TYPEN PONT Fa R. de Boer P. de ¥rie§ TAXI 6000 DRASTISCHE SEIZOEN OPRUIMING Audium boortoestellen IJMOND TOURS UICCCPC mannelijk en vrouwelijk personeel TECHNISCH PERSONEEL BEDIENINSSVAKMAN Operator Waanzinnige prijzen in onze Trouwfoto's Roggeveen Wek de gal in uw lever op s|#l Demonstratie en service Sch ildersbedrijf SHELL INSTALLATIES EN FABRIEKEN „PERNIS" tl IUUklIU WOLLEN DEKENS LEDIKANTEN GORDIJNSTOFFEN VITRAGES KARPETTEN Restanten extra voordelig in Balatum, linofeld, Jabo, Cocos Matten A. v. d. Werff, Eksterstraat 84, Haarlem-N., Tel. 24325 FERDINANDS belevenissen MAANDAG 22 JULI 1957 8 Fotobureau CHR. PIETERSE V" VU CO! WIS vcurivno I K«1 ICO -tw sw 49—79 'm- VLIEGENSVLUG Grote Verrassingstocht op 24 juli Wegens vakantie gesloten van 20 juli t.m. 29 juli. PeZE DEMONSTRATIES MOET U BESLIST BIJWONEN.1 (N.V. De Bataafsche Petioïeyrn Maatschappij] CHEMISCHE- EN OLIEVERWERKENDE SECTOR a. 1ste STUURMAN b. 5e STUUSüMAN (dipi. sni) c. 4e STUURMAL (dipi. sin) d. 4e WERKTUIGKUNDIGE e. ASSISTENT- WERKTUIGKUNDIGEN ZEEWEG 191 IJMUIDEN (O. Hiermede geven, wij U kennis dat heden na een langdurig lijden, op de leeftijd van 58 jaar, van ons is heengegaan, onze lieve man, vader en opa VTNCENTIUS GORIS In onze harten is al het goede dat hij voor ons deed. IJmuiden: M. W. Goris- Jongerling Jan Willem Windsor, Canada: J. N. Joseph-Gords A. N. Joseph Ronald en Marlies a/b. ms. Mapia: V. Goris Jr. IJmuiden, 20 juli 1957. Snelliusstraat 47. De begrafenis zal plaats hebben woensdag 24 juli a.s. op de begraafplaats „Westerveld" te Driehuis na aankomst van trein 15.02 uur. Vertrek van huis pl.m. 14.40 uur. Hiermede geven wij ken nis dat heden, na een langdurig lijden, van ons is heengegaan onze gelief de broeder, zwager en oom VINCENTIUS GORIS op de leeftijd van 58 jaar. Uit aller naam: L. J. Goris. IJmuiden, 20 juli 1957. Ahornstraat 44. Heden overleed na een zeer geduldig gedragen lijden mijn lieve man, en onze lieve zorgzame va der, behuwd- en groot vader JAN POST op de leeftijd van 62 jaar. Zijn leven was Christus, zijn sterven gewin. IJmuiden, 21 juli 1957. Eikenstraat 18. Uit aller naam: A. Post-Vellinga. Al den weg leidt mij mijn Heiland Wat verlangt mijn ziel dan meer De teraardebestelling zal plaats vinden op donder dag 25 juli a.s. te 2 uur op de Algemene Begraaf plaats „De Biezen" te Santpoort. Vertrek van het sterfhuis 1.30 uur. Raadhuis en kerk HOOFDSTRAAT 179 Santpoort Tel. K 2500—13049 ZOMER-SPOEDCURSUS duur ca. 2 maanden Aanvang direkt. Haarlem, Oude Gracht 71 INST. Eerst halen In 10 maanden betalen Meubelen Bedden Dekens Karpetten Herenconfectie Damesconfectie Gordijnen Lakens Slopen Enz. enz. Ged Oude Gracht 81 Haarlem Tel. 11152. Mevr. M. C. Bakker-Wiep- kes, van Tuyllwag 13 te Velsen, vraagt per 1 augus tus of eerder voor drie och tenden in de week een MEISJE, i. v. m. vertrek van de tegenwoordige hulp naar Amerika. Spoed. Gezocht wordt r.k. al leenstaande VROUW op m. 1., die bereid is bej. echtp. te verzorgen tegen vrije inwo ning met kost en redelijke