Stormvogels zag zich in de laatste minuut een gelijk spel ontglippen Ida Waasdorp en Joop Smit wonnen „Suomi"-vijfkamp Heemskerkse ADO'2ö krijgt „Wijkertoren" in de prijzenkast Kennemer duiven wiekten in vlot tempo op huis aan Eindhoven haalde na de eerste helft fraai op Agenda voor Velsen Zilveren bal99 gemist VZV verloor in finale tegen „De Zijl" Wijk aan Zee gaf in de finale uitstekend partij Wijk aan Zee Gemiddelde snelheid ongeveer zestig kilometer Beverwijk Kaj Munk's „Het Woord 5 Waterpolo bij kunstlicht Ook in IJmuiden een „avondtournooi" DGIJ moet vechten voor plaats in hoofdklasse Kampioen bokst op strand Dag van goede sport op Watervliet Wedstrijd voor „vliegende schotels" Wijk aan Zee won zilveren „Edel"-beker Stormvogels 2 had weinig moeite met VVB Navlucht Roosendaal- Santpoort Interessante duels tussen Waterloo en Terrasvogels Wielerwedstrijden in de badplaats „Strawberries" vergaderde in het nieuwe jeugdhuis K.H.G. Strawberries als toneelstuk in Beverwijk MAANDAG 1 SEPTEMBER 1952 99 Nee, niet Piet Kraak, doch de Eindhoven-aanvoerder Van Tuyll mocht na afloop van de ontmoeting Stormvogels-Eindhoven de Zilveren Bal uit handen van de voor zitter der Zilveren Voetbal Commissie, de vroeger 7,0 populaire Spartaspeler Bok de Korver, in ontvangst nemen, 't Was bepaald sneu voor de wakkere ploeg der Stormvogels, die zich in de eerste helft dermate goed geweerd had, dat Eindhoven vrijwel geen voet aan de grond kreeg, dat zijn beloning vond in een fraaie 2-0 voor sprong. Maar na de rust kon Stormvogels dit krachtige spel niet meer opbrengen. Langzaam maar zeker liepen de Zuidelijken hun achterstand in en in de laatste halve minuut schoot Van Melis het winnende doelpunt achter Kraak. Stormvogels vertoonde in de eerste helft inderdaad een spel, dat er zijn mocht. Spoedig bleek, wat 't betekent, wanneer de vleugel-haltbacks hun steunende taak goed verstaan. Tol en Henk Snoeks gaven her haaldelijk goede passes, die Luppens, maar vooral de actieve De Boer in staat stelden goede aanvallen op te bouwen, waarmee de Zuidelijke defensie de grootste moeite had. Vooral Angenent maakte door zijn vinnig op de bal zitten het zijn tegen standers verre van gemakkelijk. En met schieten waren de Stormvogels-aanvallers ook allerminst kinderachtig: harde schoten van Van Onselen en Jan Snoeks vlogen rakelings naast en over het dpel en een paar vinnige schoten van Angenent en De Boer werden door de Eindhoven-doel man goed gestopt. Na 18 minuten echter was het raak. Via Jan Snoeks en Luppens kwam de bal bij Van Onselen, die hard inschoot. De doelman der Eindhovenaren sloeg de bal het veld in, maar zonder zich te beden ken schoot Van Onselen opnieuw in en nu was er geen houden aan (10). Inmiddels had het Eindhoven-team wel iswaar niet stil gezeten, maar in de voor hoede vlotte het allerminst. Van Melis c.s. hielden het spel te kort, wat een kolfje naar de hand van Van den Oever c.s. was, en plaatsten bovendien de bal zeer onzui ver. Kraak kreeg dan ook weinig te doen. Eenmaal loste Van Melis evenwel een hard schot, dat echter gestopt werd dooi de Eindhoven-linksbinnen Snoek. De Stormvogels-aanvallen bleven veel gevaarlijker. Toen de Eindhoven-keeper zijn doel verliet, denkende dat de kleine Snoeks de bal zou voorzetten, loste deze op eens een fel schot, dat nog maar net tot corner verwerkt kon worden. Maar kort hierna troffen de Vogels op nieuw de roos. Handig rukte Rudi de Boei de verdediging uit elkaar, gaf toen een pass aan Angenent, die nog even doorliep om dan de Eindhoven-keeper met een vliegend schot juist onder