ONZE UITVERKOOP mmm Wereldnieuws 13.75 I. KAM Oranjeboom Italiaanse Opera in Beverwijk RR De radio geeft Zaterdag Coppi - bij val gewond zegt de wielersport definitief vaarwel PANDA EN DE SCHAT VAN HET EENZAME EILAND Courses te Duindigt Arsenicum J VRIJDAG 8 AUGUSTUS 1952 2 Auto rijdt bromfiets aan; jongetje gedood Agenda voor Haarlem Vader en zoon braken in een fabriek in Voetbal Jeugdtournoöï van Velsen Egypte wint van Noorwegen Volleyball Zomercompetitie e&ziaw'y1*1 Zzvernmen Willem sen verbetert Nederlands record Athletiek Amerikanen winnen in Dortmund Korfbal Seriewedstrijden „Oosthoek" Wielrennen Gonte wint tweede étappe Ronde van Duitsland Honkbal Honkbalafdeling van TYBB bestaat 15 jaar Paardensport Schaatsen rijden Europese kampioen schappen in Januari te Amsterdam M. DOUWMA ZOON och ió het zo Hoe groot het aantal liefhebbers van Italiaanse zang hier ter stede is, bewees de stampvolle zaal van het Luxor Theater toen daar Donderdagavond een viertal solisten der Opera Italiana een concert gaf. Italië is het land geweest, waar de opera in de jaren 15701580 het licht gezien heeft. Als „dramma per musica" is zij uit de paleizen van de Italiaanse adel afkom stig en in Italië ontstonden de melodieën en harmonieën, die tezamen een zeldzaam rijke schat van werken vormen, waaruit de begenadigde kinderen van datzelfde land naar hartelust kunnen putten teneinde een nog steeds groeiend publiek geestdrif tig te stemmen. Dit ondervonden deze vier solisten even eens. Zonder applaus kan een Italiaanse zanger nu eenmaal niet bereiken wat hij of zij vermag. Op deze concertavond is hen een enthousiaste bijval zeker niet onthou den. Het deed goed daarbij op te merken hoe deze bezoekers uit het spreekwoorde lijke „zonnige Zuiden" zich met een vol ledige overgave aan hun taak wijdden. Er zou dan van de bariton Mario Bolaffio gezegd kunnen worden, dat het hoogtepunt van zijn stem reeds voorbij is, zijn voor dracht bezat zon overtuigingskracht, dat men de mindere glans in de hoogte slechts vluchtig opmerkte. Maria Teresa Mandalari stond als mezzo sopraan in het programma aangegeven. Men kent. in tegenstelling met de Noord- Europese landen bij de Italianen geen alten zoals men deze bijvoorbeeld in de Wagner- opera's aantreft; men betitelt er allen die niet onder de categorie: sopraan vallen, als mezzo. Zo is Madalari's stem voor Ne derlandse begrippen eer een alt dan een mezzo-sopraan; in de lage tonen niet ge heel en al gecultiveerd, maar in de hoogte van een vocaal fraai gehalte. Ook hier was het de levendige voor dracht, die het optreden een grote mate van bekoring verleende. „Oh mio Fernan do" uit La Favorita van Donizetti en een aria uit Adriana Lecourreur namen hierbij de voornaamste plaatsen in. De lyrische tenor Luigi Rumbo is een op komende ster met een voortreffelijk ge luid, dat onze Oostelijke buren zo graag met „schmelzend" betitelen. Zijn aria's uit La Tosca en Rigoletto, die van alle solisten hem de meeste bijval deden oogsten, had den dan ook een jeugdige, verrukkelijk- mooie glans. De stem van de Napolitaanse coloratuur sopraan Beatrice Preziosa is een typisch Terwijl twee vaders uit Overschie met ieder achter op hun bromfiets een zoontje van ongeveer acht jaar, ter hoogte van Woerden, op de rijksweg van Den Haag naar Utrecht reden, werd de linker brom fiets door een achterop komende personen auto, bestuurd door mevrouw S. uit Zee land, door tot nog toe onbekende oorzaak geschept. Het meerijdende jongetje werd onmiddellijk gedood. Zijn vader kreeg