SPAAR GRATIS AUTONUMMERPLAATJES Speciale aanbieding Cretonnes moderne drukstoffen Van Gelder Zonen komt met 4 meter, lange papiermachine IJ mond-agenda BIJ KIPPENBOUILLONSOEP Op de lustrum-BIMIJ 5 Fabriekspartij voor sterk verlaagde prijzen Ziet onze speciale etalage IJmond-dames speelden in DWS-toernooi B. Dukel olnkkpmpioen van D.C.IJ. Hoe de duiven weekeinde vlogen Brandweerdemonstratie op Beverwijkse Meerplein Vergadering van bejaarden in Velsen-Noord Critiek op uitgaansdagge „Prins der Nederlanden" vandaag op proefvaart Opschudding in café in Den Haag Bezoeker probeerde waar din neer te schieten Valkenburg beticht ANW van eenzijdige voorlichting „Europa 1907" aangevuld Gezonde drieling Richtlijnen scholenbouw Geen aula's, schoolzalen en bijzondere lokalen Garagehouder mishandeld door Britse soldaten Hengelaars uit Velsen vingen 89 vissen DINSDAG 2 0 AUGUSTUS 1957 ADVERTENTIE -I PRINCIPAUTE DE MONACO_. ..i - ..n.. i ■■■■IMIIIMMmBIII II HI 11 I I I I I DE VELSENSE PAPIERFABRIEK van Van Gelder Zonen n.v. heeft zich sedert haar vestiging in 1896 als eerste in de IJmond tot groot-industrie ontwikkeld, het geen algemeen bekend is, en waarvoor men de bewijzen alleen al aan de Kanaal zijde en de omliggende terreinen vindt. Vroeger werd het vervoer van het hout met paardentractie naar de (toen veel kleinere) parken verricht en thans vindt men op de nieuwe steiger het moderne kraanbedrijf met daarachter de grote bergen van hout. Merkwaardigerwijze is dezelfde tendens waar te nemen in de stand van deze onder neming op de BIMIJ. Op de eerste IJmond-industriebeurs was van Van Gelder Zonen een schematische aanduiding van de papierfabricage en haar produkten te zien. De tweede en derde beurs demonstreerden het handscheppen van papier als de oorspronkelijke tech niek en de vierde beurs liet kennismaken met de rondzeefmachine van de fijnpapier- fabricage en fret karton. Op. de vijfde beurs, waar Van Gelder Zonen als een van de weinigen het lustrum meeviert, zal nu van 31 augustus tot en met 7 september de moderne papiermachi ne een duidelijk beeld geven hoe het pro- dukt wordt gemaakt. Deze machine, die met bijbehorende stof- kast ruim vier meter lang is en een tafel breedte van ruim tachtig centimeter heeft met een papierbaanbreedte van ruim twin tig centimeter, benadert ongeveer een twintigste van een moderne, grote papier machine en zal ook alle onderdelen in zich bergen. De snelheid zal echter geringer zijn dan van een grote machine en in plaats van 24 tot 36 kilometer papier per uur van 30 tot 120 meter per uur bedragen. Hierdoor kan het gehele produktieverloop goed gevolgd worden. De onderdelen van de op de BIMIJ te plaatsen machine zijn: de papierstofoploop, ADVERTENTIE de doekpartij, waar het papierblad wordt gevormd; de perspartij, waar de papier- baan als het ware wordt drooggemangeld; de droogpartij, waarin het papier geheel wordt gedroogd; de kalander, die het pa pier zijn gladheid geeft en tenslotte de op- wikkelaar. In plaats van de gebruikelijke stoom- verwarming zal bij de BIMIJ-papiermachi- ne gasverwarming worden toegepast. Aan gezien ook de vacuum- en waterpompen niet aan de machine zullen ontbreken, krijgen de BIMIJ-bezoekers een complete, volledig werkende papiermachine te zien, di§ ongetwijfeld grote belangstelling zal trekken. Met