de lat geen schijn van kans te geven. En daar Eind hoven in zijn te korte, onnauwkeurige spel bleef volharden, ging de rust met 20 voor Stormvogels in. Eindhoven haalt op Na de thee had Eindhoven onmiddellijk succes, doordat scheidsrechter Nijs oor deelde, dat Van Melis te hard werd aan gevallen. Van Tuyll passeerde Kraak uit de toegekende strafschop onhoudbaar (21). Dit doelpunt had op beide ploegen een ADVERTENTIE Het midden en, betere genre Voor de chic „UNIC" Mecuwenlaan hoek Cederstraat IJmuiden-Oost - Tel. 420H KENT U ONS SPAARSYSTEEM Vijf- a zeshonderd Leidenaren be leefden Zaterdagavond een primeur, doordat de Leidse waterpolo-vereni- ging „De Zijl" een waterpolotournooi- bij-kunstlicht had georganiseerd. De deelnemende verenigingen waren Surea (Breda), A.Z.C. (Alfen), V.Z.V. (Velsen) en de organiserende vereni ging „De Zijl" uit Leiden. In de voor ronde was „De Zijl" als kampioen in de tweede klas verplicht om A.Z.C. met flinke cijfers te kloppen. Zij deden dit dan ook inderdaad en wonnen met 5-1. V.Z.V. had meer moeite met het Bredase Surea en wist pas in de verlenging een. 32 zege te bewerkstelligen, nadat de eigenlijke wedstrijd in een 22 gelijk spel geëindigd was. In de strijd om de derde en vierde plaats slaagden de Alfenaren er in, hun collega's uit Breda met 32 te verslaan. De finale tenslotte leverde een aantrek kelijk walerpolo-gevecht op tussen V.Z.V. en „De Zijl". Binnen vrij korte tijd namen de Leidenaren een 30 voorsprong. P. Swier slaagde er echter in, de achterstand tot 31 te verkleinen, maar nog vóór de rust maakte „De Zijl" er 41 van. In de tweede helft bewezen de IJmuide- naren over een goed moreel te beschikken, want zij slaagden er in, door doelpunten van Swier en Schoone, de achterstand tot 4_3 in te lopen. Verder kwamen zij even wel niet, zodat de gastheren de beker in hun eigen tropheeënkast konden opbergen. Ook hier een tournooi Het ligt in de bedoeling dat de Velser Zwemvrreniging, nog vóór het sluiten van het zwembad „de Heerenduinen", in ge noemd bad een dergelijk tournooi organi seert, eveneens bij kunstlicht heel verschillende uitwerking. Storm vogels raakte er de kluts door kwijt en Eindhoven putte er de nodige moed uit. Kreeg Kraak voor de rust weinig te doen, thans kon z'n collega van het andere doel rustig bekijken, terwijl de IJmuider doelman een paar maal op het nippertje nog maar redding kon brengen. Het liep ineens stroever in de blauw-witte ploeg en het wilde niet meer zo lukken ook. Heilig kon in het midden geen af doende vat meer krijgen op de steeds op een throughpass loerende Van Melis. Van den Oever moest herhaaldelijk bijspringen, maar dit ging ten koste van het verwaar lozen der dekking van de Eindhovense linksbuiten. Toen Tol, die overigens een prima wedstrijd heeft gespeeld, de bal te zacht op Venus terugkopte, zag Van Me lis z'n kans schoon. Met een scherp schot werd Kraak gepasseerd (22). Die laatste minuut Nog even zetten Angenent c.s. de tanden op elkaar, waarbij men echter vergat Van Onselen voldoende in het spel te betrek ken, terwijl Jan Snoeks naar onze smaak te veel op het doel schoot, als voorzetten geboden was. Een halve minuut voor tijd voltrok het noodlot zich over Stormvogels. Van Melis trok alleen op Kraak af, lokte hem uit z'n doel, om hem daarna met een zui ver tikje te passeren: zachtjes rolde de bal het doel in en Eindhoven was overwin naar (23). Morgenavond begin van zware competitie In verband met het werelddamtournooi in November, waarvoor deelnemende spelers „vrijaf" kregen uit de Noordhollandse dam- competitie, heeft de wedstrijdleider bepaald dat al in de eerste week van Septemebr de eerste ronde van de jaarlijkse clubstrijd in de hoofdklasse der Noordhollandse compe titie zal aanvangen. Voor het eerste tiental van IJmuiden is een thuiswedstrijd op Dinsdagavond 2 Sep tember in hotel Kennemerhof vastgesteld. Het sterke G.S.