een zware hersenschudding en inwendige kneuzingen. Onmiddellijk nadat eerste hulp was geboden werd hij naar het Stads- en Academisch ziekenhuis te Utrecht overgebracht. VRIJDAG 8 AUGUSTUS Concertgebouw: Zomercoencrt HOV, 8 uur. Openluchttheater, Bloemendaal: Nederlandse Comedie „De bruiloft van Figaro", 8 uur. Luxor: „Nee, zei 't meisje", 14 jaar, 7 en 9.15 uur. Lido: „Bud Abbott en Lou Costello ma ken schoon schip", alle leeft., 7 en 9.15 uur. City: „Het zwaard van Monte Cristo", 14 jaar, 7 en 9.15 uur. Spaarne: „Land van Mexi co", 14 jaar. 7 en 9.15 uur. Minerva: „De dame in hermelijn", alle leeft., 8.15 uur. Frans Hals: „Meisjes in uniform", 14 jaar, 7 en 9.15 uur. Rembrandt: „Starlift", alle leeft., 7 en 9.15 uur. Palace: „Met de kippen op stok", alle leeft., 7 en 9.15 uur. ZATERDAG 9 AUGUSTUS Openluchttheater, Bloemendaal: Nederland se Comedie,, De bruiloft van Figaro", 8 uur. Luxor: Journaalvoorstellingen, 10.30, 11.30 en 12.30 uur. „Nee, zei 't meisje", 14 jaar 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. Lido: Vacantie-programma, 10.30 uur. „Bud Abbott en Lou Costello ma ken schoon schip", alle leeft., 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. City: „Sneeuwwitje en de zeven dwergen", alle leeft., 10.30 uur. „Het zwaard van Monte Crsito", 14 jaar, 2.15, 4.30, 7 en 9.15 uur. Spaarne: „Land van Mexico", 14 jaar, 2.30, 7 en 9.15 uur. Minerva: „De dame in hermelijn", alle leeft., 2.30. 7 en 9.15 uur. Frans Hals: „Meisjes in uniform", 14 jaar, 2.30, 7 en 9.15 uur. Rembrandt: „De circus jongen", alle leeft., 10.30 uur. „Starlift", alle leeft., 2. 4.15, 7 en 9.15 uur. Palace: „Pinoc- chio", alle leeft., 10.30 uur. „Met de kippen op stok", alle leeft., 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. HILVERSUM I, 402 M. 7.00 Nieuws. 7.18 Platen. 8.00 Nieuws. 8.18 Platen. 8.55 Voor de huisvrouw. 9.00 Platen. 10.00 Tijdelijk uitgeschakeld. 10.05 Morgen wijding. 10.20 Voor arbeiders in continu bedrijven. 11.30 Platen. 12.00 Platen. 12.30 Weerbericht. 12.33 Platen. 13.00 Nieuws. 13.15 Platen. 13.30 Voor de jeugd. 13.45 Platen. 14.25 Onze vacantie hun brood. 14.35 Zuid- Limburgs programma. 15.00 Amateurs. 15.30 Boekbespreking. 15.45 Jazzfestival 1952. 16.15 van de wieg tot het graf. 16.30 Residentie orkest en solist. 17.15 Sportpraatje. 17.30 Voor de jeugd. 18.00 Nieuws. 18.20 Dansmuziek. 19.00 Artistieke Staalkaart. 19.30 Passepar tout. 19.40 Het Oude Testament in deze tijd. 19.55 Deze week. 20.00 Nieuws. 20.05 Actuali teiten. 20.15 De Mikado, operette. 21.45 Socia listisch commentaar. 22.00 Platen. 22.20 On der de pannen. 22.40 Platen. 23.00 Nieuws. 23.15—24.00 Platen. HILVERSUM II. 298 M. 7.00 Nieuws. 7.15 Gymnastiek. 7.30 Koor. 7.45 Gebed en Liturgische kalender. 8.00 Nieuws. 8.18 Platen. 9.00 Voor de huisvrouw. 9.35 Platen. 10.00 Voor kleuters. 10.15 Platen. 11.00 Voor zieken. 11.45 Klein koor. 12.00 Angelus. 12.03 Platen. 12.30 Weerbericht. 12.55 Zonnewijzer. 13.00 Nieuws. 13.20 Franse Chansons. 13.50 Platen. 14.00 Boekbespreking. 14.10 Platen. 14.25 Amateurs. 15.00 Letteren en kunsten. 15.38 Harmonie-orkest. 16.00 Omroeporkest. 16.20 De Vliegende Hollander. 16.30 Gregoriaans. 17.00 Voor de jeugd. 18.00 Nieuws. 18.15 Weekoverzicht. 18.25 Septet en soliste. 18.40 Platen. 19.52 Actualiteiten. 20.00 Nieuws. 20.08 De gewone man. 20.15 Licht baken. 20.35 Platen. 21.00 Cabaret. 21.40 Voor elkaar door elkaa.r. 21.47 Platen. 22.30 Wij luiden de Zondag in! 23.00 Nieuws. 23.15 Esperanto. 23.22 Residentie-orkest en solist. BRUSSEL, 324 M. 11.45 Platen. 