EDO en Schoten zondag leiden in bleven ook na eerste klassen Deelnemers aan 37ste Kaagweek hadden tamelijk goed weer DE HONKBAL COMPETITIE HEDW kampioen in de overgangsklasse DWT 3 door zege op ADZ 2 kampioen van tweede klasse A H.P.C. legde beslag op Haarlems Dagblad/O.H.C.-wisselbeker Tennis-veteraan na nederlaag overleden DE WATERPOLOC OMPETITIE Nederlands waterpoloteam voor Zagreb samengesteld Judith de Nijs zwom het snelst in Tiel Willemse vestigde nieuw Nederlands record 100 m. Nederlandse roeiers boek ten successen in Brugge De honkbaluitslagen „Montaval" verdiende op Ascot 230.000 gulden Indeling eerste divisie Haarlem, Stormvogels en RCH in één afdeling Gunstige oplossing in de „zaak Schaap" Tilburgenaar na wedstrijd op voetbalveld overleden MAANDAG 22 JULI 1957 Hanna, kampioen van Amerika bij de tennisveteranen in 1955 en dit seizoen nummer twee op de veteranenlijst, is overleden tijdens de veteranen-kampioen schappen van het oosten op harde banen. De 45-jarige Hanna had in de halve finales met 8-6, 6-4, 3-6 een onverwachte neder laag geleden tegen Feuilleteau die een jaar ouder is. Hij zakte ineen en overleed een uur later. Het afgelopen weekeinde heeft in de honkbalcompetitie geen verras singen gebracht, tenzij men het behaalde resultaat van O WO in de plaat selijke ontmoeting tegen Volewijckers (00) als zodanig wil aanrekenen. In de eerste klasse A. deed ook nu leider EDO het weer prima in de moeilijke uitwedstrijd tegen TIW, terwijl stadgenoot HHC nog steeds de beste kampioenskansen behield door een overwinning tegen VVGA. EHS behaalde in de laatste slagbeurt tegen TYBB nog juist de volle winst, het geen ook Ajax in de plaatselijke ontmoeting tegen Blauw Wit presteerde. In de eerste klasse B. behaalde Kinheim een opvallende grote zege tegen Kennemerland, terwijl landskampioen Schoten door een overwinning tegen Sportclub Haarlem nog steeds ongeslagen bleef. Gelukkig voor de Sport club verloor ook het Amsterdamse ABC in de uitwedstrijd tegen Sparta (Rotterdam), zodat in deze klasse ook vrijwel geen verandering kwam in de ranglijstpositie. De standen zijn thans: Eerste klasse A: Eerste klasse B: EDO 9 14 Schoten 10 20 HHC 8 13 Sparta 11 12 VVGA 8 10 OVVO 9 11 EHS 9 10 Volewijckers 11 11 Ajax 9 9 HCK 10 10 Blauw Wit 10 8 Kennemerl. 11 10 TYBB 10 6 Sp.cl. Haarl. 11 5 TIW 9 2 ABC 11 5 In de overgangsklasse A behaalde WV „HEDW", nog steeds ongeslagen, de kam pioenstitel, waardoor de Amsterdammers automatisch naar de eerste klasse promo veren. HFC „Haarlem" stelde In deze klasse te leur door van het toch niet zo sterk spe lende Thor te verliezen, terwijl de Scho- ten-reserves weer eens van zich deden spreken door nog wel in Beverwijk Roos- wijk te verslaan. Zoals verwacht maakte het RCH-negen- tal in de thuiswedstrijd tegen HHC 2 geen fout en behield daardoor een behoorlijke plaats op de ranglijst. In de tweede klasse A behaalde EDO 2 wederom een fraaie zege en kwam daar door iets verder van de dreigende laatste plaats. Sportclub Haarlem 2 behaalde in de tweede klasse B de kampioenstitel door een ruime zege tegen de Kennemerland- reserves en het falen van Rood Wit. Ook in het Haarlemse rayon zijn thans de eerste kampioenen bekend. Het derde negental van Sportclub Haarlem werd on geslagen kampioen in de derde klasse