Fa. L. FABER ZOON Marcelis Koffie is heerlijk! VERMAAT H. J. MAERTENS N.V. totaal anders dan margarine I FEDORA's 65 et. Melba huishoudjam Boterhamvlokken 200 gr 39 Brinta gaar in het pak 56 Gehaktgroot blik 8 1 Universaalkoek groot van stuk 45 Boterhamstrooisel _Q Puddingsaus Slasaus grote fles 94 en 69 Soepgroenten klaar voor de soep blikje 20 Appelmoes uitsluitend goudreinetten blik 78 Tomatensoep kant en klaar blik 68 Probeer 't ook eens met U KUNT BERGEN VERZETTEN... Op 't brood, in de pan Blue Band natuurlijk! Iedereen profiteert van grootse ontwikkeling op margarine-gebied! Nieuwe bereidingswijze maakt deze vervolmaking mogelijk 8 TURFMOLM Z\jn Uw voeten U tot last? STEUN- OF CORRECTIEZOLEN BIESJES 49 ct. BIKO's 55 ct. MARCELIS Koffie- en Pindabranderij Luidsprekers Met een fles Lodaline maak ik alles in huis grondig en veilig schoon. Wat een gemak! Nog altijd 't handigste, 't beste, 't voordeligste! Electro-Radiotechnisch bedrijf Gezondheid door een rijkdom aan zonneschijn-vitamine Zoveel goeds voor zo weinig geld! DONDERDAG 20 MEI 1954 voer de poes GEBR. VEENING A Naturalisten lacobijnestr. 10-11, tel. 132«5 PROBEER DAN EENS ONZE welke buigzaam zijn en spieren en bloed-circulatie niet belemmeren Deze worden naar maat gemaakt en ten volle gegarandeerd. Door zéér vele H.H. Doktoren aanbevolen. APARTE AFDELINGEN VOOR PEDICURE EN VOETONDERZOEK KLEINE HOUTSTRAAT 10 - HAARLEM - TEL. 12896 Bovendien dividend of andere uilkeringen. ook abrikozen 58-54-50 en 45 Gloria huishoudjam hele vruchten en toch slechts 78-76-73 en 68 IiiiiiiiiiiitHiiiiiiNitiiiNiiniNfmiiiimmMifiiuiimiriniiMiiMiiiiiiMtnniiiifiiiiiiNttiiiNiriiiiiiiiiiiiiiiiiiMic extra voordelig250 gr. WV ttfiiMiitiiftffiMmtmifiifitiiiiimffiitiiiiiiitttttfmminiHHiHHiMiiiiiiiiiiHiHiiiitMimitiiiiiiiiitfttmiif; heerlijk bij CO-OP pudding slechts FrUittOffeeS Frisse vruchtensmaken 100 gram 25 en 1 9 De grootste ondernemingen zijn geregelde adverteerders. Kijk maar naar onze adverten tiepagina's. Zij vragen voortdurend aandacht en krijgen die ook. Daardoor zijn zij groot geworden. Deze week een voortreffelijke spijskoek. - Alleen Zaterdag a.s. per stuk een trommel vol voor slechts per 250 gram 10 heerlijke koeken met een geconfijte vrucht voor JeCevisie Alle dagen vers gebrand. Hoogfijne Dessert Koffie 250 gr. f 2.55 Heerlijke Santos Mei. 250 gr. f 2.34 Java Melange 250 gr. f 2.09 Congo Melange 250 gr. f 1.75 PINDAs: Originele Valencia Pinda's 3/4 pits 250 gr. f 0.70 Portugese Valencia 250 gr. f 0.60 Java Pinda's 250 gr. f 0.50 Koffie en Pinda's alle dagen vers gebrand Daar gaat niets boven Alléén bü TROMPSTRAAT 14 JONGENS gevr. voor lichte .werkzaamh. Hoofdbuurtstr. K 3, Velsen. NETTE WERKSTER gevr. 1 of 2 ochtenden of midda gen per week door Mevrouw Neeteson, Vondellaan 44, Driehuis. Gevr. wegens emigratie hui dige hulp. HUISH. HULP v. d. e. n. of dag. Gez. 5 pers. Werkster aanw. Zondags vrij. Hoge Duin en D.weg 16 Bl'daal. Tel. 25928. BIJ DOLF: Dahlia's 25 ct.. 10 st. f 1.50 Salora's 15 ct. Mar grieten 50 ct. Soendapl. 31, H.-N., Tel. 19903. EEN SUCCES is onze een heidsprijzen verkoop. Weer alle maten multi-color trop. kamg. costuums van f 109.50 nu f 89.50 en combinatie-cos- tuums (wol-tweed) f 62. Klumpers Kledinghuis Rijks straatweg 39, hoek Zaanen- laan. Haarlem-N. •SLAAPKAMER (TJE) gez. door jongeman. Br. L 2737 NET KOSTHUIS agb. vrije kamer, huiselijk verkeer. Brieven L 2739 NET KOSTHUIS gevr. geen beroeps door nette jonge man. Brieven L 2736 VEILIG WASSEN! Verhuur en verkoop van de modern ste wasmachines. A. J. Braam. Keizer Wilhelmstr. 24. Tel. 5490. IJmuiden. A. Grimminck. Pres. Krugerstr. 2. IJmuiden. Aansluiting etc. wordt verzorgd door erkend P. E. N. installateur A. J. Braam. B. PIET. 1 p. gehakt f 1, 1 p. dik vet spek f 1, 1 p. doorr. varkenslappen f 1.40. 