DE ONZICHTBAREN Sneekweek zette met veel zon en harde wind uitstekend in Ouwe Job vertelt zijn avonturen Groot aantal tweejarigen woensdag op baan Duindigt Nieuwe tactiek van de Russen Agenda voor Haarlem Kort en bondig DINSDAG 20 AUGUSTUS 1957 Europese roeikampioen- schappen voor dames Vierduizend kaarten voor het Rode Kruis Svozil verbeterde Europees record schoolslag Kanaaltocht uitgesteld Waterpoloploegen voor Rome worden geplaatst De HCB-competitie Van Dijk behaalde zijn achtste overwinning Scholten winnaar van Hartjesdagronde Rome w'l wereMk^mnioen- schenner) ir» I960 EDO ontmoet Elinkwijk woensdag in lichtwedstrijd Voetbalsters uit Noord holland tegen W.-Duitsland Giovanni Farina overleden V. VERVOLGVERHAAL KOSTNE1 Belg Brichant won in toernooi in Knocke 1 Zaterdag is een begin gemaakt met de Sneekweek. In de morgenuren stond een harde wind, die in de loop van de middag afnam en des avonds zelfs geheel ver dween. De uitslagen van de wedstrijden op de eerste dag luidden: Olympiojollen: 1. Tjirk II, Brandsma, Amster dam; 2. Jan de Lapper, Vos, Hilversum. 12 m2 Sharpieklasse: 1. Phoenix, mej. Don ker; 2. Donderstien, Hansen Larken: 1. Popeye, Postma, Steenwijk; 2. In- dra, Hellinga, Almelo. Schouwen 4.75 x 1.42, met sprietzeil: 1. Meer kol, Atsma, Oppenhuizen; 2. Sans Nom, Armbrust, Laren Noordholland. 12 voets Jollen: 1. Waterbaby, Reyers, Eelde; 2. Eemvogel, De Jonge, Baarn. 16 m2 Puntklasse B: 1. Skua, Kapelle, Deven ter; 2. Tida Kira, De Groot, Groningen. 30 m2 klasse van de N.N.W.B.: 1. Swealtsje, Vollema, Grouw; 2. Li, Van der Meer, L'warden. 16 m2 Puntklasse A: 1. Vrijheid, De Haan, Sneek; 2. Fryslan, Visser, Leeuwarden. BM-klasse: 1. Favoriet, Van der Klooster, Gro ningen; 2. Favoriet, Bonnema, Oudehaske. 22 m2 klasse van de N.N.W.B.: 1. Kidang Ra demaker, Heerenveen; 2. Flying Dutchman, Zijlstra, Joure; 3. Duco, mr. H. P. Linthorst Ho- man, Leeuwarden. 16 m2 Streepklasse BI: 1. Arcus Pluvius, Van Wieren, Nijhuizen; 2. Bajau, Boorsma, Bergum. Valkenklasse: 1. Pegasus, Óvermeer, Leeuwar den; 2. Lieuwe D Lucas, Boonstra, Amsterdam. Vrijheidsklasse B: 1. Gaviota, Driessens Haren Groningen; 2. Radja, Berkhuysen, Rijswijk. Pampusklasse: 1. Vlerkje, De Jong, Sneek; 2. Koufurd, Jissink, Sneek. 16 m2 Streepklasse B II: 1. Sam-Sam, Robijns, Workum; 2. Unrêst, De Vries, Workum. Finnjollen: 1. Plane-tje, Maas jr., Hilversum; 2. Zeepvlokie, Marseille, Enschedé. Vrijheidsklasse A: 1. Good Luck II, Jager, Lemmer; 2. Agressor, Gnossen, Sneek. Valkenklasse A: 1. De Polle, Wester, Grouw; 2. Abeltje, Scherpel jr., Lunteren. 16 m2 Streepklasse A: 1. Fenris, Helder, Pa- terswolde; 2. De Vlecke, Van der Veen, Joure. 2. Algri, Alberda, Sneek. Regenboogklasse: 1. Sprinter, Stoelinga, Sneek; Flying Dutchmanklasse: 1. Blue Star, Galjart, Groningen; 2. Nitchewo, Reijen, Hattum. In de jeugdklasse (pluis) zijn geen prijzen toegekend, omdat er te veel protesten waren binnengekomen. In tegenstelling tot de sombere weerberichten van zondagochtend, mocht de tweede dag van de Sneekweek wel bijzonder geslaagd worden genoemd. Zon en wind waren factoren, die het zeilen tot een genot maakten. Er startten 540 wedstrijdboten en de belangstelling was zowel bij de zeilers als bij het publiek bijzonder groot. Be nieuw uitgezette banen, waarin vele kruis- rakken voorkwamen, voldeden uitstekend en de zeilers waren er dan ook buitengewoon enthou siast over. Een mooie strijd werd geleverd in de 16 m2-klasse, de Valken en de Regenboogklasse. De resultaten van zondag luidden: Olympiajollen: 1. Aita Papea, Van Willigen, Reeuwijk; 2. Jan de Lapper, Vos Hilversum. 12 m2 Sharpie: 1. Donderstien, Hansen, Enk huizen; 2. Esox, De Croix, Hilversum; 3. Moestaffer, C. Tierie, Haarlem. Larken: 1. Popeye, Postma, Steenwenk; 2. Pride, Warmink, Almelo. Schouwen: 1. Sans Nom Armbrust, Laren Noordholland; 2. Meerkol, Atsma, Oppenhuizen. Jeugdklasse (pluis): 1. Popeye, Woortman, Groningen; 2. Mi Querido, De Winkel, Rotterdam. 