TIMMER's Voor Pasen ELZER'S VAUXHALL1951 PAASSPEL Jeugddienst DANSEN CONCERT Nu Uw schoenen zo duur worden Nederveld Service Station Zwier Sch oo rsteen vegen Bakkerij Snoek VALEMO" Electro Technisch Bureau Dit moet zijn f 1.50 AMERIKAANSE LEGERGOEDEREN Spotprijzen MANNENWERK! MUZIEKHANDEL OVERHEMDEN ZELFBSNDERS SOKKEN RIEMEN SLIPOVERS WOLLEN VESTEN PULLOVERS Herenmodehuis Joh. v. Reeuwijk Loodgietersbedrijf tW.H. ERMSHAUS PAASZANGDIENST voor iedereen R. MARTENS Vleeshouwerij NIEROP-SROOT Blijft in IJmuiden Tevreden rokers zijn PIJ Prokers I C.RASCH Behang Verf GSas „De grote wending" Nog vóór Pasen een rijwiel? dubbel woonhuis HUWELIJK Behang Verf Glas DROGISTERIJ AUTOMOBIELBEDRIJF HEEREMANS VAN LEUVEN Luidsprekers Luidspreker Wij verhuren ie kias Kapokbedden Het doorsmeren van Uw auto kost geld!! GRAFMONUMENTEN SPECIALE AANBIEDING Komt U eens kijken Assurantiekantoor Fa. W. Zwier Zonen Bloemstr. 20 - IJmuiden ,TER?aG TaZmenig jaar Tge ~~C WIELINK Italiaanse Accordeons MARKIEZEN TENTEN FIETSTASSEN gemeub. kamers met pension „ECONOMISCHE GELIJKHEID" „HET JAAR 2000" Voor de Pasen B. C. de JONG DE JONG een enorme collectie voor oude prijzen GEM. CONCERTGEBOUW DANSSCHOOL Grote schoonmaaktijd brengt U ook stof tot overpeinzing een Verhuurinr. Fa. Gebr. DE RUYTER VOOR ALLE VERZEKERINGEN Hypotheken Financiering Gazelle - Rudge - Veeno Empo - Adek en Balako-rijwielen Trompstraat 32 ERKEND P.E.N. INSTALLATEUR WASMACHINES Wü verkopen ERRES, HOOVER, RONDO, MIELE B. DE VILDER EN ZOON ooa> 24 MAART 1951 en mevrouw fit hun zoon ïj.„e ouders JOHANNES HENDRICUS r ANS ROSSEN M te herdenken, dat zij M geleden in de echt "?I »'r«den. Dat Cod 1 nnr ons en voor elkan- wans van htm üeib, kinderen Piet Cobi Guus en Hansje Le Mairestraat 16 jjmuiden-Oost. Heden overleed ^SJdfman! vadêri SJi- en grootvader CORNERS v. d. PLAS Lndelee£ti«^jaar' g van der penile ïr. A.van der Plas v J. van der Pilas- Meijnderts t b. van der Plas r van der Plas i j van der Plas- Janssen en kleinkinderen. Haarlem, 23 Maart 1951 Muiderslotweg 136. ne crematie zal plaats |den te Driehuis-Wes- t-rveid op Woensdag 28 Maart a.s.. na aankomst van trein 13.31 uur Heden overleed tot onze droefheid na een Ungdurige ziekte onze lieve zorgzame moeder, behuwd- en grootmoeder, Bèrrouw de wed. MARIA G. C. j)E KRAMER echtgenote van wijlen de heer E Loendersloot, in de leeftijd van 74 jaar. Santpoort: W. Loendersloot M A. Loendersloot. Bijleveld Driehuis: J, P. Loendersloot A J. Loendersloot- Schipper M. Kettmann- Loendersloot J. H. A. Kettmann IJmuiden: M. Heykoop- Loendersloot J. M. Heykoop en kleinkinderen. IJmuiden-O.. 24 Maart '51 Condolatie-adres: Driehuis, de Genestet- laan 12, De begrafenisplechtigheid zal plaats vinden op Dins dag 21 Maart 1951 des na middags 2,30 uur op de begraafplaats de Biezen Ie Santpoort. Vertrek vanaf de Genestetlaan 12 ra 2 uur. DANKBETUIGING Wij danken allen, ook na- sas onze kinderen, voor de belangstelling, die wij bij «ze 40 jarige echtvereniging sebben ontvangen. P. D. DE WAARD K, DE WAARD. BAKKER Leeuweriklaan 36, Arts te Veisen-Noord GEEN PRAKTIJK ran 21 Maart tot 3 April Echtpaar zonder k be- «njfsleider, zoekt fvfk .varnT keuken - "eisen of IJmuiden. Brieven IJ 230. Vertegenwoordiging: Charroh Frères Paolo Soprani Keuze uit 20 modellen Guitaren Enorme sortering Mondorgels. Stemmen en repareren. ZEESTR. 