Half dozijn doelpunten van Zweden tegen na rust weerloos Nederland Fa. B. ENGELENBERG Clowntje Rick Chaos in Berlijn In tweede helft liet Oranie-defensie zich overmeesteren HM Steiger had al zeer slechte avond mifCüoin/! Meningen Productief B-elftal versloeg Noorwegen B Courses te Duindigt FEUILLETON Grote ijver van Dielen en Bleyenberg: 5-2 Biljarten Om de Nobelsbeker Lou Bandy leidt wedstrijd Gemeenteraad-Journalisten Correct gekleed DONDERDAG 2 0 MEI 1954 ADVERTENTIE WÊtÊ^' KJ i -■» "«►- V, r a V V i- iyi V -V Tv V In het Raasunda-stadion, even buiten Stockholm gelegen, heeft het Nederlands elftal Woensdagavond een zes-één nederlaag geleden in de interlandwedstrijd tegen Zweden. Het verschil in klasse tussen beide teams kwam pas goed tot uiting rich een strijd, in voor de zoveelste maal tot uiting kwam hoezeer de physieke conditie van in de tweede helft van de wedstrijd. Na de rust ontwikkelde zich een strijd, waar- onze spelers bij die van andere landen ten achter staat. In snelheid en lichaams- beheersing, in uithoudingsvermogen en souplesse waren de Zweden superieur en deze kwaliteiten vormden de grondslagen voor de zes-één overwinning, die niemand geflatteerd zou mogen noemen. De eerste helft kon nog met een dra gelijke achterstand worden afgesloten (2-1). Er waren enkele veelbelovende aanvallen geweest en misschien, zo dachten wij, zouden er na rust meer en ge vaarlijker komen. Maar het omgekeerde gebeurde. De Zweden kwamen na rust pas goed los. De Nederlandse verdediging capituleerde na tien minuten: murw gespeeld door de snel uitgevoerde en doeltreffende combinaties. Het resultaat was een serie van drie doelpunten in de volgende vier minuten, met nog een vierde doelpunt als toegift voor er zeven minuten verstreken waren. Het bl de genadeslag voor de Nederlanders. Het wordt weer een eentonig verhaal, maar wederom is de nederlaag van het Nederlands elftal in de allereerste plaats te wijten aan de geringe physieke kwaliteiten. Vooral in de eerste helft van de wedstrijd waren er perioden, waarin het spel .van onze landgenoten beslist zeer verdienstelijk was. Goed van opvatting en met vlotte combinaties, waarbij de technische behan deling van de bal lang niet kwaad was. Ook goed van opzet. Naarmate de strijd vor derde en de Zweden over hun verbazing over het Nederlands openings-offensief en het uitstekende doelpunt van Louwer heen waren, begon zich meer en meer een Zweedse superioriteit af te tekenen. Zo on miskenbaar, dat het weldra duidelijk was dat onze landgenoten een verloren partij speelden. Het ging er toen nog slechts om de vrijwel zekere nederlaag zo klein en eervol mogelijk te houden. Met alle krachten Tot aan de rust had geen enkele toe schouwer het recht het Nederlandse spel slecht te noemen. Wel was de druk op het doel van Steiger zo groot geweest, dat een voorsprong van drie doelpunten niemand had kunnen verwonderen. Maar de wijze, waarop de ploeg met alle beschik bare krachten linksbinnen Bennaars werkte zelfs eenmaal de bal van de doellijn de overmacht weerstond, had ieders respect afgedwongen. Maar tijdens dat Zweedse beleg hadden de verdedigers hun krachten voor tachtig procent verspild en toen de gastheren na de hervatting aanval op aanval gingen lanceren, konden geen Terlouw, geen Odenthal en geen Tebak de onzeker spelende doelman Steiger voldoen de bijstaan. Ook voor Van Schijndel en ADVERTENTIE BARTEl/ORISSTR HAARLEM TEL 13439 FERD. BOLSTR 48 A'DAM TEL. 717162 DAMESPANTALONS 22.S0 Biesbrouck waren de gaten niet