Eerzuchtige Darrigade won ook de laatste etappe van de Tour 1957 Anquetil was sterkste, maar ook de veelzijdigste renner Piet van Est waagde vlucht, maar kreeg geen kans Franse nationale ploeg sleepte ongeveer f 170.000 in de wacht Enthoven won de wielerwedstrijd van „Ulysses" in Zandvoort ANQUETIL ALS WINNAA BEWIEROOKT Barone met recht meest strijdlustige renner KLASSEMENTEN rolt beter, plakt beter, brandt beter Renault Frégate Nederlander Klijssen in Zuid-Afrika neergeslagen Zwitserse bokser na wedstrijd overleden Bijlsma speelt belangrijke rol in Italiaans waterpolo Tour de France-ploeg reed in Hengstdijk GARAGE „DEN HOUT" Ronde van Joegoslavië voor Oostduitser Trefflieh Aiax en PSV vragen arbitrage van KNVB MAANDAG 2 2 JULI 195 7 Voor Fernand Picot en Nino Defilippis eindigde de Tour 1957 met een harde smak tegen de betonnen baan van het Pare des Princes in Parijs, 70 meter voor de finish. Over hen heen buitelde de Italiaan Tosato en de Parijzenaar Raymond Hoorel- beke. Opeens was de apotheose ge broken. Het geluid van de tribunes, dat tijdens een massale eindsprint van het op een na alle deelnemers (de Spanjaard Morales was achter geraakt) in een orkaan van toejui chingen was overgegaan, verstomde. Dokter Dumas en zijn assistenten renden naar de plaats van het ongeval, waar Tosato en Hoorelbeke pijnlijk overeind krabbelden om de laatste meters af te leggen. Een knappe jonge vrouw kwam met een bleek gelaat toelopen. Zij verliet even later het stadion naast de brandcard waarop haar man Fernand Picot lag. Defilip pis werd, uit vele wonden bloedend, door enkele vrien den naar de verbandkamer gebracht. Het was dus een triest slot van een ronde, die toch De 227 km lange rit van Tours naar het juichende Parijs heeft, behalve de eind sprint, weinig boeiende momenten gehad. De renners beseften dat de posities bepaald waren en putten zich daarom niet uit me.t ontsnappingspogingen, die toch van weinig invloed meer zouden zijn op de algemene rangschikking. Onderling grapjes makend en met een glimlach vol tevredenheid het einde van alle inspanningen en ontbe ringen was immers voorbij fietsten zij naast elkaar voort in een nog redelijk hoog tempo. Het wachten was tenslotte op de man wiens eerzucht om als eerste in Parjjs te arriveren de gezapigheid zou breken. Die man was Piet van Est. Zeventig km voor de eindstreep sprong hij onverwacht snel weg, maar onmiddellijk vlogen Dar rigade en Queheille naar zijn wiel. Het drietal verkreeg een voorsprong van 200 meter, niet meer. Want er waren meerdere renners, die dolgraag in Parijs wilden triomferen: Adriaenssens, de Portugees da Silva, Barone, Planckaert, de Italiaan Baroni, en, merkwaardig genoeg, ook Jacques Anquetil. Deze zes coureurs kregen dank zij het hoge tempo van de drager van de gele trui spoedig contact met de vluch telingen en de vlucht was daarmee afgelopen. Want op een seintje van de ploeglei ders, die allen naar voren stoven, liet de kopgroep zich inlopen door het peloton. Piet van Est heeft later, na 178 km, nog een poging gewaagd. Zij leidde opnieuw tot gejaag van de hoofdmacht en bleef dus zonder effect. Maar actiever nog dan onze landgenoot was de dappere Nicolas Barone. De wilskracht en het lijden van deze Parijzenaar zijn in