-tiental komt dan op bezoek en wij zijn er voorlopig van overtuigd, dat Dukel en zijn mannen hun uiterste best zul len moeten doen, om de nederlaag tegen Keiler en zijn volgelingen zo klein mogelijk te houden. Het DCIJ-tiental gaat weer een zwaar competitiejaar tegemoet en het zal moeilijk worden zich in de hoofdklasse te hand haven. Het IJmuider tiental komt als volgt uit: bord 1. H. Laros, 2. B. Dukel, 3. T. Postma, 4. J. v. Straten, 5. G. Postma, 6. K. de Jong, 7. L. Koetsier, 8. H. Swier, 9. D. Ott en 10. L. Vooys. Reserves: J. Smit en J. Visser. Weesp ontvangt de Haarlemse Damclub en wint vermoedelijk; Jozeph Blankenaar —CDA is een plaatselijke ontmoeting, welke wel in een kieine overwinning voor v. d. Sleen en zijn mannen, of een gelijk spel zal eindigen. ZaandamWormerveer is een ont moeting, waarvan geen uitslag is te voor spellen. Oosterkwartier krijgt de nieuwe hoofd klasser ODV op bezoek. Het wil ons voor komen dat voorzitter Piet Roozenburg zijn mannen wel tot de overwinning zal voeren. DCGSt. Bavo voorspelt een gelijk spel. De trainingsavond, die de plaatselijke boksvereniging „de Ring" iedere Maandag op het strand houdt, zal hedenavpnd- bij zonder aantrekkelijk worden. De bekende bokser Henk v. d. Zee zal namelijk mede werking verlenen aan de oefeningen door enige ronden te boksen tegen verschillende IJmuidenaren. Van der Zee is vier maal kampioen van Nederland en tweede prijs winnaar van Europa in het vlieggewicht geweest. Hij maakte een succesvolle tour nooi door Amerika en nam deel aan de Olympische Spelen in Helsinki. De traditionele vijfkamp van de atle tiekvereniging „Suomi", die Zondag weer een groot aantal deelnemers in het sport park „Watervliet" bijeen heeft gebracht, heeft vooral bij de heren veel spanning gebracht. Overigens was het tijdens deze wedstrijden voor de athleten te betreuren, dat in het sportpark ook nog voetballers hun beste beentje voorzetten waardoor de prestaties op de sintelbaan nogal wer den beïnvloed. De loopnummers bleken uiteraard het meest enerverend en een verregaande spe cialisatie van de athleten was niet te mis kennen, want na de afwerking van de technische nummers gaf de strijd op de sintelbaan veelal de doorslag voor het eindresultaat. Zo gebeurde het dat Chr. Postuur en P. Koeten op de 1500 m. we gens hun slechte tijd geen punten behaal den en daardoor een mogelijke eerste plaats, die nu door Joop Smit werd ver overd. Bij de dames was Ida Waasdorp de sterkste, hoewel zij op de 100 m. als tweede en bij het vèrspringen zelfs als derde ein digde. Een uitstekende prestatie leverde mevrouw C. v. d. Ree-Klein, die haar technische vaardigheid voortreffelijk ont plooide en tweede werd. Bij de A-meisjes won Els v. Geytenbeek op alle fronten. De zelfde prestatie leverde G. Schmitz bij de jongens A. De uitslagen van de vijfkamp waren: Hoogspringen: Meisjes B. 1 N. Dijkman 1.15; 2 G. Eenhoorn 1.15. Meisjes A: 1 E. v. Geytenbeek 1.25; 2 D. Grapendaal 1.25. Dames 1 I. Waasdorp 1.35; 2 B. Koet 1.30. Vèrspringen: meisjes B. 1 R. Steyn 3.98; 2 R. Krijger 3.72. Meisjes A: 1 E. v. Gey tenbeek 4.86; 2 R. Grapendaal 4.51. Jon gens B: 1 N. Koopman 5.