12 voets Jollen: 1. Eemvogel, De Jonge, Baarn; 2. Trippelaartje, Mulder, Langweer. 16 m2 Puntklasse B: 1. Nix, Donkersloot, Sneek; 2. Fuut, Zwierstra, Giethoorn. 30 m2 klasse van de N.N.W.B.: 1. Ola Mane, Reykman; 2. Swealtsje II, Vollema, Grouw. 16 m2 Puntklasse A: 1. Vrijheid, T. de Haan, Sneek; 2. Dirk Tom, ÏS. de Haan, Sneek. BM-klasse: 1. Favoriet, Van de Klooster, Gro ningen; 2. Favoriet, Bonnema, Oudehaske. 22 m2 klasse van de N.N.W.B.: 1. Cadans, Bon nema, Leeuwarden; 2. Lucie, Knol, Marrum; 3. Duco, mr. H. P. Linthorst Homan, Leeuwarden. 16 m2 Streepklasse BI: 1. Arcus Pluvius, Van Wieren, Nijhuizum; 2. Windekind, Visser, Wor kum. Valkenklasse B: 1. Pan, Appel, Lunteren; 2. 2. Lieuwe D Lucas, Boonstra, Amsterdam. Vrijheidsklasse B: 1. Radja, Berkhuysen, Rijs wijk; 2. Seiftness, Waterlander, Heerenveen. Pampusklasse: 1. Vlerkje, De Jong, Sneek; 2. Poele-Poele, mej. De Waard, Wassenaar. 16 m2 Streepklasse BII 1. Sam-Sam, Robijnsj Workum; 2. Endeavour, Couperus, Sneek. Finnjollen: 1. Knipvlinder, Kroes, Kampen; 2. Aelia, Meyeringh, Groningen. Vrijheidsklasse A: 1. Speediest, De Haas jr., Breukelen; 2. Good Luck II, Jager, Lemmer. Valkenklasse A: 1. De Polio, Wester, Grouw; 2. Heroique, Mulder, Langweer. 16 m2 Streepklasse A: 1. Fenris, Helder Pa- terswolde; 2. Willy, Hoeben, Leeuwarden. Regenboogklasse: 1. Algri, Alberda, Sneek; 2. Duke, Van de Velde, Den Haag. Groepswedstrijd 16 m2 klasse: 1. Friesland 82 pnt.; 2. Groningen 57 pnt.; 3. Holland 36 pnt.; 4. Overijssel 35 pnt. Flying Dutchmanklasse: 1. Fontessa, Bierman, Amsterdam; 2. Ho-Ho, Niemeyer, Groningen. Maandag zijn de zeilwedstrijden voort gezet in het raam van de zogenaamde Sneekweek. De weersomstandigheden wa ren goed: er stond een harde wind en de zon scheen warm over deelnemers en toe schouwers. Er bestond van de zijde van het publiek grote belangstelling voor de wedstrijden, waarin felle strijd werd gele verd, onder meer in de regenboogklasse. De uitslagen waren: Olympiajollen: 1. Jan de Lapper, E. Vos, Hil versum; 2. Tjirk II, S. K. Brandsma, Amsterdam. 12 m2 Sharpieklasse: 1. Donderstien, P. Han sen, Enkhuizen; 2. Esox, A. du Croix, Hilversum. Larken: 1. Popeye, W. Postma, Steenwijk; 2. Indra, H. Bellinga, Almelo. Schouwen: 1. Meerkol, F. F. Atsma, Oppenhui zen; 2. Sans Nom, Armbrust, Laren Noordholl. 12 voets Jollen: 1. Waterbaby, A. W. Reyers, Eelde; 2. Eemvogel, J. M. de Jonge, Baarn; 3. Anpie, P. Nieuwenhuizen, Zaandam. Eenendertig roeiploegen uit twaalf lan den zullen deelnemen aan de wedstrijden om de Europese titels (dames), die op 23 tot en met 25 augustus bij Duisburg wor den gehouden. Nederland schreef in voor twee nummers. West- en Oost-Duitsland vaardigen een gecombineerde ploeg af. De inschrijving was als volgt: Skif: België, Hongarije, Roemenië, Denemarken, Oostenrijk, Duitsland en Rusland (mej. Luderus van de Koninklijke Bordrechtsche Roei- en Zeilvereniging neemt dus niet deel). Dubbel twee: Nederland (mej. A. T. J. ter Braake en mej. E. A. Veenstra, .,De Hunze", Groningen), Tsjechoslowakije, Hongarije, Roemenië, Duitsland en Rus land. Vier met stuurvrouwe: Frankrijk, Po len, Roemenië, Denemarken, Groot-Brit- tannië, Duitsland en Rusland. Dubbel vier: Frankrijk, Nederland („De Vliet", Leiden, de dames A. v. d. Kooy, boeg, T. van der Berg, M. Godijn, A. van Hoeken, slag, en A. Kuipers, stuurvrou we), Hongarije, Polen, Roemenië, Duits land en Rusland. Achten: Roemenië, Duitsland, Groot- Brittannië en Rusland. De Koninklijke Nederlandse Voetbal bond heeft voor de loterij van het Rode Kruis 4000 plaatsen beschikbaar gesteld voor de voetbalwedstrijd NederlandOos tenrijk, die op woensdag 25 september in het Olympisch stadion in Amsterdam wordt gespeeld. Degenen die belangstelling voor deze loterij hebben moeten een briefkaart voor zien van 50 cent aan extra-postzegels aan het hoofdkantoor van het Rode Kruis zen den met op de adreszijde vermeld de ge wenste rang. 16 m2 Puntklasse B: 1. Kwartet, T. van Eyk van Heslmga, Leeuwarden; 2. Peter, G. Abma jr. Sneek; 3. Tlda Kira, F. A. de Groot, Groningen. 