de laatste dagen onbegrijpelijk geweest, evenals zijn initia tief in deze laatste rit. Barone wordt ge kweld door steenpuisten. Hij 'kan nauwe lijks lopen en op zijn fiets veert hij meer malen met een pijnlijk gezicht van zijn za del omhoog. De Parijzenaar had evenwel één doel: het heroveren van de eerste plaats van het klassement van de meest- strijdlustigste renner (waaraan een flinke reeds in vele opzichten teleurstellingen heeft gebracht. Het impulsieve Parijse publiek het stadion was tot en met de laatste plaats gevuld begreep dat. Geruime tijd bleef een sfeer van onbehagen in het stadion hangen, tot eindelijk André Darrigade op de fiets stapte om zijn ererondje als winnaar van de laatste etappe te maken. Want de eerzuchtige Darrigade had zich, met de steun van de gehele Franse nationale equipe uiteraard, weer de snelste sprinter van alle coureurs getoond. De Frans man was als derde de baan opgesneld, achter de Italianen Padovan en Nencini. Het werd een moeilijke en lange eindsprint. Padovan, bleef in een hoog tempo op kop rijden, gevolgd door Nencini, die tot de voorlaatste bocht de weg voor Darrigade afsloot. Maar de Fransman was slim genoeg om de coalitie te breken. Als een volleerd sprinter schoof hij naar boven en verkreeg daarmee zoveel snelheid dat Padovan (Nencini was inmiddels teruggezakt) zijn rush niet meer kon stuiten. De tweede achtereenvolgende etappezege dus voor Darrigade. Het publiek heeft dit feit gedurende de ereronde luidruch tig gevierd. Zo als het gewoon was te doen. daartoe. De Tour werd tenslotte definitief afgesloten met een tour d'honneur van alle ploegen. Kees Pellenaars reed trots voor zijn jon gens. Uit het luide applaus bleek hoe po pulair deze in Frankrijk zijn. De luidste toejuichingen gingen toch naar Fernand Picot, toen hij met een tulband van ver bandgaas op het hoofd moeizaam door zijn ploeggenoten op de fiets werd gehol pen en met bloemen om de pijnlijke schouders langs de toeschouwers werd voortgeduwd. Ademloos luisterden de duizenden toen een telegram van de president van de Franse republiek, Coty, gericht aan de tourwinnaar Anquetil werd voorgelezen. De Franse president feliciteerde Anquetil met zijn overwinning en complimenteerde hem met het enorme doorzettingsvermogen, dat de man uit Rouaan had getoond. De Nederlandse bokser Klyssen heeft zjjn partij tegen de Zuidafrikaanse half- zwaargewicht Du Preez verloren door een technische k.o. in de negende ronde. Tot aan de achtste ronde was er weinig verschil geweest tussen de twee boksers die alle twee het een en ander hadden moe ten incasseren. Tegen het einde van deze ronde liep Klyssen tegen een korte, harde rechtse kaakstoot op, waardoor hjj wagge lend in de touwen werd geworpen. Hjj haalde het einde van de ronde, maar de rustpauze was niet voldoende voor een herstel en in de negende ronde bood h(j, zwaar geteisterd, slechts weinig tegenstand. Een lange linkse kaakstoot zond hem voor zeven tellen naar het canvas. Hij wil de niet opgeven en kwam wankelend over eind. Toen hij even later weer neer ging kwam de scheidsrechter tussenbeide en riep Du Preez tot winnaar uit. De 26-jarige amateur bokser Ferdinand May uit Konstanz is zondagnacht in het ziekenhuis van Konstanz aan de gevolgen van een hersenbloeding overleden, die hij zaterdagavond had opgelopen in een ge vecht tegen de Württembergse bokser Amrhein. De partij tussen beide boksers eindigde onbeslist. Kort na afloop van het gevecht klaagde May over hoofdpijnen en later viel hij bewusteloos neer. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd en geopereerd. Enkele uren later overleed hij. May heeft 132 wedstrijden gebokst, waar van hij er slechts één door knock out ver loor. Naar een onderzoek heeft uitgewezen heeft May in februari van dit jaar een auto-ongeval gehad, waarbij hij een her senschudding kreeg. De bokser heeft echter in de daarop volgende maanden geen na delige gevolgen daarvan bespeurd. In de strijd om het Italiaanse waterpolo- kampioenschap heeft Rari Nantes uit Ca- mogli, aangevoerd door de Nederlander Gerrit Bijlsma, Florentia met 43 versla gen. Drie van de vier doelpunten werden door Bijlsma gemaakt. XXXXXXXXXXXX3000000000000000000 oocooooooocoooc j De uitslag van de 22ste en laatste etappe j van de Ronde van Frankrijk van Tours naar Parijs over 227 km., luidt: 1. Darrigade (Frankr.) 5.58.31 (met bonifi- catie 5.57.31); 2. Padovan (It.) 5.58.31 (met bonificatie 5.58.01); 3. Forestier (Frankr.) z.t.; j 4. Wim van Est (Ned.) z.t.; 5. Lampre (Zuid- West) z.t.; 6. Siguenza (Zuid-Oost) z.t.; 7. Piet van Est (Ned.) z.t.; 8. Planckaert (Belg.) z.t.; 9. Cerami (Belg.) z.t.; 10. Groussard (West) z.t.; 26 Stolker (Ned.); 36. Voorting (Ned.); 37. De Jongh (Ned.); 42. Kersten (Ned.) allen in dezelfde tijd als de winnaar (5.58.31). Het eindklassement luidt: 1. Anquetil (Fr.) I 135.44.42; 2. Janssens (België) 135.59.38; 3. Christian (Zwits.) 136.02.02; 4. Forestier (Fr.) 136.02.44; 5. Lorono (Spanje) 136.04.59; 6. Nen- cini (It.) 136.10.45; 7. Defilippis (It.) 136.12.39; 8. Wim van Est (Ned.) 136.12.52 op 28 min. 10 sec.; 9. Adriaenssens (België) 136.18.49; 10. Dotto (Zuid-Oost) 136.21.13; 11. Mahé (Fr.) 136 24.16; 12. Rohrbach (Noord-Oost-Centraal) 136.27.40; 13. Picot (West) 136.33.08; 14. Bau- vin (Frankr.) 136.39.30; 15. Jean Bobet (lie de France) 136.42.30; 18. Planckaert (België) 136.43.34; 17. Keteleer (België) 136.45.18; 13. Thomin (West) 136.59.20: 19. Hoorelbeke (Ilo g de France) 137.01.00; 20. Padovan (Italië) 8 137.07.59; 29. Voorting (Ned.) 137.39.51; 32. - Piet van Est (Ned.) 137.56.06; 33. De Jongh (Ned.) 137.58.59; 44. Stolker (Ned.) 138.26.00; 8 45. Kersten (Ned.) 138.28.19. Het dagploegenklassement luidde: 1. Frank- 8 rijk 17.54.33; 2. Italië 17.55.03; 3. ex aequo 8 I Zwitserland, België, Zuid-Oost, Nederland 8 (Wim van Est, Piet van Est, De Jongh), 0 West, Zuid-West, Noord-Oost-Centraal en lie o de France, alle 17.55.33; 11. Spanje 17.57.12. 0 Het eindklassement der ploegen luidt: 1. d I Frankrijk 404.59.08; 2. Italië 406.23.44; 3. Bel- gië 407.44.37; 4. Nederland 408.43.11; 5. West 8 408.50.57; 6. Noord-Oost-Centraal 409.36.51; 7. d lie de France 409.42.51; 8. Zuid-Oost 409.56.58; d I 9. Zuid-West 410.10.33; 10. Zwitserl. 410.27.40; t 11. Spanje 410.59.47. S De eindstand van het puntenklassement 0 luidt: 1. Forestier (Frankrijk) 301 pnt.; 2. 9 Wim van Est (Nederland) 317 pnt.; 3. Chris- 8 tian (Zwitserland) 366 pnt.; 4. Thomin (West) g 402 pnt.; 5. Anquetil (Frankrijk) 405 pnt.; 6. 