12.30 Weerbericht. 12.34 Koor zang. 13.00 Nieuws. 13.15 Vlaamse muziek, 14.00 Verzoekprogramma. 14.45 Platen. 15.15 Pianorecital. 16.00, 16.25 en 16.45 Platen. 17.00 Nieuws. 17.10 Dansmuziek. 17.25 Platen. 18.30 Voor de soldaten. 19.00 Nieuws. 19.40 Platen. 20.00 Gevarieerde muziek. 21.30 Accordeon- spel. 21.40 Cabaretliedjes. 21.50 Accordeon- s'pel. 22.00 Nieuws. 22.15 Lichte muziek. 23.00 Nieuws. 23.05 en. 23.30—24.00 Platen. voorbeeld van het Italiaanse timbre, zoals men dit bij het ware belcanto zo graag hoort. Daarbij beheerst zij de zangtechniek tot in de finesses zodat het aanzetten en de diminuendi de hoogste graad van perfectie bereikten. Vooral haar aria's uit de onster felijke opera van Donizetti „Lucia di Lam- mermoor" waren hoogtepunten van deze avond. „Spargi d'amore pianto" is reeds door vele beroemde coloratuursopranen gezongen, maar ook deze Napolitaanse gaf er een vertolking van. die in alle opzichten af genoemd mocht worden. Henk Bijvanck was de rustige begeleider op wie de solisten steeds ten volle rekenen konden. A. J. VAN DER WEIJDEN Haarlemse rechtbank Vader en zoon R. uit Beverwijk hadden zich Donderdag voor de Haarlemse recht bank te verantwoorden terzake van dief stal in vereniging door middel van verbre king. In de maand Mei was het tweetal in de omgeving van een fabriek in Beverwijk geweest. Het dacht afval te kunnen kopen, evenwel zonder resultaat. In de nacht van 21 op 22 Mei keerden vader en zoon bij de fabriek terug. Zij verbraken een ruit en verschaften zich toegang tot de fabriekshal. Daar stonden bronzen voorwerpen gereed welke spoedig afgeleverd moesten worden en waarop de opdrachtgever zat te wach ten. Vader en zoon hebben de voorwerpen gestolen. De waarde werd op 1195 ge schat. De officier van justitie noemde het een droevig verschijnsel, dat een vader zijn zoon meeneemt om te gaan inbreken. De vader heeft zich ook aan andere diefstal len schuldig gemaakt, waarvoor hij niet vervolgd zal worden. De officier van justi tie eiste tegen de vader een gevangenisstraf van een jaar en drie maanden en tegen de zoon een straf van zes maanden. Mr. Peters besprak de moeilijkheden, waarmee de oudste verdachte te kampen heeft gehad. Hij kon geen werk vinden en leefde van de steun. De pleiter verzocht clementie. Voor de zoon trad als verdedigster op mejuffrouw mr. H. Muller. Zij deelde mee, dat verdachte op jeugdige leeftijd uit de ouderlijke macht is ontzet en dat hij vele jaren elders in het land heeft gewoond. Vorig jaar is hij meerderjarig geworden en bij zijn ouders teruggekeerd. Mejuffrouw- Muller vroeg de rechtbank een korte straf op te leggen, om de jongeman in de ge legenheid te stellen spoedig weer aan het werk te gaan. Aan de los werkman H. A. PI. uit Bever wijk was ten laste gelegd dat hij overalls en katoenen zakken had verkocht, hoewel hij had moeten vermoeden, dat de goede ren van diefstal afkomstig waren. Als ge tuige werd P. R. gehoord, de oudste ver dachte in de vorige zaak. Hij had de goede ren gestolen uit een fabriek in Beverwijk en aan H. gevraagd ze te verkopen. Deze heeft een deel van de opbrengst ontvangen. Hij had niet verteld, dat de overalls en zakken van diefstal afkomstig waren ge weest. Verdachte zei. dat hij de zaak niet vertrouwd had, toch is hij tot verkoop over gegaan. Nadat de officier van justitie een gevan genisstraf van zeven maanden met aftrek van voorarrest had geëist merkte de ver dediger, mr. F. J. D. Thevse Jr., op dat ver dachte op provisiebasis heeft gewerkt. Hij