•pitsbergen ligt achter een deur aan de Trawlerkade AUTO OF MOTORRIJLES? AREND REIJM Agenda voor Velsen Jozeph Blankenaar en DCIJ con currenten voor provinciale damtitel Havenberichten De „overwinteraars van IJmuiden" werken tussen stapels bevroren vis en haring het adres Driehuis Castricum Reddingbrigade vierde eerste lustrum U4? Heemskerk Beverwijk 6 Laros blijft leiden in persoonlijk tournooi Warmwaterverwarming in oude gedeelte Gymnasium Interessante afdelings vergadering van P. v. d. A. Culturele avond NBT Nieuw type Dieselmotor Strawberries won zes van tien wedstrijden Dc Schakel speelde „De pantoffels van Zijne Excellentie" Eerste oriëntatierit van Castricumse Motorclub Duivenhouders van Assumburg kregen trofeeën Kees Stet oogstte succes bij BRG MAANDAG 26 OCTOBER 1953 "PiE KORTSTE WEG naar het IJmuidense Spitsbergen leidt via een deur aan de Trawlerkade: een koelhuis, waarin een temperatuur heerst van twintig graden onder nul. Op de kade was het die middag warm, er liepen een paar opvarenden van de VEM-vloot, die binnen was, er reed een karretje met broodjes en er waren vrouwen met de kinderwagen aan de hand. De schepen lagen in de zon bij windstil weer, het schoonste, dat men zich denken kan. Achter een deur vind je dan ijspegels in een van de vijf koelcellen van de „Frigo". Het is winter in zon koelhuis. Het is er doodstil, er staat geen wind, er dringt geen greintje zonlicht binnen, zelfs geen daglicht, want de muren zijn één brok beton en steen een massale lelijkheid aan de buitenkant. En toch kom je daar mannen tegen. ,,'t Mocht wat", zeggen ze, „het is je werk nu eenmaal". Zij zijn de mannen in poolkleding, die dag na dag verblijven in die ruimten, waar versteende harinkjes, kabeljauwen, tongen en haaien onder twintig graden vorst bij het licht van een enkel peertje liggen opgeborgen tot de tijd is gekomen, dat de handelaar een partij vis op de markt kan gebruiken om er een goede som voor te maken. ATIET alle vijfenzestig man personeel, I die in dienst zijn van de Verenigde Koelhuizen en Ijsfabrieken N.V. Koelhuis Frigo, beginnen elke dag de dagtaak in de polaire temperatuur. Er zijn mannen nodig in de machinekamer met d.e machtige mo toren, in de ijsfabriek, in de diepvriesin richting en op de terreinen. De taak van de mannen, die in de koelcellen werken is allerminst benijdenswaardig. Anderhalf uur mogen ze er werken en verblijven. Daarna zie je ze naar buiten komen om een half uur te „luchten". In hun duffelse jack, een trui, een jasje, een overall, een hemd en een wollen shawl om de nek. De pet staat ze diep op het hoofd. Het zijn de overwinteraars van IJmuiden. Overwinte raars aan de Trawlerkade! Er valt een ijzige koude op je neer, wan neer bedrijfsleider M. Kreté de deur van een van de vijf cellen, die elk een opper vlakte hebben van bijna zeshonderd vier kante meter, op de brede scharnieren opendraait. Stapels vis in blokvormen van ijs liggen langs de smalle straatjes in deze koelruimte. Aan wanden en buizen fonke len ijskristalletjes. Haaien, zo hard als een opgepompte autoband, hangen er bij als een stel brisantbommen en een dolfijn ligt er als juist opgegraven uit het prae-histo- rische tijdperk. Wonderlijke zaken kom je daar tegen. Er liggen witte tegels en ste nen, zo klaar voor de bouw. Ja, maar dan tegels en stenen van ijs en vis, want de handelaar kan aan het koelhuis zijn wen sen kenbaar maken. Hoe wil hij zijn vis verpakt hebben? In blokken van een kilo stenen) of in plakken van tien kilo (te gels)? Of wil hij er een cellophaan, wind sel om, een mooi in kleuren bedrukt doos je, een etiketje. Of wil hij de vis los inge vroren hebben? De vriesinrichtingen staan er klaar voor. IN het koelhuis ontmoet je dan achter een stapel „visstenen" een paar mensen bij het schaarse lamplicht, waar eer, paar snoekbaarzen je verstijfd en met glazig- bevroren ogen aankijken. Uit de Berken straat stapt daar de heer J. Luntz rond. Hij is er pas acht weken bij, maar al aar dig gewend aan de kou. Meneer L. Koster is even