-; 2 J. Bakker 4.74. Jongens A: 1 G. Schmitz 5.18; 2 G. v. Al fen 5.14. Dames: 1 T. Blötevogel 4.80; 2 D. Davidson 4.67. Heren: 1 P. Koeten 5.89; 2 A. Koet 5.77. Discuswerpen: meisjes B: 1 R. Krijger 16.80; 2 T. Gorter 16.68. Meisjes A: 1 E. v. Geytenbeek 22.81; 2 S. Nol 18.25. Jon gens B: 1 R. Grapendaal 24.12; 2 J. Bakker 22.60. Jongens A: 1 G. Schmitz 31.12; 2 C. v. Kamp 21.95. Dames: 1 I. Waasdorp 25.58; 2 C. v. d. Ree-Klein 25.22. Heren: 1 Chr. Postma 42.76; 2 P. Koeten 38.06. Kogelstoten: meisjes B: R. Krijger 6.91; 2 T. Gorter 6.70. Meisjes A: 1 E. v. Geyten beek 9.53; 2 R. Grapendaal 7.83. Jongens B: 1 J. Bakker 7.91; 2 R. Grapendaal 7.78. Jongens A: 1 G. Schmitz 11.41; 2 C. v. Kampen 8.78. Dames: 1 B. Koet 8.72;2 I. Waasdorp 8. Heren: 1 Chr. Postma 12.08; 2 P. Koeten 11.78. 60 m.: meisjes B: 1 R. Steyn 9.1; 2 N. Dijkman 9.2. 80 m.: meisjes A: 1 E. v. Geytenbeek 10.9; 2 F. Berghuis 11.2. Jongens B: 1 R. Grapendaal 10.5; 2 N. Koopman 10.8. 600 m.: Jongens B: 1 R. Grapendaal 1.482; 2 B. v. Leeuwen 1.49.7. Jongens A: 100 m.: 1 G. Schmitz 12.8. 2 P. Hoffmans 13.-. 800 m.: 1 G. Schmitz 2.21.4; 2 G. v. Al fen 2.23.7. Dames: 100 m.: 1 D. Davidson 13.5; 2 I. Waasdorp 13.6. Heren: 200 m.: 1 B. Berghuis 24.-; 2 H. Kooyman 24.2. 1500 m.: 1 J. Smit 4.20.4; 2 G. Oudendijk 4.21.2. De totaal uitslag: meisjes B: 1 R. Steyn 1110; 2 N. Dijkman 1015; 3 G. Eenhoorn 1006. Meisjes A: 1 E. v. Geytenbeek 2530; 2 R. Grapendaal 1763; 3 F. Berghuis 1571. Jongens B: 1 R. Grapendaal 1581; 2 N. Koopman 1466; 3 J. Bakker 1151. Jongens A: 1 G. Schmitz 2241; 2 G. v. Alfen 1591; 3 C. v. Kampen 1556. Dames: 1 I. Waasdorp 1866; 2 C. v. d. Ree-Klein 1516; 3 T. Waagmeester 1315; 4 D. Davidson 1304; 5 B. Koet 1264. Heren: 1 J. Smit 2104; 2 Chr. Postma 2068; 3 P. Koeten 1997; 4 A. Koet 1996; 5 H. Kooyman 1851. Tot besluit van de athletiekdag volgde in het paviljoen „Watervliet" een contact bijeenkomst. Met een enkel woord leidde de heer N. Adelaar secretaris van de ver eniging de avond in, waarna de prijzen werden uitgereikt. Zondagmiddag zijn in het natuurbad „Velserend" honderden prijzen uitgex-eikt aan het slot van de wedstrijd der „vliegen de schotels". De schijf A een jager heeft het gewonnen door in Halfweg en dus het dichtst bij de grote ballon te dalen en op deze ballon hadden 66 mensen ingeschre ven. De vos" was namelijk in Sloten te recht gekomen. De oudste mocht het eerst uit de px'ijzenschat kiezen, waarbij zich af en toe een hele hilariteit van het publiek meester maakte. De tweede prijswinnaar was „schotel" F, die in Spaarndam daalde en hierop hadden 80 deelnemers gewed, zodat het ook een ware uitzoekerij is geworden. Van de „kleintjes" ballonnen van de jeugd zijn ongeveer 20 meldingen bin nen gekomen, volgens welke de verste bal lon op Soestei-berg terecht kwam: het jong ste deelneemstertje was vier jaar en haar ballon kwam in Mijdrecht terecht. Tussen de bedrijven door heeft men ge- probeex'd een tweede Amerikaanse leger- ballon van het type, zoals de „vos" er een was van de wedstrijd op te laten, maar de valwinden van deze Zondagmid dag vex-ijdelden dit plannetje, zodat de onwillige ballon aan een lange lijn de hele middag boven het natuurbad heeft ge zweefd. I11 een bijzonder spannende wedstrijd, de aantrekkelijkste van het gehele Wijker- torentournooi, is het ADO gelukt om met 20 van Wijk aan Zee te winnen en aldus de zilveren Wijkertoren in de wacht te slepen. ADO heeft deze overwinning in hoofdzaak te danken aan het goede veld en de uitstekende kwaliteiten van keeper Geerlofs. Limmen en Kinheim speelden om de derde en vierde plaats en ook deze ontmoe ting was bijzonder aardig voor het publiek. Limmen won met 32. Het