twee dames- en een meisjesjunioren- elftal heeft de handbalvereniging „IJmond" zondag deelgenomen aan het gouden DWS-jubileumtoernooi in Amsterdam. Hiermee opende de Velsense club het nieu we seizoen. Het grote toernooi, dat onver wacht door mooi weer werd begunstigd, was uitstekend voorbereid. Hiervan wisten de IJmondsen tegen hun sterke tegen standsters te profiteren. Weliswaar konden geen eerste prijzen worden behaald, maar de resultaten doen toch het beste voor de nieuwe competitie verwachten. De IJmond I-dames smaakten het genoe gen van het Bussumse BHC-team te win nen en tegen Foresters uit Heiloo gelijk te spelen. De laatste poulewedstrijd tegen DWS, dat beide voorgaande wedstrijden won, moest de uitslag bepalen. Wegens een geringer uithoudingsvermogen van de IJmondsen, die overigens goed veldwerk verrichtten, werd deze strijd met 4-1 ver loren. zodat met Foresters een gedeelde tweede en derde plaats door de Velsense dames werd ingenomen. De eerste wedstrijd van de IJmond II- combinatie tegen AWV ging evenals de tweede ontmoeting tegen de Alkmaar dames verloren. Er werd echter met 2-1 Vat» DWS 2 gewonnen.Het?.,pouleresultaat waSyJZlatt 'AWV zes fruriteni veroverde en de eerste prijs verwierf en met de I.Tmond. dames ook Alkmaar en DWS 2 gelijk ein digden met twee punten en gedeelde twee de. derde en vierde plaats. Met twee nederlagen en een geliik spel tegen de DWS-dames kwamen de IJmond- damesjunioren niet verder dan een punt. waardoor zij ook gelijk als nummer drie en vier in de poule met deze ploeg ein digden. De IJmond-heren gebruikten de zondag om voor de komende competitie twee com binaties in het veld te brengen voor een oefen-selectiewedstrijd. Deze eindigde met een 16-8 overwinning voor de sterkste ploeg. De damspeler B. Dukel heeft na het winnen van de Kennemerland-damtitel, opnieuw een fraai succes aan zijn ..dam mersloopbaan" toegevoegd. De DCTJ- spelers Tielrooy en B. Dukel waren gelijk in de hoofdklasse van DCIJ op de eerste plaats geëindftd. Een beslissingswedstrijd van drie partijen werd noodzakelijk om de clubkampioen 1957 aan te wijzen. In deze drie partijen verloor Tielrooy de eerste partij. De tweede partij werd remise. Na een lang spel won Dukel ten slotte de derde partij en daarmee de club- titel van DCIJ. MARKTPLEIN I3MUIDEN Naar het ziekenhuis De heer J B. uit Beverwijk, die zaterdag met zijn zoontje op een bromfiets met vakantie ging, reed op de Hogedijk, toen hem een auto achterop kwam. B. kwam te ver in de glibberige kant van de weg en slipte. De heer B. kwam zodanig op de stenen terecht, dat hij met een nersen- schudding naar het Rode Kruis-ziekenhuis moest worden overgebracht. De jongen liep geen letsel op. De autobestuurder had van het ongeval niets gemerkt. Jaarvergadering Wit-Gele Kruis In het wijkgebouw aan de Romerkerk- weg te Beverwijk houdt de afdeling Be verwijk van het Wit-Gele Kruis de jaar vergadering. Onder andere zal de begro ting voor het nieuwe boekjaar aan de orde komen. Nog meer hout Voor de papierfabriek Van Gelder Zonen is maandagmiddag aangekomen het Duitse s.s. „Clara Blumenfeld", dat van de Finse haven Kristinestad een lading van ruim 1000 vadem papierhout aan voerde. Dit schip was in afwachting van de losbeurt enige dagen gemeerd aan de Kanaaldijk De Vredesduif De Heemskerkse