komen overlopen van het andere koelhuis aan de andere zijde. Hij werkt a' zo'n zeven jaar in een koude van twintig onder nul. „Nog nooit ziek geweest", voegt hii er gauw aan toe. „Hoe meer je werkt, des te warmer krijg je het hier", ging hii verder. „De kleren schuren je warm, hé". En wat het naarste werk in zo'n koelhuis was? Welnu, dat was dra verteld: „Gla ceren meneer, ja glaceren". De losse vis wordt eenmaal in de twee maanden in het water gedompeld om er een nieuw laagje ijs op te laten vormen. De vis zou anders te droog worden en kunnen verpulveren. DE meeuwen schreeuwden in de haven buurt, toen we op het terrein van de VEM een brede hal binnenkwamen. Er liepen vrouwen en mannen aan tafels, met waterslangen en bij kisten vis, die op kar retjes klaar stonden om naar een van de vijf „frosters" plaatvriezers te wor den gebracht. Enige dagen geleden werk ten hier nog zes kasten, waarin de vis wordt gevroren, maar „Frigo" heeft pas aan de Middenhavenstraat een enorm pand laten optrekken, waarin de nieuwe vries- inrichting wordt ondergebracht. De plaat vriezers, waarin op dertig platen zeshon derd kilo vis tegelijk kan worden bevroren tot achttien graden onder nul en dat binnen zeven kwartier worden allen overgebracht naar de nieuwe ruimte. De vrouwen en mannen, die nu nog vis sorte ren en verpakken en wegen aan een alu minium tafel, krijgen dan in een speciaal lokaal zittend werk. Zij verdelen de door de handelaar ge kochte vis in porties van een kilo of tien kilo. Het systeem van de plaatvriezers is al zo'n vijftien jaar oud, maar voldoet nog best. Kilo-blokken vergen minder tijd om bevroren te worden. Haring vraagt slechts een uurtje in zo'n kiloblok. Na die zeven kwartier of dat uurtje komen de auto's ADVERTENTIE Hagelingerweg 134 Santpoort - Tel. 8930 Dennenstraat 12 IJmuiden-Oost - Tel. 6200 MAANDAG 26 OCTOBER UMUIDEN Vrouwenbond F. v. d. A., 20 uur, Gem. Vergadc ka- .Voelenstraat, lezing. Thalia, 2 „De ranch der verdoem den". DINSDAG 27 OCTOBER IJMUIDEN Ned. Chr. Vrouwenbond, 20 uur, Gem. Vergaderlokaal, Abelenstraat, lezing. Speeltuinver. D.S.S., 20 uur, feestavond in Thalia. voor, om de blokken vis en ijs naar het koelhuis te brengen, voorzien van een nummer op papier. Dat is uiteraard de wens van de administratie. Losse vis wordt thans nog; in een provi sorische windtunnel ingevroren, maar ook dit zal binnenkort kunnen geschieden in de nieuwe vriesinrichting. Op de eerste verdie ping dan. want daar komen twee windtun nels te staan. En misschien later wel vyf. TWEE ijsfabrieken staan er op het ter rein van de „Frigo". De oudste is „de Noordpool", waarbij nog een klein gestut koelhuis en een machinekamer met een enorm vliegwiel staan. Op de zolder van de ijsfabriek „IJmuiden" kwamen we te recht op vochtige planken, waar slechts een man zijn dienst deed. Hij was een van de drie ijslichters in deze ijsfabriek. „Een continubedrijf", vertelde meneer Kreté. IJslichter Corten trekt per uur 136 staven Twee mannen van de .Frigo" met een dolfijn in de eeuwige winter van IJmui- den: de heren J. Luntz en L. Koster, dik in de kleren bij twintig graden vorst. ijs, ofwel vijfentachtig ton ijs per dag. Maar daar werken in de andere zestien uur ook de twee collega's van Corten aan mee. Ook alleen, dag en nacht. Een kiepinstallatie brengt die staven op een transportband en vandaar in de ijsmo- len, die er automatisch brokjes van maakt. Dit ijskanon spuwt de brokjes ijs in een kelder, die een nog koudere aanblik biedt dan cellen in het koelhuis. Honderdenzestig ton ijs kan er worden opgeslagen, zodat de vrachtauto's van de IJ.V.O.IJ., elk 3of 4' 2 ton ijs in de bak gestort kunnen krij gen om naar hal of schip te vervoeren. Ns. De uitslagen van de afgelopen week in de strijd om de Noordhollandse damtitel hebben wel bewezen, dat de titel alleen nog terecht kan komen bij Jozeph Blankenaar, lands kampioene Gezellig Samenzijn of de Dam club IJmuiden. De overige negen slubs zijn uitgeschakeld. Hoewel er nog zes ronden moeten worden gespeeld is