is onnadenkend te werk gegaan en heeft niet opzettelijk heling gepleegd. De pleiter meende, dat vrijspraak moet volgen. De rechtbank zal op 21 Augustus uit spraak doen. Het jeugdtournooi van de. voetbalvereni ging „Velsen" zal ook ditmaal weer op de bijvelden van het sportpark „Schoonenberg" wórden gehouden. Deelnemende verenigin gen zijn Stormvogels, RKAW, DEM. Lisse, EDO. Wijk aan Zee, ZFC. Velsen, Terras vogels, VSV, RCD en Volendam. De Egyptische Olympische voetbalploeg heeft Donderdagavond met 54 van Noor wegen gewonnen, na bij rust met 31 te hebben voorgestaan. In de Egyptische ploeg was El Dizwy, die vijf doelpunten scoorde, de grote uitblinker. De vollevbal-uitslagen luidden: Dames: HBC IHBC II 2—2: Damiate— eLonidas 0—4: Die RaeckseVelox 40; HBC II—PSVH 1—3; Damiate—Spaarnestad 0—3. Heren: MSO—Damiate 3—0; HBC—HVS 40 regl. Het programma voor de komende week luidt: Dames: 11 Aug. HBC-terrein: HBC IDie Raeckse; HBC-terrein: HBC IIVelox; Schalkw.weg: SpaarnestadRKAW; HBC IILeonidas. 12 Aug. Schalkw.weg: PSVHDie Raeckse. 13 Aug. Mar.hospt.: HBC III—RKAW: RKAW—Leonidas; v. O. de Bruyn: HBC I Velox. ADVERTENTIE Vraag uw winkelier niet gewoon om bananen, maar verlang uitdruk kelijk FYFFES. de beste. Herkenbaar aan hetblau- we etiket op Iedere kam. echt mef blauw etiket op iedere kam Tijdens de in het zwembad „De Kromme Rijn" in Utrecht voortgezette zwemkam- pioenschappen van de Kring Utrecht van de KNZB is, na de recordverbetering van de Robben-zwemster Tine van Brenk op de 1500 meter vrije slag dames, ook Willemsen van „De Vechtstreek" er in geslaagd het record op deze afstand bij de heren omlaag te brengen. Willemsen noteerde 20 min. 17.8 sec, waar mee hij 9,6 sec. onder de tijd van Piet Stam (Neptunus) bleef, die op 19 Juli 1937 in Ba tavia het Nederlands record met 20 min. 27,4 sec. op zijn naam had gebracht. Bij athletiek-wedstrijden in Dortmund heeft een Amerikaanse ploeg vele overwin ningen behaald. Pearman won de 800 meter in 1 min. 51,5 sec. en de tienkamper Bob Mathias werd eerste op de 110 meter horden in 14.4 sec. Verdere uitslagen waren: Heren: 100 meter: 1. Smith (V. S.) 10,5 sec.; 200 meter: 1. Gathers (V. S.) 21 sec.; 400 meter: 1. Mashburn (V. S.) 48,2 sec.; 1500 meter: 3. Druebzler CV. S.) 3 min. 51,2 sec.; hoogspringen: 1. Davis (V. S.) 1,89 me ter; 400 meter horden: 1. Yoder (V. S.) 53 sec.; kogelstoten: 1. Fuchs (V. S.) 16.31 me ter; discuswerpen: 1. Mathias (V. S.) 47,39 meter. Dames: 100 meter: 1. Hardy (V. S.) 11,8 sec.; 80 meter horden: 1 Maria Sander (D.ld) 11,8 sec.: kogelstoten: 1. Werner (D.ld) 13,57 meter; discuswerpen: 1. Werner (D.ld) 46.04 meter; 4 x 100 meter estafette: 1. Ver. Staten 46,4 sec. De Haarlemse korfbalvereniging „Oost hoek" organiseert Zondag op één der terrei nen in het Noordersportpark scriewedstrij- den. waaraan onder andere Haarlem. Nieuw-Flora, Oosthoek en Sport Vereent deelnemen. De eerste wedstrijden beginnen om 9 uur. ADVERTENTIE Mccuid... rnifSA, TMJJI! Geen enkele sigaret bevredigde me. Tot ik Strand probeerde: een unieke Virginia. V 1 R G 1 N 1 A t C l-G A R T T E S *7'. ADVERTENTIE Het voetbaltournooi om de zilveren Sant- haes zal dit jaar gehouden worden op Zondag 17 Augustus. Deelnemende vereni gingen zijn XVV, DEM TYBB en Velsen. Wat Kan Kan Kan Kan Alleen gaat nog steeds door Weet U het nog JONGENS ANCRE HORLOGES 1165 MEISJES 13.45 HEREN vanaf/ 14.75 Juwelier BARTELJORISSTRAAT Telefoon 13004 Ilorloger 2, HAARLEM Het eerste gedeelte van de tweede étappe van de Ronde van Duitsland, van