A., terwijl in de vierde klasse A. en B. res pectievelijk Halfweg en Schoten 4 beslag legden op de titels. Bij de junioren behaalde HCK in de A- klasse de titel en dit team zal dus 1 sep tember op het DEC-terrein in Amsterdam uitkomen voor de officiële nationale jeugd- titel. In de C-klasse behaalde het Schoten B-team de kampioenstitel. Kennemerland—-HCK In een wedstrijd, waarin vooral de slag- ploegen van beide negentallen bijzonder sterk speelden, is HCK er in geslaagd con- curent Kennemerland door een duidelijke 229 overwinning voorlopig van zich af te schudden. Vooral de Kinheimer Talens, thans achtervanger voor de afwezige Zuu- rendonk, bleek aan slag weer de grote fi guur en met vijf honkslagen, waaronder een fraaie twee- en driehonkslag had deze speler een groot aandeel in deze grote overwinning. Het zag er in het begin zeker niet naar uit dat HCK een zege zou gaan behalen, want reeds in de tweede innings nam de thuisclub de leiding 10 door Leon- hardt, welke voorsprong reeds in de vol gende Kennemerland-slagbeurt werd ver groot tot 50 door enkele veldfouten van HCK en uitstekende honkslagen van Loh- man en Van der Wal. In de vierde innings slaagde Knol er in met een tweehonkslag binnen de lijnen te komen en door een honkslag van Talens nog juist de thuisplaat te bereiken (51). Een inzinking van werper Hofstra was voldoende voor HCK om de achterstand in de volgende innings om te zetten in een kleine voorsprong (56) en toen ook wer per Winter in de volgende slagbeurt niet in staat bleek de Kinheim-slagploeg te be dwingen, was de voorsprong van HCK in de zesde innings reeds vergroot tot een veilige 135 stand. Uiteraard kreeg Kennemerland geen kans meer deze achterstand weg te werken, want ofschoon nog enkele spelers over de thuisplaat kwamen, deed ook het bezoe kende HCK hiervoor niet onder, zodat het einde van deze ontmoeting kwam met een fraaie 229 zege van HCK, welk negental zich hierdoor bij de bovenst r vier ploegen plaatste. Het scoreverloop was: Kennemerland: 014000103 9. HCK 000157405 22. De werpersresultaten waren: Hofstra/Winter (Kennemerland): 5 x 3slag; 7 x 4wijd en 17 honkslagen tegen. Houtkamp (HCK): 6 x 3slag; 5 x 4wijd en 12 honkslagen tegen. EHS—TYBB Een regiefout van werper Bakker werd er de oorzaak van dat TYBB nog op het laatste moment in de wedstrijd tegen EHS een puntenverdeling ontging. In de negen de slagbeurt slaagde TYBB er in door De Wildt nog de stand in evenwicht te bren gen (33) en met reeds twee spelers van EHS aan de kant in de laatste innings en slechts Oosterbaan door een vrije loop op de honken leek het gevaar voor de bezoe kers reeds geweken. Tromp, ook nu weer bijzonder slagvaar dig, dacht hier anders over en inplaats van deze speler een vrije loop toe te staan, ging Bakker het duel met Tromp aan en ver loor. De honkslag van Tromp bleek voor Oosterbaan voldoende om de thuisplaat te bereiken en de zege voor EHS nog juist veilig te stellen. Het scoreverloop was: EHS: 200000101 4. TYBB: 200000001 3. De werpersresultaten waren: Schuitemaker (EHS): 11 x 3slag; 1 x 4wijd en 2 honkslagen tegen. Bakker (TYBB): 7x3 slag; 6 x 4wijd en 6 honkslagen tegen. HHC—VVGA In de belangrijke ontmoeting tegen VVGA behaalde werper Smidt van HHC wederom een fraaie no-run overwinning (30). Direct werd