postduivenhoudersverenignig „De Vredesduif" nam deel aan de wedvlucht van St. Quentin af over een afstand van 313 km. De lossing geschiedde om 10 uur en de eerste duif werd om 16.11.17 uur geklokt; de laatste prijsduif deed er zevendertig minuten langer over. De uitslagen waren: J. Beentjes 1 2 21; A. Cassee 3 14 18; P. v. d. Loos 4; A. Nielen 5 6 7 15; J. Duyn 8; G. Weel 9; G. de Boer 10 11; gebr. Lotterman 12 17; J. Koper 13; J. Castricum 16 19; J. Peekei 20; A. J. Bruins 22 23. De Reisduif Met 211 duiven vloog de Beverwijkse vereni ging „De Keisduif" eveneens van St. Quentin I.31U km.). Los 10 uur. Eerste duif 15.40 uur, laatste prijsduif 17.31 uur. De uitslagen waren; T. Gravemaker 1 15; A. Hoogman 2 iö; C. Wes- tra 3 17 40; A. Six 4 35 36; G. Grapendaal 5; H. Beentjes 6 20 2b; C. Smit 7 8 37 38 41; L. H. Kneppers 9 16 P. v. d. Outenaar 10 21; D. v. d. Bend 11 en 19; G. v. d. Winden 12 en 31; H. Gaasenbeek 13 33; P. Luyt 14 27; H. Zillig 22; P. v. Vuuren 23; S. Zoet 29 44; C. Castricum 26; N. Minneboo 26 34 42; C. G. J. Dekker 30 32; P. Dekker 39. Ons Genoegen De Beverwijker duiven van „Ons Genoegen" vlogen eveneens van St. Quentin 1310 km.). In concours 101 duiven. Eerste duif 16.15 uur, laat ste prijsduif 18.15 uur. De uilsiag was: A. Gode- rie 1 11; W. v. Wijk 3; W. de Kaadt 4 8 13; R. Zoontjes 5; W. Rfjnders 6; T. v. Leeuwen 7; G. de Graaf 9 16; H. Langedijk 10; F. Blommaerts 12. S. de Smet 15; J. Scheffers 17 20; F. Kuyer 19; H. Exalto 21. De Luchtpost Voor de Castricumse duivenhouders van „De Luchtpost" is de vlucht van St. Quentin af dit jaar niet zonder verlies geweest. Van de 123 duiven waren er zondagavond slechts een twin tigtal op de hokken terug. De uitslag is als volgt: 1. R. W. Bettink 16.10.21; 2. N. Bakker 16.25.43; 3. A. Metselaar 16.31.50; 4. J. Zentveld 16.34.51; 5. H. Sanders 16.43.00; 6. A. J. Peeters 16.47.26; 7. P. Verdonk 16.49.11; 8. G. F. Tromp 17.33.06; 9. H. Jaspers 17.35.06; 10 H. Lustig 17.44.12. IJmuiden Van de IJmuidense verenigingen waren tot vanmorgen helaas nog geen uitslagen binnen gekomen. „De IJmonden" De duiven van „De IJmonden" zaterdagvliegers kwamen dit weekeinde van St. Quintin gevlogen over een afstand van 306 km. Gelost om 11 uur was de eerste duif om 15.17 uur op het hok terug. De voorlopige uitslag is als volgt: Verduin 1, 5 11; Visser 2; v. d. Scheer 3 7 8; v. Straten 4; Broekmeulen 6 9; mevr. De Boer 10 12.. Suur- mond 13. De V.V.V.-feestweek 1957 te Beverwijk is gisteravond besloten met een brand weerdemonstratie door de plaatselijke brandweer. Een grote menigte had zich op het Meerplein verzameld om getuige te zijn van de paraatheid van deze instel ling. Omstreeks acht uur werden bij een oud gebouw vetpotjes en rookbommen aangestoken, waarna groot alarm werd gegeven. Drie motorspuitwagens en een ladderwagen stoven met loeiende sirenes het Meerplein op om de brand met man en macht aan te pakken. Onder leiding van commandant J. Bleeker, werd de brandladder uitgeschoven en kwamen de slangen te voorschijn. Enkele minuten na de melding kon met het blussingswerk worden begonnen. Jammer genoeg waren de vetpotjes te vroeg aangestoken, waar door het effect van de demonstratie ver loren ging. Spectaculair was het blussen met de schuimblusser, alsmede het sprin gen in het vangzeil. Ondertussen