30 m2 klasse van de N.N.W.B.; 1. Li, G. van der Meer, Leeuwarden; 2. Tsjerk Hiddes, W. Hoekstra, Joure. 16 m2 Puntklasse A: 1. Vrijheid, T. de Haan, Sneek; 2. Tiny, S. Prins, Heerenveen; 3. Dirk Tom, B. de Haan, Sneek. BM-klasse: 1. Favoriet, D. Bonnema, Oude haske: 2. Favoriet, A. v. d. Klooster, Groningen; 22 m2 klasse van de N.N.W.B.: 1. Jeroen, L. P. Kabel, Zwaagwesteinde; 2. Flying Dutchman, H. E. Zij Is tra, Joure 3. Duco, mr. H. P. Linthorst Homan, Leeuwarden. 16 m2 Streepklasse BI: 1. Windekind, A. Vis ser, Workum; 2. Bajau, P. Boorsma, Bergum. Pampusklasse: 1. Koufurd, K. Jissink, Sneek; 2. Golvenspel, H. B. Jongejans, Veenendaal; 3. Ljip, P. de Jong, Sneek. Finnjollen: 1 Knipvlinder, S. Kroes, Kampen; 2. Plane-tje, Bob Maas jr., Hilversum. Vrijheidsklasse A: 1. Good Luck II, U. Jager, Lemmer; 2. Albatros, W. J. B. Jansen, Hilversum. Valkenklasse A: 1. Heroique, mr. R. Mulder, Langweer; 2. Ali, F. Jansma, Grouw. 16 m2 Streepklasse A: 1. Fenris, Joop Helder, Paterswolde; 2. Hurricane, H. Olde Agterhuis, Heerenveen. Regenboogklasse: 1. Algri, J. Alberda, Sneek; 2. Oranje, Tom Zwart, Sneek. Tijdens de zwemkampioenschappen van Tsjechoslowakije in een 50 meter bad in Brno heeft Vitezslav Svozil het Europese record op de 100 meter schoolslag verbeterd met een tijd van 1 min. 12,2 sec. Het oude onlangs door de L.E.N. erkende record stond met 1 min. 12,7 sec. sedert 1 mei van dit jaar op zijn naam. Het is evenwel niet de beste wereld- prestatie. De Chinees Chi Lieh Yun no teerde eveneens op 1 mei een tijd van 1 min. 11 sec. op dit nummer. De zwemtocht over het Kanaal, waarin 24 deelnemers uit 15 landen zullen uit komen, is wegens de slechte weersomstan digheden 24 uur uitgesteld. Aanvankelijk zou men voor de tocht van Kaap Griz Nez (Frankrijk) naar Engeland vanmorgen zijn gestart. Het FXNA-bestuur heeft in Zagreb be sloten dat de 16 ploegen, welke tot het Olympisch waterpolotoernooi van 1960 in Rome zullen worden toegelaten, door het bestuur zullen worden geplaatst. Hierbij zal men dus dezelfde methode volgen als gebruikelijk is bij de Internationale Hockey Federatie, die eveneens aan de hand van de interlandresultaten een rang lijst opstelt. De aanwijzing zal in de loop van 1959 geschieden. Van de drie wedstrijden van het pro gramma van zaterdag moesten er twee door regen vroegtijdig afgebroken worden. De derde die tussen Haarlem 4 en Rood en Wit C eindigde in een overwinning voor Haarlem. Haarlem batte eerst en scoorde in de haar toebedeelde tijd (on derbroken door regen) 62 runs voor het verlies van 7 wickets. Th de dubbele cij fers kwamen Meyer (14) en E. Feltmann (19). Bowlingcijfers Rood en Wit: W. Koot 3-29, H. West 2-20, C. van Schouwenburg 2-10. De Rood en Witters kwamen daarna slechts tot 28 (all out): West 14, Ledeboer 4-14, Feltmann 2-10, Vermeulen 3-0. De Haarlemse wlelerveteraan Ben van Dijk heeft in het Brabantse plaatsje Ter- heijden behaald Al kort na de start ontvluchtte Van Dijk uit het tweeëntwintig man sterke peloton. Alleen De Bruin en Van de Beemt konden hem nog achterhalen. Deze drie renners hebben het verdere verloop van de tweeënveertig kilometer lange wed strijd beheerst en bezorgden al de overige renners een of meer ronden achter stand. Met nog twee ronden te rijden ont deed Van Dijk zich van zijn twee mede leiders en wist tot de eindstreep een kleine voorsprong te behouden. Zijn acht ste overwinning werd daarmee een feit. De uitslag luidde: 1. B van Dijk, Haar lem; 2. M. v. d. Beemt, Etten; 3. M. de Bruin, Roosendaal; 4. S. Floren, Hoog straten (B.); 5. B. van Krimpen, Zwijn- drecht; 6. W. Rijken, Tilburg; 7. J. Hooy- donk, Zundert. De Rjjswjjkse wieleramateur Harry Scholten Is winnaar geworden van de