meer te dichten en toen Bennaars en Michels wederom, maar nu voor goed, als verdedi gers werden gemobiliseerd, was ook de kans op Nederlandse doelpunten tot nul gereduceerd. Goed gedirigeerd door de kanlhalfs, van wie Sven Svensson een zeer goede partij speelde, kon de Zweedse voorhoede met vijf man op een rij blijven aandringen. De snelle Liander en zün niet minder rappe collega Hamrin flitsten langs Odenthal en Tebak zoals zij wilden en zo kon geen enkele Zweedse aanval worden afgeslagen voor de vrij scherpe voorzetten van de vleugelspelers in het doelgebied neer daalden. Ook daar kwam Terlouw tempo en wend baarheid te kort tegenover de slagvaardige Loefgrenn, de schutter Sandell, maar vooral tegenover de ster van de Zweedse aanval, de zeer gevaarlijke linksbinnen Thillberg. Onmacht in alle onderdelen, het physieke onderdeel in hoofdzaak, maakte het Nederlandse elftal tot een mak lam, dat zich af en toe wat tegenspartelend naar de slachtbank liet voeren. Van Melis, danig op zijn huid gezeten door stopper Hjertsson, was alleen in de eerste 20 minuten tot verdienstelijke voet baldaden gekomen. Bennaars hebben wij als aanvaller eigenlijk reeds genoemd en c!e Dosko-man kan zich alleen op de borst slaan voor de redding, die hij eenmaal ach ter de reeds verslagen Steiger op de doel lijn verrichtte. Gebrek aan tempo Hoewel Michels als binnenspeler neg een groot gebrek aan tempo aan de dag legde, was hij van het binnentrio toch nog de meest nuttige man. Hij zorgde door scherp voorzetten en af en toe met een goed schot voor enige stootkracht, maar een element, waarmee de Zweedse achterhoede terdege rekening moest houden, was de Ajaxied evenmin. Louwer en in de tweede helft bij vlagen ook Van der Kuil waren wel derge lijke elementen, en vooral Louwer smaakte nogal eens het genoegen zijn bewaker Samuelson zijn hielen te laten zien. Dat deze spelers echter geen homogene aanvals- linie konden vormen, is duidelijk. De wedstrijd heeft voor de technische en keuze commissie van de K.N.V.B. wederom grote problemen opgeleverd. Het grootste piobleem Is lijkt ons, het feit, dat een ver dediging als de huidige, aan snelheid niets Het eerste Zweedse doelpunt: uit een ge vaarlijke situatie voor het doel van Steiger wist de Zweed Sandel te doelpunten. Van links naar rechts Terlouw (op rug gezien); Sandel, met voor hem liggend Steiger; Hamrin (nr. 7); Tebak (op rug gezien) en in het doel Odenthal. zal kunnen winnen. Dat, wanneer het op een tempostrijd aankomt, zoals dit in Stockholm het geval was, routine nauwe lijks nog gewicht in de schaal legt, is wel heel duidelijk gebleken. De wedstrijd Een feit is, dat de Nederlandse aanval in de eerste minuten de toon aangaf. Van der Kuil en de buna even kleine Louer dribbelden een paar maal naar voren, maar in het centrum van de aanval kon men zich nog niet voldoende vrij spelen. Pas na een vijftal minuten kreeg Steiger de bal voor de eerste maal in handen. Toen sloegen de Zweden toe. De snelle linksbuiten Liander bracht de bal in de doelmond en toen rechtsbinnen Thillberg inkopte, ontnamen twee Zweden aan Stei ger het uitzicht met het gevolg, dat de Eindhovenaar radicaal over de bal heen dook. Een schot van Liefgren suisde in de vol gende minuut langs het doel, maar toen werkte Nederland zich weer los. Van Melis brak door maar zijn diagonaal schot ging naast. Er werd hard gewerkt. De aanval was bewegelijk en Van Schijndel en Biesbrouck bestreken nog altijd het middenterrein. De ijver en het enthousiasme hadden in Dorlstraat 