Castricumse Vitesse '22 versloeg Beverwijk met 30 en veroverde de vijfde plaats. CSV had de grootste moeite met VVB maar won des ondanks met 21. ADOWyk aan Zee In de eerste helft scheen het of de wed strijd onbeslist zou gaan eindigen, want beide partijen gaven elkaar geen duim breed toe. ADO wist door schittex-end samenspel enkele keren door de achterhoede van de tegenpartij te breken, maar de schoten misten alsnog voldoende zuiverheid. Na de pauze speelde Wijk aan Zee met de wind in de rug en werd aanvankelijk iets gevaar lijker in de aanval. Felle attaques volgden eikaar snel op, maar keeper Geerlofs hield zijn doel nauwkeurig dichtgespijkerd. Na twintig minuten drong ADO's voorhoede naar voren en uit een voorzet van Wijman werkte Groot de bal in het Wijk aan Zeeër net. Binnen de twee minuten werd het toen 20. Wijk aan Zee was hierdoor nogal ontmoedigd en kwam niet meer aan felle aanvallen toe. KinheimLimmen Naar het aanvankelijk liet aanzien, ging Kinheim met de vierde klasser Limmen korte metten maken, want reeds 20 secon den na de aftrap stonden de Velsenaren met 10 voor. Limmen speelde met de wind in de rug en maakte zich over dit doelpunt niet bijster ongerust, getuige de wijze waarop zij het initiatief in handen •nam. Linksbinnen A. Kraakman joeg na 8 minuten spelen de gelijkmaker in de tou wen en korte tijd later bracht midden voor J. Bakker de stand op 21 en even hierna zelfs op 31. Een uitstekend doel punt van de Velsense rechtsbinnen (32) was de laatste krachttoer van de bezoekers. CSV—VVB 2—1 Evenals enige weken geleden in een vriendschappelijke ontmoeting tegen de Het junioren-tcurnöoi van de voetbalver eniging „Breesaap", dat Zondag op „Water vliet" is gehouden en waaraan Wijk aan Zee, Stormvogels, VSV, DEM, Beverwijk en VVB deelnamen, is gewonnen door de jongens uit de badplaats, die daarmee in het bezit kwa men van de gloednieuwe Edel-beker, De wedstrijden duurden in totaal 25 minu ten. hetgeen eigenlijk wel wat kort was. Wijk aan Zee bleek de meest aggressieve homogene ploeg, door van de vijf wedstrijden er vier te winnen (driemaal met 10, éénmaal met 2I) en één gelijk te spelen. De uitslagen waren: BeverwijkVSV 0—0; StormvogelsVVB 10; Wijk aan Zee—DEM 1—0; Stormvogels—VSV 13; Beverwijk VVB 1—2; Stormvogels—DEM 0—0; VSV— Wijk aan Zee 01; BeverwijkStormvogels 0—0; DEM—VVB 1—3; Beverwijk—Wijk aan Zee 0—1- VSV—DEM 2—1; Wijk aan Zee— VVB 2—1; Beverwijk—DEM 2—0; VVB—VSV 05; StormvogelsWijk aan Zee 0—0. De eindstand werd hierdoor: 1. Wijk aan Zee 9 pnt.; 2. VSV 7 pnt.; 3. Stormvogels 5 pnt.; 4. Beverwijk 4 pnt.; 5. VVB 4 pnt.; 6. DEM 1 pnt. De heer C. Minnes, voorzitter van de VVB- jougdcommissie reikte de prijzen uit, waarbij hij speciaal de scheidsrechters dankte. Wijk aan Zee kreeg behalve de fraaie Edel- wisselbeker een zilveren kubus, als blijvende herinnering. VSV ontving een zilveren lau wertak, Stormvogels en Beverwijk verwier ven medailles. In de vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen WB en Stormvogels 2, die Zondag middag op „Watervliet" is gespeeld, heb ben de gasten betrekkelijk weinig moeite met de „Breesapers" gehad. Stormvogels was direct goed ingespeeld, hetgeen in een serie aanvallen op het VVB- doel resulteerde. Een scherpe pass van de linkshalf belandde bij de Vogels-midvoor Post, die Zadelhoff onhoudbaar passeerde (0-1). De WB-aanval kon zich tegen de stoere IJmuider verdediging niet voldoende ont plooien en miste bovendien de gewenste stootkracht om doelman Vader te vei'ras- sen. Het plaatsen bleef voorts minder goed verzorgd. Kort voor de rust zwenkte