ook de beslissing voor de onderste plaats vrijwel gevallen. Het Haarlemse Oosterkwartier leed in de aafgelopen week een zware 164 nederlaag tegen Zaandam. En doordat CDA een zeer verrassende 128 overwinning op de Haar lemse Damclub bevocht, staat het Haarlemse Oosterkwartier met slechts 1 punt alleen op de onderste plaats. Met nog ontmoetingen tegen GS. Jozeph Blankenaar. DSTO. WDC, DCG-en DWW in het zicht hebben de Haar lemmers met het huidige tiental haast geen kans de degradatiewedstrijden te ontlopen. De uitslagen van de afgelopen week lui den: CDA wint met 128 van Haarlemse Damclub; Jozeph Blankenaar wint met 128 van Door Combinatie Groot, DCIJ wint met 155 van DSTO: Gezellig Samenzijn wint. met 155 van Wormerveer: Weesp staat met 88 afgebroken tegen ODV, doch de totale einduitslag wordt een gelijk spel 1010. De stand aan de kop is: gesp. gew. gel. v.l. pt. 1. Jozeoh Blankenaar 5 5 0 10 2. DCIJ 5 4 0 1 9 3. Gezellig Samenzijn 5 4 0 1 9 Wedstrijden voor deze week Deze week wordt de zesde rende gespeeld en DCI.T moét daarin naar de Christelijke damclub CDA. Deze wedstrijd is lastig, om dat de Amsterdammers op eigen terrein sterk spelen. Maar indien IJmuiden volledig op komt moet en kan deze strijd worden ge wonnen. De opstelling van beide ploegen is: CDA: 1. H. Smit, 2. A. F. C. van het Schip, 3. J. F. Moser, 4. J. Noordhoek, 6. J. D. F. Langhenkel. 6. J. F. Koeheler. 7. M. Was senaar. 8. G. van Dijk, 9. J. Mons. 10. A. J. Smit. DCIJ: 1. P. Roozenbrug. 2. A. Ligthart, 3. B. Dukel. 4. H. Laros. 5. C. Suyk, 6. T. Post- ma. 7. Yme de Jong. 8. Hcime Langbroek. 9. J. van Straten: 10. A. W. Beukema. Ie reserve P. v. d. Berg. De landskampioene Gezellig Samenzijn krijgt Weesp op bezoek. Toen Weesp enige jaren terug nog een sterke ploeg bezat, was er niets omtrent de uitslag te voorspellen. Nu winnen de C.S'ers zeker met grote cijfers. Jozeph Blankenaar krijgt Wormerveer thuis en ook deze ontmoeting kunnen de leiders winnen met zeer grote cijfers. Oosterkwartier krijgt een fikse nederlaag in Amsterdam tegen DSTO en de match ODVZaandam kon wel eens in een gelijk spel eindigen. De Haarlemse Damclub is uit vorm en gaat vermoedelijk weer verliezen van DCG. Op Dinsdag 10 November zal er een be langrijke ontmoeting te IJmuiden worden gespeeld. Dan komen de leiders Jozeph Blankenaar op visite bij DCIJ. Om de persoonlijke titel Door ecu winstpartij op Singer en een remise tegen v. d. Sluys behoudt Laros de leiding in de strijd om de persoonlijxc pro vinciale damtitel. Met nog drie. partijen in het vooruitzicht maakt de DCIJ'cr wel een uitstekende kans, het tournooi te winnen. De spanning om de tweede plaats is toe genomen. Birot, Ansems en Stakberg heb ben de beste papieren. Dukel „vap slag" Bij Dukel wil niets lukken. Ondanks het feit dat de DCIJ'er nog geen partij heeft verloren, raakt deze steeds verder achter op. Twee remises waren het resultaat van dit weekeinde. Willemse speelde remise tegen Berk maar Kennemerland's kampioen ging te gen Stakberg in de 10e ronde kansloos ten onder. Verduistering in leslokaal De Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Santpoort wenst in een leslokaal van de onder haar bestuur staan de school aan de Frans Netscherlaan te Santpoort een verduistering te doen aan brengen, in verband met de door de leer lingen te volgen radiolessen met filmstro ken. De aanvrage voldoet aan de wettelijke eisen, zodat B. en W. van Velsen de raad voorstellen, de medewerking te verlenen. Een opvallende score behaalde de UDC'er Blom. Deze, won 4 partijen achter elkaar. Zaterdag en Zondag wordt het tournooi voortgezet. Dan ontmeet Larok Berk en Ansems. Dukel speelt met Birot en Tes- selaar. Ansems neemt de strijd op tegen Willemse en Laros. Birot ontmoet Dukel en Blom. Stakberg heeft een lichter pro*- gramrna met Tessélaar en Singer. Verhoging credi et-u it h reid i ng Het is noodzakelijk gebleken om de oude, al twintig jaar bestaande gasverwarming in liet gymnasium le vervangen door een warmwalcrverwarming, zo als voor de