Hartjesdagronde, die maandagavond in de Amsterdamse Dapperbuurt werd gehouden en waarvoor een overweldigende belang stelling bestond. Scholten zegevierde in de eindsprint van een vier man sterk kop- groepje, dat in de slotfase met succes uit het peloton ontsnapt was. Deze wielerronde droeg een spannend karakter. Afwisselend werd er door ver scheidene renners geprobeerd om een ont snapping te forceren en daarbij lieten ook de Beverwijker Chris de Nijs en de jonge Haarlemmer Hans van Steyn zich niet on betuigd. Maar geen van de vele aanvallers werd naar waarde beloond. Daarvoor lag mede als gevolg van de vele premiesprints het tempo veel te hoog. Doordat er op sommige plaatsen glas scherven op het parcours lagen werden de Beverwijker Ap Geldermans de Haarlem mers Flens Koek en Tonny Peters, de Sas- senheimer Arend van 't Hof, de Utrechtse favoriet Gijs Pauw en verscheidetie an dere renners door lekke banden uitge schakeld. Met nog dertien ronden te rijden moest de jury vanwege de duisternis be sluiten om de wedstrijd met acht ronden in te korten. Voor Scholten, Van Straten, Zutt en Stoete, die toen juist een voor sprong hadden veroverd, kwam dit be sluit niet ongelegen. Zij werden niet meer achterhaald. Bogers deed nog een moedige poging om hen te bereiken, maar de af stand was tekort geworden voor hem om nog kans van slagen te hebben. De uitslag luidde: 1. H. Scholten, Rijs wijk, de 68 kilometer in 1 uur, 38 min. en 42 sec.; 2. G. van Straten. Schiedam; 3. C. Zutt: 4. L. Stoete. beiden Amsterdam; 5. oo 20 sec. W. Bogers. N'euw Vennep; 6. on 38 sec. A. Teysse: 7. H. Marinus: 8. H. Wiese. allen Amsterdam; 9. C. de Nijs, Beverwiik: 1. L. Hartman. Amsterdam. '14. M. Snijder. Halfweg: 17. ,T. Puis; 18. M. Bakker, beiden Badhoevedorp). De kansen, dat Engeland de wereld kampioenschappen in 1960 zal organiseren, lijken klein nu bekend is geworden, dat de Italiaanse Wielerbond zich eveneens kandi daat heeft gesteld voor de organisatie van de titelstrijd in dat jaar. Uit practische overwegingen zou het natuurlijk aan te bevelen zijn Italië de voorkeur te geven, omdat de Azzuri de wereldkampioenschap pen vlak voor de Olympische Spelen in Rome op de nieuwe Olympische wielerbaan willen houden, zodat alle amateurs dan al in Rome aanwezig zijn. EDO speelt woensdagavond op het Haar lemterrein een wedstrijd tegen de Utrecht se eredivisieclub Elinkwijk welke laatste met haar sterkste opstelling zal verschij nen, dus met de drie Surinamers waaron der de geduchte Kruin. Het elftal luidt: doel: Van Schilden; achter: Janssen en Teeuwes; midden: Kreyermaat, H. Mijnals, Hilgers. Voor: F. Mijnals, Westers, Kruin, De Jong en Mees. EDO heeft deze avond niet de beschik king over Smit en Berends die beiden met vakantie zijn. Het EDO-elftal zal worden gevormd door: doel: Koelemey; achter: Petterson en Vervoort; midden: Van Kam pen, Van Dijk en Leonhard; voor N.N., Spiers, Duivenvoorden, Belfroid en Kuyer. De wedstrijd begint om acht uur. SCHOTLAND—NEDERLAND. De K.N. V.B. is akkoord gegaan met de door de Schotse Voetbalbond voorgestelde datum voor de wedstrijd Schotland—Nederland (onder 23 jaar). De ontmoeting zal woens dag 23 oktober in Glasgow worden ge speeld. Op een dag lagen we met het schip stil, midden op de oceaan. Er was geen ziertje wind; en omdat ik op een zeilschip was, konden we nu natuurlijk niet mrder komen. Toen wou één van de matrozen wat gaan vissen, en ik mocht met hem mee. We lieten een roeiboot zakken en voeren een eindje van de Annemarie vandaan. „We zullen eens zien, of we een haai aan de haak kunnen krijgen!", zei Govert de matroos. 