9 Picot (West) 419 pnt.; 7. Planckaert (België) 0 0 445 pnt.; 8. Keteleer (België) 460 pnt.; 9. 0 Nencini (Italië) 533 pnt.; 10. Bauvin (Frank- g 8 rijk) 573 pnt. )OOOOCOOCOCKXXXXXXX)OOC)OOOOOOOOOOOOOOCOC<XXXXXOOOOOOOOOOOC Onder grote belangstelling zijn Pelle naars en de Nederlandse Tour de France renners in Hengstdijk in Zeeuws-Vlaan deren gehuldigd. Nadat de voorzitter van de KNWU, dr. P. van Dijk, leider plus ren ners had toegesproken, reden zij met Pel lenaars voorop een ereronde. Daarna namen de renners deel aan een omnium, waarin ook enkele Belgen uitkwamen. De resultaten luiden: Afvalwedstrijd: 1. Post (Amsterdam); 2. Verplaete (België); 3. Schroeders (België). Achtervolging: I. Ger rit Voorting (Roosendaal); 2. Wim van Est (St. Willibrord); 3. De Groot (Amsterdam). Klassementswedstrijd: 1. Stolker (Zuilen); 2. Piet van Est (Fijnaart); 3. Van Wychen (Goes). Eindklassement: 1. Stolker 17 pnt.; 2. Wim van Est 18 pnt.; 3. De Groot 18 pnt.; 4. Schroeders 20 pnt.; 5. Post 20 pnt.; 6. Piet van Est 24 pnt. Een sprintwedstrijd tussen Van Vliet en de Belg Saelens over drie manches van 500 meter eindigde in een zege voor de Nederlander. Hij won zowel de eerste als de derde manche. De Tour de France 1957 is gereden. De 23-jarige Anquetil uit Rouaan heeft gewon nen en iedereen kan er vrede mee hebben. De jeugdige Jacques was zonder twijfel de beste man van de 56 renners, die het Pare des Princes in Parijs bereikten. Want zo moet men het toch zien. Men mag bij het beoordelen van de merites van de winnaar geen rekening houden met de sterren, die onderweg zjjn uitgevallen. Het is het harde, meedogenloze element in de sport, en zeker in de Tour de France, dat de sterksten de wedstrijd overleven en dat men de pech er eenvoudigweg niet bij mag halen. Daarom mag men nu ook na afloop van de Tour niet zeggen dat Anquetil wel eens een harde dobber had kunnen hebben aan Charly Gaul, aan Bahamontes, aan Fred de Bruyne, of aan Wout Wagtmans. Of dat Louison Bobet hem achter zich zou hebben gelaten, wanneer hij had deelgenomen. Louison is nu eenmaal niet gestart, Gaul, Bahamontes, De Bruyne en Wagtmans en al die andere uitvallers hebben de Tour nu eenmaal niet uitgereden. Zij zijn nog voor de beslissende fase was ingetreden gesneuveld en daarmee was hun rol uitgespeeld. Anquetil rijdt luide toegejuicht - zijn ereronde in het Pare des Princes. premie is gekoppeld), die hij enkele dagen geleden aan Anquetil had verspeeld. Vandaar de activiteiten, ondanks alle pijn. En het was bijzonder prettig, dat op Barone juist voldoende stemmen werden uitgebracht om hem in zijn opzet te doen slagen. Het initiatief van Barone en Piet van Est kon evenwel het peloton niet breken. Wel bracht het gejaag enkele renners even in moeilijkheden. Kersten, Piet de Jongh en de Spanjaard Morales verloren bijvoor beeld kort voor de finish het contact met de overigen, maar de Nederlanders her stelden zich snel, en zo reed de karavaan dus als een vrijwel gesloten eenheid over de brede boulevards van Parijs, die om zoomd waren door honderdduizend toe schouwers. De Parijzenaar André le Dissez trok daarbij nog de meeste aandacht, want hij arriveerde in het Pare des Princes met een politiepet op zijn hoofd. De eindsprint, die zulke trieste