschede, 48,8 s.; 2. Openbare ULO, Beverwijk, 49 sec.; 3. RK ULO. Amersfoort, 49,1 sec. Vüfkamp meisjes om de CCSA-wisselprüs: 1. Openbare school voor ULO, Deventer, 27% p.; 2. Openbare school voor ULO, Vaassen, 21 p.; 3. Openbare school voor ULO, Zeist, 19% p. 5 x 80 m. estafette om de Leerdam-Bo kaal: 1. Openbare, school voor ULO, Zeist, 56.9 sec.: 2. Openbare school voor ULO, De venter, 57,2 sec.; 3 en 4. Openbare school voor ULO, Vaassen en Wolvega, 57,6 sec. Op de roeibaan in het Amsterdamse bos hield de kanovereniging „Viking" de na tionale lange baan kampioenschappen in de k-klassen over 10.000 meter. Bij de k-l-senioren behaalde J. Bobeldijk van Quo Vadis uil Koog aan de Zaan de titel in de buitengewoon goede tijd van 46 min. 41.8 sec. Tweede werd de kampioen van het vorige jaar Pool van Viking, Amster dam in 47 min. 55.4 sec. 3 Van der Kroft (Trekvogels. Haarlem) 47 min. 56.6 sec; 4 Scheringa (Trekvogels) 48, min. 38.2 sec.; 5 Mica (Trekvogels) 48 min. 58.6 sec.; 6. Van Koersel (Spaarnevogels, Haarlem) 49 min. 38.8 sec. In de k-2-senioren behaalde de ploeg van de Viking het kampioenschap via een ingediend protest. De ploeg van „De Geu zen" uit Zaandam bestaande uit Koch en Klingers ging als eerste door de finish in de ti,jd van 43 min. 5 sec. voor de ploeg van Viking met Bakker en Koorstra, die ongeveer 40 meter achterstand hadden. Viking diende echter een protest in omdat de ploeg van De Geuzen bij het varen om de eerste boei geen ruimte had gegeven. Dit protest werd door de jury toegewezen zodat Viking kampioen werd met een tijd van 43 min. 23.6 sec. Evenals Zaterdagavond tijdens de race op de 10.000 meter heeft de ploeg van De Geuzen uit Zaandam bestaande uit Koch en Klingers zich Zondag veruit de beste ploeg getoond, ditmaal op de 1000 meter voor k-2-seniores. Dadelijk na de start namen de Zaandam mers de leiding, gevolgd door Mica en Scheringa van de Trekvogels en Koorstra en Bakker van Viking. Na 500 meter lag De Geuzen ruim een lengte voor, maar in de eindsprint liepen de beide andere ploe gen iets in. Toch kwam de Geuzen als eer ste aan met driekwart lengte voorsprong op Viking, dat met een uiterste krachtsin spanning de tweede plaats kon behouden. De ploeg van de Trekvogels bleef maar een tiental centimeters achter de Amster dammers. In de k-l-klasse waren veertien inschrij vingen, zodat eerst twee series gevaren moesten worden. De kampioen yan het vorige jaar, de Haarlemmer Van de'r Kroft werd in de eerste serie tweede achter Koorstra. Van der Krcft, Koorstra, Koch, Bobeldijk, Pool en Bakker kwamen in de eindstrijd. Tot een eerste plaats bracht Van der Kroft het ditmaal echter niet. Zelfs viel hij niet in de prijzen. Op de eerste 250 meter namelijk werd hij gehinderd door Koorstra, zodat de Haarlemmer moest in houden. De Amsterdammer Pool van Vi king had nu weinig moeite de titel in de wacht te slepen. Met bijna twee lengten voorsprong ging hij als eerste door de finish, gevolgd door Bobeldijk. Koorstra eindigde op de derde plaats maar werd ge- disqualificeerd, zodat de Amsterdammer Bakkér van de vierde naar de derde plaats opschoof. De uitslagen van de overige wedstrijden luiden: R-l-s dames seniores: 500 m.: 1 mevr. Van der Anker-Doedens (Trekvogels, Haarlem) 2 min. 41 sec.; 2 mej. Paassen (Geuzen, Zaandam) 2.42: 3 mej. De Waal Malefijt (Trekvogels) 2.42.4. K-l-dames senioren: 500 m.: 1 mevrouw Van der Anker-Dóedens (Trekvogels) 2 min. 39 sec.; 2 mej. De Waal Malefijt (Trekvogels) 2,39.2; 3 mej. Paassen (Geu zen) 2.40.2. Haarlemmers naar Kopenhagen Na de kampioenschappen op de Bosbaan te Amsterdam heeft de Nederlandse Kano- bond de ploeg samengesteld, die op 4, 5 en 6 Augustus op de wereldkampioenschap pen, die in Bagsaerd nabij Kopenhagen worden gehouden, Nederland zal verte genwoordigen. Bij de heren zal de ploeg van de Geuzen (Zaandam) bestaande uit C. Koch en J. Klingers starten in de k-2-klasse op de 500 en 1000 meter. P. Bakker en H. Koor stra van de Viking (Amsterdam) komen uit in de k-2-klasse op de 10.000 meter. In de k-l-klassen komen uit: op de 500 meter: W. van der Kroft van de Haarlemse Kanovereniging; op de 1000 meter: W. Pool van de Viking; op de 10.000 meter J. Bobeldijk van Quo Vadis. De ploeg voor de 4 x 500 meter estafette zal ter plaatse worden samengesteld. Bij de dames vertegenwoordigen me vrouw A. G. van den Anker-Doedens en mejuffrouw A. S. de Waal Malefijt, beiden van de Trekvogels ons land in de k-l- klasse en tezamen in de k-2-klasse. Voetbal Brazilië—Zweden 7—1 De wedstrijd BraziliëZweden, voor de eindronde van het tournooi om het wereld kampioenschap te Rio de Janeiro gespeeld, eindigde in een 71 overwinning voor de Zu i d-Amei-ikanen De wedstrijd werd bijgewoond door 187.000 toeschouwers, die hun elftal aan moedigden met het afschieten van vuur pijlen Na zeventien minuten opende de Brazi liaanse linksbuiten Ademir de score en na zes en dertig minuten bracht deze de stand op 20. Drie minuten later was het 30 door Chico. In de tweede helft bracht Ademir de stand op 50. Toen verkleinde de Zweedse rechtshalf Andersson de ach terstand (51). In de laatste vijf minuten brachten Maneca en Chico de stand op 7—1. Te Sao Paulo werd de wedstrijd Spanje Uruguay gespeeld. De wedstrijd eindigde in een gelijk spel: 22. Zomeravondvoetbal In de afgelopen week zijn voor de zomer avondvoetbalcompetitie gespeeld: Afdeling A: 't WestenHolland Nautic 23; Springbokken—Polygraph 54; Booy RBK 5—2; HAC—FKF 5—4. Afdeling B: HaakMHO 25; Heeremans HSM 4—0; OW—Fort Boys 3—7; MHO— Damevo 7—3; I-Iaak—Nederland 3—5. Cricket kan "Cricket stad" terreinen wordetCgeSS®®^ >•/-» het spel weer anders n» 'O,-. met accomndatie voor 4?*®'ï- schouwers, zoals „p op goede, maar on kende velden in Hollanf b«f. beeld ook op een voetbal,,™" voetbalterrein, dat zó 1 re®- k- maar van één kant gebov'lL"' a« 5 om het de batsmen niet a, ,W' te maken. Op zo'n veld sm! eerste klasse-club nermes^g Geen stad of dorp in enthousiast voor cricket ft?,110 waarvan als regel enkele S woners het veld aan de Dm men. Op d,e Damlaan zitten hpwnnpri: mot u,._ i Een groot aantal deelnemers heeft deelgenomen aan de zeemijl-zwemwedstrijd langs de kust van Zandvoort. De deelnemers starten op het strand. Weer een Haarlemse zege op Haags elftal Evenals vorige week heeft het Haarlems elftal Zaterdag van Den Haag gewonnen. Gespeeld werd op het sluitingsfeest van de Haagse Sportweek. De Hagenaars toon den voor de wedstrijd, die op het terrein van H.B.S. werd gespeeld, grote belang stelling. Vooraf werd de korfbalwedstrijd Den HaagAntwerpen gespeeld. De gas ten wonnen met 63. Het Haarlemse elftal liet in de eerste helft een goed spel zien