Post naar links en gaf Zadelhoff een beste kans de bal te stoppen. De keeper liet het leer echter achter de doellijn vallen (0-2). Ook na de hervatting waren de gasten aanvallend sterker, doch nu weerde WB zich beter. Na 27 minuten speelde Opber gen de bal vrij, zette goed voor en Post scoorde via de paal zijn derde doelpunt. In de resterende minuten maakte Storm vogels zich niet bijster druk meer. Castricummers, heeft WB .Zaterdag alles op alles gezet om de overwinning mee naar huis te nemen. Dat zulks niet lukte dankte CSV hoofdzakelijk aan het uitstekende werk van de achterhoede. Onmiddellijk na de aftrap ondernamen de bezoekers diverse gevaarlijke aanvallen, die door onzuiver schieten echter geen succes brachten. CSV had meer geluk en kon na 23 minuten de leiding nemen. Aanval op aanval onder namen de VVB'ers na de pauze doch een doelpunt kwam aan de andere kant door H. Velthuizen. De Velsenaren verkleinden kort voor het einde de achterstand. De prijsuitreiking zal Zaterdag 6 Sep tember geschieden in hotel De Rustende Jager in Castricum. Een navlucht voor jonge duiven heeft Zon dag plaats gehad met als startplaats Roozen- daal, op een afstand van 100 km. „De Lucht post" uit Santpoort heeft hier aan deelge nomen met 115 duiven. De eerst aankomende duif, eigenaar de heer A. Hols heeft de 100 km. afgelegd in één uur en 30 minuten en heeft dus met een snelheid van 1113 meter per minuut ge vlogen. De uitslag was: 1, 2, 5, 6, 17, 23 A. Hols; 3. 8. 11, 12, 13, 20 Joh. Struys; 4, 15 P. Hoog land; 7 W. Bruinis; 10, 14, 16 P. Bersee; 18 J. Andriesma; 19 Fr. Koks; 20 G. Bierman; 22 K. Brouwer. Waterloo I, dat met vier invallers binnen de lijnen verscheen tegen Terrasvogels, is er in geslaagd de Santpoortse reserves met 4-3 te verslaan in een wedstrijd die door het scoreverloop en het goede spelpeil het aankijken meer dan waard was. Technisch was Waterloo een tikje meer waax-d, maar het enthousiasme van de blauw-witten hield de balans goed in evenwicht. Tex-rasvogels scoorde na een scrimmage het eerste doelpunt, waarna Post uit een mooie pass van invaller Bos de stand op 1-1 bracht. Terrasvogels had opnieuw succes en nam de leiding; het was echter Post, die uit een voorzet van Holman ge lijk maakte. Na de rust was het afweer Post, die er 3-2 van fabriceerde en een der achterspelers van Terrasvogels trapte daarna helaas in eigen doel (4-2). De vo gels werkten hard, om deze achterstand in te lopen en slaagden er in nog een maal te doelpunten (4-3). De overige uitslagen waren: Waterloo 2 Terrasvogels 2 7-2; Waterloo 3Terras vogels 3 2-2; IJmuiden juniox-enWater loo jun. 5-2. Woensdag 10 September <s&l de tweede wielerronde van Wijk aan Zee worden ver reden over het parcours Julianaweg, Ver lengde Voorstraat, Zeecroft. Aan deze ron de, welke onder auspiciën van de Renners club „Kennemerland" wordt vex-reden, zullen 140 renners, zowel nieuwelingen als amateurs, deelnemen. De afgelopen dagen heeft ook de jeugd- postduivenvereniging „De Kopvlieger" de navluchten ingezet, met een vlucht van Hil versum af. De dieren werden om 2 uur gelost en ruim een half uur later kwam de eerste duif om 2.33.11 uur binnen. De laatste pun- tenduif meldde zich om 2.33.48 uur. De uitslag werd: F. v. d. Pieterman 1; D. Visser 2, 9; J. Exalto 3, 8, 10; J. Bierman 4, 5, 6, 7. De tweede navlucht met oude en jonge duiven werd gevlogen van Utrecht af. De diei-en, die 's morgens om zes uur waren ge lost, hadden te kampen met een stormach tige wind, zodat de snelheid gemiddeld 53 km. per uur bedroeg. De eerste vogel meldde zich om 6.59.09 uur en de laatste prijsduif kwam om 7.20.45 uur op het hok terug. De uitslag van deze vlucht werd: J. Exalto 1, 7. 