het vuurwerk geopend tegen de Amsterdamse werper Brands en een fraaie driehonkslag van Wim Vrene- goor werd door honkslagen van zijn broer Ben en Jole gevolgd, hetgeen resulteerde in een 10 voorsprong. Een driehonkslag van de Pierre had geen resultaat, doch in de zevende en achtste innings werden fouten van het Amster damse veld uitstekend uitgebuit door HHC, waardoor de voorsprong werd vergroot tot 30 met welke stand ook het einde kwam. De werpersresultaten waren: Smidt (HHC): 14 x 3slag; 2 x 4wijd en 4 honkslagen tegen. Brands (VVGA): 14 x 3slag; 0x4 wijd en 7 honkslagen tegen. SchotenSC Haarlem Een bijzonder slechte eerste innings werd de Sportclub tegen Schoten noodlottig. En kele honkslagen en veldfouten waren voor Schoten voldoende om reeds na twee in nings een veilige 70 voorsprong te nemen. Nadat werper Van Berkel vervangen was na de eerste innings kwam echter lang zaam een herstel in de Sportclub gelede ren, doch mede door dikwijls goed veld spel van Schoten kreeg Haarlem geen ge legenheid meer om de achterstand geheel weg te werken, zodat het einde kwam met een verdiende 95 overwinning van de kampioenen. Het scoreverloop was: Schoten. 5 2 0 0 2 0 0 0 x 9. SC Haarlem: 000011030 5. De werpersresultaten waren: Keulemans (Schoten): 6 x 3slag; 4 x 4wijd en 4 honkslagen tegen. Van Berkel (SC Haarlem): 0 x 3slag; 3 x 4wijd en 3 honkslagen tegen. Ottolander (SC Haarlem): 8 x 3slag; 6 x 4wijd en 3 honkslagen tegen. ■■spiaa V' Acts®. Henk Knol brengt voor HCK het tiende punt op het bord. Achtervanger Hoek mist de bal, die net tussen zijn hand schoen en zijn gezicht doorgaat. TIW—EDO Geheel volgens de verwachting heeft het leidende EDO in Amsterdam weer grote moeilijkheden moeten overwinnen tegen TIW, alvorens een zege te behalen. In de vierde innings stond de EDO- werper De Nieuwe aan twee Amsterdam mers vrije lopen toe, waarna een honkslag van Verkaaik voldoende was om T.I.W. een 20 voorsprong te geven. Eerst in de zesde innings slaagde EDO er in gebruik te maken van een serie veld fouten in de Amsterdamse gelederen, het geen voor de Haarlemmers betekende dat de achterstand kon worden weggewerkt. De volgende innings was het wederom EDO dat produktief bleek en honkslagen van Feenstra, L. Kops en Peters zorgden er voor dat de Haarlemmers een nuttige 52 voorsprong konden nemen, welke voorsprong niet meer werd afgestaan. De werpersresultaten waren: Kempen (TIW): 5 x 3slag; 9 x 4wijd en 8 honkslagen tegen. De Nieuwe (EDO): 8 x 3slag; 8 x 4wijd en 2 honkslagen tegen. In de reserve tweede klasse A dames heeft DWT 3 beslag op de kampioenstitel gelegd, door in Amsterdam met zeven-een van ADZ 2 te winnen. Uit de zes gespeel de wedstrijden heeft DWT 3 tien punten behaald. De ploeg gaat nu promotie-wed strijden voor de reserve eerste klasse spe len. Als eerste wedstrijd moet in een neu traal bad gespeeld worden tegen Haar lem 2, de kampioen van de reserve tweede klasse B. De HPC-dames hebben hun zegetccht in de derde klasse B voortgezet. In de zwem vijver „Groenendaal" kregen zij De Zijl uit Leiden op bezoek. Wicky Hofman had reeds vier HPC-aanvallen met een doel punt afgewerkt voordat door De Zijl de eer gered werd. Voor dezelfde afdeling bonden in de zweminrichting aan de Kleverlaan in Voor het waterpolo-toernooi om de Tro- feo