en behaalde een voorsprong van 40. Roodselaar, Roozen en Groeneveld doelpuntten achtereenvol gens. Groeneveld nam twee doelpunten voor zijn rekening, waarvan een uit een strafschop. De Hagenaars kwamen opzet ten en Huisman (VUC) zorgde er voor, dat de rust met 14 inging. Na de hervatting vlotte het spel bij de Hagenaars beter dan voor rust en zij ver kleinden de achterstand. Uit een kopbal maakte Roozen er 25 van, waarna Den Haag weer doelpuntte. Kort voor het einde bracht Roodselaar de stand op 36. Voetballende scheidsrechters De scheidsrechtei'scommissie van de HVB hield Zondag op de terreinen van EDO een voetbaltournooi voor scheidsrechters uit de districten Haarlem, Alkmaar, Zaan dam en Amsterdam. Alle distrieten kwa men met twee elftallen uit zodat in twee afdelingen werd gespeeld. In afdeling A wonnen de scheidsrechters van Haarlem de eerste prijs en in afdeling B die uit Amsterdam. Haarlem legde hier beslag op de tweede prijs. Na afloop werden de prijzen in café Suisse uitgereikt. De bedoeling is om elk jaar een dergelijk tournooi te houden. Het volgend jaar zal district Alkmaar de or ganisatie op zich nemen. Zwemmen Zeemijl-zwemmers langs het strand Zowel leden van zwemclubs als „loslo pende" zwemmers hebben Zaterdagmiddag deelgenomen aan de wedstrijd over 1852 meter, uitgeschreven door de Zwemclub Haarlem. Boze tongen beweren dat het geen 1852 meters waren. Voor de meeste zwem mers is het in elk geval geen zeemijl ge weest. Enkelen vielen namelijk uit, anderen zwommen niet helemaal de drie zijden van de rechthoek, gevormd door start, een boei, een vlag en de finish. Sommigen wis ten handig gebruik te maken van de stroom, Voor de kinderen 1 f 196 Ze waren nu dicht bij het eilandje gekomen. Er was geen leven te bespeuren, het zag er erg rustig en verlaten uit. Rick laveerde de boot naar een punt van het eilandje waar ze konden aanleggen. „Neem jij vast een louw bij de handBunkie," zei hij. „We moeten de boot vastleggen als we aan land willen gaan!" Bunkie stond al klaar. Hij had het touw losjes opgewonden, om het net als 'n lasso op het juiste ogenblik uit te kunnen werpen. De boot voer nu vlak langs de oever. „Opgepast nouBunkie!" zei Rick. Bunkie zwaaide de lussen van het touw, toen wierp hij. Het was de eerste keer mis, maar de tweede maal ging het goed; het eind van 't touw viel over een tak, en toen kon hij de boot vastleggen. die iets zeewaarts van de baan liep. On danks de grotere weg die zij moesten af leggen, maakten zij dan ook goede tijden. De eerste prijs ging echter naar de zwem mer met de regelmatigste crawlslag J. F. van Rijk van DJK, die in prachtige stijl en vrijwel langs een i-echte lijn zijn doel benaderde. Reeds bij het begin nam hij de kop en hij liep steeds meer uit. De Haar lemmers Bijlsma en Van Merkesteyn, die een tijdje in „lastig wa"ter" hadden ge zwommen, wisten op het laatst nog flink in te lopen; Bijlsma passeerde nog juist de DZV-er J. R. Kooi, die vrijwel de hele wedstrijd op de tweede plaats had gelegen. Na dit viertal kwam Annie Veldhuyzen als eerste dame binnen, nog voor de meeste mannelijke mededingers, waaronder Schef- fer en Bouwmeester van DJK en nog een zestal Haarlemmers. De veertig niet-leden van zwemvereni gingen volbrachten de mijl als prestatie tocht. De uitslag luidt: Heren: 1. J. F. van Rijk (DJK) 23 min. 