Einbeck naar Brunswijk, over 122,4 km., is gewon nen door de Italiaan Conté in 3 uur 25 min. Tweede werd De Mulder (België) in de zelfde tijd en als derde arriveerde de Zwit ser Weilcnmann in 3.28.09. Onze landge noten Lambrichs en Van der Zande kwa men respectievelijk op de zevende en de tiende plaats in dezelfde tijd als Weilen- mann. In het tweede gedeelte van de étappe, een tijdrit over 76,5 km. toonde de Duitser Holthöfer zich in-1 uur 51 min. 58 seconden de sterkste. Naar later bleek had Holthöfer echter herhaaldelijk achter automobielen, die hij als windbrekers gebruikte, gereden en bovendien was hij door ploeggenoten geholpen. De wedstrijdleiding gaf hem tien strafminuten en eten boete van 100 mark. Kirchen (Luxemburg) werd hierdoor win naar van de tijdrit in 1.52.50, met de Bel gen Gyselinck in 1.53.20 en Impanis in 1.53.24 op de tweede en derde plaats. Na de tweede étappe ziet het algemeen klassement er als volgt uit: 1. Conté (It.) 13.44.53; 2. De Reycke (Belg.) 13.46.37; 3. Kirchen (Lux.) 13.47.17; 4. Impanis (Belg.) 13.47.51; 5. Born (Zwits.) 13.48.16. Lambrichs staat met een totaal- tijd van 13.52.59 uur vijftiende, onmiddel lijk gevolgd door De Hoog met 13.55.09 uur. Tijdens ecu koppelwedstrijd op de baan in Perpignan is Fausti Coppi, winnaar van de Tour de France 1952, bij een botsing met de Spanjaard Bernardo Ruiz ten val ge komen in dezelfde bocht waar twee jaar geleden de Fransen wielrenner Jecques Dupont ernstig gewond werd. Coppi brak hierbij zijn linker schouderblad. Een rönt genfoto wees later uit, dat ook zijn sleutel been geblesseerd was, zonder dat men nog kon vaststellen of hier al dan niet van een fractuur sprake was. Volgens de dokters zou Coppi drie maan den lang niet kunnen rijden en dus zijn kansen niet kunnen verdedigen bij de aan staande wereldkampioenschappen. De campionissimo was zeer onder de in druk van deze tegenslag. Hij zeide met een ontmoedigd gebaar: „Ik heb er genoeg van. Door deze val moet ik afzien van tweeën veertig baancontracten. Het is nu al de derde keer dat ik door dit soort ongelukken niet aan de wereldkampioenschappen kan deelnemen. En mijn broer is verleden jaar dodelijk verongelukt.Mijn besluit staat thans vast: Ik geef het op. De vrouw -van Coppi, die hierbij aan wezig was, viel hem bij en toonde zich ver heugd dat haar man besloten had de wie lersport vaarwel te zeggen. Sinds de dood van zijn broer Serse had zij er herhaalde lijk op aangedi-ongen dat hij een streep zou zetten onder zijn loopbaan als renner. Coppi is Donderdagavond per auto naar Italië teruggekeerd in gezelschap van zijn familie. Hij is naar men weet directeur van de rijwielfabriek, die zijn naam draagt. ADVERTENTIE SSTR FALCON MANTELS JASSEN) c 11. „Hiepho! Draai de windas! Zeerobben als wij drinken uitsluitend rum! Wij lusten geen landrot-drankjes!"riep Jolliepop uit. Hij raakte zo in het spelen van zijn rol verdiept, dat hij niet opmerkte dat het om hem heen erg stil was geworden. En Panda, die bang was dat hij hun plannen uit het oog verloor, likte hem eens aan en fluister- de: „Zeg.Jolliepop.je vergeet toch niet dat we hier gekomen zijn om naar een kaart van een verborgen schat te vragen „Dat ben ik mij bij voortduring bewust, mijnheer!", fluisterde Jolliepop terug. „Ik moet mij echter enige moeite getroosten om de gewenste vertrouwelijke atmosfeer te scheppen!" Intussen voelde de bootsman die naast hem zat, zich zeer onbehaaglijk, en dat werd er niet beter op toen een der matrozen zachtjes zei: ..Hou die vent in de gaten! Ik