Italia 1957, dat van 13 tot en met 18 augustus in Zagreb (Joegoslavië) wordt ge houden zijn de volgende tien Nederlandse waterpolo-spelers aangewezen: Van Dorp (AZ en PC, Amersfoort), Kniest (Neptunus, Arnhem), Korevaar (HZPC, Den Haag), Lamme (Robben, Hilversum), Luchs (Robben, Hilversum), Muller (Dolfijn, Am sterdam), Smol (HZPC, Den Haag), Van der Tooren (GZC, Gouda), Vriend (IJ, Am sterdam) en Wagenaar (De Meeuwen, Am sterdam). Uit deze spelers zal het defini tieve zevental worden aangewezen. Als leiders van deze ploeg, die op 10 augustus uit Nederland zal vertrekken maken de heren Kuyper en Planj er de reis mee. Jeugdploeg Voor de waterpolowedstrijd tussen de jeugdploegen van Duitsland en Nederland, op 10 en 11 augustus in Landshut (Beieren) te houden, zijn de volgende negen spelers aangewezen waaruit het definitieve zeven tal zal worden samengesteld: Aalbers (DZV, Delft), Bodenstaff (AZC '82, Arnhem), De Boer (Robben, Hilversum), Buis (Zwem- lust, Utrecht), Hagen (SVH, Hillegersberg), Hermsen (Robben, Hilversum), Van der Klashorst (Robben, Hilversum), Ran (ZIAN, Den Haag) en Schrieder (HZ en PC, Den Haag). Als leider gaat mee de heer Den Boer. De 2 km zwemwedstrijd, welke in Tiel is gehouden, is bij de dames gewonnen door de Robbenzwemster Judith de Nijs in de tijd van 27 min. 19.3 sec. Jans Koster (Gooi) klasseerde zich tweede in 27.30.1; Corrie Schimmel (Gooi) bezette de derde plaats 28.20.1, vóór haar clubgenootjes Ti neke Lagerberg en Willy Lambour, die respectievelijk met 28.27.7 en 29.30.5 als vierde en vijfde eindigden. Bij de heren ging de overwinning naar Van der Linden (Zwemlust) die er 28 min. 5.2 sec. over deed. Hermsen (Robben) had er 1.6 sec. langer voor nodig. Hij werd tweede, juist voor Prins (DJK) die 0.2 sec. te kort kwam voor de tweede plaats. Haarlem de dames van HVGB en DWR de strijd aan. Het werd een aardige en leven dige strijd. Nadat Henny van Eeten HVGB de leiding had bezorgd werd door de DWR- aanvalsters de HVGB-verdediging uit el kaar gespeeld waarna Miep Sint de balans in het voordeel van DWR deed omzwaaien Na de hervatting stichtte Ali Drogtrop verwarring in de HVGB-verdediging, waarna zij de DWR-voorsprong op drie één bracht. Toen kwam HVGB wederom in de aanval en Henny van Eeten ver kleinde de DWR-voorsprong. Miep Sint scoorde echter weer twee doelpunten. Lieke Bijkerk stelde hier één HVGB-ctoelpun+ tegenover. DWR won de strijd dus met vijf-drie. Heren reserve eerste klasse: HVGB 2 Nereus 2 1-3; Neptunus Amersfoort 2 HPC 2 8-1. Tweede klasse B: Kroosduikers 1De Vest 1 5-1 Reserve tweede klasse A: DWR 2AZ '70 2 0-10. Reserve tweede klasse B: HPC 3DAW 2 1-10; HVGB 3—Haarlem 2 2-4; HVGB 3— Nereus 3 5-4. Reserve derde klasse B: DWR 3LZC 2 2-4; DWT 3—VZV 2 1-4. Competitie Kring Haarlem K.N.Z.B. Dames tweede klasse: DWT 5DWR 3 7-5; HPC 3—Haarlem 3 2-3; DWR 3— HVGB 3 4-0. Heren eerste klasse: NVA 1Hillegom 1 3-2; NVA 1HVGB 4 2-5; Watervrienden 1—HPC 4 4-1. Tweede klasse: HPC 5—DWT 4 4-5. Derde klasse: DWR 4Hillegom 2 2-3; Haarlem 6Hoofddorp 2 2-4. De Nederlander Herman Willemse heeft tijdens internationale zwemwedstrijden in Mantes in Frankrijk het Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd en gebracht op 57,7 sec. Het oude record stond sedert 13 maart 1954 met 57,9 sec. op naam van