28-29 Duindigt zet woensdagmiddag de reeks vakantiemeetings, waarvoor een steeds stijgende belangstelling bestaat, met een aantrekkelijk programma voort. Na de klassieke Produktendraverij krijgen de mindere 2-jarigen een kans in het ope ningsnummer. Het zijn er echter zo veel, dat aan de start een algemene springpartij vrijwel niet te voorkomen is. Hoewel on der de debutanten nog verrassingen kun nen schuilen, wordt op papier de meeste kans gegeven aan Wilschot, die bij zijn laatste optreden een goede indruk achter liet. Van Wanda Axkit, Wanda en Walnut Erebus gaan goede trainingsgeruchten, die zij eerst echter nog in de baan dienen te bewijzen. De kolossale Vlieger D draagt zijn naam met ere. Zijn overwinningen boekte hij tot nu toe gemakkelijk, zodat hij opnieuw de favoriet is in de Amazone-prijs. Het is echter geen zekerheid, want 20 meter voor hem start Victor Hollandia, die nog kort geleden bewees zeer snel te zijn. Indien Geersen hem in dit kleine veld direct aan de kop brengt is een interessant duel te verwachten, waarbij Vlieger D de voor keur heeft. In de eerste afdeling van de Diana Nor- ton-prijs is het 13-hoofdige veld aan el kaar gewaagd. Zoals gebruikelijk zullen Umbra en Rina V het in een ontsnappings- Deze foto kan misschien gedeeltelijk het succes van de Russische atleten op het nummer hoogspringen verklarenEind vorige maand brak een Russische springer het wereldrecord van de Amerikaan Charles Dumas, dat op 2,15 m stond en bracht het op 2,16 m. Waarnemers merkten toen op, dat Stepanof, de nieuwe recordhouder, aan zijn linkervoet (zijn „springvoet") een schoen droeg, voorzien van een extra dikke zool met extra lange spijkers, terwijl hij aan de andere voet een schoen met een dunne gladde zool, een soort gymnastiek schoen, droeg. De foto toont een andere Russische specialist hoogspringen, Komenkof, in actie van wie de Russen zeggen, dat hij nog beter is dan Stepanof, die zoals duidelijk is te zien, wat zijn schoenen aangaat, ook de genoemde voorzieningen had getroffen. poging wagen, maar zij zullen in de slot fase dan te weinig uithouding meer over hebben om Traviata te kunnen weerstaan. In de tweede afdeling heeft Vaja Con Dios de beste papieren, mits de fouten maar achterwege blijven. Daar Uranus daaren tegen tot steeds betere verrichtingen komt ligt een overwinning van deze kant meer in de lijn der verwachting, gevolgd door Uitloper. De leerling-pikeurs zijn vrijwel op volle sterkte present in de Feronica Scott-prijs. De leerlingen van Geersen hebben in Ré- thy Hollandia en Regina Spencer de beste paarden. Eerstgenoemde wordt wat beter geacht, zodat stalgenote Regina en de ver tegenwoordigers van stal Wagenaar met de plaatsen genoegen zullen moeten nemen. In het internationale nummer komt Lord Scotch voor de derde maal in ons land aan de start. De hengst won de laatste maal in een sterk veld. Op grond van zijn klasse moet hij deze keer weinig moeite hebben om opnieuw als eerste de finish te passeren, tenzij Quick Hollandia G weèr één van zijn onberekenbare buien heeft. Van de overige paarden komt alleen Mar tini Spencer nog in aanmerking. Bij de rennen kan Le Turbulent zijn te ruggekeerde vorm bekronen met een over winning vóór Colony Boy. Bij de amatri- ces heeft Princesse Martha een goede kans, evenals Clemenceau. In de verkoopsren voor de mindere klasse gaat de voorkeur naar Grand Cliff, vóór Hykala en Heraut. Zaterdagavond zal op het terrein van Zeeburgia aan de Kruislaan te Amsterdam de interland dames-voetbalwedstrijd NoordhollandWest-Duitsland worden ge spééld! De opstelling van Noordholland is ials walgt: doelnCh:,Ketting (DCO); achter: Van Diemen (Haarlem) en Meirmans (Haarlem); midden: Van de Bijl (DCO), Van Zijl (DCO) en Verhage (DCO); voor: Kalter (Haarlem), Ketting (DCO), Kraayen- bosch (IJmuiden), De Boer (Velsen) en Van der Kolk (Santpoort). West-Duitsland: doel: Emrich (Essen); achter: Droste (Fortuna) en Zawatzki (Dortmund); midden: Henning (Fortuna), Wittke (Gruga) en Müller (Fortuna); voor: Beizicke (Essen), Marohn (Dortmund), Quats (Dortmund), Rinscheid (Fortuna) en Kleinhans (Gruen Weisz). Op 72-jarige leeftijd is in Turijn Gio vanni Farina overleden, een der pioniers in de automobielindustrie wat de bouw van carrosseries aangaat. In 1906 opende hij een kleine reparatie werkplaats voor automobielen die hij in 1914 uitbreidde met assistentie van zijn broer Giuseppe. Hij ging zich toen toeleg gen op de carrosserie- en chassis-bouw. In 1933 lanceerde hij de „Pinin Farina" car rosserie, en kort daarna bracht hij op de Parijse automobiel-salon de eerste auto uit met een automatisch schuifdak. Later ontwierp hij de eerste hydraulische remmen met onafhankelijke bediening en hij was ook de eerste die schokbrekers op zijn auto's aanbracht. 