2 A, Tel. 4403 Beverwijk. Tevens alle rep. Zeer billijk. Zeil- en Markiezenmakery H. SCHAAP De Ruyterstr. 196, IJmuiden. Apoth. assistente vraagt Brieven of inl. Apoth Lede- boer, Kenn.laan 102, IJm. Te koop agb. in prima staat omg, Julianabrug, nette st. Brieven Homburgstr. 18 rd. IJmuiden. Weduwn., net persoon, zon der kinderen, uit behoorlijk milieu, zoekt een huishoud ster, leeftijd pl.m. 45-50 jaar, is genegen later tot huwelijk over te gaan, hij heeft een vaste betrekking, maakt geen misbruik van sterke drank en houdt van een gezellig huiselijk leven. Br. IJ 229 ^-él 0% Bloembollen, Dah- H 11 ,ias' Snybloem- ff D I fj planten fe I UmetPlant- aanwijzing f 3 25 v. slechts 1 Ü,Z,J 40 Gladiolen in Prachtkleu- ren 15 Snijbloemplanten in 5 srt. 4 schitt. Dahlia's, 50 Anemonen, 50 Ranonkels in prachtkl., 50 Oxalis (Klaver Vier) 1 Dubb. Pracht Pot- Begonia. VOGES-RUSMAN, Bloemist HILLEGOM. Postrek. 427544 Leest: en van Edward Bellamy Geb resp. f 2.25 en f 2.5Ó. Ver krijgbaar Leeuweriklaan 4, IJmuiden-O. Krenten 20 ct. per ons Rozijnen 20 ct. per ons Bij: WILLEMSBEEKWEG 94 IJmuiden-Oost. Uw kruidenier. HUYGENSSTRAAT 59 Tél. 4209 IJmuiden (ruime keuze) Schoonmaakartikelen. Kuikenzaad Opfokvoer en Kippenvoer. Calvé producten Bij: STRENGHOLTSTRAAT 4 IJmuiden-Oost Brengen wij U: in Wij ontvingen een pracht sortering in zuiver wollen korte en lange mouw, met knoop, en trëksluiting KENNEMERLAAN 121 (bij de Watertoren) Heeft wat Uzoekt! Teerproductcn Kwasten, penselen, enz. WILLEMSBEEKWEG 92 Tel. 5327 Gediplomeerd Loodgieter, Gas- en Waterfitter erkend installateur van Sanitaire installaties en Wiwm*»*5verwarmin9 Dakbedekkingen ElAAhI4S TELEFOON 8567 - K 2560 - SANTPOORT-ST. wij hopen door vakkundige bediening en vlotte werking uw vertrouwen waardig te worden. Beleefd aanbevelend, L. W. H. ERMSHAUS Thans weer uit voorraad leverbaar De ruime wagen en toch zuinig. MlTniinmDe WYVERN (4 cy' riJ'dt 1 op 12. Off. Dealer General Motors NjiQ,0ntilC Vauxhall - Bedford G.M.C. We Gracht 78 Haarlem - Telefoon 21498 DUS: Zaterdagavond 8.00 uur naar het en Zondagavond 7.00 uur naar de (Ds. L. BRINK van Velsen spreekt over: „Het lot van Jona") Waar moet ik zijn? Voor Paasspel èn Jeugddienst naar de Herv. Kerk, Kanaalstraat. Zondagavond 7 uur in de Goede Herderkerk m.m.v. het Kerkkoor o.l.v. Joop Huizinga. Ds. G. WASSENAAR spreekt over: MAANDAG 26 MAART, 8 UUR, 2e PAASDAG: DE EDELWEISS KAPEL o.l.v. Johnny Holshuysen. OLGA LOWINA de Nederlandse Jodelzangeres. KEES MANDERS van RADIO LUXEMBURG MAX VAN PRAAG - DE