ken dat soortdie zijn gevaarlijk! Zeg maar ja op alles wat hij zegt!" De bootsm.an had dat nog nauwe lijks verwerkt, of hij werd weer aange sproken door Jolliepop. „Zeg maat", riep deze uit, „laten ons nu eens spreken als Jantjes onder elkaar! Heb jij óók ergens een schat op een eiland begraven, hè?" ,.Ja, jazeker! Ja, natuurlijk!", hijgde de boots man beangst. Nu wist Jolliepop zeker, dat hij op het juiste spoor was. De honkbalafdcling van de RKSV „TYBB" bestaat 15 jaar. Ter gelegenheid hiervan organiseert de jubilerende club Zondag aan staande een honkbal-tournooi waaraan Scho ten, RCH en SC Haarlem deelnemen. Het programma luidt: 11 uur: Schoten RCH, 12.15 uur: SC Haarlem—TYBB. 13.30 uur: verliezersronde, 15 uur: winnaarsfinale. De eerste drie wedstrijden duren één uur, namelijk 5 innings. De winnaarsfinale gaat echter over 7 innings. De scmi-klassieke ren voor amateurs om het Korthals van Schooten-Mcmoriaal is Zaterdagmiddag op Duindigt één der belang rijkste nummers. Ondanks het kleine veld is de ren zeer open, temeer daar de mounts van verscheidene paarden nog niet bekend zijn. De stal van Graaf van Bijlandt heeft in Dicky en Moqueuse sterke representanten, die wij echter overvleugeld zien door Prince Albert, die in zijn laatste ren uitstekend galoppeerde, doch in de eindstrijd geen rol kon spelen omdat een gebroken beugelriem de jockey parten speelde. Nanouk is in dit gezelschap op de derde plaats te verwachten. In de Rozenhagenprijs mag aan de keuze Delbrassinne (Manola, Nuit Blance) en voorkeur gegeven worden boven Windora en Frédériquc. De veelbelovende Capriole du Einrath mag als outsider worden genoemd. Bij de dravers kan Quick Boy in de Radio prijs zijn eerste overwinning boeken, tenzij Pirette of Postduifje K deze 3-jarige weer in de weg staat. Het tweede nummer is zeer zwaar bezet, waardoor de achterste paarden de top moei lijk zullen kunnen bereiken. Voor Olga Ax worthy liggen de kaarten het best, maar Ooievaar S en Nannie Gregor zullen hevige strijd geven. tiet leerlingennummer zal moeilijk aan de jonge garde uit de school van Geersen kun nen ontsnappen. Octavianus K is sneller dan Neerlandia II, die op haar beurt Nuni Bre wer wel op de derde plaats zal drukken. De verrassing kan komen van de uitsteken de jonge leerling Woudstra, die een keuze mag doen uit O Mc Gregor en Nico the Saint. Het nummer voor de eerste klassers is maar matig bezet, als gevolg van het kam pioenschap dat Zondag te Hilversum wordt gehouden. De keuze van Geersen uit Morning Star en Kievit S, die beiden hun oude vorm weer te pakken hebben, zal moeilijk te klop pen zijn. De enige dit dit kan doen lijkt ons nog My Darling. In de 2500 meter lange Tipsprijs krijgt de Holland-België-candidaat Peter Spencer het zeer moeilijk, maar zijn klasse is groot ge noeg om zijn 8 tegenstanders over deze lange afstand het nakijken te geven. Overste van Fresena met de amateur Kohier is goed voor de plaats en Mondragon G is een zeer wel mogelijke outsider, vooral als de ruin met ontheffing zal starten. ADVERTENTIE onder 'n lfa( Vorstelijk glas blèrt Het bestuur van de International Skating Union heeft de Europese kampioenschappen hardrijden op de schaats voor 1953 aan Amsterdam toegewezen. De strijd om de Europese titels zal waarschijnlijk eind Januari plaats vinden. Mochten de weersomstandigheden het doorgaan van de kampioenschappen in Am sterdam niet toelaten, dan zullen ze in Hamar (Noorwegen) worden georganiseerd. De overige kampioenschappen zullen in de volgende plaatsen