vergoeding. Brieven L 1467. WERKSTER biedt zich aan, 2 dagen per week. Brieven L 1466. TEL. 7200 is toch het juiste adres voor al uw stoomgoed, plisseren en stoppage. Hoek en Vaart met de beste ser vice. Filiaal Wijk a. Zeeër- weg 101, IJmuiden. zonder schadelijkelaxeermiddelen en u zult 's morgens kiplekker uit bed springen Elke dag moet uw lever een liter gal in uw ingewanden doen stromen, anders verteert uw voedsel niet. Het bederft. U voelt u opgeblazen, u raakt verstopt. Uw lichaam wordt vergiftigd, u bent humeurig, voelt u né,&r en loom. De meeste laxeermiddelen zijn slechts lapmiddelen. Neem CAR TERS LEVERPILLETJES - on schadelijk. plantaardig en zacht- om de liter gal op te wekken, die uw lichaam dagelijks nodig heeft. U zult zich weer een ander mens voelen. Vraag Carters Leverpllleties. f. 1.20 per flacon. Amerik. BRETEL OVER ALLS, blauw en khaki. Zee- man, Bloemstraat 70. Wij handhaven onze lage prijzen en geven op alle stoomgoederen 10 KOR TING, mits zelf gebracht en gehaald. Alleen Hoek en Vaart met de beste service Filiaal Wijk a Zeeërweg 101 T.Imuiden Te! 7200 ETALAGE-MATERIALEN v iedere branche, glasplaten, spiegels (ook verzilveren) J Mertens, Snelliusstraat 14. tel 6140 IJmuiden RADIO-KEI'ARA l'IE. Erken- de Philips Radio Service. Fa. De Vilder, Velserduinweg 173 Tel 4402 TELEVISIE: Onze Keizer lijke service is uw korting. Onze extra service-polis, bij aankoop van een televisie toestel, geldt ook nog na af loop van de fabrieksgaran tie. Op onze antenne-instal latie krijgt u 3 jaar schrift garantie Keizer, Trompstr 30 Tel 4516, naast de dames- hnf'rienwinkel PHILIPS AUTORADIO va t 170. Inbouw-service Nat Gonella, Trompstraat 121 fel 4475 ZELDZAAM AANBOD. Nie- meijer kreeg een aanbieding van drie grote partijen su per Virginia uit Amerika en Niemeijer kocht die tabak. Dat zit nu in de Sterling shag, waardoor Sterling verreweg de kampioen is. Doe er uw voordeel mee! 20 KORTING op alle stoomgoederen, mits gebracht en gehaald Trompstraat 27, Chem Wasserij en Ververij Keyser KAMER met pension gevr. voor bejaarde dame. Brieven L 1465. LOMTEN. OUD IJZER, OUD PAPIER, worden tegen de hoogste prijs bij u gehaald dooi Fa Max Gosschalk. Industnestraat 2 tel 5852 JONGE HENNEN en slacht- kippen te koop. Wijkerstr.- weg 272, Velsen-Noord. Te koop: prima 6 PERS. AUTO, loopt zeer goed, 1-7 ow. banden, roldak, autom. versnell., rijklaar, m. papie ren f 525. Vergierdeweg 30, H.-N. tel. 24439. DDCCCC n BELANGRIJK BERICHT <TyeR. M. A .'JS> - vYl' Woensdag 24 juli wederom de gehele dag door fabrieksexpert. Kennemerlaan 6062 Dealer Audium boortoe stellen. Batterijen voor alle toestellen voorradig. Adverteert in dit blad. Een blik in de toekomst AMSTERDAM - SCHIPHOL IJmuider Boodschappendienst H. VAN HEERD Vareniusstraat 16 Inlichtingen: Oranjestraat 101, tel. 4454 Haarlem: Indischestraat 4, tel. 25536 REAUMURSTRAAT 1 - IJMUIDEN Tel kantoor 4405 - Tel. privé 7494 OPRUIMING ZUIVER WOLLEN KINDERDEKENS lS|f| zolang de voorraad strekti Een partij ZWARE MOLTON DEKENS 2,98 AFGEPASTE