Ledenvergadering uiccrpQ Winkeljuffrouw PROCO MARCELIS partijtje TAFELTENNIS spelen Heeft U een nieuwe woning? GEFELICITEERD!! viuukiiu nette banketbakkersbediende VOORMAN SsWSKT, haten shampoo Kleermakerij E.E.K. WINKELPAND a. Verkoopster b, Cassière EEN TEKENAAR IIJIS'-»» 48 A KAMPEERTENTEN en TUINPARASOLS met 25% reductie THE INDIANA works77 MULLER&v/d LANDE Beslist slechts één week van 23 tot 30 Juni Vraag niet waarom TeTetTe 7Z" ^«tTe.Ihuw'kru.deh.ek tomatensoep sardines appelstroop ontbijtspek rozijnen 19, krenten 19 d custard 27 ct koffiemelk 29 a peerdrups 25a gemengde koekjes gg biscuits 29 ct iris bonbons 39 cl sinaasappelsap 62ei MAAKT U HET LEVEN GOEDKOPER INKOOP GOUD H. W. DAMES Voor Strand en Vacantie Profiteer van deze tijdelijke Jubileum-aanbieding wat moet u doen? E. Kort-Koster kkihgen TEL. 11425 Nw. RAAMSTR.4-12 HAARLEM BERGING van INBOEDELS 1 rwPDiKir: riimgai nu<; DONDERDAG 21 JUNI 19 51 Protestantse Begrafenis Vereniging op Vrijdag 22 Juni a..s om 's avonds 8 uur in de Leerkamer van de Herv. Kerk aan de Kon. Wilhel- minakade te IJmuiden HET BESTUUR Komt eens een in „ZOMERLUST". Santpoort? Hoofdstraat 124. Alle dagen disponibel behalve Donderdags. Indien mogelijk gym schoenen meenemen. Hl Natuurlijk helpen wij U met de stoffering. Wij zijn niet voor niets de ..speciaalzaak" op Woningtextiel- gebied. Gaarne maken wij voor U een begroting en geven prijsopgave. Komt U gerust eens praten onze deur staat wijd voor U open Vloerzeil - Linoleum - Gordijnstoffen - Vitrages Bouclé-, Cocos-, Moquette lopers - Bedden Dekens - Matten - Twisted matting - Verto-tapijt Tafelkleden - Oud-Holl. doeken - Karpetten enz. SPECIALE AANBIEDING!! 16-e!s Hoitap-karpetten 115 MEUBELMAGAZIJN Zeeweg 191 - Tel. 4054 - Dmuiden-O. Voor „alles" In Woningtextiel Ter overname gevraagd een DmuidenDmuiden-Oost. Brieven onder no. 7890 aan bur. v. d. blad Wij vragen voor ons hoofdbedrijf te Haarlem: (bij voorkeur i.b.v. M.dipl.) (administr. onderlegd) Alg. vereisten: goede omgangsvormen accuratesse ambitie. Aanmelden Za. 9—10 v.m. Gen. Cronjéslr. 129, Haarlem Tt'f Tegen half Juli gevraagd actieve verkoopster, liefst boven de 25 jaar en met het kruideniersvak bekend (prettige werkkring). Trawlerkade 34 te IJmuiden- Voor direct gevraagd MAISON HILLIGE, Da Coslalaan 1, Driehuis. Bij VEEM- en EXPEDITIEBEDRIJF te AMSTER DAM kunnen geplaatst worden: a STENO-TYPISTES in rle moderne talen. b. ENIGE JONGELUI (mnl. en vr.) met U.L.O.-diploma, voor haar afdelingen Expeditie en Administratie Ook scholieren, die in de komende weken hun eind-examen zullen afleg gen, kunnen voor deze functies in aan merking komen. Sollicitatiebrieven te richten onder no. 897 aan Adv. Bur. Spin. Singel 264. Amsterdam-C. VISCONSERVENFABR1EK vraagt goed bekend met het conserveren van alle soorten van vis en verdere voorkomende werkzaamheden. Brieven met opgaaf van gewenst loon en bijzonderheden onder letter IJ 277 aan het bureau van dit blad. Strikte geheimhouding verzekerd. GEVRAAGD voor onze fabriek te Velsen: 2025 jaar, die als 2e tekenaar belast zal zijn met uitwerking van staalconstructies enz. Kennis van mach.bouw strekt tot aanbeveling. Schrift, soil, met opg. van opleiding, leeft., godsd. enz. te richten aan: Fa. D. HOGENBIRK en Zn., Bloemcntlaalscweg 56, Bloemendaal. betaalt de laagste p...zen De se,. houdgeld tot uiting komen. Blli MET rijst, PER BUK PER BLIK vanat groot blik HUISHOUDJAMS pcR POT 70"54 mager. 