waren de spuitgasten via de ladder op het dak van het gebouw gekomen en pakten ook van daar uit de brand aan. Tot groot vermaak van de jeugd richtten zij zo nu en dan de slaneen naar beneden, hetgeen tot massale vluchtpartiien aanleiding gaf. Pluvius scheen hierin veel plezier te hebben, want ook hij was van de partij en liet een milde bui op de verzamelde menigte los. Tot be sluit van deze geslaagde demonstratie werd een stapel oud en vermolmd hout in brand gestoken, die in het begin veel rook verspreidde maar weinig vuur liet zien. Nadat enkele liters afgewerkte olie op het vlammen geworpen waren, laaide het vuur fel op, waarna het met twee stralen op de motorspuit werd geblust. Het was een aardig slot van een feestweek. waarin helaas de regen maar al te vaak de grote snelbreker is geweest. Verschillende mani festaties moesten worden afgelast, zoals de twee concerten die op vrijdag- en zater dagavond door de Hoogovenharmonie en de Beverwijke Harmoniekanel in het park Scheybeek zouden worden gegeven. De grote speelweide stond toen geheel blank. De maandagmiddag, in het St. Joseph- huis gehouden buitengewone ledenverga dering van de afdeling Velsen-Noord van de Algemene Bond van Ouden van Dagen kenmerkte zich door vlotheid, hoewel het bestuur de critiek aangaande verschillen de bondsaangelegenheden en vooral ten aanzien van het jaarlijkse uitstapje dat door de sub-commissie voor het ontspan ningswerk in de gemeente Velsen telkens wordt voorbereid, niet bespaard bleef. De voorzitter, de heer G. van Eijk illus treerde na een kort begroetingswoord, hoe vele mensen nog denken, dat de Bond van Ouden van Dagen overbodig is, nu de A.O.W. zijn intrede heeft gedaan. Hij was het hier niet mee eens, want wegens de toegepaste huurverhogingen en ondanks de huurcompensatie achtte hij de bejaarden inkomens veel te laag, zodat er met de bei de andere bonden, waarvan die voor staatspensionering, die in „Coso"- verband 275.000 leden telt getracht zal moeten wor den de A.O.W. nog meer op te trekken en deze zaak gezamenlijk aanhangig te maken bij het ministerie voor Maatschappelijk Werk. De beschrijvingsbrief voor het op 10 en 11 september in Den Haag te houden bondscongres liet een groot aantal afdelin gen een naamswijziging in „Algemene Bond van Bejaarden" voorstellen, doch de afdeling verklaarde zich akkoord met het pre-advies van het hoofdbestuur wegens voorziene statutaire moeilijkheden bij het aangaan van de nieuwe naam. Een andere, belangrijke kwestie, een kascontrole onder toezicht van een hoofdbestuurder, werd van de hand gewezen, aangezien alleen de vastgestelde contributies en ledental voor het hoofdbestuur van belang zijn, doch an dere ontvangsten, onder andere uit dona ties eeh zuivere afdelingsaangelegenheid betreffen. Overeengekomen werd naar het congres geen afgevaardigde van de afdeling Vel sen-Noord te zenden. De jaarlijkse uitgaansdag, die zoveel stof heeft doen opwaaien omdat er een sugges tie was uitgegaan om slechts hen, die in het geheel geen uitstapje tijdens de zomer zouden kunnen maken uit eigen of anderer middelen te laten deelnemen, ondervond veel critiek. De gemeente Velsen telt 4600 bejaarden, van wie er 347 afdelingslid in Velsen-Noord zijn. De lijstcollecte bracht in Velsen f 4143,97 op, van welk bedrag de grote afdeling