Schoenmakerij MOOY entoare voordeel de roomboter. is Uw adres Koester Uw huid Chris Duin Foto EDDY FLESSENMELK van VELSEN Garage Verbeek e extra voor de Zondag rwomsachte SCHENKT SCHUIMEND SCHOONHEID! Zijden linnen een soepel ook mee I of de jus roomboter Wat U er de boterham f smaakt met Chris Duin 's D, P. BOUHOF GERARD v. PRAAG, Kledingbedrijf, Tel. 5501, IJmuiden-O. H'el M.*" FLESSENMELK VAN VACANTIE Fa. W. F. CLAUS Waarschuwt! DONDERDAG 21 JUNI 1951 'i'/S x\^i i „Op een keer - we lagen in de haven van Tjilatjap - kregen de bootsman, de chief en ik een paar dagen verlof, om Java wat te gaan verkennen". Zo begint Stuurman Steven z'n ver haal, en hij grinnikt nog bij de her innering aan wat hij beleefd heeft. „We huurden een soort museum stuk van een autotje en daarmee fe me daar met een verheerlijkt ge zicht op zo'n blaadje met Sterling te kauwen, met het pakje stijf tegen z'n borst geklemd. „Hé schooier, wil je wel eens als de weerga m'n shag teruggeven!", roep ik nijdig. Als enig antwoord trekt het ondier z'n gezicht in een grijns en klimt nog een eindje verder de boom in. trokken we de binnenlanden in. Op een middag houden we onze siësta aan de rand van een bos. We rollen een sigaret en daarna strekken we ons uit voor een dutje. Maar nauwelijks zijn we onder zeil of we horen boven onze hoofden een hels spektakel. We schieten overeind en zien drie chimpan sees, elk met een pakje Van onze kostbare shag! Ze hebben ons de kunst aardig afgekeken, maar het valt toch niet mee, om met een stuk boomblad als vloeitje een sigaret te draaien! Opeens, daar vliegen twee pakjes shag naar beneden, die van de bootsman en van de chief, en de mislukte siga retten dwarrelen er achteraan. Maar die derde snuiter die zit M'n maats natuurlijk lachten! „Nou vooruit, stuur, rol er dan maar eentje van mij", zegt de boots goeiig, en steekt me z'n pakkie shag toe. „Kerel", zeg ik, ,,'l is goed bedoeld, maar in één opzicht lijk ik precies op dat loeder van een aap: IK STA OP STERLING! weefsel in zeer fijne kleuren en mooie bloemdessins. Kleur- en wasecht, geschikt voor tuin- en strandkleding 70 c.M. - breed per meterLiJ De keuze van een ^Pjl goede toilet zeep is ll| belangrijk! Er zijn zepen, die teveel van het natuurlijke, beschermende vet aan de huid onttrekken, waardoor schraalheid en gevoeligheid kunnen optreden. ASTRA cold cream toilet zeep bevat voedend Dermaline - een wonderbaarlijk ingrediënt, met 3 wondere eigenschappen. onmisbaar voor een huid, die jeugdig en soepel jA ASTRA schenkt Uw huid nieuwe jeugd, elke keer dat U zich wast i Ieder heeft z'n weetje astra Met Bouhof is het goed beginnen Want kwaliteit doet altijd winnen Neemt nu vleeswaren die lang goed blijven en wel 100 gram Ontbijtspek z. zwoerd van de Firma Zwanenberg van 39 voor 33 ct. Bovendien 250 gram koekjes van v. Melle voor 55 ct. en bij Luycks' artikelen gratis platen voor Luycks' Lunapark. Levensmiddelenbedrijf heeft kwalileitsgoed voor 'n beetje Enorm voorraad, óók in lengtematen Per tablet hream '"Meert Confectie en naar maat KLOOSTERSTRAAT 35 Beverwijk. (Dinsdagsmidd. gesloten) Zijlstraat 41 a t.o. het Postkantoor Ontwikkelen en afdrukken in 1 dag gereed. ESDOORNSTRAAT 22, IJmuiden-O., Tel. 4109 IMPORT N.V. AUTO PALACE - DEN HAAG IEDER BEVA WERKPAK, -JAS OF -BROEK VOORZIEN VAN GARANTIEBEWIJS. B Waar U werkt en hoe U werkt: Als U een Beva-overall, -werkjas, -werkbroek, of -werkpak draagt, hebt U de mooiste en sterkste werkkleding, die U maar kunt wensen! Drievoudig ^/AKK¥..RI¥¥1^d- gestikte naden, extra versterkte trenzen... en een 5 maal gecontroleerde kwaiiteitl Wat wilt U nog meer? Als U werkkleding 5 x gecontroleerd koopt, maak dan keus uit Beva... en U hebt waar voor Uw geld. BEVA werkkleding verkrijgbaar bij: Die behoeft U niet te koken, die kunt U zó gebruiken. Bij broodmaaltijden 7.0 goed als in de keuken. Neem ook zo nu en dan een glas om de dorst te verslaan of alleen maar omdat het lekker is... en gezond ook. GOED - GOEDKOOP EN GEMAKKELIJK! TASMANSTRAAT 24, TELEFOON 4795 voor alle onderhoudsartikelen voor uw schoeisel. Tevens reparatie aan alle tassen en koffers. Verven en repareren van lederen kleding Eerst uw rijwiel doen inspecteren door M. J AN SEN, Zeeweg 117 le klas werkplaats. UITSLUITEND VERKOOP VAN le KL. MERKRIJWIELEN Laat U niet aanroepen, vasthouden of door z.g. opkopers met de reclame „de PRIJSNOTERING: Boeken, tijdschriften enz.j* £t. pej Bont papier in ct" per Cart°n 45 ct. per Kg Orig. Huishoudlompen Jef^ Couranten Zie ook de prijsnoteringen van andere aan onze inkoophuizen Beneden de leeftijd van 18 jaai v°rcil LET OP IIET JUISTE ADRES! Bakenessergracht 45-51, Telefoon 11456 b-9'9' DEALER VOOR HAARLEM EN OMSTREkE. - 7 Bloemend3 Blocmendaalsewcg o 7 - Telefoon 22-<b

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1951 | | pagina 4