39 - llaarlfm - 1 IJÜB OFFICIelE VERKOOP SIKKENS LAKKEN PLASTIC ENAMEL deze periode succes. Een lange trap van Odenthal belandde bij Van der Kuil, die een hoge pass naar links gaf. In volle ren nam Louer de bal mee en versloeg met een beheerst schot doelman Svensson. Van af dat moment werd het Zweedse spel fel ler en voor het Nederlandse doel ontston den talrijke precaire situaties, voorname lijk door het werk van de snelle vleugel spelers Liander en Hamrin. In deze periode van paniekvoetbal in het Nederlandse strafschopgebied kwam het tweede doelpunt voor de gastheren. Een voorzet van Hamrin kon Steiger niet goed bereiken. Vallende stompte hij de bal het veld weer in, precies voor de voeten van midvoor Sandell, die toen geen moeite had in te schieten. Er was toen precies een half uur gespeeld. De Zweden bleken de juiste combinaties te hebben gevonden. Met goed samenspel flitsten zij door de Nederlandse defensie, waar Odenthal en Tebak keer op keer op snelheid werden verslagen en Steiger zijin zelfvertrouwen had verloren. Het regende hoekschoppen. Kanthalfs en binnenspelers bevonden zich vrijwel constant in het straf schopgebied en minuten lang was midvoor Van Melis de enige Nederlander, die zich op de Zweedse helft bevond. Vooral het grote verschil in tempo was opvallend en toen het plaatsen en wegwerken in de de fensie hoe langer hoe onzuiverder en on zekerder werd, was in het laatste kwartier van de eerste helft het Zweedse elftal een klasse sterker. De tweede helft De Zweden handhaafden hun meerder heid van de aftrap af met overtuiging. Maar toen de eerste aanvallen doorstaan waren, kon de Nederlandse voorhoede in gesloten formatiën weer met steun van Biesbrouck en Van Schijndel naar voren trekken. Het bleek dat dit de Zweden ruimte gaf voor het derde doelpunt. Een vrije trap op het middenveld bracht de bal bij rechtshalf Svensson, die de bal ongehinderd opbracht en toen een schot loste, dat via de binnen kant van de paal in het doel ketste. Het hek was van de dam. Een volkomen gedesorganiseerde Nederlandse verdediging liet de Zweden komen en binnen drie mi nuten kwamen er nog twee Zweedse doel punten bij. Een voorzet van Hamrin werd ontvangen door midvoor Sandell, die in vrije positie hard inschoot en even later schoot Svensson een vrije schop tegen Ter- louw van flinke afstand in het net: vijf één. Het was een spel van kat en muis, anders kon men het moeilijk noemen. Het publiek begon te fluiten en wanneer de arme Stei ger een bal behoorlijk verwerkte, steeg een hatelijk gejuich op. Onderbroken door schaarse en ongevaarlijke uitvallen van Nederland bleef de Zweedse voorhoede met snelle en soepele combinaties op Steiger afstormen en na achttien minuten werd het halve dozijn vol gemaakt. Thillberg kreeg een afgemeten pass van Lindb voor zijn voeten en een fantastische dribbel langs drie Nederlanders werd met een onhoud baar schot afgewerkt. Het was geen wonder dat Nederland moedeloos verder speelde. Niet zonder ijver evenwel, want elke Zweedse aanval werd dapper bestreden. Maar de Zweden waren geen partij voor onze landgenoten, die in elk onderdeel van het spel, in snelheid, techniek en lichaamsbeheersing wel twee klassen minder waren. Voor de kinderen Foei, foei.... wat 'n noodweer werd dat! De jongens werkten zich er met moeite tegenin en ze waren bijna verblind door de jagende vlokken, die in hun ogen vlogen en hun gezicht striemden. „Ik wou, dat we er al waren!", zuchtte Bunkie. „Ik kan bijna niets meer zien!" „Nog even moed houden!", zei