50. Ik belde de firma Komoroff op en zei in enkele woorden wat het doel van mijn komst was. Graag zouden zij mij de volgende dag ontvangen. Zoals steeds, ging ik ook deze avond vroeg naar bed, maar kon niet inslapen. Ik draaide mij om en om, ge dachten hielden mij bezig, ik maakte plannen, verwierp ze weer even snel, bouwde luchtkastelen en brak ze weer af. De ogen hield ik wijd open. De lichtkegels van de passerende auto's snelden spookachtig over plafond en muren voorbij. Wat had het leven mij tot nu toe geschonken? Wat had ik aan geluk, aan vreugde genoten? De oneindige steppe, de eenzaamheid, de stilte. Was dat zo veel ge weest? En wat had ik al niet gemist! Lange tijd lag ik nog wakker en luisterde naar het nachtelijk geroezemoes. Met een onbestemd gevoel betrad ik de volgende och tend de badkamer. Langzaam liet ik het bad vollopen. Ik keek in de spiegel. Wie zou dat wel kunnen zijn? Dit smalle, ingevallen gezicht met die diepliggende, zwart-omrande ogen? Krachteloos liet ik de hand, die het scheermes vasthield, vallen. Zo zag ik er dus uit! Bewegingloos staarde ik seconden lang in de spiegel. Een pijnlijk gevoel van verslagendheid welde in mij op, dat bij iedere ademtocht groter werd. Mechanisch begon ik mij te scheren. De ochtenduren bracht ik door in de National Galery op het Trafalgar Square en zag daar weer de schilde rijen van de oude meesters. Daarna ging ik naar Hampstead, waar ik altijd bijzonder veel van gehouden had. Zoals vroeger, stond ik weer in Hay Street en keek naar de lager gelegen Finchely Street met haar oude bomen, waarachter de huizen schuil gingen, weggedoken in grote tuinen. Deze aanblik riep herinneringen in mij wakker aan Alt-Döbling, dat vertrouwde stukje van het oude Wenen waar ik was opgegroeid en waar ik zulke gelukkige dagen had doorgebracht. In de namiddag zat ik tegenover Komoroffs oom. De oude man luisterde met de grootste aandacht naar wat ik te vertellen had. In het begin had hij wel nerveus op zijn stoel heen enÏJweer geschoven en steeds weer naar de paperassen, die op zijn bureau verspreid lagen, gegrepen, zodat ik de indruk had gekregen, dat ik op een ongelegen moment was gekomen, maar later luis terde hij geïnteresseerd toe en reed in zijn gedachten (Vertaald uit het Duits. Oorspronkelijke Nederlandse titel: IN DE BAN VAN TEMOEDSJlNl met zijn overleden neef en mij mee over de oneindige steppe, zat met ons in de jurtten van een land, dat voor hem steeds meer droom dan werkelijkheid was gewor den. Hij zag voor zijn geestesoog de kudden der Mon golen, tempels, gebergten, rotsholen, en het stenen graf, waarin zijn neef te rusten was gelegd, verschijnenen. Ik zag duidelijk, dat hij in deze enkele ogenblikken in de oneindige eenzaamheid van het verre Mongolië vertoef de. Zijn ogen brandden en zijn wangen kleurden zich rood. Ach! Met een enkele handbeweging wiste hij alle beelden, die door mijn verhaal in zijn herinnering waren opgedoken, uit. Hij werd weer nerveus en keek enkele keren verstolen op zijn horloge. Toen ik tenslotte uit gesproken was, schudde hij mij krachtig de hand en verzocht mij hem te willen verontschuldigen. Het speet hem zeer, maar het al vergevorderde uur veroorloofde hem niet langer met mij te spreken. Een belangrijke conferentie wachtte op hem in Liverpool. Thuis had hij echter al gezegd, dat ik zou komen. Graag had hij mij zelf naar Baxton