100 gram 29 ct mager. 10u limburger koek 45i per stuk 100 gram vanat 100 gram 4 per pak (dubbelpak 50 ct) bitterkoekjespudding 29 (mei echt® blM.rko.«|.«) per blikje 150 gram lets fijns, 250 gram 200 gram 1 100 gram LIMONADESIROOP 39 PER FLES. 130-1 10 florida, per bük VtSi- •XT Spaart de prachtige plaatjes voor Albert Heijn's Cinderella-album. KAMPEER ARTIKELEN groot sortiment voorradig. KOOKTOESTELLEN, orig. Primus. SETS ALUM. KAMPEER PANNEN. BESTEKS BORDEN MOKKEN. Kamp-, Zak-, Padvindersmessen. VERLICHTINGSLAMPEN „TJLLY". HANGMATTEN. LUCHTBEDDEN. Rug-, Zij-, Fietstassen. PETROLEUM-STRI.TKIJZERS voor „Kampeer" of „Boot"-vacanlie Eng. fabrikaat. Bezoekt onze spec. „KAMP"-AFDELING. y 3.— PER WEEK en zonder vooruitbetaling en u bent eigenaar van zo'n on misbaar rijwiel. Doet uw keus uit onze ruime voorraad Nog voor de oude prijs. VAN VEEN. Zijlweg 26—28, Hrl. juwelen, Zilver, Kralen enz. KRUISSTRAAT 19. Tel. 16910. Dames en lieren Shorts Wit. Khaki en donkerblauw Trainingsbroeken en Ie Knip onderstaande waardebon uit. Val duidelijk Uw naam en adres iD. 2e Geef de bon aan Uw winkelier. 3, U ontvangt dan 3 pakjes Pf0co shampoo voor de prijs van 2 pakjes 50 cent. Ieder, huisgezin mug slechts m bonnen inleveren. alkali-vrije met extra schuimwerking! (voor blond en donker haar) Op deze waardebon geeft Ui winkelier bij aankoop van 2 pak- jes Proco shampoo voor 50 cent een '3e pakje Proco g rstli, Woonplaats: fs.v.p. invullen in bloklelters) Deze bon is geldig tlm "0 Juni 1951 OiA 7» PRODENT product, dus prima I siv ff Wegens Exportmoeilijkheden zijn lijdelijk al onze op de catalogusprijzen verkrijgbaar. Hoofdkant. v. Ned.: Haarlem, Zijlweg 111, Tel. 17877 Amsterdam: Valeriusstraat 210, Tel. 23963. Leiden: Hogewoerd 66—68, Tel. 22962. Rotterdam: le Middellandstraat 26, Tel. 33500 Ons succes is enorme keuze in: Prima sigaren, iets nieuws, van 15 cent. Boston, Chark. Virginia 4 en Sport, nog oude prijzen. Pool- cn Dolfyn-shag, 75 cent. Rook- cn pruimtabak, vanaf 50 cent. Casembrootstraat 2!) - IJmuidcn-Oost V£RPa MARCELIS' LIPTON TEA GOALPARA THEE BRITISH INDIA THEE Deze bovengenoemde Iheesoorlen hebben WERELDREPUTATIE Héogfijne DESSERTKOFF1E - alle dagen ven gtbnH Onovertrefbare PINDA's en PINDAKAAS Voor spullen om te smullen: Koffie- en Pinda-branderij TROMPSTRAAT 14 N.Y. RENATA, Moffel-, Spuit- en Zandstraalbediijl, verplaatst haaF bedrijf op 22 Juni a-s. van Rótóa naar BEVERWIJK. Nieuw adres: Wijkermeerweg 24 - Tel. K 2510 M Speciaal ingericht voor hel moffelen van rijfus. Voor Uw opdrachten,, welke U ons na 22 Juns as. zenden,, houden wij ons aanbevolen. Grote Houtstr. W Tel. 16176, Hurla Prijzen als voor confectie Kamgaren costuums 2-delig in bruin, grys en blauwe dessins v.a. JW Palmbeach costuums v.a. Goed maatwerk - Prima wollen stol Moderne coupe HAARLEM VROOM DREESMANN BEVERWIJK

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1951 | | pagina 8