GLASGORDIJNEN met kant f 90x160, per stuk *^«37^ Een pracht KINDERKAMER-CRETONNE 120 cm breed, per meter Pak mee! Moderne wollen „PICASSO"-DEKENS 2-persoons 1-persoons 19,- DIVANBED, sleemodel met 15 jaar garantie, compleet met verende g? O matras, zomer- en winterkantU^9 w 4 STOELEN - 2 FAUTEUILS. Degelijk huiskamerstel metveloursbekleding «f voor de gekke prijs van 4 GOTH. FAUTEUILS in Slavonisch eiken, met wollen epinglé bekledingAWy- KLOOSTERTAFELS27,50 ZORGT DAT U ER BIT BENT. MEUBEIM AGAZI3N GEVRAAGD Aanmelden: Visconserven VAN ZWIETEN N.V., Industrie straat 28-30, IJmuiden. De enorme belangstelling voor de BREESE inbouw-set demonstraties heeft bewezen, dat steeds méér huisvrouwen ertoe overgaan om hun bestaande kolenhaard- of kachel te lafen ombouwen tot moderne BREESE oliestook. Op een BREESE oliestook demonstratie zult U zelf kunnen vaststellen dat voor circa 200 gulden Uw bestaande kolenhaard- of kachel wordt omgebouwd tot moderne BREESE oliestook, hetgeen een besparing van honderden guldens betekent, nu de aanschaf van een nieuwe oliehaard achterwege kan blijven. „Laat nooit een kolenhaard- of kachel ombouwen tot oliestook, want het voldoet toch niet" dit hebt U ongetwijfeld reeds meer 8an eens horen beweren. Maar dan heeft men een verkeerde keus gedaan! Immers de Amerikaanse BREESE brande^pot, zonder om vervanging vragende katoenen- of asbestpitten en vervaardigd uit onverwoestbaar chroomstaai, werd speciaal vervaardigd voor laag geconstrueerde oliehaarden en om roetvorming bij lage vlam door te sterke afkoeling van het materiaal te voorkomen, heeft BREESE zijn branderpot uitgevoerd met een dubbele bolvormige, inplaats van bolvormige branderpotbodem, zoals bij de ouderwetse brandersystemen toegepast. Natuurlijk stelt U er belang in om te weten hoe het mogelijk is dat BREESE oliestook zo verrassend ^uinig is, terwijl zelfs bij de strengste kou Uw vertrek heerlijk verwarmd is. Maak daarom een uurtje vrij en bezoek dc zeer leerzame BREESE oliestook demonstratie, teneinde zelf het grote verschil vast te stellen tussen BREESE en andere brandersystemen. De BREESE oliestook demonstraties vangen aan te 14 uur, 16 uur, 20 uur, 21 uur en 22 uur en wij verzoeken U beleefd tijdig aanwezig te willen zijn BREESE OLIESTOOK DEMONSTRATIE op DONDERDAG 25 JULI A.S. in de Breese-showroom KENNEMERPLEIN 14 HAARLEM m ft. Begin 1958 zullen enige nieuwe fabrieken in bedrijf worden gesteld in de van de raffinaderij. Ten behoeve van deze belangrijke uitbreidingen vragen wij met accuratesse en contrólezin dat na gebleken geschiktheid een praktische en theo retische opleiding zal ontvangen voor de functie van Hiervoor worden uitgenodigd schriftelijk te solliciteren: SCHEEPSWERKTUIGKUND1GEN (diploma's AM, VD, A) CHEMISCHE VAKLIEDEN LANDMACHINISTEN Bezitters van een getuigschrift lagere technische school (nretaalvakken) Geboden wordt een interessante werkkring met perspectief, goede arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen. Tijdens de onvermijdelijke wachttijd voor