24,4; 2. G. Bijlsma (Haar lem) 24.46,2; 3. J. R. Kooi (DZV) 26.48; 4. J. van Merkesteyn (Haarlem) 25.48; 5. J. H. Hessing (DJK) 26.34; 6. J. C. Schef- fer (DJK) 26.48; 1. F. Pieters (DWR) 27.01. Dames: 1. A. Veldhuyzen (Robben) 25.50; 2. G. de Hooge (RDZ) 28.17. Gymnastiek Bonds-wandeldag Als onderdeel van het nationale Bonds- werk had de bonds-wandelcommissie ook voor dit jaar weer de Wandeldag op het programma geplaatst omdat na afloop van dezelfde dag in 1949 terstond het verzoek kwam, hiermede, in het vervolg verder te gaan. Niet alleen dat het aantal plaatsen, waar thans de dag gehouden werd, groter is dan verleden jaar, ook het aantal deelnemers (-sters) vertoont een grote groei. Behalve een flinke groei bij de gymnas ten van het KNGV viel dit jaar ook op een grotere deelneming van specifieke wandel verenigingen en van individuele wande laars. Zo werd dit jaar gewandeld in Sneek, Groningen, Niewolde, Hoogezand, Vlagt- wedde, Gieten, Neede,Amsterdam, Zaan dam, Hoorn, Haarlem, Sliedrecht, Rotter dam, Middelburg, Sas van Gent, Venlo en Vaals. De aantallen deelnemers (sters) van de kleine en de grote plaatsen varieer den van ruim 200 tot ruim 600 per tocht. In Haarlem was de organisatie in handen van Bato. Door de medewerking aan de Sportweken van Zandvoort er Haarlem en aan de Olympische Dag, waar door de Kennemer verenigingen zeer druk bezet waren, was de deelneming wel minder dan verwacht was, doch er waren nog wan delaars van Bato, Concordia, OSS Zand voort, Turnlust Beverwijk, T.V. IJmuiden en van Hoofddorp. Verder was voor het eerst aanwezig de gymnastiekafdeling van de personeelsvereniging van Conrad-Stork en talrijke individuelen. Hoewel de temperatuur voor wandelen wel aan de hoge kant was, volbrachten zo wel de volwassenen als de aspiranten de voorgeschreven route en kwamen daardoor in het bezit van de officiële Wandeldag- medaille; bovendien ontvingen de groepen de groepsherinnering. Wielrennen H.S.V. „De Kampioen" Zondagmorgen reed de H.S.V. De Kam pioen een handicaprit over 500 meter. De Uit slag hiervan is: 1. C. Kroese, 2 Hoppen brouwer, 3. W. Stoker, 4. J, Wallinga, 5. D. Bes, 6. W. Wijkhuizen. Dit was de laatste rit van de zomercom petitie. De totaaluitslag kan pas gegeven worden als de finale van de sprintwedstrijd verreden is, die op 18 Juni wegens regen gestaakt moest worden. H.R.C. „Excelsior" HRC „Excelsior" hield een rit over een afstand van 55 km. De uitslag werd: 1. F. Kruijer, 2. J. de Haan. 3. Owé, 4. Tollenaar, 5. Dortmund, 6. Jan Oldenburg, 7. Nales. 8. Heemskerk. bewoners met hun kennis».T, n°! men van de bovenverdieping?' d! bekijken en op straat teaehUn L!Wt tallen mensen iets van de u g l!5r-- zien. Ai dat publiek geeft gewoonte is op cricketvdff "V? blijk van zijn medeleven door „T dan nog traag) applaus, maar h?"lE en schreeuwt en danst telkens Jfi! nodig acht. ais het dat En dat laatste gebeurt noml Hermes, waar het veld zo Stufs! de vieren en zessen talrijker S gens anders. Maar het enthousiasme „S." ten top, wanneer een van de bawS schrap heeft gezet en een zes sta Damlaan. Dat wil zeggen op de sta» - waarna de bal dan zeer waarstS.f hoog opspringend door een ruit vliee ot direct door die ruit. De bewonm deze Schiedamse laan zijn volkom), dergelijke gebeurtenissen ingesteld rnj ben er min of meer vrede mee w,»i> zijn tenslotte aanhangers van H.1 D.V.S. en welen, dat de vereniging, 2 de volgende dag voor een nieuw zorgt. Voor die vereniging is dit een oninö kelijk dure aangelegenheid. Wekê'iiv- moet men gemiddeld vijftig tot zestig m. den aan nieuwe ruiten betalen En m* een somber gezicht kunnen de Herme leden u vertellen over de dag, waarop fe bal uit een erg harde slag door een in een eetkamer verdween, zonder. as.