IJmuiden bijdroeg f 200, doch Velsen-Noord als lijstresultaat alleen al f 900. Van de 347 leden kwamen slechts 149 biljetten binnen van hen, die wilden deelnemen aan het uitstapje, terwijl men meende hierdoor 200 deelnemers te kun nen plaatsen, uitgaande van de eerder ge noemde suggestie. Dit alles deed het afdelingsbestuur een voorstel lanceren om voor het uitstapje een vrijwillig spaarsysteem in het leven te roe pen, waarover dan contact met de Velsense subcommissie zal worden opgenomen en nadat een enquête hierover is gehouden. Uit de vergadering kwamen tenslotte nog voorstellen om eventueel verlotingen te houden en bijdragen van de leden te vra gen voor het bijwonen van de ontspan ningsavonden. In ruim anderhalf uur was de agenda afgewerkt. MARKTBERICHT BEVERWIJK Beverwijk, 19 aug. - Bloemkool 1658, andijvie 927, sla 310, bospeen 1530, waspeen 1028, sperziebonen 3475, snij bonen 2061, pronkbonen 2134, tomaten 2041, komkommer 716, prei 1422, spi nazie 1053, augurken 34110. Het m.s. „Prins der Nederlanden", een der twee door de K.N.S.M. aan het eind van 1954 bestelde passagiersschepen, zal op dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 augustus op de Noordzee de technische proefvaart maken. Het m.s. „Prins der Nederlanden" is gebouwd door de machine fabriek en scheepswerf van P. Smit jr. N.V. te Rotterdam. Het is groot 7.220 ton en het is - evenals het door gebr. Pot gebouwde m.s. „Oranje Nassau" dat vrijdag aan de K.N.S.M. werd overgedragen - een een klasse schip, plaatsbiedend aan 116 passa giers. Bovendien heeft het schip accommodatie voor 68 passagiers reizend in groepsver band (o.a. voor het vervoer van militairen). Het schip is uitgerust met een Smit/ Burmeister und Wain enkelwerkende tweetakt dieselmotor, met oplading door middel van turbo-blowers. Het machine vermogen is 4.500 pk waarmede het m.s. „Prins der Nederlanden" een snelheid heeft van 15,5 mijl per uur. De interieurs van dit passagiersschip zijn ontworpen door Mutero N.V., directie Schoenau en Schuil te Rotterdam. Het schip werd op 14 maart door Koningin Juliana, in aanwezigheid van Prins Bern- hard gedoopt en te water gelaten, bij wel ke plechtigheid ook de minister-president dr. W. Drees en vele andere autoriteiten aanwezig waren. De werf hoopt begin sep tember het m.s. „Prins der Nederlanden" aan de K.N.S.M. over te dragen. ADVERTENTIE FRIS NIEUWE SERVIEZEN „P A L E T" in 6 kleuren THEESERVIES 9-delig, 6-pers. 24.90 ONTBIJTSERVIES 10-delig 6-pers. ƒ22.40 MELKSTEL 7-delig 6-pers. 9.65 Alle onderdelen los verkrijgbaar. Alleenverkoop KUNSTHANDEL Kennemerlaan 55 Tel. 7040 Zondagavond heeft een 33-jarige bank werker opschudding .veroorzaakt in een café aan de Frederiksstraat in Den Haag Even voor acht uur had de caféhoudster aan deze klant te kennen gegeven, dat hij geen borrels meer kreeg. De man ver dween naar huis, maar kwam tien minuten later terug. Toen men opnieuw weigerde, hem sterke drank te schenken haalde de bankwerker een enorme revolver uit zijn binnenzak. Hij richtte de loop op de maag streek van de caféhoudster en trok af. Het wapen ketste. Weer loste de bankwerker een schot, doch wederom ketste de revol ver. De man liep woedend de Frederiks straat in en probeerde daar zijn wapen opnieuw. Ditmaal met meer succes, tot tweemaal toe daverde er een schot