gevolgen had, werd een triomf voor Darrigade. Na hem passeerden Pado van, Forestier en Wim van Est de streep. Piet van Est klasseerde zich als zevende, Stolker als 26ste, Voorting 36ste, De Jongh 37ste en Kersten 42ste. Ceremonieel Onmiddellijk na de aankomst volgde het gebruikelijke ceremonieel. Jacques Anque til moest op de ereloge de hulde van geest driftige toeschouwers in ontvangst nemen. Een gescandeerd „anktiel, anktiel" bege leidde hem even later op zijn ereronde. Daarna volgden de ereronden van de ove rige winnaars van de klassementen en de hoogst-geklasseerden in de algemene rang schikking. Ook Wim van Est behoorde Niet alleen de moordende hitte, maar meer nog het wilde, soms chaotische karak- er van de eerste ritten, zijn er de oorzaak van geworden, dat enkele grootheden de brui er aan hebben gegeven. Poblet en Wagtmans behoorden tot deze categorie uitvallers. Het voortdurend gejaag van outsiders bracht hen al na enkele dagen zoveel minuten achterstand dat zij er een voudig geen heil meer in zagen om nog te gaan proberen deze achterstanden weg te werken. Zij waren lichamelijk ook niet fit genoeg om daarvoor het nodige doorzet tingsvermogen op te brengen. Anquetil heeft dit alles overleefd. Ook hij heeft veel moeten afzien, veel moeten lijden in de brandende zon, door onlesbare dorst gekweld, ook hij is bij valpartijen betrokken geweest, en ook hij heeft met lekke banden langs de weg gestaan. Maar debutant Anquetil is er niet aan kapot gegaan. Ook niet toen hij in de laatste week door het plotseling omslaan van het weer en door de koude in de afdalingen, evenals zovele anderen het slachtoffer werd van de buikgriep-epidemie. Veelzijdig De Tour heeft zich gekenmerkt door een gebrek aan klimmers en dat is voor Anque til een geluk geweest. Hij heeft daardoor zijn in Thonin-les-Bains heroverde trui zonder merkbaar verlies over de Alpen en Pyreneeën kunnen dragen. Lorono heeft dit jaar in de bergen weinig laten zien en de Giro-winnaar Nencini, die de grote berg-etappes Thonon-Briancon en St. Gaudens-Pau won, had steeds een te ge ringe voorsprong om de gele trui te kun nen bedreigen. De Nederlandse ploeg vóór de ereronde. Het is buiten kjjf, dat Nencini de beste klimmer van deze Tour was. Hij is echter geen Coppi, en geen Bartali, geen Gaul en wat hij in de bergen won was te weinig, ook al omdat hij in de andere ritten, als lid van een niet al te sterke ploeg, te veel verloor. De prestaties van de Franse nationalen zijn verbluffend. „Precies zo'n ploeg als wij in 1953 hadden" zei Pellenaars. Het is voor Marcel Bidot zelf een grote verrassing geworden. Hij had voor de start in Nantes niet zoveel vertrouwen in het tiental uit eenlopende knapen, waarin het eigenzin nige, eerzuchtige element sterk was ver tegenwoordigd en waarvan hij wist, dat het zeer moeilijk zou zijn er een hechte ploeg van te maken. Hij had geen kopman en hij was kennelijk niet van plan er een als zodanig aan te wijzen. Ook toen duidelijk werd, dat Anquetil de beste man was, heeft de Franse ploegleider de rest van zijn equipe geen knechtendiensten opgedragen Wanneer een der Fransen hulp nodig had, dan waren er altijd een paar ploeggenoten die hem bijstonden. Vaak was dat Sta- blinski, maar ook Stablinski heeft voor