15; J. Bierman 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 16; D. Visser 5, 11, 12, 13. De volgende navlucht is van Vreeswijk af en de jonge duiven hebben Zaterdag de laatste wedvlucht, van Eindhoven af. „De Kopvlieger" nam Zaterdag deel aan een wedvlucht van Roosendaal af over 105 km. De dieren wei-den met mooi weer om 7 uur gelost. De eerste aankomende duif bereikte een gemiddelde uui-snelheid van 72 km. en kon om 8.28.23 uur worden „afgeklokt". De laatste puntenduif meldde zich om 8.30 uur, zodat de dieren wel zeer dicht bij elkaar waren gebleven met anderhalve minuut tijdverschil. De uitslag was: J. Bierman 1, 3, 4, 7; H. Winkelaar 2; J. Exalto 5; D. Visser 6. Daar Jos. Bierman nog maar drie punten uit twee vluchten nodig had om zich kam pioen met jonge duiven te kunnen noemen, kreeg hij dus Zaterdag deze titel van „De Kopvlieger". ÏJmonden-duiven kwamen van Tilburg De afdeling „De IJmonden" van de Bond Zaterdag is op het strand te Hoek van Holland een demonstratie gegeven van het redden van drenkelingen met alle middelen, die thans ter beschikking staan. Zo werden demonstraties gegeven met een reddingboot, het wippertoestel, vliegtuigen en rubberboten. De strandreddingboot „Prinses Margriet" van de N.Z.H.R.M. gaat te water om een „drenkeling" te redden. Ongevallenverzekering voor de leden De Kennemer hockeyclub „Strawber ries" hield Zaterdagavond haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in het vereni gingsgebouw van de Hervormde Gemeente te ÏJmuiden-Oost. De bijeenkomst stond voor de laatste keer onder voorzitterschap van de heer W. J. A. G. Dopheide, die zich niet her kiesbaar stelde. In zijn plaats werd ge kozen de heer P. M. Pleijex-. De nieuwe hockeyvelden ten Oosten van het station Velsen-Zeeweg, die onlangs zijn aangelegd zullen wellicht pas in het sei zoen 1953/1954 bespeelbaar zijn. Bij de ingekomen voorstellen was een bestuursvoorstel inzake het sluiten van een ongevallenverzekering voor de leden. Dit plan werd met algemene stemmen aange nomen. Het ledental was per 1 Mei groter dan het vorige jaar. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de aanmelding van nieuwe jeugdleden. De heer Dopheide is benoemd tot ex-elid. De Kennemer hockeyclub „Strawberx-ies" houdt vanavond in het verenigingsgebouw van de Hervormde Kerk te IJmuiden-Oost onder voorzitterschap van de heer W. J. A. G. Dopheide de jaax-lijkse algemene leden vergadering. Na de gebx-uikelijke jaarverslagen en be sprekingen over het resultaat van inge stelde commissies volgt de bestuursvex-kie- zing. In plaats van voorzitter Dopheide, die zich niet herkiesbaar stelt, wordt de heer P. M. Pleijer candidaat gesteld. De begro ting en het vast stellen van de contributies voor het komende seizoen zullen eveneens besproken worden. Velsense athleten in Rhenense koppelrace, wisselbeker naar DEM Aan de Zaterdag in Rhenen gehouden athletiekwedstrijden van de Rhenense Athletiekvereniging hebben ook enkele le den van de K.A.V. „Suomi" deelgenomen. Wegens omstandigheden konden zij alleen uitkomen in de koppelrace over 3000 meter, waarvoor niet minder dan 16 koppels van verschillende verenigingen stax-tten. Ook de DEM-leden H. Adrichem en N. Mak kwamen in deze wedstrijd uit en wis ten de wisselbeker te bemachtigen. De Suomi-leden Joop Smit en Wim Kok maakten nog kans op de vierde px-ijs, maar net voor de finish werden zij geklopt door een Rhenens koppel, zodat zij zich me^- een eervolle vijfde plaats tevreden moesten stellen. 