door de stille straat. Arsenaal in de huiskamer De bankwerker is daarna in een ander café troost gaan zoeken. De overige bezoe kers zagen daar uit zijn zak de loop van de revolver puilen en dit vond men een beetje vreemd. Enige bezoekers gingen een politieagent halen, die de man inrekende. Het onderzoek wees uit, dat de cilinder van de revolver in totaal vier patronen be vatte: twee geketste patronen, efi twee hulzen van de afgevuurde kogels. De bankwerker was volgens de politie, niet dronken. In zijn huis ontdekte men later achter een paneel board, boven de deur een compleet wapenarsenaal: drie stenguns en enige duizenden patronen. Feestavond van rennersclub De Beverwijkse rennersclub „Kennemer- land" houdt op zaterdag 12 oktober de jaarlijkse feestavond in het Kennemer Theater. Er zijn een groot aantal mede werkenden onder algemene leiding van Klaas Koomen. De muzikale begeleiding is in handen van de pianist Ab Blaauboer. Klaverjassen voor invalide sportbeoefenaars Zoals bekend is in oprichting een fonds ten behoeve van levens-veraangenaming van blijvend-invalide sportbeoefenaars. Dit comité, waarvan de burgemeester van Be verwijk voorzitter is, houdt op zaterdag 7 september in café „Sport" een klaverjas- drive. De inschrijfgelden komen ten goede aan dit fonds. Voor de winnaars zijn en kele mooie prijzen beschikbaar gesteld. xxiooooooocooonnnoooexjocxTCXPOOooooooooixjcoooooooocxxxx WEEKABONNEMENTEN dienen uiterlijk op Woensdag te worden betaald, daar de bezorgers op Donder dag moeten afrekenen. DE ADMINISTRATIE 8 *vvNvX1QCXXXXXXXX)OOOOOOOOUQO<JOOULXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Burgemeester en Wethouders van Val kenburg hebben aan de Algemene Neder landse Vereniging voor Vreemdelingenver keer in Den Haag een brief geschreven over de voorlichting over Nederland op de komende wereldtentoonstelling in Brussel. Op deze tentoonstelling zullen drie infor- matrices afkomstig uit Amsterdam, Den Haag en Delft, welke thans bij de ANW in opleiding zijn, toeristische informaties over Nederland verstrekken. Het zal haar taak zijn de bezoekers aan de Wereldten toonstelling er van te overtuigen dat West- Nederland met name „dichter bij Brussel ligt dan menigeen wel denkt". B. en W. van Valkenburg hebben zich over deze berichtgeving ten zeerste verwonderd, zo schrijven zij. „Eerder zou de ANW er naar moeten streven haar propaganda zo te richten, dat geheel Nederland een evenre dig deel krijgt van de door de Wereldten toonstelling te veroorzaken toeristentoe loop. Gaarne zouden B. en W. dan ook zien, dat in de informatieploeg ook infor- matrices uit andere delen van het land werden opgenomen en dat deze meisjes gedurende haar opleiding ook op andere VVV-kantoren opgeleid worden dan die in West-Nederland, opdat zij zich ook over de daar aanwezige mogelijkheden kunnen oriënteren". „Tenslotte aldus het schrijven ligt zuid-Nederland heel wat dichter bij Brus sel dan het westen". De tentoonstelling „Europa 1907", die in Amsterdam in het Stedelijk Museum wordt gehouden, is dezer dagen door een belangrijke aanvulling verrijkt: het bron zen portret van Renoir door Maillol, dat reeds in de catalogus was opgenomen, is thans pas aangekomen. Hierdoor is ook op het gebied van de beeldhouwkunst een duidelijker indruk gegeven van de rijk dom aan