worden gehouden: Wereldkampioenschappen hardrijden Helsinki; Wereldkampioenschappen hardrijden da mes: Lillehammer; Europese kampioenschappen kunstrijden: Dortmund; Wereldkampioenschappen kunstrijden en ijsdansen: Da vos. Het jaarlijkse congres van de I.S.U. zal in 1953 in Stresa (Italië) worden gehouden in de maand Juni. Prins. Een 29-jarige kleinzoon van de laat ste Koning van Saksen, Prins Georg Timo, is te Miilheim in het huwelijk ge treden met een slagersdochter. De prins, die zijn bezittingen in Oost-Duitsland heeft, is nu onbemiddeld en werkloos. Hij heeft de laatste jaren als landarbei der, chauffeur en tolk gewerkt. Officier. De gewezen Duitse luitenant kolonel Otto Versteher, in de laatste oorlog stafofficier van Rommel en thans hoofd van de commissie voor Duitse oorlogsgraven in Cyrenaica, is aange houden op beschuldiging van verduiste ring van gelden en beroving van ge sneuvelde Duitse soldaten. Er is voor een waarde van 2000 gulden aan gouden tanden en kiezen in zijn bezit gevonden. Inflatie. President Truman heeft bekend gemaakt, dat hij overweegt het Congres in een speciale zitting bijeen te roepen om maatregelen te nemen tegen de stij ging der prijzen en de inflatie. Het is zeer ongewoon, dat een president het Congres zo korte tijd voor de datum, waarop algemene verkiezingen worden gehouden, in een speciale zitting bijeen roept. Men gelooft niet, dat Truman hiermede een politieke manoeuvre in de zin heeft. Zowel de republikeinen als de democraten maken zich zorgen over de stijging der prijzen in de V. S. Regen. In Nieuw Engeland en delen van het Zuiden der V. S. is een eind geko men aan de noodlottige droogte. De regen kwam echter te laat om een ver lies van millioenen dollars als gevolg van het verbranden van oogsten en grasland te voorkomen. Wel werden de mais-, tabak-, katoen- en groentenoog- sten gered en zijn de vooruitzichten voor de herfst voor de weidegronden veelbelovend. De prijzen voor land bouwproducten zijn reeds scherp geste gen, de melkaanvoer is teruggelopen en er werden enkele panische aankopen verricht in fruit en groenten in blik. Verdediging. Joaquin Elizalde, de Philip- pijnse minister van Buitenlandse Zaken, heeft bekend gemaakt, dat zijn regering voornemens is, te Manilla een conferen tie te beleggen van vertegenwoordi gers van de landen, die afzonderlijke verdragen van wederzijdse verdediging gesloten hebben met de V.S. De confe rentie zou ten doel hebben de vraag stukken betreffende de verdediging van het gebied van de Stille Oceaan te be studeren. Oorlogsmisdadiger. De „Stahlhelm", de West-Duitse vereniging van oudstrij ders, heeft Donderdag te Keulen be kend gemaakt de gewezen veldmaar schalk Albert Kesselring als haar eerste voorzitter te hebben gekozen. Kesselring was aan het einde van de afgelopen oor log bevelhebber der Duitse troepen in Italië. Hij is wegens oorlogsmisdaden tot twintig jaar gevangenisstraf veroor deeld. die hij uitdient in een onder Brits toezicht staande gevangenis te Werl, in West falen. Het orgaan der vereniging schrijft: „Slechts door de medewerking van mannen als Kesselring kan een op lossing worden gevonden voor het vraagstuk van een door het gehele Duit se volk goedgekeurde bijdrage van Duitsland aan de verdediging van het Westen." Levering. De Engelse regering heeft Don derdag een witboek gepubliceerd over de overeenkomst tussen Engeland en België, volgens welke Engeland in de komende twee jaren voor bijna 9 mil- lioen pond sterling aan defensie-uitrus ting aan België zal