uit breiding zal worden toegepast. Worden deze werkzaamheden gelijktijdig uitge voerd. dan zullen de kosten lager zijn, dan wanneer hiertoe later moet worden over gegaan. Bij het opmaken van de begroting voor de uitbreiding van het gymnasium is met de verbetering van de verwarming in het bestaande gedeelte geen rekening gehou den. De daaraan verbonden kosten zullen 14.380 bedragen. B. en W. stellen de raad voor, het toe gestane credict voor de uitbreiding met dit bedrag te verhogen. De afdeling IJmuiden van de Partij var de Arbeid houdt op Woensdag, 28 October in de bovenzaal van het Rex Theater te IJmuiden-Oost de eerste afdelingsvergade ring. Na een bespreking van het winter werk en de aanwijzing van candidaten voor de Provinciale Staten, zal spreken dr. A. van Biemen, de directeur van de Arbei dersgemeenschap van de Woodbrookers. Het ligt in de bedoeling dat hij eerst iels vertelt over de moderne methoden, die thans worden toegepast om vergaderingen zo te houden, dat de bezoekers meer actief deelnemen aan de discussies. Daarna zal men met dr. A. van Biemen een proel nemen met zo'n discussie over het onder werp: „Waarom werkt de mens eigen lijk". De afdeling Vetsen-Beverwijk van de Nederlandse bond van Technici geeft Vrij dag 30 October in het ontspanningslokaal van de „Watervlietschool" te Velsen- Noord een culturele avond. De heer H. J. Stuvel is uitgenodigd een lezing met film te houden over het onderwerp „Gevecht, met het water", waarin herinneringen aan en beschouwingen over de recente waters nood zullen worden weergegeven. De machinefabriek „Bolnes" te Bolnes is uitgebreid met een proefstand voor het controleren van geheel gelaste dieselmo toren. Deze fabriek vervaardigde vóór de oorlog zeven typen scheepsoliemotoren. In 1949 werd de productie beknot, toen na beproeving van een geheel nieuw type van een Dieselmotor besloten werd nog slechts dit ene type te gaan vervaardigen. Het is een Dieselmotor waarvan het frame geheel gelast is en de delen op cylindereehheden zijn genormaliseerd. Door deze constructie is het mogelijk om door lassen cylinders als het ware aan elkaar te rijgen om zo doende met dezelfde bouwelementen een lot en met acht cylindermachines te ma ken. Per cylinder is 50 pk. continu vermo gen beschikbaar bij 430 omwentelingen per minuut, zodat met een type een gebied van 50 tot 400 pk. bestreken kan worden. Deze tweetakt motor is volgens de directie de kleinste motor ter wereld die met een kruiskop wordt uitgevoerd en het voordeel hiervan is, dat verbindingsproducten zich niet kunnen mengen met de smeerolie in het carter. Deze motoren zijn geschikt voor elk doel, dal het aantal paardekrachten en het toerental vraagt, dat deze motor kan ont wikkelen. De dames van de Strawberries hebben Zondag goede prestaties geleverd. Zij won nen vier van de vijf competitiewedstrijden en maakten daarin vijftien doelpunten (elf tegen). De overwinning van het eerste elftal (tweeéén tegen Amersfoort) was wel iets geflatteerd maar het bezorgde de dames van de Kennemer Hockeyclub in ieder geval twee kostbare winstpunten. Het tweede elftal leverde eveneens een goede prestatie door thuis tegen AMV.) spelend, zeven maal tot het doel van de tegenpartij door te dringen, zonder dat de doelverdedigsler van Strawberries ook maar één keer werd gepasseerd. Straw berries III won met drieéén van Ever Swift in Haarlem en het vierde elftal met vierdrie van HBS III. Slechts Strawber ries V moest het onderspit delven in de thuiswedstrijd tegen Ever Swil't III (één vijf). Het eerste herenteam komt in de vol gende ronde van de HTCC-beker door van Spirit verdiend te winnen (tweeéén). Van de beide aan de strijd om de J. D. Tresling-beker deelnemende elftallen komt er een in de volgende ronde en werd de andere ploeg uitgeschakeld. Strawberries II won met drienul van Hudito door doelpunten van J. Schols, F. Bronk en J. v. d. Neut. Het derde elftal verloor met- tweenul van Hudito II. Een verzwakt veteranenelftal zag een gelijk spel en daar mede de kans