De Vreng. Willemse werd winnaar op dit nummer vóór de Fransman Treillet, die een tijd van 57,9 sec. noteerde. Ook de 200 meter vrije slag eindigde in een zege voor onze landgenoot. Hij tikte in de tijd van 2 min. 11 sec. als eerste aan vóór de Fran sen Collignon (2.13.5) en Jany (2.13.7). Tijdens internationale roeiwedstrijden in Brugge eindigde de jonge vier van Njord de race tezamen met de Franse ploeg Worms S.G. in een dead heat. Voor bei de boten werd 6 min. 54 sec. genoteerd. Derde werd Willem III (Amsterdam) met 7 min. 8 sec. De oude twee van Willem III won de wedstrijd voor de ploeg van Brug ge, terwijl de jonge twee van Willem III derde werd achter Verdun en Gent. Een Nederlandse overwinning leverde ook de jonge skiff op. Daarin zegevierde Groen van De Hoop in 7 min. 23 sec. Tweede werd de skiffeur van Gent met 7 min. 25 sec. De vier A tenslotte van Willem III was eveneens de snelste met 3 min. 21 sec. Als tweede eindigde Soissons met 3 min. 23 sec. en derde werd Antwerp RC met 3 min. 28 sec. De honkbaluitslagen luidden: Eerste klasse A: AjaxBlauw Wit 43; EHS TYBB 4-3; HHC—VVGA 3—0; TIW-EDO 2—5. Eerste klasse B: KennemerlandHCK 922; OVVO—De Volewijckers 00; SchotenSC Haar lem 95; SpartaABC 21. Overgangsklasse A: CatchersSparta 2 0—5; RooswijkSchoten 2 68; WV „HEDW"—DWV 111 (WV „HEDW" kampioen); Thor—HFC „Haarlem'' 7—4. Overgangsklasse B: OVVO 2UW 9—6; RFC —DEC verregend; RCH—HHC 2 15—6; De Spar taan—Neptunus 321. Tweede klasse A: TOG—Shell 513; VVGA 2 EDO 2 1—3; JOS—APGS 4—3; TIW 3-ABC 2 11—1. Tweede klasse B: SC Haarlem 2Kennemer land 2 70 (SC Haarlem kampioen); RCH 2 Bloemendaal 5—7; DSS—THB verregend; Rood Wit—HCK 2 8-10. Tweede klasse C: Hazenkamp 2—Pacifico 62; Laakkwartier—DOS 2—8; USC—PSV 5—7; SVV Schiedam 92. Tweede klasse D: De Spartaan 2—Animo ver regend; TIW 2Hilversum 6 10; De Hazenkamp Holland verregend; VVGA 3All. Weerb. 0—1. RAYON HAARLEM Derde klasse A: EHS 2—SC Haarlem 3 11—12 (SC Haarlem kampioen); DIOEDO 3 1110; RCH 3Terrasvogels 27. Derde klasse B: Schoten 3DSB 118; TYBB 2 Rood Wit 2 verregend; HFC „Haarlem" 2 HCK 2 11-12. "i Vierde klasse A: Schoten 5—DSS 3 215; Half wegDIO 2 125 (Halfweg kampioen); SC Haarlem 4Bloemendaal 2 1513. Vierde klasse B: Schoten 4Vliegende Vogels 213 (Schoten 4 kampioen); TYBB 3HHC 4 21—7; Rood Wit 3Terrasvogels 2 9—22. Vierde klasse C: Geel WitRooswijk 3 11 10; EHS 3—DSS 2 verregend; HCK 4—HHC 3 15—10. De „George' VI en Koningin Elizabeth Stakes", een internationale ren over bijna 2V2 km is gewonnen door het Franse paard „Montaval", toebehorend aan de Ameri kaan Strassburger en gereden door jockey Fred Palmer. De race, gehouden op de banen van Ascot, was gedoteerd met een prijs van ruim 230.000 gulden. „Montaval" won met slechts één hoofd lengte. De tweede plaats was voor het Franse paard „Al Mabsoot". „Tribord", eveneens een Frans paard, ontving de der de prijs. Er waren twaalf combinaties van start gegaan. De 37ste Kaagweek, het grote zeilersfes tijn, is zaterdag begonnen met een re cord aantal deelnemers. Ondanks de drei gende buien bleef het droog en kon het programma, dat op de eerste dag be stond uit nationale en onderlinge wed strijden, vlot worden afgewerkt. Hiervan waren de uitslagen als volgt: Nationale zeilwedstrijden Vliegende Hollanderklasse: 1 Brave Hendrik, H. C. Blok. 12 m2 klasse (1 mans). 