nieuwe ideeën en de veelzijdig heid op het gebied van de beeldende kunst in 1907 in heel Europa. In Erbij van 20 juli heeft onze medewerker voor beel dende kunsten over deze tentoonstelling uitvoerig geschreven. De drieling Mesman uit Lisse, niet alleen de troetelkinderen van vader en moeder Mesman maar van alle dijkbewoners, groeit als kool. De meisjes maken samen veel plezier. Vooral als ze in bad zitten, gaan ze zo op in het spel, dat moeder hen soms tot de orde moet roepen. Van rechts naar links: Yvonne, Marijke en Louise. De minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid heeft, in overeenstemming met de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, aan de gemeentebestu ren medegedeeld aan welke voorwaarden de bouwplannen voor lagere en kleuter scholen moeten voldoen om voor goedkeu ring in aanmerking te komen. Van het bouwen van aula's, schoolzalen, lokalen voor bijzondere doeleinden en ka mers voor schoolartsen zal in de huidige omstandigheden moeten worden afgezien. Wel moet bij het opstellen der plannen rekening gehouden worden met de om standigheid, dat deze ontbrekende vertrek ken later eventueel kunnen worden bij gebouwd. Eveneens moet worden afgezien van de bouw van vaklokalen bij scholen voor ge woon lager onderwijs. Bij scholen voor Ulo kan per vier leslokalen de bouw van een natuurkundelokaal worden toegestaan en per acht leslokalen een natuurkunde lokaal plus een tekenlokaal. Slechts indien een lagere school wordt gebouwd in een nieuwe woonwijk kan de bouw van een gymnastieklokaal worden goedgekeurd, mits het lokaal tevens wordt gebruikt voor gymnastiekonderwijs buiten schoolverband en de bouw van dit lokaal door de minister van O., K. en W. urgent wordt verklaard. Bij dc bouw van Ulo scholen zal van geval tot geval worden beslist of een gymnastieklokaal nodig is. Bij het kleuteronderwijs wordt per drie werklokalen één speellokaal toegestaan. Voor scholen voor Montessori- of Dalton onderwijs en andere moderne onderwijs methoden gelden dezelfde normen. Engelse militairen hebben zaterdagavond in Hoek van Holland de 47-jarige garage houder J. T. Rooney zeer ernstig gewond. De man is in de Ursulakliniek in Den Haag opgenomen. De broer van de heer Rooney wilde met een taxi, waarin drie inwoners van 's-Gra- venzande zaten, voor een café in Hoek van Holland wegrijden. Enige Britse militairen bleven het portier openhouden. De chauf feur kreeg een klap, toen hij aanmerkin gen maakte. Dit was voor de heer J. T. Rooney aanleiding, tussenbeide te komen. De taxi kon wegrijden, maar de Engelsen keerden zich tegen de garagehouder. Deze weerde zich fel, waarbij een van de Brit ten zulk een klap kreeg, dat hij tegen een muurtje viel. De heer Rooney liej3 in de 'richting van zijn huis om de politie te bellen, maar werd door een der Britten met een halve straatsteen op het hoofd geslagen. In zeer ernstige toestand is de heer Rooney naar een ziekenhuis in Den Haag overgebracht. De politie heeft een van de vechtersbazen aangehouden en aan de militaire politie overgegeven. D.IJ.V. ter visserij Op zondag 25 augustus houdt de Bever wijkse hengelsportvereniging „De IJmond Vissers" de jaarlijkse karperwedstrijd. Zondagochtend namen zeventien leden van de Hengelsportvereniging „Velsen" deel aan de derde onderlinge wedstrijd in