op een overwinning op hel laatste ogenblik verdwijnen, toen Togo met drie doelpunten voor en twee tegen de strijd om de Veteranen-beker won. Saxen burgers I behaalde de tweede overwinning door met zesdrie van het vijfde heren- elftal van de Kennemer hockeyclub Strawberries te winnen. Eechtrop verloor reglementair de beker wedstrijd tegen Kameleon omdat het geen elf spelers voor deze ontmoeting bijeen kon brengen. Eechtrop speelt in een com petitie met veel ver afgelegen elftallen eu het is daarom moeilijk ook bij niet belang rijke wedstrijden de leden tot verre reizen le krijgen. De wedstrijden in de Onder bond speelde Eechtrop III gelijk (drie drie tegen Hermes III) en werd door het vierde elftal verloren (vijftwee tegen Adelborsten II). Twee dames elftallen wonnen van B D II C (tweenul) en van Alkmaar (één nul). UITGEVAREN VISSERSVAARTUIGEN Trawlharing Donderdag 15 October: st, Gelria IJM 21, Petten IJM 49 (23 Oct. binnen), Viking Bank IJM 183. Vrijdag 16 October: st. Norma Maria IJM 6. Klaas Wijker IJM 85; mt. Shamrock IJM 129; ml. De Vier Gezusters KW 162; mk. Wiron I IJM 210. Zaterdag 17 October: st. Bergen IJM 16, De Hoop IJM 73. Abraham VL 77; ml. Annie I.JM 14, Drie Gebroeders HA 79. Maandag 19 October: st. Tzonne IJM 1: m.t Allan Water IJM 34, Wiron IV IJM 209. Antje RO 15; ml. Verwachting IJM 204, V/i- ron III IJM 221, Arie Nico KW 17. Cornclis KW 24. Concordia KW 26, De Verwachting KW 28, Floris KW 59. Saturnus KW 69. Jan KW 84. Jacoba KW 107. Gebroeders KW 108. Avontuur KW 114, Petronella KW 125 Arie KW 155. Gebroeders KW 166. Aleida KW 169; mk. De Twee Gebroeders IJM 3. Texel IJM 5. Maarlje IJM 8. Poolster IJM 11. Twee Gebroeders IJM 27, Corrie I.JM 78. Dageraad J.TM 229. De Jonge Willem I.JM 230, Neeltie IJM 240, Magda IJM 272, Nehim I AM 16. Nehim TT AM 17. Nehim III AM 18, Anna Marie KW 27. Rein KW 30. Pieter Cornclis KW 31. Tiny KW 34, Hermina IV KW 53, Twee Gezusters KW 77, Adriana Cafharina KW 92. Willem KW 94. Arendje KW 98, Agatha Arie KW 126. Koningin Juliana KW 133. Tiny Dicuw WR 33, Hendrikje BU 33. Dinsdag 20 October: st. Zeélandia I.TM 38; mt. Eveline TJM 116. Doggersbank KW 75; ml. Annie IJM 14, Heemstede IJM 53, Dol fijn RO 2. Woensdag 21 October: st. Herman IJM 2; mt. Post Boy IJM 35. Donderdag 22 October: st. Haarlem I.JM 9, Vios I IJM 24. Sumatra IJM 62; mt. Elic Chcnévicre I.TM 32; ml. Dc Vrouw Anna KW 52: mk. Nehim III AM 18. Vrijdag 23 October: st. Flamingo I.TM 25, Mary TJM 61. Bloemendaal IJM 71; mt. Thorina IJM 33, Job Gouda IJM 99. Haringdrijfnetvisscrü Zaterdag 26 September: ml. Ella Christina KW 97. Maandag 28 September: ml. Grietje KW 20, Sakina KW 32. Volharding KW 65, Zeezwa luw KW 83, Sumatra KW 86. Dinsdag 29 September: ml. Fierman Eduard KW 5, Willem Cornclis KW 16, Jan na KW 163. Donderdag 1 October: ml. Onderneming I SCH 140. Maandag 5 October: ml. Piet en Leendért Huibert KW 3. Dirk KW 19, Orion KW 22. Margaretha en Maria KW 23. Rijnmond II KW 43, Nederland IV KW 167. Everdina Jacomina KW 173, Bonefaas SCH 95. Dinsdag 6 October: ml. Nelly Maria KW 70. Maria Jacoba KW 73. Excelsior II KW 78. Borneo KW 127, Vooruit KW 151. Woensdag 7 October: ml. Wilhelmina I KW 25. Anna en Cornelia KW 14, Rijnmond III KW 44. Vrijdag 9 October: ml. Huiberdina Gijs- bertha KW 85. Rijnmond V KW 110, Onder neming KW 175. Zaterdag 10 October: ml. Jan KW 50, Bali KW 129. Maandag 12 October: ml. Gorredijk IJM 75. Holland ia KW 18. Nederland VT KW 39, Aafke Jacoba KW 41, Katwijk If KW 161, Zeemeeuw KW 170. Dinsdag 13 October: ml. Everardt Christina KW 40. Willy KW 141, Martha I.JM 74, Mar- tenshoek I.JM 283, Mr. Dirk Donker Curtius KW 2. Rijnmond IV KW 15. Noordzee KW 49. Eendracht KW 168, Cornelia Maria SCH 135. Woensdag 14 October: ml. Hubcrtha Ge- rarda KW 9. Bcrtha KW 38. Zaterdag 17 October: ml. Ncptunus KW 45. Robert William KW 123, Gczina Geertrui KW 176. Maandag 19 October: ml. Wilhelmina II KW 138, Wilhelmina III KW 147, Willy SCH 7. Dinsdag 20 October: ml. De Arend KW 7, Helena KW 39, Annie KW 