9S van Zaterdagvliegers liet Zaterdag voor een tweede keer de vogels van Tilburg komen om de afstand van 106 km. naar huis te vliegen. Met een gemiddelde snelheid van 67 km. per uur bereikte de eerste duif, die om 13 uur was gelost, om 14.35 uur haar hok. In 9 minuten zorgde de IJmonden-vogels voor de verdeling van de 33 prijzen. De uitslag was: W. Harms 1, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 28, 31, 32; D. A. Visser 2, 9, 11, 13; W. Sikkelerus 3, 6, 26, 27, 29; mevr. De Boer 4, 5, 15, 22; J. Suurmond 7, 8, 10, 12, 20, 25, 30; D. Visser 14, 33. Zaterdag wordt een vlucht met oude en jonge duiven ondernomen van Weert af. Ondanks het -feit dat het befaamde werk van de bekende Deense verzetspredikant Kaj Munk, die in 1944 door de Duitsers werd doodgeschoten, „Het Woord" al enigs zins doodgespeeldraakt, heeft de com missie voor Bijzonder Kerkewerk der Ned. Herv. Gemeente het aangedurfd om dit stuk in Beverwijk voor het voetlicht te brengen. Op Donderdag 18 September zal het door „Het. Nederlands Volkstoneel" in het Luxor Theater worden opgevoerd. Het Volkstoneel bracht het stuk eerst in Heerenveen en Assen voor arbeiders van het N.V.V., voorzichtig tastend hoe het pu bliek er op zou x-eageren. Toen dit expe riment geslaagd mocht heten, werd het in Amsterdam opgevoerd. De Amsterdam mers werden indertijd zo door dit stuk gegrepen, dat zij na het laatste bedrijf aan vankelijk niet durfden applaudiseren. In de voorzomer van dit jaar werd het door het Volkstoneel voor prinses WiLhelmina op 't Loo opgevoerd. In „Het Woord" wil Munk aantonen, dat wonderen niet uitgesloten zijn. „Wat is uw christelijk geloof u waard?", is de vraag die de Deense predikant haast ongemex-kt stelt. Daartoe haalt de schrijver in het viex-de en laatste bedx-ijf een „stunt" uit, die op zichzelf gevaarlijk en uitdagend is, maar die de dx-ie centrale onderwerpen „wonder, dood en geloof", op een ongekende wijze tot leven roept. Ook voor Beverwijk is deze opvoering geen première, want reeds als film werd ..Ordet" enkele iax-en geleden onder aus piciën van A.B.C.C. vertoont. Zij nog vex-meld dat ds. L. Brink uit Vel sen voor de opvoering een inleiding zal houden en dat zich een comité van aan beveling heeft govoi-md. bestaande uit: dr. A. Vis. A. Boer. W J. Rooyaards, M. H. A. Melchior. C. B. Tex-maat, ir. A. H. Ingen Housz, A. Demmers. N. v. Leeuwen, mevr. C. Kuiper-Glaser, mevr. E. H. A. Box-eel- Bax-onesse v. Tuyll van Serooskerken. Drankbestrijders op bijeen familiedag De vele leden uit de samenwerkende drankbestrijdersorganisaties, die Zondag in het Heemskerkerduin op het familie feest bijeen waren, was het weer zeer goed gezind. In deze prachtige duinen was het voor de drankbestrijders een waar festijn om deel te nemen aan de verschillende spelen, volksdansen of excursies door de duinen onder leiding van de heren W. v. Hiele en W. J. Kranendonk. Rnvendien zorgden drie onthouderskoren, DOV uit Beverwijk, De Korenbloem uit Zaandam en De Onthou- dersstem uit Amstex-dam voor een vocale omlijsting van deze dag. De voorzitter van de A.N.G.O.B., de heer J. Redeker, wees er in een toespraak op, dat het drankvex-bx-uik in de huiselijke kring vrij sterk steeg. Bij de opvoeders drong hij er op aan, hun kinderen de weg zonder alcohol te wijzen. Maandag 1 September Thalia, 20 uur: „Tot ziens in New Orleans". Rex, 20 u.: „Schaduw over Los Angeles". Dinsdag 2 September. Rex: geen voorstelling. Thalia, 20 uur: „Tot ziens in New Orleans".

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1952 | | pagina 7