gebracht, maar hij had nu eenmaal zaken te doen, die hem nauwelijks enige vrije tijd schon ken. Ellendig, maar niets aan te doen! Men wilde tóch leven en leifst zo goed mogelijk. Dus Hij vroeg mij of ik in Baxton op hem wilde wachten. Over twee drie dagen zou hij er zijn en dan stond hij geheel te mijner beschikking. Ik wilde dezer dagen graag in Londen doorbrengen, maar daar wilde Komoroff niet van horen. „Heeft u soms al ergens uw intrek genomen? Nee, nee! Ik heb er al met mijn vrouw over gesproken. Ze verwacht u. Ze verheugt zich al op uw bezoek". De oude heer had zulk een innemende beminlijkheid, dat het mij om niet onhoffelijk te lijken onmoge lijk was om zijn uitnodiging af te wijzen. Ik stemde er dus mee in om de volgende dag naar Baxton te gaan en daar op hem te wachten. Het gezicht van de oude Komoroff begon te stralen. „Ik moet u daar vast hartelijk voor bedanken, ook uit naam van mijn vrouw, die zich er bijzonder op ver heugt een landgenoot te kunnen begroeten". „Hé", zei ik en keek verrast op. Komoroff liet mij echter niet aan het woord komen. „Ja, ja, mijn vrouw is een Oostenrijkse. Het is dus goed afgesproken: over twee, ten hoogste drie dagen zien wij elkaar weer. Tot ziens!" Alhoewel de oude heer mij had verzocht om telefonisch mijn komst in Baxton te melden, zodat ik met een wagen van het station gehaald kon worden, deed ik dat niet Ik verliet het kleine stationnetje nadat ik mijn koffer op het depot had afgegeven om naar Komoroffs buiten te gaan wandelen. De controleur bij de uitgang wees mij de weg. In een half uurtje zou ik er kunnen zijn. Lenteboden lachten mij uit de tuin tegemoet, wuifden mij uit de toppen der bomen toe. Het was warm, de zon scheen en een licht maartbriesje streek over de weiden en velden. Leeuweriken stonden trillend in de blauwe lucht en hun gezang klonk jubelend in de landelijke stilte. Overal vertoonde zich het begin van een nieuw leven, kiemde het voorzichtig, een zacht groen te zien gevend. In een klein bosje, dat ik moest passeren, lag nog het dorre voorjaarsloof op de grond, maar overal botten de bomen en struiken weer uit. Alleen de oude bomen schenen de tijd te hebben, alsof zij er nog aan twijfelden of de lente nu wel werkelijk gekomen zou zijn. Ja, het zou weer lente worden! Plotseling bleef ik staan. Het bosje lag achter mij en links van de weg verhief zich op een heuvel een woning, waar een goed onderhouden pad heenleidde. Dit huis, welks oprijlaan omzoomd werd door hoge, oude olmen, kwam mij niet onbekend voor. Ik moest het al eens eerder gezien hebben. Vreemd! Ik was hier nog nimmer geweest en tóch meende ik er een eed op te kunnen doen, dat ik het huis en de omgeving kende, goed kende zelfs. Welke herinnering kon het zijn, die mij dit eigen aardig gevoel gaf? Innerlijk onrustig en zelfs onthutst liep ik met aar zelende stappen de oprijlaan op, tussen de bloeiende olmen door. Dat zij al in maart bloemen droegen, wist ik reeds lang, maar toch gaf mij dit bloeien van schijn baar nog dode bomen altijd een eigenaardig gevoel. Pas in mei barsten de knoppen, waaruit dan het nieuwe groen komt. Toen ik het wijd-geopende hek doorging, werd ik nog maals overvallen door de gedachte dat ik hier al eens eerder geweest moest zijn. (Wordt vervolgd). Spoorwegstremming. Op donderdag 22 augustus zal uit de spoorbrug bij Baan- hoek een gedeelte tijdelijk verwijderd worden om de doorvaart van het motor schip „Straat Singapor" mogelijk te ma ken. In verband daarmede zal op die dag het treinverkeer tussen Dordrecht en Slie- drecht zijn gestremd van 13.45 uur tot 16.30 uur. Ter vervanging van de treinen zullen autobussen rijden. Frans vïootbezoek. Vijf Franse oor logsschepen brengen dezer dagen een be zoek aan de Amsterdamse haven. Het zijn de patrouillevaartuigen „ChevreuiU", „Com mandant Amyot d'Inville", „Chamois", „Commandant De Pimodan" en „Gazelle", elk 647 ton. Zij hebben een bemanning aan boord van