leveren, teneinde verlichting te brengen in de Engelse schuld aan de Europese betalings-unie. Deze overeenkomst met België moet nog door de beide parlementen worden goedgekeurd. Er wordt in bepaald, dat Engeland onder meer meteor-straal- vliegtuigen, vrachtauto's, ammunitie en grote pasklare militaire bruggen zal leveren. Uranium. West-Duitsland zal waarschijn lijk genoeg uranium uit eigen bodem kunnen produceren, niet alleen voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor industriële proefnemingen, zo wordt in het wekelijkse rapport van het Duitse instituut voor economisch on derzoek meegedeeld. De voornaamste vindplaatsen bevinden zich nabij Weis- sensladt in het Fichtel-gebergte (Noord- Beieren) en bij Wittichen in het Zwarte Woud, aldus het rapport. Voorts zijn uraniumlagen gevonden te Wölsendorf in de Opper-Palts, maar men gelooft niet, dat het de moeite loont deze te exploiteren. ADVERTENTIE BIG-BEN PLASTIC REGENJASSEN geheel gelast zonder stiksel vederlicht waterdicht -. Gen. Cronjéstraat 42-44 Telcf. 15438 AGRIPPINA DE JONGERE, naar wie de stad Keulen is genoemd (Colonia Agrippinensis)vergiftigde in 54 n. Chr. haar keizerlijke echtgenoot, teneinde haar later berucht geworden zoon Nero van de keizerlijke troon te Rome te verzekeren. Zij mengde voor dit doel arsenicum in een smakelijk paddestoelengerecht, hetgeen zijn uitwerking niet miste. En na Agrippina zijn tot op de hui dige dag velen voortgegaan arsenicum te bakken in panne koeken of brood, het te roeren in pap of verkwikkende dran ken, het te mengen in suiker die met kwistige hand werd gestrooid op taarten pf boter- hammen opdat het aanstaande slachtoffer vooral gulzig zou bijten in dit valse lokaas. Toch is het element arsenicum als zo danig niet giftigwèl echter de daaruit ge vormde arseenverbingen, die altijd en overal ontstaan, omdat arseen zich gemak kelijk met zuurstof verbindt en dan het zeer giftige rattenkruit vormt. Dit werkt vernietigend op het vaaliveefsel, hetgeen u wellicht wel eens hebt ondervonden bij de tandarts, toen deze een zenuw wilde doden met arsenik een deftiger naam voor ratenkruit. Dit arsenik veroorzaakt ver sterf van het' weefsel, doch de door de tandarts gebruikte hoeveelheid is zó mini maaldat u daarvoor niet de geringste angst behoeft te hebben, zelfs niet wan neer u de vulling met arsenik zoudt inslik ken. Er zal u werkelijk niets overkomen. Sommige bergbewoners in Tirol en Stier marken gebruiken arsenicum-houdende mineralen in langzaam toenemende hoe veelheden, waardoor zij aan dit vergif ge wennen, zodat zij zonder bezwaar de voor de mens dodelijke hoeveelheid van 0,1 gram kunnen over schrijden. Het is gebleken dat deze gewenning mogelijk is doordat de ingewandsslijm vliezen op den duur minder arsenicum opnemen, waardoor het organisme minder vergif tigd wordt. Hoewel deze arsenicum-eters zich op een grote eetlust, een gezond uiterlijk en ge weldige prestaties bij het bergbeklimmen beroepen, lijkt het mij raadzaam alle ar- seenverbindingen verre van ons te doen blijven. Vooral omdat in de practijk geble ken is dat rattenkruit en calciumarsenaat door verbazingwekkende slordigheid wel eens met meel verwisseld worden. En wat is in zo'n geval 0,1 gram? Weet u dat het chemisch onderzoek in staat is één-duizendste deel van die hoe veelheid aan te tonen en dat men kan na gaan hoe lang geleden het vergif werd in genomen en gedurende welke tijd? Daarover morgen. H. PéTILLON. (Nadruk verboden)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1952 | | pagina 2