Oepoetie. „We kunnen er nu niet ver meer van af zijn denk ik". Maar de storm leek wel steeds erger te loeien en de sneeuw maakte het uitzicht onmogelijk. En nog steeds zagen ze geen dorp opdagen; het was allemaal onbekend los om hen heen, waar alles met sneeuwhopen volgewaaid lag. „Ik dacht, dat we er nou toch haast moesten zijn!", dacht Rick. De anderen begonnen zich ook wat ongerust te voelen. „Ik begrijp het niet", zei Oepoetie. „Ik herken deze weg niet, jullie?" Nee, de anderen zagen het ook. Hier hadden ze nog nooit gelopen. „Jongensik geloof, dat we verdwaald zijn!", zei Bunkie, die staan bleef en probeerde, om zich heen te kijken. „Op zo'n grote nederlaag hadden wij niet gerekend," deelde de heer Brunt, de secre taris van de K.N.V.B., na afloop van de in terlandwedstrijd ZwedenNederland mede. „Voor de wedstrijd waren wij zelfs nogal optimistisch, maar de Zweden hebben onze ploeg volledig overspeeld en volkomen verdiend gewonnen," zei hij. De heer Holboom van de keuze-commis sie was minder mededeelzaam. Hij beperkte zich tot de opmerking: „Het was een goede wedstrijd, die het publiek kennelijk op prijs heeft gesteld." Aanvoerder Biesbrouck gaf ronduit toe, dat Zweden veel sterker was. „De Zweden waren de gehele wedstrijd stukken beter dan wij. De Zweden waren ook in betere conditie. Hun uithoudingsvermogen, hun snelheid en hun vasthoudendheid waren fantastisch." George Raynor, de trainer van het Zweedse elftal, zei na de wedstrijd: „Geen ploeg ter wereld zou in staat geweest zijn in een wedstrijd zo snel als deze voort durend op de bal te blijven." Raynor had veel lof voor doelman Steiger, linksbuiten Louer en rechtshalf Van Schijndel. Zij hadden volgens hem uitstekend voldaan, vooral in de eerste helft. Zijn oordeel over het Nederlandse elftal als geheel luidde minder gunstig. „Hun lichaamsconditie was bepaald onvoldoende," zei hij. „In geen enkele fase van de strijd konden zij het tegen de Zweden bolwerken." door Jean Bommart vertaald uit het Frans) 35) De Chinese Vis vertrok geen spier onder deze slag. H j leunde alleen tegen de muur. Fegelein liet enige seconden voorbijgaan om zijn opmerking beter te laten doordrin gen. Hij had schitterende ogen, maar scheen niet gedronken te hebben. „Ik moet u duizendmaal excuus maken, mijn waarde kapitein", ging hij verder, „dat ik u sedert gisteren wat verwaarloosd heb! Maar ik werd opgehouden door mijn faimiliepliohten in de schuilkelder van de Kanselarij". „Hoe gaat het met de Fübrer?" vroeg Sauvin met belangstelling. Fegelein stond er verstomd van. Maar hij antwoordde met een ironische glimlach: „Zo goed als het maar kan. dank u, beste kapitein Sauvin. We hebben eergiste ren een kleine aanval van depressie gehad, maar wij hebben die goddank weer overwonnen. Het bewijs daarvan is dat de Rijksmaarschalk en ex-opvolger Goering zich in Berchtesgaden achter slot en gren del bevindt in afwachting van het ogenblik, dat hij gefusilleerd wordt. Net als u". „Wat jammer!" zei Sauvin, zijn hoofd schuddend. „Vindt u!" siste Fegelein met een grijns. „Ja De Amerikanen rekenden er zo op mijnheer de Rijksmaarschalk op te han- gen „Goeringophangen!" riep Fegelein uit: „U bent gek! Een Rijksmaarschalk, een overwonnen generaal, executeren aLs een misdadiger! Kom nou! Sedert eeuwen heeft men zo iets niet meer meegemaakt!" „Nou, dan zal men het nu weer zien", zei Sauvin op rustige toon. „U kent de Amerikanen niet. Ik heb zelf een officier gesproken, belast met het demonteren van de galgen in Buchenwald. Die