1 Spotvogel, W. Guldemond, 2 Rakker, B. V. Wijk, 3 Aloha, A. Borra. Drakenklasse 1 mans): 1 Oranje, J. C. P. Hofkes, 2 Noorman, H. W. v. d. Steen. 3 Van guard, A. Warners. Regenboogklasse (1 mans): 1 Beneven- tum, J. Hofland. 2 Ree J. Walig. 3 Coppel- stock, J. A. J. Niessen. Vrijheidsklasse A (1 mans): 1 Drim- dram, E. H. Swart. 2 Good Luck 2, U. Ja ger, 3 Privateer, M. de Groot. Vrijheidsklasse B (1 mans): 1 Fjordane, J. Wolthuis. 2 Scandal, mej. J. Westen, 3 Hepiedel, E Elhorst. Pampusklasse (1 mans): 1 Watervogel, Ir. J. v. d. Hoek, 2 Optimist, E. A. Labou- chere, 3 Stijfkop, G. J. Moes jr. Jeugdklasse (1 mans): 1 Popeye, G. L. Woortman, 2 Waterrot, A. A. Hofland, 3 Thunderjet, R. Rijks. Valkenklasse (1 mans): 1 De Polle, A. Wester, 2 Heroique, mr. R. Mulder. 3 Ali, G. Walinga. Finnjollenklasse: 1 Zomerweelde, J. H H. J. de Jong, 2 Haukapora, G. J. Lever- land, 3 Scampi, F. W. D. Grimm. Olympiajollenklasse: 1 Glipper, S. H. H. Haaksma, 2 Zomerweelde, H. J. de Jong, 3 Daisy, Ir. W. v. Noordt. Sternklasse (1 mans): 1 Glasaal, E. G. van de Stadt. 2 Shamrock, mej. B. Smeenk. 3 Noreg, T. Amons. Streepklasse (1 mans): 1 Ingrid, J. N. Bodegraven. 2 John William, R. Siebrand. 3 Keesie, J. Blonk. 16 m2 Puntklasse (1 mans): 1 Argus, B. Stapel. 2 Schillebil, J. Kamerling. 3 Garoe- da, F. Goslings. 12 Voetsjollenklasse A (1 mans): 1 Du vel, A. J. v. Beekum, 2 Wervelwind, M. A. Nederburgh. 3 Windekind 2, G. H. L. Ver- wey. 12 Voetsjollenklasse B (1 mans): 1 Prin ses Margriet, W. de Bruyn. 2 Gulpin, G, J. Oostwald, 3 Swyer, A. Walenkamp. Onderlinge zeilwedstrijden regenboog klasse voor dames: 1 Hollandia, mej. C. van Staveren, 2 Pipa, mevr. M. v. d. Bas- Maartense, 3 Nelis, mevr. Huisman-v. d. Ende. Pampusklasse voor dames: 1 Watervo gel mej. H. F. Hageman. Behendigheidswedstrijd voor jeugdboten 1 Thunderjet, R. Rijks. 2 Waterrot, A. A. Hofland, 3 Bliksem, J. R. de Vries. Vrijheidsklasse voor senioren: 1 Smitje, H. Schmitz sr., 2 Vrijheid, P. J. Caillard, 3 Naatje, R. de Vries. Jeugdklasse voor senioren: 1 Tiko II, A. A. v. Tienhoven, 2 Little Toot, L. v. Essen, 3 Irene, A. H. v. Vliet. Onderlinge motorbootwedstrijden ring steken: 1 Tiko III, mevr. C. v. Tienhoven- Koster. 't Jonge Hoen, K. Rote Gz. 3 Tur moil, W. v. Asten. Balspel: 1 Turmoil, W. v. Aston, 2 Jonge Hoen, K. Rote Gz. 3 Mediastinus.-F. Walenkamp. Puzzletocht: 1 Turmoil, W. v. Asten, 2 Motorvletje, J. v. Asselt, 3 Mediastinus, F. j Walenkamp. Behendigheidswedstrijd voor raceboten en boten met aanhangmotoren: 1 Bounty, I E Rolf v. d. Baumen, 2 Toy II, D. 't Hooft, i 3 Kuifje. R. Bakker. i Behendigheidswedstrijden voor water- skiërs: 1 H. C. Blok, 2 W. A. Dwars, 3 G. Mahs. Tweede dag j Op de tweede dag van de Kaagweek heeft het de deelnemers aan fraai zeil- weer ontbroken. In de ochtenduren was er bijna geen wind waardoor het een drijf- partij werd. De resultaten waren: Vliegende Hollanderklasse: 1 Mustang, J. Kraan. 2 Flying Dutchy, A. Wulff, 3 Brave Hendrik, H. C. Blok. 12 m2 Klasse A: 1 Meteor, B. Kraan, 2 Rakker, B. v. Wijk, 3 Spotvogel, Gulde mond. 12 m2 Klasse B: 1 Ronny II, v. Dorp, 2 Mack the Knife, v. d. Linden jr., 3 Ral, Graafland. Finnjollenklasse: 1 Zomerweelde, De Jong, N.N., Huurmen jr. 3 Haukapora, Reverland. Olympiajollenklasse A: 1 Windveer, Tournier, 2 Zomerweelde, M. J. de Jong, 3 Witte Raaf, Willems. Olympiajollenklasse B: 1 Moeder's Angst, Alofs, 2 Ockelventje, Ochersen, 3 Pst, Loogman. Vrijheidsklasse B 1: 1 Gaviota, Driesens. 