54. Noordster KW 67. Toenadering KW 95, Wilhelmina V KW 144. Java KW 159. Donderdag 22 October: ml. Hette Marga retha KW 74 (le reis). Zondag 25 October kwamen dc haven van IJmuiden binnen: Westerdok van Middles- borough. Spaarnestroom wan Fowcy. Greb- bestróom van Londen. Swift van Londen. Polydorus van Bremen. Vechtstroom van I-Iull. Jans van Londen. TJstroom van Swan sea. Ilos van Gothenburg. Netherland Coast van Newcastle. Rigel van Kotka. Triton van Dublin. Dieter Waltraut van Hamburg. Ham let van Riga. Vertrokken zijn: Myra naar Goole. Catha- rina Vritsen naar Stockholm. Martha naar Manlyluoto. Hamatilla naar Tripolis. Niobe naar Helsinki. Gruno naar Scheveningen. Mariekerk naar Bremen. Berkelstroom naar Fowey. Hera naar Cumana. Nieuwe bordstellingen in de St. Antoniusschool In de, onder het bestuur van de R.K. Schoolvereniging „St. Laurentius" staan de St. Antoniusschool aan de Zeeweg te IJmuiden-Oost, zijn schrijfborden in ge bruik, die in geen enkel opzicht aan de voorschriften voldoen. De Inspecteur van het lager onderwijs acht het noodzake lijk, dat tot aanschaffing van nieuwe bordstellingen in zes lokalen wordt over gegaan. In vier lokalen dienen voorts enige kastjes te worden aangebracht. De ingediende aanvrage, die in de ver gadering van dc gemeenteraad van 23 September in handen van B. en W. om advies werd gesteld, voldoet aan de wet telijke eisen. B. en W. stellen de raad derhalve voor, de medewerking te ver lenen. „Denk en Zet" damde door In de onderlinge competitie van de IJmui dense jeugddamclub „Denk en Zet" is een verrassende uitslag te vermelden: de kam- pioenscandidaat W. Schoen verloor van P. Mooy. J. dc Boer en J. Bravenboer wonnen ook nu weer beiden van resp. P. Mooy en N. v. d. Zwet. De uitslagen van de gespeelde wedstrijden liuden: II. Koekenbier—C. Rosier 0—2, N. v. d. Zwet—B. Welling 0—2, J. de Boer—P. Mooy 2,0, J. Wilbie—J. Eleveld 0—2, J. BravenboerN. v. d. Zwet 2-0, S. Klous N. v. d. Zwet 2—0, P. Mooy—C. Rosier 2—0, II. KoekenbierJ. Wilbie 20, P. v. Kam pen—.!. Wilbie 0—2, P. v. Kampen—N. v. d. Zwet 0—2, W. Schoen—P. Mooy 2—0, B. Welling—J. Wilbie 2—0, N. v. d. Zwet—H. Koekenbicr 2—0. P. Mooy—J. Eleveld 0—2. C. Rosier—N. v. d. Zwet 2—0 en S. Klaus— J. Wilbie 2—0. De stand luidt thans: 1 J. de Boer 10—19; 2. J. Bravenboer 9—16; 3. W. Schoen 10—15; 4. J. Eleveld 11—12; 5. C. Rosier 11—11; 6. H. Koekenbier 12—10. 7 B. Welting 10—8; 8. K. Broek 7—7; 9. P. Mooy 8—6: 10. P. v. Kampen 12—6; 11. Nv. d Zwet 6—4; 12. S. Klous 11-6; 13. J. Wilbie 4—2. Demonstratie-avond „Hercules" De IJmuider krachtsportvereniging •.Her cules" geeft Donderdagavond in „Flora een demonstratie-avond van gewichthef fen, worsteic-n en „body building". Koplopers bij bridgeclub „Driehuis Na de zevende ronde in dc onderlinge competitie van de bridgeclub „Driehuis' is de stand 'oii de kop nu: 1. heren Snoek- Zgndbergen 353,92, 2. heren Cleeren-Born 350.94, 3. heren Ooms-Pennock 338.84, 4. heren Levit-v. Kampen 318,48, 5. heren Kuipers-Schaaper 317.93. Voor een groot aantal donateurs heelt de Castricumse gemengde toneelvereniging „De Schakel" Zondag in hótel Borst het toneelspel in drie bedrijven „De pantof fels van Zijne Excellentie" van Hans Nesna opgevoerd. Men heeft het aange durfd voor dit stuk, dat aan het amateur toneel grote eisen stelt, enkele nieuwe krachten te proberen, die jammer genoeg niet allen even goed op dreef waren. Waarschijnlijk is dit een gevolg geweest van de „plankenkoorts", zodat men mag verwachten dat zij Zaterdag 31 October, wanneer men het stuk in zaal Roozendaal te Castricum ten tonele gaat brengen, be ter zullen spelen. Met een klinkende feestavond in hotel De Rustende Jager heeft de Castricumse reddingsbrigade „De Strandloper" Zater dag haar eerste lustrum gevierd. Het be stuur heeft op deze bijeenkomst tevens de gelegenheid te baat genomen de vijftien jarige Piet Piepers te huldigen in verband met het feit, dal hij op 15 Augustus van dit jaar met gevaar voor eigen leven zijn vriendje uit zee redde. Het was