de „Schillingbekeri'-competitie. Tezamen haalden deze hengelaars 89 maatvissen uit het Noordzeekanaal (later werden de vis sen weer teruggezet). De uitslag luidde: 1. A. v. Vliet 18 stuks 25 punten; 2. J. Schotman 11 st. 22 pnt.; 3. S. Schenk 6 st. 20 pnt.; 4. A. E. Jensen 6 st. 20 pnt.; 5. K. Evenhuis sr. 6 st. 20 pnt.; 6. R. Bosma 6 st. 20 pnt.; 7. J. Smid 6 st. 20 pnt.; 8. A. -Zandwijk 5 st. 18 pnt.; 9. H. v. Deyck 4 st. 16 pnt.; 10. C. Ooms 4 st. 16 pnt.; 11. H. v. Roon 3 st. 14 pnt.; 12. J. Groeneveld 3 st. 14 pnt.; 13. P. Dekker 3 st. 14 pnt.; 14. C. Meerhof 2 st. 12 pnt.; 15. G. Schilling 2 st. 12 pnt.; 16. j. Noortman 2 st. 12 pnt.; 17. H. Aardenburg 2 st. 12 pnt. De stand in de competitie is nu als volgt: J. Schotman 39 vissen 63 punten R. Bosma 30 62 C. Ooms 24 54 A. v. Vliet 40 50 I. Groeneveld18 50 J. Smid 17 48 C. Meerhof19 46 A. Zandwijk 16 46 A. E. Jensen 15 46 S. Schenk 15 44 J. Noortman 10 36 K. Evenhuis sr8 32 H. v. Roon 8 32 H. v. Deyck12 30 G. Schilling 3 22 Bij de kanshebbers voor de beker dient opgemerkt dat A. van Vliet het gunstigst staat daar deze nog een inhaalwedstrijd tegoed heeft en aan een zesde plaats vol doende heeft om de kop over te nemen. VELSEN DINSDAG 20 AUGUSTUS Thalia, 20 uur, „Carnaval in Wien". Rex, geen opgave. Gem. Openbare Leeszaal en bibliotheek, Heidestraat, geopend van 10 tot 12.30 uur en van 14.30 tot 17.30 uur; filiaal Wij- kerstraatweg 77 geopend van 19 tot 21 u. R.K. Openbare Leeszaal en bibliotheek, Banjaertstraat 13, open van 1012 uur. Alcoholics Anonymous, van 20 uur af, zaal Abelenstraat, spreekuur. Pieter Vermeulenmuseum, Cultureel Ge bouw, open van 9.3012 en 1416.30 uur. Felison: expositie „Van grottekening tot abstracte kunst", in het gymnasium aan de Van Hoogendorplaan, open van 1017 en 1921 uur. WOENSDAG 21 AUGUSTUS Thalia, 20 uur: „Carnaval in Wien". Rex, geen opgave. Pieter Vermeulenmuseum, als dinsdag. „Felison", als dinsdag. Gem. Openbare Leeszaal en bibliotheek, Heidestraat, open van 10 tot 12.30 uur, van 14.30 tot 17.30 uur en van 19 tot 21 uur; filiaal Wijkerstraatweg 77 geopend van 14 tot 17 uur (jeugd). Raadhuis, 1012 uur: Spreekuur "'et- houder van sociale zaken. BEVERWIJK DINSDAG 20 AUGUSTUS Kennemer Theater, 19 en 21.15 uur „Mo- zarts eerste liefde". Luxor Theater, 18.45 en 21.15 uur: „De ondergang van de Graf Spee". Grote Kerk, 20 uur: Orgelconcert. Openbare leeszaal, Prinsessenlaan 19, ge opend van 1517 uur; lees- en studie zaal geopend van 15—17 en 18.30—20.30 u. R.K. Leeszaal, uitleenbibliotheek geopend van 1518 en 1921 uur; lees- en studie zaal geopend van 1013, 1518 en 19 21.30 uur; jeugdleeszaal geopend van 16—17.30 uur. Wijk aan Zee, filiaal R.K. leeszaal, St. Odulfstraat 12, geopend van 1011 en 17—18 uur. WOENSDAG 21 AUGUSTUS Bioscopen: als dinsdag. Openbare leeszaal, Prinsessenlaan 19, ge opend van 1517 uur; lees- en studie- hoeken geopend van 15—17.30 u.; jeugd leeszaal Zeestr. 26, geopend van 15—16 u. „Het Groene Huis", jeugdleeszaal en uit lening, geopend van 15.15—16.45 uur. R.K. leeszaal, uitleenbibliotheek geopend van 1013 uur; lees- en studiezaal ge opend van 1013 en 1518 uur; jeugd leeszaal, geopend van 1417 uur. Wijk aan Zee, filiaal P.K. leeszaal, St. Odulfstraat 12, geopend van 10—11 en 17—18 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 7