2 Flying Pete, Houbolt. 3 Tanö, Jerne. Vrijheidsklasse B 2: 1 Berend Botje, Ooms. 2 Caprice, mej. Muller, 3 Oh, Eh La-Bas, Warmenhoven. Valkenklasse A 2: Heroigue, Mr. Mulder, 2 Ali, Jansma, 3 Zilvermeeuw, De Vries. Sternklasse: Glasaal, mej. v. d. Stadt, 2 Noreg, Amons,3 Norremeer jr., Hofkes. 16 m2 Streepklasse A: 1 Tilicum, Bol, 2 Jel for Bel-Air, Schilt, 3 Ingrid, Bodegra ven. CurapaoDe Kaag, teamwedstrijd in de Pampusklasse: 1 Watervogel, Ouwerkerk, De Kaag, 2 Grutto, Cosijn, De Kaag, 3 Poele-Poele, Talsma, Curacao, 4 Optimist, Welbergen, Curagao, 5 Stern, Butzelaar, De Kaag, 6 Eider, v.d. Horst, De Kaag, 7 Gouwzee, mevr. Bielderman, Curagao. De Kaag 22.1 p., Curagao 13 p. Valkenklasse A 1: 1 De Polle, Wester, 2 Bounty II, Rolf v. d. Baumen, 3 Lapsus, v. Helvert. Vrijheidsklasse A: 1 Good Luck II, Ja ger, 2 Rietepiet, Hellema, 3 Kee Steady IV, Neleman. Valkenklasse B: 1 Woelwater, Hahn, 2 Ranger, Engelhard, 3 Lieuwe D. Lucas, mej. Boonstra. Drakenklasse: 1 Vagans Semper, C. Groot, 2 Noorman, v. d. Steen, 3 Joy, drs. Bier. Regenboogklasse 1: 1 Algri, Alberda, 2 Meteor, Gebius, 3 Cadans, Bakker. Regenboogklasse 2: Beneventum, Hof land, 2 Coppelstock, Sieverts, 3 Toreadoor, Kist. 16 m2 Puntklasse: 1 Schillebil, Kamer ling, 2 Magdrieja, Spaargaren, 3 Argus, Stapel. Pampusklasse A: 1 De wervelwind, Bie- sot jr., 2 Poele-poele, mej. De Waard. 3 Sleutelbloem, Drontmann. 12 Voetsjollenklasse A: 1 Waterbaby, A. W. Reyers, 2 Kaagbaby, H. M. Ryers, 3 Beta, Jonker. 12 Voetsjollenklasse B: 1 Andie, Nieu- wehuizen jr., 2 Swayer, A. Walenkamp, 3 Mazurha, Peiger, 12 Voetsjollenklasse C: 1 Trippelaartje, mej. Mulder, 2 Madamke, mej. v. d. Gies- sen, 3 Bern, mej. Roos. Jeugdklasse A: 1 Popeye, Woortmaan, 2 Waterrot, Hofland, 3 Mi Querido, De Win- keL „r, ,r,„ Naar de „Sportkroniek" meldt, luidt de indeling voor de nationale voetbalcompeti tie van het seizoen '57-'58 bij het betaald voetbal als volgt: le divisie A A G O V V Alkmaar D F C D W S EDO Excelsior De Graafschap Helmond H V C R B C R O D A Sport SVV Vitesse l Volendam V S V Willem II Ere-divisie: ADO, le divisie B Eindhoven Fortuna (VI.) Haarlem Helmondia '55 Hermes-D V S K F C Leeuwarden Limburgia RCH Rigtersbleek S H S Sittardia Stormvogels De Volewijckers Wageningen Xerxes Ajax, Amsterdam, Door de Heemsteedse Polo Club werd zaterdagmiddag in de Van Merlenvaart in Heemstede de jaarlijkse één kilometer zwemwedstrijd gehouden. Bij de 'school slag dames zorgde mej. M. L. van Dam (NVA) voor een verrassing door beslag op de eerste plaats te leggen. Bij de school slag heren zegevierde J. Vierhout (Water vrienden) met vijf seconden voorsprong op H. Verleur (HPC). Bij de vrije slag da mes werd het een HPC-aangelegenheid. Wicky Hofman (HPC) kwam als eerste uit de strijd. Na de start bij de heren maakt F. van de Eynde (HPC) zich al spoedig uit de klu wen van zwemmers los, gevolgd door Bouwman (HPC), Kobes (VZV) en Geurt- sen (HPC). Tot na het keerpunt bleef Van de Eynde aan kop waarna Bouwman naar voren schoot. Hij zegevierde met een flinke eindspurt. Ook de tweede plaats kon Van de Eynde niet behouden daar de VZV'er Kobes hem passeerde. Na afloop van de wedstrijden werden door de voorzitter van HPC, de heer B. van Rhijn de uitslagen bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt. De Haarlems Dag- blad/O.H.C.