zijn eigen kans mogen rijden. Onafgebroken reeks Zo heeft deze ploeg, die tot de 18de etappe (toen Walkowiak uitviel) als enige formatie op volle sterkte is gebleven, een ongekende reeks successen behaald. Twaalf maal (met inbegrip van de tijdrit in Bar celona) werd een ritzege behaald. Vele keren een tweede plaats. Het puntenklas sement ging naar de tricolores en de twee' de prijs van het bergklassement. Vijftien dagen reed Anquetil in de gele trui, drie dagen was Privat leider van het algemeen klassement, eenmaal Darrigade, eenmaal Forestier, terwijl Walkowiak als winnaar van 1956 in het geel uit Nantes had mogen vertrekken. Slechts éénmaal, toen de Pa rijzenaar Nicolas Barone in Colmar de trui van Anquetil overnam, hing dit eretricot niet om de schouders van één der tricO' lores. Men behoeft niet te vragen wat deze ononderbroken triomftocht met tot slot de eindoverwinningen in individueel, ploegen klassement en puntenklassement voor de rood-wit-blauwen heeft opgeleverd. Bjj het bedrag dat aan de start van de laatste etappe bijna 95.000 gulden bedroeg, kwam dus nog de etappeprjjs voor Darrigade, de dagprijs voor de ploeg en als klap op de vuurpijl de prijzen voor de eerste plaatsen in het algemeen klassement (20.000 gulden) en algemene ploegenklassement (30.000 gulden) en het puntenklassement (10.000 gulden), alsmede nog enkele rentes en premies. Men kan aannemen, dat het totaal bedrag van Frankrijk nationaal tegen de 170.000 gulden zal lopen. Geen cadans De taktiek van de nationale om altijd te blijven jagen op overwinningen en nooit ADVERTENTIE Enthoven uit de Grote IJpolder bij Am sterdam is winnaaar geworden van de wielerwedstrijd voor amateurs, welke zon dagmiddag door de Amsterdamse club „Ulysses" op het circuit van Zandvoort werd gehouden. Samen met Markus uit Halfweg, die het hem in de beslissende eindsprint niet lastig maakte en genoegen nam met de tweede plaats, was Entho ven in de slotfase van de strjjd met suc ces uit een kopgroepje ontsnapt. Hun vier aanvankelijke medekoplopcrs werden in gelopen door het peloton. Zowel in de voorwedstrijd voor aspiran ten (70 deelnemers) als in de strijd der nieuwelingen (200 man) viel de beslissing in een massale eindsprint met als resp. winnaars Riethoven uit Leiden en de Am sterdammer Cooper. In de nieuwelingen wedstrijd deden zich verscheidene valpar- tijtjes voor en bij een daarvan liep de renner Timmer uit Velsen-Noord een ge broken sleutelbeen op. Aan de wedstrijd voor amateurs (124 man) werd ook deelgenomen door drie Zwitserse renners. Maar er viel voor de volgelingen van Ferdi Kübler en Hugo Koblet op het circuit van Zandvoort wei nig eer te behalen*- Zij werden evenals trouwens het overgrote deel der Neder landers verrast door eer vroegtijdige vlucht van negen renners. Deze vlucht werd al in de tweede ronde ingeleid door Buis, Koolhof, Markus en Kuyt en in de volgende „tour" kwamen ook Captein, Enthoven, Hagman, Redeker en Lake- man aan de leiding. Het peloton liet deze negen demarranten rustig gaan. Want hoe- ADVERTENTIE PRACHTIGE WEGLIGGING - ELEGANT Verbruik: 13 liter op 150 km Prijs vanaf ƒ7.990. een renner uit een andere formatie een zege cadeau te doen - een zonder twijfel logische en sportieve, maar beslist niet ge