de voor zitter, de heer J. de Vries, die de jonge redder welke om studieredenen geen lid van de brigade is toesprak en hem het boek „Kon-Tiki, 8000 km. per vlot over de Oceaan" van Thor Heyerdahl, overhandigde. Het XYZ-cabaret uit Heiloo, onder lei ding van Klaas Komen, was de verzor ging van het feestelijk programma opge dragen en het kwam met de revue „Wie het eerst komt.... wint". Dit, uit vijf personen beslaande cabaretgroepje, is in staat geweest de honderden aanwezigen een genotvolle avond te bezorgen. Daar was de vingervlugge goochelaar mr. W. Arts, die met zijn verbluffende staaltjes een warm applaus in ontvangst kreeg te nemen. De dames Zita Verder cn Rita Eouma, kwamen met enkele ernstige en minder ernstige liedjes voor de dag" en dc enigste amateur in het gezelschap, Jaap Smit, was in staat hetzelfde niveau als zijn collega's te bereiken. Uiteraard nam de leider, de heer Klaas Komen, het grootste gedeelte van het succes voor zijn rekening en vooral als Koko, de muzikale clown, won hij de harten van alle aanwezigen. Als begeleider op de piano fungeerde de heer L. Eggers, die zich op bijzonder goede wijze van zijn taak kweet. Ónder de aan wezigen bevonden zich de burgemeester van Castricum, de heer C. F. Smeets en echtgenote cn de heer P. L. Duinker, hoofd van de afdeling terreinen van het P.W.N. te Castricum, welke laatste eveneens van zijn echtgenote was vergezeld. Een aantal raadsleden gaven ook acte de presence. Met een gezellig bal cn op muziek van de „3 Casanova's" werd de avond besloten. Met het doel de leden vertrouwd te ma ken met dergelijke rillen, heeft de Castri cumse Motorclub, die enige tijd geleden werd opgericht, Zondagmiddag een oriën tatierit gehouden. Klokslag drie uur start ten 20 leden van hotel „De Harmonie" en via Heemskerk, Uitgeest, Limmen, Heiloo, De Egmonden cn Bakkum reed men naar de startplaats terug, waar de deelnemers omstreeks half vijf weer arriveerden. Na afloop sprak cle voorzitter van de club, de heer A. Dekker zijn tevredenheid uit over de prestaties en hij zei dat de volgende rit de leden voor een zwaardere taak zou stellen. Wat de eerste vijf geëindigden be treft, zijn de uitslagen ais volgt: 1 C. Ven del, 2 strafpunten; 2 ,T. Schoenmaker 4 strafpunten; 3 P. de Winter, 11 strafpun ten; 4 P. Oskam, 11 strafpunten; 5 C. Réijnders, 11 strafpunten. Haast iedere deelnemer kreeg een prijs die bestond uit een doosje sigaretten en een bus olie. EEBAfYKET De kentering in de verse haringvisserij, die enkele dagen geleden leek te willen inzetten, wat de omslag der vangsten aan ging, is niet doorgaan: sinds Vrijdagmid dag zijn de berichten over betere vangsten weer schering en inslag en na een poos van minder mooie reizen lijkt het nu weer wat beter te gaan worden. Doordat er nog maar weinig Engelse walharing komt, koopt de handel naar rato vrij overvloedig uit het trawl-zeebanket, dat echt niet meer van eerste kwaliteit mag heten. En in de verse vis was het helemaal niet best: toen de bestellingen voor Vrijdag de deur uit gingen dat is dan midden in de week moesten de schaarse braadjes en de paar wij linkjes met goud belegd wor den: 40 en 35 zijn prijzen, waaraan weinig eer te behalen is. Maar de Maria van Hattum was nog niet binnen met haar mooie vangst verse vis en loste helaas voor haar in de tweede beurt of die braadprijs duikelde naar de 23, waarmee maar gezegd wil zijn, dat het stuivertje in de visserij grillig rollen kan cn dat er hier en daar aan de marktspreiding en de aan- voervariatie nog wel wal mankeert. Maar dat is tenslotte een oud verhaal, dat elke week weer opgehaald kan worden, tot moedeloos-wordens toe. Deze week staan de zaken er wat de verse vis betreft wat rooskleuriger voor: behalve de al binnengekomen Vikingbank worden de De Hoop en de Norma Maria met verse verwacht en het is voor alle par tijen ook en vooral voor de juffrouw in de winkel te hopen, dat die laatste twee uiterlijk Woensdag kunnen lossen, dan zal een pondje schelvis zo tegen de Vrijdag tenminste ook eens