-wisselbeker werd door HPC met 28 punten gewonnen; DWR behaalde elf punten en VZV negen. 1 kilometer schoolslag dames: 1. M. L. v. De start van de dames. Dam (NVA) 17 min. 26.5 sec.; 2. G. Drog trop (DWR) 17 min. 34.3 sec.; 3. I. Wes- maas (HPC) 17 min. 36.8 sec.; 4. I. Philippo (HPC) 17 min. 50 sec.; 5. T. van Wissen (Watervrienden) 18 min. 12 sec. Heren: 1. J. Vierhout (Watervrienden) 16 min. 24.1 sec; 2. H. Verleur (HPC) 16 min. 24.6 sec.; 3. D. Mandersloot (HPC) 16 min. 38 sec.; 4. R. Boon (HVGB) 16 min. 53 sec.; 5. E. Steffens (Watervrienden) 16 min. 57 sec. 1 kilometer vrije slag dames: 1. W. Hof man (HPC) 14 min. 19.2 sec.; 2. H. Vlaan deren (HPC) 14 min. 58 sec.; 3. H Band (HPC) 15 min. 5 sec.; 4. M. Sint (DWR) 15 min. 19 sec.; 5. M. Smit (HPC) 15 min. 32 sec. Heren: 1. J. Bouwman (HPC) 13 min. 15.6 sec; 2. J. Kobes (VZV) 13 min 23.4 sec.; 3. F. v.d. Eynde (HPC) 13 min. 38 sec.; 4. W. Geurtsen (HPC) 13 min. 41 sec.; 5. R. Terpoorten (DWR) 13 min. 42 sec. RUSLAND-BULGARIJE Zondag middag is in Sofia een voetbalwedstrijd gespeeld tussen de elftallen van Bulgarije en Rusland. De Russen wonnen met vier- nul. De ruststand was twee-nul in het voordeel van de gasten. Blauw Wit, BW, DOS, Elinkwijk, Feijen- oord, Fortuna, GVAV, MVV, NAC, Noad, PSV, Rapid, Sparta, Enschedé en VVV. 2e divisie A: Baronie, DHC, DOSKO, EBOH, Emma, 't Gooi, Hilversum, Longa, ONA, UVS, De Valk, Wilhelmina, Zeist en ZFC. 2e divisie B: Be Quick, Enschedese Boys, Go Ahead, Heerenveen, Heracles, NEC, Oldenzaal, Oosterparkers, PEC, Rheden, Tubantia, Veendam, Velocitas en Zwarte- meer, Zwolse Boys. De zaak Schaap heeft een voor de voet balvereniging „Het Gooi" gunstig einde ge kregen. Zoals men weet, had de KNVB, die de Hilversumse vereniging financieel had geholpen bij het engageren van Rinus Schaap, toen deze de „Racing Club de Paris" wilde verlaten, 11.000 geëist van de som, welke „Het Gooi" van Enschedé zou ontvangen voor de transfer van de oud-international. Een compromis-voorstel van de heer Sanderse, voorzitter van de Hilversumse semie prof-club, bracht tenslotte de be sprekingen, welke tussen afgevaardigden van de KNVB, „Het Gooi" en „Sportclub Enschedé" in prettige verstandhouding werden gevoerd, uit de impasse, waarin men dreigde te geraken. De KNVB liet een gedeelte van zijn eis vallen, waarna het resterende bedrag ge zamenlijk door „Het Gooi" en „Enschedé" werd gedragen. Naar verluidt bedraagt de som, die de beide verenigingen betalen, nog geen 4.000.Door deze overeen stemming staat het thans vast, dat de oud- aanvoeder van het oranjeteam voor Sportclub Enschedé zal gaan spelen. Enkele minuten na afloop van de on verwachte overwinning van zijn voetbal team in een wedstrijd, zaterdagmiddag gespeeld voor de bedrijfsvoetbalbond in Tilburg, werd de 50-jarige heer Hofstee uit Tilburg, leider van het zegevierende team, door een hartverlamming getroffen, waardoor hij nog op het sportveld over leed. Hij was gehuwd en vader van zes kinderen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 7