totaal 34 officieren en 122 ca detten van de Franse Marine Opleidings school te Brest. Groot bejaardencomplex. De woning bouwvereniging „De Goede Woning" te Apeldoorn heeft plannen laten ontwerpen voor de bouw van een bejaardencomplex, dat huisvesting moet kunnen bieden aan ongeveer 300 bejaarden. Dit complex zal een hoofdgebouw bevatten van tien verdie pingen met 160 eenpersoons woongelegen- heden en 20 woningen voor echtparen. Voorts bevat het zes rustkamers en 16 ka mers voor het personeel. „Continubouw Brabant II". In het gebouw van het provinciaal bestuur van Noord-Brabant te 's-Hertoggnbosch zijn de contracten ondertekend inzake de zo genaamde „Continubouw Brabant II" van Bergen op Zoom, Boxtel, Helmond, Oos terhout, Oss, Roosendaal en Waalwijk. Het is de bedoeling, dat gedurende vijf jaar in continubouw 900 woningen door deze gemeenten gezamenlijk zullen worden ge bouwd. De gemeenten hebben zich hiertoe verdeeld in een bouwkring-west en bouw- kring-oost. Elk dezer bouwkringen heeft voor de bouw aan een afzonderlijk aan nemer opdracht gegeven. Etherpiraat. Zondag is in Kerken- veld, gemeente Zuidwolde (Drente), een geheime zender „Monte Carlo" in beslag genomen. Hij behoorde toe aan 'n zeven tienjarige jongen. De apparatuur werd in beslag genomen. Vierhonderdduizendste. Zondagmid dag is de 400.000ste bezoeker de ingang van de tentoonstelling „Het Atoom" op Schiphol gepasseerd. Het was een negen tienjarige militair uit Amsterdam, in het dagelijkse leven orgelbouwer. Hij kreeg een radio-grammofoon cadeau. Burgemeester van Naarden. Met ingang van 1 september is benoemd tot burge meester van de gemeente Naarden de heer N. J. C. Cramer, thans burgemeester van de gemeente Roden (Dr.). In de finale heren enkelspel van een in ternationaal tennistoernooi, dat in Knocke is gehouden, heeft de Belg Brichant met 8-6, 6-3 van de Amerikaan Stewart ge wonnen. De Australiërs Arkinstal en Can dy zegevierden in de eindstrijd heren dub belspel over de Belgen Brichant en Mezzi met 6-4, 6-1. Het Belgisch-Franse paar mej. Mercelis en mevr. Bucaille versloeg in de finale da mes dubbelspel mej. Isaac-mevr. Brewer (Belg./Bermuda) 6-8, 6-2, 6-0. Mevr. Brewer en Stewart wonnen in de finale van het gemengd dubbelspel van het Italiaanse paar mej. Pericolli en Facchini met 6-2. 7-5. DINSDAG 20 AUGUSTUS Minerva: „Annie get your gun", alle leef tijden, 20.15 uur. Roxy: „De klokkenluider van de Notre Dame", 14 jaar, 19 en 21.15 uur. Cinema Palace: „The kid'^ alle leeft., 19 en 21.30 uur. Frans Hals: „Zet je zorgen op zij", alle leeft., 20 uur. Luxor: „Liefde langs de weg", 18 jaar, 19 en 21.15 uur. Rembrandt: „De babysitters van de mari ne", alle leeft., 19 en 21.15 uur. Studio: „Daar is de dokter", alle leeft., 19 en 21.15 uur. Lido: „Als de Alpenrozen bloeien", alle leeft., 19 en 21.15 uur. Grote Kerk: Albert de Klerk bespeelt het orgel, 20 uur. WOENSDAG 21 AUGUSTUS Minerva: „Annie get your gun", alle leef tijden, 14.30 en 20.15 uur. Roxy: „De klok kenluider van de Notre Dame", 14 jaar, 14.30, 19 en 21.15 uur. Cinema Palace: Va kantiejeugdprogramma, alle leeft., 10.30 u. „The kid", alle leeft., 14, 16.15, 19 en 21.30 uur. Frans Hals: „Zet je zorgen op zij", alle leeft., 14.30, 19 en 21.15 uur. Luxor: „De woestijn leeft" en „Stormy", alle leeft., 10.30 uur. „Liefde langs de weg", 18 jaar, 14, 19 en 21.15 uur. Rembrandt: „Montagne's jeugdvariété", alle leeft., 10.30 uur. „De babysitters van de marine", alle leeft., 14, 16.15, 19 en 21.15 uur. Studio: kinderpro gramma, alle leeft., 10.30 uur. „De knock en rolfilm", alle leeft., 14.15 uur. „Daar is de dokter", alle leeft, 19 en 21.15 uur. Lido: „Als de Alpenrozen bloeien", alle leeft., 14, 16.15, 19 en 21.15 uur. Grote Kerk: Avond stilte, ds. Kalf, 20 uur. Openluchttheater Bloemendaal: Circus Elleboog, 14.30 uur. Linnaeushof: Zomertuin, dagelijks geopend.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 6