zullen daar voor gebruikt worden". „Generaals ophangen!" herhaalde Fege lein, verstikt, nog eens. „Wat wilt u?" mompelde Sauvin. „Hitler heeft hen dat idee aan de hand gedaan, veronderstel ik". „U hebt drommels veel lef! U bent hels brutaal!" barstte Fegelein los. „Maar U zult wel een toontje lager zingen als U in handen bent van de bijzondere politie!" „Oh!" zuchtte Sauvin, „Ik zal absoluut bekennen! Ik heb heel wat te bekennen". Met een nerveuze beweging hief Fegelein zijn revolver op. Maar Sauvin wist dat hij weinig riskeerde. De ander schreeuwde, stampvoette, blufte: „Luister! U hebt ongelijk met U illusies te maken! U weet te veel om u door mij te laten uitleveren. Ik zal u net als Carlo een kogel door het hoofd jagen. Dat is alles! De Chinese Vis staarde zijn tegenstan der in het wit van diens ogen. Er zijn men sen, die dronken worden van woorden net als van alcohol en Fegelein behoorde tot hen. Het ogenblik was gekomen om voor een ontnuchtering te zorgen: „Juist", zéi Sauvin. „Maar dat zal niet „alles" zijn. Over een maand, hoogstens, zult u aan het eind van een touw benge len. Eerlijk, ik moet u waarschuwen, het Geallieerde Hoofdkwartier weet dat ik bij u ben. Ik heb eergisteren mijn laatste bood schap verzonden". Sauvin liet zijn handen zakken en stak die in zijn zakken. In gespannen aandacht bleef hij de gelaatsuitdrukking van Fege lein volgen. De laatste zin had zoveel ef fect, dat deze ondanks zichzelf met zijn ogen knipperde en dat Sauvin er een ogen blik over dacht om hem naar zijn keel te springen. Maar dat was nog te riskant: het pistool zou onmiddellijk afgaan. „Uw laatste boodschap!" herhaalde Fege lein, van de wijs gebracht. U staat in ver binding met de uwen? Wat een mop!" „Waarom, voor de duivel, denkt u dat ik hier in Berlijn ben?" antwoordde Sauvin. „Om wat te wandelen?" Fegelein sperde zijn ogen wijd open. Plotseling flitste er iets in zijn blik: „U bent toch de beroemde kapitein Sau vin, van het Tweede Bureau? Die men de „Chinese Vis" noemt?" „Ja, u bent zeer beminnelijk!" zei Sau vin met een salon-glimlach. „Kent u generaal Eisenhower?" „Oh, ja. Heel goed. Ik heb met hem gedi neerdlaat eens kijkenIk ben hier op een Vrijdag aangekomen. Vrijdag de 13e. Nou, ik heo de eer gehad Dinsdags door hem uitgenodigd te zijn. Dinsdag de 10e. Een geluk, dat ik niet voor Himmler sta!, bedacht de Chinese vis. Die Fegelein rea geert als een koorknaap!" Fegelein bleef zwijgend en onbeweeglijk staan, met een nietszeggende blik. Sauvin wachtte. Als goede hengelaar wist hij dat men de snoek de tijd moet laten om het aas in te slikken. Fegelein slaakte een zucht en speelde nerveus met zijn revol ver. „Uw leven hangt aan een draad", zei hij. „Maar persoonlijk heb ik geen hekel aan mensen van uw slag. Ik kan proberen iets voor u te doen. Teneindeeen uitstel van enkele uren te verkrijgen van uw executie". U bent werkelijk te vriendelijk!" zei Sauvin. „In dat geval zou ik heel graag lunchen." „Lunchen7" zei Fegelein. „Natuurlijk Neem mij niet kwalijk. Ik was helemaal vergeten dat u wel van honger moest ram melen. Maar Hij leek gegeneerd. „Maar?" vroeg Sauvin. Fegelein scheen een beslissing te nemen. „Luister. U bent officier. Frans officier, en met een grote reputatie, zelfs bij ons. De toestand is vreemd. Ik zou graag wat Een enthousiast doorzettend Nederlands B- elftal heeft een in voortdurende regen ge speelde wedstrijd tegen Noorwegen B met vUftwee gewonnen, nadat het met rust een eentwee achterstand had moeten noteren. Die achterstand