«. ling de gevulde soepterrine als doelwi koos en daar midden in terecht kw® De terrine spatte uit elkaar en een ravage was het gevolg. De volgende óa moest de penningmeester van Henns enkele honderden guldens uitgeven. Maar zoals gezegd: de Damlaan-bewo- ners leggen er zich bij neer. En een ieder weet ook van welke spelers het meeste gevaar is te duchten. Zoals gisteren eens te meer bleek, toen de Schiedamse free- hitter Tettelaar een formidabele zes dor een ruit had geslagen en de scherven te recht kwamen in een kinderwagen, die toevallig op dat moment door een moede: werd langs gereden. Onmiddellijk keek de moeder of haar baby was getroffen, ms-r gelukkig bleek dat dit niet het geval was Zij was echter toch zo geschrokken, dat zij zonder een ogenblik naar het veld te kijken tegen de tientallen belang stellende omstanders riep: „Vlug mensen, van de straat af, de Tèt is weer's bezig". Zo is Schiedam. De bijzondere „cricket- stad" in Nederland. FEUILLETON door E. Phillips Oppenheim 35) Dit keer was de stilte byna tragisch. De Brest leek wanhopig. Dr. Hisedale zat met zijn vingers zachtjes op do tafel te trom melen. Hij zag er uit als iemand, die een beetje in twijfel zit, of hij op het schaak bord een pion of een raadsheer zal ver zetten. Even later keek hij op en het was eigenaardig, dat zijn ogen in dezelfde rich ting gingen als die van De Brest. Beiden keken zij naar de borstzak van Parkinson's jas. Deze stond plotseling op en liep zonder een groet de kamer uit. De twee mannen luisterden naar zijn zware voetstappen in de gang en het dichtslaan van zijn deur. „Bijna recht hier tegenover," zei dr. Hisedale nadenkend. De Brest was een beetje bleker geworden dan hij al was. Hij schudde het hoofd. „Ik geloof," mompelde hij, „dat Thomas Ryde zich hier maar eens mee moet be moeien." HOOFDSTUK XVII. Edward Wolf was ronduit gezegd doods benauwd. Hij was van het raam van de kleine kamer in Greenwall Avenue weg gevlucht en in de verste hoek van de kamer gekropen. En zelfs daar zag hij er nog uit als iemand, die het liefst nog ach ter een clubfauteuil schuil zou gaan. Dut- ley schamel gekleed en totaal onherken baar, stond juist buiten het gezicht van de straat, tussen de gordijnen. Aan de over kant liep een kleine nette gestalte met een zwart tasje en een parapluie boven zijn hoofd houdend, recht op het laatste huis in die straat af een .afschuwelijk ge pleisterd monster met een toren aan iedere kant. „Ja, dat is onze vriend," mompelde Dut- ley, half binnensmonds. „Dat is zeer zeker onze vriend. „Hij is een moordenaar dat is hij", zei Wolf vanuit zijn verre hoek. „Laat hem mei rust, meneer.U krijgt mij niet in zijn buurt dat zeg ik u ronduit". Thomas Ryde opende het hekje van zijn tuin. Hij bleef even- staan om zijn para pluie neer te slaan, schraapte zorgvuldig zijn schoenen af op de voetschrapper, stak een sleutel in het slot en ging naar binnen. Wolf kwam uit zijn