één week niet te duur betaald hoeven te worden. Het is opmerkelijk, dat dc tongen zo stevig in de markt blijven, dit najaar. On danks de concurrentie van Oostende en Wesermünde (dat Zaterdag nog goedkoper aanbood) gaan de fijnvisjes „likkend weg". Met de slips liggen de zaken ietwat anders, omdat er hiervan flinke hoeveelheden in gevroren zijn voor het binnenland, zodat men altijd nog een fikse reserve achter de hand heeft. De kwaliteit van onze tongen mogen wij met enige trots verklaren spreekt in dit spel een woordje mee en het is ple zierig te merken, dat de afnemers in Zwit serland cn Italië kwaliteit weten te waar deren en te betalen. Nieuws van De Pion De Castricumse schaakclub. De Pion heeft het afgelopen weekeind haar wed strijden voor de onderlinge competitie in hotel Meijer voortgezet. De uitslagen zijn: afdeling A: C. Bennes-Th. de Smalen, af gebroken; W. Uhl-J. Born 10; S. van Wecren-W. Uhl 0—1; C. J. Heeck-L. Born 01. Afdeling B: J. Lute-A. Hoekstra 01; arts A. de Jongh-A. Kortekaas 01; notaris A. van Crancnburgh-C. Menke 01; B. Schlosser-A. Kossen 10; J. Bos- P. Zwart 10; C. Werner-J. Rozing 01; D. Keetbaas-H. Niemeijer 10; A. Bak ker-P. Beekman, afgebroken. In afdeling B was de partij J. Bos-P. Zwart ongetwij feld de belangrijkste. Laatstgenoemde spe ler was tot nu toe ongeslagen doch J. Bos was deze avond bijzonder goed op dreef cn wist zijn tegenstadner de eerste neder laag toe te brengen. Zaterdagavond heeft de Heemskerkse postduivenhoudersvereniging „Assumburg" in zaal Dam een ledenvergadering gehou den. De voorzitter de heer J. Koper kwam in zijn openingswoord tot de conclusie dat het afgelopen seizoen succesvol is verlo pen. Hij deelde mede dat op 5 cn 6 De cember in Heiloo een tentoonstelling van afdeling A zal worden gehouden en spoor de 6e leden aan hieraan deel te nemen. Naar de afdelingsvergadering, die op 22 November in Alkmaar wordt gehouden werden als afgevaardigden benoemd de heren C. Velthuis en J. Koper. Hierna vond de prijsuitreiking plaats en uit handen van de heer H. Gooyer mocht de voorzitter een medaille in ont vangst nemen voor zijn duif die kampioen- generaal werd. Tevens ontving de heer Koper prijzen voor de kampioen oude- en voor de kampioen jonge duiven. De heer Ch. Beij was de winnaar van het Fondkampioenschap cn cle heer P. Beentjes was van de navluchten de ge lukkige. „Een schoonmoeder uit duizenden" De Heemskerkse toneelvereniging „Ta- venu" geeft op Zaterdag 31 October in zaal Nijman een opvoering van het blijspel „Een schoonmoeder uit duizenden". Zaterdagavond heeft de Beverwijkse rennersclub „Kenr.emerland" ter gelegen heid van haar twintigjarig bestaan een feestavond gehouden in het Kennemer theater. Het gezelschap van Kees Slet bracht er een programma onder de titel „Laten we lachen en vrolijk zijn" en aan c'.il devies heeft de geheel gevulde zaal zich ten volle gehouden. 1-Iet wordt echter wel tijd dat deze bren ger van West-Friese humor eens met iets nieuws komt, want alle verhalen die hij opdist heeft men reeds enige malen kun nen horen cn de „sjcu" gaat er dan wel een beetje af. De programma-onderdelen werden op vlotte wijze aan elkaar „gelijmd" door Nico Akkerman. John Davis, die zich niet alleen op de accordéon een meester toonde, liet zien dat hij ook als pianist zijn man netje staat. De goochelaar Cakie deed in Amerikaanse stijl de toeschouwers verbluft staan van zijn toeren. Een gezellig bal onder leiding van da heer A. Dors besloot deze avond. De voorzitter van de B.R.C., de heer F. Groot deelde in zijn openingswoord meda dat de bekende renner Arie Vooren, dis enige tijd geleden op doktersadvies het wielrennen moest opgeven, thans weer met de training is begonnen. Filmavond voor aspirant-emigranten Voor hen die willen emigreren geeft een passagebureau op Donderdag 29 October ix het Kennemer theater een filmavond, waarop onder meer zal worden vertooncl de rolprent: „Emigranten reizen per m.s. Sibajak".

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1953 | | pagina 8