was een gevolg van beter technisch spel der Noorse ploeg, waartegen over de Nederlanders speciaal in de tweede helft hoger tempo en voortdurende aanval len plaatsten. De wedstrijd muntte geenszins uit door stijlvol spel. De Noren openden reeds na anderhalve minuut de score door rechts binnen Arne Pedersen, nadat aan de andere kant een schot van rechtshalf Corbran over de lat was gegaan. Het was een lagere schui ver waar keeper Feyt volkomen naast greep. Dillen aan Nederlandse en midvoor Dyb- wad aan Noorse zijde, hadden geen geluk toen de eerste vlak voor het doel op het gladde veld uitgleed en de laatste naast schoot. Even later had echter de snelle Pedersen meer succes toen hij net iets vlug ger bij de bal was dan keeper Feyt toen Hendriks op de doelman terugspeelde. De Nederlandse voorhoede, die een uitste kende partij speelde, zette aanval na aanval op. Even voor rust boekte Bleyenberg resultaat toen hij uit een voorzet van Hey- nen een laag schot kon afgeven. Na de rust bleken de Nederlanders bezield met het verlangen om te winnen. Technisch bleven zij in de minderheid. Vijf minuten na rust kopte Van der Gijp een bal mooi door en gaf daarmee Dillen de kans om te scoren, wat deze prompt deed. Schotvaardige voorhoede In de twaalfde minuut na de rust nam Nederland de leiding door Bleyenberg. Na een soloren gaf Bleyenberg in de zeventien de minuut de bal af aan rechtsbuiten Gruv- zen, die zich fraai had vrijgespeeld en de stand op viertwee kon brengen, r* Een kwartier voor het einde viel de vijfde en laatste goal. Bleyenberg nam deze voor zijn rekening toen Gruyzen van de vleugel het leer voor het doel bracht. Nederland B won, omdat het onder leiding van Bleyen berg en Dillen meer vechtlust toonde. Gisteravond werden onder leiding van de biljartclub „Hof van Holland", de wedstrij den om de wisselbeker voortgezet. Nu was de B.V. ,,'t Centrum" op bezoek. De uitslagen waren: Wildschut100 67 35 6 1.91 0 Loerakker 80 80 35 12 2.28 2 De Louw 70 70 24 11 2.91 2 Hooydonk 50 22 24 3 0.91 0 Dik 100 100 27 13 3.70 2 v. Wunnik 95 45 27 12 1.66 0 De Vries 90 77 26 11 2.96 0 Kloos 90 90 26 13 3.46 2 Arons 100 95 29 16 3.27 0 Duinker 85 85 29 19 2.93 2 De stand is 64 voor Hof van Holland. Hedenavond worden de partijen voortgezet. Uitslagen van de op Woensdag gehouden draverijen te Duindigt luideh: Holland-Hanoverprijs (1850 m.): 1. Sunshine Hollandia 1.29.6; 2. Sirona 1.29.6; 3. Sunshine 1.30.7. W. f 1,30, PI. f 1,10, f 1,10, fl.10, Gek. f4.50. Cov. f2.80. Hollandiaprijs (1900 m.): 1. Queenly Ber tha 1.30.9; 2. Quick Jimmy 1.31.1; 3. Red Star 1.36.7. W. f 1,20, PI. f 1,40, f 2,10, Gek. f3,90. Cov. f 3.70. Herold Mc G prys (2500 m.): 1. Rina Gay 1.30.2; 2. Rethy Hollandia 1.23.4; 3. Parrino P 1.30.2. W. f 1,70, PI. f 2.60, f 1,90, f 2,70, Gek. f 10,10, Cov. f 8.40. Handsome Scottprijs (2100 m.): 1. Quirinus 1.27; 2. Peter Pech 1.27.9; 3. Prof. Heny 1.27.5. met u willen praten, als kameraden. En voor u zou dat tijd gewonnen zijn. „Mijn hemel, ik zie geen enkel be zwaar!" antwoordde Sauvin. „Onder voor waarde, dat u mij geen enkel militair ge heim zult vragen, dat spreekt vanzelf". „Natuurlijk!" bevestigde Fegelein leven dig. „Voor wie houdt u mij? Neen. Zoudt u er in dit geval bezwaar tegen hebben mij uw woord als Frans officier, uw ere woord te geven, dat u. zolang U en ik in dit huis zijn, niet als een wilde kat op me af zult springen, noch dat u zult trach ten te ontkomen na mij neergeslagen te hebben?" „Geen enkel bezwaar. Ik geef u mijn woord In de