schuilhoek te voor schijn. „U durft heel wat, meneer", zei hij, „om hier recht tegenover zijn huis te blijven rondhangen. U denkt misschien dat u goed vermomd bent u heeft mij er inder daad tussen genomen maar als hij ooit te voren gezien heeft, dan zult u hem nooit ook maar voor één moment mislei den. U hebt mij laten komen en ik bèn gekomen, maar ik zeg u ronduit, dat de lucht in Highgate waarschijnlijk erg ge zond is voor hen, die er wonen en zich met hun eigen zaken bemoeien, maar voor mij deugt ze niet en voor u evenmin, als hij u ooit te zien krijgt". „U bent nogal deprimerend", merkte Dutley op. „Ik had er juist over gedacht om Ryde eens een bezoek te gaan bren gen". „Dan bent u een even grote dwaas als u lijkt. Dat is alles wat er over té zeggen valt", verklaarde Wolf met nadruk. „Wat moet u van mij hebben, meneer? U heeft mij laten roepen en ik ben gekomen. Ik heb u van tevoren gezegd, dat ik mij met deze zaak niet wilde inlaten". „Precies", stemde Dutley toe. „In ieder geval was ik niet van plan om u te vragen iets te doen met betrekking tot onze vriend aan de overkant. Hij schijnt een model leven te leiden. De bus van half negen iedere morgen daar op de hoek. Half tien op zijn kantoor. Een uur om^zijn stads- reiziger instructies te geven. Dan gaat hij uit om een paar gewone zakenbezoeken af te leggen. Lunch in die aardige kleine Cluib daar in de City. Terug naar kantoor om het rapport van zijn reiziger in ont vangt te nemen. Nog een paar bezoeken en naar huis om thee te drinken. Een voorbeeldig bestaan, meneer Wolf. Geen bedenkelijke neigingen voor bioscopen, bars of andere vermaken van dien aard. Boeken bij hopen. Een sterke leeslamp en vroeg naar bed". „Heeft u dat allemaal zelf ontdekt?" „Inderdaad. Ik heb er het grootste deel van een week aan besteed, om Ryde te bestuderen". „Nbu, ik kan alleen maar zeggen, dat u dan meer moed heeft dan ik!" „Er is alleen maar één ding, waar ik nog over zit te tobben", ging Dutley voort. „Onze vriend schijnt er een eigenaardige smaak in lampekappen op na te houden! Hij zit daar altijd met de gordijnen wijd open heel redelijk als men bedenkt, dat hij heel Londen heeft om op neer te zien maar waarom, vraag ik u, meneer Wolf, verandert hij voortdurend de kleur van zijn lampekappen? De ene avond rood, de tweede avond groen, soms zelfs paars. Als ik die puzzle kon oplossen, dan wist ik alles, wat ik van Thomas Ryde wens te weten". „Nou dan ziet u dat maar uit te vinden, meneer", antwoordde Edward Wolf. „Maar ik ben niet van plan om daar eens te gaan aanbellen en een vriend/schappelijk praatje over lampekappen te beginnen. Als u mij niets anders te vertellen hebt", ging hij voort, zijn pet opnemend, „dan zou ik graag zien. dat u mij mijn onkos ten, die ik gemaakt heb, om hierheen te komen, betaalde, en dan ga ik er vandoor". „Doe niet zo stom, Wolf", vermaande Dutley hem. „Je weet heel goed, dat ik je niet hier heb laten komen om je voor de gek te houden. Je staat op het punt om honderd pond te verdienen. Ga daar in' die stoel zitten en luister naar wat ik te zeggen heb. Met Thomas Ryde zijn we klaar". „Honderd pond!" mompelde Edward Wolf. „Laat eens horen, meneer!" „De laatste keer, dat ik het genoegen had een bezoek van je te ontvangen", ging Dutley voort, „heb je me de naam van een buitenlander horen noemen de