1 p. os- selappen, 1 p. gehakt f 2.50. y3 p. metworst V3 p. lever worst f 1, y2 p. bloedworst V3 p. metworst f 1, 1 ons pekel vlees 40 ct. ,1 ons gekookte lever 60 ct. Sirenestraat 14. Tel. 5613. BIJ DOLF: Afrikanen. O. L Kers 2y2 ct. Cosmea ly, ct. Soendaplein 31, H.N. Tel. no. 19903. WONINGRUIL. Aangeb. kl. vrije woning op nette stand Gevr. grote woning op goede stand. Aanbiedingen L 2735 WONINGRUIL. Aangeb. be nedenwoning de Nooatraat. Gevr. vrij huis. Br. L 2734. GARAGE TE HUUR m. zol der in IJm.-O. Br. L 2738 KOLENKIST te koop gevr. inhoud pl.m. 10 mud. Wijk a. Zeeërweg 148, IJmuiden. VOETBALSCHOENEN te k. z. g. a. n. m. 39. VVY. shirt broekje, kousen en beenbe schermers. IJsselstr. 17 bov. Na 5 uur. Een paar SCHUIFDEUREN te k. agb. met glas in lood. v. d. Helststraat 21. ELEC. en KOLENFORNU1S m. 6 pannen f 125. traploper m. roeden f 25. divan met kleed f 25, eiken uitsch. ta fel f 30. Brieven L 2709. HANDBOEK v. d. POLITIE en kinderwagen aangeb. Wijk aan Zeeërweg 66. IJm. VOOR JONGELUI! Weg. vertrek te koop: totale in boedel. Muntz, Curagaostraat 53, Santpoort-D. I. g. st. z. CHEVROLET '36- '37 te koop. Te bez. Garage Darrhoorn. Bik en Arnold- kade, IJmuiden-W. GRASMAAIMACHINE te k. z. g. a. n. K.laan 181, na 6 u. wanneer U iedere dag dat buitengewoon smake lijke en voedzame brood van Vermaat eet. Brood van Vermaat is 30 beter dan ander brood, omdat het gebakken wordt van de hoogwaar digste, veredelde bloemsoorten. Neem daarom morgen brood van Uw eigen bak ker en een half broodje van Vermaat. Proef dan eens het enorme verschil Ook U kunt o.a. ooggetuige zijn van de wedstrijden om het Wereldkampioen schap voetbal welke in Zwitserland worden gespeeld. Laat ons nu reeds Uw antenneaanleg verzorgen, zodat U deze unieke Inter nationale Televisie Programma's welke vanaf 6 Juni t.m. 4 Juli worden gehouden niet zult behoeven te missen. Voor serieuze reflectanten houden wij gaarne demonstraties welke nu reeds kunnen worden aangevraagd. ^^^NASSAUSTRAAT 5 - HAARLEM - TELEFOON 15220 LODALIENTJE GEEFT RAADI Ook U...? Pradisch iedereen gebruikI ie veel Lodaline. Wij zien hel aan de grole galen die in de capsules gesloken zijn. c5 Als U nu bovendien Uw handen na 'I werk niel naspoelI en afdroogt, is 'I geen wonder dal U schrale handen krijgt Hebt U nog iels Ie vragen over dit onder werp. den geelt Lodelienlje U geerne raad. Sluur Uw vragen near Lodelienlje. Postbus 269. Brede. TN ons eigen land is de nieuwe be- reidingswijze gevonden. In het Blue Band-onderzoekcentrum. Alleen Blue Band heeft de verruk kelijke nieuwe smaak en geur. Wie Blue Band proeft, denkt niet meer aan margarine; dat merken dagelijks duizenden en nog eens duizenden huis vrouwen. U heeft er waarschijnlijk zélf al mee kennisgemaakt. U weet dus zelf hoe groot de tevredenheid bij iedereen is. Want iederéén proeft dit verschil, deze volkomen verandering, deze prachtige verbetering. Inderdaad, iederéén zegt: deze smaak, deze geur doen niet meer aan margarine denken. Ook aan de heerlijke geur herkent U de nieuwe Blue Band. Hoe kostelijk is de geur, die Uw keuken vult wanneer een klontje Blue Band smelt in Uw pan. Die geur vertelt U hoe kostelijk ook alles wat U. bereidt met deze nieuwe margarine, zal smaken. U gaat lekkerder koken, lekkerder eten met de nieuwe Blue Band Er is nog méér: \T ITAMINE D zonneschijn-vitamine V is onmisbaar voor U, Uw man, Uw kinderen, voor iedereen. U kunt er zeker van zijn, dat Blue Band U die geeft, vol op, het hele jaar door. Dat is een grote geruststelling voor iedere huisvrouw en moeder. Want zonneschijn-vitamine geeft meer weerstand. Nog een reden om Blue Band te nemen, morgen en altijd. Grote voedingswaarde, hoog vitaminege halte èn een smaak, volkomen anders dan die 1 an margarine. Dat alles geeft Blue Band U. En toch kost ze maar 46 cent.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1954 | | pagina 4