WAMA's en vele anderen. Entree 1-70 tot 2.70 alles inb. Kaartverkoop 2e Paasdag van 103 uur aan de kassa, tel. 13466. LUISTER HEDENAVOND 9.15 NAAR HILVERSUM I EN U KOMT. op beide Paasdagen in Gebouw „Flora", Zeeweg, IJmuiden-O. Aanvang 8 uur. XXX/LCCOCCODCCCOOCOCOCOCOOCCGCOCOOOCCCOOOOCCOCOOOOOOCOOOOCCCCCCOCXDCCCCCCCO- Op de Modevakschool En- said kunnen nieuwe LEER LINGEN geplaatst worden (alleen op Woensdag) Opl. Costumière, Coupeuse. Aan melden Ger. Doustraat 37, IJmuiden-O. VOOR DE PA.AS. Ragfijne Nylons, extra lange schaft f 4,95. Tevens ontvangen Amerikaanse Kristalnylons met zwarte naad en be- werkte hiel. Ook verkoop op alle soorten spaarzegels, Beusekom, K. Wilhelmstr. 16. RUILT UW OUDE BONT MANTEL of OUDE VOS in voor een nieuwe. Br. 153186, Bolrek Kon.pl. 1, A'dam. Te koop HERENFIETS com pleet. Te bevr. van 37 uur, Tuindersstraat 72, IJm.-O. LERAAR gevr. om ULO- leerl. bij te werken. P.G. v. Hooff, B'. Rambonnetlaan 5, IJmuiden. BIJLES AANGEBODEN voor 1.1. L. O. en U.L.O., de Wetstraat 6, IJm. Te koop 2 p. DAMESSCHOE NEN m. 3637, :Ji hak p. p. f 4, Pres. Steijnstraat 58, IJmuiden. OPL. PEDICURE - VOET- KUNDE. Aanvang nieuwe cursus begin April. ïnl. en prosp. Haarl. Kweekschool, KI. Houtweg 39. Tel. 17377. Te koop mooi nieuw donker blauw MANTELPAKJE m. 40 en Egypt, linnen regenjas met capuchon m. 42, Wijker oogstraat 120, Velsen-N. Gevraagd NET MEISJE voor dag en nacht, goed loon, Lijsterlaan 32, IJm—O. Te koop ENG. 1 PERS LE DIKANT f 12, petr. kachel f 7,50, raddokast ledig f 10, Noordex-dorpstr. 16, Velsen. NET DAGMEISJE gevraagd boven 18 j. Kennemerlaan 104. 's Avonds na 8 uur. WIKKELEN en REPARE REN van clectromotoren, spoelen, dynamo's, boortollen stofzuigers enz. enz. Vlug, billijk, onder garantie. „Vol ta", Tiberiusplein p/a. Vel- serbad, tel. 4230. Te koop keurig GRIJS MAN TELPAKJE m. 44 f 30, Waal straat 23, na 6 uur. Te koop: HERDERSHOND (1 jaar, teef), lief voor k. Bill, prijs. Rijksweg 464, Santprt. Aangeb. VRIJ HUIS Maas sluis, bev. k. suite, k. en sch., kelder, 2 sl.k. z. huur f 5.15. Gevr. te IJmuiden, Haarlem omg vrij huis. Br. L 2985. Voor nette heer alleen net KOSTHUIS agb. Br. L 2983. Te koop: ZOMERMANTEL ongev. m. 42 f 35. J. A. Bax, Zuiderdorpstraat 15, Velsen. TE KOOP: transportfiets en leren jekker, bill. pr. Ceder straat 18. IJmuiden-O. Tc koop agb. STUDIEPIANO Brieven L 2984. Onbetaalbare schoenrepara tie, KLOMPEN DRAGEN is goedkoop en gezond, De Jong, Willemsbeekweg 94 en Strengholtstraat 4. Te koop: z. g. a. n. VLOER KLEED, 16 els. Kortenaer- straat 25, IJmuiden-O. Die betreft de zaken die, in lang niet meer gebruikt, ruimte blijven innemen, die u hard nodig hebt voor nuttiger dingen. Ruim ze op door middel van op Woensdag 28 Maart a.s. te geven door MANNENKOOR „IJMUIDEN" en „VELSENS DAMESKOOR" Dir. J. BELDER m.m.v. Mevr. LENI HENNING, alt-soliste in het Gebouw voor Chr. Belangen. Aanvang 8 uur. Zaal open 7.30 uur. Kaarten a 1.verkrijgbaar bij Mevr. v. d. VIS, Lange Nieuwstraat 784; C. van Roven, Stolstr. 