Baron de Brest. Het kwam mij voor, dat je die naam meer gehoord had. Ik geloof zelfs, dat je zo ver ging, mij tegen hein te waarschuwen. Waarom?" „Hij is niet eerlijk meneer, dat is alles. Ik zeg niet, dat hij gevaarlijk is daar is hij te laf voor maar dit kan ik u ver tellen: Hij ziet er niet tegenop om af en toe een smerig zaakje door een gangster te laten opknappen". „Hetgeen betekent?" „Nou, als hij iets gedaan wil hebben, doet hij het zelf niet. Bill Meakin werd ingepikt op een ogenblik, dat hij iets voor hem opknapte. Hij toonde zich niet karig en betaalde de advocaat. Maar iemand die Waterpolo Dames van H.V.G.B. versloegen H.D.Z. II met 5—1 It In Stooos Bad heeft HVGB Zaterdagavo^ een overwinning geboekt van 5-1 in k wedstrijd tegen HDZ 2 welke gespeeld wets voor de tweede klasse C dames. HGVB ws sterk en verkreeg door toedoen van Aage van Apeldoorn de leiding, waarna Jeltjeva Welve gelijk maakte. Tinie de Lugt zorgce er voor dat de-rust met 2—1 inging. In ci tweede helft was HVGB steeds in de aanval Nadat Caroline Gonlag de stand op 3-1 hit gebracht, vergrootte Tineke de Lugt met twee prachtige schoten, kort na elkaar de voorsprong voor HVGB op 5—1. De stand in deze afdeling is nu: DWT 1 5 4 - 1 3 23 HVGB 1 5 3 1 1 7 B B Robben 2 4 3 - 1 6 II i ADZ 2 4 1 1 2 1 J HDZ 2 6 - - 6 0 De competitiestand van de derde kiaaC dames luidt: 0 DWT 2 5 4 - 1 j Meeuwen 2 3 2 1 - 5 1 VZV 2 6 2 1 3 5 u Nereus 2 4 1 1 2 HVGB 2 4 - 1 3 1 De ontmoeting DWT-VZV, tweedeklass» A heren, werd Zaterdagavond in het bpon- fondsenbad gespeeld. De eerste aanval van DWT werd door toedoen van Piet Geulen met succes bekroond. Een aan Fnts -vao.n-> toegewezen straf worp werd niet mgescno- ten. Bij een overtreding in de Haarlema voorhoede schoot Pum Swier een strafworp in (1—1). Aan de andere kant werd een strafworp ingeschoten door Fons en even voor rust maakte Hamers gelijk, n de hervatting doelpuntte Swier uit een strai- worp. Geukers bracht na vrij opzwemmen uit het midden van het veld de stand op g lijke voet (3—3). Hierop werd de wedst^ gestaakt daar het even over achten was «n er tot acht uur gespeeld mocht wwro. minuten 5 seconden moest er nog gespe worden. 7 In de eerste klasse dames is VZV tfttr dagavond op bezoek geweest in Ro"er®*t bij de ODZ Ook nu weer hebben deve.- sense dames het niet tot een overwinning kunnen brengen en verloren met 5 i. er niet tegenop ziet om af en toe van em gangster gebruik te maken, moet men het oog houden en dat is de reden, dat u die tip gaf". u(j „Precies," mompelde Dutlej dat heerschap trouwens al in de ga Luister eens, Wolf. Een je hem, hem ziet?" „Zeer zeker". „:„i,„aar „Je bent voor hem niet bang, n 1 zoals voor die meneer aan de ov^ „Neen, voor hem ben ik n'et.b Hij is een grote slungel. Houdtzicb' even kan, buiten alle onaangenaamheden „Een paar dagen geieden ne-u Dutley, „bracht hij een bezoekg0«i huis in Curzon Street, hoewel hv/r^rg wist, dat ik er niet was,en,vr°t0i.^'«aan sie om even in mijn studeerkiam om een briefje te kunnen ach er f bediende dacht er niet o\er, m ,(e hem nauwelijks kwijt w;orden'J. hem Li bood hij hem tien pond aan mijn studeerkamer te laten z.Uen w1uer maar even dat briefje te de „Wat wilde hü stelen? ^orTneet heer Wolf sluw. (Wordt verüoW)'

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1950 | | pagina 6