bruikelijke methode - heeft in één opzicht niet het beoogde succes gehad. De Franse ploeg had zich namelijk in de loop van de strijd een „droomresultaat" als einddoel gesteld: bij de eerste vijf in de eindrangschikking had men zich drie plaat sen toebedacht. Daar hebben o.a. de rappe Belg Janssens en de merkwaardige Oosten rijker Christian een stokje voor gestoken. Vooral Christian, lid van de Zwitserse ploeg, heeft deze Tour zeer sterk gereden. Nederland Nederland heeft dit jaar een bescheiden rol gespeeld. Wel werd door Pellenaars de oude taktiek toegepast van meegaan in de slag, zodra de gelegenheid zich voordeed. Maar in deze Tour der uitvallers, waarin na de kennelijk nog niet rijpe Van Wetten ook Wagtmans en De Groot hun spullen pakten en Leo van der Pluym wegens tijd- overschrijding werd geëlimineerd, had Pellenaars er de ploeg niet meer naar om hoge ogen te kunnen gooien. Rijden op de algemene rangschikking en op het ploegenklassement was uitgesloten, slechts etappe-successen en het punten klassement waren het oogmerk. Die etappe successen zijn niet gekomen. Eenmaal werd Gerrit Voorting (in Colmar) tweede achter Hassenforder en een paar keer werd Wim van Est derde en vierde. Verder waren de prestaties gering, al hebben de jeugdige leden van de oranje-equipe, Piet van Est, Piet de Jongh, Jaap Kersten en Michel Stolker, bij vele gelegenheden getoond het vak te kunnen leren. Een dag in groen Wim van Est heeft één dag in de groene trui gereden. In de rit naar Ax-les-Ther- mes veroverde hij de glanzende maillot op de Breton Thomin, die in een valpartij vele plaatsen verspeelde, maar al de vol gende dag nam Jean Forestier de leiding in het klassement over om haar daarna niet meer af te staan. De tweede plaats en de vijfduizend gul den die eraan vastzitten zijn echter een welkome buit voor de Nederlandse ploeg en het bewijs voor het toch wel constante rijden van de oudste en de beste man van het zestal dat Parijs haalde. Wim van Est heeft er ook voor gezorgd dat er toch nog wat geld in het laatje is gekomen. Zijn tweede plaats in het puntenklassement en de achtste positie in de eindrangschikking leverde 6250 gulden op, waarmee Nederland ongeveer op een totaalbedrag van 20.000 gulden komt. wel Braat nog een wanhopige poging deed om de kopgroep te bereiken en ook Van Smirren, Van Weeren, Zutt, de Zwitser Senn en Joop Cuvelier zich niet onbe tuigd lieten, bleek geen der andere ren ners bereid om deze acties daadwerkelijk te steunen. Onverstoorbaar bleef de kop groep, die halverwege de race de snelle Captein door een lekke band verspeelde, zijn voorsprong opvoeren. Pas toen het verschil tussen kopgroep en peloton al opgelopen was tot ruim anderhalve minuut, er nog tien ronden (42 km) afgelegd moesten worden, kwam er een serieuze tegenaanval van Zutt, Ap pel, De Jong, Elswijk, Van Smirren en Van Dijk. Deze zes renners begrepen dat er had gefietst moest worden om nog voor de overwinning of een der ereplaatsen in aanmerking te kunnen komen. En zij fietsten hard. Steeds dichter kwamen zij bij de kopgroep, waarin de vermoeidheid van de lange vlucht zich deed gelden. Hagman en Buis moesten afhaken. En toen met nog 9 kilometer te fietsen ook het lot van de zes overgeblevenen beze geld scheen