11 ben. is het zaak U niet blind te staren op goedkope reparatie. Betaalt U liever iets meer en U zult het verschil duidelijk waarnemen van goedkoop en VAKKUNDIG. Dus het goedkope aan de kant en neem het VAKKUNDIGE in de hand en dat gaat bij Schoen, en Reparatie-inrichting in de Cederstr. 21 - Dmuiden-O. - Tel. 5468 tafels en stoelen; serviesgoed, lepels, vorken, glaswerk; naaimachines, schrijfmachines en uitsluitend LEDIKANTEN en DEKENS (één- en twee-persoons) Voor de Zomermaanden vroegtijdig bestellen TROMPSTRAAT 35 - TEL. 4273 - IJMUIDEN-O. Uw auto kost echter meer! Alleen een goede en geregelde doorsmering volgens de nieuwste methodes en met de beste smeermiddelen brengt zijn geld op door een belangrijk langere levensduur van Uw wagen. Bij elke doorsmering tevens een gratis controle op vitale delen. Bloemstraat 33, IJmuiden, Tel. 4208 cn alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden. SCHOONMAAKBEDRIJF „NIEUW LEVEN" TEL. 5319 - PLATANENSTRAAT 17 - IJMUIDEN-OOST STEENHOUWER!] N U 13 E N Telefoon 4247 CASEMBROOTSTRAAT 4 - TROMPSTRAAT 80 TOONKAMER; IJMUIDERSTRAATWEG 62 MARCONISTRAAT 40 - heeft voor de Pasen een IJMUIDEN van ALLERHANDE 30 cent per 100 gram en ALLERHANDE van 35 cent per 100 gram. Heerlijke BANKETALLERHANDE 40 cent per 100 gram. Grote sortering PAASEIEREN, -HAZEN en PAASBONBONS. Tulband - Gebak - Paastaarten en opgemaakte koeken. 99 DRIEHUIS HOFDIJKLAAN 37 TELEF. 4613 VRAAGT VRIJBLIJVEND OFFERTE Sedert 1906 leveren wij het beste wat te bieden is. Nu nog ruime keuze bij: BLOEMSTRAAT 33 - IJMUIDEN - TEL. 4208 3 VVTTTV Voor levering en werk op electro- technisch gebied is onze naam Uw garantie Iedereen kan wasmachines verkopen, maar hoe. Reeds 19 jaar hebben wij met succes machines verkocht en gerepareerd en de beste merken zijn voor ons. Geen machine gaat naar een klant of de machine wordt eerst in onze werkplaats getest, beproefd en doorgesmeerd. En ook na de verkoop blijft de machine onze aandacht behouden. Betaling is te regelen. HOOVER-DEALERS Velserduinweg 173 IJmuiden-O. - Tel. 4402 RECTIFICATIE In de advertentie van Jac. v. Heemskerkstraat 23 en Cederstraat 33 staat o.a.: PAARDENROLLADE, per 500 gram 1.70. voor het kopen van OVERALLS, grote maat 12.50 AMERIKAANS ONDERGOED 4.15 AMERIKAANSE KHAKI-BROEKEN 8.75 AMERIKAANSE BATTLE-DRESS8.75 AMERIKAANSE SOKKEN 0.98 AMERIKAANSE ROKJES f 5.50 MARVA DAMESBROEKEN 18.75 ETENSBLIKJES 1.25 PETJES 1.40 Enz., enz. Komt, ziet en overtuigt U Qeurende pijpen tabak gaan overal samen met vriendschap, sportiviteit en gezelligheid. U/ie de wereld bekijkt door de rook van z'n pijp, kent geen conflicten, 't Is geen zenuwachtige of aandacht-eisende rokerij, neen, een pijp geeft rust en vertrouwen, houdt hoofd en mond koel en laat de handen vrij. Pijproken is een zuiver roken, dus: roken op z'n fijnst!

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1951 | | pagina 3