termen die u hebt gebruikt. Ik verbind mij op mijn woord van eer om niet te trachten te ontkomen of u aan te vallen zolang u en ik samen in dit huis zijn". „Uitstekend!" riep Fegelein uit. „Dan zie ik werkelijk geen enkel bezwaar meer om samen te gaan lunchen". Hij staik zijn revolver weg, maar vergat zijn revolvertas te sluiten en hem opzij te schuiven. Sauvin deed een koude maaltijd, onge veer gelijk aan die van de Zaterdag daar voor, alle eer aan. Fegelein verklaarde dat de beste restaurateur van Berlijn hem die „Delikatessen" leverde. Hij ging ze iedere dag per auto halen. „U begrijpt", zei hij, „ik ben zo ver standig om in de schuilkelder van Bormann te slapen. Ik kan hier dus geen bediende Zaterdag op Haarlem-terrein De voetbalwedstrijd tussen de elftallen van de Gemeenteraad en de journalisten, die Zaterdagmiddag aanstaande kwart over drie op het Haarlem-terrein in Haarlem Noord wordt gespeeld, zal worden geleid door Lou Bandy. Naar ons ter ore kwam, met stroo- hoed. Zoals men wellicht weet heeft het gemeete- bestuur van Haarlem voor deze jaarlijkse wedstrijd een zilveren wisselbeker beschik baar gesteld. Deze zilveren B. en W.-bokaal, die op het ogenblik in het bezit is van de gemeenteraad, zal na afloop van de wed strijd aan het winnende team worden uit gereikt door wethouder D. J. A. Geluk, die ook de aftrap zal verrichten. De opstellingen van de elftallen zullen morgen worden bekend gemaakt. ADVERTENTIE Een prachtige regenjas van soepele, zuiver wollen gabardine. Verschillende modellen raglan, of met ingezette mouw. Superieure stof en coupe 88.. 98.. 108.. 118- BRIXON- Herenkleding exclusief bij: Gen. Cronjéstraat 40-44 Tel. 15438 W. f3.30, PI. f 1,40, f 1,50, Gek. f4,20, Cov. f4.60. Hollyrood Nimbleprijs (2100 m.): 1. Oranje 1.25.8; 2. Playsier 1.26; 3. Kondor 1.24.8. W. f 15,60, PI. f4,30, f 1,50, Gek. f 11,40, Cov. f3,50. Mer d'Antibesprijs (2100 m.): 1. Maha- radja; 2. Samson; 3. Algol. W. f3,40, PI. f 1.90, f2. f2, Gek. f 15,10, Cov. f5.40. Nisoukaprijs (2100 m.): 1. Rosjanara; 2. Benjamin; 3. Carla. W. f3.20, PI. f1,20, f 1,30, f 1,30, Gek. £8,30, Cov. f7.40. Totalisator omzet £42.694,50. hebben. Het is een geheim onderdak, dat ik me hier heb laten inrichten". Hij was er iedere dag des te meer ver heugd over, daar het verblijf in de schuil kelder van de Führer „werkelijk afmat tend" was. Iedere ochtend vroeg men zich af wat voor drama er zich nu weer zou ontknopen in de loop van de dag! Gisteren had men de affaire-Goering gehad. Op de hoogte gebracht door Koller, zijn afgezant, van de woorden die Hitler in zijn woede op Zondag 22 April naar zijn generaals had geslingerd: „Ik bemoei me met niets meer, u hebc alle macht, en als het om onder handelen gaat, zal Goering dat beter kun nen dan ik!", had de ongelukkige Rijks maarschalk die woorden ernstig genomen. Meteen had hij, vanaf de Obersalzberg, waar hij zijn staf had, een telegram ver stuurd naar de schuilkelder van de Führer om hem een bevestiging te vragen. En hij had de betreurenswaardige voorzorg geno men daaraan toe te voegen: „Daar de ver bindingen ieder ogenblik verbroken kunnen worden, zal ik uw accoord als verkregen beschouwen, indien ik voor hedenavond 9.30 uur geen antwoord van u heb ont vangen". Bij het ontvangen van dit tele gram had Hitier een nieuwe woede-aanval gekregen en gebulkt, tot hu zün stem bijna kwijt was: „Dat is een ultimatum tot verraad! Eea verachtelijk verraad! (Wordt vervolgd).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1954 | | pagina 7