te zijn, sprong Enthoven on weerstaanbaar weg. Alleen Markus kon zijn wiel houden. Kuyt, Redeker, Lake- man en de ijverige Koolhof werden door de,zes jagers, achterhaald. In de laatste ronden bleef Enthoven de situatie volkomen meester. Hij liep met Markus, die met een zware inzinking kampte, nog meer dan een halve minuut uit. In de beslissende eindsprint hield Markus zich aan de ongeschreven wieier- wetten en bezorgde zjjn clubmakker Ent hoven geen overlast. De overwinning kwam daarmee terecht bij de renner die er de meeste aanspraken op mocht doen gelden. De uitslagen luidden: Amateurs: 1 Ent hoven, IJpolder, de 100 kilometer in 2 uur, 25 min. en 3 sec.,2 T. Markus, Halfweg, 3 W. van Smirren, 4 C. Zutt, beiden Am sterdam, 5 C. Elswijk, Zaandam, 6 H. La- keman, Haarlemmermeer, 7 J. Redeker, Amsterdam, 8 J. van Dijk, Lisse, 9 A. Kuyt, Amsterdam, 10 W. de Jong, Den Haag, (15 A. Kuilman, Beverwijk). Nieuwelingen: 1 C. Cooper, Amsterdam, de 60 kilometer in 1 uur 23 min. en 10 sec., 2 H. Du Pau, Leimuiden, 3 A. de Graaf, Rotterdam, 4 A. Rutte, Haarlem (6 P. Zantman, Badhoevedorp, 11 C. Lute, Castricum, 15 H. de Vries, IJmuiden). Aspiranten: 1 R. Riethoven, Leiden, de 25 kilometer in 36 min. en 31 sec. De vijfde en laatste etappe van de Ronde van Joegoslavië van Belgrado naar Novi Sad en terug over 150 km is gewonnen door de Oostenrijker Durlacher. Dlowaty, Sebe- nic en Durlacher ontsnapten uit het peloton toen de helft van de etappe achter de rug was. Sebenic viel later terug. Onze land genoot Kamphuis zette alleen de achter volging in. Hij bereikte de twee vluchte lingen en gezamenlijk zetten zij de tocht voort. Bij het binnenkomen van de baan te Belgrado viel de Nederlander, waardoor hij 6 sec. verlies op de twee anderen boekte. De uitslag luidde: 1. Durlacher (Oosten rijk) 3.53.31; 2. Dlowaty (Polen) z.t.; 3. Kamphuis (Ned.) 3.53.37; 4. Merel (Fr.) 3.53.59; 5. Vloebergs (België) z.t.; 9. De Rooy (Ned.) 3.54.30. Het eindklassement luidde: 1. Trefflieh (Oost-Duitsland) 24.52.46: 2. Levacic (Joego slavië) 24.54.04; 3. Mascha (Oostenrijk) 25.02.09; 4. Vloebergs (België) 25.06.22; 5. Peters (België) 25.06.40; 15. De Rooy (Ned.) 25.18.38: 33. Kamphuis (Ned.) 26.35.33. In het ploegenklassement bezette Joego slavië de eerste plaats. De vierde etappe van de Ronde van Joe goslavië werd op een circuit in Belgrado gereden. Er moesten zes ronden van 25 km, totaal 150 km worden afgelegd. Winnaar werd de Belg Vloebergs in 4 uur 31 min. 23 sec. De uitslag luidde verder: 2. Durch- lacher (Oostenrijk) 4.31.58; 3. Winter (Bel gië) 4.35.22; 4. Schobar (Oost-Duitsland) z.t.; 5. Petrovic (Joegoslavië) z.t.; 15. Kamphuis (Ned.) 4.36.45; 27. De Rooy (Ned.) 4.50.50. Het bestuur van de sectie betaald voet bal deelt mede, dat d ebesturen van Aiax en PSV na een zeer vriendschappelijke be spreking zijn overeengekomen, de KNVB te verzoeken, het tussen beide partijen gere zen geschil inzake de speler Kruyver (KFC) aan arbitrage te onderwerpen. Bei de partijen hebben verklaard, zich onvoor waardelijk bij de uitspraak van dezs- com missie te zullen neerleggen. Het scheids gerecht zal bestaan uit de heren Mr. Stol (Den Haag), Notten (Maastricht) en Zon (Rotterdam).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 6