het verkrijgenvan een woning-die zoveel mogelijk zal worden beperkt - wordt aan gehuwden een aanzienlijke tegemoetkoming in de pension en/of reiskosten verstrekt. Ongehuwden tot 29 jaar vallen eveneens on der deze regeling. De werkzaamheden worden verricht in continudienst. Leeftijd 21-35 nar. Brieven met vermelding van leeftijd, burgerlijke staat, op leiding en ervaring te richten aan Shell Installaties en Fabrieken „Pernis", Afdeling PSr Nr. 174, Postbus 644, Rotterdam. Inlichtingen worden uitslmtend mondeling verstrekt na oproep. N.V. AMST. MARITIEM TRANSPORT MIJ. DE RUYTERKADE 139 - AMSTERDAM Voor ons in aanbouw zijnde airconditioned turbine-tankschip „Purmerend" (18.000 t. d.w.), dat medio oktober 1957 in de vaart zal komen, zoeken wij nog: (dip!. S I) tankerervaring vereist (dip! A) (VD, AM of BM) Gegadigden kunnen eventueel onmiddellijk bij het toezicht op de afbouw te werk gesteld worden. In verband met verdere uitbreiding zijn zeer goede promotiekansen aanwezig. Sollicitaties worden ingewacht aan bovenstaand adres Wegens gevorderd seizoen 15% KORTING op alle nog voorradige PARASOLS HooMIcantoor voor Nederland HAARLEMZijlweg 111 Tol.: 17877 Dtsltri oyür Weréld - Gejli.c^taiogus gratis op aanvraag Onzichtbaar Stoppen Mot-, Scheur- en Brandgaten Repareren, veranderen van Dames- en Herenkleding 1HEO v ECK, Kleermaker, Kennemerlaan 176. REM heeft Souvenirs, volop mouwem- bleems, vlaggetjes, transfers Let op het juiste adres: KENNEMERLAAN 147 Vraagt prijs voor trouwrijden 1 l. KIOOSTFRHUIS v Poptanlantsoen 11 Geen zaak wordt groot zonder reclame. De beste reclame is adverteren. VAN HF!NDE EN VER KOMT MEN NAAR ONZE 1 0 KORTING Bekende merken Gewatteerde dekens Wollen plaids aparte dessins Panterdekens uiterste prijs Blokdekens Te van het Molton dekens extra aanbieding Flanellen lakens pracht kwaliteit Ster cocos de allerbeste Desso lopers een pracht 1 0 KORTING Divanbedden 1 pers. ƒ29.75 Kantelbedden 55.— 41 Opklapbedden 1 pers. 52.75 Onderschuifbedden 78-75 Vlokmatrassen speciale aanbieding 1 pers. 26.95 2 pers. 45.— Interieurbedden 1 pers. 69.— ƒ59.— 2 pers. ƒ155. ƒ110.— 95.— Rookfauteuilkussens fantastische sortering 45.— 59.— ƒ52.50 27.50 1 0 KORTING Weefstof, reclame ƒ4.50 ƒ5.90 ƒ2.95 Picasso's, juwelen ƒ5.95 ƒ4.90 ƒ5.95 Dobbi stoffen sterk en mooi ƒ5 95 ƒ4.90 ƒ5.95 Cretonnes bijzondere dessins ƒ4.95 5.95 ƒ2.91 Damasten, kleurecht ƒ5.95 ƒ4.95 ƒ5.95 Gobelin, apart ƒ5.95 ƒ4.95 ƒ5.95 Meubelstoffen keus en nog eens keus Slaapkamerkleedjes ƒ19.75 ƒ12.50 8.75 ƒ4.95 1 0 KORTING Etamien 0.90 0.75 Marquisette ƒ1.95 ƒ1.25 ƒ0.95 Marquisette met roes ƒ4.95 ƒ5.95 f2.95 ƒ1.95 Vitrage vallen enorme sorterinq ƒ8.75 ƒ5.95 f 4.95 ƒ5.95 ƒ2.75 f 1.9K f 1.45 Haarvelours tot en met modern Moquette kleden ijzersterk Machinaal Smyrna's een pracht Velveto's haast niet te verslijten STOFFEERDERIJ - COMPLETE WONIGINRICHTING met 3 extra's: Grotere sortering - Betere kwaliteit - Toch voordeliger J s j Copyright P. O» 6 Copenhogen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 4